Agenda Vijf jaar Gedichtendag Predilection in Blok 10 Bring a Friend naar Confetti i Nationale Voorlees- wedstrijd Gevarieerd concert in teken carnaval Doe mee met het literair café Traay Out Groen Podium Wisselgeld PEEL EN MAAS Donderdag 28 januari 2010 - Pagina 10 Programma Schouwburg Venray Schouwburg Venray pre senteert komende week twee voorstellingen: de opera Die Lustige Witwe en het carna valsconcert van Euterpe. Die Lustige Witwe door Natio nale Opera Timisoara uit Roeme nië wordt opgevoerd op dinsdag 2 februari in de schouwburg in Venray. Een operette moet per definitie een feest zijn. Als de ope rette dan ook nog bestaat uit een aaneenschakeling van feesten, is een vrolijke avond vol ontspan ning gegarandeerd. Zeker met de muziek van Franz Lehar. Een waai er met de tekst Ich liebe Dich, een paviljoen met een geheime uit gang, de veel te jonge echtgenote van de niet zo slimme baron, een stel verliefde Franse officieren en Das Studium der Weiber, zorgen voor veel hilariteit en vrolijkheid. De Opera van Timisoara maakt er met schitterende solisten, een attractief ballet, en het volledige operakoor en -orkest een sublie me operetteshow van. Dankzij de uitbundige dans, muziek, enscene ring en de attractieve aankleding zal het publiek nog lang nagenie ten. Aanvang 20.00 uur. Op donderdag 4 februari vanaf 20.11 uur wordt in Schouwburg Venray een carnavalsconcert door Koninklijke Harmonie Euterpe opgevoerd. Dit jaar staat er een speciaal concert op het program ma met medewerking van de Grauwe klauwieren Kring Venray van het Natuur historisch Genootschap Limburg houdt op donderdag 28 januari de eerste bijeenkomst van 2010. Iedereen die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen, die begint om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Oesterham in Oostrum. De titel van de lezing is Grauwe klau wieren in Limburg. Ruud van Dongen is als inventa risatiemedewerker van de provin cie Limburg gespecialiseerd in het onderzoek naar de grauwe klau wier. Tijdens de lezing wordt kort ingegaan op de historie van de grauwe klauwier in Nederland en meer specifiek in Limburg. Daarna wordt er uitgebreid ingegaan op het inventariseren van de soort. Ook komen enkele wetenswaar digheden betreffende de broedbi- ologie aan bod. De resultaten van het ringwerk in Limburg wordt kort besproken en tot slot wordt ingegaan op toekomstig onder zoek. Après skiparty PopPodium Venray houdt op zaterdag 30 januari een après ski party. Een aanzienlijk deel van de grootste après skihits komen deze avond voorbij. Om de feest vreugde nog meer te vergroten wordt er voor de echte drinkers bier in pullen geschonken. Naast het bier ontbreken de flügel en schnaps niet. De après skihut is vanaf 20.00 uur geopend. Pop Podium Venray is gelegen aan de Kruisstraat. Werken in de Peel De Werkgroep Behoud de Peel gaat op zaterdag 30 januari aan de slag met beheerwerk in de Peel. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij het WBdP-kantoor via telefoon (0493)354411 of via (0493)319610. Iedereen vanaf tien jaar, die mee wil werken, is welkom om 9.00 uur bij het kerk je in Griendtsveen. Men gaat deze dag verder met de aanleg van wegen voor de gladde slang door het zagen en stapelen van berken hout. Komende zaterdag begint men aan de laatste corridor door het berkenbos voor dit zeldzame reptiel dat op dit moment in win terslaap is. De Locht In streekmuseum De Locht in Melderslo wordt op zondag 31 januari brood gebakken in het bakhuisje van het museum. De Locht heeft onder haar vrijwil ligers een aantal echte warme bakkers, die bij toerbeurt broden bakken. Dit gebeurt in de authen tieke oven, die gehuisvest is een bakhuisje, dat meer dan honderd jaren oud is. De bakkers gebrui ken speciaal meel en het resultaat zijn broden, die gekocht kunnen worden. Kinderen mogen hun eigen broodjes kneden, die in spe ciale vormpjes gebakken worden. Het museum is open van 11.00 tot 17.00 uur. Friends-day Confetti houdt op woensdag 3 februari een Friends-day. Dit houdt in dat ieder koorlid een vriend mee mag nemen naar de repetitie. Confetti is nog op zoek naar herenstemmen; tenoren, bari tons en bassen. De repetitie is elke woensdag van 20.15 tot 22.15 uur in het gebouw van Omroep Ven- ray. Kijk voor meer informatie op www.confetti-venray.nl. Adelbertvereniging Professor Dr. J. van Hooff houdt op woensdag 3 februari vanaf 19.30 uur een lezing in De Witte Hoeve in Venray. De titel van de lezing is Levensduur en ouder dom: een evolutionair biologi sche kijk. Mensen leven gemid deld zo'n zeventig jaar, net als olifanten trouwens. Muizen leven een aantal weken, en de eendags vlieg....? Heeft grootte er iets mee te maken? Iets, maar niet alles! Papegaaien kunnen vijftig jaar oud worden, maar een koe wordt hooguit twintig. Levensduur blijkt een kenmerk van organismen te zijn, dat net als andere kenmerken om een evolutionaire verklaring vraagt: welke aanpassingseffec ten hebben de soortspecifieke levensduur bepaald? Bij mensen is de gemiddelde levensduur, in ieder geval voor vrouwen, veel langer dan de voortplantingsfase. Ook dit biologische verschijnsel roept vragen op, namelijk over de postreproductieve waarde van het oudere individu. In deze voor dracht zullen we het verschijnsel levensduur en ouderdom in een brede vergelijkend-biologische samenhang beschouwen. Jan van Hooff werd geboren in Arnhem in 1936. Hij studeerde biologie in Utrecht en Oxford. Van 1980 tot 1981 was hij verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar in de gedragsbiologie. Zijn onderzoeksinteresse gaat in het bijzonder uit naar het sociale gedrag, de non-verbale communicatie en de sociale organisatie van primaten. Zijn pro motieonderzoek handelde over de evolutie van de gelaatsexpressies als middel van sociale communi catie, en speciaal over de evolutie van lachen en glimlachen bij apen, mensapen en mens. Van Hooff is ondermeer lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Weten schappen. Koninklijke Harmonie Euterpe. Vanwege de Venrayse roots is dit orkest als geen ander in staat een carnavalsconcert van hoog niveau ten tonele te brengen.Vanzelf- sprekend wisselen mooie muziek van populair klassiek tot gearran geerde Limburgse liedjes elkaar af, uiteraard gebracht met een vro lijke noot. Naast de Koninklijke Harmonie Euterpe neemt een select gezel schap uit het Venray's Mannen koor deel en het orkest gaat ver der samen met Nelleke Rijs (zang) een aantal onvergetelijke Venrayse evergreens ten gehore brengen. Als rode draad lopen de kolderie ke acts van het trio Neutjes Rang uit Venlo door de hele voorstel ling heen. Kijk voor meer informatie op www.schouwburgvenray.nl. De Gedichtendag 2010, hét poë- ziefeest van Nederland en Vlaan deren, wordt dit jaar gehouden op donderdag 28 januari. Voor de vijfde maal is er in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Sint Antho- nis, Grave, Mill St. Hubert), de drie meest noordelijke gemeenten van Limburg (Bergen, Gennep en Mook en Middelaar), maar ook in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Malden volop aandacht voor het gedicht. Onder het motto Vers bij vers ontvangt men in deze gemeenten bij vele bakkers, sla gers, bloemisten en groentezaken op deze dag een gedicht als men daar zijn inkopen doet. Ruim 250 winkeliers doen mee met deze actie. BiblioPlus en de bibliothe ken Horst en Venray (BiblioNu) hebben alle inwoners in het werk gebied uitgenodigd om gedichten in te sturen voor de Gedichtendag 2010. Elf gedichten zijn uitgeko zen en worden op briefkaarten gedrukt en verspreid in het Land van Cuijk, de kop van Noord-Lim burg en de gemeenten Horst, Ven ray en Malden. Bovendien wordt dit jaar een extra verrassingskaart verspreid in het kader van Gedich tendag. De gedichten op briefkaar ten hebben elk een eigen vorm en uitstraling. De verspreiding van de ruim 35.000 kaarten loopt via bibliotheken en verschillende verswinkeliers. BiblioPlus organi seert deze actie in samenwerking met Meralit 'woord in beweging', Stichting Pen Stem, De Vrije Dichters Boxmeer, Schrijfkring Literair Café Venray en BiblioNu. Tijdens de Gedichtendag is in alle bibliotheekvestigingen volop aandacht voor het gedicht. In een aantal bibliotheken worden de uitgekozen gedichten gepresen teerd met behulp van een beamer- projectie. In de bibliotheek Gen nep gaat tussen 14.30 en 15.30 uur Paul Rongen 'verse' gedichten voordragen uit eigen werk. Boven dien ontvangen de bezoekers bij een kopje koffie of thee geen koekje maar een gedicht op brief kaart Om 20.00 uur verzorgt Pen Stem een bijeenkomst in de bibliotheek Grave ter gelegenheid van Gedichtendag. In het muzi kaal omlijstte programma worden gedichten voorgedragen door dichters/schrijvers van Pen&Stem en dichters waarvan een gedicht op een kaart is gepubliceerd. 28 januari wordt een dag waarop men overal in contact komt met een gedicht, waarvan de dichter wellicht een buurman of buur vrouw is. Als het aan de sixtiesband Pre dilection ligt speelt ze zaterdag avond 30 januari in Blok 10 in Horst de sterren van de hemel. Het gaat er dan ook om, om door de eerste voorronde van deze talentenjacht te komen, op de weg naar de hoofdprijs: spelen in Paradiso in Amsterdam. Ande re groepen uit Horst, zoals The Sparks, Pigtail en Campaign, gin gen de band al voor in deze lande lijk georganiseerde talentenjacht voor coverbands. Helaas is het nog geen band uit Horst gelukt om Paradiso te bereiken. Er spelen die avond vier bands uit Limburg: Stratex uit Lottum, The Embrassibles uit Afferden, Pulse uit Sittard en Predilection uit Horst. Het programma is geva rieerd; van nostalgische sixties en funky brass tot rock en classic rock. Het repertoire van Predilec tion bestaat uit covers uit de six ties en seventies van groepen als: CCR, Tom Petty, Searchers, Byrds, Them, Fleetwood Mac, Dave Dee Dozy Beaky Mick Tich, Tre- meloes en Gary Brooker. Het geheel wordt door een pro fessionele jury beoordeeld. Maar ook het publiek heeft een stem in het geheel. Fans van deze band zijn derhalve dan ook van harte welkom. Close Harmony Group Confetti bestaat uit een twintigtal zangers en zangeressen. Het repertoire is veelzijdig, maar vooral de close harmony staat voorop. Op dit moment is de groep op zoek naar mannenstemmen in de leeftijd van 20 tot 45 jaar. Zeker met het oog op het jubileumconcert in april 2011 zijn mannen van harte welkom. Derhalve houdt het koor op woensdag 5 februari vanaf 20.15 uur een gezamenlijke repe titie onder de naam Bring a Friend. Iedereen is van harte welkom om eventueel samen met een koorlid die woensdag deel te nemen aan een repetitie en te proeven van de sfeer De repetities vinden plaats in de ruimte onder Omroep Ven- ray aan de Langeweg Meer informatie over Confetti is te vinden op www.confetti- venray.nl. Dit jaar doen meer dan 175 scholen in Limburg mee aan de Nationale Voorlees- wedstrijd voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. BiblioNu houdt drie lokale voorrondes in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Er zijn dit jaar maar liefst 29 deelnemers in deze regio. Deze 29 deelnemers zijn de winnaars van de rondes op de basisscholen in het werkgebied van BiblioNu. Op zaterdag 30 januari vindt een lokale ronde in de bibliotheek van Venray plaats. In de Baersdonck in Grubbenvorst wordt op dezelfde dag de ronde voor Horst aan de Maas gehouden. De winnaars van de basisscholen uit de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum heb ben de lokale ronde op 5 februari bij basisschool De Peddepoel in Wanssum. Alle deelnemers lezen een fragment uit hun favoriete boek. Een jury beslist wie dit het mooiste doet. De beste acht voor lezers mogen door naar de halve finale die op zaterdag 6 maart bij BiblioNu Horst wordt gehouden. Daar doen ook de drie voorlees- kampioenen uit de regio van BiblioPlus mee. Een deskundige jury beoordeelt het voorlezen op tekstbegrip, tempo, stemgebruik en contact met het publiek. Simpel gezegd: wie leest het mooiste voor? Bij welke voorlezer kan je een speld in de zaal horen vallen? De Natio nale Voorleeswedstrijd is een initi atief van Stichting Lezen en wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting CPNB en de Ver eniging van Openbare Bibliothe ken. De Koninklijke Harmonie Euterpe viert dit jaar het 150- jarig bestaan en is met haar anderhalve eeuw durend bestaan een van Nederlands oudste muziekvereni gingen. Een van de feestelijke acti viteiten is het carnavalsconcert Soiree Amusante op donderdag 4 februari in de schouwburg van Venray. Dit jaar staat er een speciaal concert op het programma. Van wege de Venrayse roots is Euterpe als geen ander in staat een car navalsconcert van hoog niveau ten gehore te brengen. Vanzelf sprekend wisselen muziek, van populair klassiek tot prachtige gearrangeerde Venrayse en Lim burgse liedjes, elkaar af. Naast de Koninklijke Harmonie Euterpe is ook een select gezelschap van het Venray's Mannenkoor aanwezig. Euterpe brengt verder, samen met zangeres Nelleke Rijs, een aan tal onvergetelijke Venrayse ever greens ten gehore. Deze liedjes worden gebracht door Local Kry- ner, een parodie op de bestaande Oostenrijkse folkgroep Global Kryner, die hedendaagse hits in Op Ut Tuffelke Het Vierlingsbeekse jonge rencentrum Gryphus houdt in samenwerking met stichting Op De Toffel op zondag 25 april de bandwedstrijd Op Ut Tuffelke. Regionale muzikanten krijgen tijdens deze bandwedstrijd de kans zich te presenteren. De band of artiest die op het podium als beste uit de bus komt wordt uitge nodigd om als openingsact te fun geren van het popfestival Op De Toffel 2010, dat gehouden wordt op zondag 20 juni op het Vrijt hof in Vierlingsbeek. Bands die interesse hebben kunnen voor 1 maart een demo met biografie stu ren naar: Gryphus, onder vermel ding van Op Ut Tuffelke, postbus 15, 5820 AA in Vierlingsbeek. Meer informatie staat op www.gryphus. nl of www.opdetoffel.nl. een Oberkrainer jasje steekt. Local Kryner bestaat in dit geval uit Frank Peters (trombone), Eugene Eijdems (trompet), Edgar Jans sen (gitaar) Amy Ebberink (kla rinet) en Johan van Krey (accor deon). Verder is er een optreden door Neutjesrang, bestaande uit Paul Nagelmaeker, Fred van den Bogaard en René Oostdam. Kaar ten zijn te verkrijgen aan de kassa van de schouwburg. De aanvang is om 20.11 uur. Kijk voor meer informatie op www.euterpeven- ray.nl. Gewassen en gestreken De tentoonstellingscommissie van streekmuseum De Locht in Melderslo is erin geslaagd om een spraakmakende tentoonstelling van historische gebruiksvoorwer pen samen te stellen. Gewassen en gestreken is een tentoonstel ling over wassen, bleken, mange len, drogen en strijken door de jaren heen. Wassen was (en is?) het werk van de vrouw. Nu gaat wassen volautomatisch, maar de ouderen weten nog dat wassen vroeger zwaar werk was. Water sjouwen, soms wel honderd liter, water verwarmen met houtvuur, wasgoed in de tobbe doen en veel roeren, het natte zware wasgoed eruit halen. Wasgoed mangelen en te drogen leggen of hangen. Na het drogen strijken, opvouwen en opbergen. Al met al kostte dat een volledige dag per week, meestal de maandag. De tentoonstelling geeft een boeiend beeld van de ontwikkeling van dit alledaagse werk door de jaren heen. De ten toonstelling staat in de speciale ruimte voor wisseltentoonstellin gen in het museum. Het museum is tot 1 april geopend op woens dag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur, daarna elke dag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.museumdelocht. nl. Het nieuwe jaar begint met nieuwe kansen! Maar liefst vier winnaars telde de vorige editie van Doe mee met het Literair Café. Deze poë zieliefhebbers, maar ook alle lezers van Peel en Maas, beginnen 2010 weer met nul punten. De eerste opgave van dit jaar luidt als volgt: Tussen ons bleef niet anders meer bepaald dan wat de melkboer met zijn klanten praat en de verkeersagent passeren laat. Wie is de auteur van bovenstaande versregels en uit welk gedicht zijn ze afkomstig? Antwoorden op deze vragen kan men sturen naar het secretariaat van het Literair Café Venray-regio aan de Rochusstraat 1, 5801 RR in Venray, tot vrijdag 19 februari. Elke laatste donderdag van de maand verschijnt er een nieuwe opga ve en wordt het gedicht van de afgelopen maand bekend gemaakt. Er zijn steeds 10 punten te verdienen: 5 voor de juiste naam van de dich ter en 5 voor de goede titel van het gedicht. Iedereen die de oplossing weet, spoort het Literair Café aan in te zenden. Immers behalve voor de jaarwedstrijd, wordt er voor mensen die wel eens een of twee keer een fragment herkennen, aan het einde van het jaar een prijs verloot. De Raadselige Rozen 2009 voor proza en poëzie zijn uitgereikt. Burge meester Gilissen verrichtte een van zijn eerste officiële handelingen in de gemeente Venray. Onder grote belangstelling overhandigde hij de Raadselige Rozen aan Gonny Smeulders-Veltman uit Geldrop (poë zie) en aan Ilse Annegarn uit Venlo (proza). De Witte Hoeve was voor deze gelegenheid versierd met banners waarop teksten van vroegere prijswinnaars te lezen waren. De Bijprijs, de publieksprijs, ging naar Diny van Oostrum uit Beugen. Ook zijn de winnaars van de Peel en Maaswedstrijd 2009 zijn gehuldigd: Mevrouw I. Ophey en de heren A. Ederveen, J. van Kempen en P Weerts hielden de strijd tot het einde vol: Allen scoorden 110 punten en werden beloond met een prijs. De heer Ederveen behoorde al meer keren tot de prijswinnaars. De stimu- leringsprijs ging naar mevr. Van Looverbosch. Het eerste halfjaar van 2010 komt Joost Zwagerman naar Venray. Helaas heeft de auteur die in maart naar Venray zou komen wegens gezondheidsredenen al zijn con tracten af moeten zeggen. Dus geen Herman Koch. Maar men is erin geslaagd voor diezelfde datum, zondag 28 maart, Joost Zwagerman te strikken. Hij wordt om 11.30 uur in het Theehuis van het St. Odapark met open armen ontvangen. Op zondag 18 april viert de Schrijfkring van het Literair Café Venray-regio zijn 12,5 jarig bestaan met als thema Het rijk der Muzen in datzelfde Theehuis. Het seizoen wordt afgeslo ten met het bezoek van Suzanna Jansen, auteur van het Pauperpara dijs, op zondag 2 mei. Wie ook donateur wil worden van het Literair Café Venray-regio kan contact opnemen met het secretariaat. Daarmee steunt men de activiteiten van het Venrayse Literair Café. Men krijgt het programma thuisgestuurd en bovendien ontvangt men reductie op de entreekosten van de bijeenkomsten. Informatie over het bovenge noemde of over het werk van het Literair Café is te verkrijgen bij het secretariaat: Rochusstraat 1, 5801 RR in Venray, telefoon (0478)582948. Zie ook www.literair-cafe-venray.nl. Op het Raayland College in Venray wordt momenteel hard gewerkt aan de vijftiende Traay Out. Een kleine tweehonderd leer lingen en personeelsleden laten van dinsdag 9 tot en met donder dag 11 februari in de schouwburg in Venray hun vaak onvermoede talenten zien op het gebied van toneel, cabaret, muziek en dans. De decorploeg heeft decors gebouwd en ook de schmink- groep zal haar beste beentje voorzetten. De Traay Out is onder de leerlingen immens populair, getuige het enorme aanbod van acts waaruit ook dit jaar weer een keuze gemaakt moest wor den. Daarbij is er overigens voor gezorgd, dat alle afdelingen en jaargroepen van de school verte genwoordigd zijn. Ook het publiek weet de jaar lijkse schoolrevue van het Raay- land College te waarderen, gezien de run op de kaartjes waarvan de verkoop inmiddels in volle gang is. Wie wil komen kijken kan via telefoon (0478)551155) wellicht nog aan een kaartje komen. In het dorpshuis aan het Groot dorp in Merselo wordt door Groen Podium op dinsdag 23 februari vanaf 19 30 uur een bij eenkomst gehouden. Deze keer staat de bijeenkomst in het teken van de jeugd. Om de toekomst van deze organisaties en de natuur in het algemeen veilig te stellen, is het zaak om jongeren nu al bij deze organisaties te betrek ken. Het thema is Het betrekken van de jeugd bij je organisatie en er is een presentatie door Jac de Cock en jeugdleden. Tevens er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De presentatie is in handen van Marije Freriks (voorzitter IVN Geijsteren-Venray) over strate gieën voor natuurorganisaties om jeugd en jongeren te werven en te binden. De sluiting is circa 21.30 uur. Boekrecensie in Peel en Maas Het lijkt een redelijk geluk kig huwelijk. Maar als de jongste dochter van Lenie en Michael vermoord wordt aan getroffen in een hotel, lukt het hen niet om dit drama samen te verwerken. Hun relatie komt op scherp te staan en gebeurtenissen van jaren gele den eisen hun tol. Er sluipt een onbehaaglijke onzeker heid hun leven binnen. Lenie probeert als eerste de situ atie weer te normaliseren. Maar dan wordt de bodem opnieuw onder hun voeten weggeslagen en komt Michael erachter dat hij zijn verantwoordelijkheid voor een misstap in het verleden te licht heeft ingeschat. Loes den Hollander schrijft al vanaf het moment dat ze kon lezen. Aanvankelijk poëzie, later columns, daarna verhalen en ten slotte haar eerste boek. Toch kwam het nooit in haar op om van schrijven haar beroep te maken, omdat ze zich helemaal richtte op haar carrière in de gezond heidszorg. Dat veranderde toen ze in 2001 een verhalenwedstrijd won. Vanaf dat moment ging er voor haar gevoel een luik in haar hoofd open waar een onstuitbare lading teksten achter zit die zich allemaal verdringen om te worden opgeschreven. Toen ze in 2006 haar carrière als directeur van een gezondheidszorginstelling beëin digde, vond ze vrijwel tegelijk een uitgever voor Vrijdag, haar eerste literaire thriller. Daarna volgde al snel het zinderende Zwanenzang en sindsdien is schrijven haar voornaamste bezigheid. De literai re thriller Wisselgeld is te koop bij boekhandel Van den Munckhof in Venray. Prijs: 19,95 euro. Die Lustige Witwe Kunst Cultuur I T c H A I R E THRrUfR

Peel en Maas | 2010 | | pagina 10