C\\v QD GEOPEND li intratuin 2 WOLFF 995 2e PAASDAG SËÜ h a n q 40% korting 2E PAASDAG OPEN Mmnm /Ai ***£- lg>. En verder: Bandoetere ;i«a WTIÜ Pasen 2010 PAASDAG paASDAGen op STYLE tv paasshow VVL 2E PAASDAG MAANDAG 5 APRIL 0485-336500 Rongen dé specialist r tegels,, sanitair en Kunst Cultuur 13 Gemeentelijke mededelingen 19-20 Sport 21-28 Kerkelijke diensten 30 GERRY WEBER CD Emoties lopen hoog op in bomvol wijkcentrum 't Stekske De overlast en baldadigheid van vorige zomer is omge slagen in ware straatterreur. De bewoners van Landweert zijn boos, angstig en bijna ten einde raad. 's Avonds na acht uur durven velen hun huis niet meer uit. Een groep van twin tig tot veertig jongeren terro riseert tot diep in de nacht de wijk. Ingegooide ruiten, ver nielde tuintjes, beschadigde auto's, diefstal, scheldpartijen en bedreigingen zijn schering en inslag. Wijkbewoners durven alleen anoniem hun verhaal te vertellen bij de politie, die daar vervolgens niets mee kan. Dat gemeente en politie beweren dat de overlast de laatste tijd meevalt, wordt door de bewoners gelogenstraft. Het koude winterweer heeft weliswaar voor een luwte gezorgd, maar slechts tijdelijk. Sinds half maart is het weer goed mis. De bewoners hou den hun hart vast nu de zomer voor de deur staat. Ze eisen van de gemeente en de politie dat er daadwerkelijk iets gebeurt, want de situaties dreigt onhoudbaar te worden. De grote zaal van wijkcentrum 't Stekske puilt vorige week woens dagavond uit. Ruim 250 wijkbewo ners uiten hun boosheid en frustra- tie. Gespreksleider Piet Huijskens rent met de microfoon de benen onder zijn lijf vandaan. Velen wil len hun zegje doen, bijna iedereen heeft wel een ervaring. Huijskens vraagt ook naar oplossingen. En dat werkt. Cameratoezicht en een samenscholingsverbod worden het vaakst genoemd. De bijeen komst is woensdag goed georgani seerd. Achter de tafel wordt vooral geluisterd. Daar zitten de mensen van de gemeente, politie, Synthese en Wonen Venray. De gezichten staan bedrukt en bezorgd. Naast politiechef John Geraedts en wijk agent Roel Coppus zijn er nog vier politiemannen in de zaal. Bur gemeester Hans Gilissen wordt geflankeerd door de wethouders Ike Busser en Twan Jansen. Landweert - met 6500 inwoners de grootste wijk van Venray - is gebouwd in de jaren tachtig en negentig. De verhalen van de wijk bewoners zijn niet mis. In 2007 begint het met overlast en balda digheid. Afgelopen zomer is de maat vol. De politie belooft stren ger op te treden, dat helpt even. In november 2009 is er een bijeen komst. In januari zou het vervolg komen, maar dit is door allerlei redenen uitgesteld tot afgelopen woensdag. "De laatste weken zijn de incidenten flink toegenomen. We maken de balans op en maken afspraken voor komende zomer. Op 1 juni komen we terug bij elkaar", zegt Huijskens. "We heb ben geen troepen om de orde in de wijk te herstellen. Het komt vooral aan op samenwerking tus sen de buurt, ondernemers, politie en alle andere partijen. Over twee maanden moet het verbeterd zijn." Het zijn voornamelijk allochto ne jongeren van twaalf en achttien jaar die het leefklimaat in de wijk flink verzuren. De kern bestaat uit zo'n twintig man. De meesten zit ten op het Raayland College. Vol gens de bewoners dijt de groep steeds verder uit, tot wel zo'n veer tig ordeverstoorders. Ze komen niet alleen uit Landweert, maar ook uit Brukske en andere wijken. De uitvalsbasis is het centrum, het plein tussen de Plus-supermarkt en de sporthal met het cafetaria. 'Fuck the police', staat met grote letters op de zijgevels van de sporthal en de supermarkt gekalkt. De bewoners zien hun wijk zien derogen verloederen. Het dreigt te escaleren. Er is al een man in het ziekenhuis beland na een hand gemeen. Een vrouw vertelt dat ze voor de supermarkt onderuit is getrapt door een groepje jongeren. Iedereen is in hoogste staat van paraatheid. De politie geeft toe dat ze precies weet wie de onruststo kers zijn en waar ze wonen. Toch kunnen ze niet worden opgepakt. Anoniem aangifte doen bij de politie, kan niet. Bovendien komt justitie niet in actie bij slechts één verklaring. "Eén getuige is geen getuige", zegt Roel Coppus. Het is een dilemma. De bewoners zijn bang voor represailles. De temperatuur in de zaal loopt hoog op. De ventilatie is uitgezet om het toch al krakkemikkige geluid niet nog meer te verstoren. Na twee uur verhitte discussies gaat het na afloop verder. Binnen maar ook buiten. Een wijkbewo ner stapt op agent Peter Wefels af. "Jullie moeten de gummiknup pel weer laten zwaaien", zegt hij beslist. "Dan is het zo afgelopen", denkt hij. Wefels glimlacht. "Tja, ik ben nog van de oude garde. Toen ik hier dertig jaar geleden begon, gebruikten we de gummiknup pel nog. En dan leverden we de kwajongen thuis af. Daar kreeg hij er nog een pak slaag overheen. Van die jongen hadden we nooit geen last meer." Maar de tijden zijn veranderd. "Tegenwoordig mogen we alleen nog de fluwe len handschoen gebruiken", ver zucht Wefels. "We hebben zo een aanklacht aan de broek." De man knikt begrijpend. "Hadden jullie die knuppel nog maar. Ratten Een diepe vleeswond. Meer hield Tom Dieck junior, de stoere leeuwentemmer van circus Her man Renz, zondag niet over aan de 'aai' van een van zijn leeuwen. En dat terwijl ik zondagavond tijdens een verjaardagfeest uit de verhalen van meerdere mensen (met een glaasje te veel op?) de indruk kreeg dat de Duitse dompteur bijna met huid en haar was verorberd door een of ander maniakaal monster met lange manen. Ook zou een levensgevaarlijke slang onder de banken van enkele toeschouwers zijn vertier hebben gezocht. Ach, meer dan een storm in een glas water was het niet. Het grapje van de slang, die tegen de rand van de piste opkroop, was onderdeel van de act. En de uithaal van de leeuw? Dat hoort toch gewoon bij het risico van het vak en de avontuur lijkste show die circus Herman Renz aan zijn publiek presenteert? Want avontuurlijk was de fanta sievolle reis door de jungle zeker! Heeft u ook zo genoten van het circus? Ik wel, met volle teugen, wat een spektakel van de boven ste plank! Acrobaten, jongleurs, koorddansers, leeuwen, buffels, paarden, krokodillen, schorpioe nen en zelfs een mooi stel ratten kreeg het publiek in Landweert te zien. En nee, dan bedoel ik niet dat stelletje ratten dat al maanden de wijk Landweert in Venray het leven veel te zuur maakt. Stort je als een leeuw op die jongeren, zou ik tegen burgemeester Hans Gilissen willen zeggen. Waag je in het hol van de leeuw en jaag die jongeren als een hongerige leeuw op. Leg ze aan de ketting en aai ze niet langer over hun bol! Pak ze aan als een Lion King en maak van hen makke schaapjes, of, als ze niet willen luisteren, stop ze dan in een kooi. Ja, ik sta op mijn achterste poten over de jongerenterreur in Landweert. Ik hoop dat die lastpak ken snel gaan opzitten en pootjes geven, of over een tijdje met han gende pootjes terugkomen uit de cel. Aanpakken die hap, gooi ze in de cel of geef ze een opvoeding in het leger, alleen op die manier komt in Landweert alles toch nog op zijn pootjes terecht. Mijn advies aan Hans: praatjes vullen geen gaatjes. Het is tijd voor actie! Hannes Het maken van een lichtob- ject voor jongeren op De Bleek. Deze opdracht kreeg klas br1b van het Raayland College vorig schooljaar van de gemeente Venray. Ook dit jaar boog een klas van het Technasium van het Raayland College zich over deze opdracht. De zes beste groepen uit deze twee klassen waren al een tijdje bekend, maar woensdagmiddag koos een vierkoppige jury het win nende ontwerp De Bleker, dat werd gemaakt door Nils Ver voort, Nigel Rommen, Jan van de Velde en Jeffrey de Rooij. De jury bestond uit architect Ruud Dubbeld, Marijke Cieraad namens het Odapark, Toon Kate- man, lid van het ontwerpteam van het project Centrum op de schop, en wethouder Patrick van der Broeck. Op het Technasium werken de leerlingen aan echte opdrachten voor echte bedrijven, zodat ze niet alleen kennismaken met techniek, maar ook meteen leren werken met en vóór bedrij ven. Deze doelstelling sloot mooi aan bij de ambitie van de gemeen te Venray om in het gerenoveerde centrum iets te plaatsen wat ont worpen was door jongeren voor jongeren. In overleg kwamen het Raayland College en de gemeente Venray al snel uit bij een lichtob- ject voor De Bleek. Het winnende ontwerp wordt ook daadwerke- lijk vervaardigd en krijgt, als de werkzaamheden in het kader van Centrum op de schop zijn afge rond, een plaats op het plein in De Bleek. De winnaars mogen binnenkort met een begeleider een dagje compleet verzorgd naar Science center NEMO. De overige groepjes werden voor hun inzet De winnende leerlingen tonen hun ontwerp voor het lichtobject op De Bleek. beloond met een bioscoopbon. OPEL-DEALER JETTEN CUIJK A73, afrit Cu ijk 26,50 P-P- Kinderen 1 en 2 jaar gratis 62,50 p.p. incl. consumpties JEANS MODE CASUALS modische T-shirts Blend, Petrol etc. Jeans Rick bb725 59,95 euro 29,95 euro T-shirt Winner 12,95 euro 2 voor 19,95 euro HOEDE VRIJDAG GEEN KOOPAVOND RTL4 RTL8 Za. en zo. 17.10 uur tel 0478 516 708 TAPIJTCENTRUM Tijdens de tot op onze topmerken in gordijnen en tapijt THOMASSEN TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Genieten van circus Karlijn Brueren schrijft buurtkrant Oostrum wint van concurrent BlERMANN - VAN DEN EIJNDEN, keurslager Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum Tel. 0478-58 34 29 www.biermannvdeijnden.keurslager.nl Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken en! Keizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 rongenvof.nl Honderdeenendertigste jaargang - week 13 - donderdag 1 april 2010 EN MAAS vrijdag 2 april: geopend van 9.30 -18.00 uur zaterdag 3 april: geopend van 9.30 -17.00 uur berden Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526 Straatterreur dompelt Landweert in angst Bijzonder licht voor De Bleek m •3? yif- - De lente is weer begonnen, is uw zonnebril nog up to date? De nieuwe collectie is binnen! CAMPS OPTIEK EDWIN BIANCA 's maandags gesloten Grotestraat 48 Venray Tel. 582409 van 11.00-17.00 uur Goede vrijdag 2 april geen koopavond, geopend van 9.00-18.00 Zie voor acties activiteiten: www.intratuin.nl Venray, Langstraat 133 tel. 0478-588585 HOTEL ASTERIA □K DE KDMENDE PAASDAGEN BENT U VAN HARTE WELKDM! In EEN VRDLIJK PAASDECDR MET EEN ZDNNIGE LENTESFEER BIEDEN WIJ VDDR ELK WAT WILS! Paasdag familiebuffet Tussen 17 en 20 uur serveren wij heerlijke gerechten vanaf een uitgebreid warm en koud bufktOT sluiten at met een verrukkelijk desseromtet 3 t/m 5 jr. 8,50 6 t/m 12jr. n,5° Rinaldd's JEUGDSHDW Speciaal vooT de kinderen op 1e en 2e paasdag tijdens de brunch en op 1e paasdag tijdens het familiebuffet! i f'jp MAASHESEWEG BCA Venray TEL. C47B-51 1 466 www.asteria.nl DlNNERSHQW 27 maart, 10 april, 1 mei en 5 juni Bel VDDR ONZE GRATIS PAASFOLDER ^OïVELHO^^ Eervol wotv®^ open van 12.00-17.00 uur Venray-Oostrum 0478-585956 www.stoffelhoeve.nl www.wolffjeansvenray.nl ^Nvenray De Bleek 62/64 Venray Tel. 0478-582628 Zolang de voorraad strekt Overloon sp ijpstgosd in ns Maasbree Vierlingsbeekseweg 16, 5825 AW Overloon, Tel. 0478-649166 Ook onze nieuw voorjaarscollectie is binnen. WIJ WENSEN U CV www.tapijtcentrum.nl INTERIEURADVIES REALISATIE n INTERIEURS VENRAY WWW. THOMASSEN-INTERIEURS. NL KEURSLAGER Hotel Restaurant Hét adres voor een gastvrij en comfortabel verblijf in Venray Julianasingel 7, Tel. 0478-585777 www.hoteleurotel.nl

Peel en Maas | 2010 | | pagina 1