Kerkelijke mededelingen Oude foto Weekend diensten y www.younghairshop.nl PEEL EN MAAS GGZ Rehoboth Donderdag 15 april 2010 - Pagina 30 PEEL EN MAAS Synthese Ouderenadvisering: Ars Musica Confetti Crescendo Euterpe Zangers van St. Frans Kinderkoor Spirit Jongerenkoor Splendid Gemengd kerkkoor Het Zonnelied Venray's Mannenkoor Transparant Harmonie Sub Matris Tutela Op 't Nipperke De Aostrumse Zangkompeneej ANBO Venray St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck Computerclub Dansavond Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray Grote kerk Oud ijzer Dansgroep De Hakkespits Den Hoender KBO Dansvereniging Opanka De Springplank ZijActief Oostrum Venrode niet ontvangen? Bel 582877! Paterskerk Parochie Oirlo Parochie Oostrum Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochie Castenray Parochie Tienray Parochie Meerlo Parochie Geijsteren Parochies Smakt en Holthees Bijbelgemeente Doxa Protestantse Kerk HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apotheek St. Oda en Escura Apotheek De Mon nikskap: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag is Escura Apo theek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 u Stationsweg 60d, tel. 584877. Buiten deze tijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, bij Escura Apo theek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar van vrij. 16 april t/m zo. 18 april 2010 B. GORTER-PETERS TEL. 583478 DIERENDOKTERS VENRAY 0478-581336 of 0478-515545 Stationsweg 111a, 5803 AA VENRAY Hans van Winden, Anne-Christien Arts, Chantal van Ham, Wendie Verweijen Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar op: 0900-5551777 DIERENKLINIEK DE OUDE MELKFABRIEK Leunseweg 22A Venray-Leunen tel. 0478-58 26 90 www.daphorst.com 24 uur per dag bereikbaar DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 1930 tot maandag 07.30 uur MICHELLE JANSSEN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 1930 uur waargenomen door: HENNY VAN EERTEN MICHELLE JANSSEN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46, 5803 AC Venray Tel.Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo,Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen,Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www.slachtofferhulp.nl PROTEION THUISZORG Kennedyplein 18, 5801 VH Venray. Klantenservice tel. 088 - 850 00 00. Fax: 088 - 850 00 00, www.proteion.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman - Tel. 516636 J. Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray www.artsenpraktijkvoorhomeopathie.nl Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel.0478-517317 Fax.0478-517319 www.synthese.nl e-mail: unitvenray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Dinsdagavond van 18.00 -19.00 uur (alleen telefonisch). Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur: Tel.: 0478-517317. Steunpunt Mantelzorg: spreekuur dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur of na telefonische afspraak. JIP (jongereninfotheek) Marktstraat 8 5801 BM Venray. Tel.: 0478-517317 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 Het gemengde koor is nog op zoek naar leden. Bezoek gewoon eens geheel vrijblijvend een repetitie. Deze repetities worden elke dinsdag van 20.15 tot 22.30 uur gehouden in wijkgebouw 't Stekske achter de Plus markt in de wijk Landweert in Ven- ray. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Wiske Koster via telefoon (0478)583399. Afmelden kan bij Fried van Huet via telefoon (0478)583130 of Harrie Hulsmans via telefoon (0478)583619. De repetities worden in verband met het jubileumconcert elke woens dag van 20.15 tot 22.30 uur gehouden in het gebouw van omroep Venray. Groep Quiet Place vanaf 19.40 uur. Woensdag 21 april algemene leden vergadering. Confetti is nog op zoek naar herenstemmen, zowel tenoren, baritons als bassen. Kom gerust eens langs of kijk voor meer informatie op www.confetti-venray.nl. Crescendo is een koor voor 50-plussers met plezier in zingen. Wie ook graag zingt, is van harte welkom om tijdens een repetitie te komen kij ken en mee te zingen. Elke woensdag is er een repetitie in De Kemphaan van 18.00 tot 19.45 uur. Voor meer informatie kan men contact opne men met A. de Jonge via telefoon (0478)584173. Zondag 25 april zin gen in Beukenrode om 10.30 uur. Het harmonieorkest repeteert op de donderdagen 15 en 22 april vanaf 20.00 uur. Afmelden kan via telefoon nummer 06-48792874. Het opleidings orkest repeteert op de donderdagen 15 en 22 april repetitie van 18.45 tot 19.45. Afmelden kan via e-mail anleijs- sen@gmail.com. Vrijdag 23 april vanaf 20.30 uur ontvangst orkest uit Luxem burg. Zaterdag 24 april 1930 uitwis selingsconcert opleidingsorkest en orkest uit Luxemburg in Schouwburg Venray. Repetitie voor alten en sopranen in de Galmhut op vrijdag 16 april vanaf 19.30 uur, om 20.20 uur gaat men naar de Grote Kerk tot 21.30 uur om samen met de mannen, die recht streeks om 20.30 uur naar de kerk komen, te repeteren voor de KRO/ RKK mis van zondag 18 april. Zondag 18 april om 7.30 uur in uniform bij de Grote Kerk aanwezig zijn om voor te bereiden op de hoogmis van 10.00 uur welke via Nederland 2 recht streeks op televisie wordt uitgezon den vanuit de Grote Kerk. Dinsdag 20 april 19.00 uur repetitie voor alten en sopranen. Afmelden een half uur voor de repetitie bij Vincent Las. Het koor bestaat uit jongens en meisjes tussen de zes en de twaalf jaar. De repetitie is iedere woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. Kinderen die graag een kijkje willen komen nemen, kunnen vrijblijvend binnenlopen in De Galmhut aan de Langeweg in Ven- ray. Voor meer informatie of aanmel den kan men contact opnemen met Marianne Groenewegen via telefoon nummer (077)3983204. Op woens dag 21 april is er een repetitie. Het koor bestaat uit jongeren tus sen de elf en de 24 jaar. De repetitie is iedere woensdag van 18.15 tot 1930 uur in Kunstencentrum Jerusalem in Venray. Voor aanmelden en meer informatie kan men contact opnemen met Carla Swinkels via telefoonnum mer (0478)584501. Op woensdag 21 april is er weer een repetitie. De repetities zijn op maandag om 20.00 uur in Parochiehuis Paterskerk aan de Leunseweg in Venray. Zondag 18 april zingen tijdens de mis van 11.00 uur in de Paterskerk, 10.30 uur inzingen. Afmelden bij Lies Geuyen via telefoonnummer (0478)582985. Men is welkom op een repetitieavond voor een kennismaking. Voor meer informatie en voor aanmelding kan men zich in verbinding stellen met André van Steen via telefoonnummer (0478)588131 of met Roos Ubaghs via telefoonnummer (0478)584531. Repetitie elke donderdag om 19.30 uur in De Witte Hoeve aan de Gas- straat in Venray. Op donderdag 15 april is er vanaf 19.30 uur een alge mene ledenvergadering in De Witte Hoeve. Er is deze dag geen repetitie. Donderdag 29 april is er geen repe titie. Wel is er deze dag een minicon- cert met Sloveen's Studentenkoor en gemengde zangvereniging Transpa rant in de Witte Hoeve. Aanvang 20.00 uur. Mannen tot 47 jaar en eerste teno ren en bassen tot 57 jaar zijn welkom om, geheel vrijblijvend, een repetitie bij te wonen. Aanmelden kan bij een van de leden of via de website. Afmel den via e-mail afmeldenvmk@venray. net of via telefoon (0478)513019. Oud papier kan men brengen naar de VMK-container aan de Molenhofweg. Zie ook www.venraysmannenkoor.nl. Vocal Group Transparant is een gemengd koor in Venray. De weke lijkse repetitieavond vindt plaats op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in De Witte Hoeve in Venray. De eerst volgende repetitie is op woensdag 21 april vanaf 19.30 uur in Kunstencen trum Jerusalem in Venray. Aansluitend gaat men naar De Witte Hoeve. Voor meer informatie kan contact opgeno men worden met Nicole Keunen via telefoonnummer (0478)513543 of via e-mail nicole@vocalgrouptransparant. nl. Zie ook www.vocalgrouptranspa- rant.nl. Repetitie orkest zaterdag 18.30 uur. Zondag 18 april 11.00 uur eerste communie. Maandag 19 april 18.45 uur repetitie leerlingenorkest, 19.30 uur groepsrepetitie, 20.00 uur repe titie orkest. Woensdag 21 april 19.00 uur repetitie leerlingen tamboerkorps, 20.00 uur repetitie tamboerkorps, 20.00 uur repetitie orkest. Het weekprogramma van vereni- gingwijkgebouw Op 't Nipperke aan de St. Odastraat in Venray ziet er als volgt uit: Maandag 13.30 uur foto club (Menzana), 18.30 uur WAUW Dinsdag 10.30 uur volksdansen 55+ (Synthese), 13.30 soosmiddag voor ouderen. 18.00 uur Ton Toon Djembe (kinderen), 19.00 uur Jimbe Djembe (beginners), 20.30 uur Jimbe Djembe (gevorderden). Woensdag 9.00 uur gymclub bewegen voor ouderen (Syn these), 10.00 uur koersballen, 13.30 uur WAUW, 19.30 uur countrydansen. Donderdag 19.30 uur inloopavond met onder andere kaarten en biljar ten. Vrijdag 23 april lentedisco van 19.00 tot 21.00 uur voor kinderen van zes tot twaalf jaar. De Aostrumse Zangkompeneej is een mannenkoor bestaande uit acht tien actieve zangers die geregeld onder leiding van dirigent Kenny Jansen optreden. Zelfs in het bui tenland worden de stemmen van dit koor gehoord. Nieuwe leden die het koor willen versterken zijn wel kom om hun stem te laten horen. De Aostrumse Zangkompeneej houdt voor alle geïnteresseerden op woens dagavond 28 april een inlooprepetitie in verenigingslokaal café-zaal Back in Time in Oostrum. Aanvang 21.00 uur. Tijdens deze repetitie van de 30-jarige Aostrumse Zangkompeneej krijgen mannen de gelegenheid om op een vrijblijvende wijze kennis te maken met het zingen in een mannenkoor. De Aostrumse Zangkompeneej staat onder de bezielende leiding van een gedreven jonge dirigent. Geïnteres seerden zijn deze dag welkom om vrijblijvend te luisteren en mee te zingen in Back in Time of neem voor meer informatie contact op met secretaris Herman Crins via telefoon (0478)511251. In De Kemphaan wordt op dinsdag 20 april vanaf 14.00 uur de jaarverga dering gehouden. Na de pauze is er de lezing Wat is Rooynet? Rooynet is het digitale geheugen van Venray. Middels een samenwerkingsverband tussen de gemeente Venray, de bibliotheek, museum het Freulekeshuus en het Historisch Platform Venray worden vele gegevens uit het Venrayse ver leden gedigitaliseerd en op Rooynet geplaatst. Hierdoor komt materiaal uit het Venrayse verleden voor het publiek beschikbaar. Peter Teeuwen, voorzitter van het Historisch Plat form Venray, gaat aan de hand van een powerpointpresentatie hierover de aanwezigen uitgebreid informeren. Zie ook www.rooynet.nl. Het schiettoernooi kleine kring Brabants wipschieten gaat op zondag 18 april van start. Dit toernooi omvat drie wedstrijden. De eerste wedstrijd wordt bij het gilde van Blitterswijck gehouden. Het schietterrein de mars van het gilde in Blitterswijck bevindt zich aan de Maasweg. Op zondag 11 juli bij het gilde in Overloon en op zondag 19 september bij het gilde in Geysteren. De aanvang van deze wed strijden is om 13.00 uur. De volgende gildes nemen hieraan deel: Blitterswij- ck, Geysteren, Maashees en Holthees, Overloon en Well. In totaal nemen ongeveer 45 schutters deel aan deze wedstrijden. Ook dit jaar wordt er weer speciale aandacht geschonken aan het jeugdschieten. Computerclub Regio Venray houdt elke vrijdag van 18.30 tot 22.30 uur in restaurant Le Tambourin aan de Stationsweg in Venray de wekelijkse bijeenkomst. Ook niet-leden zijn wel kom met vragen over of problemen met de computer. Men kan zijn pc- systeem, zonder accessoires (moni tor, enzovoort) meenemen. Voor meer informatie kan men terecht op www.ccvenray.nl of via telefoon 06-36033859. Dance Events Veltum houdt op zaterdag 17 april een combidans avond in het souterrain van De Coninxhof aan de Goudsmidstraat in de wijk Veltum in Venray. De aan vang is om 21.00 uur en liefhebbers van ballroom, Latin, party dance, salsa, bachata en merengue zijn welkom. De creamiddag tezamen met groep 7 van basisschool De Hommel wordt gehouden op vrijdag 16 april tussen 13.00 en 15.00 uur in De Hommel. De resterende data voor de meivakantie zijn op de dinsdagen 20 april en 27 april en vrijdag 16 en 23 april. Zater dag 17 april wordt deelgenomen aan de tweede schietwedstrijd rondom schutterscombinatie Noord-Limburg. Deze wedstrijd wordt gehouden door het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus uit Helden. De aanvang is om 15.00 uur en het vertrek is om 14.00 uur vanaf 't Trumke. Zaterdag 17 april is er de uitnodiging om aan wezig te zijn bij de opening van het Schouwburgplein en het Henseni- usplein in Venray. De opening is om 13.00 uur. Zondag 18 april wordt er wederom geoefend op de schut- tersweide. Vanaf 10.30 uur is men van harte welkom. Maandag 19 april wordt de ledenvergadering gehouden café D'n Oldtimer. De aanvang is om 20.00 uur. Deken H. Smeets Eindstraat 6, tele foon (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval: via ziekenhuis tele foon (0478)522222. Opgeven misin- tenties: Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 930 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Banknummer 579739481. Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rekening 484100017: ABN of 1174863: Postbank ten name van administratie kerkbijdrage paro chie, p.a. Mgr. Nolensstraat 12, 5802 AR in Venray, www.dekenaatvenray.nl. Zaterdag 17 april 19,15 uur heilige mis: Jeanne Peters-Thomassen, Jan Arts en overleden familie. Harmonie St. Catharina Leunen- Veulen-Heide houdt op zaterdag 17 april een voorjaars oudijzeractie. Tussen 10.00 en 14.00 uur kan men oud ijzer inleveren. De containers staan bij Appie Weijs, Veulenseweg in Leunen, de vroegere tuinbouwloods. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor aanschaf van onder andere bladmuziek en instrumenten voor jeugddrumband en drumband, opleidingsorkest en harmonieorkest. Goede fietsen kan men ook inleveren. Banden, koelkasten en accu's kunnen niet ingeleverd worden. Oefenavond in De Kiosk Brukske op maandag 19 april. Secretariaat Maria Emonts, telefoon (0478)550075. Voor het maken van afspraken kan men zich in verbinding stellen met Martien de Groot via telefoon (0478)587810. Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray ziet er voor de komende week als volgt uit: Donder dag 15 april 14.00 uur koersbal VVO Noord-West. Vrijdag 16 april vergade ring reisvereniging Efkes Weg. Maan dag 19 april 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 20 april 13.00 uur bridgen. Woensdag 21 april 10.00 uur internationale dans; 13.00 uur werelddans/Synthese, 14.00 uur handwerken, 14.15 uur country-line dance/Ans, 18.00 uur country-line dance groep 1/Synthese, 19.15 uur country-line dance groep 2/ Synthese en 20.30 uur dansmix /Ans. KBO Venray-kom houdt op woens dag 21 april weer een wandeling voor alle ouderen in de gemeente Venray. Bijeenkomst vanaf 13.15 uur in De Kemphaan. Vertrek om 13,30 uur. Wie over een auto beschikt wordt verzocht hiermee naar De Kemphaan te komen, zodat vervoer naar de start plaats kan worden geregeld. De wan deling duurt ongeveer twee uur. Deze keer gaat men naar het gebied 't Ham bij Horst. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. De demonstratiegroep van Opanka treedt op met series dansen uit diver se landen, met een accent op de Bal- kanlanden. De groep draagt dan kleur rijke kostuums uit de desbetreffende landen. Opanka geeft les in Interna tionale dans (voor volwassenen). Men heeft geen danspartner nodig, want men danst grotendeels in een rij of in een kring op Zuid-Europese muziek. Voor de jeugd is er kids- en street- dance. Alle lessen worden gegeven door Josta Krijnen, afgestudeerd aan de dansacademie van Tilburg. Voor nadere informatie over de lessen en het boeken van een optreden door de demonstratiegroep kan men con tact opnemen met Jolanda Jaspers via telefoon (0478)510995, e-mail info@ opanka.nl. Zie ook www.opanka.nl. De kinderen van de groepen 4 en 5 gaan op donderdag 15 april onder leiding van Giel op de sportieve toer. Van 18.30 tot 20.00 uur is er een touwtrekcompetitie. Verder is er ook nog het baldribbelen en het hockey- parkoers. Eveneens op donderdag rollebolvergadering in Castenray. De vergadering begint om 20.30 uur en de Springplankdelegatie vertrekt om 20.10 uur. Maandag 19 april van 18.30 tot 20.00 uur open huis voor de kin deren van groep 3. Dinsdag 20 april clubavond voor de jeugd van de groe pen 6, 7, 8 en de schoolverlaters. Van 18.30 tot 20.00 uur worden er buiten spellen gehouden. Donderdag 22 april het aanvallen van twee springplankre cords met aansluitend programmaver gadering voor de leiding van de don- derdaggroep. In D'n Oesterham in Oostrum wordt op dinsdag 20 april vanaf 20.00 uur de lezing Kleding- en kleuradvies gegeven. Er goed uitzien, Je goed voe len en zelfverzekerd zijn. Wie wil dat niet? Welke kleur en welke stijl past het beste bij mij? Angelique Vaessen verzorgt deze lezing. De eerstvolgende repetitie is op woensdag 21 april in café/zaal Thie- len van 20.00 tot 22.00 uur. Venrode is op zoek naar nieuwe leden tot en met 50 jaar. Wie meer wil weten over het popkoor kan kijken op www.ven- rode.nl. Wie ook wil komen zingen of een optreden wil boeken kan hier voor contact opnemen met Yvonne Hebben via telefoon (0478)515258 of via e-mail yvonnehebben@online.nl. vrijdag tussen 9.00-17.00 uur Zondag 18 april 10.00 uur plechtige Latijnse hoogmis in samenwerking met RKK (Zangers van St. Frans): familie Thijssen en familie Kleine Staarman, Harrie en Maria van den Munckhof-van Meijel, Toos Coonen- Huijbregts en overleden familie, Wil helmus en Allegonda Euwals-Baltus- sen en overleden kinderen, overleden familie Pouwels-Maessen, jaardienst Grada Noyen-Willemsen en overle den familie, overleden ouders Derks- Vos, Toine Horbach, overleden familie Janssen-Manders, Carla Voesten, Anton Sutic, overleden ouders en familie, Kitty Pouwels en overleden familie Pouwels-Min. Maandag 19 april 9.00 uur plech tige heilige mis: Nel en Wim Janssen- Broers, overleden ouders Smeets- Krux. Dinsdag 20 april 9.00 uur heilige mis: ouders Hub Schols-Vosters en overle den familie. Woensdag 21 april 9.00 uur heilige mis: overleden ouders Geurtjens- Vermazeren en familie, Wim en Grada Driessen-Rongen en overleden fami lie. Donderdag 22 april 9.00 uur heilige mis: pastoor Spekschate, Piet Flinsen- berg en overleden familie Flinsen- berg-Lenssen. Vrijdag 23 april 9.00 uur heilige mis: voor een speciale intentie. Lector zaterdag W. Bistervels en zon dag C. Mijnster. Geestelijken: Deken H. Smeets, Eind- straat 6, telefoon (0478)580202; dia ken G. van Dierendonck, Leunseweg 5, telefoon (0478)580202; kapelaan I. Crasborn, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Noodgeval len/bedieningen: ziekenhuis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leun- seweg 5, telefoon (0478)580202). Zaterdag 17 april 17.30 uur biecht gelegenheid: 18.00 uur heilige mis (Samenzang): trouwdag Piet en Annie Schwachöfer-Vermeulen, Piet Man- ders, overleden ouders Arts-Brüncken en overleden ouders, Harrie Baar, Har- rie en Trees Vermeulen-Sijbers en hun zoon Arie en mevrouw Schülte, Tony Marwinski-Wilmsen. Zondag 18 april 11.00 uur hoogmis met kinderwoorddienst ('t Zonne lied): Bér Philipsen en Floor Philipsen- den Holder. Maandag 19 april 18.30 uur heilige mis: voor alle zieken uit de parochie. Dinsdag 20 april 10.00 uur openstel ling kerk voor verering H. Antonius: 18.30 uur heilige mis 2de dinsdag Antoniusnoveen. Woensdag 21 april 18.30 uur heilige mis: Antoon Lensen en Gertruda Len- sen-Heesen. Donderdag 22 april 18.30 uur heilige mis: voor de overleden opa. Vrijdag 23 april 17.30 uur: aanbidding van het allerheiligste: 18.30 uur mis: uit dankbaarheid en vertrouwen, voor alle overleden priesters en diaken van het bisdom Roermond. Zaterdag 17 april 19.00 uur gezongen heilige mis (Jonge Garde Koor): Mien Nellen-Peters en overleden familie, Jac Soons (vanwege sterfdag en verjaar dag). Zondag 18 april 10.00 uur hoog mis (Herenkoor): overleden familie Turlings-Thielen, overleden familie Rutten-Symons, overleden ouders van Dijk-Linders, zoon Bèr en schoonzoon Gerrit. Woensdag 21 april 9.00 uur mis: pas toor Gielen Vrijdag 23 april 9.00 uur mis: uit dank baarheid. Collectant zaterdag P. van Dijck en zondag A. Pouwels. Misdienaars zaterdag Merlijn Voesten en Maikel Martens en zondag Luuk Loonen en Sander Janssen. Zondag 18 april 11.00 uur heilige mis, eerste heilige communie (Leerlingen orkest): voor de communicanten en hun familieleden, Trees Schueler-te Riele (de overleden oma van Menno), Christel Arts, Grada Derks-Ewals en overleden familie, Hans Seegers en Saskia Meijers-Seegers en de over leden families Seegers, Meijers en Schiering, Teng en Stiena Fleurkens- Kleuskens, familie Vennekens-Ver- schuren en wederzijdse familie. Misdienaars Bennie en Nic. Donderdag 22 april 9.00 uur heilige mis. Zondag 18 april 9.30 uur heilige mis: jaardienst Piet Kusters, Nelly Jacobs- v.d.Bekerom vanwege familie Verstee- gen, jaardienst Truus Reintjes-v.d.Riet en Harry Reintjes, familie Bots-Aarts. Lector Goen Reintjes. Koor Heren koor. Misdienaar Dagmar. Zaterdag 17 april 19.15 uur heilige mis/kinderwoorddienst, jaardienst Johan Burgers en Bernadina Weijs en zoon Hubertus, jaardienst Harrie Kus- ters, jaardienst Hubertus van Rijswijck en Anna Verheijen. Lector Annie Timmermans. Misdie naars Annemijn, Jarno en Jep. Zondag 18 april 11.00 uur eerste hei lige communieviering. Zaterdag 17 april 19.15 uur (Enjoy Together): Teng Classens en Marie Classens-Gooren, jaardienst Wim Koonings, Gerard Fleurkens en over leden familie Fleurkens-v.Staveren, Wim van Dijck vanwege hun trouw dag, Harrie Jenniskens en Maria Arts, Lenie Claessens-v.Zeeland namens de Heidse Peelweg; overledenen v.d. familie Bos, overledenen v.d. familie Wouters, Martien Kuijpers en voor Piet Kuijpers vanwege zijn verjaardag, jaardienst Frans Claessens. Dinsdag 20 april 14.30 uur heilige mis: b.g.v. het 50 jarig huwelijk van Han en Mie Peeters-Verhaegh; 19.00 uur mis voor het welzijn van de paro chiegemeenschap en de kerk. Misdienaars zaterdag Luc Peters en Vera Sikes en dinsdag 19.00 uur Sven Knapen. Zondag 18 april 11,00 uur heilige mis: tijdens de mis ontvangen Jeske, Daan, Amber, Maud, Fennety, Sanne, Anita, Loïs, Bart, Martijn, Fer, Steffi en Sjoerd hun eerste H. Communie, intentie voor de communicantjes en hun fami lie, Ger van Eijsden-Linders. Woensdag 21 April 19.00 uur mis: jaar- dienst Gerardus de Mulder, Mechtilda Aarts en An de Mulder, Peter Mathijs Gielen, echtgenote en overleden kin deren, Harry Arts en Grada Arts-Jans- sen, familie Pubben-Loenen. Misdienaars zondag 18 april Lisa en Michelle. Zondag 18 april 9.30 uur mis: uit dankbaarheid bij een 25 jaar huwelijk, familie Cornelissen-Verschuren. Donderdag 22 april 8.30 uur mis: familie Jansen-Heiligers. Zondag misdienaars Remco en Anouk en lezer Vincent. Zaterdag 17 april 19.15 uur mis uit dankbaarheid vanwege een verjaar dag: Wim Strijbos, jaardienst Harry Rutten, overleden ouders Strijbos-van den Beuken, overleden ouders Weijs- Willemse en kinderen, overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Misdienaars Sem en Maudi. Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256. Spreekuur kerkbestuur in de sacristie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde heer R. Verheggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, telefoon (0478)691217, www.klein- lourdes.nl., e-mail info@kleinlourdes. nl. Zaterdag 17 april 18.00 uur hoogmis voor het gehele cluster in Horst. Bis domjubileum in de Grote Kerk. Zondag 18 april 14.00 uur doopzon- dag: Anne Lotte Hermans uit Baarlo. Woensdag 21 april 19.00 uur heilige mis: ter ere van O.L.V van Lourdes, ter ere van onze Lieve Vrouw, voor alle levenden en overledenen van de paro chie. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, telefoon (0478)691217. Misintenties opgeven bij Arnold Jacobs, telefoon (0478)692526. Zie ook www.paro- chiemeerlo.nl. Zaterdag 17 april 18.00 uur pontifi cale hoogmis ter gelegenheid van het 450-jarig jubileum van het bisdom in de St.-Lambertuskerk in Horst. Ieder een van de cluster Meerlo, Tienray, Swolgen is er welkom. De mis in Tien- ray komt te vervallen. Zondag 18 april 10.30 uur heilige mis: jaardienst Anneke Geurts-Burgers, Sjaak Thiesen en voor zijn vader, Broer van Luijtelaar vanwege verjaardag, Willem Pingen en Petronella Pingen Peters, Egbert Geurts. Misdienaars Thijmen Peters, Bas de Boer en Nika Boreas. Lector Leny van Dijk. Opluistering Goarkoor. Koster tot en met zondag 18 april Wiel Coen- ders en van maandag 19 tot en met zondag 25 april Carel Soethout. Donderdag 22 april 9.00 uur heilige mis. Zondag 18 april hoogmis 10.00 uur: voor de overledenen van de familie Jakobs-Kroef, voor Ben Arts en Bertha Arts-Lomme, uit dankbaarheid van wege de verjaardag van een kleinkind, Mientje van Arsen-Vennekens, Antoon Vennekens en Anna Vennekens-Nuy- en, Sjaak Vennekens en Jan Vennekens, gestichte jaardienst voor Pierre Hen- drix en Netje Hendrix-Cuijpers. Misintenties: Familie Wijenberg, tele foon (0478)636390 of Leo van Dijck, telefoon (0478)636779. Voor doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij pater Wauben via tele foon 06-11640447. Zondag 18 april 11.00 uur eucharistie viering met volkszang: Jaap Bonants namens de biljartclub, Piet Poels (jaar- dienst). Dienbeurten Ember en Sam Peters. Maandag 19 april 11.00 uur Haagse bedevaart. Woensdag 21 april in de St. Jozef gena dekapel ter ere van St. Jozef 930 uur heilige mis voor de weldoeners van deze kapel. De Bijbelgemeente Venray houdt iede re zondag om 10.00 uur een dienst in De Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekking. Tijdens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen en er is crèche en zondagsschool. Ook zijn er regelmatig bijzondere diensten. Vanuit de Bijbelgemeente worden cursussen over de bijbel gehouden en het is mogelijk om deel uit te maken van een huiskring. Pre dikant van de Bijbelgemeente is R. Lammers. Secretariaat C.M. van Gestel, Melisse 8, 5803 LC in Venray, telefoon (0478)510337, e-mail info@bijbelge- meentevenray.nl. De Evangelische Gemeente Doxa houdt op zaterdag 17 april een samenkomst vanaf 17.30 uur in ver pleeghuis Elzenhorst De tamboerijn aan de Dr. van de Meerendonkstraat in Horst. Stichting Doxa, telefoon (077)3983430. Zaterdag 17 april 18.30 uur liturgie viering Servatiuskapel, voorganger W. den Hartog, lector P. Wittenbols. Zondag 18 april 10.00 uur liturgie viering Annakapel, voorganger W. den Hartog, lector H. de Jong: 11.15 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger W. den Hartog. Dinsdag 20 april 10.30 uur liturgie viering LCZ kliniek B&V D'n Herk 21, Servaashof, voorganger W. den Hartog. Woensdag 21 april 11.30 uur liturgie viering Vincentiuskapel, voorganger W. den Hartog. Stilteruimte Donderdag 22 april van 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P. Zand vliet. Hervormde evangelisatie op gerefor meerde grondslag. Gebouw Reho- both, Cuppenpedje 2a in Horst. Con tactpersoon evangelist J.PJ. van Oerle, Anjelierstraat 14, 4261 CK in Wijk en Aalburg, telefoon (0416)692157, e-mail jpjvanoerle@yahoo.com. Zie ook www.evangelisatielimburg.nl. Evangeliediensten 18 april 10.00 uur (dienst met vluchtelingen waarin Engelse liturgieën uitgedeeld worden) dominee P. Vernooij, Stolwijk: 14.30 uur Ds. P. Vernooij, Stolwijk. Predikant: ds. M.J. op den Brouw, Groe ne Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woensdag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail vanmeursnelson@hetnet.nl. Protes tantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.zonnelied.nl. Zondag 18 april is er om 10.00 uur een dienst in Het Zonnelied. Voorgan ger is Ds. MJ. op den Brouw. Voor de allerkleinsten is er kinderopvang en voor de iets oudere kinderen wordt er kindernevendienst gehouden. Woens dag 21 april, is er om 20.00 uur medi tatief schilderen in Het Zonnelied. Vrijdag 23 april is er een inloopmid dag van 14.30 tot 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Onlangs verscheen in Peel en Maas het bericht van de mogelijke sluiting en sloop van het postkantoor van Venray. De postkantooractiviteiten zullen op verschillende andere locaties worden voortgezet. Bij Ministerieel besluit van 11 november 1850 werd als gevolg van de Post- wet in 1850 in Venray een hulppostkantoor ingericht. In het begin was dat gevestigd ten huize van verschillende brievengaarders, maar al spoedig werd het ondergebracht in 'Onder de Boog' aan de Grote Markt. In 1881 verhuisde het naar Grotestraat 11, nadat het in 1879 al van hulpkantoor tot volwaardig postkantoor was geworden. De eerste directeur was P.J. Kole. Tot 1904 bleef het postkantoor aan de Grotestraat gehuisvest. Daarna verrees voor rekening van de gemeente een nieuw gebouw aan de Patersstraat. De kosten bedroegen inclusief de directeurswoning 14.500,- gulden. Architect was H. Selen uit Venlo. Bij de bevrijding in 1944 raakte het prachtige gebouw zwaar beschadigd en stak het behouden gebleven torentje boven de puinhopen uit. Het gebouw werd na de oorlog hersteld en de postdienst werd hervat. Blijkbaar voldeed het gebouw al spoedig niet meer, want in 1951 werd een nieuw gebouw, kos ten f 118.500,-, volgens een ontwerp van de Maastrichtse architect Koenen op dezelfde locatie geopend. Dat deed in Venray veel stof opwaaien, want het oude gebouw werd door velen bijzonder gewaardeerd om de schitterende architectuur. In later jaren werd het nieuwe postkantoor door PTT nog geheel gemoderniseerd. Op de foto het prachtige, oude postkantoor aan de Paters- straat. Foto: Gemeentearchief Venray. Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Daar vindt u behalve heel veel oude foto's eveneens alle artikelen uit het uitverkochte Venrays Verleden I. De delen II, III en IV van Venrays Verleden zijn nog te koop in de plaatselijke boekhandel en bij het VVV-kantoor. Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray

Peel en Maas | 2010 | | pagina 30