2010 2011 I 'ÈïM '.4 - PEEL EN MAAS Donderdag 30 december 2010 - Pagina 6 HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD Januari Februari Maart April Mei Juni -■ WEf] HALCï VAlUflCHF £N LOL ÓNGAdmiWOTUUTim HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD De redactie van Peel en Maas heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste gebeurtenissen die in het afgelopen jaar in de gemeente Venray plaatsvonden. Een korte samenvatting van de eerste zes maanden van 2010 vindt u op deze pagina. De gemeente Meerlo-Wanssum is opgeheven. De dorpen Wans- sum, Geijsteren en Blitterswijck zijn officieel bij de gemeente Venray gevoegd en de kernen Tienray, Meer- lo en Swolgen bij de, tevens met de gemeente Sevenum uitgebreide, gemeente Horst aan de Maas. Gouverneur Leon Frissen instal leert Hans Gilissen als nieuwe bur gemeester van Venray. Frissen noemt de inwoners van Venray ingetogen, nuchter, ondernemend en beschei den. Eigenschappen die volgens de gouverneur ook op Gilissen van toepassing zijn. "Hier heerst nog de pioniersmentaliteit. Dat spreekt me aan. De gemeente maakt nu een ver binding tussen Maas en Peel." Het nieuwe jaar start swingend op De Bongerd in Venray. De popu laire groep Djumbo brengt een bezoek aan de basisschool en in het bijzonder aan de zesjarige Iris Bur gers, die de Look-O-Look-actie bij Jumbo won. Zijn de Venrayse winkels toegan kelijk voor mensen met een rollator of krukken? Past een scootmobiel of kinderwagen door het gangpad? Is de vloer niet te glad en kun je met een rolstoel in het pashokje? Het Gehandicaptenplatform Ven- ray bezoekt alle winkels. Het doel: bewustwording van winkelperso neel en bedrijfsleiders. Lely Center Venray uit Leunen en Café 't Upke uit Venray zijn de winnaars van de Venrayse Onderne mers Prijzen 2010. De prijzen wor den uitgereikt tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsevenement van de Ven- rayse ondernemersverenigingen in de schouwburg. Lely Center Venray wint de Loek Nelissen Prijs, Café 't Upke de Rabobank Publieksprijs, de prijs voor de ondernemer die vol gens het publiek van deze avond de beste, overtuigende en enthousiaste presentatie houdt. John Janssen is de nieuwe prins van carnavalsvereniging De Piël- haas. Prins John wordt tijdens de prinsenproclamatie in de, ondanks het barre winterweer, bomvolle schouwburg aan het publiek gepre senteerd. Zijn adjudanten zijn Mark Arts en Fred Janssen. De oudste inwoner van de gemeente Venray overlijdt op 103- jarige leeftijd: Til Pluijm-Custers. Silvia Vekens uit Venray is de grote winnares van de finale van de metamorfoserubriek 'GoodLook- ing' in nieuwsblad Peel en Maas. Dat wordt bekendgemaakt tijdens de finaleavond in De Witte Hoeve. Silvia Vekens, die veruit de meeste stemmen krijgt van het publiek, wint de mooie hoofdprijs: een woonmetamorfose van Hofmans Tapijten ter waarde van 1000 euro en een champagneontbijt plus over nachting voor twee personen van De Witte Hoeve. De basisscholen in Vredepeel, Heide, Veulen en Castenray wor den binnen vijf jaar gesloten. Daar naast worden voor 2018 acht basis scholen in het centrum van Venray samengevoegd op een drietal loca ties. De Hommel en Petrus' Banden blijven als zelfstandige scholen bestaan. Leunen, Oostrum en Yssel- steyn behouden hun eigen school, Regina Pacis (Vredepeel) gaat samen met Jan de Doper (Merselo) op in een brede school. Als zij niet aan het gewenste aantal groepen komen, zal volgens SPOVenray, het bestuur van twintig basisscholen in Venray, worden onderzocht of deze twee scholen samen kunnen gaan met St. Oda (Ysselsteyn). Het col lege van B en W van Venray is zeer bezorgd over het toekomstplan van schoolbestuur SPOV. Charlotte Hermans van basis school de Vlaswei uit Venray wint de lokale voorleeswedstrijd. Op de tweede plaats eindigt Anne Peeters van basisschool De Meulebeek en de derde plaats is voor Manon Bax van basisschool Petrus Banden. Venray heeft nog strooizout voor hooguit één strooibeurt. Daarna is er nog een kleine hoeveelheid in reserve om belangrijke gebouwen zoals het ziekenhuis bereikbaar te houden. Janneke van Grimsbergen en Manon Poels zijn de winnaars van de lokale voorronde in Wanssum van de Nationale Voorleeswedstrijd. Janneke, van basisschool De Ped- depoel uit Wanssum, en Manon, van basisschool Megelsheim uit Meerlo, mogen als winnaars deelnemen aan de regiofinale in Horst. In het kader van het project Go for Africa vertrekken Daan de Brou wer uit Merselo en Jelle Classens uit Blitterswijck voor een reis van 7500 kilometer naar het Afrikaanse land Gambia. Beiden zijn leerlingen van de opleiding motorvoertuigen techniek aan de Gilde Opleidingen in Venlo. 'Carnaval is pas echt leuk als je er fris bij blijft. Drankgebruik kan het carnaval enorm verzieken. Houd daarom carnaval fris!'. Dit advies geeft de GGD aan de vooravond van carnaval. Veel jongeren én volwasse nen zijn van mening dat bij carna val een biertje hoort. Niets mis mee voor jongeren vanaf 16 jaar, zolang het bij één of enkele biertjes blijft. Jongeren onder de 16 jaar kunnen volgens de GGD beter geen alcohol drinken. Hans Gilissen is niet aanwezig bij de prinseninstallatie en de sleu teloverdracht in het gemeentehuis. De burgemeester is ziek en wordt vervangen door locoburgemeester Patrick van der Broeck. Onder grote belangstelling vindt de officiële starthandeling van Par- cVelt in Veltum plaats. ParcVelt is straks het nieuwe bruisende hart van de wijk Veltum. Het begin is al gemaakt. Zo is het nieuwe winkel centrum met sportschool en boven liggende appartementen al hele maal klaar. Nu bouwblok de Schout tot leven komt, is het hoog tijd om het nieuwbouwproject officieel ten doop te houden. SPOV stuurt een brief aan alle ouders. Het schoolbestuur wil enke le misverstanden uit de weg rui men. Zo is het besluit om de basis scholen in Castenray, Heide, Veulen en Vredepeel te sluiten nog niet definitief. Het schoolbestuur kan alleen een besluit nemen na goed keuring van de GMR (gemeenschap pelijke medezeggenschapsraad). De GMR heeft twee tot drie maanden de tijd om een oordeel te vellen over het toekomstplan. De scholen zijn de afgelopen weken bestookt met vragen van verontruste ouders. De Poolse divisie van de in de problemen geraakte Olympia Groep is overgenomen door OTTO Work Force. Olympia heeft een kanto rennetwerk en een gerenommeerd klantenbestand in Polen. Directie voorzitter Frank van Gool: "Wij zijn in toenemende mate actief op de snel groeiende Poolse uitzendmarkt. De overname van Olympia Polen past in de strategie om ons markt aandeel in Polen snel te vergroten." Tweede Kamerlid Lia Roefs (PvdA) en de Duitse SPD Bunde- stagsabgeordnete Norbert Killewald nemen in het jeugdontmoetings- centrum (JOC) in Ysselsteyn 2740 rode handen in ontvangst, het resul taat van de wereldwijde actie Rode Handen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de inzet van kindsol daten. Met verschillende acties wor den de rode handen door het JOC bij elkaar gebracht. Wethouder Ike Busser (Samen werking) onthult een van de kruis wegstaties in de huidige raadzaal van het Venrayse gemeentehuis. Bij de verbouwing van de kapel van het oude klooster Jerusalem tot raadzaal, in 1978, zijn deze veertien staties, die zijn uitgevoerd in glas- mozaïektegels en zijn verlijmd op het metselwerk van de kapelnissen, achter akoestische panelen wegge werkt. Staatsbosbeheer start in het Loo- beekdal met het omvormen van populierenbossen in meer natuur lijke bossen. Op een tiental plaatsen in de driehoek Merselo, Venray en Overloon liggen populierenbossen die bij Staatsbosbeheer in beheer zijn. Deze bossen zijn allemaal rond 1990 aangelegd tijdens de ruilverka veling in Overloon en Merselo. Als gevolg van een reorganisatie gaan banen verloren bij tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum. Het is nog niet duidelijk hoeveel mede werkers hun baan gaan verliezen. De tbs-kliniek sluit gedwongen ontslagen niet uit. De Rooyse Wis sel is gedwongen om in te krimpen, omdat het aantal tbs-plaatsen in Oostrum wordt gereduceerd. In Castenray, Heide, Veulen en Vredepeel is huis aan huis een hand tekeningenactie voor het behoud van de bedreigde basisscholen. De handtekeningen worden aangebo den aan wethouder Twan Jansen en schoolbestuur SPOV. De bezoekers aan het winkel centrum kunnen, net als voorheen, overal gratis parkeren. Het college maakt op de valreep het besluit - om betaald parkeren in te voeren op koopzondagen - weer ongedaan. Op Koninginnedag en Bevrijdings dag is parkeren voortaan gratis. Een bijzondere ontmoeting op het Duits oorlogskerkhof in Ysselsteyn. Duitse en Israëlische scholieren die in het kader van een uitwisseling met elkaar spreken over het thema oorlog en Holocaust. De leerlingen van de Gesamtschule in Krefeld en een middelbare school in het Isra- elische Haifa treffen elkaar op het oorlogskerkhof om van gedachten te wisselen over de verschrikke lijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Oud-burgemeester van Venray Jos Waals doneert bijna 8500 euro aan de stichting Behoud en Restauratie St. Petrus' Bandenkerk. Het bedrag kreeg de burgemeester van de Ven- rayse burgers bij zijn afscheid van de gemeente. Het geld is bestemd voor een nieuw glas-in-loodraam in n i P - - - Januari: Hans Gilissen wordt geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. lijst van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen, krijgt te weinig stemmen van de leden. "Ik ben nog te weinig bekend binnen de partij", meent Brugman. (71), Jan van de Pas (68), Ike Busser (56) en Sieb Nijssen (68). de Grote Kerk. Het poortje aan de Veerweg in Blitterswijck is in oude glorie her steld. Het poortje is gebouwd rond 1903, in de tijd dat de Franse slot zusters (trappistinnen) uit Laval in het plaatselijke klooster onderdak vonden. Het poortje was een onder deel van de kloostermuur. Het stalen poortje is gemaakt door kunstsmid Juul Baltussen uit Westerbeek. De gemeente Venray start een publieksvriendelijke actie tegen geparkeerde fietsen in het hart van het winkelcentrum. Vanaf 1 januari 2010 is het verboden fietsen neer te zetten op onder meer de Grote Markt en in de Grotestraat. Er zijn enkele rode en groene fietsen geplaatst om aan te geven waar wel en waar niet geparkeerd mag wor den. Over een paar maanden komen er hardere acties, zegt wethouder Van der Broeck. In het kader van de manifestatie Kies Techniek in Venray zijn er twee Doe-Dagen bij gastbedrijf Blitta. Ruim duizend kinderen van basis scholen uit de kop van Noord-Lim burg bezoeken de dagen waarop ze in praktische zin aan de slag kunnen met techniek. Vrijwel alle horen hem in de piste vloeken en tieren. "Een risico van het vak", zegt pr-man Mathijs te Kiefte van circus Herman Renz. De gemeente Venray is met de opening van speel- en kinderboer derij 't Platteland in Veulen een toe ristische attractie van formaat rijker. Adje Rabarber verricht de officiële opening en is daarna regelmatig op de speel- en kinderboerderij te zien om met kinderen op de foto te gaan. Het COA is in gesprek met de gemeente en GGZ over de moge lijke vestiging van een opvangloca- tie voor asielzoekers op het Anna- terrein in Venray. De gemeente wil onder strikte voorwaarden haar medewerking hieraan verlenen. De voorwaarden betreffen de duur van de opvang (maximaal 10 jaar), het aantal asielzoekers (maximaal 1200) en het in 2009 vastgestelde Globaal Stedenbouwkundig Plan (GSP) St. Anna. In Venray zijn opnieuw kunst werken in de openbare ruimte ver nield. Dit keer gaat het om kunst die onlangs werd geplaatst op roton- technische sectoren zijn vertegen woordigd. Erik E. en zijn advocaat Guus Lina zijn 'onaangenaam verrast en bijzonder teleurgesteld' over het besluit van de Hoge Raad om de moordzaak Engels te heropenen. Anders dan het advies van de advo caat-generaal concludeert de Hoge Raad dat de vrijspraak moet worden vernietigd. Het gerechtshof in Arn hem zal zich nu over de zaak gaan buigen. Kathleen Engels werd op 15 maart 2006 in hun huis in Venray met zeventig messteken gedood. De nationale boomfeestdag staat in het teken van het thema 'Bomen maken onze buurt'Samen met kin deren uit groep 7/8 van basisschool De Bongerd en enkele genodigden plant wethouder Ike Busser (Samen werking) de eerste boom langs de Westsingel in Venray. Op de vier rotondes die de poor ten van Venray vormen, worden de eerste kunstwerken geplaatst. Dat gebeurt onder toeziend oog van de maker van de werken, kunstenaar Erik Habets (31) uit Maastricht. De kunstwerken blijven ongeveer een jaar staan. Nieuw en bijzonder is des. Het werk 'Back to nature' op de rotonde Nieuwe Maasheseweg- Noordsingel - een oude bestelbus die op de kop in de grond is geplant - mist sinds Pasen twee achteruit kijkspiegels. Eerder werd 'Piëlhaas stunt' op de rotonde Leunseweg- Zuidsingel het doelwit van vanda len. Een van de tien schapen is van zijn poten getrokken. Burgemeester Hans Gilissen van Venray plaatst het beeld van de hei lige Antonius met varken officieel terug in de nis van het schelpoortje van het gemeentehuis. Het beeld is gerestaureerd door Venraynaar Koos Swinkels. Wethouder Ike Busser opent de rotonde Westsingel-Merselo- seweg. Met deze rotonde is weer een belangrijke stap gezet in het verkeersveiliger maken van Venray. Dit kruispunt was het laatste kruis punt op de singels in Venray met verkeerslichten. De rotonde is aan gelegd volgens Venrays model: de zogenaamde vierkante rotonde. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van de dijkverbetering in het Maasdal volgens de gemeente dat het gaat om wisselende werken. Volgend jaar staan er weer andere kunstwerken op de rotondes. Met een drukbezochte koopzon dag worden in Venray de Fashion Weeks afgesloten. Zeven kinderspe ciaalzaken nemen samen het initia tief voor een kinderhappening met modeshows en andere activiteiten. Daarbij showen kinderen in diverse leeftijdsgroepen de laatste mode in kleding en schoenen. Ook wordt positiemode getoond. Dompteur Tom Dieck junior raakt tijdens de laatste show van circus Herman Renz in Venray gewond. Tij dens de act met zijn eigen roofdie- rengroep wordt hij geraakt door de klauwen van een van zijn leeuwen. De dierenleraar maakt zijn nummer professioneel af, maar veel bezoe kers van de voorstelling zien de bebloede arm van de dompteur en De weekmarkt in Venray krijgt een feestelijk tintje. Om de nieuwe start op de vernieuwde pleinen te onderstrepen, onvangen alle ondernemers van de weekmarkt een flesje wijn van de gemeente Venray. Burgemeester Hans Gilissen en de wethouders Ike Busser, Twan Jansen en Jan Loonen maken een rondgang en bieden aan alle markt kraamhouders een flesje aan. Jo Mertens uit Venray is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nas- sau. Mertens zet zich langdurig in voor de samenleving, vooral op het gebied van welzijn van ouderen. Burgemeester Hans Gilissen reikt de onderscheiding uit tijdens het afscheid van Mertens als bestuurslid Venray kijkt terug op een sfeer volle viering van Koninginnedag. Op een enkele kleine bui na blijft het in de morgen- en middaguren droog, waardoor duizenden bezoe kers de weg naar de pleinen weten te vinden. Het publiek krijgt een gevarieerd programma voorgescho teld met veel muziek en dans. Groot feest in het Ambachtskwar tier in Venray. In het bijzijn van kin deren en kleinkinderen viert Louis Weijs zijn honderdste verjaardag. Naast familie komen ook burge meester Hans Gilissen en deken Smeets van Venray de jarige felici teren. De regen kan het schuttersfeest van schutterij 't Zandakker Gilde van ANBO Venray. De gemeente Venray gaat de komende jaren miljoenen bezuini gen. Wethouder Ike Busser presen teert (Samenwerking) een flink pak ket aan bezuinigingsmaatregelen. Het loopt op van 900.000 euro in dit jaar tot 5,7 miljoen euro in 2014. In het gemeentehuis vervallen liefst dertig fulltimebanen. Bijna alle ver enigingen en instellingen worden met 10 procent gekort op hun subsi dies. Daarnaast worden de subsidies de komende vijf jaar bevroren. De onroerendezaakbelasting wordt de komende twee jaar extra verhoogd. Voor de restauratie van de kapel op Servaashof sleept GGZ Noord en Midden-Limburg een rijkssubsi die van 654.000 euro in de wacht. De kapel, gebouwd in het jaar 1906, is een rijksmonumentaal pand. De kosten van de grondige opknap beurt bedragen ongeveer 1,2 mil joen euro. Nog dit jaar wordt met de werkzaamheden gestart. Het Servaasterrein is de winnaar van de eerste architectuurprijs van Venray. Bert Statema, voorzitter van het Adviesbureau Ruimtelijke Kwa liteit (ARK), reikt de prijs uit aan initiatiefnemer GGZ Noord- en Mid- Sint Jan uit Venray niet bederven. Na 137 schoten valt uiteindelijk de beslissing. Tamboermaitre en bestuurslid Huub Stevens schiet de vogel met een welgericht schot naar beneden en is de nieuwe koning. In Oirlo is de aftrap voor het kermisseizoen in Venray. Na de aan kondiging door dorpsraadvoorzitter Erik Vullings neemt Oirlonaar en wethouder Patrick van der Broeck de officiële opening voor zijn reke ning. In Oirlo is het startsein voor de bouw van de eerste energieneutrale woning in de gemeente Venray. De woning wordt gebouwd van piep schuim met beton. Initiatiefnemer Iso Betonbouw John van Gestel BV uit Oirlo is de enige in Nederland die volgens dit nieuwe procedé bouwt. Wethouder Patrick van der Broeck en Bert Kersten, gedepu teerde van de provincie Limburg, plaatsen de eerste wand. Voor honderdduizenden leerlin gen breekt een spannende tijd aan. Ruim 204.000 Nederlandse jonge ren (ongeveer 108.000 vmbo'ers, 57.000 havisten en bijna 40.000 vwo-scholieren) beginnen aan hun eindexamens. door Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas. Daarnaast is nog eens tien miljoen euro gereserveerd voor het reactive ren van de oude Maasarm bij Ooij- en-Wanssum. Wat een feest op de pleinen in het centrum van Venray. Een stra lend zonnetje trekt zeker duizend mensen naar het Schouwburg- en Henseniusplein om daar de herope ning van de vernieuwde pleinen en de opening van de millenniumfon tein bij te wonen. Daarvoor is eerst op het Henseniusplein ook nog het nieuwe Henscheniusbeeld onthuld, een creatie van kunstenaar Sten Lintzen en een initiatief van Vaat'69. Carla Brugman (52) wordt geen Tweede Kamerlid van GroenLinks en blijft fractievoorzitter van de lokale fractie PP2 in de gemeente Venray. De Blitterswijckse, die hoop te op een verkiesbare plaats op de den-Limburg. Het Servaasterrein is genomineerd voor de nieuwbouw én renovatie op het terrein. Het win nende project is ontworpen door Greiner Van Goor Huijten Architec ten BV uit Amsterdam. Schoolbestuur SPOV neemt voor 1 januari 2011 een besluit over de toekomst van de basisscholen in de gemeente Venray. Tot begin novem ber heeft de werkgroep van ouders, gemeente en dorps- en wijkraden de kans om de omstreden toekomst nota aan te passen. De raad van toe zicht heeft nu toch ingestemd met langer uitstel, waarom de werkgroep had gevraagd. SPOV wil de scholen in Castenray, Heide, Veulen en Vre- depeel sluiten en enkele scholen in de Venrayse wijken samenvoegen. De dorpen willen koste wat kost voorkomen dat er scholen worden gesloten. In Venray zijn negen mensen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Gilis- sen reikt de onderscheidingen tij dens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis uit aan Mia Michels-Huijs (69), Leonie Cals (62), Harry Linskens (78), Piet Kuijpers (64), Ben Kusters (67), Jan Koonings Natuurbegraafplaats Weverslo in Heide is open voor publiek. Met het plaatsen van informatiepanelen bij de ingang aan de Janslust 11 start de eerste natuurbegraafplaats in de Peel zijn voorlichtingsactiviteiten. Een natuurlijke vorm van begraven is erg in opkomst. Acht bedrijven aan de westkant van Ysselsteyn vallen onder het vervoersverbod na de ontdekking van een geval van vogelgriep in Deurne. De bedrijven liggen binnen een cirkel van drie kilometer van het besmette bedrijf. Op een pluim- veebedrijf met zo'n 28.000 kippen in Deurne is een milde variant van vogelgriep geconstateerd. Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) testen een zelfontworpen ecovoertuig op luchtmachtbasis De Peel in Vrede- peel. Het voertuig is ontworpen in het kader van het project HAN Eco marathon. Dit is een race op circuit Lelystad waarin wordt gestreden om de hoogste efficiëntie van de voertuigen. Het is de bedoeling om een zo laag mogelijk verbruik per kilometer neer te zetten. doet niet meer mee aan de beslo ten vergaderingen in het gemeen tehuis. De SP vindt dat er veel te veel besproken wordt in de beslo tenheid van achterkamertjes. Niet alleen de fractievoorzitters, maar ook de raadsleden moeten gere geld opdraven voor de 'Commissie Stiekem'. Voor de SP is de maat vol. Sweelssen kondigt de boycot aan in een brief aan B en W en aan de gemeenteraad. Burgemeester Hans Gilissen opent onder grote belangstelling het nieuwe gebouw van Gilde Opleidingen, pal naast het station in Oostrum. De nieuwbouw biedt onderdak aan 1100 studenten en 80 medewerkers. De nieuwe mbo- school is hard nodig omdat Gilde Opleidingen op de locatie aan de Westsingel uit zijn jasje groeide. Het Heilig Hartbeeld in het Pas toor Wijnhovenpark in Venray krijgt zijn rechterhand terug. Onder toe ziend oog van Jeanny Hijl- de Kort en Ger de Koster-Lelkens van atelier Hijko wordt de hand vastgelijmd. Het karakteristieke beeld werd drie maanden geleden vernield en door de twee Venrayse stadsrestaurateurs met veel toewijding opgeknapt. Onder grote belangstelling opent burgemeester Hans Gilissen de nieu we jeu-de-boulesaccommodatie in Heide door het logo van de Hedse Boulers te onthullen. Aansluitend wordt er door genodigden en enke le leden een wedstrijd gespeeld. Discotheek Zenith in Oostrum is opnieuw gesloten. Eigenaar Harry Maessen zegt het huurcontract met de familie Van Dijck op. De uitbaters van de grootste discotheek van de Benelux hebben een forse huur achterstand bij de eigenaar van de discotheek. Maessen laat wel weten dat alle reserveringen, zoals het Raayland Gala en de fietsvierdaagse, door zullen gaan. De stoffelijke resten van de in ons land tijdens de Tweede Wereldoor log gesneuvelde, anonieme Duitse militairen worden voortaan met een officiële ceremonie herbegra ven op de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn. Volgens het bestaande begrafenisprotocol vonden de bij zettingen op de Duitse militaire begraafplaats in Limburg plaats in stilte en zonder enige ceremonie, vaak ook zonder de aanwezigheid van nabestaanden. De rechtbank in Roermond ver klaart Zenith Venray BV en Four Queens BV failliet. Deze BV's wer den door de familie Van Dijck gebruikt om de Venrayse discotheek Zenith uit te baten. De twee BV's hadden op het moment van het fail lissement een gezamenlijke schuld van bijna 300.000 euro. De 75 voor namelijk oproepkrachten van de discotheek verliezen met het faillis sement hun baan. Onder grote belangstelling wordt de eerste steen gelegd van het nieu we crematorium Boschhuizen in Venray. De steenlegging wordt ver richt door Joris Huizinga, directeur DELA Uitvaartverzorging. Na deze handeling kunnen alle aanwezigen letterlijk een eigen steentje bijdra gen door een herinneringstegel van een tekst te voorzien. Alle tegels krijgen in het nieuwe gebouw hun plaatsje. In een poging om de jeugd- overlast en -terreur in de wijk Landweert snel en adequaat de kop in te drukken, zijn en worden door de gemeente, samen met een aantal partners als de politie, het jongerenwerk van Synthese en wijkbewoners, tal van maatregelen genomen. Venray krijgt binnenkort bijvoorbeeld de beschikking over een eigen biketeam van de politie. Ook wordt een wijkcoach aange steld, komen er extra buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) en is er al een klankbordgroep in de wijk Landweert opgericht. In Geijsteren viert basisschool St. Willibrordus feest. En hoe! Met tal van activiteiten wordt het feit gevierd dat de dorpsschool 50 jaar bestaat. De opening van het feest- project vindt plaats met een ballon nenwedstrijd en een feestmaaltijd op school. Precies vijf maanden na zijn aan treden presenteert het college het programma voor de komende vier jaar. De titel 'Venray, veilig vooruit' wijst erop dat veiligheid in de eigen leefomgeving een steeds belangrij kere rol speelt. Het collegeprogram ma breekt met de trend van de afge lopen jaren waarin groei centraal stond. De komende periode draait het niet meer om 'meer, nieuw en Engelbert Scrooge, de oude, verbit terde gierigaard die, na drie bezoe ken van geesten op kerstnacht, tot inkeer komt en zijn leven verandert. SP-fractieleider Elianne Sweelssen groter'. Het Rijk kent een subsidie van een miljoen euro toe aan de wijk Brukske. Een geweldige opsteker voor de uitvoering van het Master- plan Brukske en de totstandkoming van het multifunctioneel centrum in het hart van de Venrayse wijk in het bijzonder. Frank Claessens is de hoofdrol speler van 'n Ongeluuëfeleke Kersa- ovend, de Venrayse versie van de klassieker A Christmas Carol van Charles Dickens. In Schouwburg Venray wordt de cast gepresenteerd van de uitvoering die in december van dit jaar twee keer wordt opge voerd. Claessens speelt de rol van Ruim 2000 sporters en 700 coa ches nemen deel aan de Special Olympics Nationale Spelen 2010: het tweejaarlijkse, landelijke sport evenement voor mensen met een verstandelijke handicap. Drie dagen bruist het in de Noord-Limburgse steden Venray, Venlo en Peel en Maas van sport, competitie, feest, gezelligheid en vrolijkheid. Het galafeest van de eindexamen leerlingen van het Raayland College vindt plaats in discotheek Zenith. Na de traditionele parade van auto's en andere vehikels kan het feest in de onlangs failliet verklaarde disco theek, dankzij de medewerking van eigenaar Harry Maessen, doorgaan. Het CDA krijgt ook in Venray een flinke klap. Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezing in Venray zijn de PVV en de VVD. Venray gaat minder massaal naar de stembus dan in 2006: 73,53% tegenover bijna 80% in 2006. Behalve het CDA krij gen ook de PvdA en de SP klappen in Venray. Dichterbij bouwt in Oostrum een forensische psychiatrische afdeling waar 24 patiënten voor korte of lan gere tijd behandeld gaan worden. Burgemeester Gilissen legt symbo lisch de eerste steen van dit gebouw. Specialistische Zorg (een onderdeel van Dichterbij) houdt zich bezig met het behandelen van mensen (vanaf 18 jaar) met een lichte ver standelijke beperking die kampen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek. Scholen wringen zich in allerlei bochten om leerlingen en docen ten de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK niet te laten missen. Sommige geven vrij, beginnen de dag eerder of gaan gezamenlijk kijken. Ook op het Raayland College in Venray is een speciaal Oranjeprogramma in elkaar gedraaid. Schutter en commandant Pascal Franssen is de nieuwe koning van het St. Antonius-Abt Gilde in Blitters wijck. Met het 720ste schot schiet hij de koningsvogel naar beneden. Alle politieke fracties stemmen in met de verhuizing van moeder centrum Eva naar de voormalige kleuterschool aan de Dr. Poelsstraat 8. Sinds de oprichting in 2006 is het moedercentrum gehuisvest aan de Paterslaan. In het nieuwe onderko men vallen de huisvestingskosten een stuk lager uit. Het is een drukte van belang op het Schouwburgplein in Venray, waar de jaarlijkse avondvierdaagse onder grote belangstelling van start gaat. Vier dagen lang lopen de deel nemers de mooie routes van de avondvierdaagse. Develop to build (DTB) presen teert de plannen voor het terrein op de hoek Noordsingel-Raadhuis straat, waar voorheen Van Haren Autobedrijven was gevestigd. De plannen bestaan uit de bouw van een supermarkt, appartementen, patiobungalows en kantoorruimten. Develop to build is door de eigenaar van het terrein, Van Haren Beheer Venray BV, ingeschakeld om het ter rein te ontwikkelen. Het schoolgebouw van basis school De Hommel in Venray bestaat 35 jaar. Dit feit wordt gevierd met een jubileumvoorstelling in Schouwburg Venray. Met als thema Met De Hommel de wereld rond trakteerden kinderen, leerkrachten en ouders de bezoekers op een prachtige voorstelling met toneel, muziek, zang en dans. Eikenbomen in de gemeente Ven- ray worden geplaagd door rupsen van de groene eikenbladroller. De rupsen komen na overwintering in april uit en vreten de jonge uitlo pers van de eik. Het beestje vreet de bomen helemaal kaal. Dit gebeurt vooral in de bossen, zoals bij de Bal lonzuil. Gedeputeerde Noël Lebens (CDA) brengt een werkbezoek aan de gemeente Venray. Tijdens bijeen komsten in Ysselsteyn en Wanssum wordt hij uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de N270, het Agrarisch Bedrijventer rein Ysselsteyn, de bedrijventerrein De Brier, De Hulst en De Blakt en de haven in Wanssum. In Venray is Harrie Rutten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Gilis- sen reikt de onderscheiding uit tij dens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rutten en het feit dat hij stopt met vrijwilligerswerk. Harrie Rutten (80) heeft 25 jaar vrijwilligerswerk verricht in wijkcentrum het Stek- ske. Natuurlijk, er moet worden inge leverd. En fors ook. Iedereen zal de broekriem moeten aanhalen. Dit jaar moet er door de gemeente Venray al 900.000 euro worden bezuinigd en dat bedrag loopt stapsgewijs op tot 5,7 miljoen in 2014. Een meerderheid van de Venrayse gemeenteraad, met uit zondering van inVENtief en VVD, geeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota groen licht voor de (bezuinigings)plannen van B en W. Februari: Venray staat in het teken van carnaval. j,.

Peel en Maas | 2010 | | pagina 6