EXTRA IN PRIJS VERLAAGD qP 0 WOLFF kortingen Jggj pjfjfd NU HÉÉL VEEL o ét Dinnershdw ^Theater dp bezdek" in Asteria Venray h q n »**£- lg>. Bandoetere Gelijkspel De Peelkorf En verder: MET TOT voor tegels, sanitair en tegelwerken! Weersteen Gouden bruidspaar in Blitterswijck Honderdeenendertigste jaargang - week 3 - donderdag 21 januari 2010 Gemeentelijke mededelingen 17-18 Kunst Cultuur 19 Sport 20-24 Kerkelijke diensten 26 I I Ov< Grotestraat 23 - Venray - CD Tel. 0478-581526 Flinke subsidie voor Euterpe, Venray's Mannenkoor en gilde Blitterswijck In 2010 vieren vier roem rijke verenigingen uit de gemeente Venray hun jubile um. Het St. Antonius Abt Gilde uit Blitterswijck viert het 525- jarig bestaan, de Koninklijke Harmonie Euterpe is 150 jaar oud en het Venray's Mannen koor viert het eerste eeuw feest. Harmonie St. Catharina uit Leunen, Veulen en Heide werd negentig jaar geleden opgericht. De vier jubilerende verenigin gen kunnen rekenen op een een malige subsidie van de gemeente Venray voor hun jubileumfestivi teiten. Zo organiseert het St. Anto nius Abt Gilde op zondag 18 juli een grote internationale gildedag. Hieraan nemen bijna tweeduizend leden van gilden en schutterijen uit Nederland, België, Duitsland en Polen deel. Het programma begint in het begin van de middag met een grote optocht door de straten van Blitterswijck. Het gilde krijgt een subsidie van 4800 euro. Euterpe ontvangt een bijdrage van 4234 euro en het Venray's Man nenkoor is spekkoper met liefst 10.000 euro subsidie. Harmonie St. Catharina kan rekenen op een bijdrage van 308 euro. De eenmalige festiviteiten in verband met jubilea vallen buiten het normale evenementenbudget dat 55.000 euro telt. Het college heeft voor jubilea in de begroting geen geld vrijgemaakt. Ieder eve nement wordt apart beoordeeld of het in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. Dit jaar gaat het in totaal om ruim 19.000 euro. Dit bedrag wordt gehaald uit de post onvoorziene uitgaven. Net als bij reguliere evenemen ten moeten ook de jubileumfesti viteiten bijdragen aan een positie ve beleving van Venray. Het dient teven een speciale gebeurtenis te zijn die een unieke uitstraling heeft. De vier jubileumactiviteiten hebben, volgens het college, een sterke uitstraling, zowel lokaal, regionaal en deels landelijk. Van de reguliere evenementen zijn de hoogste ontvangers de samenge stelde paardensportwedstrijden in Castenray (30 april tot 2 mei) en de ijsbaan Venray on Ice, met ieder een subsidie van 10.000 euro. Dit is ook het maximale bedrag. Afge lopen jaar is Venray on Ice niet georganiseerd. Voorwaarde voor de gemeentelijke bijdrage is uiter aard dat het winterevenement eind dit jaar wel doorgang vindt. De organisatie heeft gevraagd om een bijdrage van 30.000 euro. Het paardensportevenement in Cas tenray trekt 400 deelnemers, 3000 bezoekers en er werken 500 vrij willigers aan mee. In totaal heeft het college groen licht gegeven voor bijna 54.000 euro financiële steun aan zeventien jaarlijks terug kerende evenementen. "Subsidie verlenen is één van de doelen van het evenementen- beleid", legt wethouder Ike Bus- ser uit. "We willen de organisato ren stimuleren evenementen te organiseren en de kwaliteit ervan verbeteren." Voor Busser is het de eerste keer dat hij evenementen subsidies verstrekt. "Het is een behoorlijke pot", constateert hij. "Een teken dat Venray zijn vereni gingen en evenementen belang rijk vindt. Al die kleine en grote festiviteiten zorgen voor een leef bare gemeente." AANVRAAG Organisatoren van evenemen ten moeten vóór 1 november een aanvraag indienen bij de gemeen te. Aan de hand van een punten systeem worden de aanvragen beoordeeld. Evenementen die de meeste punten scoren, komen als eerste in aanmerking voor sub sidie. Wanneer het budget op is, worden de volgende aanvragen afgewezen. Blijft er na de eerste ronde geld over, dan volgt er een tweede ronde. Alle aanvragen die voor 1 mei van het volgende jaar zijn ingediend komen dan in aanmerking. "Maar veel zit er niet meer in het potje voor de tweede ronde", verklaart de wethouder. "Nog maar 1134 euro." Voor 2010 is verder subsidie toegekend aan: internationaal judotoernooi (7500 euro), danstoernooi De Peeldan- cers (750 euro), intocht Sint-Nico- laas (3068 euro), Fietsvierdaagse Venray (4100 euro), kunstmani festatie in Geijsteren (2000 euro). Vlakwatercross (2000 euro), Peter Winnen Classic (244 euro), rol stoeldanswedstrijd Freestyle (500 euro), internationaal A-jeugdtoer- nooi Oostrum (870 euro), Venray Muzikaal Totaal (7290 euro), Vre defeesten Vredepeel (1000 euro), levende kerststal op de Grote Markt (1800 euro), grote nationale kleindierententoonstelling (450 euro), Rooy on the Beach (1294 euro) en de Caselse Aovend (1000 euro). Aanvragen van jongerencen trum Jera uit Ysselsteyn voor het popfestival Jera on Air en van tennisclub Rohde voor Rhodeo Open zijn afgewezen. De reden is dat beide verenigingen al een reguliere subsidie krijgen van de gemeente voor het organiseren van activiteiten. LEES VERDER OP PAGINA 3. ASTERIA fTL ^1- Contactlenzen op jonge leeftijd? Geen probleem! CAMPS OPTIEK Boekrecensie Visserslatijn of niet? is de nieuwste uitgave van Hannes, die al jaren naam en faam maakt als columnist van het rebelse nieuwsblad Peel en Maas, en zich met zijn scherpe pen ook stort op het schrijven van thrillers in optima forma. Het spannende verhaal Vis serslatijn of niet? is gebaseerd op feiten, maar ook op fictie en spe culatie. Hannes heeft de vrijheid genomen om zelf een invulling te geven aan de gebeurtenissen in een kleine gemeente, aan de vooravond van haar opheffing. Het boek bestaat uit 66 hoofd stukken, telt maar liefst 561 pagina's, is dertig centimeter dik en zit bomvol verrassende wen dingen. De hoofdfiguren in deze vlot geschreven detective zijn een architect, twee wethouders, een burgemeester, enkele ambte naren en een boer. De plot in het kort: de architect wil bouwen, net als de gemeente, maar in de loop der jaren raakt de relatie tussen de architect aan de ene kant en het gemeentebestuur en de boer aan de andere kant door tal van misverstanden, een gebrek aan communicatie, niet nagekomen afspraken, een top ambtenaar met een eigen agenda en blunders ernstig vertroe beld. Boze brieven, rechtszaken, schadeclaims en tegen het col lege van B en W in het geweer komende ambtenaren zijn het gevolg. Net na de beslagleg ging op de bezittingen van de architect, aan de vooravond van Kerstmis, verschijnt er in het nieuwe jaar 2010 plotsklaps een opvallend gezicht aan het fir mament: een jonge, zorgvuldig formulerende wethouder uit de naburige gemeente, die gruwelt van routineklussen en als loco burgemeester met een loodzwa re portefeuille staat te trappelen om alle problemen in ijltempo op te lossen. Open, ambitieus en enthousiast stort hij zich op het hoofdpijndossier en probeert hij alle plooien, met een flinke dosis gezond verstand, glad te strijken. Maar of dat lukt? Visserslatijn of niet? is het begin van een vandaag-kopen- en-vannacht-doorlezen-reeks vol actie en gevaar: een bloedstol lende en hartverscheurende serie waar je van het begin af gewoon bij moet zijn. Aan het einde van de reeks wordt een opeenvolging van verwarringen ontknoopt en een verrassende clou blootgelegd. Was het Vis serslatijn of niet? De toekomst zal het leren... Hannes Reportage op www.peelenmaastv.nl 3 koopavonden 50% KORTINGOP MONTUREN /^IJMAKEN^ DE PRIJZEN CL KLEINER nnUJD«iMiwrae JEANS MODE CASUALS ZONDAG 24 JANUARI HAITI-benefietconcert in het Podium De Bleek 62/64 Venray Tel. 0478-582628 TAPIJTCENTRUM BlERMANN - VAN DEN EIJNDEN, keurslager Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum Tel. 0478-58 34 29 www.biermannvdeijnden.keurslager.nl 01 ANWB Streetwise was vrijdag morgen aanwezig op basisschool De Vlaswei om de kinderen te wijzen op de gevaren in het ver- ervaren keer. De kinderen kregen prakti- verkeer sche tips, maar konden ook zelf hoe ze hoe ze zich in het moeten gedragen en een ongeluk kunnen vermijden. Op Peel en Maas TV was dinsdagavond een sfeerimp ressie van ANWB Streetwise op De Vlaswei te zien. Uitzending gemist? Kijk dan op de website www.peelenmaastv.nl. De Rooyse Wissel strijdt al zes jaar voor verlofwoning grotestraat 5 venray Al sinds 2004 strijdt De Rooyse Wissel voor de bouw van een verlofwoning buiten de hekken van de tbs-kliniek in Oostrum. Na een langdu rige juridische strijd komt er nu eindelijk schot in het plan. De gemeente werkt mee aan een wijziging van het bestem mingsplan zodat het omstre den pand aan de Wanssumse- weg kan worden gebouwd. De kwestie ligt uiterst gevoelig bij de Oostrumse gemeenschap. Bij de komst van De Rooyse Wis sel, ruim tien jaar geleden, is de toezegging gedaan dat er aan de Wanssumseweg niets gebouwd zou worden buiten de hoge hek ken van de zwaarbeveiligde inrich ting. Dat was voor de verontruste dorpsbewoners een voorwaarde om destijds overstag te gaan. Al snel na de opening rond de mil lenniumwisseling kwam de direc tie met het plan voor de bouw van een verlofwoning. Die is bestemd voor bijna uitbehandelde tbs'ers die buiten de muren van de kli niek hun laatste stap zetten naar een terugkeer in de maatschappij. In eerste instantie zou die woning komen op het terrein van Servaas- hof aan de Stationsweg. Dat stuitte ook op de minste bezwaren. Later kwam de GGZ-directie terug op haar eerdere toezegging. De tbs'ers waren toch niet welkom op het Servaas-terrein. De Rooyse Wissel zat toen met een pro bleem en moest op zoek naar een nieuwe plek. In 2005 ontstond er flinke beroering in Oostrum toen bekend werd dat de verlofwoning toch vlak buiten de kliniek zou komen. De gemeente weigerde daarop mee te werken aan een wijziging van het bestemmings plan. Samen met de dorpsraad werd de kwestie uitgevochten tot bij het hoogste rechtsorgaan. In 2007 stelde de Raad van State de gemeente en de dorpsraad echter in het ongelijk. Er was toen nog sprake van twee verlofwoningen voor twaalf bijna uitbehandelde patiënten. Inmiddels gaat het nog om een woning voor negen tbs'ers. Iedere patiënt heeft er een zelfstandige wooneenheid met een vrije in- en uitloop. Er is een gemeenschappelijke ruimte waar overdag begeleiding aanwezig is. De woning krijgt geen tuin en ligt midden in het bos. LEES VERDER OP PAGINA 3. TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is ma.. leverancier van een uitgebreide collectie topmerken Dit jaar bestaan wij 25 jaar. Kom langs voor speciale acties! Rongen dé specialist Keizersv 22 Venray Jeh: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN Sale Sale MAAS Sale Sale berden? 2010 druk jubileumjaar H T E L DINEREN VERGADEREN FEESTEN U bent van harte welkom voor een gezellige avond met zang en dans door een professioneel thrnUr- gezelschap. Zij serveren Ueen heerlijk verrassingsdiner. Maasheseweg BDa Venray tel. D47B-51 1 4 66 www.asteria.nl Dinnershdw Entertainment en 4 gangen- diner incl. consumpties ((exclusief buitenlands gedistilleerd) "U" Data 2D 1D: 30 januari, 27 februari, 27 maart, 10 april, 1 mei en 5 juni □K LEUK VDDR GRDTE GRDEPEN EDWIN S. BIANCA 's maandags gesloten Grotestraat 48 Venray Tel. 582409 Pas op in het verkeer Grote Markt 21 Venray, Tel. 0478-516708 B de voor- waarden speciaal optiek Passage 5 Venray 10478 58 34 40 aanvang 14.00 uur www.wolffjeansvenray.nl ^^ven^y «simsai a0 10% www.tapijtcentrum.nl KEURSLAGER m Gemeente werkt mee aan omstreden tbs-woning t» y y t r

Peel en Maas | 2010 | | pagina 1