Kerkelijke mededelingen Oude foto Weekend diensten www.younghairshop.nl Bijbelgemeente PEEL EN MAAS Donderdag 25 maart 2010 - Pagina 30 Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Ars Musica Koor Chrisko Confetti Crescendo Euterpe Zangers van St. Frans Venray's Mannenkoor MMSK St. Petrus'Banden Venray Harmonie Sub Matris Tutela Venrode Kinderkoor Spirit Jongerenkoor Splendid Transparant Brukske Aktief Computerclub Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray Oud papier Oud papier De Springplank Grote Kerk Paterskerk Den Hoender Kienen wijk zuid Kleurplaat wedstrijd in kerken Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochie Castenray Parochie Tienray Parochie Meerlo Parochie Geijsteren Paasviering parochie Geijsteren Parochies Smakt en Holthees Doxa Gezinsviering Palmpasen GGZ Oecumenische Basisgroep Venray e.o. Rehoboth Protestantse Kerk HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apotheek St. Oda en Escura Apotheek De Mon nikskap: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag is Escura Apo theek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 u Stationsweg 60d, tel. 584877. Buiten deze tijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, bij Escura Apo theek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar van vrij. 26 mrt t/m zo. 28 mrt 2010 P.P. VAN DER WERF TEL. 583478 DIERENDOKTERS VENRAY 0478-581336 of 0478-515545 Stationsweg 111a, 5803 AA VENRAY Hans van Winden, Anne-Christien Arts, Chantal van Ham, Wendie Verweijen Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar op: 0900-5551777 DIERENKLINIEK DE OUDE MELKFABRIEK Leunseweg 22A Venray-Leunen tel. 0478-58 26 90 www.daphorst.com 24 uur per dag bereikbaar DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 1930 tot maandag 07.30 uur MICHELLE JANSSEN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 1930 uur waargenomen door: LONNEKE SPAN MICHELLE JANSSEN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46, 5803 AC Venray Tel.Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo,Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen,Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www.slachtofferhulp.nl PROTEION THUISZORG Kennedyplein 18, 5801 VH Venray. Klantenservice tel. 088 - 850 00 00. Fax: 088 - 850 00 00, www.proteion.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman - Tel. 516636 J. Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray www.artsenpraktijkvoorhomeopathie.nl Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel.0478-517317 Fax.0478-517319 www.synthese.nl e-mail: unitvenray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Dinsdagavond van 18.00 -19.00 uur (alleen telefonisch). Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur: Tel.: 0478-517317. Steunpunt Mantelzorg: spreekuur dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur of na telefonische afspraak. JIP (jongereninfotheek) Marktstraat 8 5801 BM Venray. Tel.: 0478-517317 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 Het gemengde koor is nog op zoek naar leden. Bezoek gewoon eens geheel vrijblijvend een repetitie. Deze repetities worden elke dinsdag van 20.15 tot 22.30 uur gehouden in wijkgebouw 't Stekske achter de Plusmarkt in de wijk Landweert in Venray. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Wiske Koster via telefoon (0478)583399. Afmelden kan bij Fried van Huet via telefoon (0478)583130 of bij Harrie Hulsmans via telefoon (0478)583619. Elke maandag repetitie van 19.30 tot 21.30 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Maandag 5 april 11.00 uur heilige mis in Paterskerk. Voor vragen of afmeldingen kan men terecht bij Marly Driessen via telefoon (0478)588176 of bij Norma Ansinger via telefoon (0478)585234. De repetities worden in verband met het jubileumconcert nu elke woensdag van 20.15 tot 22.30 uur gehouden in het gebouw van omroep Venray. Zaterdag 10 april extra repeti tie van 10.00 tot 12.00 uur. Confetti is nog op zoek naar herenstemmen, zowel tenoren, baritons als bassen. Kom gerust eens langs of kijk voor meer informatie op www.confetti- venray.nl. Crescendo is een koor voor 50-plus- sers met plezier in zingen. Belangstel lenden zijn van harte welkom om tij dens een repetitie te komen kijken en mee te zingen. Elke woensdagavond is er een repetitie in De Kemphaan in Venray van 18.00 tot 19.45 uur. Meer informatie is verkrijgbaar bij A. de Jonge via telefoon (0478)584173. Het harmonieorkest repeteert op donderdag 25 maart en donderdag 1 april vanaf 20.00 uur. Afmelden kan via telefoonnummer 06-48792874. Het opleidingsorkest repeteert op donderdag 25 maart en donderdag 1 april van 18.45 tot 19.45 uur. Afmel den kan via e-mail anleijssen@gmail. com. Repetitie op vrijdag 26 maart vanaf 19.30 uur voor alten en sopranen, om 20.30 uur komen de bassen en teno ren erbij tot 21.30 uur en daarna gaan de mannen nog even door. Zondag 28 maart om 10.30 uur in uniform bij de Paterskerk aanwezig zijn om in te zin gen voor de hoogmis van 11.00 uur. Dinsdag 30 maart 19.00 uur repetitie voor alten en sopranen. Zaterdag 3 april zingen van de Paaswake in de Paterskerk.Afmelden bij Vincent Las. De repetities worden elke donder dag om 19.30 uur gehouden in De Witte Hoeve aan de Gasstraat in Ven- ray. Donderdag 25 maart na de repe titie senioren>50 jaar bespreking van 22.00 tot 23.00 uur. Maandag 29 maart om 19.30 uur jaarlijkse bijeenkomst VMK-commissies in De Witte Hoeve. Zaterdag 10 april extra repetitie in De Witte Hoeve, aanvang 9.00 uur. Maan dag 12 april om 1930 uur bestuurs vergadering in De Witte Hoeve. Don derdag 15 april is er geen repetitie en om 1930 uur is er een algemene ledenvergadering in De Witte Hoeve. Mannen tot 47 jaar en eerste tenoren en bassen tot 57 jaar zijn welkom om, geheel vrijblijvend, een repetitie bij te wonen. Aanmelden kan bij een van de leden of via de website. Afmelden kan via e-mail afmeldenvmk@venray. net of via telefoon (0478)513019. Oud papier kan men brengen naar de VMK-container aan de Molenhofweg. Zie ook www.venraysmannenkoor.nl. In het Kunstencentrum wordt op zondag 28 maart deelgenomen aan de Instrumentenparade. De repetities van het orkest zijn op zondag van 10.30 tot 12.00 uur en op woens dag van 19.30 tot 21.30 uur. Dit in het gebouw van handboogschutterij Diana. De tamboers hebben repeti tie op maandagavond. De jeugdige groep van 18.30 tot 19.45 uur en de ouderen van 19.30 tot 21.00 uur. Dit in het gebouw van de voormalige Rabobank in Leunen. Ook hebben ze allen, samen met het orkest, repetitie op zondag van 10.30 tot 12.00 uur. De leerling tamboers krijgen indivi duele lessen op zondagmorgen in de voormalige Rabobank in Leunen. Belangstellenden kunnen voor meer informatie kijken op www.mmskpe- trusbanden.nl. of zijn welkom op een repetitie. Inzamelen oud papier op maandag 27 maart vanaf 9.00 uur. Maandag 29 maart 18.45 uur repetitie leerlin genorkest, 19.30 uur groepsrepetitie, 20.00 uur repetitie orkest. Woensdag 31 maart 19.00 uur leerlingen tam boerkorps, 20.00 uur repetitie tam boerkorps. De eerstvolgende repetitie is op woensdag 31 maart in café/zaal Thie- len van 20.00 tot 22.00 uur. Venrode is op zoek naar nieuwe leden tot en met 50 jaar. Wie meer wil weten over het popkoor kan kijken op www.ven- rode.nl. Wie ook wil komen zingen of een optreden wil boeken kan contact opnemen met Yvonne Hebben via telefoon (0478)515258 of via yvonne- hebben@online.nl. Het koor bestaat uit jongens en meisjes tussen de zes en de twaalf jaar. De repetitie is iedere woensdag van 18.30 tot 1930 uur in De Galm- hut aan de Langeweg in Venray. Voor meer informatie en aanmelden kan men contact opnemen met Marianne Groenewegen via telefoonnummer (077)3983204. Op zaterdag 27 maart wordt de viering van 18.00 uur in de Paterskerk verzorgd. De samenkomst is om 17.30 uur bij de Paterskerk. Op zondag 28 maart verzorgt het koor de viering van 11.15 uur in de Grote Kerk. De samenkomst is om 10.15 uur in de kelder van de Grote Kerk. Op woensdag 31 maart is er een repetitie. Het koor bestaat uit jongeren tus sen de elf en de 24 jaar. De repetitie is iedere woensdag van 18.15 tot 1930 uur in Kunstencentrum Jerusalem in Venray. Voor meer informatie of aan melden, kan men contact opnemen met Carla Swinkels via telefoonnum mer (0478)584501. Op woensdag 31 maart is er een repetitie van 18.15 tot 19.30 uur. Vocal Group Transparant is een gemengd koor in Venray. De weke lijkse repetitie is op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in De Witte Hoeve in Venray. De eerstvolgende repetitie is op woensdag 31 maart. Voor het bijwonen van een repetitie of voor meer informatie kan contact opgeno men worden met Nicole Keunen via telefoonnummer (0478)513543, via e-mail nicole@vocalgrouptransparant. nl. of kijk op www.vocalgrouptrans- parant.nl. Activiteitenvereniging Brukske Aktief in Venray houdt de workshop bloemschikken met als thema Pasen op dinsdag 30 maart om 19.00 uur in wijkcentrum De Kiosk in het Brukske in Venray. Meenemen: mesje, schaar, snijplank, kniptang en een rechthoe kige ondergrond van 40 bij 20 centi meter met opstaande rand. Aanmel den kan bij Mayra Abdoel via telefoon (0478)785815, 06-54392747 of via e-mail mayra.abdoel@hotmail.com. Aanmelding uiterlijk een week voor de start van de les. Computerclub Regio Venray houdt elke vrijdag van 18.30 tot 22.30 uur in restaurant Le Tambourin aan de Stationsweg in Venray de wekelijkse bijeenkomst. Ook niet-leden zijn wel kom met vragen over of problemen met de computer. Men kan zijn pc- systeem, zonder accessoires (monitor, enzovoort), meenemen. Voor meer informatie: www.ccvenray.nl, telefoon 06-36033859. De koningsreceptie wordt gehou den op zaterdag 27 maart bij Ons Genoegen in Siebengewald. Diegene die geïnteresseerd zijn, worden van harte uitgenodigd om naar Siebenge- wald te gaan, de aanvang is om 1930 uur in het schuttersgebouw van Sie- bengewald. Zondag 28 maart wordt er geoefend op de schuttersweide. De aanvang is om 10.30 uur Zaterdag 3 april wordt er deelgenomen aan de eerste schietwedstrijd rondom schut- terscombinatie Noord-Limburg bij de schutterij Ons Genoegen in Sie- bengewald. Vertrek is om 14.00 uur vanaf Het Trumke. De aanvang van de schietwedstrijd is om 15.00 uur. Maandag 5 april wordt er op de schut- tersweide gestreden om het voorjaars kampioenschap. De aanvang van deze wedstrijd is om 14.00 uur. Atletiek Triatlon Vereniging Ven- ray haalt op woensdag 31 maart oud papier op bij bewoners van de stra ten Zandakker, Schutsboom, Vendel, Groenewoltsepad, Kruisstraat, St. Fran- ciscuslaan, St. Antoniusstraat, Pater- slaan e.o. en de straten in Molenklef, Vlakwater, omgeving Werckenslaan, Aan den Dril e.o. Merseloseweg. Men wordt verzocht uiterlijk 18.30 uur het papier in dozen of gebundeld aan de straatkant gereed te zetten. Ook bestaat iedere zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur de gelegenheid om oud papier te deponeren in de papier container, die geplaatst is aan de Weg in den Berg, hoek Veltumse Kleffen/ Kulutweg. Leden van DOS Venray halen op vrijdag 26 maart oud papier op in de wijken Veltum en De Brabander. Voor Veltum betreft het het gedeelte gele gen tussen Weg in den Berg, Kemp- weg, Westsingel en Langstraat. Bij de Brabander wordt ook opgehaald op de Overloonseweg grenzend aan die wijk. Om 13.00 uur wordt gestart met het inzamelen en men wordt verzocht het papier tijdig goed gebundeld aan de straatkant gereed te zetten. De kinderen van de groepen 4 en 5 houden op donderdag 25 maart een tocht door een deel van Venray. Enkele weken geleden ging deze niet door, maar nu wordt van 18.30 tot 20.00 uur de Lentekriebeltocht gehouden. De uitslag van de afgelo pen donderdag gehouden quiz is: 1 Sjoerd en Nina, 2 Ece, Lisa en Atakan, 3 Aya en Youssra en 4 Amy en Aldi- ana. Maandag 29 maart, van 18.30 tot 20.00 uur, club voor de kinderen van groep 3. Dinsdag 30 maart, clubavond voor de jeugd van de groepen 6, 7, 8 en de schoolverlaters. Van 18.30 tot 20.00 uur staat er knutselen op het programma. Een schilderij maken met ecoline, let dus op de kleding die gedragen wordt! Donderdag 1 april, eieren zoeken voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Eveneens kamp vergadering voor de leiding die mee op kamp gaat. Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tele foon (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval via ziekenhuis, tele foon (0478)522222. Opgeven misin- tenties: Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 930 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Banknummer 579739481. Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rekening 484100017: ABN of 1174863: Postbank ten name van administratie kerkbijdrage paro chie, p.a. Mgr. Nolensstraat 12, 5802 AR in Venray. Zie ook www.dekenaat- venray.nl. Zaterdag 27 maart 19.15 uur heilige mis: zeswekendienst To Huijbers-Arts, jaardienst Jan Druiven (coll), jaar- dienst Diny Koenen-Swinkels (coll), overleden ouders Toon en Truus van Vegchel-Swinkels en tevens voor Toon zijn verjaardag, Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden fami lie, jaardienst echtpaar Willy Schols- Helsper, overleden ouders Harrie Nelissen en Jo Nelissen Mooren, Har- rie Vullings en familie Vullings-Janssen, Jo en Mies Goossens-Janssen vanwege de verjaardag. Zondag 28 maart gezinsviering 9.30 uur plechtige Latijnse hoogmis: zes- wekendienst Jan van Toor en zijn vrouw Riet, jaardienst Gerrit en Riek de Haart Huisman en kleinzoon Joh nny, overleden familie Jos Jacobs- Maessen, jaardienst Frits Thijssen en overleden familie, jaardienst Jan Verhoeven, Anny van der Linden-van Baarsen (coll), overleden ouders Leo Koopmans en Anna Koopmans-Beau- mont, Joop Pernot, Tiny Jacobs-Evers, Mia Janssen-Deters. Maandag 29 maart 9.00 uur heilige mis: Harrie en overleden ouders Cor- nelissen-Pingen, familie Kusters-Pelzer. Dinsdag 30 maart 9.00 uur heilige mis: Toos Coonen-Huijbregts en over leden familie, Albert Kuijper en Dicky Holtes: 19.00 uur boeteviering voor beide parochies in de Paterskerk. Woensdag 31 maart 9.00 uur heilige mis: Jeu Theeuwen en overleden fami lie (coll), jaardienst overleden Nella Thuijls, Thies Swinkels vanwege zijn verjaardag. Donderdag 1 april 19.15 uur geza menlijke viering met Paterskerk opge luisterd door het St. Petrus'Banden- koor: pastoor Spekschate, pastoor de Ceuster. Vrijdag 2 april 15.00 uur kruisweg. Lectoren zaterdag A. Peeters en C. Mijnster en zondag J. Thiesen en J. Truijen. Geestelijken: Deken H. Smeets, Eind- straat 6, telefoon (0478)580202; dia ken G. van Dierendonck, Leunseweg 5, telefoon (0478)580202; kapelaan I. Crasborn, Lovinkplein 8, Ysselsteyn, telefoon (0478)545055; noodgeval len/bedieningen ziekenhuis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 930 tot 10.30 uur (Leun- seweg 5, telefoon (0478)580202. Zaterdag 27 maart 17.30 uur biecht gelegenheid: 18.00 uur heilige mis/ gezinsviering Palmpasen: overleden Jan Hendrix en overleden ouders Hendrix-Maassen, mijn allerliefste man. Zondag 28 maart 11.00 uur hoogmis met kinderwoorddienst Palmzondag (Zangers van St. Frans): voor een ver geten overledene, Anna Wilhelmina Slits en overleden familie Slits, ouders Janssen-Maurus en zonen Jan en Ger- rit, overleden ouders en kinderen Volleberg-Geerts, jaardienst Lambert Laurensse, jaargetijde voor Helen en Harrie v.d. Ven en overleden familie: 13.00 uur: doopsel Zara Brzezinski. Maandag 29 maart 18.30 uur heilige mis: voor alle zieken uit de parochie. Dinsdag 30 maart 10.00 uur open stelling kerk voor verering H. Anto- nius: 18.30 uur heilige mis: familie van Leeuwen-v.d. Hork: 19.00 uur geza menlijke boeteviering in het priester koor. Aansluitend is er biechtgelegen heid. Woensdag 31 maart 18.30 uur hei lige mis: ouders Verstegen-Janssen en dochter Jo en familie Verstegen-Jans- sen. Donderdag 1 april 13.30 uur school- viering de Bongerd: 19.15 uur geza menlijke Witte Donderdagviering in de Grote Kerk met Petrus' Banden koor. Aansluitend aanbidding van het Allerheiligste tot 21.30 uur. Tot aan de Paasnacht wordt de Eucharistie niet gevierd. Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag kunnen er wel uitvaart plechtigheden plaatsvinden, maar dan in de vorm van een. woord- en gebedsdienst. Vrijdag 2 april 15.00 uur kruisweg in Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray ziet er voor de komende week als volgt uit: Donder dag 25 maart 14.00 uur koersbal VVO Noord-West, 19.30 uur vijfde kaart avond uit serie van zes. Maandag 29 maart 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 30 maart 13.00 uur bridgen. Woensdag 31 maart 10.00 uur Internationale dans, 13.00 uur werelddans/Synthese, 14.00 uur handwerken, 14.15 uur country-line dance/Ans, 18.00 uur country-line dance groep 1/Synthese, 19.15 uur country-line dance groep 2/ Synthese en 20.30 uur dansmix /Ans. In het wijkgebouw aan de Beuken laan in Venray wordt op vrijdag 26 maart een kienavond gehouden. Aan vang 20.00 uur. Er wordt een kleurplaatwedstrijd gehouden voor kinderen van de Grote Kerk en de Paterskerk in Ven- ray. De kleurplaten zijn op verschil lende scholen uitgedeeld. Kinderen die nog niet in het bezit zijn van een kleurplaat, kunnen er een ophalen in genoemde kerken. De kleurplaten kunnen tot Palmpasen worden ingele verd in de daarvoor bestemde dozen in de kerken. Er zijn drie prijzen te verdelen. Op Paaszondag wordt in de kerken bekendgemaakt wie de wed strijd heeft gewonnen. de Paterskerk en de Grote kerk: 19.00 uur Goede Vrijdagviering. Herden king lijden en Sterven van de Heer (gezamenlijke viering) met Collegium Vocale. Zondag 28 maart 9.30 uur hoogmis (Gemengd Koor): jaardienst pastoor J. de Ceuster, overleden ouders Rongen- Rutten, jaardienst overleden familie Litjens-Hendriks, jaardienst overleden ouders Derickx-van Rooij, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijd se familie. Misdienaars Bennie en Sharon. Zaterdag 27 maart 19.00 uur voorstel lingsmis communicanten: Geert Voes- ten (jaardienst), Grad Voesten (vanwe ge verjaardag), Piet Emonts. Zondag 28 maart 10.00 hoogmis (Herenkoor) boeteviering en palmwij- ding: overleden ouders van Rijswijck- Baltussen en overleden kinderen, Marinus Linskens (vanwege verjaar dag). Woensdag 31 maart 9.00 geen mis. Donderdag 1 april 19.00 uur witte donderdagviering (Dameskoor). Vrijdag 2 april 14.45 Goede Vrijdag viering met kinderen. Collectant zaterdag J. Steeghs, zondag J. Joosten en donderdag J. Joosten. Misdienaars zaterdag Danique en Michelle Willemssen, zondag Niels Kusters en Cindy Eeren en donderdag Leon Loonen en Maikel Martens. Zondag 28 maart 9.30 uur heilige mis: Beth de Louw-Thijssen, Piet de Louw en Albert Loonen, Mia Theunis-Weijs, Nelly van Dijck, jaardienst Mia Litjens- van Dijck, Martinus Vennekens en Jacoba Vennekens-v. Rensch, Drikus Claessens en Maria Claessens-Willems en Harrie Claessens. Lector Goen Reintjes. Koor Dames koor. Woensdag 31 maart geen mis. Zaterdag 27 maart 19.15 uur heilige mis/kinderwoorddienst: Jeu en Truus Sonnemans-Wilmsen en overleden familie, Annie Nellissen-Janssen en overleden ouders en familieleden, Frans van Staveren vanwege verjaar dag en jaardienst dochter Nelly en overledne familie. Lector Annie Tim mermans. Misdienaars Annemijn, Jarno en Jep. Zaterdag 27 maart 18.00 uur heilige mis: Sjaak Janssen, Herman Janssen en Petronella Janssen-Franssen, jaar getijde Jan Maas-Marie Maas Janssen, jaargetijde Hendricus Maas, Jahanna Maas-Janssen, Ger van Kempen-Frie zen. Lector Coby Pouwels en Diny Drabbels. Misdienaars Stan en Lizzy. Zaterdag 27 maart 19.15 uur viering palmzondag (Ouderenkoor): jaar- dienst Martinus Arts en echtgenote Maria Janssen, jaardienst moe Willems- Lemmen en va Willems, ouders Ver- heijen-Versteegen en Jan Giliam, Wiel van de Heuvel, Toon Lemmens en de overleden familie Lemmens-Poels, Frans Bouwmeister vanwege zijn ver jaardag. Dinsdag 30 maart 18.10 uur aanbid ding van het allerheiligste: 19.00 uur heilige mis en boeteviering: overleden ouders Lemmens-Poels en overleden familie. Donderdag 1 april 19.15 uur geza menlijke viering in de Grote Kerk. Vrijdag 2 april 15.00 uur kruisweg: 19.00 uur gezamenlijke viering in de Paterskerk. Misdienaars: Zaterdag Luc Peters, Tom Jenniskens en Marijn Claessens en dinsdag 18.10 uur Marijn Claessens en Sven Knapen. Zaterdag 27 maart 18.00 uur dienst van Palmzondag, tijdens de dienst worden de door de kinderen gemaak te Palmhöltjes gezegend: jaardienst Piet Janssen, jaardienst Jan Mathijs Michels,Christina v. d. Hoven en kinderen, jaardienst Gerardus Wis- mans, Anna Maria Pouwels, Johanna Pouwels,Tonie en Jan Wismans, zeswekendienst Mia van de Venne- L'Orthye. Woensdag 31 maart geen dienst. Misdienaars zaterdag Jeroen en Maris- ca. Donderdag 1 april 19.15 uur geza menlijke viering in de Grote kerk. Vrijdag 2 april 15.00 uur kruisweg: 19.00 uur gezamenlijke viering in de Paterskerk. Zondag 28 maart 9.30 uur mis: ouders van Kasteren-Jacobs. Donderdag 1 april 8.30 uur heilige mis en boeteviering: 19.15 uur geza menlijke viering in de Grote kerk. Vrijdag 2 april 14.30 uur kruiswegvie ring samen met de school: 19.00 uur gezamenlijke viering in de Paterskerk. Zondag misdienaars Robin en Bram en lezer Maria. Zaterdag 27 maart 19.15 uur gezins viering met voorstelling communi canten: zeswekendienst Wim Strijbos, Nella Classens-Janssen en Geert Clas sens, Harry Friesen. Misdienaars Anne en Quinty. Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256. Spreekuur kerkbestuur in de sacristie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde heer R. Verheggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, telefoon (0478)691217, www.klein- lourdes.nl., e-mail info@kleinlourdes. nl. Donderdag 25 maart 18.30 uur rozen kransgebed: 19.00 uur heilige mis (Ouderenkoor): Jo Smits, Jana Surmin- ski, Maria Smits-Hendriks en Piet Bos, voor de levenden en overleden leden van de KBO, Ina Peeters en Laurens de Jong namens de KBO. Zaterdag 27 maart 18.00 uur hoog mis: jaardienst Sef Linders en Zoon Frans, jaardienst Riek Reijnders-Poos, tevens voor familie Reijnders-Claes, overleden ouders Bexkens-Rongen en familie, Herman Hovens, voor alle intenties die staan geschreven in het intentieboek. Woensdag 31 maart 19.00 uur heilige mis: ter ere van O.L.V van Lourdes, ter ere van onze Lieve Vrouw, voor alle levenden en overledenen van de parochie. Donderdag 1 april 19.00 uur heilige mis, clustermis. Vrijdag 2 april 15.00 uur kruisweg buiten, bij goed weer. Donderdag collectant W van Rijswick en lector T. Knoops. Zaterdag collectant Sr. Reijnders en lector V. Jakobs. Donderdag 1 april collectant P. Dinghs en lector W. Jacobs. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, telefoon (0478)691217. Misintenties opgeven bij Arnold Jacobs, telefoon (0478)692526. Zie ook www.paro- chiemeerlo.nl. Zaterdag 27 maart 19.15 uur gezins mis en presentatie communicanten. Misdienaars Tara Eijsbouts, Emma Jen- neskens en Janna Boreas. Zondag 28 maart heilige mis 9.00 uur in plaats van 10.30 uur: Maria Kessels- Tax; Miem Peelen-Mooren; Hendrik Dijckmans en Elisabeth Theeuwsen. Misdienaars Tymen Peters, Bas de Boer en Nika Boreas. Lector Wim Baken. Opluistering Koperensemble. Koster tot en met zondag 28 maart Wiel Coenders en van maandag 29 maart tot en met zondag 4 april Carel Soethout. Maandag 29 maart 19.00 uur boete viering. Misdienaars Lynn van de Laar, Loes van de Pasch en Anke in 't Zandt. Lector Jan van Dijk. Donderdag 1 april geen mis om 9.00 uur: 19.00 uur heilige mis in Tienray voor de cluster. Vrijdag 2 april 15.00 uur kruisweg. Misdienaars Dirk Jacobs, Freya de Vries en Jeanna Gohner: 19.00 uur kruishulde in Swolgen voor de cluster. Zondag 28 maart hoogmis 10.00 uur: jaardienst Nellie Weijers-Jilesen, gestichte jaardienst voor Toon Janssen en Betsie Janssen-Reijnders, jaardienst Sraar Kunen en Tonia Kunen-Reijn- ders. Woensdag 31 maart geen mis. Donderdag 1 april viering van de eucharistie om 19.00 uur. Vrijdag 2 april kruisweg om 15.00 uur: herdenking van het lijden en ster ven van de Heer. De feestelijke viering van Pasen in de kerk in Geijsteren wordt gehouden op zondag 4 april met medewerking van het Kemmere koor. De Missa Fes- tiva van John Leavitt wordt gezongen onder leiding van de nieuwe koordi rigent Geert Verhallen. De mis begint om 10.00 uur. Misintenties: Familie Wijenberg, tele foon (0478)636390 of Leo van Dijck, telefoon (0478)636779. Voor doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij pater Wauben via tele foon 06-11640447. Vrijdag 26 maart 19.00 uur toedie ning van het heilig vormsel. Zaterdag 27 maart 19.00 uur rozen kransgebed in de kapel ter ere van St. Jozef: 19.15 uur eucharistieviering met volkszang. Zondag 28 maart 8.30 uur eucharis tieviering met volkszang: 11.00 uur eucharistieviering met zangkoor Het Zonnelied Venray: Arnold Reijnders en Thea van Triel-Reijnders. Lector Riek van Kempen. Dienbeurt Ember en Sam Peters: 15.00 uur gebedsdienst met uitstalling. Woensdag 31 maart in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef: 9.30 uur heilige mis voor de weldoeners van deze kapel: voor een zekere inten tie. Donderdag 1 april dienst in de Grote Kerk voor heel het dekenaat. Vrijdag 2 april 19.00 uur kruisweg. De Bijbelgemeente Venray houdt iede re zondag om 10.00 uur een dienst in De Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekking. Tijdens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen en er is crèche en zondagsschool. Ook zijn er regelmatig bijzondere diensten. Vanuit de Bijbelgemeente worden cursussen over de bijbel gehouden en het is mogelijk om deel uit te maken van een huiskring. Predi kant van de Bijbelgemeente is R. Lam- mers. Secretariaat: C.M. van Gestel, Melisse 8, 5803 LC in Venray, telefoon (0478)510337, e-mail info@bijbelge- meentevenray.nl. De Evangelische Gemeente Doxa houdt een samenkomst op zaterdag 27 maart vanaf 17.30 uur in verpleeg huis Elzenhorst De tamboerijn aan de Dr. van de Meerendonkstraat in Horst, telefoon (077)3983430. De gezamenlijke gezinsvieringswerk groep Grote Kerk-Paterskerk in Ven- ray houdt twee gezinsvieringen in het teken van Palmpasen. Op zaterdag 27 maart vanaf 18.00 uur in de Paters kerk en op zondag 28 maart vanaf 11.00 in de Grote Kerk. Alle commu nicanten van dit jaar ontvangen via school een kleurplaat voor een Palm- pasenkleurwedstrijd. Voor de mooiste kleurplaat is er een verrassing. Verder mogen alle kinderen een zelfgemaak te palmpasenstok meebrengen naar de gezinsvieringen. Zaterdag 27 maart 18.30 uur liturgie viering Servatiuskapel, voorganger W. den Hartog, lector J. Leysten. Zondag 28 maart 10.00 uur liturgie viering Annakapel, voorganger W. den Hartog, lector H. de Jong: 11.15 uur Liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger W. den Hartog. Dinsdag 30 maart 10.30 uur liturgie viering LCZ kliniek B&V D'n Herk 21, Servaashof. voorganger W. den Hartog. Woensdag 31 maart 11.30 uur litur gieviering Vincentiuskapel, voorgan ger W den Hartog. Donderdag 1 april 14.00 uur liturgie viering LCZ Kliniek B&V D'n Herk 21, Servaashof, voorganger W. den Hartog: 16.00 uur liturgieviering Vincentius- kapel, voorganger W. den Hartog. Stilteruimte Donderdag 1 april van 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P. Zandvliet. De groep houdt op zondag 28 maart een dienst met brood en wijn. Het thema is: Verdwaalden als reisgenoten; zorgen voor elkaar. De dienst vindt plaats in de kapel van het ziekenhuis aan de Merseloseweg en begint om 10.00 uur. Iedereen is van harte wel kom. Hervormde evangelisatie op gerefor meerde grondslag. Gebouw Reho- both, Cuppenpedje 2a in Horst. Con tactpersoon evangelist J.P.J. van Oerle, Anjelierstraat 14, 4261 CK in Wijk en Aalburg, telefoon (0416)692157, e-mail jpjvanoerle@yahoo.com, www. evangelisatielimburg.nl. Evangeliediensten: Zondag 28 maart 10.00 uur dienst met vluchtelingen waarin Engelse liturgieën uitgedeeld worden, predikant ds. L. van Rees, Bruchem-Kerkwijk: 14.30 uur Ds. L. van Rees, Bruchem-Kerkwijk. Woens dag 31 maart 14.30 uur kinderbijbel- school voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar: 19.30 uur belijdenis catechisatie jongeren. Vrijdag 2 april 19.00 uur, Ds. A.L. van Zwet, Wouden berg. Predikant: ds. M.J. op den Brouw, Groe ne Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woensdag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail vanmeursnelson@hetnet.nl. Protes tantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.zonnelied.nl. Zondag 28 maart is er om 10.00 uur een gezinsdienst in Het Zonnelied. Voorganger is Ds. M.J. op den Brouw. Voor de allerkleinsten is er kinderop vang. Voordat de mechanisatie in de agrarische sector inzette, werd het boerenwerk veelal met de hand gedaan. Op wat grotere bedrijven had men daarvoor dik wijls een knecht en/of een dienstmeid. De boerin zorgde vooral voor het huis houden, maar hielp waar mogelijk eveneens op het bedrijf mee. Het melken van de koeien was een dagelijks terugkerende bezigheid. Van de melk werd regelmatig een monster genomen en dat werd in de zuivelfabriek aan een nauwgezette controle onderworpen. De melkers en melksters hadden meestal een melkcursus gevolgd, waar men veel geleerd had over de hygilne. De koeienuiers werden voor het melken gewassen en er werd nauwgezet op gelet dat er geen vuil in de melk kwam. De melkbussen en emmers moesten na gebruik grondig gereinigd worden. Op de foto heeft Mien Hubers-Loonen uit Ysselsteyn de melkbussen na reiniging keurig naast elkaar ondersteboven aan muurhaken gehangen, zodat ze kunnen uitlekken. Het water werd diep uit de eigen grond opgepompt. Foto archief Stichting Historie Ysselsteyn. Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Daar vindt u tal van oude foto's met een korte beschrijving. Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray

Peel en Maas | 2010 | | pagina 30