ttintratain Agenda Tb eo Arts Sdoemarts pi Qliiuaartzorg c o n c H I N VOOR AL UW ROUWBLOEMWERK Kelsmiddég Uitreiking Vastelaoveskrant BRIDGE bridgecursus voor beginners UlTV Voor een persoonlijk afscheid pösraJN Sinds 1950 SJAAK JANSSEN RRIBNSVBLD tbverbal Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid Terrazzo Natuursteenwerken Mans PRAKTIJK KINESIOLOGIE f PEEL EN MAAS Donderdag 28 januari 2010 - Pagina 23 Ik mag je Goumans en Sonja Buffart Uitvaartverzorging 0478 588 889 www. wg - u i tva a rtzo rgn I kantoor: Zandakker 24, 5801 DV Venray Wij zijn dag en nacht bereikbaar onder nummer Tel: 0478-571442 Hoofdstraat 25 A Oirlo Voor nadere informatie ga naar www.duijfuitvaartonderneming.nl Hendriks ™.f Uw adres voor 't op vakkundige wijze leggen, leveren, maken en plaatsen van uw: Terrazzo: Natuurstenen: Tijdens de nieuwjaarsreceptie van SV Venray werd met de jaar lijks terugkerende loterij weder om een mooi bedrag opgehaald. De animo voor de loterij was dit jaar extra groot vanwege de mooie prijzen, die door de lote rijcommissie waren opgehaald bij ondernemers uit Venray en omge ving. Als goede doel van deze loterij was dit jaar gekozen voor Veldeke. De historie van SV Ven- ray gaat inmiddels al de nodige jaren terug en die wil de vereni ging graag behouden, net zoals Veldeke de totale historie van Ven ray wil behouden. Op de nieuw jaarsborrel van de businessclub, vorige week donderdag in disco theek Zenith, werd de cheque aan het bestuur van het Veld eke uitgereikt. Veldeke-voorzit- ter Colien Jacobs gaf aan dat het geld goed besteed zou worden, onder meer aan een project om het Venrays dialect bij de jeugd te promoten. Jan van Loon Bestuur, dirigent en leden Venrays Gregoriaans koor 2009/10 Zo 31 januari De Witte Hoeve 12.44 uur Ma 1 februari De Rooijerie 20.11 uur www.pielhaas.nl Een prachtige manier om lichaam en geest in balans te brengen. Lessen op woensdag en donderdag. Info: Olga Overmeer tel. 06-17752754 U kunt kiezen voor een door u gewenst mortuarium of voor een stijlvolle opbaring bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. Ir. ^Jartjkestraat la 5802 BV Venray telefoon 0478 55 01 50 Venrayseweg 104 5961 AJ Horst telefoon 077 398 70 99 ^Vij ^tjn dag en nacbt bereikbaar onder telefoonnr. 0478 550150 www.tbeoarts.cominfo@tbeoarts.com Mieke de Bakker-Thissen Jaap Bonants Voor de vele lieve kaarten, de belangstelling en de hartelijke blijken van medeleven na het overlijden en bij de crematie van ozze pap, opa en "ouwe" opa Johan Hanen willen wij U hartelijke danken. Wij willen pap en mam samen herdenken op zaterdag 30 januari a.s. om 19.15 uur in de Grote Kerk. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen familie Hanen in de kiosk Brukske hebt u interesse bel: Corrie Hartog tel. 583348 Het lichaam geeft op deze manier aan waar de oorzaak van een klacht zit en hoe deze te balan ceren. moedig ben je Mien Remmen - Rijs Wij leven dan ook met een stil verdriet. Maria Maessen Uitvaartverzorging begrafenis en crematie onderneming Van allebei een beetje, wat ben ik toch een scheetje. Mijn papa en mama zijn o zo blij want ik lijk het meest op.mij GIEL Henry Louis is geboren op 22 januari 2010 Hij weegt 3310 gram bloot en is 51 cm groot Zoon van Peter Spreeuwenberg en Renate Boom Broertje van Kiki en Hobie Peelweg 13 5813 Ad Ysselsteyn Tel. 0478-541580 Giel is petekind van Susan Greefkens en Mark Spreeuwenberg WH je onze kanjer zien, ben dan even anders slaapt hij misschien. Ik was hun eerste won der, Nu hebben papa en mama een tweede don der. ook nog laten weten, dat mjn zusje Madeion gaat heten. kusjes Fabian MADELON Antonetta Catharina Zij is geboren op 18 januari 2010 om 10.00 uur weegt 3722 gr en is 50 cm groot Mijn trotse papa en mama zijn: Bernard en Jeanette Schoenmakers-Vullings Pavanestraat 74 5802 LM Venray Mijn verwentantes zijn: Jessie Wijnen en Jean Schoenmakers Hier ben ik dan! FEMKE Lisa Geboren op 22 januari 2010 Dochter van Geert en Daniëlle Baken-Engels Zusje van Bart Rosa Manusstraat 3 5803 AJ Venray Overal ligt geluk verborgen" Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon SEM Lea 22 januari 2010 De trotse ouders zijn: Paul Rutten en Wendy Litjens Penningkruid 66 5803 KK Venray Wilbert Goemans *7# -Vy av^ VERGOED DOOR DE ZORGVERZEKERAARS Heb je het gevoel dat er veel meer in je zit dan er nu uitkomt? Zoek je meer richting in je leven of werk? Wil je meer zelfvertrouwen en rust? Dr. Poelsstraat 14 Venray 0478-588083 gerrlts-eoaching.nl Aanrechtbladen - dorpels - muurafdekkingen - vensterbanken aanrechtbladen - decoratieartikelen - dorpels - grafmonumenten - vensterbanken - vloeren - sierschouwen - tafels - tegels - zuilen Blakterweg 7 5808 BL Oirlo - Venray Tel. 0478-580012 fax 0478-503139 Veldeke ontvangt 1000 euro Intratuin Venray Langstraat 133 Tel: 0478 588585 info@venray.intratuin.nl In manus tuas Domine.. Na 6 lange jaren 'n ongelijke strijd gestreden te hebben, heeft hij zich gewonnen moeten geven, onze secretaris en medekoorlid Tot op het laatst actief, hebben wij de door hem zelf ge kozen gregoriaanse gezangen tijdens de uitvaartmis en de crematie voor hem gezongen. Bedankt Jan! We zul len je missen!!! Tonnie, Richard, Sonja en verdere familie, veel sterkte voor de komende tijd. Beregezellige middag alleen voor Piëlhazen. Hazinnen moeten nog even wachten op hun feestje, Hazinneaovend (donderdag 11 februari). Kijk op: www.aldadjudanterooj.nl Op maandag 1 februari zal officieel de eerste vastelaoveskrant worden uitgereikt aan prins John II van de Piëlhaas. Deze gebeurtenis wordt muzikaal omlijst door de Pretband. Daarnaast zal ook de uitreiking van 't Haöltere Pölleke plaatsvinden. Een onderscheiding voor degene die het afgelopen jaar een grote blunder heeft begaan. Vrijwilligerswerk maakt je rijk www.vrijwilligerswerkvenray.nl - 0478-516995 Ondanks dat we wisten dat het afscheid naderde, is toch nog vrij plotseling op 83-jarige leeftijd van ons heenge gaan ons mam, oma en oma-flat echtgenote van Ger de Bakker f Annelies en Pieter Brok-de Bakker Jacqueline en Emiel Niels, Stan Daniëlle en Ben Yvonne en Dennis Nico en Rossana de Bakker-Weijs Maarten Ellen Rob Venray, 23 januari 2010 Zorgcentrum "Het Schuttersveld", kamer 440 Correspondentieadres: Urbanusweg 13, 5809 BM Leunen De avondwake is donderdag 28 januari om 19.00 uur in de kapel van Zorgcentrum "Het Schuttersveld". Vrijdag is de crematie in besloten kring. Na een arbeidzaam en welbesteed leven hebben wij vrij plotseling op 80-jarige leeftijd afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap en trotse opa Bijna 50 jaar getrouwd met Truus Bonants-Rutten Truus Betty en Noud Camiel en Nicole Marieke en Jan Lysanne en Tim John Bart en Ingrid Stan Jens 21 januari 2010 Loonseweg 2 5824 AG Holthees De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 26 januari in de St. Jozefkerk te Smakt. DANKBETUIGING Maandag 22 februari start er een In de Kinesiologie staat de spiertest centraal en dient als communicatiemiddel. Het zelfgenezende vermogen wordt weer herstelt. Kinesiologie is werkzaam: op alle niveaus, lichamelijk en geestelijk voor alle klachten preventief voor iedereen, jong en oud voor iedereen die geïnteresseerd is in het eigen groeiproces ter ondersteuning van onder andere onderwijs en reguliere gezondheidszorg Vergoeding door zorgverzekeraars Info/afspraak: Tel: 06 52 13 52 77 E-mail: jose.janssen@xs4all.nl Website: praktijkkinesiologie.nl Praktijkadres: De" Clockert" Bergweg 4 Venray Kamer 35 Achter je ligt een leven van werk en plicht en juist dat bepaalde in alles jouw eigen gezicht. Flink was jij je hele leven tot het einde gebleven. Met pijn in ons hart hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van onze broer, schoonbroer en neef, 14 OKTOBER 1947 f 26 JANUARI 2010 Huub Janssen Hanna en Antoon de Groot-Janssen Monique en StefanElroy Jan Janssen en Josien Heesen Martien en Truus Janssen-Vanlier Carlijnj, Charlotte, Ewout, Laurens Maria en Harrie Maas-Janssen Martijn en Marieke, Leon Heide, 26 januari 2010 Begijnhofweg 2a, 5812 AE Heide De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 30 januari om 10.30 uur in de parochiekerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Heide. Aansluitend zullen we Sjaak begeleiden naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof aldaar. Op vrijdag 29 januari is om 19.00 uur de avondwake in bovengenoemde kerk. Na afloop is er tot 21.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Sjaak, thuis op de Begijnhofweg. Een lang en waardevol leven is voltooid. Bedroefd, maar vooral dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend en gedaan, delen wij u mede dat op 95-jarige leeftijd is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en "oude" oma Johanna Petronella Wilhelmina weduwe van Rini Remmen Neer, 5 juli 1914 f Venray, 20 januari 2010 Berkel-Rodenrijs: Jacques Remmen Marcela Remmen-Honova Waalre: Ton Remmen Attie Geling Bilthoven: Joep Remmen Colien Remmen-Ochsendorf Hedel: Marjon Numan-Remmen Hans Numan Kleinkinderen en achterkleinkinderen Correspondentieadres: Juliana de Lannoylaan 37, 5582 EA Waalre De uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgevonden op maandag 25 januari in de parochie kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten (Pa terskerk), Leunseweg 3 te Venray. Pijn is, jou niet meer horen praten. Pijn is, jou niet meer horen lachen. Jou missen is onze grootste pijn. Jou vergeten kunnen wij niet. In al haar eenvoud en trots hebben wij met veel ver driet afscheid moeten nemen van onze moeder, schoon moeder en oma, in de leeftijd van 92 jaar, weduwe van Wim Peeters vriendin van Gerrit Duijf Noordwijk: Anna van der Togt en Cees Venray: Mien en Herman Wijnhoven-Peeters Venray: Thea en Piet Hendriks-Peeters Oostrum: John en Ilona Peeters-Steenbekkers kleinkinderen en achterkleinkinderen 26 januari 2010 Beukenlaan 1 Venray Correspondentieadres Rosa Manusstraat 20, 5803 AJ Venray Moeder is opgebaard in de rouwkamer van verpleeghuis Beukenrode, Beukenlaan 1 teVenray, waar u persoon lijk afscheid van haar kunt nemen op zondagmiddag 31 januari van 15.00 uur tot 16.00 uur. We zullen moeder bijzonder gedenken tijdens de afscheidsdienst in de aula van het crematorium, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick. op maandag 1 februari om 11.30 uur. Samenkomst in het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren Voor degenen die geen persoonlijke berichtgeving heb ben ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. rrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen-Venray www.briensveld.nl 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-515221 "<"l7 1 uitvaartverzorging Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray Basisschool St. Ursulastraat 15a, 5801 EM Venray www.de-toverbal.nl

Peel en Maas | 2010 | | pagina 23