VieCuri verwacht weinig drukte tijdens jaarwisseling Wie van de drie? Locatie De Wieën populair i Cel voor dronken automobilist Theater bewoners Vincentiushuis STOKS MEUBELEN PEEL EN MAAS Donderdag 30 december 2010 - Pagina 3 Elk jaar eist de jaarwisseling weer veel slachtoffers. Vorig jaar waren er maar liefst 770 vuurwerkslachtoffers. Onge lukken met vuurwerk zorgden voor 25 blinde ogen. En dan zijn er nog slachtoffers door overmatig alcoholgebruik, val len en ongevallen, en vecht partijen. Zo eindigt oud en nieuw voor sommige mensen in een drama. De omvang van ongelukken in Noord-Limburg rond de jaarwis seling valt doorgaans mee, weet ziekenhuis VieCuri. "Oud en nieuw was voor VieCu- ri de voorbije jaren gelukkig geen erg drukke nacht," stelt Kristel van Dijck, persvoorlichter van het medisch centrum voor Noord-Lim burg. "Maar je weet van tevoren natuurlijk nooit wat er gebeurt. De capaciteit op de spoedeisende hulp is tijdens de jaarwisseling uit gebreid met één persoon. Hij of zij is niet specifiek gespecialiseerd in oogletsels of brandwonden, maar allround inzetbaar. Patiënten die rond de jaarwisseling worden binnengebracht, hebben meestal oogletsel of zijn gewond door een combinatie van teveel drinken, vallen of een ongeval en vechten." Een positieve ontwikkeling is dat tijdens de afgelopen jaarwis seling een fors aantal minder men sen in één van de Nederlandse ziekenhuizen werd behandeld dan enkele jaren ervoor. Van 2007 op 2008 moesten landelijk 1100 mensen naar de spoedeisende hulp, ten opzichte van de kleine achthonderd slachtoffers die in de jaarwisseling van 2008 op 2009 en 2009 op 2010 vielen. Meer dan de helft van de slachtoffers werd op 1 januari tussen 0.00 en 3.00 uur binnengebracht bij de spoed eisende hulp. En bijna de helft van de slachtoffers viel in de leeftijds categorie 10 tot 19 jaar. Ongeveer een vijfde liep oogletsel op, een vijfde had verwondingen aan de handen en bijna een vijfde letsels aan de vingers. Normaal gespro ken wordt door het jaar heen bij VieCuri gemiddeld één persoon per week met brandwonden bin nengebracht. In 2010 zijn tot nu toe 210 mensen met acuut oog letsel op de spoedeisende hulp beland. Kristel van Dijck: "Je ziet duidelijk dat het gemiddelde rond oud en nieuw omhooggaat. Rond de jaarwisseling van 2009 op 2010 hebben we zes mensen met oogletsel en twee mensen met brandwonden behandeld." Patrick van der Broeck, Harry Maessen of Wout Poels Venraynaar van het jaar Wethouder Patrick van der Broeck, ondernemer Harry Maessen en wielrenner Wout Poels zijn de drie genomineer den voor de titel Venraynaar van het jaar 2010. Dat werd vrijdagavond bekendgemaakt in een speciale uitzending van Peel en Maas TV. Aan de hand van drie portretten werden de drie genomineerden aan het publiek voorgesteld. Na afloop van de uitzending konden de kijkers tot dinsdagmorgen 8.00 uur per sms of op de website www.peelenmaastv.nl hun stem uitbrengen op een van de drie kandidaten. Ook de drie juryle den hebben zich inmiddels over de drie nominaties gebogen en, ieder afzonderlijk van elkaar, hun stem uitgebracht. De stem van de jury telt voor 50 procent, de stem van de kijker voor de andere 50 procent. Bij een gelijke stand, geeft de stem van de kijker de doorslag. In een extra feestelijke uit zending op oudejaarsavond 31 december wordt de Venraynaar van het jaar bekendgemaakt. De winnaar ontvangt onder meer het kunstwerk De Evenwichtige van Liesbeth Rutten en een reis- cheque. De prijzen worden tij dens deze uitzending uitgereikt door burgemeester Hans Gilissen. De uitzending op oudejaarsavond start om 19.00 uur op het kanaal van Kabelkrant Venray en wordt om het uur herhaald tot zondag avond 2 januari 23.00 uur. De redactie van Peel en Maas (TV) koos uit de ruim twintig voorge dragen mensen voor de titel Ven- raynaar van het jaar voor Patrick van der Broeck, Harry Maessen en Wout Poels. De onderbouwing van de voordrachten: PATRICK VAN DER BROECK Open, ambitieus, enthousiast, altijd aanspreekbaar, een harde werker die geen lastige klus schuwt. Hij laat zich ook overal zien. Of het nu in de weekenden is of 's avonds. Bij een of andere huldiging of een buurtinforma- tie over het opknappen van een dorpsweg in een achterafzaaltje. Hij zegt vrijwel nooit nee en is erbij. Dat kost hem enorm veel tijd en energie, maar hij heeft het graag voor zijn passie, het wethou derschap, maar vooral voor Ven- ray, over. De eerste genomineerde voor de titel Venraynaar van het jaar is wethouder Patrick van der Broeck. Patrick van der Broeck is begin 2006 nog gewoon CDA-raadslid met een baan bij de Dienst Lande lijk Gebied (DLG). Vier jaar later is hij het collegelid met de meeste dienstjaren in Venray én locobur gemeester. Hij houdt van moeilij ke klussen en is er als verantwoor delijk wethouder op het gebied van accommodatiebeleid in 2010 in geslaagd om een doorbraak te forceren in moeilijke en langsle pende dossiers, waarop vorige wethouders hun tanden stukbe ten, zoals de huisvesting voor de muziekverenigingen MMSK en Euterpe, de opknapbeurt voor het Mgr. Goumansplein, de bouw van de turnhal van gymnastiekvereni ging St. Christoffel, de bouledro- me, sportpark Noord en natuurlijk circuit De Peel. Gemakkelijk ging dat niet, maar, zoals hij begin dit jaar in Peel en Maas verklaarde: Is uw site aan een facelift toe? Flyers Internet Communicatie "Ik gruwel van routinematig werk. Dan word ik lui en vervelend. Geef mij maar iets wat moeilijk is." Tevens werd in 2010 het mega project Centrum op de schop afgerond, waarvan Patrick van der Broeck als verantwoordelijk wet houder de grote aanjager was. Met zijn nieuwe aanpak, waarin com municatie met burgers, belangen groepen, en dat zijn er nogal wat in het winkelhart, vanaf de start mogen meepraten, weet de wet houder draagvlak te creëren voor zijn plannen. Van der Broeck moet intern weerstanden breken om de nieuwe werkwijze erdoor te druk ken. Maar het lukt. "Het proces is net zo belangrijk als de inhoud. Praten met mensen, overleggen met werkgroepen, het draagt alle maal bij tot een beter resultaat", is zijn vaste overtuiging. Door zijn enthousiaste aanpak krijgt hij de mensen mee. Dat Venray de wet houder en de mens Patrick van der Broeck waardeert, blijkt ook door de vele mensen die hem nomineerden voor de titel Venray- naar van het jaar. WOUT POELS 2010 is hét jaar van Wout Poels. Voor 2009 kende alleen de echte kenners hem, maar dat is nu wel anders. De 23-jarige wielrenner uit Blitterswijck brak in het afge lopen wielerjaar, zijn tweede als prof, echt door, met twee grote overwinningen en een uitstekend debuut voor Nederland op het WK in Australië, waar hij lange tijd met de besten van voren reed en een prima prestatie leverde. Dat deed hij eerder in het sei zoen, in maart, ook tijdens de Ronde van Murcia. Poels, uit komend voor de Vacansoleil- ploeg, won tijdens die zware vijfdaagse de Marco Pantani- trofee, omdat hij als eerste ren ner de top van de hoogste berg bereikte tijdens de derde etappe. Hij eindigde als tweede in het bergklassement, achttiende in het eindklassement en bevestigde tij dens deze ronde zijn reputatie als talentvol klimmer. En ander in het oog springend resultaat was de negende plaats in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Zwitser land. Wout Poels, die in 2010 ook zijn diploma marketing en com municatie behaalde aan het Johan Cruijff College (JCC) in Nijmegen, in combinatie met zijn drukke wielerprogramma een toppres tatie, en vanwege zijn voorbeeld- functie naar andere leerlingen in juli tot ambassadeur van het JCC werd benoemd, begint zich in de loop van dit wielerseizoen meer en meer te profileren als klas sementsrenner. In augustus wint hij op indrukwekkende wijze de slotetappe - de koninginnenrit - van de zware internationale koers Tour de L'Ain in Zuid-Frankrijk en eindigt hij als tweede, op twee- tiende van een seconde van de Spanjaard Haimar Zubeldia, in het klassement. Enkele weken later, in september, vlak voor het WK, behaalde hij zijn tweede zege als profrenner tijdens de vierde etap pe van de Tour of Brittain. Begin december werd Poels, vanwege zijn uitstekende prestaties, uitge roepen tot Limburgs wielrenner van het jaar. Wout Poels kijkt uit naar de komende jaren, zo ver telde hij onlangs in een interview met Peel en Maas. "De ploeg heeft vertrouwen in me en ik wil, net als het team, volgend jaar verder groeien door een grote ronde te rijden." Dat niet alleen de ploeg, maar ook veel inwoners van Venray ver trouwen in Poels hebben en hem voor zijn prestaties willen eren met de titel Venraynaar van het jaar 2010, is een mooi slotakkoord van een voor hem fantastisch sei zoen. HARRY MAESSEN Iedereen in Venray kent hem wel. Misschien niet van gezicht, maar wel van naam. Harry Maes- sen, ondernemer en autosportlief hebber pur sang, werd door heel wat mensen genomineerd voor de titel Venraynaar van het jaar. Is dat vreemd? Nee, want Harry Maessen liet zich in het afgelopen jaar vaak van zijn beste kant zien. Na het faillissement van disco theek Zenith zorgde hij als eige naar van het pand ervoor dat tal van aansprekende Venrayse eve nementen, die Zenith als 'thuis haven' hadden gereserveerd, toch doorgang konden vinden. Fiets vierdaagse Venray, de Lionsveiling, het galabal van het Raayland Col lege; ze hoefden zich geen zorgen te maken. Dat veel vrijwilligers en bezoekers van deze evenementen dat enorm hebben gewaardeerd, bleek wel uit de stortvloed van nominaties uit die hoek voor Harry Maessen. Maar de ondernemer, directeur van Maessen Bedrijven BV, kreeg nog veel meer steun. Vooral van die vele racefans die al jaren zitten te wachten op 'hun' circuit. Ze zijn Wie wint het kunstwerk De Evenwichtige: Harry Maessen (rechts), Wout Poels of Patrick van der Broeck? Dat wordt vrij dagavond in een speciale oude- jaarsuitzending van Peel en Maas TV bekendgemaakt. het juridische gesteggel beu en willen maar een ding: dat er snel geracet kan worden aan de Bakel- sedijk in Ysselsteyn. Harry is hun held, die, ondanks alle tegenwind, vasthoudend blijft ijveren voor het circuit. Dat Harry Maessen niet alleen lawaaisporten een warm hart toedraagt, bleek in 2010 ook doordat hij voor de leden van Toerclub Ysselsteyn de deuren van een hal op De Blakt opende. Dat Harry Maessen een ondernemer in hart en nieren is, weet iedereen in Venray. In 2010 opende Maes- sen, die met zijn bedrijf ook al is genomineerd voor de Venrayse Ondernemersprijs 2011, samen met Herman van der Most op De Blakt Evenementenhal Venray, waar naast vakbeurzen ook consu mentenbeurzen en zwarte mark ten worden gehouden. De komst van deze hal heeft een grote impact op Venray en geeft een belangrijke impuls aan de lokale economie (circa 300 arbeidsplaat sen, meer overnachtingen van standhouders in hotels). 'Hard werken' was het motto, toen hij in 1976 als eenmansbedrijf in Ysselsteyn begon. Dag en nacht was hij in de weer met de laad- schop. Harry's zakelijke succes sen hebben aan dat arbeidsethos niets veranderd. Harry blijft bezig. Voor zichzelf, voor Venray, maar vooral ook voor de gewone man of vrouw op straat die met hard werken zijn of haar brood wil ver dienen en wil genieten van zijn of haar hobby's. In 2010 liet hij heel vaak zijn sociale gezicht zien en dat hebben heel veel mensen gewaardeerd. Spirit zondagmiddag op kabelkrant Leerlingen van de afdeling dans en theater van Kunstencen trum Jerusalem dansten begin december de prachtige voorstel ling Spirit in Schouwburg Venray. Frank van den Berg regisseerde het dansverhaal en de algehele leiding was in handen van Myrna van Rens, hoofd van de afdeling dans van Jerusalem. De ruim een uur durende dansvoorstelling wordt op zondag 2 januari om 16.00 uur eenmalig uitgezonden op Kabelkrant Venray. Resultaten webenquête jongerencentrum bekend De Venrayse jeugd wil graag dat er een nieuw jongerencen trum komt. In het centrum moet ruimte zijn voor uiteen lopende activiteiten, maar zeker voor muziek van dj's en bandjes. Een plek bij sport park De Wieën zien veel jon geren zitten. De Wieën wordt in de onlangs gehouden webenquête onder Venrayse jongeren het vaakst genoemd als locatie voor het nieu we jongerencentrum. Maar ook andere locaties zijn populair. Bij voorbeeld het pas gesloten post kantoor en het pand van Gilde Opleidingen aan de Westsingel, nu tijdelijk in gebruik als gemeente huis. De resultaten van de enquête werden donderdag gepresenteerd in 't Poppodium. Wethouder Twan Jansen vindt de locatie belangrijk, maar belang rijker is dat Venrayse jongeren aangeven dat ze behoefte hebben aan een eigen centrum. "En wat ze daar vervolgens willen gaan doen", zegt de wethouder. Bijna alle jongeren vinden een jongeren centrum een goed idee. Ongeveer de helft van de 355 jongeren die de enquête invulden, zegt ook het centrum te zullen bezoeken. Nog eens 40% doet dat 'misschien'. Naast muziek scoort sport hoog op het lijstje van activiteiten. Het behoefteonderzoek onder jongeren is een belangrijke stap in het proces om te komen tot een nieuw jongerencentrum in Venray. Met de informatie gaan de ambte naren aan de slag om een program ma van eisen op te stellen en de beste locatie uit te zoeken. Ze krij gen daarbij hulp van een commis sie waarin de jongeren zelf zitten en van architectenbureau Nieuwe Ruimte dat in heel Nederland jon gerencentra (ver)bouwt. In het najaar van 2011 moet de gemeen- teraad het geld voor de (ver)bouw van het nieuwe jongerencen trum beschikbaar stellen. Op zijn vroegst in het voorjaar van 2013 kunnen de Venrayse jongeren in hun eigen centrum terecht. Onder de deelnemers aan de enquête verlootte de gemeente vier I-pod Nano-spelers. De volledige uitslag van de enquête is te vinden op www.mijnjongerencentrum.nl. - Teak meubelen - Meubels op maat in alle houtsoorten Bromfietser ernstig gewond De rechtbank in Roermond heeft een 50-jarige man uit Groesbeek veroordeeld tot een gevangenisstraf van veer tien maanden, waarvan zeven voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar. Ook is zijn rijbevoegdheid gedurende vijf jaar ingetrokken. Hij is ver oordeeld voor het veroorza ken van een ernstig verkeers ongeval, op 31 juli verleden jaar in Ysselsteyn. Daarbij raakte een bromfiet ser ernstig gewond. Het Open baar Ministerie (OM) had acht tien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, geëist. Volgens de rechtbank had de verdachte te veel gedronken en naderde hij de kruising met een veel te hoge snelheid, gelet op het slechte zicht door de laagstaande zon. De rechtbank verwijt hem onvoor zichtig en onoplettend rijgedrag, en neemt het hem ook kwalijk dat hij is gevlucht na het ongeval. Hij heeft de plaats van het onge val verlaten, terwijl hij kon weten of in ieder geval kon vermoeden dat het slachtoffer gewond was. De rechtbank in Roermond heeft een werkstraf van 80 uur, waarvan 40 voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar, geëist tegen een 58-jarige man uit Grubbenvorst voor het veroorzaken van een ver keersongeval waarbij twee men sen ernstig gewond raakten. Ook werd hem een voorwaardelijk ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd voor twaalf maanden, met een proeftijd van twee jaar. De uitspraak is nagenoeg conform de eis van het OM. Het ongeval vond plaats op 11 november ver- Het Theater Actief Centrum van het GGZ houdt in janu ari en februari voor de tweede keer een voorstellingenreeks, samen met de bewoners van het Vincentiushuis en andere mensen met een geestelijke beperking. De eerste serie, anderhalf jaar geleden, was zo'n groot succes dat er extra uitvoeringen moes ten worden gegeven. Begin 2009 traden de bewoners van de insti tuten van GGZ op als clowns in een circus. Nu speelt het spel zich af in oosterse sferen, vergelijkbaar met de verhalen uit 1001 Nacht. De rode draad is het verhaal van een draak die een lichtbol wil vangen. Als dit de draak lukt, wordt de wereld in het ongeluk gestort. Met onder meer zwaard dansen en vechtsporten proberen de bewoners de draak te verja- gen. Ouderen van een Venrayse volksdansgroep verlenen hun medewerking met een dans in oosterse stijl. Net als bij de circus voorstellingen van 2009 staat het spel in het teken van de prikke ling van zintuigen van spelers en publiek. De toeschouwers krijgen ook de uitnodiging om mee te doen met sommige onderdelen van het spel. Als publiek, bij de negen voorstel lingen in het Vincentiushuis, zijn medewerkers van GGZ, buurtbe woners, basisschoolkinderen en leerlingen van Gildeopleidingen uitgenodigd, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. Op vrijdag 21 januari vanaf 14.30 uur en vrijdag 28 januari vanaf 10.00 uur kun nen ouderen komen kijken. Wie een voorstelling wil bezoeken, kan dit kenbaar maken via e-mail: theateractiefcentrum@ggznml.nl. Overval woning Een woning aan de Oude Heer weg in Blitterswijck is zondag nacht door drie mannen over vallen. De overvallers kwamen rond kwart voor drie binnen door aan te bellen. De bewoners waren nog wakker en openden de deur. Daarop stormde het drietal naar binnen en doorzocht de woning. De daders gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Bij de overval werden geen wapens gebruikt, en raakte niemand gewond. De politie heeft onder andere een buurtonder zoek ingesteld en zoekt getuigen. Die kunnen zich melden via tele foon 0900-8844 of anoniem via telefoon 0800-7000. Dronken bestuurder Een 20-jarige man uit Merselo is in de nacht van zaterdag op zon dag aangehouden op de Breestraat in St. Anthonis omdat hij onder invloed van alcohol had gere den. Ongeruste getuigen hadden de politie gebeld omdat de man aanstalten maakte opnieuw te gaan rijden. Hij bleek bijna negen keer te veel te hebben gedron ken. Van de man, een beginnend bestuurder, werd het rijbewijs ingevorderd. Hij werd na verhoor weer vrijgelaten. Kerst in De Locht Streekmuseum De Locht in Melderslo is ook dit jaar weer in kerstsfeer ingericht. Overal in het museum staan en hangen kerstversieringen. Extra aandacht verdient de grote tentoonstelling van kerstgroepen en kerststallen. Naast klassieke, grotere kerstgroe pen zijn er de kleinere handgesne- den groepen. In speciale vitrines staan miniatuurstalletjes kleiner dan een eierdopje. Ook is er een grappige kabouterkerstgroep.Voor kinderen is er een kerstspeurtocht gemaakt. De tentoonstelling is te zien tot 9 januari. Donderdag 30 december is er vanaf 13.00 uur platsen bakken in het bakhuis en is er een speciale vertelmid- dag met verhalen uit het land van Peel en Maas. Bedreiging met mes Een man uit Venray is zondag avond aangehouden omdat hij zijn buurman met een mes zou hebben bedreigd. Dat gebeurde tijdens een ruzie tussen de twee mannen. De 58-jarige verdachte werd bij hem thuis gearresteerd. Daarnaast werd door de politie een buurtonderzoek ingesteld. De man is overgebracht naar het bureau en in verzekering gesteld. leden jaar op de Deurneseweg in Venray. Volgens de rechtbank reed de man met te hoge snelheid en merkte hij te laat op dat er voor hem auto's stilstonden. Door de hoge snelheid kom hij een aanrij ding niet meer voorkomen. Overeenkomsten Incasso's Aansprakelijkheid Julicher Meijer Aanhoudingen na vechtpartij De politie heeft vier verdach ten aangehouden na een vecht partij vorige week dinsdagavond op de Beukenlaan. Bij de ruzie werd over en weer geslagen en gescholden. Een 26-jarige man uit Venray werd door een 28-jarige man uit Luik met een buis gesla gen. Toen zij uit elkaar werden gehaald, bemoeiden omstanders zich ermee. Daarop moest de poli tie pepperspray inzetten om het geweld te staken. Een 19-jarige man uit Venray, gebruikte daarbij zelf ook pepperspray. De 26-jarige en 28-jarige verdachten wisten in eerste instantie te ontkomen, maar werden even later alsnog aangehouden. De 19-jarige werd woensdag aangehouden. In de nacht van donderdag op vrijdag arresteerde de politie een vierde verdachte, een 19-jarige man uit Venray. Hij werd aangehouden in verband met bedreigingen die dinsdag werden gericht aan een politieman. Alle vier worden voor geleid aan de rechter-commissaris. PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Keizersveld 19 5803 AM Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Willemssen redactie@vandenmunckhof.nl Advertenties: Arie Snellen e-mail: asnellen@ vandenmunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Tarieven op aanvraag e-mail: advertentie@ vandenmunckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Verspreidingsbureau Periodiek Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Abonnementen: 21,50 (postcode 58..) 37,75 (overige binnenland) Wij zorgen dat uw site weer bij de tijd is. Onderzoek Advies Ontwerp Ontwikkeling info@flyers.nl www.flyers.nl 0478 546293 Training Coaching Productontwikkeling In de molen Sportlaan 10 Venray 0478-581101 06-549141303 www.stoksmeubelen.nl INFORMATIE ADVIES PROCEDEREN ADVOCATEN Tel: 0478 - 52 10 70 www.julicher-meijer.nl Leunseweg 6a, Venray

Peel en Maas | 2010 | | pagina 3