KeHwIijke mededelingen Jumping Indoor Leunen Oude foto Jeugdchallenge geslaagd Weekend diensten www.younghairshop.nl Donderdag 30 december 2010 - Pagina 22 PEEL EN MAAS Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Koor Chrisko Confetti Crescendo Zangers van St. Frans Kinderkoor Spirit Gemengd kerkkoor Het Zonnelied Venray's Mannenkoor MMSK St. Petrus'Banden Venray Vocal Group Transparant junior Harmonie Sub Matris Tutela Den Hoender Opanka Oud papier Vocal Group Transparant BC Klavertje Vier BC 2002 RV BC Harten Drie PEEL EN MAAS een abonnement waard Grote Kerk Overloonse Bridgeclub NRBC BC Venray Paterskerk Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Castenray Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochies Smakt en Holthees Parochie Geijsteren Parochie Meerlo Parochie Wanssum Parochie Tienray Bijbelgemeente Doxa Protestantse Kerk mZ, k. h7 HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apotheek St. Oda en Escura Apotheek De Mon nikskap: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag is Escura Apo theek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 u Stationsweg 60d, tel. 584877. Buiten deze tijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, bij Escura Apo theek Antoniusveld terecht via het dienstluik. Op vrijdag 31 december a.s. sluiten de 4 vestigingen van Escura Apotheek in Venray om 16.00 uur. Na dit tijd stip is uitsluitend de dienstapotheek (Escura Apotheek Antoniusveld) bereikbaar voor spoedgevallen. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar vrij 31 dec. t/m zo. 2 jan. 2011 H. HAMMINGA TEL. 541493 DIERENDOKTERS VENRAY 0478-581336 of 0478-515545 Stationsweg 111a, 5803 AA VENRAY Hans van Winden, Anne-Christien Arts, Chantal van Ham, Wendie Verweijen Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar op: 0900-5551777 DIERENKLINIEK DE OUDE MELKFABRIEK Leunseweg 22A Venray-Leunen tel. 0478-58 26 90 www.daphorst.com 24 uur per dag bereikbaar DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 1930 tot maandag 07.30 uur HENNY VAN EERTEN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 1930 uur waargenomen door: LONNEKE SPAN MICHELLE JANSSEN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46, 5803 AC Venray Tel.Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo,Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www.slachtofferhulp.nl PROTEION THUISZORG Kennedyplein 18, 5801 VH Venray. Klantenservice tel. 088 - 850 00 00. Fax: 088 - 850 00 00, www.proteion.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman - Tel. 516636 J. Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray www.artsenpraktijkvoorhomeopathie.nl Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel: 0478-517317 Fax: 0478-517319 www.synthese.nl e-mail: venray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur. Voor een afspraak kunt u bellen met de Ouderenadviseur: tel: 0478-517317 GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 Geen repetitie op maandag 3 janua ri. Maandag 10 januari 20.00 uur repe titie in de Grote Kerk. Voor vragen of afmeldingen kan men terecht bij Marly Driessen via telefoon (0478)588176 of bij Norma Ansinger via telefoon (0478)585234. De eerstvolgende repetitie is woensdag 5 januari van 20.15 tot 22.15 uur. Groep May en Quiet place om 19.40 uur. Confetti heeft nog steeds plaats voor mannenstemmen. Meer informatie is te vinden op www. confetti-venray.nl. Crescendo is een koor voor 50-plus- sers met plezier in zingen. Wie ook graag zingt is van harte welkom om tijdens een repetitie te komen kijken en mee te zingen. Elke woensdag is er een repetitie in De Kemphaan van 18.00 tot 19.45 uur. Voor meer infor matie kan men contact opnemen met mevrouw M. Hendriks via telefoon (0478)589595. In uniform op vrijdag 31 december om 17.30 uur bij de Paterskerk aan wezig zijn om in te zingen voor de oudejaarsdienst van 18.00 uur. Na de mis gaat men nog naar De Galmhut. Dinsdag 4 januari om 18.00 uur koor school. Hier kunnen alle kinderen van groep 3 en 4 aan deelnemen. Om 19.00 uur repetitie voor de sopranen en alten. Afmelden bij Vincent Las. Het koor bestaat uit jongens en meis jes tussen de zes en de twaalf jaar. De repetitie is iedere woensdag van 18.30 tot 1930 uur. Kinderen die graag een kijkje willen komen nemen, kunnen vrijblijvend binnenlopen in De Galm- hut aan de Langeweg in Venray. Voor meer informatie of aanmelden kan men contact opnemen met Marianne Groenewegen via telefoonnummer (077)3983204. De volgende repetitie is weer op woensdag 5 januari. De repetities zijn op maandag vanaf 20.00 uur in parochiehuis Paterskerk aan de Leunseweg in Venray. Zaterdag 1 januari zingen tijdens de mis van 11.00 uur in de Paterskerk, 10.30 uur inzingen. Afmelden bij Lies Geuyen via telefoonnummer (0478)582985. Belangstellenden zijn op een repeti tieavond welkom voor een kennisma king. Voor meer informatie en aanmel ding kan men contact opnemen met André van Steen via telefoonnummer (0478)588131 of met Roos Ubaghs via telefoonnummer (0478)584531. Repetitie elke donderdag om 19.25 uur in De Witte Hoeve aan de Gas- straat in Venray. Donderdag 30 decem ber geen repetitie. Op 6 januari om 19.15 uur verzamelen in De Witte Hoeve voor een korte repetitie, daarna serenade brengen om 20.00 uur. Vanaf 20.30 uur nieuwjaarsreceptie in De Witte Hoeve. Mannen tot 47 jaar en eerste tenoren en bassen tot 57 jaar zijn welkom om, geheel vrijblijvend, een repetitie bij te wonen. Aanmel den kan bij een van de leden of via de website. Afmelden kan via e-mail afmeldenvmk@venray.net of via tele foon 0478-513019. Oud papier kan men brengen naar de VMK-container aan de Molenhofweg. Zie ook www. venraysmannenkoor.nl. Repetitie zondag 2 januari voor het jubileumconcert van zondag 9 januari. Hierbij worden ook alle tam boers verwacht. Woensdag 5 januari repetitie van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van handboogschutterij Diana. De tamboers hebben repetitie op maandagavond. De jeugdige groep van 18.30 tot 19.45 uur, de ouderen van 19.30 tot 21.00 uur. Dit in het gebouw van de voormalige Rabobank in Leunen. De leerling tamboers krij gen individuele lessen op zondagmor gen. Belangstellenden kunnen voor meer informatie kijken op www.mms- kpetrusbanden.nl en zijn welkom op de repetities. Speciaal voor jongeren in de leeftijd van elf tot 21 jaar met een passie voor zang, muziek, ritme, woord en bewe ging is er Transparant junior. Iedere woensdag van 18.30 tot 19.30 uur repeteren de leden met veel plezier een wisselend repertoire in De Witte Hoeve in Venray. De volgende repe titie is op woensdag 5 januari. Voor meer informatie kan contact opgeno men worden met Carla Swinkels via telefoonnummer (0478)584501 of via e-mail carla@vocalgrouptransparant. nl. Zie ook www.vocalgrouptranspa- rant.nl. Men kan ook vrijblijvend bin nenlopen tijdens een repetitieavond. Repetitie leerlingenorkest maandag 3 januari vanaf 18.45 uur, vanaf 20.00 uur repetitie orkest. Woensdag 5 janu ari vanaf 19.00 uur repetitie leerlin gen tamboerkorps en jeugdslagwerk- groep Hit-it, vanaf 20.00 uur repetitie tamboerkorps. Clubavond sjoelclub Den Hoender op maandag 3 januari vanaf 20.00 uur. Dinsdag 4 januari 13 30 uur bridgen. Woensdag 5 januari 10.00 uur inter nationaal dans/dans collectief Venray, 13.00 uur volksdansen/dans collectief Venray, 14.00 uur handwerken, 14.00 uur en 18.30 uur country-line/dans collectief Venray, 20.00 uur gezel schapsdansen/dans collectief Venray. Er worden open lessen gehouden op maandag 3 januari. Belangstellen den kunnen vrijblijvend komen kijken. De eerste lesgroep is voor kinderen van groep 4 tot en met 7 van 17.15 tot 18.00 uur en er is een groep van 12 tot 16 jaar van 18.30 tot 1930 uur. Bij voldoende belangstelling start er een groep voor kinderen van groep 1 tot en met 3. Dansleidster is Femke de Schepper. De lessen worden gegeven in de kelder van basisschool Coninx- hof, het tijdelijk onderkomen van Wijkcentrum Veltum. Meer informatie is te verkrijgen bij Jolanda Jaspers via telefoon (0478)510995. Door DOS Venray wordt op vrijdag 31 december oud papier opgehaald in de wijken Veltum en De Brabander. Voor Veltum betreft dat het gedeelte gelegen tussen Langstraat, Weg in den Berg, Kempweg en Westsingel. Bij De Brabander wordt ook de Overloonse- weg betrokken grenzend aan die wijk. Met het inzamelen wordt om 13.00 uur begonnen. Het papier gebundeld aan de straatkant gereed zetten Transparant bestaat uit 125 zangers en zangeressen met een eigen Vocal School, een dirigent en een vocal coach. De vereniging is medio 2009 opgericht. Iedere woensdag van 20.00 tot 22.15 uur zingen de leden met veel plezier een wisselend repertoire en werken ze aan een steeds hogere zangkwaliteit in De Witte Hoeve in Venray. De eerstvol gende repetitie is gepland op woens dag 5 januari. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Nicole Keunen via telefoonnummer (0478)513543 of via e-mail nicole@ vocalgrouptransparant.nl. Zie ook www.vocalgrouptransparant.nl. De teams van Oost (waar speelsters uit de regio Venray in spelen) heb ben het uitstekend gedaan tijdens de Jeugchallenge dameskorfbal in Reusel. Het team 12 jaar, dat voor de eerste keer meedeed, behaalde een tweede plaats. De wedstrijd tegen team West ging in de beginfase gelijk op, maar in de tweede helft kwamen de dames toch te kort en verloren ze uiteindelijk met 6-3. Tijdens de tweede wedstrijd herstelden ze zich uitstekend en ze wonnen met 8-5 van team Midden. Het team 14 jaar was oppermach tig. Team West en Midden konden de eerste helft meestal nog wel bijbenen, maar in de tweede helft liep 14 jaar weg van zijn tegenstander. De uitsla- Honderden springruiters binden op 7, 8 en 9 januari de strijd met elkaar aan tijdens de tweede Jum ping Indoor Leunen (JIL). Deze grote springwedstrijd vindt plaats in de Molenhorst in Meterik. Zowel op vrijdag en zaterdag bij de paarden als op zondag bij de pony's wordt er gesprongen in de klasses BB t/m ZZ. Voor de ponyruiters op zondag is er zowel een klassiek als een progres sief parcours te rijden. Daarnaast telt deze wedstrijd ook mee voor de Pony Cup Limburg. Deze wedstrijd is de derde in een serie van vier die meetelt voor deze Pony Cup. Op zondag zet parcoursbouwer Henk Linders een parcours neer voor de jonge spring ruiters. Naast prijzen voor de spring ruiters zelf biedt de wedstrijd ook iets unieks voor fokkers. Fokkers van wie het paard een eerste prijs wint tijdens De kerstdrive gehouden en in de gele lijn zijn Maria Cuppen en Leny Jenniskens op de eerste plaats gelin- digd met 69 79 procent. Tweede waren Wil Tacken en Martien Verhey- en met 66.15 procent en Truus Cre- mers en Nelly Vloet bezetten de derde plaats met 61.46 procent. In groen waren Tiny van Goinga en Toine Tig- geloven het beste paar met 61.67 procent, gevolgd door Tonny van Ham en Jeanne Korsmit met 56.67 procent. Corry van Meyel en Yorgo Canli ein digden op de derde plaats met 56.25 procent. De kerstdrive is gemixt gespeeld en in geel was het echtpaar Toos en Wim Spreeuwenberg het beste met 67,19 procent. De tweede plaats was voor de heren Toon Stiphout en Frans Smits met 58.85 procent. Derde waren de dames Nel Camps en Rieky Cremers met 57,29 procent. In de rode lijn waren de winnaars de heren Piet van Aar en Sef Raedts met 60,42 procent. Er was een gedeelde tweede plaats voor het gelegenheidspaar Annemie Vossen met Jan Janssen en de nieu welingen Chrisje en Cor Gerrits met 59,17 procent. De derde plek ging met 58,33 procent naar Mien Kuenen en Truus Kusters. Op 13 januari begint de derde zitting van de tweede club- competitieronde. Afmelden voor de competitieavond van maandag 3 januari kan bij P. Kool- en via telefoon (0478)585269. gen waren 10-4 en 12-5. Het team 16 jaar wist de wedstrijd tegen West niet winnend af te sluiten. De aanslui ting was er diverse keren, maar telkens wist West weer een gaatje te slaan van twee of drie doelpunten. De wedstrijd ging dan ook verloren met 13-10. Er moest dus gewonnen worden van Mid den en dit lukte uiteindelijk ook met 9-7. 16 jaar behaalde een tweede plaats. Na afloop werden de geselec teerde speelsters voor het Nederlands team 16 jaar bekendgemaakt. De gemeente Venray wordt vertegenwoor digd door Janne Gellings van Oranje Wit, Rian Willems van SVOC'01 en Nicole Swinkels en Sacha Marcellis van De Peelkorf. In het weekend van 7,8 en 9 janu ari vindt de tweede editie van Jum ping Indoor Leunen plaats in de Molenhorst in Meterik. Jumping Indoor Leunen, ontvangen een fokkerspremie uit handen van de organisatie. Voorzitter Erwin Kuijpers van de organiserende vereniging Ons Genot uit Leunen: "Een extra waarde ring voor fokkers, die tijdens dit soort evenementen doorgaans in de scha duw staan van de ruiters in de ring." Jumping Indoor Leunen wordt gehou den door rijvereniging Ons Genot uit Leunen. Op vrijdag start het program ma om 16.00 uur. Op zaterdag en zon dag begint de wedstrijd om 8.30 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Zie voor meer informatie ook www.ruitersportleunen.nl. Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tele foon (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval via ziekenhuis, tele foon (0478)522222. Opgeven misin- tenties Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 930 tot 10.30 uur, (niet op donderdag). Banknummer 579739481. Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rekening 484100017: ABN of 1174863: ING ten name van administratie kerkbijdrage parochie, p.a. Mgr. Nolensstraat 12, 5802 AR in Venray, www.dekenaatvenray.nl. Vrijdag 31 december 19.15 uur heilige mis/oudejaarsdankdienst: jaardienst Gerrit Winnen en overleden familie, jaardienst Anna van Ham-Bodden en echtgenoot, Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden en uit dankbaar heid, Henk Smits, overleden ouders Smeets-Krux, uit dankbaarheid. Zaterdag 1 januari gezamenlijke vie ring Grote kerk en Paterskerk 11.00 uur heilige mis/gezinsmis: Mien Swinkels-van Boven (coll), Nel en Wim Janssen-Broers, Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie, overle den echtpaar Johan en Marie Jonkers- Claessens, ouders en familie. Zondag 2 januari 9.30 uur Latijnse hoogmis: pastoor Spekschate, levende en overledenen van de familie, Cocky Roelofs-van der Salm vanwege haar huwelijksdag, overleden familie Ver meulen, voor een oplossing van moei- Er is een kerstdrive gehouden en alle paren waren door elkaar gemixt. De hoogst geklasseerde in lijn 1 waren Toon den Brok en Mart Keulards met 60.83 procent. Tweede waren Luus en Wim van Son met 58.33 procent, gevolgd door Antoinette Coppus en Riet Muermans met 57.50 procent. In lijn 2 scoorden Ton Melis en Teun Wil lems het hoogst met 64.93 procent. Met 63.19 procent ging de tweede plek naar Miny en Wiel Verhoeven en Jac van Voorn waren Piet Willems derde met 57.29 procent. In lijn 3 waren de winnaars Riet Dobbe en Mien Kuenen met 69.44 procent. Jac Spreeuwenberg en Jan van Sleeuwen waren met 60.76 procent tweede, gevolgd door Nelly en Bert Vloet met 58.99 procent. De jaarlijkse kerstdrive is gespeeld. In geel waren Jacqueline van der Slik en Doke Verheijen de beste met 63,26 procent, gevolgd door Tilly en Jan van der Heijden met 57,36 procent. Toon den Brok en Marijn Schaeffer bezetten de derde plaats met 55,14 procent. In rood waren de winnaars Thea van den Berg en Siem Leijen met 65 procent. Gerrit Boekholt en Sraar van Meijel waren tweede met 60,42 procent en als derde eindigden Dries Albers en Dorine Pappers met 59,50 procent. Op dinsdag 4 januari is er geen brid gen. Het nieuwe bridgejaar start op dinsdag 11 januari. In de gele lijn waren Anneke Schoonbeek met Harrie Arts, Marij Pierey met Jan Roelof de Pijper en Ron van Gaal met Piet van Genugten de besten. In de rode lijn werd de top drie gevormd door Miets Bisscheroux met Hilde Koolen, Tineke Meurs met Marge Steemers en Willemien Cunnen met Jeanne Hoogeveen. In de groene lijn tenslotte waren Frank Bender met Wim Vervuurt net iets beter dan Rieneke de Weert met Frans Seu- ren en Marie Kersten met Frans van den Heuvel. Volgende week begint het nieuwe blok. lijkheden in een gezin. Maandag 3 januari 9.00 uur heilige mis: overleden ouders Smeets-Krux, overleden echtpaar Willy Schols-Hel- sper en overleden familie. Dinsdag 4 januari 9.00 uur heilige mis: Harrie Swüste en overleden familie, Toos Coonen-Huijbregts en overleden familie, jaardienst Nel van de Akker- Jegerwugs. Woensdag 5 januari 9.00 uur heilige mis: Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden, overleden ouders Geur- tjens-Vermazeren en overleden fami lie, Johan Schwachöfer en overleden familie, Fien de la Roy-Collaris. Donderdag 6 januari 9.00 uur heilige mis: Frans Rochette. Lector vrijdag A. Peeters, zaterdag A. Gerritzen en zondag M. Goumans. Geestelijken: Deken H. Smeets, Eind- straat 6, telefoon (0478)580202; dia ken G. van Dierendonck, Leunseweg 5, telefoon (0478)580202; kapelaan I. Crasborn, Lovinkplein 8, Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Noodgeval len/bedieningen ziekenhuis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 930 tot 10.30 uur, Leunse weg 5, telefoon (0478)580202. Vrijdag 31 december 18.00 uur hei lige mis (Zangers van St. Frans): jaar- dienst Annie Schwachöfer-Vermeulen, voor alle overleden priesters en dia kens van het Bisdom Roermond, Bert Hermans, uit dankbaarheid Zaterdag 1 januari geen vieringen in Paterskerk, 11.00 uur gezamenlijke hoogmis in Grote Kerk ('t Zonnelied), Na de mis is er een Nieuwjaarsont vangst in Dansschool Janssen. Vrijdag 31 december 19.00 uur hei lige mis (orgelspel): voor parochie Oostrum en voor de vrede. Zondag 2 januari 9.30 uur hoogmis (Gemengd Koor): familie van Heijster, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars Esmee en Nic. Vrijdag 31 december 19.00 uur gezon gen heilige mis (Dameskoor): als dank voor verkregen gunsten in het afgelo pen jaar. Zaterdag 1 januari 10.00 uur gezon gen heilige mis (Herenkoor): om Gods zegen over het nieuwe jaar. Zondag 2 januari 10.00 uur gezongen heilige mis (Herenkoor): Elly Gom- mans-Maassen, St. Grad Theuws en Wilhemina Theeuwen. Woensdag 5 januari 9.00 uur mis: pater Sjaak Terken Collectant vrijdag J. Joosten, zaterdag P. van Dijck en zondag P. van Dijck. Misdienaars vrijdag R. Eeren, Lonne Loonen en Anke Geurts, zaterdag koster, zondag M. Martens en L. Wil- lemsen. Vrijdag 31 december 1930 uur Oude- jaarsviering (Kerk- en Dameskoor): jaardienst Jan Rambags. Zaterdag 1 januari geen dienst. Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06 13300256. Zaterdag 1 januari 9.30 uur heilige mis: jaardienst Handrie Janssen en Wies Janssen-Hanssen. Lector Annie Reintjes. Koor Heren koor. Woensdag 5 januari 19.00 uur heilige mis: Jan van Meijel. Vrijdag 31 december 19.15 uur heilige mis: overleden familie Janssen-Tielen. Lector Mia Geurts. Misdienaars Melle en Nick. Zondag 2 januari geen mis. Vrijdag 31 december 18.00 uur hei lige mis. Lector Coby Pouwels. Misdienaars Stan en Lizzy. Zondag 2 januari 9.30 uur heilige mis. Vrijdag 31 december 19.15 uur oud- jaarsmis (jeugdensemble van muziek vereniging De Peelklank): Gontje Backus, voor alle priesters die in de parochie werkzaam zijn geweest. Zaterdag 1 januari geen mis. Zondag 2 januari 930 uur mis (Viva ce): voor het welzijn van de parochie gemeenschap. Dinsdag 4 januari 19.00 uur mis: de overleden ouders Wismans-van Veg- chel en overleden familie, Piet Litjens. Misdienaars vrijdag Veerle Claessens en Gesanne Knapen, zondag Tom Jen- niskens en Pim Koonings en dinsdag Job Swinkels. Vrijdag 31 december 18.00 uur mis: jaardienst Jan Koppes, Tina Janssen Muijzers.(coll.). Misdienaars Karin en Floor Woensdag 5 januari 19.00 uur mis: Roy Broeren van familie en vrienden Zaterdag 1 januari 9.30 uur mis: Jo van Eerd-Strijbos en overleden fami lie, jaardienst Wilhelmus Peters, Tilla Jansen. Zondag 2 januari geen mis. Donderdag 6 januari 8.30 uur mis: voor de parochie. Zaterdag misdienaars Bram en Robin en lezer Tonny. Misintenties: Familie Wijenberg, tele foon (0478)636390 of Leo van Dijck, telefoon (0478)636779. Voor doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij pater Wauben tele foon 06-11640447. Zondag 2 januari 11.00 uur eucharis tieviering met volkszang: Rene Buij- zen. Lector Olga van der Meer. Dienbeurt Jordy Koenen, Sanne Pluk en Jesn van Bree. Woensdag 5 januari 9.30 uur heilige mis in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef: voor de weldoeners van deze kapel. Zaterdag 1 januari hoogmis 10.00 uur: we vragen Gods zegen over de paro chiegemeenschap voor dit nieuwe jaar. Zondag 2 januari hoogmis 10.00 uur: voor de levende en overleden leden van de Bond voor Ouderen St. Wil- bert. Woensdag 5 januari geen mis. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, telefoon (0478)691217. Mis- intenties opgeven bij Arnold Jacobs, telefoon (0478)692526 of bij Annie Peelen, telefoon (0478)691457. Zie ook www.parochiemeerlo.nl. Vrijdag 31 december 19.00 uur hei- lige mis in Swolgen voor de cluster. Zaterdag 1 januari 10.30 uur heilige mis in Tienray voor de cluster. Zondag 2 januari 09.00 uur heilige mis. Intenties: Thei Jacobs, Mia Jacobs- Janssen en overleden familie; Joost Classens; Wim Reintjes, zoon Mark en overleden familie Reintjes-Kusters. Misdienaars: Loes in 't Zandt, Loes van de Pasch. Lector: Yvonne Baken. Opluistering: Zanggroep kerk. Koster tot en met zondag 2 januari Carel Soethout. Van maandag 3 t tot en met zondag 9 januari Truus Hegger. Donderdag 6 januari 09.00 uur heilige mis. Intentie: Piet Crijnen en Greet Crijnen-Peters. Vrijdag 31 december 18.00 uur hei lige mis (Gregoriaans koor). Zondag 2 januari 9.30 uur heilige mis: Wim Gielen en Elisabeth Gielen- Kunen, Jan Janssen jaardienst, Jan Gie- len, Anna Gielen-Rutten en Aldegonda Gielen van der Zanden. Spreekuur kerkbestuur in de sacristie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde heer R. Verheggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, telefoon (0478 )691217, www.klein- lourdes.nl, e-mail info@kleinlourdes. nl. Vrijdag 31 december 19.00 uur mis oor het gehele cluster in Swolgen. Zaterdag 1 januari 10.30 uur mis voor het gehele cluster in Tienray Zaterdag collectant J. Koppes en lec tor T. Knoops. De Bijbelgemeente Venray houdt iede re zondag om 10.00 uur een dienst in De Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekking. Tijdens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen en er is crèche en zondagsschool. Ook zijn er regelmatig bijzondere diensten. Vanuit de Bijbelgemeente worden cur sussen over de bijbel gehouden en het is mogelijk om deel uit te maken van een huiskring. Predikant van de Bijbel gemeente is R. Lammers. Secretariaat: C.M. van Gestel, Melisse 8, 5803 LC in Venray, telefoon (0478)510337, e-mail info@bijbelgemeentevenray.nl. Zie ook www.bijbelgemeentevenray.nl. De Evangelische Gemeente Doxa houdt een samenkomst op zaterdag 1 januari vanaf 17.30 uur in ver pleeghuis Elzenhorst De Tamboerijn aan de Dr. van de Meerendonkstraat in Horst. Stichting Doxa, telefoon (077)3983430. Predikant: ds. M.J. op den Brouw, Groe ne Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woensdag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail van- meursnelson@hetnet.nl. Protestantse kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.zonnelied.nl. Vrijdag 31 december is er om 19.30 uur een Oudejaarsdienst in Het Zon nelied. Voorganger ds. M.J. op den Brouw. Zondag 2 januari is er om 10.00 uur een dienst in Het Zonne- lied.Voorganger is P. Molenaar. De Rosmolen in de Geijsterse bossen is algemeen bekend. De naam 'Rosmolen' is ontleend aan een gebied in de bossen dat 'Aan de Rosmolen' werd genoemd. Vroeger stond hier een boerderij met een door een paard aangedreven molen, een rosmolen. Deze werd in 1863 door brand verwoest en de naam ging over naar de watermolen bij een vlakbij gelegen boerderij. Hoe oud de molen precies is, is niet bekend. De oudste vermeldingen dateren uit de late Middeleeuwen. In 1853 werd de molen door rentmeester Van Soest in ere hersteld. Zowel de molen als de boerderij horen bij het uitgestrekte Landgoed Geijsteren, waarvan de vroegere eigenaren op een kasteel vlakbij het dorp woonden. Dat kasteel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog geheel verwoest, maar de contouren zijn onlangs door restauratie weer zichtbaar gemaakt. De laatste molenaar-pachter was Frans Derkx. Hij was zijn vader, eveneens Frans, opgevolgd die in 1896 op de molen kwam en net als zijn voorvade ren molenaar op de watermolen in Geijsteren was. De molen heeft tot 1928 gediend voor het malen van graan. In dat jaar werd de molen stil gelegd, omdat in verband met de verbetering van de waterhuishouding de waterrech ten door de gemeente Venray werden gekocht van baron Joseph de Weichs de Wenne. Het waterrad mocht blijven hangen, maar om te voorkomen dat het zou gaan draaien, werden de onderste schoepen afgezaagd. In november 1944 werd het houten bruggetje over de beek door de Duitsers opgeblazen, waarbij het molengebouw flink wat schade opliep. Na de oor log werden zowel het bruggetje als het molengebouw weer hersteld en rond 1970 werd een nieuw schoepenrad met as gemaakt. In 2000 werd de molen weer helemaal klaar gemaakt om te malen. De prachtige foto van vandaag hoort bij de koude wintermaanden. Het is ook in deze tijd de moeite waard om een wandeling te maken in de Geijsterse bos sen en een bezoek te brengen aan de Rosmolen. Foto: Kees Roodnat. Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Daar vindt u tal van oude foto's, films, documenten en geluidsfragmenten. Ook kunt u daar oude jaargangen van Peel en Maas inzien. Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray

Peel en Maas | 2010 | | pagina 22