Ondernemers Venravse Veelzijdig in gespecialiseerd vervoer Natuurlijk, inspirerend, creatief en trendy V Vo* X V en medewerkers vdi. munckhof bv wense oed en gezond 2011 'Complexiteit in ons vak neemt snel toe' 'Nominatie is kroon op jubileumjaar' n rA fc. Wl v M r vVAA E533P masa Wonen Venray investeert in uw buurt PEEL EN MAAS Donderdag 30 december 2010 - Pagina 9 VUJGENV Genomineerd: Verstraaten Personenvervoer en Express Verstraaten Personenvervoer en Express is dagelijks goed voor zo'n 800 ritten.Voornamelijk vervoer van personen van bedrijven en overhe den en andere grote organisaties binnen heel Nederland. Daarnaast is het bedrijf ook gespecialiseerd in zorg-, zieken- en leerlingenver voer. Naast personenvervoer is Verstraaten ook actief in expres sdiensten voor onder meer farma ceutische bedrijven en IT bedrijven met transport binnen West-Europa. Verstraaten is dus niet de taxi die op de hoek staat te wachten, zoals veel mensen denken. Verstraaten Personenvervoer werd net na de oorlog opgericht door de opa van Geert-Jan en Piet Verstraaten, de hui dige eigenaren van het bedrijf. Eerst in Overloon, later in Venray. Door de jaren heen ontwikkelde Verstraaten zich tot een bedrijf met 180 mede werkers, 90 voertuigen en ca 100 leveranciers die voor Verstraaten vervoer verrichten binnen heel Nederland. De nominatie voor de Venrayse Ondernemersprijzen bete kent veel voor Geert-Jan Verstraaten. "Met name omdat de nominatie van collega's komt. Wij zijn er trots op dat de groei van het bedrijf is gere aliseerd met mensen die ons trouw zijn gebleven: we hebben vrijwel geen verloop wat belangrijk is voor de continuïteit en betrouwbaarheid van het bedrijf." De dienstverlening van Verstraaten is heel divers. Naast het personenvervoer en de expres sdiensten is onlangs gestart met alle logistieke aspecten rondom een uit vaart, in samenwerking met DELA. Dit komt neer op 40.000 uitvaar ten op jaarbasis. Daarnaast is Ver- straaten voorloper op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de vervoersbranche. "Aandacht voor het milieu vinden we belangrijk. We steken veel tijd en energie in het nastreven van ver antwoord ondernemen en daarmee het behalen van certificeringen. Zo kunnen onze klanten onze kwaliteit goed beoordelen." Genomineerd: Intratuin Venray t\ v - Y' - Intratuin Venray heeft een 'eta lage' van 7000 m2 binnen en 2000 m2 buiten voor haar assor timent buitenplanten, kamerplan ten, snijbloemen, accessoires en nog veel meer. De zussen Ine van Dijck-Poels en Angèle van der Vel- den-Poels staan sinds begin jaren negentig aan het roer van dit flore rende bedrijf. De nominatie voor de Venrayse Ondernemersprijzen brengt een moment van kritische bewustwor ding met zich mee voor Intratuin Venray: hoe het bloemenbedrijf uit groeide tot een retail bedrijf met als belangrijke pijler 'het groen'. "Alles wat wij doen, doen wij met groen," vertelt Ine van Dijck. "Dit is het moment om je bedrijf goed tegen het licht te houden en jezelf te pre senteren. Het is fijn om te weten dat collega's ons waarderen. Aan de nominatie hechten we de mees te waarde: een geweldige beloning. Wij zijn zelfstandige ondernemers onder de paraplu van Intratuin: een bedrijf met een naamsbekendheid van 99%." Intratuin heeft een team van 65 commerciële en creatieve vakmensen. Goede en professio nele service is heel belangrijk voor het bedrijf. Het overdekte verkoop gedeelte is ingericht in stijlgroepen naar het type interieur. Zo hoeven klanten nooit lang te zoeken naar iets wat bij ze past. "Dat is onze kracht. We denken mee met de klant. Ons bedrijf heeft een voor uitstrevend karakter. Met onze acti viteiten zijn we vaak trendsettend. Zoals een ladies night, met beauty, mode en andere creatieve elemen ten, gratis spreekuur van de tuin- dokter. En we richten ons steeds meer op gemaksproducten. Een voorbeeld hiervan is de Easybol: een bloemboldoos van afbreekbaar materiaal waar een bloembol met alle benodigdheden in zit. En de eetbare tuin, de tuinplantconcep ten, bloemabonnementen, digitale cadeaubon, etc." ^y/ Ik Drukkerij Keizersveld 19 5803 AM Venray Tel 0478 58 27 27 Fax 0478 51 09 16 Winkel Hofstraat 6 5801 BJ Venray Tel 0478 58 27 27 (132) Fax 0478 51 09 16 info@vandenmunckhof.nl winkel@vandenmunckhof.nl www.vandenmunckhof.nlwww.vandenmunckhof.nl Genomineerd: JDS bedrijfsautomatisering JDS bedrijfsautomatisering is al 25 jaar actief in de automatise ringsbranche. Een prestatie van de directeuren Julian Hendriks en Jos Hovens. Want technologie veran dert dagelijks. De activiteiten van JDS bedrijf- sutomatisering zijn te onderschei den in vier gebieden: - JDS verzorgt voor de regionale MKB-organisatie de volledige administratieve automatisering, of het nu voor de champignon kweker of het notariskantoor is. Dit betekent dat JDS de klant alle zorgen wegneemt over onder meer de hardware, software en netwerken. - JDS heeft software in gebruik genomen waarmee ze voor een klant kan voorspellen wanneer er problemen met hun ICT ont staan. De medewerkers van JDS kunnen tijdig ingrijpen vanuit hun eigen kantoor, dus ze hoe- ven niet naar de klant toe. - JDS maakt zelf software voor specifieke markten, zoals trans port en logistiek. Zo wordt de hele bedrijfsvoering bij dit type bedrijven ondersteund. - JDS bedenkt oplossingen voor de planning van onder meer de automotive markt. Honder den autodealers werken met de programma's van JDS. JDS is in Nederland marktleider en ook actief in Duitsland en België. Jos Hovens is trots op de nomi natie. "Wij zijn als relatief klein bedrijf al jaren actief in de auto matiseringsbranche. Dat is bijzon der in een sector waar bedrijfjes komen en gaan. We groeien nog steeds en het verloop is gering, met name omdat we medewer kers een loopbaan kunnen bie den. De complexiteit in ons vak neemt heel snel toe en daarom moeten medewerkers continu blijven leren." Genomineerd: Culinair Creatief Ruud Welbers Het is een prachtig jaar voor Culinair Creatief. Het bedrijf van Ruud en Yvonne Wel-bers bestaat 15 jaar, is verhuisd naar een groot pand op Kei- zersveld èn is genomineerd voor de Venrayse Onderne mers Prijzen. Horeca zat altijd al in het bloed van Ruud en Yvonne Welbers. Hun party- en cateringservice heeft zich ontwikkeld tot een organisa tie, die telkens weer een passende horecagelegenheid op locatie weet neer te zetten. "Wij luiste ren naar de wensen van de klant, denken actief mee en zorgen voor een creatieve en passende invul ling tegen een hoge kwaliteit en scherpe prijs. Ons belangrijkste doel is er voor te zorgen dat de opdrachtgever en elke gast blij verrast zijn bij binnenkomst en met een glimlach het evenement verlaten. Culinair Creatief verzorgt en ontzorgt vanaf het eerste idee tot na het sprankelende evene ment." "We werken met een fantas tisch team van mensen. De meeste zijn spontaan binnengelopen en gebleven. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen bete kent veel voor ons. Eén van onze medewerkers is autistisch en dient extra te worden begeleid. We kiezen voor eerlijke ambach telijke producten en kopen zo min mogelijk milieubelastende producten in. In ons vak ben je timmerman, electriciën, standbouwer, gast- heer/-vrouw, maatschappelijk werker, etc tegelijk. Als je spreekt over de meest complete onderne mer, lijkt ons dat die term op Culi nair Creatief zeker van toepassing is. De nominatie voor de Venrayse Ondernemersprijzen betekent heel veel voor ons. Dit is de kroon op ons jubileumjaar." vewoernaa SCGM ISO 14001 Op het voormalige circusterrein in Landweert bouwt Wonen Venray 70 woningen. Het nieuwbouwplan laat een mooie mix zien van verschil lende type woningen, zowel huur als koop. Zo kent het bouwplan gezinswoningen, cirkelwoningen, patio's en appartementen. Jong of oud, alleen of samen, groot of klein. Iedereen kan een thuis vinden in de Hoge Hoed. De grote verscheidenheid in bewoners levert straks een levendige woonomgeving op. Met mogelijkheden voor spontane ontmoetingen in een omgeving waar het goed wonen is. Een knipoog naar het verleden Het nieuwbouwplan de Hoge Hoed kent een bijzondere architectuur. Wie uit Venray herinnert zich niet het jaarlijkse terugkerende circus op dit terrein? In het ontwerp van het plan is deze eerdere functie duidelijk te herkennen. Het appartementengebouw staat als een soort podium, terwijl in de cirkelwoningen de arena is te herkennen. Kopen Dichterbij mogelijk Het nieuwbouwplan bestaat uit 36 huurappartementen en 34 koopwoningen (6 gezinswoningen, 20 cirkelwoningen en 8 patiowoningen). U koopt al een woning vanaf 185.000 euro vrij op naam. Het is nu mogelijk met de regeling "Kopen Dichterbij" tegen een aantrekkelijke koopprijs eigenaar te worden van een prachtige woning. De korting kan oplopen tot maar liefst 30%. Belangstellenden voor de koopwoningen kunnen zich melden bij Carel Fijen Makelaardij (telefoon 0478-636922) en voor de huurwoningen bij Wonen Venray (telefoon 0478-554600). De verhuur van de appartementen start op een later tijdstip. Start bouw in voorjaar 2011 De bouw van het project start in het voorjaar van 2011. De oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2012. Plataanstraat 15 5802 EH Venray venray@wonenlimburg.nl T (0478) 55 46 00 Servicelijn onderhoud: 0800 966 36 65 www.wonenvenray.nl wonen venra

Peel en Maas | 2010 | | pagina 9