Maancros toont o In V on ray Hooft TJ' welccns een echte steen, afkomstig van de naan gesion? Nee? Ban heeft U op maandag, 18 oktober a«s0 de gclogcnhoid om die wel to zien# Er kont n«Xo op maandag, 18 okitobcr a,s. een expositie-trein aan in Vonray, waarin de tentoonstelling: "Man on the noon" opgesteld s t a at i Nat is er zoal te zien in die trein? Natuurlijk de eerste maansteen, die door mensenhanden is opgeraapt op onze maan: vorder ruimtepakken van dc bekendste astronauten, een schaalmodel van een naanraket (12 meter), de Gemini-31 capsule van Young en Collins en nog veel neer-» Ook zaken als zuurstofmasker van Aldrin, naancanera'sfoto*s en modellen# De "Moonrock Expresszou niet kompleet zijn, als er gèen film o- vor de laatste maanlanding bij was» U ziet, voor do ruimte-liefhebber is er heel wat van zijn gading to vinden, 1-Iij zal or dan ook graag 2,5° voor over hebben. Dus: maandag, 18 oktober 1971 Sta.tion Vcnray-Oostrua "MOONROCK - EXPRESS"1'j een unieke kansj T E KOOP s Vlug gaarkokende droge bonen» J"Duykers Cas tonrays ostra.a t 6b. Telefoon: 533 ZESKAMP-SUCCES Afgelopen zaterdag zat natuurlijk hec-1 Castenray aan do kijkkas ten gekluisterd om het rouzenschouwspel in de Rotterdamse Ahoy- hal mee te maken en dan vooral om Vonray te zien# De Venrayse Zcskanpploeg waarvan velen een hoge verwr.ch.ting haddon en andoren een lage, hoeft getoond, dat ze niet voor niets de laat ste maanden zo ernstig getraind hebben» Do stemming in dc Ahoy-hal was al lang voor do wedstrijd op oen zeer hoog peil. Tijdens dc eigenlijke wedstrijd werd het 66n schreeuw en .bulder feest.' Mocht Venray na do eerste 2 onderdelen dan ook bijna als laatste gclclasaificoord staan, er werd ontzettend veel goed genaakt in de daarop volgende onderdelen» Vooral "het neerhalen van de grote reus" was eon overwinning voor V onray, Tot de laatste ronde bleef de spanning erinl Die laatste ronde werd echter beslissend voor drie ploegen met elk 29 punten, waaronder ook Venray# Maar door een uitermate goede inzot van de ploeg als geheel en elke speler afzonderlijk, kwam Vonray natuurlijk als beste uit do bus, Deze overwinning heeft men echter ook voor een zeer groot gedeelte te danken, aan de Super-kar met de geweldige coureur erin. Doordat non hiermoc ontzettend veel risico durfde te nemen en door dat alles (gelukkig) goed ging werd de Super-kar-rijderij oen da verende solo—overwinning voor Venray, Het is hot Zeskamp-team van onze gemeente van harte toe te wensen, dat ze het dc volgende keer in Groningen or oven goed afbrengen» SUCCES}*1*1 a - o o. o I I Ml -4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 5