VOOr MATH 'JUBILAMS' STEUNT HAÏTI VMEDEPEEL 2 STIJLVOL HET NIEuw T nieuw DUO 'T TKEfUNT PEEL EN MAAS Donderdag 28 januari 2010 - Pagina 9 THEI EN MAMIJ OP VrOLLIE- MIDDAg CAMNAVAL BIJ OMMOEP CV DE SPurriEMÖK JEUKEN EN DE MEID NIET IN fINALE BIEMEEST IN LEUNEN CAMNAVALS- KMANT EN HAÖLTETE PÖLLEKE Math Steeghs krijgt voor al zijn ver diensten voor de plaatselijke gemeen schap op carnavalszaterdag 13 febru ari om 21.33 uur in de Gelderkoel d'n Goalde Hedsbuul, de hoogste Heidse carnavalsonderscheiding, overhan digd. Math Steeghs, getrouwd met Toos Janssen, vader van Ellen en Ralph en binnenkort trotse opa van zijn eerste kleinkind, is 65 jaar en heeft veel voor de Heidse gemeenschap gedaan. Hij heeft echter, net als zoveel mensen, natuurlijk ook een baan gehad en wel bij de Nestlé in Oostrum. In 2009 is Math met pensioen gegaan. In de jaren 90 is Math actief geweest voor het jeugdcarnaval van Heide. Hij was toen penningmeester en hielp mee bij het wagens bouwen, van 1986 tot 1994. Verder regelde hij ook nog van alles rondom de optocht. Carnaval en de kerk zijn van vroeger uit al sterk met elkaar verbonden en dus zat Math ook in het kerkbestuur van 1996 tot 2008. Momenteel beheert hij de sleu tel van de kerk en verricht er diverse klussen zoals het luiden van de klok ken bij speciale diensten, diverse herstelwerkzaamheden en zelfs het spinnen jagen gaat hij niet uit de weg. Om de twee weken zie je Math met andere mannen op het dorpsplein. Ze schoffelen en harken tot alles er weer prachtig bij ligt. Toen jaren geleden de Gelderkoel verbouwd werd, was Math daar ook niet weg te slaan. Hij hielp mee waar het kon.'t Hedsplein- fieëst kon rekenen op Math bij de organisatie van activiteiten en ook hier zat hij in het bestuur. Naast al het vrijwilligerswerk heeft Math ook nog hobby's. In zijn garage klust hij aan fietsen en motors. Samen met Toos en hun vrienden fietst hij graag en zorgt ervoor dat hun tuin en vijver er pico bello uitzien. Bij de jeu-de-boulesclub is Math een goede en fanatieke speler. Een tijdje geleden heeft hij nog mee geholpen ook de jeu-de- boulesbaan groter te maken, zodat er officiele wedstrijden op gespeeld kunnen wor den. Verder kan 'de Hei' altijd een beroep op Math doen als er gewerkt moet worden. De paaltjes voor de wandelroutes van 'Dur de Hej ovver de Paej' heeft Math mee geplaatst en zelfs bij de aanleg van de schaatsbaan was hij betrokken. Ook de jubilerende carnavals vereniging de Keieschieters uit Vierlingsbeek leeft mee met de slachtoffers van de aardbeving op Haïti. In het kader van het 55-jarig jubi leum hield de vereniging in november een groot feest. Dit festijn is mede dankzij de bevolking van Vierlings beek en Groeningen zeer geslaagd, waardoor de carnavalsvereniging best in de gelegenheid is om een deel van de verdiensten af te staan aan dit goede doel. Donderdag, tijdens de nationale televisie-uitzending die in het teken stond van Haïti, maakte Piet Verbeeten neemt de cheque in ontvangst. de penningmeester van de vereni ging 555 euro over op giro 555 t.n.v. de getroffen slachtoffers. Symbolisch werd vervolgens, tijdens de prinsen receptie van afgelopen zaterdag, een check overhandigd aan Piet Verbeeten van Plus Verbeeten. Bij Plus Verbeeten in Vierlingsbeek is ook een actie voor Haïti op touw gezet. Piet gaf de ver eniging, met een knipoog, niet het MVO- maar het MVC-keurmerk, dat staat voor 'maatschappelijk verant woord carnaval' vieren. Harm Kooter is uitgeroepen tot jeugdprins Harm I van De Kluutjes. Jeugdprinses Daphne (Lenkens) en jeugdnar Jessie (Derikx) gaan hem volop steunen. Zijn spreuk luidt: Dizze Carnaval is top, wej zette alles op zien kop. Prins Mark II en jeugdprins Harm I houden op zondag 7 februari hun receptie in het Klute-huus van 10.49 tot 14.49 uur. Deze wordt voorafge gaan door een heilige mis om 9.30 uur. Tijdens een chaotisch en gezellig Aldewievebal van carnavalsvereniging De Blieker in Maashees is het nieuwe boerenbruidspaar bekendgemaakt. Op de boerenbruiloft op carnavals maandag worden boerenbruid Ellen (van Rhee) en Martijn (van Veen) in het onecht verbonden. 'Voor een eerste indruk krijg je geen tweede kans'. Dat dacht de jeugdcarnavalcommissie van Geijsteren afgelopen zondag, toen jeugdprins Maarten I, adjudant Fieke, nar Guus en de raad van vier met een opvallende zwarte Hum mer- limousine van negen meter lengte door Geijsteren en Venray reden. Het Geijsterse jeugdgezel- schap arriveerde geheel in stijl op het Schouwburgplein voor hun eerste editie van de Kiendermök in de Venrayse schouwburg. Gijs Wijnhoven en Jeroen Visser lich ten toe: "Als jeugdcommissie wilden we echt iets extra's doen voor onze groep 8-leerlingen nu we voor het eerst bij de gemeente Venray horen. We wilden om een imposante en Jeugdprins Maarten, adjudant Fieke, nar Guus en de raad van vier poseren trots voor de exclusie ve Hummer van limousineservice Exclusive Drive uit Vierlingsbeek. gedenkwaardige manier verschijnen, en hoe kun je dat nu beter doen dan met een vette limousine van exclusive- drive.com? Met eigenaar Paul kwamen we er al snel uit. Toen hij als toetje met de Hummer kwam voorrijden in plaats van de besproken Lincoln-limo, was het feest echt compleet. Met name de jonge dames uit groep 8 gingen hele maal uit hun dak toen we tijdens de terugreis nog even door het centrum van Venray reden met de ramen open en de stereo op tien! Deze kleine parel aan de Maas laat wederom van zich horen." In het kader van het 55-jarig jubi leum van carnavalsvereniging de Keieschieters uit Vierlingsbeek werd de APK (Auw Prinsen Kompanjie) helemaal - en stijlvol - in het nieuw gestoken. De APK, die werd opgericht rond 1985, is een club van oud-prinsen van de Keieschieters die daar waar nodig de carnavalsvereniging ondersteunen APK Vierlingsbeek in het nieuw. Foto: Peter Arts. met het organiseren van allerlei zaken rond het carnaval. De nieuwe jeugdprinses en jeugd prins van carnavalsvereniging De Blie- kers in Maashees zijn Maud Aldenzee en Stan Duijkers. Zij gaan tijdens het carnaval de scepter zwaaien over de jeugd in het Bliekersriek. Carnavalsvereniging De Schan seknuppels uit Castenray heeft het boerenbruidspaar van 2010 bekend gemaakt. Dit bruidspaar bestaat uit Jan en Net Geerets. De trouwerij wordt gehouden op dinsdag 16 februari in De Wis in Castenray. Het nieuwe prinsenpaar van disco 't Trefpunt is uitgekomen. De heer sers van 2010 zijn prinses Domini que en prins Paul. Disco 't Trefpunt is bedoeld voor mensen met een beperking en vindt een keer per twee weken plaats op vrijdagavond in JC De Vlies in Horst. Kijk voor meer informatie op www.discotrefpunt.nl. Vrouwen van alle rangen en stan den en oud en jong kunnen op zondag 31 januari bij elkaar komen tijdens de Vrolliemiddag. Deze mid dag duurt van 13.00 tot 17.30 uur en wordt gehouden in café De Eve naar aan de Merseloseweg in Venray. Ook deze keer is er een gevarieerd programma. Dj Heidie opent de mid dag om 13.00 uur precies. De groep Bling Bling heeft ook dit jaar haar best gedaan om een act in elkaar te zetten. Antje uut Nederwieërt gaat er weer voor zorgen dat de been tjes van de vloer gaan met De Nach is nog zo lank en Sierre Madre. De Stappers, David Jansen, Maximaal en Tamara brengen Venrayse liedjes ten gehore. De klapper van de middag is een optreden door Thei en Marij. Ze zijn bekend van onder meer Sjter- rewals en Honderddoezendkier. Het thema van deze middag is Rood, geel en groen en het zou leuk zijn als de vrouwen in deze kleuren verschijnen. Kaartjes zijn te bestellen via telefoon 06-15465496 of via e-mail vrolliemid- dag@gmail.com. Zie voor meer infor matie: http://vrolliemiddag.hyves.nl/. Verder zijn alle mannen en vrouwen van harte welkom in café d'n Oltimer op de afterparty. Ook dit jaar besteedt Omroep Venray weer veel aandacht de car naval. Al vanaf het begin van het jaar krijgt dit volksfeest iedere vrijdagavond alle aandacht in het programma Vastelaovend Same, gepresenteerd door Rob Claes- Een uur vol met muziek en nieuws van alle carnavalsvereningen uit de gemeente. Omroep Venray zendt op zaterdag 30 januari Circus Mök uit tijdens de laatste van vijf uitvoerin gen van dit spektakel. Ook de prin seninstallatie wordt rechtstreeks uit gezonden. Op zaterdag 13 februari gaat burgemeester Gilissen de sleutel overdragen aan de nieuwe prinsen. Na de installatie start Omroep Ven ray met een carnavalsprogramma dat tot aan Aswoensdag wordt uitgezon den. Overdag alleen muziek uit de gemeente en na 18.00 uur aangevuld met Limburgse muziek. Als toetje heeft Omroep Venray 's morgen tus sen 10.00 en 12.00 uur opnames van Circus Mök uit het verleden. Zondags om 11.00 uur begint de rechtstreekse uitzending van de carnavalsmis vanuit de Grote Kerk. Carnavalsvereniging De Spur- riemök uit Oirlo houdt voor prins Ron d'n Urste en prinses Liset (San ders) en jeugdprins Stef d'n Urste (Kersten), jeugdvorst Suraj (Peters) en jeugdnar Meggy (Nelissen) een recep tie. Deze receptie wordt gehouden op zondag 31 januari in De Linde in Oirlo van 14.11 tot 15.11 uur. Aansluitend is er een groot feest met medewerking van een joekskapel. De Venrayse carnavalsschlager 't Stromt ien meej van Jeuken en de Meid staat niet in de finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Kon- koers (LVK). Het nummer van Anne- Mieke Ruyten en Martien Jeuken, dit jaar het beste nummer in Venray, had de halve finale gehaald, maar kon zich niet bij de beste negentien deelne mers plaatsen. Die strijden op 5 febru ari in Thorn om de eer. In De Brink in Leunen wordt op zaterdag 30 januari een Bierfeest gehouden door carnavalsvereniging 't Knolleke uit Leunen. Prinsen, vorsten, narren, boerenbruidsparen en ande ren zijn welkom. De muziek wordt verzorgd door Bas v/d Heuvel en Friends en als klap op de vuurpijl is er nog een optreden door een andere artiest. Aanvang 20.30 uur. Vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari vindt in D'n Bokkenstal de Swolgense Revue plaats. Tijdens deze drie avonden vermaken diverse arties ten het publiek in de zaal met dans, zang, dorpspolitiek en nog veel meer. Alle artiesten komen uit het Bok- kenrijk en zijn al maanden bezig met hun voorbereiding. Er zijn nog enkele kaartjes verkrijgbaar bij Ger de Swart, telefoon (06) 22414460. De kaartjes kosten 8 euro per stuk. Het eerste exemplaar van de nieu we carnavalskrant van carnavalsver eniging De Pielhaas in Venray wordt op maandag 1 februari aan prins John d'n twedde uitgereikt. Hiervoor moet hij eerst het spel Ik hou van Rooj spelen. Tijdens dit spel kunnen prins John en zijn adjudanten Marc en Fred laten zien hoe Venray in hun bloed zit. Zij worden versterkt met andere teamleden die het tegen elkaar op moeten gaan nemen. De avond staat in het teken van de nieuwe krant maar ook van het Haöltere Pölleke. Ook dit jaar hebben zich velen weten te nomineren voor deze onderschei ding van De Piëlhaas voor de mooiste blunder van het jaar. Wie wordt de opvolger van Richard Janssen? Deze avond wordt gehouden in De Rooijerie in Venray begint om 20.11 uur.

Peel en Maas | 2010 | | pagina 9