JS Engelen: nu ook voor kinderen Fantasticz in PopPodium Nationale Voorleesdagen De Locht 1yA r vr w V'f r;yw Tentoonstelling in Beukenrode Köpkesmert Watermolens in de regio Siberische opvoeding (J PEEL EN MAAS Donderdag 14 januari 2010 - Pagina 8 Programma Schouwburg Venray Als gevolg van de vele carna valsactiviteiten komende week een bescheiden programma in Schouwburg Venray met het jubileumconcert van het Ven- ray's Mannenkoor en cabaret met Mark van de Veerdonk. Het Venray's Mannenkoor neemt de toehoorders tijdens hun jubileumconcert op vrijdag 15 januari in de schouwburg mee op reis door de tijd. Aan de hand van een oude, bekende Venraynaar krijgen de gasten voor de pauze een terugblik op honderd jaar Venray en Venray's Mannenkoor. Na de pauze wordt er een veelzij dig programma aangeboden waar in de lichte muziek en de musical centraal staan. Aan deze voorstel ling werkt ook de Koninklijke Har monie Euterpe mee. Solisten van de avond zijn Marjolein Teepen (Deurne, Op zoek naar Evita), de in Venray geboren Ron Barents (Miss Saigon, Elisabeth, Titanic the Musical en Coverband Marble) en Paul Francken (hoofdrollen in diverse musicals in Wageningen en omgeving). Aanvang 20.00 uur. Op dinsdag 19 januari vanaf 20.00 uur kan men in de schouwburg van Venray de cabaretvoorstelling Ranjaneurose van Mark van de Veerdonk bezoeken. Iedere hond die zegt dat hij kan praten liegt en ook glazenwassers moeten op iemand terug kunnen vallen. Het cabaretprogramma van Van de Veerdonk zit vol met dit soort maffe logica. Of het weer zo hila- rk'C risch wordt als zijn vorige show? Door deze vraag kwam Van de Veerdonk op het idee van Ranja neurose. Want "we willen allemaal niets liever dan die herkenbare kwaliteit van vroeger.maar dan wel helemaal anders! Toch?" De Raadselige Rozen, de Ven- rayse prijzen voor amateurdich- ters en -schrijvers, worden voor de 17e keer uitgereikt op zon dag 24 januari door Literair Café Venray en de organisatie van De Raadselige Roos. Er zijn dit jaar 49 gedichten en 38 verhalen ter beoordeling aan de jury voorge legd. De leeftijden van de deel nemers zijn veelal 50+ met een uitschieter naar boven, 91 en naar beneden, 19 jaar. Als het Literair Café en ook de jury's echter een wens zouden mogen uiten, dan is dat de jonge deelnemers in de toe komst steeds meer meedoen aan deze schrijfwedstrijd. Prijswin naars en de bundel van wedstrijd 17 worden gepresenteerd op 24 januari. De prijzen worden uitge reikt door Venrays nieuwe bur gemeester, Hans Gilissen. De Bij prijs, de publieksprijs voor poëzie, wordt namens de publieksjury van ditmaal tweeëntwintig per sonen overhandigd door Nens op den Brouw. Ook de winnaars van de Dichtregelwedstrijd 2009 worden gehuldigd. De Raadselige Roos is een podium voor ama- teurdichters en -schrijvers, maar ook voor jong aanstormend talent op toneel. Dat podium is dit jaar voor Steef janssen (1990), pabos tudent uit Holthees. Hoewel van net over de grens, toch uit eigen de regio. Jong, maar al gepassio neerd bezig met cabaret. Komend uit de stal van het Raayland Col lege: de Traay Out. Met gedreven heid werkend om zich te laten zien met eigen teksten en voor dracht, een persoonlijkheid in wording. Bespraakt, beweeglijk en dynamisch gericht op anderen: zijn publiek. Hij won in 2006 in Roermond de LVO Star Academy (een prijs voor jongtalent van Lim burgse middelbare scholen) Twee jaar later gevolgd door de eerste prijs in de categorie Text on Stage aan het Scolarta Cultuurfestival in Hasselt. De prijsuitreiking en boekpresentatie van de 17e Raad- selige Roos wordt gehouden vanaf 11.30 uur in De Witte Hoeve aan de Gasstraat in Venray. Na afloop presenteert De Witte Hoeve een literair buffet, waarbij deelnemers gedichten kunnen voordragen. Wie daarvan ook wil genieten, dient per persoon 20 euro te stor ten op bankrekening 6075 76 472 van De Witte Hoeve onder vermel ding van 'Literair Buffet 24 janu ari'. Meer informatie op www. literair-cafe-venray.nl. De boodschap van Pascalle Mansvelders' solo-expositie This gun's for hire in het Oda- park in Venray moet ook - of juist - kinderen bereiken. In de lijn van eerdere projecten waarin Mansvelders haar enge len de wereld instuurde, is er nu Daily Planet, een kinder krant voor en door kinderen en met bijdrages van onder meer Rob Scholte en Peter Drehmanns. Onderwerp? Supermensen. Ofwel engelen. Tot eind februari is het Odapark nog het domein van de geschil derde engelen van kunstenares Pascalle Mansvelders. Tot nu toe trok This Gun's for Hire al 50% meer bezoekers dan gewoonlijk. Bij de solo-expositie hoort - geheel in de lijn van haar denken - een kinderkrant, waaraan behalve kin deren onder meer spraakmakende kunstenaars als Rob Scholte, schrij ver Peter Drehmanns, journalist Emile Hollman en reclamedier Paul Mertz meeschreven. De krant gaat over 'die andere wereld', zoals die door kunstenaars en enge len gecreëerd kan worden. Een wereld die soms verdacht veel op het echte leven lijkt. De krant is verkrijgbaar bij het Odapark en bedoeld voor kinderen van basis school tot middelbare school, maar ook geschikt voor iedereen die graag in normale taal over kunst leest. Mansvelders werk wordt niet 'droog' geanalyseerd, maar de lezer maakt op bijzon dere wijze kennis met een andere wereld, die van kunst en engelen. Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen via kunst@oda- park.nl. Het Odapark selecteerde Pascalle Mansvelders voor een grote solo-expositie This gun's for hire in Odapark het Centrum voor Hedendaagse Kunst in Venray. in haar geschilderde portretten staat het oeroude idee van engelen cen traal: als boodschappers die ons iets te vertellen hebben. Mansvel- ders laat de breedte van het realis me zien, tegelijkertijd beperkt ze zich tot een enkele fictieve meta foor: engelen. Haar onderwerp is de mens. Haar werk gaat over mensen die fouten maken, vra gen hebben. Die liefhebben, pijn voelen en je pijn doen. Vallen en opstaan. Het Odapark, ligt in een bosrijk stiltegebied, en legt zich toe op vernieuwende en spraak makende hedendaagse kunst. Met een reputatie als instituut dat grote kunstenaars in een vroegtij dig stadium weet te spotten. De Tjech David Cerny, de Mexicaan Brody Condon, de Belg Koen Van- mechelen en anderen waren voor hun grote doorbraak al in Venray geweest. De openingstijden van het Odapark aan de Merseloseweg 117 zijn van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. informatie via de website www. odapark.nl. in het PopPodium in Venray staat op zaterdag 16 januari het evenement Fantasticz op het programma. Al eerder werd het concept geïntroduceerd in de Pilot in Ysselsteyn door de Fan- tasticz-crew, bestaande uit drie jongens. Deze zaterdag treden tal van dj's uit Venray en omstreken op. De dj's hebben hun sporen ruimschoots verdiend. Zo stond TK Royal op het jongerenfestival Splash en mocht hij host zijn bij de entree van New Years Eve tij dens Funk The System. Ook Audio Abuse is hard op weg om door te breken. Met zijn onmisken- bare sound stond hij in de finale van de dj- contest en heeft hij gedraaid in Zenith. Dj Michel Shu- tin is een oude bekende in Ven- ray en omstreken en hij laat zijn skills graag horen aan het publiek van Fantasticz. Als laatste dj en tevens medeorganisator zweept Izzy Meuzen het publiek op met een mix van house- en trancemu ziek. Hij draait tot 03.00 uur. De avond duurt van 21.00 tot 03.00 uur. Het PopPodium is te vinden aan de Kruisstraat in Venray. Meer informatie is te vinden op www. fantasticz.nl en fantasticzevents. hyves.nl. Voor de zevende keer wor den van 20 tot en met 30 januari de Nationale Voorlees dagen gevierd. Ook in bibli otheekvestigingen van Bibli- oNu. Doel is het voorlezen aan kinderen tot 6 jaar te bevorde ren. Want met voorlezen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Voorleestips zijn te vinden op www.leesplein.nl. Het Prentenboek van het Jaar, De Wiebelbillenboogie van Guido van Genechten, staat centraal tij dens deze voorleesdagen: Een eigentijds en zeer herkenbaar ver haal. Als mama even weg moet, voor haar werk ofzo... zorgt papa voor de kinderen zoals alleen papa dat kan. Binnen de kort ste keren wordt het een vrolijke bende. Alles kan en alles mag. Wat zou mama daarvan vinden? Bij de verschillende vestigingen van BiblioNu staan de bibliothecaris sen klaar om kinderen en ouders te helpen bij het zoeken naar geschikte prentenboeken. Vraag naar de gratis voorleesgids. Activiteiten BiblioNu: Woens dag 20 januari vindt het Nationale Voorleesontbijt plaats. In peuter- groepen, basisscholen en biblio theken luisteren kinderen naar het verhaal van de Wiebelbillen- boogie. Met lekkere broodjes en iets te drinken. In de verschillende vestigingen van BiblioNu komen groepen peuters op bezoek. Na het voorlezen dansen de peu ters de Wiebelbillenboogie. Alle baby's, peuters en kleuters die lid worden van BiblioNu krijgen een vingerpoppetje van Anton cadeau. Peuters en kleuters kunnen in alle vestigingen meedoen met de Wie- belbillenboogie quiz. Met het aan kruisen van zes goede antwoor den maken ze kans op een leuke prijs. Woensdag 27 januari van 14.00 tot 15.00 uur Bewegen op Muziek bij BiblioNu Venray, Merseloseweg 59. Interactieve workshop voor kleuters (onderbouw basisonder wijs): weinig instructie en heel veel doen. Met liedjes die passen bij de dans... en andersom. Het ene moment bewegen als een grote stevige olifant, terwijl ze het andere moment het muisje zijn dat snel zijn/haar eten naar een holletje brengt. Vrijdag 29 janu ari vanaf 14.00 bij BiblioNu Horst, Librije 60: voorlezen met Elle en Madame Annabelle door het Glimlachpaleis. Elle en Annabelle vertellen over zichzelf en wat ze zo leuk vinden aan lezen. Na het voorlezen wordt het boek samen met de kinderen besproken. De kinderen krijgen een leesdrankje met wat lekkers. Kortom een fees telijke lees- en vertelworkshop. Deze gratis voorstelling is geschikt voor kinderen van twee en drie jaar. Aanmelden kan bij aanmeldingen@biblionu.nl. In streekmuseum De Locht in Melderslo worden op zon dag 17 januari demonstraties zadelmaken, leer bewerken en klokken maken gehouden. 's Middags is de klokkenmaker aanwezig. Hij laat zien op welke manier uurwerken worden ver vaardigd en gerepareerd. Bezoe kers kunnen uiteraard ook advies inwinnen voor het geval zij zelf een bijzondere klok hebben die gerepareerd moet worden. De klokkenmaker heeft uiteraard ook allerlei bijzonde gereedschap bij zich dat onmisbaar is bij het maken en repareren van uur werken. Op een andere plek in het museum is een demonstratie zadelmaken en leer bewerken. Op de bovenverdieping is de expo sitie Gewassen en Gestreken te bekijken. Deze laat zien hoe het wassen zich ontwikkelde van inspannend handwerk tot een volledig geautomatiseerde bewer king. Uiteraard staan ook alle hulpmiddelen en machines, van heel eenvoudig tot zeer ingenieus, tentoongesteld. Het museum is geopend op woensdag van 14.00-17.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De bijzonde re demonstraties beginnen rond 12.00 uur. Groepen kunnen, op afspraak, ook op andere tijden terecht. Zie ook www.delocht.nl. -l-V' 0- r k - 1 W* V Sf r f rnJ m r - t 4Ê& r pete rmaasfo tog ra fie In het kader van het honderd jarig bestaan houdt het Venray's Mannenkoor galaconcerten op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari. Deze galaconcerten beloven een bijzonder spektakelstuk te wor den: een reis door de historie van het VMK, na de pauze gevolgd door een programma waarin de veelzijdigheid van de musical cen traal staat. Godefridus Henschenius en dr. Henricus Poels praten vanaf hun sokkels de scènes aan elkaar. Hun samenspraak neemt de aanwezi gen mee naar het ontstaan van het koor 1909 en vervolgens via muzi- kale tussenstops naar het heden. Op die manier komt het koor in al zijn facetten aan bod: de reizen, het repertoire, de veranderingen en de samenwerking met andere muziekgezelschappen. Daarna leidt Rob van Lieshout als presen tator het programmaonderdeel musical/show waarin onder meer West Side Story, Evita, Tarzan en The Wizard of Oz de revue pas seren. Dit deel van het concert laat zich het best betitelen als: Op zoek naar. Koor en solisten bren gen een gevarieerd programma uit verschillende musicals. Het VMK brengt samen met harmo nie Euterpe onder meer Seventy six trombones en Hey Jude ten gehore. Solisten zijn op de vrij dagavond Renée van Wegberg uit Horst en op zaterdag Marjo lein Teepen uit Deurne (bekend van Op zoek naar Evita). Verder treden de oud-Venraynaren Ron Barents (bekend van Musical Friends in Concert), Paul Franc ken (hoofdrollen in diverse musi cals) en oud-VMK-zanger Sjang Drabbels op. Het combo van Otto Koolen zorgt voor de algehele muzikale begeleiding en Gerald Wijnen neemt enkele nummers op piano voor zijn rekening. Het Mark Lucassen Jazz Trio, te horen tijdens een jazzy intermezzo, is ook te beluisteren na afloop van het concert in de foyer. Verder beleeft men de première van de jubileumcompositie Twieë bieën', geschreven door Nard Reijnders en Ten Duijf. Het concert wordt afgesloten door alle medewerkers aan dit concert. De voorstelling van zaterdagavond is reeds uitver kocht. Er zijn nog wel een beperkt aantal kaarten te bestellen voor de vrijdagvoorstelling via e-mail info@venraysmannenkoor.nl. De kaarten liggen op vrijdagavond bij de kassa van de schouwburg klaar. Ook bij de kassa van de schouw burg zijn nog enkele kaarten te koop. In verpleeghuis Beukenrode in Venray worden vanaf vrijdag 15 januari kunstwerken getoond die geschilderd zijn door bewo ners en cliënten van Beukenrode. Schilderijen die iets vertellen over henzelf, hun omgeving of een onderwerp dat hen op dat moment aansprak, maar ook foto's van handen die, als je ernaar kijkt, het leven van iemand in beeld brengen. Al deze kunstuitingen zijn te zien op de begane grond, tot 1 maart. Diverse bewoners en cliënten van het verpleeghuis heb ben de afgelopen maanden onge veer dertig kunstwerken gemaakt. Amateurfotografe Patty Hofmans, die daarnaast ook werkzaam is in het verpleeghuis, heeft een tiental foto's gemaakt die verwij zen naar de titel van deze expo sitie: Handen brengen een leven in beeld. De traditionele Köpkesmert in Maashees wordt dit jaar gehouden op zondag 17 januari. Om 11.00 uur is de heilige mis in de paro chiekerk. De dienst wordt opge luisterd door het zangkoor. Na de mis worden bij Plein 27 allerlei soorten vlees van het varken te koop aangeboden door de Rüpers Rob en Marc.Tussen de verkoop rondes wordt een afwisselend programma geboden, te beginnen met het jeugdorkest BMBM. De leden van het jeugdorkest komen uit Broekhuizen, Maashees, Broek- huizenvorst en Melderslo. Ook dit jaar is er weer een jeugdronde om de jonge inwoners alvast kennis te laten maken met de verkoop bij opbod. Ook de Cheerbliekskes treden op. Tijdens de Köpkesmert kunnen belangstellenden het gewicht van drie schalen vlees raden en barakken bij het gilde. Na de mis en de koffie opent rond de klok van 13.00 uur het jeugdorkest de Köpkesmert, en rond de klok van 16.30 uur is het einde in zicht. In zaal Het Trefpunt van ver pleeghuis Beukenrode aan de Beukenlaan in Venray wordt op maandag 18 januari vanaf 19.30 uur een lezing gehouden door Hans de Mars. Zijn lezing heeft als titel De geschiede nis van de watermolens in de regio. Vooral vanuit ecologische hoek is de rol van de cultuurhistorie in het waterbeheer lange tijd onder schat. De algemene perceptie was tot voor kort dat beeksystemen in de 19e eeuw en daarvoor nog weinig beïnvloed waren door menselijk handelen. Beken kon den naar hartenlust meanderen waren schoon en er bestonden amper migratie belemmeringen. Meer en meer wordt duidelijk dat dit beeld van de voorafgaande eeuwen niet juist is, integendeel zelfs. De Mars heeft hierover een boeiende presentatie gemaakt. Onderzoek door De Mars laat zien dat de beeksystemen van Zuidoost-Nederland in het verle den veel sterker zijn beïnvloed door menselijk handelen dan wel wordt gedacht. In het eerste deel van zijn presentatie gaat hij in op de herkomst en ouderdom van de molens in onze omgeving en de gebruiksfuncties die molens had den in de toenmalige maatschap pij. Al sinds de 10e eeuw maar wellicht zelfs al ver daarvoor heb ben watermolens een wezenlijke invloed gehad op het landgebruik door de mens en het functione ren van water- en ecosystemen in de beekdalen. Daarna gaat hij in op de landschappelijke conse quenties van de molens. Daarnaast komen de vermeende (ecologi sche) implicaties van het huidige waterbeleid aanbod. Vooral op dit punt komen eco logie en cultuurhistorie vaak onnodig met elkaar conflict. De Mars (1960) is in het dagelijkse leven werkzaam als senior advi seur ecohydrologie bij de Afde ling Water Ecologie van Royal Haskoning in Maastricht. Zoals gebruikelijk is de lezing ook voor belangstellende niet-leden gratis toegankelijk. Boekrecensie in Peel en Maas Siberische opvoeding vertelt het autobiografische verhaal van een jongetje dat opgroeit in een Urca, een leefgemeen schap van 'eerlijke criminelen' in een door God verlaten uit hoek in Transnistrië, Siberië. Deze Urca's hebben een anar chistische visie op de overheid en koesteren een diepe haat voor iedereen die in dienst is van deze staat. Maar het is ook een hechte gemeenschap waarin geestelijk gehandicapten beschermd worden en bejaarden op een voetstuk wor den geplaatst. Geld wordt gezien als iets minderwaardigs, alleen goed om iconen of tatoeages mee aan te schaffen, kleding mag nooit overdadig zijn, goede manie ren zijn essentieel, er wordt niet gehandeld in drugs en men is zeer religieus. Siberische opvoeding is een verbijsterend verhaal, balance rend op de rand van fictie en non fictie, moraal en bandeloosheid, gewelddadigheid en nostalgie. In Siberische opvoeding beschrijft Nicolai Lilin de eerste achttien jaar van zijn leven tot zijn ervaringen in het Russische leger (hij vocht in Tsjetsjenië). Hij beschrijft de teloorgang van de Urca's onder het sovjetregime en haar crimi nele opvolgers, Zwart Zaad, de verschrikkingen van de goelags en de deportaties, en stelt zich zelf de vraag of het mogelijk is te leven volgens rechtvaardige regels en wetten. Dit boek is te koop bij boekhandel Van den Munckhof in Venray. Prijs: 19,90 euro. Mannenkoor en cabaret A pgiffTy7 Jf* Prijsuitreiking Raadselige Roos Kunst Cultuur Mannenkoor pakt uit met galaconcerten v v# V'k'r/ Rotwrtci Sa vit no

Peel en Maas | 2010 | | pagina 8