iV.'f O - XV - Ncrkruinte voor do redaktie Kot ia ons 002 vreugde, V te kunnen meeled olon t dat wij oen ponianento kan to orruir.it o hebben gevon den, waar wij dit blad rustig Icunneh samenstellen» Het Bestuur van do Tuinbouwcroniging heeft ons n.l. het kantoor van de. "Tuinbouwloodsop woensdagavonden ter beschikking gesteld» Onze hartelijke dank hiervoor. Do Redaktie. Castonrav's Dorosblad rcoed verteerbaar? Tot nu too zullen de noeste mensen van U1 gedacht hebben, dat dit blad iets is 01:1 te lozen, do kachel aan te naken, als toilotpapior to gebruiken (lokker stevig) enz.. Do nieuwste ontwikkeling in de gebruiksmogelijkheid voor dit blad noent een aanvang bij andere schoppingsgenoten, n.l. dieren...,. Wat moet oen uier nou net dit blad?» zult IJ zich afvragen. W±J °5^ ook af (terecht), totdat wij hot volgende vcr- hc.al hoordon. van oen van onze bezorgers Do bezorger van dit blad voor een bepaald gedeelte van IClein-Oirlo aanJ1? boz2reGnt hij opeens con zeer aantrokkolijk telon »5a?ïon»;°n °ntwaarddo' 2±jn roöktio wasafstappen, en wor- ^°tfvar^°edGnd Icwaiu hij net oen "haffel" wortelen terug naar zijn °i 0?-fiCtE ontdekte vol verbazing, dat oen pony orncal van zrjn krant3es aan hot consuneron was..... II ziet, zelfs dieren woton dit blad op zijn waarde te schatten* I N.B.j advies van de redaktie: neon ook een abonnement voor Uw huis dier. 2_2_k TE - bericht Op 13 oktober 1971 ben ik geboren on ik heet y CHRISTEL y~C (Potra, Johanna, Maria, Jozef). O f~'. Peter: Jan Coppers. Meter: Nolly Dinghs, Q Mijn gelukkige ouders' zijn.: Gr. Dinghs M. Dinghs - Coppers. Castenray, oktober 1971. Klein - Oirlo 2a. - V -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 4