1? "De ergste kou is uit de lucht" Weer kunstwerken vernield 'St. Anna staat al veel te lang leeg' GD GEOPEND KI intratuin «^Xlsshl,rSïïl^"'", WOLFF BASISCURSUS Vcrshuys.com to™ -sooo Ai h q ti q Dé versmarkt op internet! KORTINGEN 50% - 70% Bandoetere 129.- Moederdag op STYLE tv JslfcLUfr jQ). KsNiLi J Oostrum wint derby En verder: START: ZONDAG 18 april om 12.00 uur OPEL-DEALER JETTEN CUIJK 0485-336500 AKTIE!! ZONDAG 18 APRIL BIKINI'S EN ZWEMSHORTS KTZTXZBÜTAdTÜ® Iets meer blauw 'Azc kan basisscholen redden' Rongen dé specialist: voor tegels,, sanitair en Honderdeenendertigste jaargang - week 15 - donderdag 15 april 2010 Kunst Cultuur 14-15 Gemeentelijke mededelingen 19-20 Sport 21-28 Kerkelijke diensten 30 5.000 stuks DAMES HEREN MERKKLEDING Op deze EXTRA KOOPZONDAG ZIJN TEVENS ALLE AFDELINGEN geopend van 12.00 - 17.00 uur en ontvangt u op niet afgeprijsde aankopen: DUBBELE SPAARPUNTEN! Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526 0 Conflicten leiden bijna tot breuk tussen ouders en school in Veulen De school in Veulen heeft enkele heftige weken achter de rug. De aangekondigde slui ting van de basisschool leidde niet alleen tot een vertrou wensbreuk met schoolbestuur SPOV. Ook tussen de ouders en directeur Leny Manders en het team kwam het tot botsingen. Het dreigde zelfs te escaleren. Dat was voor Yvonne Raaijma- kers, bestuursvoorzitter van SPOV reden om een brief op poten te schrijven aan alle ouders in Veu len. De maat is vol! Zo luidde de strekking van de brief. Per direct moest gestopt worden met het beschadigen van de directeur en het team. Deze brief is weer hele maal verkeerd gevallen in Veulen. En ook bij de vertegenwoordigers van de andere 'bedreigde' dorpen Castenray, Heide en Vredepeel. De vier dorpen hebben in de afgelo pen periode gesprekken gevoerd met SPOV in de hoop het vertrou- wen enigszins te herstellen. De praatsessies zijn stroef verlopen. Van tevoren was afgesproken dat alle communicatie naar buiten toe zou gaan via Henk Verstegen, die als onafhankelijk voorzitter de gesprekken leidde. 'De brief heeft het prille vertrouwen bij de dorpen fors beschadigd', meldt het verslag van de tweede bij eenkomst op 24 maart. De vraag was of zo wel verder kon worden gegaan. Uiteindelijk wist Henk Verstegen de partijen bij elkaar te houden. 'We hebben geen keus. In het belang van de zaak moeten we wel samen door'. Leny Manders, directeur van de scholen in Heide en Veulen, zit in een lastig parket. De ouders verlangen dat ze volledig voor de school gaat. Anderzijds verdedigt Manders de omstreden toekomst nota van haar werkgever SPOV Dat heeft tot conflicten geleid. Het liep zelfs zo hoog op, dat enkele ouders opperden niet meer ver der te willen met de directeur. Afgelopen donderdag vond een verzoenend gesprek plaats tussen Leny Manders, Yvonne Raaijma- kers, dorpsraadvoorzitter Henk Hellegers en Joost de Wit, voorzit ter van de ouderraad. "De ergste kou is uit de lucht", zegt Hellegers. "Het vertrouwen tussen de ouders en de directeur was zoek. Door een opeenstapeling van kleine dingen waarbij de emoties hoog opliepen." De betrokkenen willen liever niet meer achterom kijken. "Het gaat erom dat we nu samen naar oplossingen zoeken om de school open te houden", zegt de dorpsraadvoorzitter. Raaijmakers erkent dat het voor een school directeur soms lastig opereren is. "Het zijn dilemma's die we alle maal ervaren. Het ligt gevoelig. Ouders hebben bepaalde verwach tingen. Ik sta in voor het team en de directeur. Ook in de afgelopen turbulente tijden hebben zij zich maximaal ingespannen om goed onderwijs te geven. Dat is onze basis." Ook Raaijmakers hoopt dat in Veulen de rust terugkeert. "We moeten onze blik op de toekomst richten en samen de schouders eronder zetten. Ik heb veel ver trouwen in de werkgroep die nu aan de slag is gegaan." De Wit zegt dat het soms flink gebotst heeft in Veulen. "Alles rond de school heeft een heleboel emo ties losgemaakt. De directeur heeft twee petten op en dat is niet altijd gemakkelijk", aldus De Wit, die Manders prijst voor haar aanpak. "Ze heeft de school in de afgelo pen zes, zeven jaar goed op de rit gekregen. Wij willen dat onze kin deren goed onderwijs krijgen. Dat staat voorop. In Veulen hebben we het altijd met z'n allen samen gedaan. De betrokkenheid was en is groot. En dat moet zo blijven. Want we zijn druk bezig met de toekomst. En ik hoop dat het alle maal weer goed komt." Verrijking? Ik zie het beeld al helemaal voor me. Het Annapark over pakweg twee jaar. Een dorp ter grootte van Oirlo is in bedrijf. Kinderen schommelen op de speelplaatsen, senioren lopen over de majestueuze oprijlanen en in de opgeknapte paviljoens Sint Jan, Sint Theresia en Sint Eugène wordt gewerkt, gelachen en gehuild. Bussen rijden af en aan om de jeugd naar de basis scholen in Vredepeel, Castenray, Heide en Veulen te brengen, en in het zonnetje in de stuifduinen lig gen de medewerkers van het Cen traal Orgaan opvang Asielzoekers lekker te luieren in de zon. Het is pais en vree in het asielzoekers centrum, waar 1200 vluchtelin gen bijkomen van het oorlogsge weld in hun eigen land, onder het toeziend oog van ruim honderd vrijwilligers uit Venray. Die jeu- de-boulen met de asielzoekers uit Afghanistan, Irak en Somalië, koken met ze, leren ze fietsen en gaan met ze op stap naar Venray. Venray, het walhalla, een oase van rust in de kop van Noord-Lim burg. Dat ze in 'Rooj' terecht zou den komen, dat hadden de asiel zoekers nooit gedacht toen ze op de boot of in het vliegtuig stap ten op weg naar het veilige Euro pa. Maar blij dat ze zijn! Venray is zo gastvrij, zo mooi, zo groen en zo veilig. Vooral St. Anna, dat door het COA helemaal is opgeknapt, is een parel. En dat de lokale mid denstand in het centrum van Venray ook aardig profiteert van de komst van het azc, het groot ste van Limburg, is mooi meege nomen in deze barre crisistijden. Op het terras van De Uitmarkt en De Artiest worden Afghaans yog hurtsaus en gemberdrankjes, Ira kese kebab, tuinboontjes uit Irak en de Somalische snack samusa geserveerd, de huisarts heeft het extra druk en ook de apotheek heeft er veel klanten bij. Wordt het asielzoekerscentrum 'een multiculturele verrijking' van de stad Venray? De tijd zal het leren. En de asielzoekers? Die hopen op een 'een enkeltje Venray' en geen retourtje naar hun eigen land Hannes.... A73, afrit Cu ijk In Venray zijn opnieuw kunstwerken in de openbare ruimte vernield. Dit keer gaat het om kunst die onlangs werd geplaatst op rotondes. Venray wordt de laatste tijd vaak getroffen door vernielin gen aan kunst in de openbare ruimte. Het werk 'Back to nature' op de rotonde Nieuwe Maasheseweg- Noordsingel - een oude bestel bus die op de kop in de grond is geplant - mist sinds Pasen twee achteruitkijkspiegels. Het afge lopen weekeinde werd 'Piëlhaas stunt' op de rotonde Leunseweg- Zuidsingel het doelwit van vanda len. Eén van de tien schapen is van zijn poten getrokken. De poten staan er nog; het schaap werd een paar honderd meter verderop teruggevonden door een politie agent. Het is niet voor het eerst dat er in Venray kunstwerken ver nield worden. Zo werd afgelopen jaar het kunstwerk Tesco - een winkelend skelet - in het centrum van Venray omver getrokken en werden er in Odapark twee beel den van Tanja Ritterbex in brand gestoken. Ook een beeld van kunstenares Liesbeth Rutten uit Leunen op de Grotestraat werd vernield. De tijdelijke kunst op de Venrayse rotondes is een gezamenlijk pro ject van de gemeente en Odapark. Hoe groot de schade deze keer is, is nog onbekend. De kunstwerken van Erik Habets uit Maastricht worden zo snel mogelijk gerestau reerd. De gemeente heeft aangifte van vernieling gedaan bij de politie en hoop de schade te verhalen op de daders, zegt wethouder Patrick van der Broeck. "Dit is onaccep- tabel. Je moet met je handen van andermans eigendommen afblij ven, ook in de openbare ruimte. Samen met de politie gaan we ook nu weer alles op alles zetten om de dader of daders van deze vernielingen op te pakken. Als gemeente willen we niet opdraai- en voor de kosten van het herstel van de kunstwerken. Ik hoop dan ook dat mensen die meer infor matie hebben over de vernielin gen zich melden bij de politie of de gemeente. Ja, de schade wordt verhaald op de daders. Mogelijk gaat daar een afschrikkende wer- Wethouder Patrick van der Broeck en Marij Theelen van de gemeente Venray tonen het 'ver loren' schaap. king van uit." Het vernielde schaap werd dinsdag overgedragen aan het Odapark. v.a. GGZ: verkoop terrein kan doorgaan ondanks komst azc In juni 2009 is GGZ Noord en Midden-Limburg benaderd door het ministerie van VWS. Met de vraag of er een ter rein met gebouwen beschik baar is, voor de huisvesting van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is dringend op zoek naar opvangcapaciteit. Via het ministerie krijgen alle GGZ- instellingen in Nederland deze vraag voorgelegd. GGZ toont, als eigenaar van St. Anna, inte resse voor de verhuur van het terrein. "St. Anna staat al veel te lang leeg", vertelt adviseur vastgoed Maaike van Lipzig. "Geld dat eigen lijk bestemd is voor de zorg, gaat naar het onderhoud van het grote terrein." Zoals bekend heeft GGZ St. Anna in de verkoop gezet. Sinds de psychiatrische zorg is gecon centreerd op Servaashof, het andere instituut in Venray. Enkele partijen, waaronder de gemeente Venray, hebben een bod uitge bracht. Tot verkoop is het nog niet gekomen. Mede door de econo mische recessie en de ingezakte woningmarkt. Er ligt een steden bouwkundig plan voor de bouw van 276 woningen. Hoofd voor lichting Gerard van der Zanden: "GGZ wil graag van het terrein af. We zijn een instelling die zorg verleent. En we zijn er niet om gronden of gebouwen in stand te houden." In het afgelopen najaar volgt het eerste gesprek met het COA. "We hebben daarna het COA naar de gemeente doorverwezen. Wij kunnen het wel eens worden, maar de gemeente is toch bepa lend", zegt Van Lipzig. Op verzoek worden tekeningen en andere beschikbare gegevens over de diverse gebouwen opgestuurd. Eind vorig jaar raken gemeente en COA in gesprek. "Daar stonden wij buiten. Het COA heeft ons wel steeds op de hoogte gehouden." LEES VERDER OP PAGINA 5. van 11.00-17.00 uur Venray, Langstraat 133 tel. 0478-588585 RTL5 RTL8 Za. en zo. 17.10 uur tel 0478 516 708 BlERMANN - VAN DEN EIJNDEN, keurslager Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum Tel. 0478-58 34 29 www.biermannvdeijnden.keurslager.nl JEANS MODE CASUALS NIEUW!!! Deze week Spectaculaire stapeldagen nu hele collecties tapijt en gordijnen met kortingen tot MARTIN GAUS HONDENSCHOOL VENRAY start 18 april www.martingausvenray.nl vu»/ ROY4LCKNIN Donderdag 15 april 19.00 uur t/m vrijdag 17.00 uur (herhaling om de twee uur) Documentaire Helpende Handen Zaterdag 17 april 19.00 uur t/m zondag 18.00 uur (herhaling om het uur) Opening rotonde Merseloseweg Vriendschapsbanden Meerlo-Wanssum-Wasosz Dinsdag 20 april 19.00 uur t/m woensdag 18.00 uur (herhaling om het uur) Feestelijke heropening pleinen Venray Uitzending gemist? Kijk op www.peelenmaastv.nl TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Dit jaar bestaan wij 25 jaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken eizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 rongenvof.nl EN MAAS berden zonnebrillen op sterkte CAMPS OPTIEK EDWIN S. BIANCA 's maandags gesloten Grotestraat 48 Venray Tel. 582409 Zie voor acties activiteiten: www.intratuin.nl w HOTEL ASTERIA ZONDAG 9 MEI kinderen: 1 en 2jr. gratis 3t/m5Jr. €8,50 - 6 t/m 12jr €11,50 Moederdag-keuzemenu e 22,- P.P. Maasheseweg BDa Venray tel. D47B-51 1 466 www.asteria.nl Ch LOOP EENS BIJ ONS BINNEN U ZULT VERSTELDSTAAN scherpe prijzen! www.wolffjeansvenray.nl ven ray De Bleek 62/64 Venray Tel. 0478-582628 40% www.tapijtcentrum.nl KENNIS EN RESPECT - jJa Hit werk. duurder! Frequentie: 480.00 Kanaal: 22+ (analoge pakket)

Peel en Maas | 2010 | | pagina 1