Kerkelijke mededelingen Oude foto Weekend diensten www.younghairshop.nl Op 't Nipperke Bijbelgemeente Rehoboth PEEL EN MAAS Donderdag 28 januari 2010 - Pagina 22 Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Ars Musica Confetti Koor Chrisko Euterpe Zangers van St. Frans Kinderkoor Spirit Jongerenkoor Splendid Venray's Mannenkoor MMSK St. Petrus'Banden Venray Transparant Harmonie Sub Matris Tutela Venrode Gemengd kerkkoor Het Zonnelied Computerclub Dansavond EVA Den Hoender Kienen Wijk Zuid Reizen naar Lourdes Grote Kerk Match Oud papier Oud papier De Springplank ZijActief Zij Actief naar Rome Paterskerk Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Koningin Vredepeel Parochie Castenray Parochie Tienray Parochie Meerlo Parochie Geijsteren Parochies Smakt en Holthees Doxa GGZ Protestantse Kerk B ju I HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apotheek St. Oda en Escura Apotheek De Mon nikskap: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag is Escura Apo theek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 u Stationsweg 60d, tel. 584877. Buiten deze openingstijden kunt u, uitsluitend voor spoedgeval len, terecht bij Escura Apotheek Antoniusveld, via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar van vrij. 29 jan. t/m zo. 31 jan. 2010 P.P. VAN DER WERF TEL. 583478 DIERENDOKTERS VENRAY 0478-581336 of 0478-515545 Stationsweg 111a, 5803 AA VENRAY Hans van Winden, Anne-Christien Arts, Chantal van Ham, Wendie Verweijen Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar op: 0900-5551777 DIERENKLINIEK DE OUDE MELKFABRIEK Leunseweg 22A Venray-Leunen tel. 0478-58 26 90 www.daphorst.com 24 uur per dag bereikbaar DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 1930 tot maandag 07.30 uur LONNEKE SPAN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 1930 uur waargenomen door: HENNY VAN EERTEN LONNEKE SPAN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46, 5803 AC Venray Tel.Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo,Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen,Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www.slachtofferhulp.nl THUISZORG NOORD-LIMBURG Kennedyplein 18, 5801 VH Venray. Klantenservice tel. 0478-526262. Fax: 0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman - Tel. 516636 J. Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray www.artsenpraktijkvoorhomeopathie.nl Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel.0478-517317 Fax.0478-517319 www.synthese.nl e-mail: unitvenray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Dinsdagavond van 18.00 -19.00 uur (alleen telefonisch). Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur: Tel.: 0478-517317. Steunpunt Mantelzorg: spreekuur dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur of na telefonische afspraak. JIP (jongereninfotheek) Marktstraat 8 5801 BM Venray. Tel.: 0478-517317 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 Het gemengd koor is op zoek naar nieuwe leden. Bezoek gewoon eens geheel vrijblijvend een repetitie. Deze repetities worden elke dinsdag van 20.15 tot 22.30 uur gehouden in wijkgebouw 't Stekske achter de Plusmarkt in de wijk Landweert in Venray. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Wiske Koster via telefoon (0478)583399. Afmelden kan bij Fried van Huet via telefoon (0478)583130 of bij Harrie Hulsmans via telefoon (0478)583619. Repetitie elke woensdag van 20.15 tot 22.15 uur in gebouw van omroep Vennray. Confetti is nog op zoek naar herenstemmen. Kijk voor meer infor matie op www.confetti-venray.nl of neem contact op met Sander van Loon via telefoon 06-24288655. Elke maandag repetitie van 19.30 tot 21.30 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Vrijdag 29 januari 17.30 uur 25-jarige huwelijksmis Grote Kerk van Twan en Yvonne en vanaf 19.00 uur vormselviering Paterskerk. Voor vragen of afmeldingen kan men terecht bij Marly Driessen via telefoon (0478)588176 of bij Norma Ansinger via telefoon (0478)585234. Het harmonieorkest repeteert op donderdag 28 januari vanaf 20.00 uur repetitie. Afmelden via telefoonnum mer 06-48792874. Woensdag 3 febru ari repetitie vanaf 20.00 uur in de Perdstal. Donderdag 4 februari 18.15 uur aanwezig zijn in schouwburg. Vanaf 18.30 soundcheck en aanslui tend concert. Het opleidingsorkest repeteert op donderdag 28 januari van 18.45 tot 19.45 uur. Donderdag 4 februari 19.15 uur aanwezig zijn in schouwburg. Vanaf 19.30 soundcheck en aansluitend concert, afmelden via mail anleijssen@gmail.com. donder dag 4 februari carnavalsconcert en zondag 14 februari carnavalsmis. Repetitie voor alten en sopranen op vrijdag 29 januari vanaf 19.30 uur, om 20.30 uur komen de bassen en tenoren erbij tot 21.30 uur en daarna gaan de mannen nog even door. Zon dag 31 januari om 10.30 uur in uni form bij de Paterskerk aanwezig zijn om in te zingen, om 11.00 uur zingen van de hoogmis. Dinsdag 2 februari om 19.00 uur repetitie voor alten en sopranen. Afmelden een half uur voor de repetitie bij Vincent Las. Het koor bestaat uit jongens en meisjes tussen de zes en de twaalf jaar. De repetitie is iedere woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. Kinderen die graag een kijkje willen komen nemen, kunnen vrijblijvend binnen lopen in repetitieruimte De Galm- hut aan de Langeweg in Venray. Voor meer informatie en aanmelden kan men contact opnemen met Marianne Groenewegen via telefoonnummer (077)3983204. Op zaterdag 30 janu ari is er de presentatieviering van de communicanten van de Paterskerk. De mis is om 18.00 uur. Men komt om 17.30 uur bij elkaar bij de Paters kerk. Op zondag 31 januari is er een presentatieviering van de communi canten van de Grote Kerk. De mis is om 11.00 uur. De samenkomst is om 10.15 uur in de kelder van de Grote Kerk. De repetitie is op woensdag 3 februari. Het koor bestaat uit jongeren tus sen de elf en de 24 jaar. De repetitie is iedere maandag van 18.30 tot 20.00 uur in Kunstencentrum Jerusalem om Venray. Voor meer informatie of aan melden kan men contact opnemen met Carla Swinkels via telefoonnum mer (0478)584501. Maandag 1 febru ari is er een repetitie. De repetities zijn elke donderdag om 19.30 uur in De Witte Hoeve aan de Gasstraat in Venray. Activiteiten: 4 februari carnavals concert met Euterpe in de schouw burg 7 februari opstoekmatinee in de foyer van de schouwburg 14 februari samen met Euterpe opluistering carnavalssmis in de Grote kerk; aanvang 11.00 uur Mannen tot 47 jaar en eerste teno ren en bassen tot 57 jaar zijn welkom om, geheel vrijblijvend, een repetitie bij te wonen. Aanmelden kan bij een van de leden of via de website. Afmel den via e-mail afmeldenvmk@venray. net of via telefoon (0478)513019. Inwoners van de gemeente Venray kunnen oud papier brengen naar de VMK-container aan de Molenhofweg. Zie ook www.venraysmannenkoor.nl. De repetities van het orkest zijn op zondag van 10.30 tot 12.00 uur en op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Dit in het gebouw van handboog schutterij Diana. De tamboers hebben repetitie op maandagavond. De jeug dige groep van 18.30 tot 19.45 uur, de ouderen van 19.30 tot 21.00 uur. Dit in het gebouw van de voormalige Rabobank in Leunen. Ook hebben ze, samen met het orkest, repetitie op zondag van 10.30 tot 12.00 uur. De leerling tamboers krijgen individuele lessen op zondagmorgen in de voor malige Rabobank in Leunen. Belang stellenden kunnen kijken op www. mmskpetrusbanden.nl. of zijn van harte welkom op de repetities. Vocal Group Transparant is een gemengd koor in Venray. De wekelijk se repetitie is op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in De Witte Hoeve in Venray. De eerstvolgende repetitie is op woensdag 3 februari. Voor het bijwonen van een repe titie of voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Nicole Keunen via telefoonnummer (0478)513543 of via e-mail nicole@ vocalgrouptransparant.nl. Zie ook www.vocalgrouptranspa- rant.nl. Repetitie vrijdag 29 januari vanaf 18.20 uur voor de leerling tamboers. Zaterdag 20 januari 9.00 uur inzame len oud papier. Maandag 1 februari 18.45 uur repetitie leerlingenorkest, 20.00 uur repetitie orkest. Woensdag 3 februari 20.00 uur repetitie tam boerkorps. De eerstvolgende repetitie is op woensdag 3 februari in café/zaal Thie- len van 20.00 tot 22.00 uur. Venrode is op zoek naar nieuwe leden tot en met 50 jaar. Wie meer wil weten over het popkoor kan kijken op www.ven- rode.nl. Wie ook graag wil komen zin gen of een optreden wil boeken kan contact opnemen met Yvonne Heb ben via telefoon (0478)515258 of via yvonnehebben@online.nl. Jaarvergadering maandag 1 febru ari in Beukenrode. Zondag 7 februari zingen tijdens de mis van 11.00 uur in de Paterskerk, 10.30 uur inzingen. Maandag 8 februari repetitie om 20.00 uur in parochiehuis Paterskerk aan de Leunseweg in Venray. Afmelden bij Lies Geuyen via telefoonnummer (0478)582985. Belangstellenden zijn welkom op een repetitieavond voor een kennismaking .Voor meer infor matie en aanmelding kan men contact opnemen met Toos van den Heuvel via telefoonnummer (0478)583884 of met Roos Ubaghs via telefoonnum mer (0478)584531. Computerclub Regio Venray houdt elke vrijdag van 18.30 tot 22.30 uur in restaurant Le Tambourin aan de Stationsweg in Venray de wekelijkse bijeenkomst. Ook niet-leden zijn wel kom met vragen over of problemen met de computer. Men kan zijn pc- systeem, zonder accessoires (monitor, enzovoort) meenemen. Voor meer informatie terecht op www.ccvenray. nl of via telefoon 06-36033859. Dansvereniging Amusement Venray e.o. houdt op zaterdag 30 januari voor iedereen die graag danst een maan delijkse dansavond in Partycentrum Janssen aan de Raadhuisstraat in Ven- ray. Aanvang 21.00 uur en iedereen is van harte welkom. Moedercentrum EVA in Venray blijft zijn aanbod van activiteiten uitbrei den. Naast de open inloop op dins dagmiddag, de fietslessen, gespreks groepen en Nederlandse les die het gehele jaar aangeboden worden, is er op 27 januari een cursus zumba van start gegaan. In tien lessen kan er volop gedanst worden op de aan stekelijke, swingende muziek van samba, salsa, merengue en rumba. De les is gemakkelijk te volgen en dus voor iedereen geschikt. Opgeven voor de les kan iedere ochtend bij EVA via telefoonnummer (0478)510035 of via eva@moedercentrumvenray.nl. EVA is voor alle vrouwen, autochtoon en allochtoon uit de gemeente Venray en omgeving. Elke vrouw kan vrijblij vend binnenlopen. In het centrum kunnen vrouwen activiteiten organi seren of eraan deelnemen. Hierdoor leert men van elkaar omdat ieder een eigen achtergrond en cultuur heeft. Door samen te werken geven vrou wen de multiculturele samenleving van vandaag en de toekomst vorm. Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray ziet er voor de komende week als volgt uit: Don derdag 28 januari 14.00 uur koersbal VVO Noord-West, 19.30 uur vierde kaartavond uit serie van zes. Maan dag 1 februari 13 30 uur vergadering ouderenvereniging, 20.00 uur club avond sjoelclub Den Hoender. Dins dag 2 februari 13 30 uur bijeenkomst Zonnebloem. Woensdag 3 februari 10.00 uur Internationale dans, 13.00 uur werelddans/Synthese, 14.00 uur handwerken, 14.15 uur countryline dance/Ans, 18.00 uur countryline dance groep 1/Synthese, 19.15 uur country-line dance groep 2/Synthese en 20.30 uur dansmix/Ans, 20.00 uur wijkraadvergadering. In het wijkgebouw aan de Beu kenlaan in Venray wordt op vrijdag 29 januari vanaf 20.00 uur een kien- avond gehouden. De Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten houdt sinds 1921 voor gezonde en zieke mensen uit heel Nederland verzorgde reizen naar Lourdes. Deze reizen worden gehou den per trein, bus of vliegtuig. De data van de achtdaagse treinreizen zijn; 3 tot en met 10 juni, 31 augustus tot en met 7 september en 23 tot en met 30 september. De data voor de busreizen; 2 tot en met 10 juni, 30 augustus tot en met 7 september en 31 augustus tot en met 7 september. De data van de vliegreizen; 4 tot en met 9 juni, 31 mei tot en met 4 juni, 1 tot en met 6 september, 20 tot en met 24 september en 24 tot en met 29 september. Voor verdere inlichtin gen kan men contact opnemen met G. Philipsen via telefoon (0478)583575 of 06-29257410. Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tele foon (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, tele foon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval: via ziekenhuis, telefoon (0478)522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 10.30 uur (niet op donderdag) Banknummer 579739481. Kerkbijdrage kan worden overge maakt op rekening 484100017: ABN of 1174863: Postbank ten name van administratie kerkbijdrage parochie, p.a. Mgr. Nolensstraat 12, 5802 AR in Venray, www.dekenaatvenray.nl Zaterdag 30 januari 19.15 uur heilige mis: jaardienst Sjaak Janssen, jaardienst Martijn van Asseldonk, Anna Rochette, jaardienst Piet Jans- Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray Match is voor het Gehandi capten Platform Venray op zoek naar vrijwilligers voor diverse vacatures. Mensen met een beperking kunnen volledig meedoen aan het met maat schappelijk leven in Venray. Het GPV maakt zich sterk voor het verwezen lijken van dit ideaal. Men is op zoek naar versterking van de werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) zodat men nog beter in staat is om de collectieve belangen van mensen met een beper king te behartigen. Tevens wordt er versterking gezocht voor het bestuur. Het bestuur houdt zich bezig met collectieve belangenbehartiging en beleidsadvisering. Voor meer informatie: Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray Match, Marktstraat 8, 5801 BM in Venray, tele foon (0478)516995, e-mail info@vrij- willigerswerkvenray.nl. Zie ook www.vrijwilligerswerkven- ray.nl. Het weekprogramma van vereni- gingwijkgebouw Op 't Nipperke aan de St. Odastraat in Venray ziet er als volgt uit: Maandag 13.30 uur foto club (Menzana), 18.30 uur WAUW Dinsdag 10.30 uur volksdansen 55+ (Synthese), 13 30 uur soosmiddag voor ouderen, 18.00 uur Ton Toon Djembe (kinderen), 19.00 uur Jimbe Djembe (beginners), 20.30 uur Jimbe Djembe (gevorderden). Woensdag 9.00 uur gymclub, bewegen voor ouderen (Synthese), 10.00 uur koers- ballen, 13.30 uur WAUW en fotoclub (Menzana), 19.30 uur countrydansen. Donderdag 19.30 uur inloopavond met onder meer kaarten en biljarten. Vrijdag 12 februari carnavaldisco van 19.00 tot 21.00 uur voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Biljartvereniging OBK Venray haalt op dinsdag 2 februari vanaf 13.00 uur oud papier op in de straten Klooster hof, Alfridahof, Angelahof, Godefrida- hof, Hildegondishof, Jerusalem, Gas- straat, Heuvelstraat, Augustinessenhof, Eindstraat en Laterije. Door leden van DOS Venray wordt oud papier ingezameld in de wijken Veltum, De Brabander en Landweert. Voor Veltum (omsloten door Westsin gel, Langstraat, Weg in den Berg en Kempweg) en De Brabander (inclu sief de Overloonseweg grenzend aan die wijk) is dat op vrijdag 29 janu ari vanaf 13.00 uur. In de wijk Land- weert wordt opgehaald op maandag 1 februari vanaf 9.00 uur. Men wordt verzocht het papier tijdig en goed gebundeld aan de straatkant gereed te zetten. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 krijgen op donderdag 28 janu ari een spelenkermis voor de kiezen. Van 18.30 tot 20.00 uur wordt er onder meer spijkerslaan, watje blazen, eierraatje gooien en beker stapelen gehouden. De estafettespelletjes zijn gewonnen door het groepje van Lon- neke met Luna, Yousra, Aimy, Aya en Frans. Eveneens op donderdag Tiener- mök. De leiding die zich voor toezicht heeft opgegeven, om 18.00 uur in de schouwburg aanwezig zijn. Dinsdag 2 februari clubavond voor de jeugd van de groepen 6, 7, 8 en de school verlaters. Van 18.30 tot 20.00 uur staat er knutselen voor carnaval op het programma. Donderdag 4 februari recordspelletjes voor de kinderen van de groepen 3, 4 en 5. Dames ZijActief Oostrum verzorgt op donderdag 25 februari de work shop Hoedje maken. Deze workshop wordt gehouden in D'n Oesterham in Oostrum en begint om 20.00 uur. Men gaat deze avond van rondjes uit waxinelichtjes hoedjes maken. Opge ven kan van donderdag 28 januari tot donderdag 4 februari bij Nel Camps via telefoon (0478)583243. De Zij-Actiefleden van kring Noord kunnen met introducé(s) door mid del van een tiendaagse busreis een bezoek brengen aan christelijk Ita lië van 29 april tot en met 8 mei. Hoofddoel van deze reis is Rome en Vaticaanstad. In de periode dat de Zij Actiefleden in Rome zijn vindt ook de jubileumbedevaart bij gelegen heid van het 450-jarig bestaansfeest van het bisdom Roermond plaats. De Zij Actiefleden gaan samen met de bedevaartgangers van het bisdom Roermond de audiëntie bij paus Bene- dictus op woensdag 5 mei bijwonen. Verder gaat Zij Actief een eigen pro gramma volgen en wordt er uitge breid kennis gemaakt met Rome en Vaticaanstad. Ook de steden Lucca, Pisa, Orvieto, Assisi en Padua worden bezocht. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de plaatselijke Zij-Actief afdeling of bij het kringbe- stuur; mevrouw B. Direks-van Otter- wijk, telefoon (0478)581096. De boekingen voor deze reis worden in volgorde behandeld. Deze reis is spe ciaal voor de Zij-Actief, kring Noord samengesteld. sen, ouders Hanen-Willems (coll), Antoon Huijbers en zoon Antoine, Lei en Annelies Beterams en familie, Har- rie Houben vanwege zijn verjaardag, voor de overleden familie en voor een bijzondere intentie, Jan en Drika Vol- leberg, Gerrit en ome Thij. Zondag 31 januari 930 uur plech tige Latijnse hoogmis: Ruud ter Horst, jaardienst Mia van Meijel-Kessels, Ada Lenssen van der Zijden en Joep Lenssen, overleden ouders Hendricx en Ellen Janssen-Hendricx, jaardienst Harry Hermans, Jo Pouwels, Harry Dujardin vanwege zijn verjaardag: 11.00 uur heilige mis: Presentatie communicanten Basisscholen, de Kruudwis en Petrus 'Banden. Maandag 1 februari 9.00 uur heilige mis: voor een bijzondere intentie. Dinsdag 2 februari 9.00 uur heilige mis: Toos Coonen-Huijbregts en over leden familie. Woensdag 3 februari 9.00 uur hei lige mis: Johan Schwachöfer en over leden familie. Donderdag 4 februari 9.00 uur hei lige mis: pastoor Spekschate, ouders Schols-Leers en overleden familie. Vrijdag 5 februari 9.00 uur heilige mis: Nel en Wim Janssen Broers. Lector zaterdag M. Goumans en zondag 930 uur W Bistervels. Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, telefoon (0478)580202; diaken G. van Dierendonck, Leunse- weg 5, telefoon (0478)580202; kape laan I. Crasborn, Lovinkplein 8 in Ysselsteun, telefoon (0478)545055. Noodgevallen/bedieningen zieken huis telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maan dag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, telefoon (0478)580202. Zaterdag 30 januari 17.30 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis gezinsviering presentatieviering communicanten: Marian van Haperen en overleden familie. Zondag 31 januari 11.00 uur hoog mis met kinderwoorddienst (Zangers van St. Frans): familie Peters-Arts, voor een vergeten overledene. Maandag 1 februari 18.30 uur hei lige mis: voor een bijzondere intentie. Dinsdag 2 februari 10.00 uur openstelling kerk voor verering H. Antonius: 18.30 uur heilige mis Maria Lichtmis (Gregoriaans koor): voor de zielenrust van Gerrit Lemmens en sterkte voor zijn gezin, uit dankbaar heid en een spoedige beterschap, tot zekere intentie, ter bijzondere inten tie van Jo, voor Olga en familieleden. Woensdag 3 februari 18.30 uur hei lige mis: overleden ouders Verbrug- gen-Jacobs, zoon Herman en zoon Theo Donderdag 4 februari 18.30 uur heilige mis: voor parochie Venray- Zuid. Vrijdag 5 februari 17.30 uur mis: aanbidding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: voor alle over leden diaken en priesters van het bis dom Roermond. Zondag 31 januari 9.30 uur hoog mis (Herenkoor): voor koningin Beatrix, voor de politici, voor de kerk leiders, voor de parochie en voor de vrede, Teng en Stiena Fleurkens-Kleus- kens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars Eline, Lucas en Remco. Zaterdag 30 januari 19.00 uur hei lige mis (opluistering Peter van Soest): Jan Peeters (jaardienst). Zondag 31 januari 10.00 uur hoog mis (Herenkoor): voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Woensdag 3 februari 9.00 uur mis: pater Even. Vrijdag 5 februari 9.00 uur mis: tere ere van H. Hart en voor priesterroe pingen. Collectant zaterdag J. Steeghs en zondag J. Joosten. Misdienaars zaterdag Luuk Loonen en Roy Eeren en zondag Leon Loonen en Cindy Eeren. Zondag 31 januari 9.30 uur heilige mis: Toos Claessens-v.d.Weijer vanwe ge trouwdag, Thea van Meijel-Aben en Karel van Meijel, Lowie Weijs, Johanna Weijs-Wijnen, Piet Weijs en Harriet Weijs, Fien Bomm vanwege de buurt, jaardienst Jan Jenniskens en vanwege zijn verjaardag. Lector Annie Reintjes. Koor Dames koor. Woensdag 3 februari 19.00 uur heilige mis: familie Verheijen-Droesen en overleden familie, zuster Jeanne (Anna van Rens) en overleden familie, Piet Heldens en overleden familie. Zaterdag 30 januari 19.15 uur hei lige mis: overleden familie Verhoeven- Leijssen-Ewals, jaardienst Harrie Hen- drix en dochter Rikie, Wim en Piet van Meijel (vanwege de van Meijel- stichting). Deze mis wordt opgeluis terd door het Regionaal Gemengd Gregoriaans Koor Carmina Servata. Lector Annie Timmermans. Misdie naars Annemijn, Jarno en Jep. Zaterdag 30 januari 18.00 uur hei lige mis: Thei Vollenberg en zijn twee kleinkinderen Eva en Emma, Chris Michels, Jan Spee. Misdienaars Stan en Lizzy. Lector Diny Drabbels. Zaterdag 30 januari 19.15 uur mis (Ouderenkoor): overleden ouders van Vegchel-Verheijen, overleden ouders Potten-Coopmans, overleden familie Janssen-Thielen. Dinsdag 2 februari 19.00 uur mis: Grad Arts, overleden ouders Wismans van Vegchel en overleden familie na afloop is er Blasiuszegening. Misdienaars zaterdag Luc Peters, Job Swinkels en Tom Jenniskens en dinsdag Sven Knapen. Zaterdag 30 januari 18.00 uur mis: jaardienst Willem Gellings en Antonia Jilissen, jaardienst Grad Hendrix en Clara van Tilburg, jaardienst Antoon Arts, Anna v.d. Zanden en overleden kinderen. Woensdag 3 februari 19:00 uur mis: Piet Janssen, overleden familie Jessen, overleden familie Janssen-Pubben, jaardienst Johannes Hoedemakers, jaardienst Wim Janssen. Misdienaars zaterdag Lisa en Maris- ka. Zondag 31 januari 9.30 uur mis: ouders van Kasteren-Jacobs. Donder dag 4 februari 8.30 uur mis uit dank baarheid: J. v.d. Heuvel-Peters. Zondag misdienaars Fleur en Romy en lezer Jan. Zaterdag 30 januari 19.15 uur mis: verering van de H. Brigida en gees telijk welzijn van alle parochianen, jaardienst overleden ouders Rambags- Smits en kinderen, jaardienst Koos van Kuijck-Theeuwen, Hay van Kuijck, zonen Bert, Harrie en Hans en klein zoon Jurgen, overleden ouders Strij- bos-Cleven en Hay Verhaegh. Aanslui tend is voor iedereen gelegenheid tot relikwieverering van de H. Brigida. Misdienaars Maudi en Manon. Maandag 1 februari 19.00 uur intronisatie H. Brigida. Tijdens deze korte plechtigheid krijgt de H. Brigida, patrones van het vee, weer haar ver trouwde plaats terug op het zijaltaar. Iedereen is van harte welkom bij deze plechtigheid. Pastoor van Horne is bereik baar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256. Spreekuur kerkbestuur in de sacris tie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde heer R. Ver heggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, telefoon (0478)691217, www. kleinlourdes.nl. e-mail info@kleinlour- des.nl. Zaterdag 30 januari 18.00 uur hoogmis: eerste jaardienst Jac Franc ken, eerste jaardienst Ben Heijligers, jaardienst Herman Cox, vader en moe der Kersten tevens voor Regien Lins- sen-Kersten en overleden familie, Ans Nabben-Thielen vanwege verjaardag, overleden ouders van Rijswick-Basten, uit dankbaarheid familie Snellen- Huberts, voor alle intenties die staan geschreven in het intentieboek: 19.10 uur doopsel Emmie Huberts, Nieuwe Baan 52. Woensdag 3 februari 19.00 uur hei lige mis: ter ere van O.L.V van Lour- des, ter ere van onze Lieve Vrouw, voor alle levenden en overledenen van de parochie. Zaterdag collectant W. van Rijswick en lector T. Knoops. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, telefoon (0478)691217. Mis- intenties opgeven bij Arnold Jacobs, telefoon (0478)692526, www.paro- chiemeerlo.nl. Zondag 31 januari 10.30 uur heilige mis: Maria Kessels-Tax, Louis Janssen, Wilhelmina Janssen-Elbers en voor zoon Jan en dochter Lieni, Antoon Bovee, Nella Bovee-Bartels en voor hun zonen Leo en Jacques. Misdienaars Lynn van de Laar, Anke in 't Zandt en Freya de Vries. Lector Ank Stoffels. Opluistering Volkszang. Koster tot en met zondag 31 janu ari Carel Soethout en van maandag 1 februari tot en met zondag 7 februari Truus Hegger. Donderdag 4 februari 9.00 uur hei lige mis: Piet Crijnen en Greet Crij- nen-Peters. Zondag 31 januari hoogmis 10.00 uur: uit dankbaarheid voor Herman en Mia Jacobs-Vennekens en tevens ter nagedachtenis aan Roel Jacobs en Leida Jacobs-Jeuken en Handrie Ven- nekens en Truus Vennekens-Cox, voor de overledenen van de familie van den Boogaard-Hendriks en voor Jeu Baltussen en Anna Baltussen-v.d.Vorst en schoonzoon Herman Savelsberg. Woensdag 3 februari heilige mis 19.00 uur in de crypte van de kerk: voor alle mensen die zich belangeloos inzetten voor de medemens. Na de mis kan men de blasiuszegen ontvan gen. Misintenties: Familie Wijenberg, telefoon (0478)636390 of Leo van Dijck, telefoon (0478)636779. Voor doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij pater Wauben, telefoon 06-11640447. Zaterdag 30 januari 19.00 uur rozenkransgebed in de kapel ter ere van St Jozef. Zondag 31 januari 11.00 uur eucha ristieviering met volkszang: Arnold Reijnders en Thea van Triel-Reijnders. Lector Riek van Kempen en dien beurt Nick Janssen en Bas Coppus. Woensdag 3 februari in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef, 9.30 uur heilig emis voor de weldoeners van deze kapel. De Bijbelgemeente Venray houdt iedere zondag om 10.00 uur een dienst in De Kemphaan aan het Ken- nedyplein in Venray. Er wordt gezon gen uit de bundel Opwekking. Tijdens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen en er is crèche en zon dagsschool. Ook zijn er regelmatig bijzondere diensten. Vanuit de Bijbel gemeente worden cursussen over de bijbel gehouden en het is mogelijk om deel uit te maken van een huis kring. Predikant van de Bijbelgemeen te is R. Lammers. Secretariaat: C.M. van Gestel, Melisse 8, 5803 LC Venray, telefoon (0478)510337, e-mail info@ bijbelgemeentevenray.nl. De Evangelische Gemeente Doxa houdt iedere zaterdag vanaf 17.30 uur een samenkomst in verpleeghuis Elzenhorst De Tamboerijn aan de Dr. van de Meerendonkstraat in Horst. Doxa is een familiekerk voor ieder een. Stichting Doxa, Hertog Arnold- laan 4, 5961 TA in Horst. Zaterdag 30 januari 18.30 uur litur gieviering Servatiuskapel, voorganger W. den Hartog, lector G. Olislagers. Zondag 31 januari 10.00 uur litur gieviering Annakapel, voorganger W. den Hartog, lector P. Wittenbols: 11.15 uur ;iturgieviering Vincentiuskapel, voorganger W. den Hartog. Dinsdag 2 februari 10.30 uur litur gieviering LCZ kliniek B&V D'n Herk 21, Servaashof, voorganger W. den Hartog. Woensdag 3 februari 11.30 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger W. den Hartog. Stilteruimte Donderdag 4 februari van 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P. Zand vliet. Hervormde evangelisatie op gere formeerde grondslag. Gebouw Reho- both, Cuppenpedje in Horst. Contact persoon evangelist J.PJ. van Oerle, Anjelierstraat 14, 4261 CK in Wijk en Aalburg, telefoon (0416)692157, e-mail jpjvanoerle@yahoo.com. Zie ook www.evangelisatielimburg.nl. Evangeliedienst zaterdag 31 januari 10.00 uur (dienst met vluchtelingen waarin Engelse liturgieën uitgedeeld worden): Kandidaat J.A. de Kruijf, Oud-Alblas. Zondag 31 januari 14.30 uur kandidaat J.A. de Kruijf, Oud- Alblas. Woensdag 3 februari 14.30 uur kinderbijbelschool voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar, 19.15 uur catechisatie jongeren, 20.00 uur bij- belkringavond. Predikant: ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, tele foon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woens dag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail vanmeursnel- son@hetnet.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www. zonnelied.nl. Op zondag 31 januari is er om 10.00 uur een dienst in Het Zon nelied. Voorganger is ds. M.J. op den Brouw. Voor de allerkleinsten is er kinderopvang en voor de iets oudere kinderen wordt er kindernevendienst en basiscatechese gehouden. De gesprekskring Horst komt woensdag 3 februari vanaf 20.00 uur bij elkaar ten huize van de heer Balder. Na de Tweede Wereldoorlog werden er veel initiatieven opgestart om te pro beren het dagelijkse leven weer snel op gang te laten komen. Een van deze initiatieven was het op vakantie sturen van de kinderen. Zo konden zij op krachten komen en het oorlogsleed proberen te vergeten met een, soms zelfs buitenlandse, vakantie. Bovenstaande foto laat een groep kinderen zien voor de trappen en het bordes van het oude gemeentehuis van Venray, gelegen aan de Grote Markt. Waar deze kinderen naar toe gingen, is onbekend. Was het Engeland, Oosten rijk of de provincie Zeeland? De enige bekende op deze foto is dr. Hootsman, 3e van rechts: wie de verdere volwassenen en de kinderen zijn, is geheel onbekend. Als iemand onder de aandachtige lezers van deze rubriek nadere informatie heeft over deze foto, dan zouden wij dat graag vernemen. Wilt u deze informa tie dan sturen aan het Museum van de Psychiatrie, e-mail: museum@ggznml.nl of tel.nr.: 0478-527221 (woensdagochtend). Foto: Museum van de Psychiatrie Venray. Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Daar vindt u behalve heel veel oude foto's ook een aantal artikelen uit het uitverkochte Venrays Verleden I. Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray

Peel en Maas | 2010 | | pagina 22