QASTE|RA|^|=Dgm|4?. 1 oktober 1971. Jaargang 0, nr. 0. Af.tL Redactieadres: M. Vissers, ipJuL KI. Oirloseweg 7. Tel.: 60S. y Copies binnen vóór woensdag, 17.00 uur. G E B 0 0 R T E A A I KONDIGI N G. Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dorpsblaadje. Wij noemen het (voorlopig het Castenray's Dorpsblad). De gelukkige ouders: DE DORPSRAAD. ONTSTAAN: Enkele verenigingen gaven de dorpsraad een tip eens te denken aan het uitgeven van een dorpsblad, om alle mensen te laten we ten wat er reilt en zeilt in de verenigingen. De volgende personen hebben zich belast met de uitvoering: Tvnewerk- Me3Th' bruggen. ïypewerK. Dhr> Vissers# Stencilwerk: Dhr. P. Emonts. Zij hebben de beschikking over het stencilapparaat van de L.L.T.B, De verantwoordelijkheid ligt bij de dorpsraad. DOELSTELLING: Het is de bedoeling dat: a) KERK, b) Verenigingen, c) School, d) Dorpsraad, e) elke inwoner, hierin hun mededelingen (vergaderdata, oproepen- vergadering, uitslagen wedstrijden enz.) kunnen doen. Het wordt dus een blad voor iedereen en waarin ook iedereen terecht kan. Wat betreft "e" (elke inv.'.oner): advertenties, verloren - of ge vonden voorwerpen, persoonlijke kritieken, reclame enz. PRACTISCHE UITWERKING: Hoe gaat nu alles in zijn werk? Het dorpsblad zal iedere week verschijnen. U levert Uw (duide lijke) copie in vóór woensdag, 17.00 uur bij M. Vissers, KI. Oir loseweg 7. Deze wordt dan 's-avonds getypt, donderdags gestencild en vrijdags aan huis bezorgd. -2-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 1