Kerkelijke mededelingen Oude foto Weekend diensten Oud papier www.younghairshop.nl PEEL EN MAAS Donderdag 23 december 2010 - Pagina 26 Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Koor Chrisko Crescendo Zangers van St. Frans Venray's Gregoriaans Koor Kemmerekoor Kinderkoor Spirit Gemengd kerkkoor Het Zonnelied Venray's Mannenkoor Seniorservice Venray Papiercontainer Hondencursus De Springplank Vogelmarkt Jeugdnatuurwacht Venray Oliebollenactie Match Wisseling secretariaat kindervakantiewerk Grote Kerk Paterskerk GGZ Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Castenray Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochies Smakt en Holthees Parochie Wanssum Parochie Blitterswijck Parochie Meerlo Parochie Tienray Bijbelgemeente Protestantse Kerk Venrode Oecumenische Basisgroep I i i rtjï |m HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apotheek St. Oda en Escura Apotheek De Mon nikskap: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag is Escura Apo theek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 u Stationsweg 60d, tel. 584877. Buiten deze tijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, bij Escura Apo theek Antoniusveld terecht via het dienstluik. Op vrijdag 24 en 31 december a.s. sluiten de 4 vestigingen van Escura Apotheek in Venray om 16.00 uur. Na dit tijdstip is uitsluitend de dienst- apotheek (Escura ApotheekAntonius- veld) bereikbaar voor spoedgevallen. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar vrij 24 dec. t/m zo. 26 dec. 2010 TANDARTSENPRAKTIJK VENRAY TEL.: 580700 ma 27 dec. t/m do. 30 dec. 2010 TANDARTSENPRAKTIJK VENRAY TEL.: 580700 DIERENDOKTERS VENRAY 0478-581336 of 0478-515545 Stationsweg 111a, 5803 AA VENRAY Hans van Winden, Anne-Christien Arts, Chantal van Ham, Wendie Verweijen Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar op: 0900-5551777 DIERENKLINIEK DE OUDE MELKFABRIEK Leunseweg 22A Venray-Leunen tel. 0478-58 26 90 www.daphorst.com 24 uur per dag bereikbaar DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 1930 tot maandag 07.30 uur ARANKA KNEEPKENS Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 1930 uur waargenomen door: LONNEKE SPAN ARANKA KNEEPKENS Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46, 5803 AC Venray Tel.Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo,Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen,Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www.slachtofferhulp.nl PROTEION THUISZORG Kennedyplein 18, 5801 VH Venray. Klantenservice tel. 088 - 850 00 00. Fax: 088 - 850 00 00, www.proteion.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman - Tel. 516636 J. Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray www.artsenpraktijkvoorhomeopathie.nl Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel: 0478-517317 Fax: 0478-517319 www.synthese.nl e-mail: venray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur. Voor een afspraak kunt u bellen met de Ouderenadviseur: tel: 0478-517317 GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 Heilige mis in Paterskerk op vrij dag 24 december vanaf 19.00 uur. Maandag 27 december en maandag 3 januari vakantie. Maandag 10 januari 20.00 uur repetitie in de Grote Kerk. Voor vragen of afmeldingen kan men terecht bij Marly Driessen via telefoon (0478)588176 of bij Norma Ansinger via telefoon (0478)585234. Crescendo is een koor voor 50-plussers met plezier in zingen. Wie ook graag zingt is van harte welkom om tijdens een repetitie te komen kij ken en mee te zingen. Elke woensdag is er een repetitie in De Kemphaan van 18.00 tot 19.45 uur. Voor meer informatie kan men contact opne men met M. Hendriks via telefoon (0478)589595. Vrijdag 24 december zingen we om 21.00 uur in de Paters kerk. Op woensdag 29 december is er geen repetitie. In uniform op vrijdag 24 december om 22.00 uur bij de Paterskerk aan wezig zijn om in te zingen voor de nachtmis van 23.00 uur. Dinsdag 28 december is er geen repetitie. Vrijdag 31 december om 17.30 uur in uni form bij de Paterskerk aanwezig zijn om in te zingen voor de dankmis om 18.00 uur. Na de mis gaat men naar De Galmhut om terug te kijken op het afgelopen jaar. Afmelden bij Vincent Las. Het koor streeft ernaar het gregori aans zo mooi mogelijk te zingen. Het koor staat onder leiding van Ad Voes- ten en repeteert eens in de veertien dagen in de kapel van Beukenrode. Vrijdag 24 december om 21.15 uur aanwezig zijn in de kapel van St. Anna. Nieuwe zangers zijn van harte wel kom. Voor meer informatie kan men terecht bij Ad Voesten via telefoon (077)3662479 of bij Piet Roelofs via telefoon (0478)585458. De generale repetitie is op woens dag 22 december vanaf 20.00 uur in de parochiekerk van Geijsteren. De nachtmis begint om 22.00 uur. Om 21.00 uur bijeen komen in de kerk om in te zingen. De wafelactie wordt gehouden op donderdag 30 en vrij dag 31 december. Het koor bestaat uit jongens en meisjes tussen de zes en de twaalf jaar. De repetitie is iedere woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. Kinderen die graag een kijkje willen komen nemen kunnen vrijblijvend binnenlo pen in De Galmhut aan de Langeweg in Venray. Voor meer informatie en/of je aanmelden kan men contact opne men met Marianne Groenewegen via telefoonnummer (077)3983204. Vrijdag 24 december is er om 17.00 uur kindje wiegen in de Grote Kerk. De samenkomst is om 16.15 uur in de kelder van de Grote Kerk. Aanslui tend om 19.00 uur zingen tijdens de gezinsviering in de Grote Kerk. De volgende repetitie is op woensdag 5 januari. De repetities worden gehouden op maandag vanaf 20.00 uur in Paro chiehuis Paterskerk aan de Leunse- weg in Venray. Zaterdag 25 december zingen tijdens de mis van 11.00 uur in de Paterskerk, 10.30 uur inzingen. Afmelden bij Lies Geuyen via tele foonnummer (0478)582985. Belang stellenden zijn welkom op een repe titieavond voor een kennismaking. Voor meer informatie en aanmel ding kan men contact opnemen met André van Steen via telefoonnummer (0478)588131 of met Roos Ubaghs via telefoonnummer (0478)584531. Repetitie elke donderdag om 19.25 uur in De Witte Hoeve aan de Gas- straat in Venray. Donderdag 30 decem ber geen repetitie. Eerste kerstdag opluistering van de mis van 11.00 uur, inzingen om 10.00 uur in De Witte Hoeve. Op 6 januari om 1930 uur verzamelen in de foyer van de schouwburg voor een korte serenade om 20.00 uur, daarna vanaf 20.30 uur nieuwjaarsreceptie in De Witte Hoeve. Mannen tot 47 jaar en eerste tenoren en bassen tot 57 jaar zijn welkom om, geheel vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Aanmelden kan bij een van de leden of via de website. Afmelden kan via e-mail afmeldenvmk@venray. net of via telefoon (0478)513019. Oud papier kan men brengen naar de VMK-container aan de Molenhofweg. Zie ook www.venraysmannenkoor.nl. Atletiek Triatlon Vereniging Venray haalt op woensdag 29 december oud papier op bij bewoners van de straten Zandakker,Schutsboom, Vendel, Groe- newoltsepad, Kruisstraat, St Franciscu- slaan, St. Antoniusstraat, Paterslaan e.o. en de straten in Molenklef, Vlakwater, omgeving Werckenslaan, Aan den Dril e.o. Merseloseweg, men wordt ver zocht uiterlijk 18.30 uur op die dag, oud papier in dozen of gebundeld aan de straat te zetten. Ook bestaat iedere zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur de gelegenheid om oud papier te deponeren in de papiercontainer, die geplaatst is aan de Weg in den Berg, hoek Veltumse Kleffen/Kulutweg. In het Hobby- en Creativiteit- centrum aan de Prins Bernhard- straat in Venray wordt op woens dag 5 januari van 15.00 tot 17.00 uur een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. De papiercontainer van ATV Ven- ray, gelegen aan de Weg in den Berg// Kulutweg, is geopend op maandag 27 december van 9.00 tot 12.00 uur. Op de zaterdagen 25 december en 1 januari 2011 is de papiercontainer gesloten. Op zaterdag 8 januari is de container weer geopend van 9.00 tot 12.00 uur. KC Venray e.o. start op donderdag 6 januari met een socialisatiecursus voor jonge honden vanaf acht weken oud. Deze cursus wordt vervolgd op 13, 20, 27 januari en op 3 en 10 februari. De praktijklessen worden gegeven op oefenterrein De Versen aan de Sinnesstraat in Oirlo. Omdat de belangrijkste periode in een hon denleven, om te wennen aan alles en iedereen waar hij de rest van zijn leven mee te maken krijgt, maar zeer kort is, namelijk de leeftijd van acht tot twaalf weken, geeft KC iedereen de gelegenheid om tijdens de cursus nog in te stromen. Voor verdere infor matie en aanmelding kan men terecht op www.kcvenray.nl of via telefoon 06-25142457. De kinderen van de donderdag- groep, de groepen 5 en 6, gaan don derdag 23 december van 18.30 tot 20.00 uur het centrum in voor de kerstetalagetocht. Maandag 27 decem ber gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 op weg naar 2011. Van 18.30 tot 20.00 uur gaan ze wafels maken. Dinsdag 28 december van 18.30 tot 20.00 uur clubavond voor de jeugd van de groepen 7, 8 en de schoolverla ters. Op het programma staat een olie bollenfestijn. Donderdag 30 decem ber is er schaatsen voor de groepen 5 en 6 vanaf 18.00 uur bij de ijsbaan. Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. houden op zondag 26 december weer de maan delijkse vogelmarkt. Op deze vogel markt kan eenieder vogels kopen en verkopen. Op de markt zijn tevens diverse vogelhandelaren aanwezig. Ook kan men terecht voor vogelbe nodigdheden zoals vogelvoer en nest kastjes. De vogelmarkt wordt gehou den in 't Brugeind aan De Leeuwerik in Meerlo en duurt van 930 tot 12.00 uur. Duiven en kwartels worden niet toegelaten. Er wordt een puzzelwandeltocht gehouden op zondag 26 december in het Odapark/Vlakwater. De start is tussen 930 en 10.30 uur en de cara van staat op de parkeerplaats tegen over het ziekenhuis aan de Merselose- weg in Venray. Evenals de voorgaande 46 jaren gaan vrijwilligers van de Jeugd Ont- spannings Clubs (JOC) uit Vierlings beek en Groeningen ook dit jaar weer oliebollen bakken voor de gemeen schap van deze beide dorpen. De vrij willigers hebben huis aan huis in Vier lingsbeek en Groeningen bestellingen opgehaald, waarna de oliebollen op vrijdag 31 december worden thuis bezorgd. Wie de vrijwilligers heeft gemist kan contact opnemen met de oliebollenbestellijn, (0478)631802 Daarnaast worden er in de Plus super markt en bij het pontveer in Vierlings beek ook oliebollen verkocht door vrijwilligers van het JOC. De gehele opbrengst komt ten goede aan de jeugd en jongerenclubs die aangeslo ten zijn bij het JOC. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray Match is voor Dichterbij spe cialistische zorg op zoek naar een bezoekvrijwilligster. Er wordt gezocht naar een vrouwelijke vrijwilliger die gezellige activiteiten wil ondernemen met een cliënte van hoog niveau van ongeveer twintig jaar oud. Dit wordt stapsgewijs opgebouwd. Samen met de cliënte gaat de vrijwilliger een kopje koffie drinken, een kaartje leggen, een keer winkelen of naar de bioscoop. Eisen: er wordt open gecommuniceerd met begeleiding, enthousiast en positief zijn, regelma tig contact hebben met de cliënte, consequent en duidelijk zijn, grenzen durven aan te geven en interesse heb ben voor een cliënte met een gedrags problematiek. Voor meer informatie: Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray Match, Marktstraat 8, 5801 BM in Ven ray, telefoon (0478)516995, e-mail info@vrijwilligerswerkvenray.nl, www.vrijwilligerswerkvenray.nl. Binnen het bestuur van Stichting Kindervakantiewerk Venray vindt vanaf 2011 een wijziging plaats. Erik van de Leur (34) draagt de functie van secretaris namelijk over aan Niek Jansen (25). Erik van de Leur is reeds lange tijd actief binnen Kindervakan tiewerk Venray. Iedereen kent hem waarschijnlijk als de hoofdleiding met het opvallende gele shirt, die samen met Carole Swinkels de week in goede banen leidt. Wat veel mensen waarschijnlijk niet weten, is dat hij eerst leiding is geweest. Erik van de Leur werd in 1997 lid van de organi satie van Kindervakantiewerk Venray. In 1998 begon hij als hoofdleiding. Na drie jaar werd Erik in 2001 lid van het bestuur en een jaar later nam hij de rol van secretaris van Marie-José Flinsenberg-Peters over. Deze rol voerde hij t/m 2010 uit naar grote tevredenheid van iedereen binnen Kindervakantiewerk Venray. Hij blijft actief als bestuurslid en hoofdleiding binnen Kindervakantiewerk Venray. Gezien de bestuurswisseling, is het adres voor correspondentie gewij zigd. Vanaf heden is dit adres: Mer- seloseweg 101, 5801 CC Venray. Het e-mailadres (info@kvw-venray.nl) en het telefoonnummer (0478-712038) blijven hetzelfde. Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tele foon (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval via ziekenhuis, tele foon (0478)522222. Opgeven misin- tenties: Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 930 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Banknummer 579739481. Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rekening 484100017: ABN of 1174863: ING ten name van administratie kerkbijdrage parochie, p.a. Mgr. Nolensstraat 12, 5802 AR in Venray, www.dekenaatvenray.nl Vrijdag 24 december 17.00 uur kindje wiegen (kinderkoor Spirit): 19.00 uur gezinsviering (kinderkoor Spirit en het jeugdorkest van Euterpe): Mien en Jan van Gerwen en dochter Paulientje (coll), Bertha en Jan Aerts (coll), Gerrit Lemmens, Loes Janssen: 21.00 uur jon gerenmis (Ars Musica): Theo Berkens (coll), Mia Schillings-Geenen: 23.00 uur nachtmis (St. Petrus'Bandenkoor): Jan ten Brinke, overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers-Claessens, overleden ouders en familie, Sef Michels (coll), Mientje Bos-Donkers (coll), Henk Smits, Theo van Thiel, Harry Houben en familie. Zaterdag 25 december 9.30 uur hei lige mis (Petrus'Bandenkoor): Johan Schwachöfer, Cor Odenhoven, Geor ges Dobbelaer en zoon Ferdie, Hein van Valkengoed en overleden familie (coll), Jan en Dora Raijmakers-Bot- den, Bert van Haren, Hans Janssen en overleden familie, Arnoldus Jacobs, overleden ouders Schattorie-Bohus, overleden ouders Slits de Wit, pas toor Marcelis, en Dora van Someren: 11.00 uur heilige mis (Venray's Man nenkoor): Harrie en Jan Willen Wijn hoven en overleden familie, Mathieu Coenen en overleden ouders, Evelien en Harrie Janssen, Bas en Marie Louise Vermeeren-van Haren, jaardienst Teng Loonen, familie Peters-Deriks, familie Arts-Jansen, familie Peters-Arts, voor de levende en overleden leden van het Venray's Mannenkoor, overleden echtpaar Willy Schols-Helsper en over leden familie, Sraar en Mia Hendriks- Zegers (coll), Frans Janssen (coll), Ben Schim van der Loeff, familie en vrien den, ouders Savelsbergh-Brand, Marij en Joseph Degueè-Voncken, Herman en Lenie van der Zalm-Bijvoets, Wer ner en Olga Hug-Probst, pater Tjeu Haumann en zijn werk in Sudan, over leden familie Coopmans-van Kessel en overleden kinderen, Cor en Henri- ette Janssen Jacobs, Piet en Mies van der Kruijf-Colijn, voor een bijzondere intentie. Zondag 26 december 11.00 uur Latijn se hoogmis (MMSK St. Petrus'Ban- den: zeswekendienst Leen Manders- Madou, Cor Kuijpers en overleden families Kuijpers en Versteegen, Jan en Annie Schwachöfer-Dijkmans, opa Dijkmans en Marian, Wim en Grada Driessen-Rongen en overleden familie, Frans en Mies Stappers-Pouwels, voor de levende en overleden leden van MMSK St. Petrus'Banden, jaardienst Diena Verstraaten, Toos en Noud Hen driks van der Weem-van de Berg, Thei en Jeanne Vullings, overleden ouders Flinsenberg-Erkelens, Piet en Joos, jaardienst Teng Geurts en overleden familie, Henny Frederix-Vink en over leden ouders Frederix-Wijnen, overle den ouders Hermanussen-Hendrix en overleden familie, ouders Lemmerlijn Jacobs en Ton Jacobs Maandag 27 december 9.00 uur heili ge mis: voor overleden ouders Smeets- Krux. Dinsdag 28 december 9.00 uur heilige mis: Toos Coonen Huijbregts en over leden familie, jaardienst Antoon Lucas- sen, schoonzoon Luciën en kleinzoon Marcio. Aansluitend een gebedsmo ment bij monument naamloze, dood geboren kinderen. Woensdag 29 december 9.00 uur hei lige mis: voor vrede op deze wereld. Donderdag 30 december 9.00 uur hei lige mis: zeswekendienst Jaap Peeters, pastoor Spekschate, Ria Reichert en Peter Paul Reichert. Vrijdag 31 december 19.15 uur Oud jaar dankdienst: jaardienst Gerrit Win nen en overleden familie, jaardienst Anna van Ham-Bodden en echtgenoot, Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden en uit dankbaarheid, Henk Smits, overleden ouders Smeets-Krux, uit dankbaarheid. Lector vrijdag 21.00 uur M. Goumans en 23.00 uur J. Truijen, zaterdag 930 uur L. Engel en 11.00 uur W Bistervels. Geestelijken: Deken H. Smeets, Eind- straat 6, telefoon (0478)580202; dia ken G. van Dierendonck, Leunseweg 5, telefoon (0478)580202; kapelaan I. Crasborn, Lovinkplein 8, Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Noodgeval len/bedieningen ziekenhuis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 930 tot 10.30 uur, Leunse weg 5, telefoon (0478)580202. Vrijdag 24 december vanaf 11.30 uur ziekencommunie: 17.00 uur kindje wiegen: 19.00 uur gezinsvie ring (Chrisko): eerste jaardienst Wim Kleuskens, Mia Koppers-De La Haije en overleden familie, uit dankbaar heid, Toos Wanten-Craenmehr, ver jaardag van Jac Philipsen: 21.00 uur vroege nachtmis (Crescendo): overle den ouders Janssen-Maurus en zoon Jan en Gerrit, Cor Bonants, Louis Jan sen, voor overleden ouders Aloys en Maria Spee-Seegers, Harry Coopmans en overleden familie, levende en over leden familie Duykers-Wismans, Han Spring in 't Veld en overleden familie, Bert Fleuren, Sraar Verstegen en over leden familie: 23.00 uur late nachtmis (Zangers van St. Frans): Mia Koopers- de La Haije en overleden familie, voor alle overleden priesters en diakens van het Bisdom Roermond, Piet van Dierendonck, overleden familie Luy- dens-Croes, Suzanne Joosten-Tax en overleden familie Schraven-Joosten. Zaterdag 25 december 9.30 uur hei lige mis met samenzang: uit dankbaar heid, Antoinette Jeurissen: 11.00 uur hoogmis ('t Zonnelied): jaardienst Loek Jenneskens en overleden ouders Jenneskens-Elbers, overleden familie Slits, Joanne v.d. Boogaart-Driessens en zoon Albert, familie Peter-Arts, Annie Pijls-Drenth: 13.00 uur open stelling kerk voor bezichtiging kerst stal tot 17.00 uur. Zondag 26 december 11.00 uur hoog mis: overleden ouders Janssen-Maurus en zoon Jan, J.H.M. Claessens: 12.30 uur doopsel Jordy Weber: 13.00 uur openstelling kerk voor bezichtiging kerststal tot 17.00 uur. Maandag 27 december 18.30 uur hei lige mis: voor een bijzondere intentie. Dinsdag 28 december 10.00 uur openstelling kerk voor verering H. Antonius: 18.30 uur heilige mis: Gode- fridus Hovens vanwege zijn 92ste ver jaardag, overleden familie Janssen-van Beuningen. Woensdag 29 december 18.30 uur heilige mis: Mie Hendrix-Swinkels en overleden familie. Donderdag 30 december 18.30 uur heilige mis: voor een vergeten opa en oma. Vrijdag 24 december St. Vincentius 16.00 uur, voorbereiding Kerstmis: 18.00 uur kerstviering/Guus van Loe- nen. Zaterdag 25 december St. Vincentius 11.15 uur kerstviering. Zondag 26 december St. Vincentius 16.00 uur kerstsamenzang. Dinsdag 28 december D'n Herk geen viering. Woensdag 29 december Bernard 15.00 uur Guus van Loenen. Donderdag 30 december stilteruimte geen yoga en meditatie. Vrijdag 24 december 19.00 uur voor aanvang van de nachtmis kerstmu- ziek/kerstconcert SMT: 19 30 uur kerstnachtmis (Gemengd Koor en Harmonie SMT): voor de parochie Oostrum en voor de vrede, jaardienst overleden ouders Ser en An Kessels- Verheijen, Jan en Nelly Verheijen- Kessels, Anny Kessels-Duijkers, Grada Derks-Ewals, Pastoor J. de Ceuster, overledenen van de familie van Brun- schot en overleden ouders Hellings. Misdienaars Esmee, Quincy en Sharon. Zaterdag 25 december 930 uur kerst hoogmis (Gemengd Koor): overleden ouders Piet en Jo Peeters-Verstegen, pastoor P. Hoedemaeckers, overleden ouders Bovee-Bartels en zoon Chré- tien, Joos Hoex. Misdienaars Esmee, Jack en Nic. Zondag 26 december 9.30 uur hei lige mis (volkszang met kerstliedjes): overleden ouders van Oijen-van Berlo, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars Nic, Quincy en Sharon. Vrijdag 31 december 19.00 uur hei lige mis (orgelspel). Vrijdag 24 december 19.00 uur nacht mis (Jonge Garde Koor): Gerrit Basti- aans. Jac Martens: 21.00 uur nachtmis (fanfare Ons Genoegen en Dames koor): Antoon Heetkamp (namens vrienden), Lei Nelissen, Selm Nelissen, overleden ouders Nelissen-van der Sterren, Marie Rongen-Michels, Piet Peeters (vanwege verjaardag), Jan Pee- ters, Martin Creemers en zoon Martin. Zaterdag 25 december 10.00 uur plechtige hoogmis (Herenkoor): St. Wilhelmus Heldens en Maria Snellen en overleden kinderen Sjaak en Jan, Antoon Dijkmans (jaardienst). Zondag 26 december 10.00 uur mis: (Jeugdfanfare): St. Jos Verstappen, Antoinetta Smits en Antonia Verstap pen, Leon Swinkels, St. Jan Duijkers, Petronella van Dijck en overleden kin deren. Woensdag 29 december 9.00 geen mis. Collectant: vrijdag 19.00 uur J. Steeghs en 21.00 uur P van Dijck, zaterdag A. Pouwels en zondag J. Joosten. Misdienaars: vrijdag 19.00 uur M. Mar tens, M. Voesten en Linda Willemsen: 21.00 uur Leon en Luuk Loonen en Lynn v.d. Broeck, zaterdag 25 decem ber N. Kusters, S. en A. Janssen en zon dag C. Eeren, F. en J. Turlings. Vrijdag 24 december 21.00 uur kerst viering (kerk- en dameskoor): jaar- dienst Nel Strijbos-Duijkers. Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Misdienaars Maudi en Quinty. Zondag 26 december 11.00 uur gezinsviering (Cajeko): overleden ouders Pierre van Horne en Toos van Horne-Kessels. Misdienaars Manon en Demi. Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of via 06-13300256. Vrijdag 24 december 17.30 uur hei lige mis (Opleidingsorkest): Harry Heesen en kleinzoon Jens Peters, Teng Houben en overleden familie, Susanne van Hees. Misdienaars Lieke, Bas, Dagmar en Demi: 22.00 uur nachtmis: Leen en Gerrit Achten-Fleurkens, Bert Reintjes, Gerrit Bouten en overleden familie Otto Stevens en Marie Stevens-Vande- venne. Lector Jeanny Jenniskens. Misdienaars beide acolieten. Koor Dameskoor Bla zers. Zaterdag 25 december 9.30 uur hei lige mis (Herenkoor): Jo Willems- Loonen en Wiel Willems, Jan Reintjes, Toon Hendrickx. Lector Annie Reintjes. Misdienaars Maud, Mieke en Maud N. Zondag 26 december 9.30 uur heilige mis: Mien Claessens-Voermans, Henri- cus Leijssen en overleden familie. Lector Gerrie Loeffen. Koor Dames koor. Misdienaars Dagmar,Demi en Fleur. Woensdag 29 december geen mis. Vrijdag 24 december 19.00 uur hei lige mis/gezinsviering: Gerton Tim mermans, Piet Timmermans, Mia van Lin-Willemssen en Frans en Rica Mul ders-van Kempen namens familie. Lector Nellie van Staveren. Misdie naars Aniek en Anouk. Zaterdag 25 december 11.00 uur hoogmis: voor het welzijn van de parochie. Lector Annie Timmermans. Misdie naars Annemijn en Jep. Vrijdag 24 december 19.15 uur gezinsviering: Sef Michels en overle den familieleden Michels-van Dijck, overleden ouders Van Vegchel-Lem- men. Lector Gerrie v.d. Haghen. Misdie naars Rick en Lowieke. Vrijdag 24 december 17.00 uur gezinsmis (Eige Wijsjes): voor het welzijn van de parochiegemeen schap: 23.00 uur nachtmis (Vivace): Bets Bastiaansen-Verhulst, namens het koor Vivace, Piet Koonings en Lies Koonings-Veron, jaardienst Tonny van der Marck, Jan van Soest, kleindoch ter Yvon, voor de overledenen van de familie van Soest en de familie Smedts, voor de ouders van Dael-Krutzen en voor Bart Eevers. Zaterdag 25 december 9.30 uur mis (Enjoy Together): ouders van Dijck- Driessen, Jan van Gassel, zesweken- dienst Tina Bus-Meulendijks, voor haar echtgenoot Piet en voor hun schoon zoon Ger. Zondag 26 december 11.00 uur mis (Ouderenkoor): Harry Michels en Nella Michels-Lamers, ouders van Vegchel-Verheijen, Jeu Claessens van wege zijn verjaardag, voor vrede op aarde voor alle mensen. Dinsdag 28 december 19.00 uur mis: jaardienst Agnes Philipsen-van der Sterren. Misdienaars: vrijdag 17.00 uur Vera Sikes en Ward Stiphout, 23.00 uur alle maal, zaterdag allemaal, zondag Kevin Baltissen en Tom Jenniskens en dins dag Gesanne Knapen Vrijdag 24 december 19.00 uur gezinsviering, waarin vooral kinde ren, ouders en grootouders worden verwacht. Misdienaars Lynn, Michelle, Amber en Fennety. Zaterdag 25 december 11.00 uur mis: voor het welzijn inwoners van Mer- selo, C. van Meijel-Poels, jaardienst Johannes Arts en Regina Aben, als dank voor alle weldaden Bertha Pee- ters. Misdienaars Marisca en Sanne. Woensdag 29 december 19.00 uur mis: jaardienst Teun Janssen en Fien Arts, jaardienst Mathilda Muijsers-van Tilburg, Cornelis en Johannes Muij- sers, jaardienst Martinus van Hoof en Wilhelmina van Hoof-van Tilburg. Vrijdag 31 december 18.00 uur mis: jaardienst Jan Koppes, Tina Janssen Muijsers (coll.). Vrijdag 24 december 21 00 uur plech tige nachtmis: Tilla Jansen vanwege haar verjaardag, Tren Poels en Marie Jacobs. Zaterdag 25 december geen mis. Zondag 26 december mis: Mien Pou- wels-van der Steeg en overleden fami lie, ouders Geven-Royackers, ouders Peeters-Janssen en overleden familie. Donderdag 30 december 8.30 uur mis: uit dankbaarheid J. van de Heuvel Peters. Misdienaars vrijdag Amber en Daniel le en zondag Eline en Wesley. Lezer vrijdag Liesje en zondag Cor. Misintenties: Familie Wijenberg, tele foon (0478)636390 of Leo van Dijck, telefoon (0478)636779. Voor doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij pater Wauben via tele foon 06-11640447. Vrijdag 24 december 19.00 uur nacht mis: overleden familie Van Kempen- Lochtens, Harrie Koopmans en Hen- riette Koopmans-van Els, Annie en Ben Bonants en zoon Mart. Lector Olga van der Meer en dien beurten Joska en Merit Weijmans. Zaterdag 25 december 11.00 uur eucharistieviering (gemend zangkoor Smakt-Holthees). Lector Riek van Kempen en dienbeur ten Nick Janssen en Bas Coppus. Zondag 26 december 11.00 uur eucharistieviering met volkszang: Arnold Reijnders en Thea van Triel- Reijnders. Dienbeurt Ember en Sam Peters. Woensdag 29 december 9.30 uur hei lige mis in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef: voor de weldoeners van deze kapel. Vrijdag 24 december 18.00 uur gezinsmis: Piet Cuppen en Truus Cup pen-Kersten, Jac. Theunissen. Zaterdag 25 december 11.00 uur hoogmis: overledenen familie Maas, Sraar Volleberg, Jan Coolen, overleden ouders Peters-Beterams en familie Lensen-Peters, Jan en Lambert Wijers, Piet Kersten en overleden ouders Ker- sten-Janssen, Jan Lensen. Voor misintenties kan men contact opnemen met Peter Wijnhoven via telefoon (0478)531500. Bij spoedge vallen kan men een priester bereiken via de receptie van het ziekenhuis in Venray, telefoon (0478)522222. Vrijdag 24 december 23:00 uur nacht mis: Eed Coenders; Martin Vissers en Maria Vissers-Vreede en jan Vissers (st); Riet Raaymakers. Zaterdag 25 december 09:30 uur 1e Kerstdag: overleden familie Hermans- Vogelzangs (st); Hubertus Franssen en Johanna Franssen-Mulders (st); familie Smits-Tomassen en kinderen (st). Dinsdag 28 december 19.00 uur hei lige mis. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, telefoon (0478)691217. Misintenties opgeven bij Arnold Jacobs, telefoon (0478)692526 of bij Annie Peelen, telefoon (0478)691457. Zie ook www.parochiemeerlo.nl. Vrijdag 24 december 21.00 uur nacht mis: Ed Coenders. Misdienaars Janne Peelen, Sem Cor- tenbach en Cas Geurts. Lector Leny van Dijk. Opluistering Zanggroep kerk/Rutbachkapel. Zaterdag 25 december 10.15 uur hei lige mis: voor alle parochianen. Misdienaars Anke in 't Zandt, Dirk Jacobs en Janna Boreas. Lector Jan Poels. Opluistering Goarkoor. Zondag 26 december 10.30 uur gezinsmis voor alle gezinnen in de cluster. Misdienaars Jeanna Goehner, Cas Geurts en Nouchka de Vries. Opluis tering Koperensemble. Koster tot en met zondag 26 december Wiel Coen- ders en van maandag 27 december tot en met zondag 2 januari Carel Soet- hout. Donderdag 30 december 9.00 uur hei lige mis. Op beide kerstdagen is de kerk tot 16.00 uur geopend voor het bezichti gen van de kerststal. Spreekuur kerkbestuur in de sacristie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde heer R. Verheggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, telefoon (0478 )691217, www.klein- lourdes.nl, e-mail info@kleinlourdes. nl. Vrijdag 24 december 22.30 uur, kerst liederen gezongen door het gemengd koor Tienray: 23.00 uur nachtmis (Gemengd Koor Tienray): Jac Franc ken, overleden familie Hendriks-Vers- leijen, tevens voor Chris Hendriks, overleden ouder Gijsberts-Kuijpers en kinderen, voor alle intenties die staan geschreven in het intentieboek Zaterdag 25 december 11.00 uur kerstliederen gezongen door het gemengd koor Tienray: 11.30 uur gezinsmis: pastoor Alfhons Geurts, Peter Johannes Derks, Jac Clabbers en Zoon Hans, voor alle intenties die staan geschreven in het intentieboek. Zondag 26 december 10.30 uur clus ter en gezinsmis in Meerlo. Vrijdag 23.00 uur collectanten P. Dinghs en B. de Groot en lector T. Knoops. Zaterdag 11.30 uur collectant Sr. Reijnders en lector W. Jacobs. Op vrijdag 24 december is er om 19.30 uur een dienst in het gebouw van Bijbelgemeente Venlo aan de Garnizoenweg in Blerick. Op zater dag 25 december is er om 11.30 uur een feestelijke kerstdienst in De Witte Hoeve aan de Gasstraat in Ven- ray. Tijdens deze dienst wordt er veel gezongen met medewerking van een gospelgroep. Op zondag 26 december is er geen dienst in De Kemphaan. De eerstvolgende dienst in De Kemphaan is op 2 januari om 10.00 uur. Zie ook www.bijbelgemeentevenray.nl. Secre tariaat C.M. van Gestel, Melisse 8. 5803 LC in Venray, telefoon (0478)510337, info@bijbelgemeentevenray.nl. Predikant: ds. M.J. op den Brouw, Groe ne Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woensdag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail vanmeursnelson@hetnet.nl. Protes tantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.zonnelied.nl. Vrijdag 24 december is er om 22.00 uur een kerstnachtdienst in Het Zon nelied. Vooraf is er samenzang vanaf 21.45 uur. Voorganger in deze dienst is ds. M.J. op den Brouw. Zaterdag 25 december is er om 10.00 uur een gezinsdienst in Het Zonne lied. Voorganger ds. M.J. op den Brouw. Zondag 26 december is er om 10.00 uur een dienst gehouden worden in Het Zonnelied. Voorganger is ds. P Ver schoor uit Helmond. De eerstvolgende repetitie is op woensdag 5 januari 2011 in café/zaal Thielen van 20.00 tot 22.00 uur. Ven rode is op zoek naar nieuwe leden tot en met 50 jaar. Wie meer wil weten over het popkoor kan kijken op www. venrode.nl. Wie ook graag wil komen zingen of een optreden wil boeken kan contact opnemen met Yvonne Hebben via telefoon (0478)515258 of via e-mail yvonnehebben@online.nl. De Oecumenische Basisgroep Ven- ray e.o. houdt een kerstviering op vrijdag 24 december om 21.00 uur in de kapel van Vie Curi in Venray. Het thema van deze viering is Maar een geboorte is niet meer te stuiten. De viering wordt muzikaal ondersteund. In de vijftiger jaren was sneeuwruimen nog handwerk. Personeel van de gemeentewerken werd er met schop en vrachtwagen op uitgestuurd om Ven- ray sneeuwvrij te maken. Een flinke klus. Via een van onze lezers kregen wij deze foto toegezonden. De foto is gemaakt op de kruising Poststraat, Grotestraat, Henseniusplein, Patersstraat. Links ach ter ziet u nog het voormalige hotel Kemps met rechts daarvan het huidige VVV/ANWB kantoor. Van de gemeentelijke medewerkers zijn bijna alle namen bekend. Alleen de persoon tweede van rechts staand is bij de inzender niet bekend. Hij zou via de redactie van Peel en Maas wel graag achter deze naam komen. Op de foto voor de vrachtwagen van links naar rechts: Piet Hermsen, Jan Huy- bers, Jacob Hermsen, Harrie Hendrix, en Lei Franssen. Op de vrachtwagen Jan Relouw en daarachter Jan Hendriks.

Peel en Maas | 2010 | | pagina 26