Kerkelijke mededelingen Oude foto Weekend diensten www.younghairshop.nl Rehoboth Donderdag 11 november 2010 - Pagina 30 PEEL EN MAAS Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Ars Musica Koor Chrisko Confetti Crescendo Zangers van St. Frans Venray's Gregoriaans Koor Kamerkoor Venray Kemmerekoor Kinderkoor Spirit Gemengd Kerkkoor Het Zonnelied Venray's Mannenkoor MMSK St. Petrus'Banden Harmonie Sub Matris Tutela Venrode Computerclub Dansmiddag Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray Den Hoender Jeugdnatuurwacht Venray De Springplank KBO Op 't Nipperke Dansvereniging Opanka Dansgroep De Hakkespits Kleindierenshow Spiritualiteit Gespreksgroepen RVV Grote Kerk Paterskerk GGZ Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Castenray Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochie Smakt/ Holthees Parochie Geijsteren Parochie Wanssum Parochie Meerlo Parochie Tienray Bijbelgemeente Doxa Oecumenische Basisgroep Venray e.o. Protestantse Kerk HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apotheek St. Oda en Escura Apotheek De Mon nikskap: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag is Escura Apo theek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 u Stationsweg 60d, tel. 584877. Buiten deze tijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, bij Escura Apo theek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar vrij 12 nov. t/m zo. 14 nov. 2010 P.P. VAN DER WERF TEL. 583478 DIERENDOKTERS VENRAY 0478-581336 of 0478-515545 Stationsweg 111a, 5803 AA VENRAY Hans van Winden, Anne-Christien Arts, Chantal van Ham, Wendie Verweijen Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar op: 0900-5551777 DIERENKLINIEK DE OUDE MELKFABRIEK Leunseweg 22A Venray-Leunen tel. 0478-58 26 90 www.daphorst.com 24 uur per dag bereikbaar DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 1930 tot maandag 07.30 uur MICHELLE JANSSEN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 1930 uur waargenomen door: LONNEKE SPAN MICHELLE JANSSEN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46, 5803 AC Venray Tel.Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo,Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www.slachtofferhulp.nl PROTEION THUISZORG Kennedyplein 18, 5801 VH Venray. Klantenservice tel. 088 - 850 00 00. Fax: 088 - 850 00 00, www.proteion.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman - Tel. 516636 J. Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray www.artsenpraktijkvoorhomeopathie.nl Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel: 0478-517317 Fax: 0478-517319 www.synthese.nl e-mail: venray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur. Voor een afspraak kunt u bellen met de Ouderenadviseur: tel: 0478-517317 GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 Het gemengde koor is nog op zoek naar leden. Bezoek gewoon eens geheel vrijblijvend een repetitie. Deze repetities worden elke dinsdag van 20.15 tot 22.30 uur gehouden in wijkgebouw 't Stekske achter de Plus markt in de wijk Landweert in Venray. Voor meer informatie kan men con tact opnemen met Wiske Koster via telefoon (0478)583399. Extra repetitie voor sopranen en alten op zaterdag 13 november in 't stekske vanaf 11.00 uur. Afmelden kan bij Fried van Huet via telefoon (0478)583130 of bij Harrie Hulsmans via telefoon (0478)583619. Elke maandag om 1930 uur repe titie in het zaaltje van de Paterskerk. Zaterdag 27 november 18.00 uur hei lige mis in Paterskerk. Voor vragen of afmeldingen kan men terecht bij Marly Driessen via telefoon (0478)588176 of bij Norma Ansinger via telefoon (0478)585234. In verband met het jubileumconcert worden de komende weken de repeti ties van 20.15 tot 22.30 uur gehouden. Groep May en Quiet place om 19.40 uur. Zaterdag 27 november extra cho reografierepetitie van 10.00 tot 16.00 uur. Confetti heeft nog plaats voor mannenstemmen. Meer informatie is te vinden op www.confetti-venray.nl. Crescendo is een koor voor 50- plussers met plezier in zingen. Wie ook graag zingt is van harte welkom om tijdens een repetitie te komen kij ken en mee te zingen. Elke woensdag is er een repetitie in De Kemphaan van 18.00 tot 19.45 uur. Voor meer informatie kan men contact opne men met M. Hendriks via telefoon (0478)589595. Woensdag 17 novem ber vertrek om 11.00 uur vanaf De Kemphaan in verband met het Ceci- liafeest. Er is deze dag geen repetitie. Repetitie voor alle alten en sopra nen op vrijdag 12 november vanaf 19.30 uur, om 20.30 uur komen de bassen en tenoren er bij tot 21.30 uur en daarna gaan de mannen nog even door. Zondag 14 november om 10.30 uur allemaal in uniform bij de Paterskerk aanwezig zijn om in te zin gen voor de hoogmis van 11.00 uur. Om 12.30 uur repetitie voor de leden die meezingen met de mis van Caplet Dinsdag 16 november om 18.00 uur repetitie voor de kleinsten die samen de nieuwe koorschool gaan vormen. Alle kinderen vanaf zeven jaar zijn hierbij welkom, deze zangles duurt tot 18.45 uur. Om 19.00 uur begint daarna de repetitie voor de alten en sopranen.Afmelden bij Vincent Las. Koorrepetitie maandag 15 novem ber van 18.30 tot 19.30 uur. Het koor streeft er naar het Gregoriaans zo mooi mogelijk te zingen. Het staat onder de deskundige leiding van Ad Voesten en repeteert eens in de veertien dagen in de kapel van Beukenrode. Belangstel lenden en nieuwe zangers zijn van harte welkom. Meer informatie is ver krijgbaar bij Ad Voesten via telefoon (077)3662479 of bij Piet Roelofs via telefoon (0478)585458. Het kleine, maar enthousiaste koor is op zoek naar leden. bezoek eens vrijblijvend een repetitie. Deze vinden iedere maandag plaats van 20.15 tot 22.15 uur in het repetitielokaal van De Zangers van St. Frans aan de Lan- geweg in Venray. Men kan zich ook opgeven voor de koorschool. De les sen vinden een uur vóór aanvang van de reguliere repetities plaats en wor den afgestemd op de behoeften van de deelnemers. Meer informatie is ver krijgbaar bij Peter van Marle via tele foon (0478)583059 of bezoek www. kamerkoorvenray.vpweb.nl. De volgende repetitie is op donder dag 11 november vanaf 20.00 uur in zaal De Kei. Afmelden kan bij Gera via telefoon (0478)533264 of via e-mail gera.bouter@xs4all.nl. Het koor bestaat uit jongens en meisjes tussen de zes en de twaalf jaar. De repetitie is iedere woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. Kinderen die graag een kijkje willen komen nemen kunnen vrijblijvend binnenlopen in De Galmhut aan de Langeweg in Venray. Voor meer informatie en aanmelden kan men contact opnemen met Mari anne Groenewegen via telefoonnum mer (077)3983204. De volgende repe titie is op woensdag 17 november. De repetities zijn op maandag vanaf 20.00 uur in kapel Beukenrode via Paterskerk, Leunseweg in Venray. Zaterdag 13 november zingen tijdens de mis van 18.00 uur in de Paters kerk, 17.30 uur inzingen. Afmelden bij Lies Geuyen via telefoonnummer (0478)582985. Belangstellenden zijn welkom op een repetitieavond voor een kennismaking. Voor meer informa tie en voor aanmelding kan men con tact opnemen met André van Steen via telefoonnummer (0478)588131 met of Roos Ubaghs via telefoonnum mer (0478)584531. Repetitie elke donderdag om 19.25 uur in De Witte Hoeve aan de Gas- straat in Venray. Zaterdag 20 novem ber familiedag in Toverland. Man nen tot 47 jaar en eerste tenoren en bassen tot 57 jaar zijn welkom om, geheel vrijblijvend, een repetitie bij te wonen. Aanmelden kan bij een van de leden of via de website. Afmelden via e-mail afmeldenvmk@venray.net of via telefoon (0478)513019. Oud papier kan men brengen naar de VMK-con- tainer aan de Molenhofweg. Zie ook www.venraysmannenkoor.nl. De tamboers zorgen op donderdag 11 november voor de muziek tijdens de St. Maartenoptocht in het Antoni- usveld. Daarvoor dient men om 18.15 uur bij het medisch centrum te zijn. Op zondag 14 november speelt het hele orkest bij de intocht van St. Nico- laas. Deze zondag begint de repetitie om 11.30 uur. De optocht vertrekt om 13.30 uur. De eerstvolgende repetitie is op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van handboog schutterij Diana. De tamboers hebben repetitie op maandagavond. De jeug dige groep van 18.30 tot 19.45 uur en de ouderen van 1930 tot 21.00 uur. Dit in het gebouw van de voormalige Rabobank in Leunen. De lessen van de leerling tamboers op deze zondag ochtend gaan normaal door. Kijk voor meer informatie op www.mmskpe- trusbanden.nl. Men is ook welkom op een repetitie. Inzamelen oud papier zaterdag 13 november vanaf 9.00 uur. Zondag 14 november 17.20 uur optreden tamboerkorps in Oirlo. Maandag 15 november 18.45 uur repetitie leerlin genorkest, 20.00 uur repetitie orkest. Woensdag 17 november 19.00 uur leerlingen tamboerkorps en jeugdslag- werkgroep Hit-it, 20.00 uur repetitie tamboerkorps. De eerstvolgende repetitie is op woensdag 17 november in café-zaal Thielen van 20.00 tot 22.00 uur. Ven rode is op zoek naar nieuwe leden tot en met 50 jaar. Wie meer wil weten over het popkoor kan kijken op www. venrode.nl. Wie ook graag wil komen zingen of een optreden wil boeken kan contact opnemen met Yvonne Hebben via telefoon (0478)515258 of via e-mail yvonnehebben@online.nl. Computerclub Regio Venray houdt elke vrijdag van 18.30 tot 22.30 uur in restaurant Le Tambourin aan de Sta tionsweg in Venray de wekelijkse bij eenkomst. Ook niet-leden zijn welkom met vragen over of problemen met de computer. Men kan zijn pc-systeem, zonder accessoires, meenemen. Voor meer informatie kan men terecht op www.ccvenray.nl of via telefoon 06 36033859. In gemeenschapshuis Plein 27 aan de Mgr. Geurtsstraat in Maashees wordt op zondag 14 november van 14.00 tot 18.00 uur een country line dance middag gehouden. Op de grote dansvloer komen de liefhebbers deze middag volop aan hun trekken op muziek gedraaid door country-dj On The Road Again. Er wordt gewerkt aan de verbou wing op de schuttersweide op zater dag 13 november. Men is welkom om een helpend handje toe te steken. Zondag 14 november verleent St. Jan medewerking aan de intocht van Sint Nicolaas in het centrum van Venray. Uiterlijk 13.15 uur aanwezig zijn bij de achteringang van het Raaylandcol- lege. Maandag 15 november houdt de schutterij een algemene ledenver gadering in gildehuis café Den Old Timer. Aanvang 20.00 uur. Elke woens dag wordt er gestreden om de winter competitie 2010-2011. Deze avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in 't Trumke. Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray ziet er voor de komende week als volgt uit: Donder dag 11 november 14.00 uur koersbal VVO. Noord-West, 19.30 uur eerste kaartavond uit serie van zes. Maandag 15 november 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 16 november 13.30 uur bridgen. Woens dag 17 november 10.00 uur Interna tionale dans/dans collectief Venray, 13.00 uur volksdansen/dans collectief Venray, 14.00 uur handwerken, 14.00 uur en 18.30 uur country-line/dans collectief Venray. 20.00 uur gezel schapsdansen/dans collectief Venray. Er was een grote opkomst bij de eerste wandeling van dit schooljaar. Er waren 304 wandelaars, waaronder 107 leden van de jeugdnatuurwacht. Onder de deelnemers zijn zes wille keurige winnaars getrokken. Dit zijn: Fauizi Aaddouz van basisschool Esta fette groep 6, Tycho Graat van basis school De Landweert groep 6, Süreya Yarim van basisschool St. Oda groep 7, Mara Bonants van basisschool De Meent groep 6, Fer van Rooy van basisschool De Meulenbeek groep 7, Jessica Turlings basisschool Maria groep 7. Al deze leden mogen op 26 december in het Odapark een prijs- boekje ophalen bij de caravan. De kinderen van de donderdag- groep, de groepen 5 en 6 hebben op 11 november een quiz. Van 18.30 tot 20.00 uur is het thema Wij houden van Holland, onder leiding van Marjo lein. De uitslag van het minigolftoer- nooi: 1. Sasha. 2. Lisa. 3. Laura. 4. Luisa. Eveneens op donderdag om 20.15 uur combivergadering voor bestuur en leiding. Maandag 15 november speurtocht voor de kinderen van de groepen 3 en 4. Van 18.30 tot 20.00 uur lopen de kinderen onder begelei ding een bepaalde route met onder weg opdrachten. Dinsdag 16 novem ber clubavond voor de jeugd van de groepen 7, 8 en de schoolverlaters. Van 18.30 tot 20.00 uur staat sterkste jongen/meisje op het programma. Dit door een aantal kracht- en behendig heidsspelletjes. Donderdag 18 novem ber recordspelletjes en galgje voor de kinderen van de groepen 5 en 6. Tevens is er programmavergadering voor de donderdagleiding. Andrea Silkens uit Roermond geeft op donderdag 25 november een pre sentatie over het schilderen van ico nen. Silkens schildert al ruim zeven jaar iconen. Zij komt vertellen over de historie, de symboliek, kleurstel lingen en de techniek. Verder worden alle fases van het maken van iconen doorlopen. Silkens bespreekt ook de meditatieve kant die bij het schilderen hoort. Aanmelding voor 22 november via de KBO-brievenbus in De Kemp haan, bij Trees Cadirci via telefoon (0478)581238 of via e-mail edtreesca- dirci@orange.nl. De presentatie begint om 14.00 uur en wordt gehouden in De Kemphaan in Venray. Het weekprogramma van vereni- gingwijkgebouw Op 't Nipperke aan de St. Odastraat in Venray ziet er als volgt uit: Maandag 18.30 uur WAUW. Dinsdag 10.30 uur volksdan sen 55+, 13 30 uur soosmiddag voor ouderen, 18.00 uur Ton Toon Djembe (kinderen), 19.00 uur Jimbe Djembe (beginners), 20.30 uur Jimbe Djembe (gevorderden). Woensdag 9.00 uur gymclub bewegen voor ouderen (Syn these), 10.00 uur koersballen, 13.30 uur WAUW, 19.30 uur countrydansen. Donderdag 19.30 uur inloopavond met onder andere kaarten en biljar ten. Zaterdag 13 november kienavond vanaf 19.30 uur. De demonstratiegroep treedt op met series dansen uit diverse landen, met een accent op de Balkanlanden. De groep draagt dan kleurrijke kos tuums uit de desbetreffende landen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Opanka geeft les in Internationale dans (voor volwassenen). Men heeft geen danspartner nodig, want men danst grotendeels in een rij of in een kring op Zuid-Europese muziek. Voor de jeugd is er Kids- en Streetdance. Voor nadere informatie over de les sen en de demonstratiegroep kan men contact opnemen met Jolanda Jaspers, telefoon (0478)510995, e-mail info@opanka.nl. Zie ook www.opanka.nl. Oefenavond in De Kiosk Brukske op maandag 15 november. Aanvang 20.30 uur. Maandagavond 29 novem ber oefenavond in De Kiosk. De muzikanten beginnen om 20.00 uur. Secretariaat Maria Emonts, telefoon (0478)550075. Voor het maken van afspraken kan men contact opnemen met Martien de Groot via telefoon (0478)587810. KSV Venray e.o. houdt in het week einde van 13 en 14 november de jaar lijkse kleindierenshow. In het pand van het voormalige isolatiebedrijf De la Roy aan de Gasstraat in Venray bruist het dit weekend van de activi teiten. Natuurlijk worden er dieren geshowd. Het publiek treft er konij nen aan, de grootste en de kleinste duiven, de grote hoenders en de wat kleinere dwerghoenders. Natuurlijk ontbreken ook de watervogels niet. Voor de jeugd is er de mogelijkheid om op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur hun eigen huisdier (met uitzon dering van honden en katten) mee te brengen en te laten beoordelen door de aanwezige deskundigen. De kinde ren kunnen zich verder vermaken in een grote knuffelhoek, waar diverse dieren zich van dichtbij laten bekij ken. Ook is er een speurtocht tussen de kooien. Er kruipen in dit weekend, als alles een beetje meezit, zestig kui kens uit het ei. Ook dit jaar is er weer een grote verkoopklasse. Wie geïn teresseerd is in deze hobby, kan tij dens deze show mogelijk een goede start maken. De show is voor publiek geopend op zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur. November is de maand van de spi ritualiteit bij BiblioNu in Venray. Het thema voor 2010 is Tijd Maken. We leven in een hectische samenleving die veel van ons vraagt en steeds snel ler verandert. Alles lijkt te draaien om status en materieel bezit. Het leven moet perfect zijn en we willen het liefst alles zo snel mogelijk. Een goede baan, een voorbeeldig gezin en een uitgebreid sociaal leven. Daardoor is de dag te kort voor alles wat we wil len doen. Veel mensen hebben behoef te aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter even wicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit willen aansluiten bij deze groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien. De Maand van de Spiritualiteit heeft als doelstelling om toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord. De biblio theek heeft een ruime keuze aan titels (boeken en tijdschriften) over spiritu aliteit. De Reumapatiëntenvereniging Venray e.o. (RVV) start op dinsdag 4 januari met ontmoetingsavonden in de vorm van gespreksgroepen. Er worden zo'n tien bijeenkomsten gehouden op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur. Iedereen met een reumati sche aandoening, wel of geen lid van de vereniging en die zijn ervaringen wil delen is van harte welkom op deze bijeenkomsten. De avonden worden geleid door ervaringsdes kundigen. Aan de hand van thema's wordt gesproken over de ervaringen met het hebben van een reumatische aandoening. Deze thema's zijn onder meer: Wat betekent het bijvoorbeeld voor het thuisfront? Accepteer ik de ziekte? Wat zijn mijn toekomstver wachtingen? Wat kan ik aanpassen in mijn huis? Deken H. Smeets, Eindstraat 6, telefoon (0478)550740. Kapelaan I. Crasborn, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval via ziekenhuis, telefoon (0478)522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Banknummer 579739481. Kerkbijdrage kan worden overge maakt op rekening 484100017: ABN of 1174863: Postbank ten name van administratie kerkbijdrage parochie, p.a. Mgr. Nolensstraat 12, 5802 AR in Venray, www.dekenaatvenray.nl. Zaterdag 13 november 19.15 uur hei lige mis: Til Pluijm-Custers en familie (coll), Mien en Jan van Gerwen en dochter Paulientje (coll), jaardienst Jo Verstraelen en overleden familie, Hein van Valkengoed en overleden familie, Tonie Jacobs-Jenneskens vanwege haar verjaardag, familie Gerrits-Beelen, jaardienst Jan van den Bekerom, zoon Huub en kleindochter Daisy, tevens voor de verjaardag van Mien en Jan van den Bekerom, en uit dankbaarheid voor een 80 jarige. Zondag 14 november 9.30 uur Latijnse hoogmis: bij gelegenheid van het 50- jarige huwelijk van de familie Bloe- men-Seijkens, Toos Coonen-Huijbregts en overl. familie, Will Maas, Betsy en Herman van Loo-Pouwels, jaardienst ouders Cox-Deckers en overleden familie, Til Jansen-Pelzer en overleden familie, Ben Aarts en overleden familie Aarts en familie van der Leemputten. Maandag 15 november 9.00 uur hei lige mis: overleden Nella Thuijls. Dinsdag 16 november 9.00 uur heilgie mis: Toos Coonen-Huijbregts en overle den familie. Woensdag 17 november 9.00 uur hei lige mis: overleden familie De Vilder- Rutte, Sybilla Maas-Van Kessel (coll), Donderdag 18 november 9.00 uur hei lige mis: pastoor Spekschate, Piet en Hermien van de Laar-Van Els en ouders Jacob en Dina Strijbosch-Maessen. Vrijdag 19 november 9.00 uur heilige mis: de gezusters van Opbergen. Lector zaterdag M. Goumans en zon dag W. Bistervels. Geestelijken: Deken H. Smeets, Eind- straat 6, telefoon (0478)580202; dia ken G. van Dierendonck, Leunseweg 5, telefoon (0478)580202; kapelaan I. Crasborn, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Noodgeval len/bedieningen: ziekenhuis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 930 tot 10.30 uur (Leunse weg 5, telefoon (0478)580202. Zaterdag 13 november 17.30 uur biechtgelegenheid en spreekuur priester: 18.00 uur heilige mis: Hein Verbruggen mijn allerliefste man, jaar- dienst Nico Ulder en zijn kleinzoon Marijn, jaargetijde Harrie Verhoeven. Zondag 14 november 11.00 uur hoog mis met kinderwoorddienst: Maria Koenen-Baltussen en overleden fami lie, familie Claessens-Philipsen, oud pastoor Barnhoorn vanwege zijn 1ste sterfdag. Maandag 15 november 18.30 uur hei lige mis: voor alle zieken uit de paro chie. Dinsdag 16 november 10.00 uur open stelling kerk voor verering H. Antonius: 18.30 uur heilige mis: een bijzondere intentie. Woensdag 17 november 18.30 uur heilige mis: To Schwachöfer-Arts en overleden familie, jaardienst Maria Spee-Seegers. Donderdag 18 oktober 18.30 uur heili ge mis: voor de parochiegemeenschap. Vrijdag 19 november 17.30 uur mis: aanbidding van het Allerheiligste: 18.30 uur mis: voor alle overleden priesters en diaken van het Bisdom Roermond, Hein Valkengoed en tot zekere intentie. Zaterdag 13 november St. Servatius 18.30 uur geen viering. Zondag 14 november St.Vincentius 11.15 uur, M. Lindeman. Dinsdag 16 november D'n Herk 10.30 uur,Arianne Boon. Woensdag 17 november St. Vincentius 11.30 uur M. Lindeman. Bernard 15.00 uur, vrijwilligers. Donderdag 18 november stilteruimte 16.45 uur, P. Zandvliet, yoga en medi tatie. Zondag 14 november 9.30 uur hoog mis (Gemengd Koor): jaardienst Frans van Bergen en overleden familie van Bergen-Hagens, Wim Hendrix, Wilma Muller-Koenen, overleden ouders Ron gen-Rutten, Teng en Stiena Fleurkens- Kleuskens, familie Vennekens-Verschu- ren en wederzijdse familie. Misdienaars Quincy en Sharon. Zaterdag 13 november 19.00 uur gezongen heilige mis (Dameskoor): Frank Voermans, overleden familie Keijsers-Michels, tot bijzondere inten tie, Gerrit Bastiaans (vanwege verjaar dag). Zondag 14 november 10.00 uur hoog mis Machutusviering S.J.M.O. met medewerking van kinderen, St. ter nagedachtenis van de oorlogsslacht offers en gedeporteerden 1940-1945, Grad Willemssen (jaardienst), Jan en Lies Houwen-Jacobs (jaardienst). Woensdag 17 november 9.00 uur hei lige mis voor de overledenen in de parochie. Vrijdag 19 november 16.00 uur heilige mis: b.g.v. 50 jarig huwelijk van Louis Voermans en Riek Claessens. Collectant zaterdag P. van Dijck en zondag A. Pouwels. Misdienaars zaterdag Leon en Luuk Loonen en zondag Sander Janssen, Linda Willemssen en Lynn v.d. Broeck. Zaterdag 13 november 19.15 uur mis: jaardienst overleden ouders P. Philip- sen-Philipsen en kinderen. Acoliet Toon Claessens. Lector Marja Claessens. Koster Henk Classens. Pas toor van Horne is bereikbaar via tele foon (0478)531270 of 06-13300256. Zondag 14 november 9.30 uur hei lige mis: jaardienst Bert Reintjes, Albert Loonen, Piet de Louw en Beth de Louw-Thijssen, Ria Backus-Win- nen, Riet Heemskerk-v.Meijel en Kees Heemskerk, zeswekendienst Leida Jen- niskens-Bouwman, overleden familie Wismans-Loonen. Lector Goen Reintjes. Koor Herenkoor. Misdienaars Bas, Maud N. en Danien. Woensdag 17 november geen mis. Zaterdag 13 november 19.15 uur heilige mis: Jeu Sonnemans vanwege verjaardag en Truus Sonnemans-Wilm- sen, jaardienst Jacobus Geurts en Wil- helmina Croymans, jaardienst Carel Nabuurs, jaardienst Jacobus en Maria Ewals-Holtackers. Lector Mia Geurts. Misdienaars Melle en Nick. Zaterdag 13 november 18.00 uur hei lige mis: jaargetijde Theodora Camps, Martien Ewals. Misdienaars Rick en Lowieke. Zaterdag 13 november 19.15 uur mis (Ria, Henk, Gerard, Leon): ouders Lemmens-Verstraaten, Piet Swinkels, jaardienst Math van Dijck en voor zijn vader Grad, jaardienst ouders Martens- Peeters, Wiel Hubers vanwege zijn ver jaardag. Dinsdag 16 november 19.00 uur mis: Wilhelmus Bollen, echtgenote Hendri- na en dochter Maria, voor de levenden en overleden leden van Zijactief, jaar- dienst Geertje Janssen. Misdienaars zaterdag Sven Knapen en Luc Peters en dinsdag Job Swinkels. Zaterdag 13 november 18.00 uur mis: jaardienst Jacobus Poels en Maria Bou ten, Joos en Maurice. Misdienaars Anne en Michelle. Woensdag 17 november 19.00 uur mis: Peter Mathijs Gielen, echtgenote en overleden kinderen, Mia van de Venne L 'Orthye (coll.), zeswekendienst Nella Hoedemakers Gooren (coll.). Zondag 14 november 9.30 uur mis: voor de parochie. Donderdag 18 november 8.30 uur mis: familie Cor- nelissen-Hendriks. Zondag misdienaars Simone en Lia en lezer Jan. Misintenties: Fam Wijenberg 0478 636390 of Leo van Dijck 0478-636779. Voor doop, rouw of trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij Pater Wauben 06-11640447 Zondag 14 november 11.00 uur eucha ristieviering met volkszang. Intenties: Mia van Meijel-van Kessel, Mis uit dankbaarheid vanwege een bijzondere verjaardag. Lectrice: Olga van der Meer, dienbeurt: Ember en Sam Peters Woensdag 17 november 0930 uur hei lige mis in de St. Jozef genade kapel ter ere van St. Jozef. Intentie: voor de wel doeners van deze kapel. Zondag 14 november hoogmis om 9.30 uur: voor de overledenen van de familie van der Vorst-Schorn. Dinsdag 16 november vergadering kerkbestuur, aanvang 14.30 uur in de pastorie. Woensdag 17 november 19.00 uur heilige mis in de crypte van de kerk: voor de overledenen van de familie van Kempen. Zondag 14 november 11.00 uur heili ge mis met fanfare: Antoon van Bracht en Hendrika van Bracht-Peeters, Piet Kersten en overleden ouders Kersten- Janssen, Wim Cox en Net Cox-Lensen jaardienst, Monique van den Beuken, levende en overleden leden van de familie Poels-Rutten. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, telefoon (0478)691217. Misintenties opgeven bij Arnold Jacobs, telefoon (0478)692526 of bij Annie Peelen, telefoon (0478)691457. Zie ook www. parochiemeerlo.nl. Zondag 14 november 10.30 uur heili ge mis: Miem Peelen-Mooren, vanwege sterfdag voor Amalia Hendrickx-Thie- sen en Jan Hendrickx, Jan Kessels, Jan Mooren, Petronella Mooren-Thiesen en zoon Bart, Riet Angenendt, Jacob Angenendt en Petronella Angenendt- Reijnen, familie Litjens. Misdienaars Jeanna Goehner, Nouchka de Vries en Nika Boreas. Lector Wim Baken. Opluistering Gregoriaans koor. Koster tot en met zondag 14 novem ber Wiel Coenders en van maandag 15 tot en met zondag 21 november Carel Soethout: 14.00 uur doop van Sen Sij- bers, Hoofdstraat 61. Donderdag 18 november 9.00 uur heilige mis. Spreekuur kerkbestuur in de sacristie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde heer R. Verheggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, telefoon (0478)691217, www.klein- lourdes.nl, e-mail info@kleinlourdes.nl Zaterdag 13 november 18.00 uur hoogmis: jaardienst overleden ouders Verhoeven-Vosbeek, overleden ouders van Dijk-Steegman, leerlingen en oud leerlingen van de Mariaschool, tevens voor alle leerkrachten en mede betrok kenen, voor alle intenties die staan geschreven in het intentieboek. Woensdag 17 november 19.00 uur hei lige mis: ter ere van O.L.V van Lourdes, ter ere van onze Lieve Vrouw, voor alle levenden en overledenen van de paro chie. De Bijbelgemeente Venray houdt iede re zondag om 10.00 uur een dienst in De Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekking. Tijdens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen en er is crèche en zondagsschool. Ook zijn er regelmatig bijzondere diensten. Vanuit de Bijbelgemeente worden cur sussen over de bijbel gehouden en het is mogelijk om deel uit te maken van een huiskring. Predikant van de Bijbel gemeente is R. Lammers. Secretariaat: C.M. van Gestel, Melisse 8, 5803 LC in Venray, telefoon (0478)510337, e-mail info@bijbelgemeentevenray.nl. Zie ook www.bijbelgemeentevenray.nl. De Evangelische Gemeente Doxa houdt een samenkomst op zaterdag 13 november vanaf 17.30 uur in ver pleeghuis Elzenhorst De Tamboerijn aan de Dr. van de Meerendonkstraat in Horst. Gastspreker is Harry Sieben uit Doetinchem. Stichting Doxa, telefoon (077)3983430. Er wordt een herdenkingsviering voor alle overleden leden van de Oecu menische Basisgroep gehouden op zondag 14 november vanaf 10.00 uur. Tevens worden overleden familieleden en vrienden herdacht. De viering vindt plaats in de kapel van het ziekenhuis. Hervormde evangelisatie op gerefor meerde grondslag. Gebouw Rehoboth, Cuppenpedje 2a in Horst. Contact persoon evangelist J.P.J. van Oerle, Anjelierstraat 14, 4261 CK in Wijk en Aalburg, telefoon (0416)692157, e-mail jpjvanoerle@yahoo.com, www.evan- gelisatielimburg.nl Evangeliediensten zondag 14 november 10.00 uur (dienst met vluchtelingen waarin Engelse liturgieën uitgedeeld worden): Kan didaat J.A.J. Pater, Veenendaal: 14.30 uur kandidaat J.A.J. Pater, Veenendaal. Woensdag 17 november 19.15 uur catechisatie jongeren, 20.00 uur bijbel studiekring voor iedereen. Predikant: ds. MJ. op den Brouw, Groe ne Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woensdag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba Annemarie van Meurs, tele foon (0478)531778, e-mail vanmeur- snelson@hetnet.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www. zonnelied.nl. Zondag 14 november is er om 10.00 uur een dienst in Het Zonnelied. Voorganger in deze dienst, waarin de Maaltijd van de Heer wordt gevierd, is Ds. M. Gosker uit Venlo. Er wordt die zondag kindernevendienst gehouden. Woensdag, 17 november is er om 20.00 uur meditatief schilderen in Het Zonnelied. In 1919 begon Bertje van Rhee aan de kruising bij de kerk in Castenray een kruidenierszaak annex woning, bakkerij en café. Bertje kreeg in de regio onder meer bekendheid door de fotografie. Tal van historische foto's uit de periode 1930-1950 zijn aan hem te danken. Bij zijn woning liet hij speciaal voor de fotografie een atelier bouwen. Daar drukte hij van glasplaatjes de foto's af en voorzag deze aan de achterkant van zijn stempel. Op de foto uit ca. 1930 zien we Bertje van Rhee, terwijl hij zichzelf bediend van een lekkere borrel. Een grote hobby van Bertje was de jacht. In het café hingen aan de wand zijn jachtgeweer, patronentas en enkele jachttrofeeën. Het café heette dan ook 't Jagershuis. Tegenwoordig is 't Jagershuis in gebruik als Chinees-Indisch restaurant. Foto: Stichting Heemkundig Genootschap Castenray. Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Daar vindt u tal van oude foto's met beschrijving. Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray

Peel en Maas | 2010 | | pagina 30