- VI- Ï_EK_0_0_P_ uintje e e t n ar cl apjD o X en oolc voor xfintervoorrar-d» Worden aan huis- bezorgd en gepoederd» M'o Camps Mo 1 cnho oks ewe g 11. Telefoon: 538» 5- BERICHT Mot vreugde goven wij kennis van do geboorte van ons zoontje MARCO 3Ij het li.Doopsel zal hij de namen ontvangen: (Marco Henricus Theodoras, Peter: Henk Classens. Meter: Tilly Classens - Ewals J» Classens, M, Classens-Sanders, Castenray, 12 oktober 1971. Molonhoelcsewog 2, Wist W.o...... dat Castonray sinds kort verblijd is net een nieuwe verkeers technische aanwinst? Het is iedereen bok.end, da£ het kruispunt in het centrum van Cas tenray een zeer gevaarlijk punt isj vooral voor fietsers en bron Bij de Gemeente-autoriteiten is dat intussen ook doorgedrongen, o.a. door hot werk van onzo dorpsraad. Mon hoeft als oplossing oen extra "verkeersbord" bevestigd aan het bord "nadering voo£- rangsicruismg op de KI, Oirlosoweg en wol oen rechthoekig bord, waarop twee fietsers zijn geschilderd, die togen elkaar infiet- sen, riet twee bijbehorende pijlen» tor nlpatie-°Cn ardie° v±ndinC, die goed past bij do situatie Toon men toch eenmaal borden aan 't plaatsen washooft non bij ?„°i,rï Van Hathiaswog op de Vonraysoweg er ook naar oen go- Hot is echter te hopen, dat do verschillende vorkoorsgobruikors rekening houden net deze borden. O—O j 11G tS G3T9

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 6