Gemeente Werkzaamheden pleinen en wegen Vliegactiviteiten boven De Peel Zorgloket Loting kavels Brabander Laagheide Bestemmingsplan buitengebied in Venray Special Olympics 2010 Kijk ook op Strooien in Venray www.venray.nl Woningverkoop Venray landelijk gezien het minst gedaald Brandweertips Laat brand uw carnaval niet bederven Bij het Zorgloket kan iedereen terecht voor advies, hulp en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, inkomen en zorg. U vindt het Zorgloket in het gemeentehuis. Telefonisch is het te bereiken op (0478) 52 33 33. De loting van vijftien vrije sector kavels in het plangebied Brabander Laagheide vond op dinsdagavond 19 januari 2010 in het gemeentehuis van Venray plaats. Na een korte uitleg rondom de procedure van de loting bepaalde notaris Mathijssen de volgorde van opening van de gesloten enveloppen van de dertien inschrijvers. Hierna werden bij het openen van de enveloppen de namen van de inschrijvers bekendgemaakt. De komende weken worden de persoonlijke verkoopgesprekken ingepland, in de volgorde zoals die bepaald is door de notaris. De kavels liggen tussen de Laagheidseweg, Lavendelheide en Buitenweg. PEEL EN MAAS Donderdag 28 januari 2010 - Pagina 15 Gemeentehuis Openingstijden Week 04 Venray, focus op mensen De woningmarkt in Venray is nog volop in beweging. Dat blijkt uit een overzicht van Eufin Europees Financieel Netwerk. Volgens Eufin daalde landelijk het aantal woningtransacties in 2009 met 30 procent, terwijl in Venray de daling beperkt bleef tot 12,6 procent. Dat wil zeggen dat in Venray relatief gezien nog de meeste woningen werden verkocht. De regionale verschillen zijn groot. Centraal Groningen en Amsterdam volgen Venray op afstand met 21,6 procent. Koploper is de Heuvelrug in Utrecht met een daling van het aantal woningtransacties van meer dan 40 procent, gevolgd door Noordwest-Friesland en de Gooi en Vechtstreek. Mogelijk bent u al druk in de weer met het maken van uw carnavalspak of -wagen. Denk dan bij de voorbereidingen ook aan de brandveiligheid. Want tijdens de carnaval zijn er risico's waar u niet automatisch bij stilstaat. Hieronder leest u adviezen voor brandpreventie bij het dragen van carnavalskleding, deelneming aan de carnavalsoptocht én thuis na het stappen. Carnavalskleding De brandweer adviseert u om geen carnavalskleding te dragen die makkelijk brandt, zoals van polyester, nylon, watten, veren, foam en nylon. Dat materiaal vat snel vlam, smelt vrijwel meteen en brandt daarbij in de huid. Draagt u toch kleding van deze materialen, trek dan in ieder geval goede onderkleding aan van natuurproducten zoals wol en katoen. Dat verkleint inbranden aanzienlijk. Ook strak zittende kleding bemoeilijkt de verspreiding van het vuur, omdat zuurstof minder makkelijk bij de vlammen komt. Optocht Als u met een carnavalswagen aan de optocht deelneemt, is de aanwezigheid van een goedgekeurde brandblusser verstandig. Voor de kleine wagen volstaat een autobrandblusser en voor de grote wagens een brandblusser van zes kilo. Plaats geen brandbare materialen dicht bij warmtebronnen zoals de uitlaat en de motor. Kijk voor meer brand- en verkeersveilige tips op de website van uw carnavalsvereniging. Thuis na het stappen Wees alert als u na thuiskomst zelf nog een warme snack klaarmaakt in de frituurpan. Blijf bij de pan en val niet in slaap. Houd een goed passende deksel bij de hand waarmee u vuur kunt doven als de vlam in de pan slaat. Blus brandend vet nooit met water. Er zijn zeer veel zienswijzen binnengekomen naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Venray 2009. Daarom kan het voorkomen dat u pas vanaf week 5 een ontvangst bevestiging krijgt. In Venray vinden de atletiek-, gymnastiek-, judo- en zwemwedstrijden plaats tijdens de Special Olympics 2010. Inmiddels hebben zich 2400 verstandelijk gehandicapte sporters ingeschreven en 700 begeleiders; een absoluut record. Vorige week dinsdag besloot het college van B en W dat wethouder Patrick van der Broeck zitting neemt in de raad van toezicht. Het evenement vindt plaats op 4, 5 en 6 juni en biedt sporters uit de doelgroep de mogelijkheid om in wedstrijdverband te sporten in vijftien takken van sport. De andere wedstrijden en activiteiten vinden plaats in de gemeenten Venlo en Peel en Maas. In aanloop naar het evenement worden er nevenactiviteiten georganiseerd, zoals demonstraties en clinics. Samenwerking gemeenten Het is de eerste keer dat een aantal gemeenten de handen in elkaar heeft geslagen om Special Olympics te organiseren. De betrokken gemeenten buiten de gastgemeenten zijn Beesel, Bergen, Gennep en Horst aan de Maas. Daarnaast hebben MEE, Dichterbij en Huis voor de Sport vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld en blijven als belangrijke partners nauw betrokken bij de organisatie van Special Olympics 2010. De provincie Limburg steunt de Special Olympics 2010 financieel. Toekomstinvestering Special Olympics 2010 kan volgens de deelnemende gemeenten en de Provincie Limburg een stevige impuls zijn voor de profilering van de regio Noord-Limburg. Ook de spin-off van Special Olympics naar de sportstimulering van verstandelijk gehandicapten kan groot zijn. Velen kunnen immers actief meedoen aan de wedstrijden. Vrijwilligers gezocht Een dergelijk evenement kan niet plaatsvinden zonder de hulp van vele vrijwilligers. De organisatie van Special Olympics zoekt nog vrijwilli gers voor hulp tijdens de spelen, maar ook voor opbouw- en opruimwerk. Meer informatie vindt u op www.specialolympics2010.nl. Venray Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl Publieksdiensten Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Gemeentearchief Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Informatiecentrum Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Alarm Centraal alarmnummer 112 Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 356 56 56 Door de sneeuw en vorst van de afgelopen tijd lag het werk aan pleinen en wegen in de gemeente Venray begin januari stil. Ook konden enkele projecten niet starten. Vorige week is er volop gewerkt, maar bij het ter perse gaan van deze gemeentepagina lag alles weer stil door het vriesweer. Hieronder lees je de (aangepaste) planningen. Als het de komende weken nog veel wintert, kan het werk natuurlijk vaker tijdelijk stilliggen en de planning verschuiven. Volgens de planning van het project Centrum op de schop zijn op het Schouwburgplein waar nodig kabels en leidingen vervangen, de bomen staan in de grond, de meeste verlichting is geplaatst en de nieuwe bestrating en het bordes zijn ook zo goed als klaar. Bij goed weer is het plein voor de carnaval klaar, op de fontein en spuitergoot na. De fontein kan nu niet worden afgebouwd omdat het te koud is om te lijmen, maar naar verwachting zal de fontein in april haar schoonheid laten zien! Straten in 't centrum Op 22 januari is gestart met het plaatsen van de geleideconstructie voor de bomen in de Wilhelminastraat en Marktstraat. Op donderdag 21 januari is begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van de fietsroute aan de Deken Thielenstraat. Deze nieuwe fietsroute moet klaar zijn eer de Schoolstraat op de schop kan. Naar verwachting duurt dit project circa tien weken. Tevens is er begonnen met de aanleg van de bewaakte fietsstalling nabij 't Liene en Blekersveld. Kennedyplein en omgeving Fase 1 van het project 'Kennedyplein knapt op' wordt eind maart, begin april afgerond. Daarna wordt gestart met fase 2: Arkstraat (tussen Nieuwland- straat en Westsingel), Reekgraafstraat, Molenpad (tussen Nieuwlandstraat en Westsingel) en Whistlerstraat. De bewoners van fase 2 worden vooraf gaand aan de start van de uitvoering van deze fase door de gemeente nog uitgenodigd voor een zogenaamd 'uitvoeringsoverleg'. Overige straten De rotonde aan de Westsingel wordt waarschijnlijk half maart opengesteld. Hierna wordt begonnen aan het stuk tussen de Merseloseweg tot en met de rotonde Kempweg. In de tweede helft van 2010 volgen de werkzaamheden tussen de Kempweg en de Langstraat. De oplevering van de Nieuwe Overloonseweg wordt verwacht in mei 2010. Door de hevige sneeuwval was de gemeente Venray de afgelopen weken druk met het sneeuwvrij maken en houden van wegen en fietspaden. De hoogste prioriteit had hierbij het vrijmaken van de doorgaande wegen, busroutes, fietspaden en schoolroutes naar het Raayland College. De beperkte zoutvoorraad in Nederland was een bijkomend probleem. Door het zouttekort heeft de ge meente de strooiroutes in Venray tijdelijk aangepast en alleen gestrooid op de busroutes, de voor naamste fietsroutes en een door gaande weg naar elk kerkdorp. Zolang er een zouttekort is, blijft dit het strooibeleid. Momenteel regelt Rijkswaterstaat de uitdeling van het zout aan alle gemeenten. Trottoirs en overige straten De gemeente werd de laatste weken vaak gevraagd om ook trottoirs en overige straten sneeuwvrij te maken. Het vastgestelde beleid om alleen doorgaande wegen, busroutes, fiets paden en schoolroutes te strooien is onder normale omstandigheden voldoende. Meer strooien is niet te doen omdat daarvoor de capaciteit en het materiaal ontbreekt. De sneeuw vriest snel vast aan trottoir of straat, waardoor die moeilijk te verwijderen is. Dit kan alleen met sneeuwschuiven, maar dat brengt weer veel schade toe aan de trottoirs. Extra strooien is bovendien erg duur en slecht voor het milieu. Boven luchtmachtbasis De Peel zijn de komende twee weken vliegactiviteiten in verband met de oefening Basic Windmill. De vliegbewegingen vinden plaats op 2, 3, 4 en 11 februari van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op 5 februari en 12 februari wordt gevlogen van 9.00 uur tot 14.00 uur. De oefening heeft als doel het opleiden van militairen. adv. week 04.indd 15 27-01-2010 15:32:07

Peel en Maas | 2010 | | pagina 15