i/M W. HENDRIKS i Tk eo Arts li intratuin VOOR AL UW GRAFMONUMENTEN ROUWBLOEMWERK LAAT BIJ UW VERDRIET ONZE ZORG EB ZIJN Joos firijen eeters atuursteen nkwekerij Rintjes ookyoor R RIBNSYBLD GEBOORTEBEER Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid Wij willen u graag een zorg uit handen nemen KEIJSERS'MANDERS (L GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE MAGAZIJN WAS U AL EENS BIJ DE KNIPSHOP DE KNIPSHOP n f D*r PEEL EN MAAS Donderdag 18 maart 2010 - Pagina 31 Maar nu ik mij kan laten horen, zal ik papas dromen gaan verstoren. Peettante: Irma Goumans en Sonja Buffart Uitvaartverzorging 0478 588 889 www. wg - u i tva a rtzo rgn I kantoor: Zandakker 24, 5801 DV Venray Looi IE, Oeffeit, T: (0485) 36 14 40, www.peetersnatuursteen.nl HUIDBEELD - VERJONGING... OP KORTE TERMIJN! (ook voor reparaties) Terrazzo natuursteenwerken vloeren vensterbanken dorpels aanrechtbladen montage Installatietechniek BV Agrobaan 9 5813 EB Ysselsteyn vanaf 3 april 2010: MAANDAG t/m VRIJDAG van 8.30 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur zaterdag's GESLOTEN De storingsdienst is telefonisch dag en nacht bereikbaar: Tel. 0478-544 200 www.keijsersmanders.nl Sjang Spreeuwenberg Cor Odenhoven Carla Voesten Mia van de Venne - L'Ortye €12,50 €15.50 €21,00 €32.25 €72,50 Knippen kinderen Knippen volw. v.a. Föhnen/watergolf Kleurbehandeling v.a. Permanent all inc. v.a. ALBI0NSTRAAT 45b LEUNEN. Tel. 0478-514047 Elke woensdagavond herenavond van 17.30 uur tot 20.00 uur zonder afspraak. Intratuin Venray Langstraat 133 Tel: 0478 588585 info@venray.intratuin.nl Teun Elderkamp Wim van Dijck Katja van Pelt !ËI Fernando hakt stenen. Elke dag. begrafenis en crematie onderneming U kunt kiezen voor een door u gewenst mortuarium of voor een stijlvolle opbaring bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. Fr. ^dartjkestraat la 5802 BV Venray telefoon 0478 55 01 50 Venraysewe5 104 5961AJ Horst telefoon 077 398 70 99 Wtj Zijn dag en nac htb ereikkaar onder telefoonnr. 0478 550150 www.tkeoarts.cominfo@tkeoarts.com Elisabeth Maria Theresia van Leek - Verburg Wim Jeuken Wim Jeuken Bedroefd zijn wij om het overlijden van ons lid Wim Jeuken Wij wensen de familie veel sterkte. Bestuur en Leden L.R.V. en P.C. De Eendracht Castenray Bernard Thomas Lord Bunny Joos Keijzers echtgenoot van Elly Keijzers-Vermeulen f Joos Keijzers Joos Keijzers Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid Joos Keijzers Wij wensen de familie sterkte toe met dit verlies. Bestuur en leden EVV "De Huisvriend" DANKBETUIGING Ria van den Hoek-Theeuwen Lorbaan 3 Veulen Tel. 0478-581197 www.bloemenkwekerijreintjes.nl Zo klein Zo mooi Zo lief Zo ons meisje... LEVI NOA 2 maart 2010 Pascal, Julia en Bibi Molenhofweg 2 5809 EZ Leunen In mamas buik was het warm en zacht, lag ik te trappelen dag en nacht. KOEN Pieter Antoon geboren op 14 maart 2010 en weegt 3300 gram Jos Lemmen Chantal Ponjee Look 2, 5803 HT Venray Peetoom: Michel Lemmen Lemmen Wilt u beschuit met muisjes komen eten? Laat het ons dan even weten. Tel. 0478 589737 Onze liefde kreeg handjes en voetjes 15/3/2010 is onze zoon en broertje JUSTIN Cornelius Johannes Hubertus geboren! Cor Natasja Barents Steven, Melissa en Kelly Spinetstraat 9 5802 LS Venray Peetoom: Huub Hendriks Peettante: Lindsey Hendriks www.borduuratelier-zaturn.nl 'V -VügW-A Grafmonumenten Restauratie Urnengedenktekens Toonzaal 300 m2 25jaar garantie tegen verzakken Levering mogelijk binnen 2 weken Kuur voor intensieve celdeling en verhoogde collageenopbouw van de huid. Het onstaan van elastisch weefsel, waardoor rimpels verminderen, gelaatstrekken zachter worden, het hele huidbeeld verandert. Info advies bij: Schoonheidssalon "EVELINE" voor totaalkosmetiek huidtherapie Laurahof 9, Venray Tel. 0478-511279 Lid ANBOS VO/A/B spec. n n W. Hendriks v.o.f. Lisdodde 10 5803 JX Venray tel. 0478-586709 fax 0478-582570 ELEKTRO J® DANKBETUIGING Na het overlijden van Sjang, ós pap en opa, willen wij iedereen bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid van hem hebben genomen. Eenieder koos hiervoor een eigen manier, in de vorm van een gift, bloemen, muziek, een kaartje of bemoedigende woorden. Het is fijn te ervaren dat Sjang bij zoveel mensen geliefd was en dat wij niet alleen zijn met ons verdriet. Ger Spreeuwenberg - Lensen kinderen en kleinkinderen De herdenkingsdienst wordt gehouden op zaterdag 20 maart 2010 om 19.15 uur in de St. Oda kerk te Ysselsteyn. DANKBETUIGING Voor de vele bloemen, kaarten en persoonlijke blijken van medeleven, bij het afscheid van ons pap en schoon vader willen wij u hartelijk danken. Harrie Marlijn en John Familie Odenhoven De zeswekendienst is op zaterdag 20 maart om 19.15 uur in de Petrus' Bandenkerk. DANKBETUIGING Wij willen u allen hartelijk danken voor uw mede leven en belangstelling na het overlijden van onze zus, schoonzus en tante Familie Voesten De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 21 maart om 9.30 uur in de St. Petrus' Bandenkerk (Grote Kerk) in Venray. DANKBETUIGING Graag bedanken wij U hierbij hartelijk voor Uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve mama, oma en super-oma Uw warme belangstelling heeft ons goed gedaan. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 27 maart 2010 in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Merselo om 18.00 uur. Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde gekomen is, delen wij u mede dat na een langdu rige ziekte, die hij op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan, mijn zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader en opa echtgenoot van Nel Elderkamp-Brökling Hij overleed thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving, in de leeftijd van 72 jaar. Nel Elderkamp-Brökling Hans en Gerda Johan f en zijn kleinkinderen Jeroen, Madelon, Joris Familie Elderkamp Familie Brökling 15 maart 2010 Chopinstraat 64, 5802 HE Venray De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 19 maart om 13.30 uur in de Paterskerk aan de Leunseweg te Venray, waarna we hem zullen begeleiden naar het crematorium aan de Grote Blerickse Bergenweg te Blerick, waar om 15.30 uur de afscheidsdienst volgt. In de kerk is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren. U kunt afscheid van Teun nemen in de rouwkamer van het DELA-Uitvaartcentrum, Merseloseweg 130 (naast Medisch Centrum VieCuri) te Venray, donderdag van 18.00 tot 18.45 uur en vrijdag van 12.00 tot 12.45 uur. Op verzoek van Teun geen bloemen. Het gemis zal altijd blijven De lege plek, het doet zo'n pijn In onze gedachte en in onze harten Zal hij altijd bij ons zijn Voor uw blijken van medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van betuigen wij u onze oprechte dank. Ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, bloemen, praktische hulp of een luisterend De zeswekendienst is zaterdag 20 maart om 19.15 uur in de parochiekerk te Ysselsteyn. Nellie van Dijck-Derikx Kinderen en kleinkinderen Erg verdrietig, maar dankbaar voor alle fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben we geheel onver wacht afscheid moeten nemen van onze dochter, zus, schoonzus en tante Zij was pas 41 jaar. Venray: Hans en Marthy van Pelt-Stumpe Venlo: Winnie en Gé Oosterwol de: Maaike en Marten Aletta, Femke Udenhout, 16 maart 2010 Correspondentieadres: Bosschermolen 1, 5801 HE Venray De uitvaartdienst vindt plaats op maandag 22 maart om 11.00 uur in de kerk van St. Petrus' Banden, Mgr. Gou- mansplein te Venray, waarna we haar zullen begeleiden naar haar laatste rustplaats op begraafplaats Boschhui zen te Venray. Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schrif telijk condoleren. Iedereen die zich betrokken voelt bij het afscheid van Katja is welkom. Help Fernando naar school Doneer op www.kinderpostzegels.nl Bedankt voor het mooie leven dat je ons allen hebt gegeven. Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn inniggeliefde vrouw, onze moeder, schoonmoeder en trotse oma echtgenote van Ir. J.G.M. van Leek Voorzien van het H. Sacrament overleed zij op 80 jarige leeftijd. Venray: Cuijk: Vierlingsbeek: Nijmegen, 9 maart 2010 Langstraat 104 5801 AG Venray Ir. J.G.M. van Leek Astrid en Cees Jan en Karin Emma Na de uitvaartplechtigheid op zaterdag 13 maart heeft de begrafenis plaatsgevonden op Begraafplaats Boschhuizen te Venray. Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Wij zijn zeer geschokt door zijn heen gaan. We herinneren ons Wim als een sympa thiek, sociaal, enthousiast en humoris tisch lid. Hij was zeer betrokken met zijn "vrienden". Ondanks zijn ziekte bleef hij de laatste maanden het wel en wee van ons koor met grote belangstelling volgen. We zullen hem in onze vereniging erg missen. Wij wensen Nel, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden alle sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken. Bestuur, dirigenten, beschermheer en leden van het Venray's Mannenkoor We zijn bedroefd sinds wij vernamen van het overlijden van Wim hield van de natuur en kon intens genieten van de lezingen en de excursies van de IVN. Hij wist veel van de natuur en was graag bereid deze kennis met anderen te delen. Nu is hij er niet meer, in onze gedachten en gevoelens zal hij echter steeds een van de onze blijven. Wij wensen zijn vrouw Nel, zijn kinderen en verdere familie heel veel sterkte toe en leven met hen mee. Bestuur en leden van IVN Geysteren Venray Old soldiers never die, they just fade away... Tot ons grote verdriet is toch nog geheel onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa echtgenoot van Gijsbertha Smallenburg Godstone (Eng.), 3-11-1924 f Venlo, 10-3-2010 G. Lord-Smallenburg Bruno en Tooske Coco Joal Birgitta en Neldus Katelijn, Maaike Corr. adres: Kruidenlaan 150 5803 BH Venray info@brunolord.nl De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijd is de ruimte die je krijgt tussen de wieg en je graf. Doe er wat mee!! Iets zonnigs en zinnigs. In dankbare herinnering laten wij u weten, dat mijn beste vriend, pap en opa is overleden. Hij heeft "zijn" tijd zinnig en zonnig gebruikt! Wij denken hier met veel plezier aan terug. (Elly van de Eeuwige Lente") Venray, 30 augustus 1926 Venlo, 11 maart 2010 Sjef en Annie Joost en Dionne Bart en Linda Ruud en Lindsay Stan 5801 GC Venray De Hoge Beek 15 De plechtige uitvaartdienst en crematie hebben op woensdag 17 maart 2010 plaatsgevonden. In gedachten Wij zijn trots op onze broer Joos die uit het leven heeft gehaald wat er in zat. Wij gedenken hem in liefde ook aan hen die hem zijn voor gegaan. Mia en Cor f Harry f en Jopie Tonnie f en Leo f Tiny f en Jacques f Fien en Leo Beppie f, Annie f en Elly f Neven en nichten Ald Preense Kompeneej Rooy p/a Niessenstraat 16 5801 RN Rooy Zörgt dagge d r beej ziet Mit dizze spreuk was ien 1967 Prins van Rooy Weej motte afscheid nemen van ennen ald Prins den os hieël dierbaar was. Joos was nog regelmatig op de vergaderinge van de APK. De mosselaovend en ut Hazedinee ware vur Joos högtepunte, die heej nie gaer miste. Weej zun zonder um verder motte. Joos bedaankt vur wat geej vur de APK betaekent het. Weej wense Sjef ,Annie en Joos zien klaenkiender hieël veul sterkte um dit verlies te dragen. Bestuur, Leejje en Iereleejje van de APK Het is goed zo! Haar pijn is weg. Wij bedanken ieder die met ons meeleefde bij het overlijden van Uw medeleven was een grote steun en troost. Tom van den Hoek Kinderen en kleinkinderen week 11 adv.indd 31 17-03-2010 16:14:00 rrit Arts ekweg 6 Leunen-Venray www.briensveld.nl 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-515221 uitvaartverzorging

Peel en Maas | 2010 | | pagina 31