ch Extra koopzondag WOLFF koopzondag fashion mister KOOL's JLje u intratuin creatieve iedereen ?Sastr KOOPZONDAG Mmnm 28 maart 2010 Paasbest gratis thuis bezorgd! Vershuys.com T 0900 - 8600 GEOPEND fraay venray weeksEBIM ho ve niers En verder: Bandoetere ff Albert Heijn Venray #1 Pasen 2D1D 2 halen 1 betalen als weM/hr T (0478) 569 750 II KOOP- Jazz Deurne Koopzondag 0485-336500 ZONDAG 28 MRT Sound of Summer Rongen dé specialist r tegels,, sanitair en Venray verliest van UNA Kunst Cultuur 12-13 Gemeentelijke mededelingen 19-20 Sport 21-28 Kerkelijke diensten 30 Herinrichting Westsingel eind dit jaar klaar tel 0478 516 708 Uit de kunst Wisselkunst op vier rotondes Venray geplaatst op zondag 28 maart van 12.00-18.00 uur 6 26,50 p.p. Kinderen 1 en 2 jaar gratis r' XgMF'730% 10% Venray-Oostrum 0478-585956 www.stoffelhoeve.nl JEANS MODE CASUALS gratis parkeren 12.00-17.00 uur kids activiteiten duurzaam reinigen misterkools.nl tfjCE ZONDAG 28 maart DEURNE OPEL-DEALER JETTEN CUIJK A73, afrit Cu ijk van loon Uitwisseling jeugdharmonie Euterpe Fraay Venray Fashion Weeks 28 maart open 12.00 -17.00 uur en! Keizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 rongenvof.nl Honderdeenendertigste jaargang - week 12 - donderdag 25 maart 2010 MAAS Rotonde Merseloseweg half april open Het aanhoudende winter weer heeft ook de herinrich ting van de Westsingel parten gespeeld. De rotonde op de Merseloseweg - fase twee van het project - is half april klaar. Daarna wordt gestart met fase drie, het deel tussen de Mer- seloseweg en de Kempweg. Fase vier is het laatste stuk tot aan de Langstraat, waar al een rotonde is aangelegd. In De Witte Hoeve werd vorige week woensdag een informatie avond gehouden voor omwo nenden. Bijna vijftig bezoekers werden door projectleider Eric Verhagen bijgepraat over de stand van zaken. De Westsingel komt er na de werkzaamheden heel anders uit te zijn met gescheiden rijba nen en vrijliggende fietspaden. Op de grote kruisingen komen rotondes. Omdat de Westsingel een gebiedsontsluitingsweg is (de hoogste categorie), mogen er zo min mogelijk obstakels zijn zodat het verkeer zo vlot mogelijk door stroomt. Parkeervakken, uitritten van woningen en aansluitingen van kleinere wegen verdwijnen zoveel mogelijk. De aanleg van een parallelweg kan het parkeren en de uitritten opvangen. Daarnaast worden de Whistlerstraat, het Molenpad, de Reekgraafstraat en de Arkstraat voor auto's afgesloten van de Westsingel. Dat geldt tevens voor de Sanshofstraat, die dienst gaat doen als inrit voor de fysio- therapiepraktijk. Zoals overal in Venray worden er 'vierkante' rotondes aangelegd waarop de fietsers voorrang heb ben. "Dat is veiliger voor de fiet sers. Door de rotonde vierkant te maken, verdwijnen fietsen minder snel in de dode hoek", legt Eric Verhagen uit. Tussen de Langstraat en de Kempweg komt een paral lelweg aan de kant van het cen trum. Het asfalt van de Westsingel is vooral na de afgelopen strenge winter dringend aan vervanging toe. De nieuwe bestrating is van steenmastiekasfalt. "Het is onder- houdsvriendelijk en het is geluid- sabsorberend. De aanwonenden zullen het verschil direct merken", zegt de projectleider. Ook bij ande re wegen, zoals de Langstraat, zijn goede ervaringen met dit asfalt opgedaan. De parallelweg wordt aangelegd met betonklinkers. De fietspaden worden rood. Als het mogelijk is van asfalt, en anders worden rode tegels gebruikt. "Dit gebeurt als er geen ruimte is voor kabels en leidingen langs het fiets pad. Ze komen er dan onder te lig gen. De nutsbedrijven willen niet dat de kabels onder asfalt komen te liggen." Het fietspad wordt met een betonnen goot gescheiden van de rijbaan. Als er voldoende ruimte is, komt er een groene afscheiding. De riolering is nog in goede staat en hoeft daarom niet vervangen te worden. Tussen de Beekweg en de Merseloseweg is het riool vergroot. Het regenwater komt via de straatkolken niet meer in de riolering terecht. Het wordt afgekoppeld en via een 'lekke' buis verdwijnt het hemelwater in de bodem. Langs de Westsingel was niet voldoende plek om een wadi aan te leggen. De nieuwe Westsingel wordt een stuk breder. Dit betekent dat er nogal wat groen en bomen gerooid moeten worden. Komende winter vindt er nieuwe aanplant plaats. De straatverlichting wordt ook geheel vernieuwd. De eerste fase, tussen de Beekweg en de Merseloseweg, is zo goed als klaar. Afgelopen woensdag zijn met hulp van basisschoolleerlingen de bomen geplant, in de brede berm tussen rijweg en fietspad. Behalve voor de flats, omdat hier al vrij grote bomen staan. De aanleg van de rotonde op de Merseloseweg heeft langer geduurd, maar het einde is nu in zicht. Vooruitlopend op de werkzaamheden is deze week al begonnen met het rooien van bomen tussen de Merselose- weg en de Langstraat. Dit heeft te maken met het naderende broed- seizoen, dat loopt tot in augustus. In die periode mogen geen bomen worden gekapt. Vanaf maandag 29 maart gaan de nutsbedrijven aan de slag om de leidingen te verleg gen. Het echte werk in fase drie begint half april, zodra de rotonde op de Merseloseweg open is. De eerste klus is het openbreken van het kruispunt op de Kempweg. Voor de zomervakantie is deze rotonde klaar. Daarna wordt het laatste stuk tot aan de Langstraat onder handen genomen. Volgens de projectleider zijn de werkzaam heden ruim voor Kerstmis klaar. srhoonhpidssdoin qp| stuliinq Snapt u de bedoeling van de vier nieuwe kunstwerken op de roton des niet? Begrijpt u niet dat die fel gele auto, die rechtop met zijn neus in de grond steekt op de kruising Nieuwe Maasheseweg-Noordsingel, symbool staat voor de industri alisatie die Venray achter de rug heeft? En vat u niet dat die aparte boom in het beeld verwijst naar de groene kant van de gemeente? Nee? Nou, ik wel. Maar ja: ik ben dan ook een echte kunstkenner, iemand die dagelijks met penseel en beitel in de weer is om met kunst- en vlieg werk mijn visie op mijn wereld te geven. Mijn groteske ruimtelijke objecten vormen de gestolde pro jectie van een wereld zoals ik die zie. En net als Erik Habets maak ik daarbij gebruik van een fikse dosis humor. Ik zal u even helpen. Dat grote Mariabeeld op de kruising Zuidsingel-Langstraat is hét sym bool voor het feit dat bezoekers uit alle windstreken met open armen worden ontvangen in ons gast vrije Venray. Natuurlijk! En met die omgedraaide container onder Maria wil de kunstenaar ons aansporen om onze afvalbakken nog beter te legen! Een ander kunstwerk, dat met die negen witte schapen en dat ene zwarte schaap met daarboven een 'Piëlhaas' op een motor, op de kruising van de Leunseweg met de Zuidsingel, is een typisch Venrays beeld. Dat duidt natuurlijk op de koppeling tussen het racecircuit, carnaval en de vroegere schapen- handel! Simpel, toch? Wat ik van de vier op Venray geïnspireerde kunstwerken vind? Zal ik eerlijk zijn? Ik zou ze best op een promi nente plek in mijn hoftuin neer willen zetten. In tegenstelling tot veel anderen, die bij mij al hebben geklaagd over de nieuwe kunstwer ken aan de poorten van de in mijn ogen steeds gezelliger wordende huiskamer van Venray. Ze vinden ze te groot, te kleurig of gewoon niet mooi. Maar zaniken, daar is geen kunst aan. Tegen die mopper konten zou ik willen zeggen: kunst baart gunst: iemand die een goede naam heeft, wordt overal met open armen ontvangen. En dat willen we toch in Venray? Ja, ik vind die nieu we kunstwerken uit de kunst! Bent u dat niet met mij eens, dan kan ik u geruststellen: over een jaar wor den ze vervangen door nieuwe! Hannes BlERMANN - VAN DEN EIJNDEN, keurslager Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum Tel. 0478-58 34 29 www.biermannvdeijnden.keurslager.nl Straat meest onderschatte expositieruimte" Op de vier rotondes die de poorten van Venray vormen, zijn dinsdag de eerste kunst werken geplaatst. Dat gebeur de onder toeziend oog van de maker van de werken, kunste naar Erik Habets (31) uit Maas tricht. De kunstwerken blijven ongeveer een jaar staan. Nieuw en bijzonder is volgens wet houder Patrick van der Broeck dat het gaat om tijdelijke wer ken. "Volgend jaar staan er weer andere kunstwerken op de rotondes." De kunstwerken zijn te bewon deren op de rotondes Leunseweg- Zuidsingel, Langstraat-Zuidsingel, Beekweg-Westsingel en nieuwe Maasheseweg-Noordsingel. Wet- houder Van der Broeck is in zijn nopjes met de wisselkunst op de rotondes."Het is vernieuwend. Wie Venray bezoekt, wordt verrast. En als je volgend jaar terugkomt, staat er weer iets anders. De gemeente Venray vindt kunst in de openbare ruimte belangrijk." Het project wisseltentoonstellingen op roton des duurt tot en met 2013. In die periode worden op de rotondes minstens drie verschillende kunst werken geplaatst. Kunst op rotondes heeft in Venray een voorgeschiedenis. Na afloop van de grote en geruchtma kende expositie De Waan, in 2002 op het St. Annaterrein, was het de bedoeling om kunstwerken te plaatsen op de rotondes. Dit als een blijvend aandenken aan hon derd jaar psychiatrie in Venray. Het idee wekte veel weerstand op, vooral de plaatsing van een kunst werk van Reinier Kurpershoek, een werk dat bestond uit honderd geknakte kruisen, werd als te con fronterend bestempeld. Lange tijd bleef het vervolgens stil. Uiteinde lijk zag de gemeente ervan af om 'psychiatrische' kunst tentoon te stellen in de openbare ruimte. Samen met het Odapark, cen trum voor hedendaagse kunst, besloot de gemeente vervolgens om de vier rotondes te vullen met wisselende kunstprojecten. In de nota 'Ruimte voor kunst' werd in 2008 het idee voor wisseltentoon stellingen op rotondes opgeno men. Vorig jaar werd het plan ver der uitgewerkt door de stichting Odapark, de vaste partner van de gemeente als het om hedendaagse kunst gaat. LEES VERDER OP PAGINA 3. Het kunstwerk Piëlhaas stunt op de kruising Zuidsingel-Leun- seweg verwijst naar schapen- handel, motorcross en carnaval in Venray. Albert Heijn Venray, Henseniusplein 7 □K DE KDMENDE PAASDAGEN BENT U VAN HARTE WELKDM! In EEN VRDLIJK PAASDECDR MET EEN ZDNNIGE LENTESFEER BIEDEN WIJ VDDR ELK WAT WILS! H T E L ASTERIA DINEREN VERGADEREN FEESTEN Ie Paasdag familiebuffet Tussen 17 en 20 uur serveren wij heerlijke gerechten vanaf een uitgebreid warm en koud bufktOT sluiten at met een verrukkelijk dessertbuffet. 3 t/m 5 jr. 8,50 6 t/m 12jr.€ n,5° MAASHESEWEG BDA Venray TEL. D47B-51 1 466 www.asteria.nl Rinaldd's JEUGDSHDW Speciaal vooT de kinderen op 1e en 2e paasdag tijdens de brunch en op 1e paasdag tijdens het familiebuffet! Dinnershqw 27 maart, 10 april, 1 mei en 5 juni 62,50 p.p. incl. consumpties Bel VDDR ONZE GRATIS PAASFOLDER ^FELHÖ^V 40% ^Oo, Koopzondag open van 12.00-17.00 uur Boxershorts dames-heren-kinder (alleen geldig op zondag 28 maart) www.wolffjeansvenray.nl ven ray De Bleek 62/64 Venray Tel. 0478-582628 if op uw werk. Ier, puur vers! 12.00-17.00 uur van 11.00-17.00 uur Zie voor acties activiteiten: www.intratuin.nl Venray, Langstraat 133 tel. 0478-588585 Begin met een goed en gratis gesprek! ttlllOlll T (0478) 54 63 39 E info@keutenvanloon.nl W www.keutenvanloon.nl TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN I '^5 berden Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526 Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken

Peel en Maas | 2010 | | pagina 1