afe mister KOOL's WOLFF Jy koop zondag de graaf )G|a|fSfiiirwerkshow irnm KOOP i i ZONDAG /Ai dy^Imus www.i ntratui nvuurwerk. n l c h q n q p Opening nieuwbouw Mariakapel Start Venray on Ice SVOC'01 verliest topper En verder: 6 Bandoetere Snackbar De Hoender dis njeMAir. T (0478) 569 750 fraaylvenray extra koopavond 23 december A www.eetcafedegraaf.nl - Tel.: 511330 ^iurW^l^in|SimenWerking met S.V. Venray SyOkiilgiSfiOri|arkS.V. Venray Rongen dé specialist: r tegels, sanitair: en tegelwerken! Honderdeenendertigste jaargang - week 50 - donderdag 16 december 2010 Kunst Cultuur 13,19 Gemeentelijke mededelingen 17-18 Sport 21-24 Kerkelijke diensten 26 V ,0 december open j Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526 <D 'Scholen mogen best langer onder 50-leerlingennorm blijven' 'Ernstig teleurgesteld'. Dat is een grote meerderheid van de Venrayse fracties over de in hun ogen starre houding van het bestuur van Stichting Primair Onderwijs Venray bij het hanteren van de 50-leerlin- gennorm. Het plan van SPOV om scholen die twee jaar lang minder dan vijftig leerlin gen hebben te sluiten, is veel politieke partijen helemaal in het verkeerde keelgat gescho ten. "Het is onbegrijpelijk en ronduit teleurstellend dat we nu moeten vernemen dat SPOV de grens van vijftig leer lingen gewoon als keiharde grens wil gaan hanteren", zei fractievoorzitter Martin Leen- ders van coalitiepartij Samen werking tijdens de raads vergadering. De drie coalitiepartijen Samen werking, CDA en PvdA dienden dinsdagavond een motie in, met daarin de opdracht voor het col lege van B en W om, namens de gemeenteraad, deze boodschap over te brengen aan SPOV. De motie kreeg de steun van de andere partijen, met uitzonde ring van de SP. SP-raadslid Ronald van Hal wilde zich nog niet uit spreken over het standpunt van SPOV, omdat zijn fractie officieel nog niet in het bezit is van vorige week in het dorpsradenoverleg uitgelekte nota. "Wij weten niet waarom SPOV deze keuze toch heeft gemaakt." De meeste andere partijen ken nen de inhoud van de nota wel. Zij zijn van oordeel dat SPOV niets heeft gedaan met de wens van de raad om geen strakke ondergrens te hanteren. Op 16 november pleitte een overgrote meerderheid van de gemeente raad ervoor om soepel met de ondergrens van vijftig leerlingen om te gaan. Scholen die beneden deze grens zijn gezakt, moeten volgens de politiek open kunnen blijven als dat vanuit pedagogisch en bedrijfskundig oogpunt moge lijk is, zo luidde het advies van de raad aan SPOV Het schoolbestuur herschreef zijn toekomstvisie naar aanleiding van de conclusies van een inderhaast ingestelde advies groep. De nieuwe nota, die offici eel nog niet openbaar is, heeft al tot grote beroering geleid in de dorpen. In het dorpsradenover leg bleken de dorpsraden al over het uitgelekte stuk te beschikken. De partijen sloten zich met hun standpunt aan bij de mening van de dorpsvertegenwoordigers, die vorige week al hun grote zorgen uitten over de inhoud van nota. Met het hanteren van de keiharde grens van vijftig leerlingen wordt volgens Leenders 'een deel van de goodwill afgebroken die is opge bouwd ten tijde van het opstellen van de adviesrapportage Toekomst Primair Onderwijs gemeente Ven ray, waarbij, ik herhaal dat, SPOV betrokken is geweest en partner was'. Leenders verwees ook naar de statuten van SPOV waarin in artikel 3 wordt geschreven dat SPOV 'ernaar streeft om het basis onderwijs in de kerkdorpen in stand te houden'. "Maar dat lijken loze woorden te worden als een school gewoon wordt gesloten als er minder dan vijftig leerlingen zijn Waarom is er dan niet de durf om vanuit onderwijskundig, finan cieel en bedrijfsmatig oogpunt naar zo'n school te kijken en daar na een beslissing te nemen? Een dergelijke opstelling zou zeker bijdragen aan het herwinnen van het vertrouwen in het bestuur van SPOV" De fracties realiseren zich terde ge dat de besluitvorming over de adviesnota is voorbehouden aan SPOV en dat de politiek daar geen enkele zeggenschap over heeft. LEES VERDER OP PAGINA 3. Pang Ik ben er klaar voor. Ik mis mijn linkerpink, mijn rechteroog en mijn eens zo mooie neusschotje al, maar ben toch weer van plan om de komende dagen kilo's vuurwerk op de kop te gaan tik ken. Bij wie ik het ga kopen, weet ik nog niet. Maar ik moet zeggen dat me dat vuurwerk van Boe renbond Venray wel aanspreekt. Want als je vuurwerkinkoper Wan Li Pang heet, dan heb je bij mij een streepje voor! Ja, ik hou van het stevigere knalwerk. De Hunan en Shanghai Rol, de Cele- bretion Cracker 10.000 en niet te vergeten: Donderslag Extra en de Knock-out Crackers. Ik heb ze allemaal al eens gezien, gehoord en gevoeld. Het is niet voor niks dat ik al jaren stokdoof ben voor alle kritiek die ik op mijn verhaal tjes in Peel en Maas krijg. Ik ga komende week eens kijken of die Wan Li Pang zijn naam waarmaakt en me blij kan verrassen met het betere plofwerk. En nu maar hopen dat zijn vuurwerk veilig is en dat Wan Li Pang in werke lijkheid niet Wan Li Zonder Pang of Wan Li Zonder Wang blijkt te heten. En Wan Li Ping Ping? Die is blij met het geld dat ik uitgeef aan vuurwerk.En is het niks bij de Boerenbond, dan kan ik altijd nog bij een van die andere vuur werkverkopers terecht. Ze heb ben immers allemaal het mooiste vuurwerk! Hannes Culinair genieten met de feestdagen? „www.lekkernij.nl Voor de komende feestdagen: warme of koude schotels en bitter garnituur Eindstraat 1 Venray 0478-582757 Deze week verhuist de gemeente naar het gebouw van Gilde Opleidingen aan de West singel 1. Het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat wordt gerenoveerd. In verband met de verhuizing is het gemeen tehuis 17 december gesloten. Ook de gemeentelijke website is vrijdag, zaterdag en zondag niet te raadplegen. Maandag gaan de deuren van het tijde lijke gemeentehuis voor het publiek open. Maandag kunnen onze inwo ners in het voormalige Gildege- bouw terecht voor de gemeentelij ke diensten", legt verantwoordelijk wethouder Ike Busser uit. "Het zal best even wennen zijn voor zowel inwoners als medewerkers van de gemeente. Maar ik heb er alle ver- Het was woensdagmorgen een drukte van belang voor het gemeentehuis aan de Raadhuis straat. Verhuiswagens reden af en aan. trouwen in dat we ook vanuit de tij delijke huisvesting onze inwoners goed van dienst kunnen zijn." Het gebouw, een voormalige school, is enigszins aangepast om dienst te kunnen doen als gemeentehuis. Toch zal het in enkele gevallen wat beperkingen opleveren. Deze accepteert de gemeente omdat het gaat om een tijdelijke situatie. LEES VERDER OP PAGINA 3. RESTAURANT AAN Onbeperkt eten en drinken voor een aantrekkelijke prijs duurzaam reinigen misterkools.nl Kerst ud Nieuw: JEANS MODE CASUALS KOOPZONDAG open van 12.00 - 17.00 uur kadotip: horloges model 2011 gratis parkeren tel 0478 516 708 1 NATUURLIJK GENEZEN tff 19 DECEMBER YV\ KOOPZONDAG M YVONNE BISSCHOPS Tel. 0478-589295 20SDAG 19 DECEJPfR GEOPEND VAN 11.00-17.00 UUR Bestel uw vuurwerk online: www.intratuinvuurwerk.nl voorverkoop via onze klantenservice 19 december gratis parkeren UniGroup Tijdelijk gemeentehuis aan Westsingel maandag open vanaf 20.00 uur intratuin De Drinkboetiek Een vernieuwende, trendy en eersteklas slijterij! 2® Kerstdag geopend! Adres: Albionstraat 3A, Leunen, 0478 - 502930 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Dit jaar bestaan wij 25 jaar. TegelsSanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken Keizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 rongenvof.nl HBSÏfc. 0s OP MAAS berden Harde kritiek politiek op plan SPOV Op 1e kerstdag verzorgen wij een heerlijke uitgebreide kerstbrunch voor de hele familie. Feest voor de kinderen met een springkussen, glitter tattoos en diverse spellen! info reserveringen: Begin met een goed en gratis gesprek! T (0478) 54 63 39 E info@keutenvanloon.nl W www.keutenvanloon.nl Meer info over onze kerst arrangementen op onze website PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! www.restaurantaantafel.nl tel: 077-3971788 Venrayseweg 93 - 5961 AE Horst w H T E L ASTERIA DINEREN VERGADEREN FEESTEN 31 DECEMBER UD NIEUW FEEST Vanaf 20:00u. sluiten wij het jaar gezellig af met een leuke feestavond. prijs: 75,- p.p. NIEUWJAARSBRUNCH 1 en2 januari Met champagne! prijs: 19,95 p.p. Kinderen van 3 t/m 5 jaar 7,95 Kinderen van 6 t/m 12 jaar 11,95 n Kerstdinch Bel voor onze Kerstfoloer tel, 047B si i 466 reserveer tijdig Maasheseweg80aVenray WWW.aSteria.nl kapsalon schoonheidssalon pedicure make up nagpl styling 3 avonden pruiken oPe° www.wolffjeansvenray.nl ^^venray De Bleek 62/64 Venray Tel. 0478-582628 PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE 1ÖL 12.00 - 17.00 Merseloseweg 80, 5801 CEVenray www.dynamushomeopathie.nl 12.00-17.00 uur Verhuizing van start De lel De lekkerste wijnen voor uw gehele feestdiner! De 7 delige Australische serie 'Didgeridoo' geeft u voor elke gang de juiste wijn! Wij adviseren u graag in onze winkel. Actie is geldig t/m 31 december 2010 en op alle mogelijke combinaties.

Peel en Maas | 2010 | | pagina 1