Ce meen te Venray u# Burgernet: bijdragen aan een veilige woonomgeving i I f iybi Voorbereidingen renovatie gemeentehuis Westsingel open ondanks vroege winter Vacature 6ecen,^ Bloemetje voor eerste klant Westsingel BenW bezoekt dorpsraad Smakt en Holthees Milieustation Ophalen huisvuil Inzameling brood Markt verplaatst °^fobet PEEL EN MAAS Donderdag 23 december 2010 - Pagina 17 Gemeentehuis Openingstijden V X V. De gemeente nam afgelopen maandag 20 december haar intrek in het tijdelijke gemeentehuis op Westsingel 1. De voorbereidingen van de renovatie van het gebouw aan de Raadhuisstraat kunnen dan ook beginnen. Om te beginnen worden er op 28 december drie bomen tussen de vleugels van het gebouw gekapt. Hierna ziet het er tijdelijk iets kaler uit rond het gemeentehuis, maar bij de uiteindelijke herinrichting van het voorterrein worden er vier bomen teruggeplaatst. Het kunstwerk 'het Orakel' dat nu op het bordes staat, krijgt straks een nieuw plekje. Om te voorkomen dat het kunstwerk gedurende de renovatiewerkzaamheden beschadigd wordt, slaat de gemeente het tijdelijk op. Venray, focus op mensen Westsingel 1, 5801 TT Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl Publieksdiensten Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Gemeentearchief Alarm Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Centraal alarmnummer 112 Informatiecentrum Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 356 56 56 dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Week 51 De Westsingel is weer open voor verkeer. Volgens planning zouden alle werkzaamheden voor de kerst klaar zijn, maar de werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. Vanwege de vroeg invallende winter is de asfaltverharding en het rode asfalt nog niet aangebracht. In het voorjaar wordt dit alsnog gedaan. Het werkvak lag klaar om asfalt te kunnen draaien toen het ging vrie zen. Bij vorst kan er niet gestraat worden en is asfalt draaien eigenlijk ook niet wenselijk. De gemeente moest de afweging maken: het werk stilleggen of ondanks de lage tem peraturen gewoon asfalt draaien. Geen asfalt draaien betekende aanhoudende overlast vanwege de afsluiting en extra verkeersdruk op wegen die er niet voor bedoeld zijn. Als deze winter net zo lang duurt als vorig jaar zou dit tot het voorjaar duren. Bijkomend probleem is dat er in de winter moeilijk aan asfalt is te komen. Toch geasfalteerd Vandaar dat ervoor gekozen is om wel asfalt te draaien. Door het winterse weer tijdens de werkzaam heden heeft de weg (nog) niet de kwaliteit die u van Den Ouden aan nemingsbedrijf of van de gemeente gewend bent. De bovenste laag van de asfaltverharding is nog niet aangebracht. Ondanks dit alles is de weg open voor verkeer en de overlast vanwege afsluitingen en omleidingen achter de rug. Er is een risico dat het winterweer sneller dan normaal schade aan dit wegvak veroorzaakt. Dit heeft dan niets te maken met de kwaliteit maar is een gevolg van de omstandigheden. Komend voorjaar wordt in een of twee dagen eventueel ontstane schade gerepareerd en de toplaag van het asfalt en het rode asfalt van de fietspaden aangebracht. Meer informatie hierover leest u over een tijdje op de gemeentepagina. De gemeente Venray is op zoek naar een nieuwe medewerker: - Afdelingsmanager Publieksdiensten Kijk voor meer informatie op www.venray.nl vacatures. De gemeente Venray doet mee aan Burgernet. Burgemeester Hans Gilissen hoopt dat inwoners zich massaal aanmelden. "Daar mee maken we zelf onze leef omgeving een stukje veiliger." Burgernet is de opvolger van sms- alert. Het is een samenwerkings verband tussen burgers, gemeente en politie. Het netwerk is ingesteld om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Het werkt heel simpel. Stel, de politie krijgt een melding van een inbraak, van doorrijden na een aanrijding, een tasjesroof of een vermist kind. Dan schakelt de meldkamer via een Burgernetactie meteen een tele fonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven in de gemeente in. Die krijgen telefonisch of per sms een oproep van Burger net om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. De aangesloten deel nemers fungeren dan als ogen en oren van de politie. Wie de persoon of het voertuig ziet, kan gratis te rugbellen en krijgt dan automatisch de centralist aan de lijn. Zo kan de politie sneller reageren en gerichter actie ondernemen. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde deel nemers een bericht over de afloop van de actie. Collectieve veiligheid "Burgernet is een praktisch hulp middel, waarmee inwoners zelf in grote mate kunnen bijdragen aan de collectieve veiligheid. En dat kan ook in Venray prima werken", zegt Hans Gilissen. Hij vergelijkt aansluiten bij Burgernet met het thuis ophangen van brandmelders: "Een heel kleine handeling, die voorje veiligheid een heel groot verschil kan maken. Je kunt door mee te doen aan Burger net heel veel bijdragen aan de veiligheid van je omgeving." Gratis Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich aanmelden bij Burgernet, met zowel een mobiele telefoon als een vaste telefoonlijn. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Het telefoonnummer om te reageren op een Burgernetoproep (0800 0011) is namelijk gratis. Daarnaast moet bij een spraakbericht eerst een cijfertoets worden ingedrukt, voordat het actiebericht wordt afgespeeld. Zo wordt voorkomen dat het actiebericht in de voicemail terecht komt en deelnemers deze op eigen kosten moeten uitluisteren. Melders worden verder nadrukkelijk niet gezien als getuige, zij blijven in die zin anoniem. Sms-alert Venray is, samen met Echt-Susteren, de eerste gemeente in Limburg die zich aansluit bij Burgernet. Burger net is dus nieuw in Venray, maar heel veel Venraynaren kennen wel sms-alert. Sms-alert heeft in het verleden al zijn vruchten afgewor pen bij het aanhouden van over vallers of het terugvinden van vermiste personen. "Burgernet is de opvolger van sms-alert, met meer mogelijkheden en gemakkelijker voor de burger", legt Hans Gilissen uit. Na het invullen van een aantal aanvullende gegevens zijn deel nemers van sms-alert aangemeld bij Burgernet. Bijna alle sms-alert- deelnemers hebben dat inmiddels gedaan. Doe mee De burgemeester roept ook de overige inwoners van Venray op om zich aan te sluiten bij Burgernet. Meerdere aanmeldingen vanaf een zelfde adres mag ook. "Voorwaarde voor slagen is namelijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen. Alleen het feit dat je zelf iets kunt doen om een veilige leefomgeving te creëren draagt al bij aan een positiefgevoel van burgerschap. Maar het geeft eveneens een stukje gemeenschaps zin. En ook dat draagt op zijn beurt weer bij aan het gevoel van veilig heid." Meer informatie staat op www.burgernet.nl. U kunt zich voor Burgernet aanmelden via deze web site. Volgende week vindt u op deze pagina ook een aanmeldformulier. Op eerste kerstdag en nieuwjaars dag is het milieustation gesloten. Op 24 en 31 december is het milieustation open van 11.00 tot 16.00 uur. Kijk voor de normale tij den in de gemeentegids van 2011. Omdat Kerstmis en Nieuwjaarsdag in het weekend vallen, verandert er tijdens de feestdagen niets aan het ophalen van uw huisvuil. Het huisvuil wordt volgens het gewone schema opgehaald. De broodinzamelbakken in Brukske en Veltum worden van 24 december tot en met 3 januari verwijderd, om vernielingen tijdens de feestdagen te voorkomen. Tot en met maandag 3 januari staan de marktkramen niet alleen op het Schouwburg- en het Henseniusplein, maar ook in de Schoolstraat, De Bleek en Grote straat. De ijsbaan van Venray on Ice staat gedurende die periode namelijk op het Schouwburgplein. Vorige week verwierf mevrouw Fatima Anouaji het Nederlanderschap. Maandag werd ze opnieuw in de bloemetjes gezet, toen ze naar het tijdelijke gemeentehuis aan de Westsingel kwam om haar paspoort op te halen. Daar stond wethouder Ike Busser klaar met een bos bloemen voor de eerste klant aan de tijdelijke balies. Met haar paspoort, de bos bloemen en een brede glimlach verliet mevrouw Anouaji het gebouw. Op 13 december bezocht het college van Burgemeester en Wet houders de dorpsraad van Smakt en Holthees. De dorpsraad en het college kunnen terugkijken op een geslaagde kennismaking. In een ontspannen sfeer isveel besproken. Smakt-Holthees is één bloeiende leefgemeenschap, maar de dorpen Smakt en Holthees horen ieder bij een andere gemeente en provincie. Voor de realisatie van plannen en ideeën is dit lastig omdat de gemeenten Venray en Boxmeer voor Smakt-Holthees nog te weinig met elkaar overleggen. In het kader van de structuurvisie Dorpsontwikkelingplan Smakt-Holthees heeft de gemeente Venray contact gelegd met de gemeente Boxmeer om gezamenlijk en in samenwerking met de bewoners het DOP Smakt-Holthees te realiseren. Leefbaarheid Peter Koenen, voorzitter van de dorpsraad, vertelt dat Smakt-Holthees een bloeiend verenigingsleven heeft. De bewoners voelen zich sterk betrokken bij het dorp en willen zich graag inspannen voor de leefbaarheid in Smakt én Holthees. In hun beleving is Smakt-Holthees één gemeenschap. Blik op de toekomst De dorpsraad en het college zijn ervan overtuigd dat, in het kader van vergrijzing en ontgroening, de blik op de toekomst gericht moet zijn. Belangrijk hierbij is dat het dorp zelf het voortouw neemt en plannen maakt die de leefbaarheid voor lange termijn kunnen garanderen. Het college onderstreept in dit geval het belang van de eigen kracht van het dorp; daarmee krijg je veel gedaan. week 51 adv.indd 17 22-12-2010 16:45:35

Peel en Maas | 2010 | | pagina 17