Tk eo Arts kt EDoemans QHiiuaartzorg persoonlijk afscheid ;üintratuin i Sinds 1950 VOOR AL UW ROUWBLOEMWERK Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid Terrazzo Natuursteenwerken Uans WAS U AL EENS BIJ DE KNIPSHOP DE KNIPSHOP B RIEN SVELO Sj'ang Spreeuwenberg i unir I PEEL EN MAAS Donderdag 14 januari 2010 - Pagina 23 PEBBLES en MORRIS dochter en zoon van Merel van Keulen Bruce Yanez Goumans en Sonja Buffart Uitvaartverzorging 0478 588 889 www. wg - u i tva a rtzo rgn I kantoor: Zandakker 24, 5801 DV Venray Wij zijn dag en nacht bereikbaar onder nummer Tel: 0478-571442 Hoofdstraat 25 A Oirlo Voor nadere informatie ga naar www.duijfuitvaartonderneming.nl Zuster Anne José Billekens An Broeren-Janssen Hendriks ™.f Uw adres voor 't op vakkundige wijze leggen, leveren, maken en plaatsen van uw: Terrazzo: Natuurstenen: €12,50 €15.50 €21,00 €32.25 €72,50 Knippen kinderen Knippen volw. v.a. Föhnen/watergolf Kleurbehandeling v.a. Permanent all inc. v.a. ALBIONSTRAAT 45b LEUNEN. Tel. 0478-514047 Elke woensdagavond herenavond van 17.30 uur tot 20.00 uur zonder afspraak. Mathias Johannes (Jeu) Teeuwen Ohannes Karacoban geliefde echtgenoot van Maria Catharina Petronella Leonora Karacoban-Janssen Uitvaartverzorging Sjang was er altijd voor iedereen hij had nog zoveel te doen zoveel te geven hij was nog niet klaar met dit leven. Tijdens het uitoefenen van één van zijn grootste hobby's is, op 62-jarige leeftijd, geheel onverwacht overleden, mijn lieve man, os pap en opa, echtgenoot van Ger Spreeuwenberg-Lensen Ysselsteyn Oirlo Helenaveen Ger Moniek en Richard SanneMyrthe José en John Giel Familie Spreeuwenberg Familie Lensen Macken (D.), 9 januari 2010 Ringweg 6, 5813 BP Ysselsteyn Sjang is thuis waar u persoonlijk afscheid kunt nemen van hem op donderdag 14 januari van 17.45 tot 18.30 uur. Aansluitend is om 19.00 uur de avondwake in de H. Odakerk te Ysselsteyn. We nemen afscheid van Sjang op vrijdag 15 januari om 10.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna de crematiebijeenkomst is in het crematorium te Venlo-Blerick, Grote Blericksebergenweg 30. In plaats van bloemen stellen we een gift t.b.v. de Zonnebloem - de Peelbloem - erg op prijs. Hiervoor is gelegenheid bij binnenkomst in de kerk. Sjang Spreeuwenberg Venray Sjang Spreeuwenberg egrafenis en crematie onderneming U kunt kiezen voor een door u gewenst mortuarium of voor een stijlvolle opbaring bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. Ir. ^dargkestraat la 5802 BV Venray telefoon 0478 55 01 50 Venrayseweg 104 5961AJ Horst telefoon 077 398 70 99 ^rjn dag en nacbt bereikbaar onder telefoonnr. 0478 550150 www.tbeoarts.cominfo@tbeoarts.com Dirk Heldens Til Pluijm-Custers Johan Hanen Cor Kuypers Dirk Heldens Dirk Joannes Jacobus Heeze, 26 augustus 1960 f Venray, 11 januari 2010 DIRK HELDENS ^ooyseLao^ Dirk Heldens Dirk Heldens Dirk Heldens Op mijn kleine teentjes kijk ik over het randje van de wieg Dag kleine Dennis ik vind je nu al lief Mijn naam is DENNIS Thomas Bernard Ik ben geboren op 8 januari 2010 en weeg 3580 gram Mijn trotse ouders zijn Rene en Katja van Ham-Janssen Trotse broer is Bas Andantestraat 12 5802 GE Venray Peetoom: Tom van Ham Peettante: Berny Mater-Janssen Welkom lieve TIJN Hermanus Martinus 9 januari 2010 Edwin, Brigitte en Renske van den Woldenberg Smellekenlaan 7 5804 VG Venray Tel. 0478-852154 Tijn is petekind van Bas van den Woldenberg en Wendy Chi-Hendrix Een heel groot wonder Een klein nieuw leven Het klinkt zo gewoon Maar voor ons zo heel bijzonder Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon SEM 9 januari 2010 01.27 2050 gram 46 cm Trotse ouders: Frank van Rengs en Marleen Claessens Benderstraat 9 5961 XP Horst Sem is petekind van Christian en Ellen Daar zijn ze al! Geboren 05-01-10 Adres: Uniastate 42 5655 HJ Eindhoven Geboren op 10 januari 2010 ANNA Dochter van Jacky en Nicole van de Voort-Meijers Zusje van Lisa en Stef Vicarieweg 72 5809 BN Leunen Tel.: (0478) 510068 Petekind van Kellie Crooijmans en Oma Meijers S> *-Vt/ Langs deze weg willen wij U allen dankzeggen voor uw medeleven, de vele kaarten, bloemen en aanwezigheid bij 't afscheid van Het was voor ons een grote troost. Wij zullen haar gedenken in ons gebed. Zuster Laetitiae de Boeck Familie Billekens Zusters van Liefde van Jezus en Maria Nederland De vele blijken van belangstelling tijdens en na de begrafenis van os moe en oma waren hartverwarmend en 'n grote steun voor ons. Onze speciale dank gaat uit naar dr. Coenen, verplegend en huishoudelijk personeel v.d. thuiszorg, de Merselose mensen en ieder die haar tijdens haar leven tot hulp is geweest. Wij gedenken haar in de zeswekendienst op zaterdag 16 januari 2010, om 18.00 uur in de H. Johannes de Doper kerk te Merselo. Aanrechtbladen - dorpels - muurafdekkingen - vensterbanken aanrechtbladen - decoratieartikelen - dorpels - grafmonumenten - vensterbanken - vloeren - sierschouwen - tafels - tegels - zuilen Blakterweg 7 5808 BL Oirlo - Venray Tel. 0478-580012 fax 0478-503139 Na een lang en goed leven samen is, in zijn 90ste levens jaar, geheel onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man, onze pap, trotse opa en overgrootvader (oude opa) echtgenoot van Ans Teeuwen - Derksen Beesel, 30 april 1920 Venray: Venray: Helmond: Oostrum: Venray: Venray: f Venlo, 12 januari 2010 A.C.M. Teeuwen-Derksen Peter en Liesbeth Teeuwen Kees en Kimberly, Ties en Lisanne, Els en Sjoerd Ine en Frans de Greef Kim en Wietse, Jasper c Sanne, Renee en Carlo Joof en Ton Teeuwen Mieke en Joris, Fien, Sef en Sofie, Sjors en Ayleen Manja en Gerard Kersten Loes en Jan, Juul, Fleur Liesbeth en Joost Loeffen Anne, Teun, Roos Prins Hendrikstraat 12 5802 BE Venray De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 16 janu ari om 14.00 uur in de parochiekerk St. Petrus' Banden (Grote kerk), Mgr. Goumansplein te Venray, waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Alge mene Begraafplaats Boschhuizen aldaar. Vrijdag zal om 19.15 uur een avondwake plaatsvinden in bovengenoemde kerk Er is gelegenheid om afscheid van Jeu te nemen vrijdag van 18.00 tot 18.45 uur in de rouwkamer naast het Vie- Curiziekenhuis aan de Merseloseweg te Venray. Voor aanvang van de avondwake en de uitvaartdienst is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren. Opeens was er nog zo veel te zeggen. Opeens was er nog zo veel te vragen. Opeens is het te laat. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan Istanbul, 21 februari 1939 f Venlo, 8 januari 2010 Jerusalem 76, 5801 ML Venray U kunt afscheid nemen van Ohannes in het uitvaartcen trum van DELA, Merseloseweg 130 (naast Medisch Centrum VieCuri) te Venray, op woensdag en donder dag van 18.00 tot 18.45 uur. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zater dag 16 januari om 10.30 uur in de parochiekerk O.L.V. van Zeven Smarten, Leunseweg te Venray, waarna in besloten kring afscheid genomen wordt in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond. Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Intratuin Venray Langstraat 133 Tel: 0478 588585 info@venray.intratuin.nl uitvaartverzorging Gerrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen-Venray www.briensveld.nl 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-515221 Elke noot is heel bijzonder Samen vormen ze een mooi geheel We kunnen er geen enkele missen Ook al zijn het er heel veel enkele noten zullen nu zwijgen Een stilte daalt er op ons neer Sjang, we zullen je missen Het klinkt anders de volgende keer We wensen Ger, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. Blaaskapel "de Smeleblaozers" Ysselsteyn Nauwelijks in staat om dit te bevatten delen wij mee dat op 9 januari jl. geheel onverwacht is overleden Bastuba-speler bij het Senioren Orkest Venray Sjang woonde in Ysselsteyn; hij ging elke dinsdag graag naar Venray om muziek te maken bij het Senioren Orkest Venray. Vanwege zijn vriendelijke omgang met de orkestleden en zeker ook vanwege zijn verdiensten als muzikant was hij een zeer gewaardeerd en geres pecteerd lid van ons orkest. Slechts enkele dagen nadat ons orkest in de Nieuwjaarbijeenkomst ook met Sjang de beste wensen had uitgewisseld is zijn plotselinge overlijden een grote schok. Sjang; bedankt voor jouw inzet en vriendschap voor het Senioren Orkest Venray. We wensen zijn echtgenote Ger, kinderen en familie veel sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen. Bestuur, dirigent en leden van Senioren Orkest Venray. Steunpunt Vrijwilligerswerk Ven ray Vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd www.vrijwilligerswerkvenray.nl - 0478-516995 Wij zijn heel verdrietig dat vader van Marieke, Bram en Gijs, echtgenoot van Mariëlle is overleden. Achter tranen van verdriet schuilt een glimlach van herinneringen Wij wensen Mariëlle, Marieke, Bram en Gijs heel veel sterkte en ondersteuning. Directie, Personeel, Oudervereniging en Medezeggenschapsraad b.s. Petrus' Banden Venray, 12 januari 2010 Zorgzaam en vriendelijk niet op eigen gewin bedacht Een mens dichtbij ons Een mens om van te blijven houden. Oudste inwoonster van Venray overleden. Op woensdag 7 januari is op 103-jarige leeftijd overleden, echtgenote van Frans Pluijm f Zij was de oudste inwoonster van de Gemeente Venray. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Ik goj bövve vertelle, hoe goed ik (t hiërönder heb gehad. Pap. Achter je ligt een leven van werken en plicht en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. In volle vrede is na een werk- en zorgzaam leven, na een kortstondige ziekte van ons heen-gegaan, ozze pap, opa en "ouwe" opa Sinds 7 november 2008 weduwnaar van Mie Hanen-Willems Sinds 13 juli 1948 weduwnaar van Gertruda Johanna Hanen-Dijkmans Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar Grubbenvorst, Venray, Venray, Venray, Ini en Arie van Cleef-Hanen Marie-Louise en Eric Piet Hanen Annemie en Leon Staal-Hanen Femke en Tim Hennie en Thea Hanen-Claassens Patricia en Roy, Jeffrey, Jamie, Michelle Venray, 9 januari 2010 Correspondentieadres: St. Antoniusveldweg 15 5803 AH Venray We zullen ozze pap voor het laatst in ons midden hebben tijdens de uitvaartdienst van vrijdag 15 januari a.s. om 11.30 uur in het crematorium aan de Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo Blerick. In de avondwake van hedenavond, donderdag 14 januari, om 19.15 uur in de St. Petrus' Bandenkerk, de Grote Kerk, te Venray zullen wij pap bijzonder gedenken. Pap is opgebaard in het uitvaartcentrum naast het ziekenhuis te Venray, waar u hedenavond, donderdag 14 januari, van 18.00 uur tot 18.45 uur persoonlijk afscheid van hem kunt nemen. Voor beide diensten bestaat de mogelijkheid het condoleanceregister te tekenen. Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen, vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te aanvaarden. Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed, wanneer je iemand, die je lief hebt, missen moet. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tij dens zijn ziekte en nu het overlijden van mijn lieve man, vader en opa Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij zo velen geliefd was. Mientje Kuypers-Versteegen Kinderen en kleinkinderen Venray, Jerusalem 66 De zeswekendienst is zaterdag 23 januari om 19.15 uur in St. Petrus' Bandenkerk te Venray. "Ik zou nog zo graag langer bij jullie willen zijn maar mijn energie is op." Verdrietig laten wij u weten dat te midden van zijn gezin is overleden Trots kijken wij terug op jouw liefde voor je gezin, je optimisme, moed, kracht, levensvreugde en die je zelfs tijdens je ziekte bent blijven uitstralen. man van Mariëlle Heldens-Coppelmans papa van Gijs Bram Marieke Fam. Heldens Fam. Coppelmans Overloonseweg 18 5804 AV Venray De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 16 januari om 11.30 uur in de St. Petrus' Bandenkerk (Grote Kerk) te Venray. Aansluitend is om 13.30 uur de crematie in het crema torium, Grote Blerickse Bergenweg 30, te Blerick. Mocht u geen kaart hebben ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van Door zijn ziekte werd Dirk noodgedwongen van spreker tot luisteraar. Tot op het laatst bleef hij onze bijeenkomsten trouw bezoeken. Als echte Kiwanian en oud-president was Dirk er van overtuigd dat Kiwa- nis gezamenlijk activiteiten ontplooien en hij wilde zo graag daarin blijven participeren. Wij verliezen in hem een echte Kiwanian. Marielle, Gijs, Bram, Marieke, veel sterkte. Kiwanis Schieëpersland Venray, Piet, Peter, Arno, Martin, Paul, Ralph, Wim, Frans, Wil lie, Mario, Paul, Pieter, Christ, Carel, Loek, Ton, Ro bert, Marcel, Jos, Loek, Erik, Geert-Jan, Joost, Wim, en partners. CHILDREN Ofl Een trouwe Kiwanian is niet meer. We zullen hem missen! Wij wensen Mariëlle, de kinderen en zijn Kiwanis- vrienden veel sterkte met dit grote verlies. Kiwanis Club Rooyse Ladies Onze sympathieke, enthousiaste trombonist is niet meer. Zijn briljante solo in de Stars en Stripes zullen we nooit meer horen. We missen hem en wij zullen hem blijven missen. Veel sterkte toegewenst voor Mariëlle, Gijs, Bram en Marieke. Joekskapel Rats d'r Nève Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van In hem verliezen wij een deskundig en zeer gewaar deerde vriend en collega. Op zijn deskundigheid kon den wij altijd een beroep doen. Wij wensen Mariëlle en de kinderen heel veel sterkte. De gezamenlijke huisartsen Venray adv week 2.indd 23 13-01-2010 17:04:21

Peel en Maas | 2010 | | pagina 23