Kerkelijke mededelingen ATV^b Oude foto Weekend diensten j$ - www.younghairshop.nl Match Confetti PEEL EN MAAS Donderdag 14 januari 2010 - Pagina 22 Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. ANBO Venray Paranormale avond Computerclub Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray Den Hoender KBO KBO Op 't Nipperke Dansvereniging Opanka De Springplank VVB vijftig jaar Wijkvereniging Veltum Mantelzorg Ars Musica Koor Chrisko Euterpe Zangers van St. Frans Kinderkoor Spirit Jongerenkoor Splendid Venray's Mannenkoor MMSK St. Petrus'Banden Venray Transparant Sub Matris Tutela Venrode Gemengd Kerkkoor Het Zonnelied Grote Kerk Paterskerk VLAKWATERCROSS Scholierenloop wedstrijd 30 en 31 januari 2010 www.atvvenray.nl Parochie Oostrum Parochie Geijsteren Parochie Oirlo Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochie Castenray Parochie Tienray Parochie Meerlo Parochies Smakt en Holthees Bijbelgemeente Doxa De Evangelische Gemeente Doxa houdt op zaterdag 16 januari vanaf 17.30 uur een samenkomst met gast spreker Ite Wolters uit Moordrecht. De samenkomst wordt gehouden in verpleeghuis Elzenhorst De Tamboe rijn aan de Dr. van de Meerendonk- straat in Horst. Doxa is een familie- kerk voor iedereen. Stichting Doxa, Hertog Arnoldlaan 4, 5961 TA in Horst, telefoon (077)3983430. GGZ Rehoboth Protestantse Kerk |HK S N& Oude boerderijen kunnen zeer beeldbepalend zijn op het platteland. Ze zijn er in diverse bouwstijlen en zijn daarmee fraaie voorbeelden van agrarische bouwkunst. Zo ook boerderij 'De Simmert' aan de Pauwweg 5, voorheen Zandhoek, te Oirlo. Dit was vroeger een oude boerderij, waar later een muur omheen is gebouwd. Achter de boerderij is nog een gedeelte van de oude schuur met het strooien dak te zien. Op de foto uit 1931 enkele vroegere HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apotheek St. Oda en Escura Apotheek De Mon nikskap: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag is Escura Apo theek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 u Stationsweg 60d, tel. 584877. Buiten deze openingstijden kunt u, uitsluitend voor spoedgeval len, terecht bij Escura Apotheek Antoniusveld, via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar van vrij. 15 jan. t/m zo. 17 jan. 2010 B. GORTER-PETERS 583478 DIERENDOKTERS VENRAY 0478-581336 of 0478-515545 Stationsweg 111a, 5803 AA VENRAY Hans van Winden, Anne-Christien Arts, Chantal van Ham, Wendie Verweijen Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar op: 0900-5551777 DIERENKLINIEK DE OUDE MELKFABRIEK Leunseweg 22A Venray-Leunen tel. 0478-58 26 90 www.daphorst.com 24 uur per dag bereikbaar DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 1930 tot maandag 07.30 uur HENNY VAN EERTEN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 1930 uur waargenomen door: MICHELLE JANSSEN HENNY VAN EERTEN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46, 5803 AC Venray Tel.Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo,Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen,Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www.slachtofferhulp.nl THUISZORG NOORD-LIMBURG Kennedyplein 18, 5801 VH Venray. Klantenservice tel. 0478-526262. Fax: 0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman - Tel. 516636 J. Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray www.artsenpraktijkvoorhomeopathie.nl Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel.0478-517317 Fax.0478-517319 www.synthese.nl e-mail: unitvenray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Dinsdagavond van 18.00 -19.00 uur (alleen telefonisch). Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur: Tel.: 0478-517317. Steunpunt Mantelzorg: spreekuur dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur of na telefonische afspraak. JIP (jongereninfotheek) Marktstraat 8 5801 BM Venray. Tel.: 0478-517317 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 In De Kemphaan in Venray wordt op dinsdag 26 januari vanaf 14.00 uur de lezing Hersenletsel en gevol gen ervan, gehouden. Bij het ouder worden bestaat er een grotere kans dat men zelf of in de nabije omgeving wordt geconfronteerd met hersenlet sel en de gevolgen daarvan. Deze mid dag gaat een medewerker van de Her- senstichting Nederland verschillende vormen van hersenletsel behande len. De lichamelijke en de geeste lijke verzorging worden besproken, evenals de herstelmogelijkheden en de invloed van hersenletsel op de omgeving van de patiënt. Ook is er specifieke aandacht voor beroerten. Aanmelden voor donderdag 21 janu ari via e-mail dflemmers@home.nl via telefoon (0478)514362 of in de ANBO-brievenbus in De Kemphaan. Activiteitenvereniging Brukske Aktief houdt op zaterdag 16 januari een paranormale avond in wijkcen trum De Kiosk in de wijk Brukske in Venray. De avond wordt verzorgd door Miranda Frissen uit Voerendaal. Aan de hand van foto's of een ander persoonlijk stuk brengt Frissen haar paranormale medium over. De mee ting begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Computerclub Regio Venray heeft elke vrijdag van 18.30 uur tot 22.30 uur in restaurant Le Tambourin Stati onsweg 46 in Venray haar wekelijkse bijeenkomst. Ook niet-leden zijn wel kom met vragen over of problemen met hun computer. U kunt uw pc- systeem, zonder accessoires (monitor, enz.), meenemen. Voor meer informa tie kunt u terecht op: www.ccvenray. nl of bellen, telefoon 06-36033859. De algemene ledenvergadering wordt gehouden op maandag 18 janu ari in het Trumke. De aanvang is om 20.00 uur en iedereen wordt opge roepen te komen, in verband met de voorbereidingen van deelname aan het Kinjer-Oud Limburgs Schutters feest. Zondag 24 januari vindt de jaar lijkse Investituur van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Hei lige Sebastianus plaats in Stramproy. Iedereen mag hier vrijwillig naar toe. De hoogmis begint om 16.00 uur in de Sint Willibrorduskerk in Stram- proy. Verder wordt er elke zondag geoefend op de schuttersweide. Vanaf 10.30 uur is men van harte welkom. Daarnaast vindt elke woensdag vanaf 20.00 uur de wintercompetitie plaats in het Trumke. Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray ziet er voor de komende week als volgt uit: Donder dag 14 januari 14.00 uur Koersbal VVO Noord-West, 19.30 uur tweede kaartavond uit serie van zes. Maan dag 18 januari 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 19 januari 13.00 uur bridgen, 1930 uur AB vergadering. Woensdag 20 januari 10.00 uur Internationale dans, 13.00 uur werelddans/Synthese; 14.00 uur handwerken, 14.15 uur country-line dance/Ans, 18.00 uur country-line dance groep1/Synthese, 19.15 uur country-line dance groep 2/Synthese en 20.30 uur dansmix/Ans. Het KBO houdt op donderdag 28 januari de lezing Kansen en mogelijk heden voor ouderen. Theo van Wee geeft deze middag een aantal hand vatten om beter met het ouder wor den om te gaan. Invulling geven aan het eigen leven, waar ervaringen van geluk en teleurstelling elkaar afwis selen. Het herkennen van wegwijzers op het levenspad is belangrijk bij het herkennen van kansen en mogelijk heden. De bijeenkomst begint om 14.00 uur in De Kemphaan in Venray. Aanmelden voor maandag 25 januari via de KBO-brievenbus of bij Trees Cadirci via telefoon (0478)581238. Verder wordt er als de weergoden het toelaten een wandeling gehou den op woensdag 20 januari. Inschrij ven vanaf 13.15 uur in De Kemphaan. Het vertrek is om 13 30 uur. Er wordt een sfeermiddag gehou den op donderdag 4 februari bij dansschool Jeanne Janssen aan de Raadhuisstraat in Venray. Nostalgie en carnaval zijn in het programma met elkaar verweven. Deze middag was vorig jaar een groot succes, daarom deze tweede editie. De kaartverkoop is op donderdag 21 januari tussen 10.00 en 12.00 uur in De Kemphaan in Venray. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray Match is voor Synthese op zoek naar een activiteitenvrijwilliger. De vrijwilliger organiseert en voert activiteiten uit voor ouderen. Op dinsdagmiddag komen ouderen bij een in de gemeenschappelijke ruimte van de Zuiderpoort. De vrijwilliger is creatief, en kan met andere vrijwilli gers zelfstandig invulling geven aan het activiteitenaanbod. Eisen zijn affiniteit en ervaring hebben in het werken met ouderen en zelfstandig, maar ook samen kunnen werken. Voor meer informatie: Steunpunt Vrij willigerswerk Venray Match, Markt straat 8, 5801 BM in Venray. Telefoon (0478)516995, e-mail info vrijwil- ligerswerkvenray.nl. Zie ook www. vrijwilligerswerkvenray.nl. Het weekprogramma van vereni- gingwijkgebouw Op 't Nipperke aan de St. Odastraat in Venray ziet er als volgt uit: Maandag 13.30 uur foto club (Menzana), 18.30 uur WAUW Dinsdag 10.30 uur volksdansen 55+ (Synthese), 13.30 soosmiddag voor ouderen, 18.00 uur Ton Toon Djembe (kinderen), 19.00 uur Jimbe Djembe (beginners), 20.30 uur Jimbe Djembe (gevorderden). Woensdag 9.00 uur gymclub bewegen voor ouderen (Synthese), 10.00 uur koersballen, 13.30 uur WAUW en fotoclub (Men- zana), 19.30 uur countrydansen. Donderdag 19.30 uur inloopavond met onder meer kaarten en biljarten. Extra activiteit: Vrijdag 12 februari carnavalsdisco van 19.00 tot 21.00 uur voor alle kinderen van zes tot twaalf jaar. In Overloon wordt een dansdag gehouden op zaterdag 16 januari van 13.00 tot 17.00 uur. Gastdocente is Angela Reutinger. De demonstratie- groep treedt op met een serie dansen uit diverse landen, met het accent op de Balkanlanden. De groep draagt dan kleurrijke kostuums uit de desbe treffende landen. Het eerstvolgende optreden is op maandag 18 januari in Horn. Verder zijn er lessen in inter nationale dans voor volwassenen. De deelnemers hebben geen dans partner nodig, want ze dansen gro tendeels in een rij of in een kring op Zuid-Europese muziek. Voor de jeugd is er kids- en streetdance. Alle lessen worden gegeven door Josta Krijnen, afgestudeerd aan de dansacademie van Tilburg. Voor nadere informatie over de dansdag, lessen en optredens van de demonstratiegroep kan men contact opnemen met Jolanda Jas pers via telefoon (0478)510995 of via e-mail info@opanka.nl. Zie ook www. opanka.nl. De kinderen van de groepen 4 en 5 mogen op donderdag 14 januari zelf sprookjes uitbeelden. Van 18.30 tot 20.00 uur wordt er door meisjes van de opleiding SPH een gastwork- shop gegeven, waarin sprookjes een hoofdrol vervullen. Op dezelfde avond wordt in De Springplank de tweede Rollebolvergadering gehou den. Delegaties van de zeven deelne mende clubs komen om 20.30 uur bij elkaar. Zondag 17 januari is de jeugdzitting. De leiding die toegezegd heeft daar toezicht te houden graag om 13.30 uur aanwezig in carna valskleding. Maandag 18 januari van 18.30 tot 20.00 uur club voor de kin deren van groep 3. Dinsdag 19 janu ari clubavond voor de jeugd van de groepen 6, 7, 8 en de schoolverlaters. Van 18.30 tot 20.00 uur staat er een tocht op het programma. Donderdag 21 januari estafettespelletjes voor de kinderen van de groepen 4 en 5. De Venrayse Vrouwen Beweging is op 26 januari 1960 opgericht onder de naam KLBTB, wat later de LVB werd. In 1998 is men verder gegaan onder de naam VVB (Venrayse Vrou wen Beweging). Dit vijftigjarig jubi leum wordt gevierd op dinsdag 26 januari vanaf 17.00 uur met een hei lige mis in de Grote Kerk in Venray. Aansluitend wordt het feest voortge zet met een brunch en muziek in De Witte Hoeve in Venray. Wijkvereniging Veltum houdt op woensdag 20 januari een superbingo. Iedereen is welkom tussen 13.30 en 15.30 uur in wijkcentrum Veltum dat gevestigd is aan de Goudsmidstraat in Venray (kelder basisschool Coninx- hof). Bij Synthese aan de Bemmelstraat 2 in Horst vindt op 19 januari van 09.30 tot 12.00 uur een bijeenkomst voor mantelzorgers in de fusiegemeente Horst aan de Maas plaats. Het onder werp: jaarprogramma bijeenkomsten mantelzorg, resultaten, onderhande lingen en gesprekken belangenbe hartigers mantelzorg met gemeenten, AWBZ en andere ketenpartners. Het Steunpunt Mantelzorg Horst en het WegWijZerloket hebben gezamen lijke openingsuren: elke werkdag van 09.00-11.00 uur. Elke dinsdagochtend van 10.00 -11.00 uur is er een speci aal spreekuur voor mantelzorgers. Steunpunt Mantelzorg Horst, telefoon 077-3978500 of De Zorgondersteu- ner, telefoon 077-3231130 of per e-mail: r.vaneijk@synthese.nl. Het gemengde koor is op zoek naar nieuwe leden. Bezoek eens geheel vrijblijvend een repetitie. Deze repetities worden elke dinsdag van 20.15 tot 22.30 uur gehouden in wijkgebouw 't Stekske achter de Plus markt in de wijk Landweert in Ven- ray. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Wiske Koster via telefoon (0478)583399. Afmelden kan bij Fried van Huet via telefoon (0478)583130 of bij Harrie Hulsmans via telefoon (0478)583619. Elke maandag is er een repetitie van 1930 tot 21.30 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Vrijdag 29 januari 17.30 uur, 25-jarige huwelijksmis in Grote Kerk van Twan en Yvonne. Vrij dag 29 januari 19.00 uur vormselvie ring Paterskerk. Voor vragen of afmel dingen kan men terecht bij Marly Driessen via telefoon (0478)588176 of bij Norma Ansinger via telefoon (0478)585234. Repetitie elke woensdag van 20.15 tot 22.15 uur in gebouw van Omroep Vennray. Confetti is nog op zoek naar herenstemmen. Kijk voor meer infor matie op www.confetti-venray.nl of neem contact op met Sander van Loon via telefoon 06-24288655. Het harmonieorkest houdt op don derdag 14 januari de generale repeti tie voor het jubileumconcert van het Venrays Mannenkoor, 18.45 uur aan wezig zijn in schouwburg. Vrijdag 15 en zaterdag 16 januari 19.00 uur aan wezig zijn in schouwburg. Afmelden via telefoonnummer 06-48792874. Woensdag 20 januari extra repetitie vanaf 20.00 uur. Donderdag 21 janu ari 20.00 uur repetitie. Het oplei dingsorkest repeteert op donderdag 14 januari van 18.00 tot 18.45 uur samen met oefengroepje. Donderdag 21 januari repetitie vanaf 18.45 uur, afmelden via e-mail anleijssen@gmail. com. Donderdag 4 februari carnavals concert. Repetitie op vrijdag 15 januari vanaf 19.30 uur voor alten en sopra nen, om 20.15 uur komen de tenoren en bassen erbij tot 21.30 uur. Dins dag 19 januari om 19.00 uur repeti tie voor alten en sopranen. Zondag 31 januari zingen in de Paterskerk. Afmelden een half uur voor de repeti tie uitsluitend bij Vincent Las. Spirit bestaat uit jongens en meis jes tussen de 6 jaar en de 12 jaar. Ze repeteren iedere woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. Kinderen die graag een kijkje willen komen nemen, kun nen vrijblijvend binnenlopen. Zit je op de basisschool en kun je lezen, kom dan naar repetitieruimte De Galmhut, Langeweg 92 in Venray. Wil je graag meer informatie en/of je aanmelden, dan kun je bellen naar Marianne Groenewegen. Je kunt haar bereiken onder telefoonnummer: 077-3983204. Woensdag 20 januari is er repetitie. Splendid bestaat uit jongeren tus sen de 11 jaar en de 24 jaar. Ze repe teren iedere maandag van 18.30 uur tot 20.00 uur in Kunstencentrum Jerusalem in Venray, lokaal 208. Ben je tussen de 11 jaar en de 24 jaar en heb je belangstelling of wil je graag meer informatie of je aanmelden, neem dan even contact op met Carla Swinkels. Je kunt haar bereiken onder telefoon nummer: 0478-584501. Maandag 18 januari is er repetitie. Ben je verhinderd, meld je dan tijdig af. De repetities worden elke donder dag vanaf 19.30 uur in gehouden in De Witte Hoeve aan de Gasstraat in Venray. Op donderdag 14 januari is er een repetitie vanaf 19.00 uur en een generale repetitie en soundcheck vanaf 19.30 uur in de schouwburg van Venray. Vrijdag 15 en zaterdag 16 januari gala openingsconcert, inzin gen om 19.00 uur in de schouwburg. Mannen tot 47 jaar en eerste tenoren en bassen tot 57 jaar zijn welkom om, geheel vrijblijvend, een repetitie bij te wonen. Aanmelden kan bij een van de leden of via de website. Afmelden kan via e-mail afmeldenvmk@venray. net of via telefoon (0478)513019. Oud papier kan men brengen naar de VMK container aan de Molenhofweg. Zie ook www.venraysmannenkoor.nl. De repetitie van het orkest is op zondag van 10.30 tot 12.00 uur en op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van handboogschutterij Diana. De tamboers hebben repetitie op maandagavond. De jeugdige groep van 18.30 tot 19.45 uur, de ouderen van 19.30 tot 21.00 uur. Dit in het gebouw van de voormalige Rabo bank in Leunen. Ook hebben ze allen, samen met het orkest, repetitie op zondag van 10.30 tot 12.00 uur. De leerling tamboers krijgen individuele lessen op zondagmorgen in de voor malige Rabobank in Leunen. Voor meer informatie kan men kijken op www.mmskpetrusbanden.nl. Vocal Group Transparant is een gemengd koor in Venray. De weke lijkse repetitieavond is op woensdag avond van 20.00 tot 22.00 uur in De Witte Hoeve in Venray. De eerstvol gende repetitie is op woensdag 20 januari. Voor het bijwonen van een repetitie of voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Nicole Keunen via telefoonnummer (0478)513543 of via e-mail nicole@ vocalgrouptransparant.nl. Zie ook www.vocalgrouptransparant.nl. Inzamelen oud papier op zaterdag 16 januari vanaf 9.00 uur. Maandag 18 januari 18.45 uur repetitie leerlin genorkest, 20.00 uur repetitie orkest. Woensdag 20 januari 20.00 uur repe titie tamboerkorps. De eerstvolgende repetitie is op woensdag 20 januari in café/zaal Thielen van 20.00 tot 22.00 uur. Ven rode is op zoek naar nieuwe leden tot vijftig jaar. Wie meer wil weten over het popkoor kan kijken op www.ven- rode.nl. Wie ook graag wil komen zin gen of een optreden wil boeken kan contact opnemen met Yvonne Heb ben via telefoon (0478)515258 of via e-mail yvonnehebben@online.nl. De repetities zijn op maandag vanaf 20.00 uur in parochiehuis Paterskerk aan de Leunseweg in Ven- ray. Zondag 17 januari zingen tijdens de mis van 11.00 uur in de Paters kerk, 10.30 uur inzingen. Afmelden kan bij Lies Geuyen via telefoonnum mer (0478)582985. Belangstellenden zijn welkom op een repetitieavond voor een kennismaking. Voor meer informatie en voor aan melding kan men zich in verbinding stellen met Toos van den Heuvel via telefoonnummer (0478)583884 of met Roos Ubaghs via telefoonnum mer (0478)584531. Deken H. Smeets, Eindstraat 6, telefoon (0478)550740. Kapelaan I. Crasborn, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval: via ziekenhuis, telefoon (0478)522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6 van maan dag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (niet op donderdag) Banknummer 579739481. Kerkbij drage kan worden overgemaakt op rekeningnummer 484100017: AbN of 1174863: Postbank ten name van administratie Kerkbijdrage parochie, p.a. Mgr. Nolensstraat 12, 5802 AR in Venray. Zie ook www.dekenaatven- ray.nl. Zaterdag 16 januari 19.15 uur heili ge mis: Chris en Truus Claes-Wismans (coll), Johan en Marie Jonkers-Claes- sens en overleden familie, overleden ouders Pouwels-Wismans en familie. Zondag 17 januari 9.30 uur plech tige Latijnse hoogmis: overleden ouders Leonardus en Hendrika Jen- neskens-Muijsers,Toos Coonen-Huijb- regts en overleden familie, overleden familie Jans-Beken-Derx, Maandag 18 januari 9.00 uur hei lige mis: voor alle zieken uit de paro chie. Dinsdag 19 januari 9.00 uur heilige mis: voor een speciale intentie. Woensdag 20 januari 9.00 uur hei lige mis: voor alle eenzame mensen. Donderdag 21 januari 9.00 uur hei lige mis: voor de Heilige Agnes. Vrijdag 22 januari 9.00 uur heilgie mis: voor pastoor Spekschate: 19.00 uur H. Vormsel: voor alle vormelingen van de Petrus "Bandenparochie. Lectoren: zaterdag J. Truijen en zon dag L. Engel. Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, telefoon (0478)580202; diaken G. van Dierendonck, Leunse- weg 5, telefoon (0478)580202; kape laan I. Crasborn, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Noodgevallen/bedieningen: zieken huis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maan dag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, telefoon (0478)580202. Zaterdag 16 januari 17.30 uur biechtgelegenheid 18.00 uur heilige mis (Crescendo): Nelly Linders van Kempen en Franz Linders, Helm van de Ven, zoon Harrie en kleinkinderen Sandra en Wilbert en schoonzoons Martin en Jan, Piet van Dierendonck. Zondag 17 januari 11.00 uur hoog mis met kinderwoorddienst: Nelly Linders van Kempen en Franz Lin- ders, mevrouw Suzanne Joosten-Tax en overleden familie, jaargetijde voor overleden ouders van Hoof-Spreeu- wenberg. Maandag 18 januari 18.30 uur hei lige mis: jaardienst Gerrit Duykers, overleden familie Spaansen en Lenie en Bertus. Dinsdag 19 januari 10.00 uur openstelling kerk voor verering H. Antonius: 18.30 uur heilige mis: Betty Jacobs-Mulder, Sjang Spee. Woensdag 20 januari 18.30 uur hei lige mis: Vincent Lucassen en overle den familie. Donderdag 21 januari 18.30 uur heilige mis: voor een bijzondere intentie. Vrijdag 22 januari 17.30 uur: Aan- bidding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: voor de parochiege meenschap. Zondag 17 januari 9.30 uur hoog mis (Aostrumse Zangkompeneej): jaardienst Toon Thielen en overleden familieleden, overleden familie Graat Verhaag, Teng en Stiena Fleurkens- Kleuskens, familie Vennekens-Ver- schuren en wederzijdse familie. Misdienaars Bennie en Sharon. Zondag 17 januari hoogmis 10.00 uur: Miet Reijnders-Kersten en voor de levende en overleden leden van buurtvereniging de Tobbers, Hei, Krangspie en Sleutelmennekes. Woensdag 20 januari heilige mis 19.00 uur in de crypte van de kerk: pastoor van Wijngaarden, echtpaar Halmans-van Wijngaarden, echtpaar Winkelmolen-Remken en Helena Ker sten. Zaterdag 16 januari 19.00 uur gezongen heilige mis (Jonge Garde Koor): Sef Kunen (jaardienst), Piet Swinkels (jaardienst), Geert Voesten. Lei Nelissen (jaardienst). Zondag 17 januari 10.00 uur hoog mis (Herenkoor): Marie Rongen- Michels (vanwege verjaardag). Woensdag 20 januari 18.00 uur heilige mis voor de leden van St. Anto- nius Gilde, Gerrit Peters. Vrijdag 22 januari 9.00 uur mis: uit dankbaarheid Sjaak Bots (jaardienst namens vrienden), overledenen van familie Noijen-Claessens. Collectant zaterdag J. Steeghs en zondag J. Joosten. Misdienaars zaterdag Sander Jans sen en Merlijn Voesten en zondag Maikel Martens en Niek Loonen. Zondag 17 januari 9.30 uur hei lige mis: Harrie Creemers vanwege de Weipas, Bert Reintjes vanwege de Weipas. Lector Jeanny Jenniskens. Koor Dameskoor. Misdienaars Dagmar en Bas. Woensdag 20 januari 19.00 uur heilige mis: overleden familie Loenen- Pouwels. Zaterdag 16 januari 19.15 uur hei lige mis/kinderwoorddienst: Jeu en Truus Sonnemans-Wilmsen en overle den familie. Lector Mia Geurts. Misdienaars Aniek en Anoek. Zaterdag 16 januari 18.00 uur hei lige mis: Herman Janssen-Nel jans- sen-Franssen, overleden ouders Loo- nen-Baltussen (vanwege de buurt), overleden ouders Peeters-Janssen. Misdienaar Ilvi en lector Ria Derikx. Zaterdag 16 januari 19.15 uur kin derwoorddienst: Maria Thissen, vader en moeder Mulders-Maessen en voor hun dochters Mia en Ans, jaardienst Nelly Verlinden-Volleberg. Zondag 17 januari 10.00 uur woorddienst voor het welzijn van de parochiegemeenschap. Dinsdag 19 januari 19.00 uur mis: jaardienst Wim Swinkels. Misdienaars zaterdag Gesanne Kna pen, Kevin Baltissen en Ron Peters en dinsdag Marijn Claessens. Zaterdag 16 januari 18.00 uur mis: zeswekendienst An Broeren Janssen, voor het welzijn van de inwoners van Merselo. Woensdag 20 januari 19.00 uur mis: C. van Meijel-Poels. Misdienaars zaterdag, Michelle en Karin. Zondag 17 januari 9.30 uur mis: familie Koppens-Jansen. Donderdag 21 januari 8.30 uur mis: familie Huijs-van Enckevort. Zondag: misdienaars Jenske en Wilco en lezer Tonnie. Zaterdag 16 januari 19.15 uur mis: jaardienst Leonard Peeters en Getru- da Spreeuwenberg, overleden ouders Smits-Friesen. Misdienaars Suzan en Quinty. Pastoor van Horne is bereik baar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256. Spreekuur kerkbestuur in de sacris tie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde heer R. Verheggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, telefoon (0478)691217, www.kleinlourdes.nl, e-mail info@ kleinlourdes.nl Zaterdag 16 januari 10.30 uur hoogmis: Fun en Netje Gielens-Pelzer tevens voor Huub Gielens vanwege verjaardag, Mien Vergeldt-Jeuken van wege verjaardag, voor alle intenties die staan geschreven in het intentie- boek. Woensdag 20 januari 19.00 uur hei lige mis: ter ere van O.L.V. van Lour- des, ter ere van onze Lieve Vrouw, voor alle levenden en overledenen van de parochie. Zaterdag collectant P Dinghs en lector W Jacobs. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie aan de Hoofdstraat 19 in Meerlo, telefoon (0478)691217. Misintenties opgeven bij Arnold Jacobs, telefoon (0478)692526. Zie ook www.parochiemeerlo.nl. Zondag 17 januari 10.30 uur hei lige mis: Nelly Hendrix-Vissers, Maria Vullings-Hendriks en dochter Jean- nette, uit dankbaarheid. Misdienaars Sem Cortenbach, Janna Boreas en Bas de Boer. Lector Wim Baken. Opluistering Goarkoor. Koster tot en met zondag 17 januari Truus Hegger en van maandag 18 tot en met zondag 24 januari Wiel Coen- ders. Donderdag 21 januari 9.00 uur hei lige mis. Misintenties: Familie Wijenberg, telefoon (0478)636390 of Leo van Dijck, telefoon (0478)636779. Voor doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij pater Wauben via telefoon 06-11640447. Zondag 17 januari 11.00 uur eucharistieviering met volkszang: ouders van de Winkel-Geurts. Dienbeurt Jens van Bree, Sanne Pluk en Yordi Koenen. Woensdag 20 januari in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef 9.30 uur heilige mis voor de weldoeners van deze kapel. De Bijbelgemeente Venray houdt iedere zondag vanaf 10.00 uur een dienst in de Kemphaan aan het Ken- nedyplein in Venray. Er wordt gezon- gen uit de bundel Opwekking. Tij dens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen en er is crèche en zondagsschool. Ook zijn er regelma tig bijzondere diensten. Vanuit de Bijbelgemeente worden cursussen over de bijbel gehouden en het is mogelijk om deel uit te maken van een huiskring. Predikant van de Bij belgemeente is R. Lammers. Secreta riaat: C.M. van Gestel, Melisse 8, 5803 LC in Venray, telefoon (0478)510337, e-mail info@bijbelgemeentevenray.nl. Zaterdag 16 januari 18.30 uur liturgieviering Servatiuskapel, voor ganger W. den Hartog, lector J. Ley- sten. Zondag 17 januari 10.00 uur litur gieviering Annakapel, voorganger W. den Hartog, lector G. Olislagers: 11.15 uur liturgieviering Vincentius- kapel, voorganger W. den Hartog. Dinsdag 19 januari 10.30 uur litur gieviering LCZ kliniek B&V D'n Herk 21, Servaashof, voorganger W. den Hartog. Woensdag 20 januari 11.30 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger W. den Hartog. Stilteruimte Donderdag 21 januari van 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P. Zandvliet. Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde grondslag, gebouw Rehoboth: Cuppenpedje 2a in Horst. Contactpersoon: Evangelist J.P.J. van Oerle, Anjelierstraat 14, 4261 CK in Wijk en Aalburg, telefoon (0416)692157, e-mail jpjvanoerle@ yahoo.com, Zie ook www.evangeli- satielimburg.nl. Evangeliediensten zondag 17 janu ari 10.00 uur (dienst met vluchte lingen waarin Engelse liturgieën uit gedeeld worden), kandidaat J.H. de Vree, Dodewaard: 14.30 uur, kandi daat J.H. de Vree, Dodewaard. Woens dag 20 januari 14.30 uur kinderbij- belschool (vier tot en met twaalf jaar): 19.15 uur catechisatie: 20.00 uur bijbelkringavond. Predikant: ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, tel. (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woensdag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail vanmeursnelson@hetnet.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.zonnelied.nl. Zondag 17 januari is er om 10.00 uur een dienst in Het Zonnelied. Voorganger is Ds. M.J. op den Brouw. Voor de allerkleinsten is er kinderop vang en voor de iets oudere kinde ren wordt er kindernevendienst en basiscatechese gehouden. Woensdag, 20 januari is er om 20.00 uur Medita tief schilderen in Het Zonnelied. bewoners van 'De Simmert'. Het zijn v.l.n.r. moeder Stevens-Lenssen, de doch ters Nel en An en zoon Sjang. An overleed op jonge leeftijd en Nel huwde in 1946 met Toon Verstappen. Het echtpaar trok in op 'De Simmert' bij de ouders van Nel. Sjang trouwde met Drika Steeghs en bouwde een nieuwe boerderij aan Zandhoek 8 te Oirlo. In 1979 nam Joep, de zoon van Toon en Nel Verstappen, boerderij 'De Sim- mert' van zijn ouders over. Samen met zijn echtgenote Riet Verstappen-Pingen bracht hij er zijn kinderen groot en tot op heden wordt 'De Simmert' nog steeds door hen bewoond. Foto: Archief Stichting Ald Oeldere. Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Daar vindt u behalve heel veel oude foto's ook een aantal artikelen uit het uitver kochte Venrays Verleden I. Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray

Peel en Maas | 2010 | | pagina 22