-rasson twaalf uur- on half twee. -na lev/art voor vior, Als U rekening wilt houdon mot dose tijdon, zal hot onderwij zend personeel U org dankbaar zijn. Venravse Zcskanoploog op T«V. Na mandenlange voorbereidingen is 'hpt dan eindelijk zover: Voni' /.j Zoskanpploog gaat zich in do Zoskampstrijd werpen. Dit grootse gebeuren trekt altijd de grote bolangstelling van miljoenen T.V.-kijkers. Hot zal voor Noord-Limburg deze keer bijzonder interessant zijn on hot spektakel op do beeldbuis te volgen, want ons aller Venray doet mee on doet een gooi naar de grote Zeskamp-eer. Op zaterdag, 9 oktober, zal de Vonrayso ploeg in de Ahoy-heiJ. in Rotterdam zijn kunnen laten zien, wat natuurlijk door geen enkele recfetgoaardo inwoner van do gemeente Venray gemist mag worden. Er zal onderinoor het door Thouws goboux/do rallycross-wagentje to zien zijn. Men mag aannemen, dat do uit 23 personen bestaande kernploeg vol doende getraind is, want zo hebben hun training van 4 maal per week afgesloten met een trainingskamp tijdens hot afgelopen week einde Afgelopen woensdag-avond is or een officio presentatie geweest van do Zeskamp—ploeg aan de Gemeente Venray. Dit krantje wordt "s-woendags samengesteld, zodat we jammer genoeg aan dit evene ment geen aandacht kunnen bostodon» Ho nonen echter aan, dat dozo gebeurtenis geweldig vorlooon is. Het is te hopen, dat onrays Zeskamp-ploeg de naam van onze Ge meente eer aan doot en dat zo tijdens al do 7 wedstrijden te zien is op het scherm» ¥o mogen van hieruit de Ploeg 'morgen van harte succes toewensen in do Ahoy-hü te Rotterdam. Venray, hou je taai. x officiële V. B. R. B IT I G 1 H G E N L.V .3. Moodoravom Alle moedors en vrouwen van do parochie wordon uitgeno digd Voor do moederavond op donderdag, 14 oktober a.s. Om 19.30 uur K. Mis, mot modowerking van het dameskoor on enkelo loden. Do avond is verder in zaal v. Rheo waar Moj, Drs. J. Neven spreekt over "Ons gezin nu." De omlijsting wordt verzorgd door "De Nachtegaaltjos" ExBursiö Op dinsdag, 19 oktober a.s», is voor do loden oen excur sie naar de Zuid-Nederlandse beurs to Eindhoven. Do' huishoudwerlc- bours voor hot gosin. Vertrok 13.30 uur aan de kprk. Vertrok vanuit Eindhoven 19.00 uur. Hosten! entr<5c en bus samen 5,00. Opgeven tot uiterlijk 17 oktober bij Bestuur. Snort. Dinsdagavond van 20.00 uur - 21.00 uur is weer sport in do gym.-zaal te Oirlo, J Dameskoor. Maandagavond 20.00 uur repetitie in het nieuwe zaaltje van cafo Zuypcro Collecte. Do salsjescollecto voor het poliofonds hooft 93,50 op gebracht. Met hot verschijnen van hot Cast nray's Dorpsblad wordon allo vergaderingon on activiteiten van do L.V.B. in dit blad beleend gemaakt en wordon geen kaarten moor thuis bezorgd. Wilt U hier goede nota van renet..? B v tuur L.V.B»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 5