Prijswinnaars bij Auto Schade Venray "Rennen is niet saai" Mooi de Mooiste Communiekleding mode centrum Carnavalsconcert in schouwburg Jumping Indoor Leunen geslaagd Horst Ir!®)®)# Donderdag 14 januari 2010 - Pagina 20 Vlakwatercross Scholierenloop is erg populair PEEL EN MAAS Informatieavonden over zorgpakketten Met Ghielen kun je alle kanten op Een versleten knie Onderwijs voor jeugd met beperking Zilver voor Milou NRBC BC Harten Drie BC Common Sense BC 2002 RV BC Venray BC Klavertje Vier Programma De Peelrunners BC Doublet ATV Venray VLAKWATERCROSS Venray's hardloopfestijn Zondag 31 januari 2010 www.atvvenray.nl Overloonse Bridgeclub Mooi de Mooiste Mode SI. Lambertusplein 12 Tel. 077-3986464 Sportnieuws -info Nicole Schellekens (l) en Maud Brands kijken uit naar de Vlakwatercross. Het SOL (belangenorganisatie voor verstandelijk gehandicapten) en het Platform VG houden op maandag 11 en dinsdag 12 januari informatieavon den over veranderingen in de Alge mene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de invoering van zorg- zwaartepakketten. De AWBZ heeft forse veranderingen ondergaan. Veel van die veranderingen hebben ver gaande consequenties voor zorgvra gers, met name voor mensen met een verstandelijke handicap. Een belang rijke verandering betreft de invoering van de zogeheten zorgzwaarte finan ciering en de daaruit voortvloeiende zorgzwaarte pakketten. Het ministe rie van VWS heeft geld beschikbaar gesteld voor informatie en voorlich ting over de ontwikkelingen van de zorgzwaarte financiering en de gevol gen daarvan. Het zorgzwaartepakket is een manier om aan te geven welke zorg iemand krijgt, die niet zelfstandig kan wonen. Het gaat hierbij om zorg die noodzakelijk is en zo goed moge lijk bij die persoon past. Wie deze zorg nodig heeft krijgt de indicatie als een zorgzwaartepakket, ofwel 'ZZP'. De budgetten van zorginstellingen zijn gebaseerd op zorgzwaartepakket- ten en daarmee is er een einde geko men aan de instellingsfinanciering. In de praktijk betekent dit dat iedereen, die langer dan drie etmalen per week zorg en ondersteuning nodig heeft, te maken krijgt met een zorgzwaar- tepakket. SOL Noord- Limburg houdt in samenwerking met Platform VG twee informatieavonden over ZZP op maandag 11 januari in De Witte Hoeve aan de Gasstraat 5 in Venray en op dinsdag 12 januari bij Mikado aan de Deken Cremersstraat in Horst. Beide avonden duren van 19.30 tot 22.00 uur. Aanmelden kan bij Jeanne Hendrix via telefoon (0478)546365 of via e-mail jeanne.hendrix@home.nl. In de nieuwe, maar liefst 120 pagina's dikke reisgids van Ghie len Touringcars staan wederom een aantal prachtige nieuwe bestemmingen. Naast de bekende themareizen zijn er nieuwe fietsreizen langs de Moe zel en in Zwitserland (standplaats Meiringen). Ook zijn er nieuwe wan- delreizen naar Lienz in Oost-Tirol en naar Bila Tremesna in Tsjechië. Ook voor mensen die een rondreis wil len maken, zijn er naast de bekende reisdoelen tal van nieuwe reizen naar diverse landen samengesteld. Bij Ghielen Touringcarbedrijf betaalt men geen reserveringskosten, geen admi nistratiekosten en geen poliskosten, maar krijgt iedereen die voor 1 febru ari 2010 een reis uit het zomerrei- zenprogramma boekt wel een speci ale vroegboekkorting. Deze bedraagt maar liefst 5% van de reissom. (met een maximum van 30 euro). Carnaval of geen carnaval, van 13 tot en met 21 februari 2010 is het weer zover. Dan gaan de deuren open van het grootste en gezelligste evenement van Neder land: de Huishoudbeurs. Het domein van de vrouw en alles wat vrouwen beweegt! En dé plek waar vrouwen heerlijk kunnen shoppen en alle nieuwtjes kunnen zien en ervaren. Een busreis inclusief entree kost 30 euro. Wilt u met carnaval op vakantie, dan heeft Ghielen ook daar de juiste bestemming voor. Of nu naar Catalo- nië, Duitsland, Oostenrijk of gewoon in Nederland wilt blijven, dan heeft Ghielen volop keus. Ook als u een stedentrip tijdens de carnavalsweek wilt maken. Alle reizen vertrekken op zaterdag 13 februari. Op 19 febru ari is er nog een special tweedaagse reis naar Disneyland. Indien u ook geïnteresseerd bent in deze nieuwe reisgids, de winter- gids, een carnavalsreis of wilt u naar de huishoudbeurs? Neem dan contact op met Ghielen Touringcarbedrijf, Kanaalstraat 39 in Helden-Beringe, telefoon 077-3071988. Of kijk op www.ghielen.nl. Pijn, bewegingsbeperking en gewrichtsstijfheid zijn veelgehoor de problemen van mensen met een 'versleten knie'. Deze klachten kun nen invaliderend worden en leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Plaatsing van een knieprothese kan dan een oplossing bieden. Tijdens een informatieavond op woensdag 27 januari gaat orthopaedisch chirurg J.M.D. Kooter dieper in op de voor- en nadelen van het plaatsen van een knieprothese. Fysiotherapeut Marion van Hoof vertelt over het herstel na de operatie. De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De locatie is het personeelsrestaurant in het souter rain van het Maasziekenhuis Pantein, Loerangelsestraat 1 in Boxmeer. De toegang is gratis. Belangstellenden kunnen zich aan melden via de website www.maas- ziekenhuispantein.nl of telefonisch bij het Maasziekenhuis, dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, via telefoonnum mer (0485) 567 203. Op 4 februari 2010 is er een gra tis toegankelijke informatieavond in Venlo. Het thema is de overgang van voorgezet onderwijs naar mbo/hbo/ wo voor jongeren met een beperking. Deze avond is voor ouders van jonge ren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte of met een psychi atrische beperking en/of gedragpro- blematiek. Aanmelden kan via www. mee-nml.nl. De informatieavond vindt plaats op 4 februari 2010 in het kan toor van MEE, Drie Decembersingel 48c in Venlo-Blerick. De avond start om 1930 uur en duurt tot 22.00 uur. Aanmelden kan tot 22 januari 2010 via het inschrijfformulier op www. mee-nml.nl. Heeft u vragen, neem dan contact op met Christien Zwit- serlood of Dorry Moorren van MEE Noord- en Midden-Limburg, telefoon 077 396 15 15. Imke Jacobs uit Oirlo, Herman Phi- lipsen uit Venray, Michel Holthuizen uit Velden en Geert Rutten uit Venray zijn de winnaars van de prijsvraag van Auto Schade Venray. Het viertal mocht een cheque van 400 euro in ontvangst nemen. De prijsvraag werd gehou den tijdens Adventure on Wheels op 26 en 27 december op industrieter rein De Blakt. Bij de stand van Auto Schade Venray stond een bescha digde wagen en bezoekers konden een gokje wagen door te raden hoe hoog het schadebedrag zou zijn. Dat bedrag bleek uiteindelijk 6758,34 euro te zijn. De vier winnaars hadden De komende weken staat de Ven- rayse schouwburg in het teken van veel carnavalsactiviteiten. De schouw burg staat open voor lokaal talent en de volkscultuur, waarbij de functie van gemeenschapshuis weer volop benut wordt. Op zondag 17 janu ari zal de nieuwe jeugdprins van De Hazekeutel uitkomen in de foyer. Het feest voor de jeugd zal net zo groot zijn als dat van de volwassen carna valsvierders. Direct na het bekend worden van de jeugdprins starten de voorbereidingen voor Circus Mök. Vijf avonden een volle bak, drie keer Kiender Mök en tot slot één keer Tie ner Mök. De jubilerende Koninklijke Har monie Euterpe (de harmonie bestaat 150 jaar) en het jubilerende Venray's Mannenkoor (het koor viert in 2010 het 100-jarig bestaan!) verzorgen op donderdag 4 februari het carnavals concert. Het belooft een prachtige avond vol mooie muziek en met een heleboel humor te worden. Het pro gramma bevat blaasmuziek (gezongen door Edgar van Kessel), een carna valsmedley, 76 trombones, Hey Jude, Symfo Fiasco, Oet Limburg Kumt de Meziek en De Nacht. De enthousiaste muzikanten van Koninklijke Harmo nie Euterpe en een select gezelschap van het Venray's Mannenkoor hebben speciale gasten uitgenodigd. Deze gasten laten u genieten van prachtige elk 6750 euro als bedrag ingevuld. Reden voor Ruud Hendrix van Auto Schade Venray om de oorspronkelijke prijs van 250 euro naar 400 euro te verhogen. Volgens Ruud Hendrix kan met volle tevredenheid teruggekeken worden op beide beursdagen. De stand werd drukbezocht en had veel bekijks. Op de beurs werden onder meer de nieuwste uitdeuktechnieken gedemonstreerd. Tevens werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om de nieuwbouwplannen van Auto Schade Venray op de Hulst II te presenteren. "Al met al een geslaagde actie!", aldus Hendrix. zang (Nelleke Rijs) en professioneel entertainment, geschoeid op regio nale leest. Als rode draad loopt door het hele programma de bijdrage die Neutjes Rang levert. Voor Venray en omgeving is Neut jes Rang geen onbekende. Zij waren diverse keren te gast bij Circus Mök en wisten met hun aanstekelijke, kol derieke acts de zaal plat te spelen. Door het aansprekende dialect en de snelheid van de acts zorgen de Neut jes Rangers ervoor dat u van het ene lachsalvo in het andere rolt. Terwijl de Koninklijke Harmonie Euterpe u met mooie muziek van populair klas siek tot prachtig gearrangeerde Lim- burgse/Venrayse liedjes laat genieten, zorgt Neutjes Rang voor de vrolijke noot, waarin elke carnavalsvierder zich herkent. Local Kryner (met Frank Peters op trombone, Eugene Eijdems op trompet, Edgar Janssen op gitaar, Amy Ebberink op klarinet, Johan van Krey op accordeon en zangeres Nelleke Rijs) doet er nog een schepje boven op. Vanuit de Koninklijke Harmonie Euterpe zullen Paul Raedts en Martin Wijnands u verrassen met een trom petsoloduet. Voor het concert zijn nog kaartjes te koop bij de kassa van de schouw burg. In Stein zijn de plaatsingswedstrij den voor de Limburgse kampioen schappen damesturnen gehouden. Voor gymnastiekvereniging St. Chris- toffel zijn deze succesvol verlopen; zestien van de 22 dames zijn door naar de halve finales. Twee dames vielen in de medailles; Milou Swin- kels won zilver in de categorie pupil 2 niveau 10 en Kim Verstappen won brons in de categorie senior 7. De volgende dames gaan naar de halve finales; Instap 11; Nienke Meyers, Zoe Emmers, Joyce Rongen. Pupil 2 niv. 9; Boya Siahija. Junior 7; Bette Hebben en Lisa Esveldt. Pupil 1; Minke Hesen en Sanne van Leerdam. Senior 8; Tama ra van Broekhoven en Sara Naus. Pupil 2 niv. 10; Milou Swinkels, Ilse van As, Lisanne Beurkens, Damita van Soest en Maureen van Leerdam. Senior 7; Kim Verstappen. De vierde zitting van de derde competitieronde is gespeeld. In geel waren Theo Jakobs en Jan Stiphout eerste met een score van 60 procent, gevolgd door Tilly en Jan van der Heijden met 57,08 procent. Piet en Riek Rutten eindigden op de derde plaats met 55,42 procent. In rood waren Wiel Stoffels en Carolina Wik- kers de beste met 56,67 procent. Tweede met 56,25 procent waren Wies Appels en Marga Steemers en de derde plaats ging naar Bella Huis man en Wim Schoonhoven met 54,58 procent. In blauw waren Gerrit Boek- holt en Sraar van Meijel de winnaars met een score van 64,38 procent. De tweede plek ging naar Riek Arts en Ricky Erps met 62,50 procent en Piet Lorijn en Joke Peters eindigden als derde met 53,15 procent. De uitslag van de laatste zitting in de derde ronde. Geel: 1. Sjef Fiers en Wim Manders 63.00% 2. Peter Koolen en Jeu Steeghs 61.31% 3. Trees v.d. Beele en Wim Teunissen 59.23%. Rood: 1. Francien Haegens en Door van Kempen 62.50% 2. Han- nie Keijsers en Joke Peeters 60.71% 3. Piet van Aar en Hans van Oosterhout 59.23%. Volgende week maandag beginnen ze met het vierde blok. In geel was de eerste plaats met 58,53 procent voor Truus Michels en Toine Tiggeloven. Tweede waren Mien en Jac. Spreeuwenberg met 55,06 procent, gevolgd door Irma Huijs en Adele van Leuken met 53,67 procent. In rood waren de winnaars met 63,02 procent Thea Janssen en Wim Vervuurt. De tweede plaats was voor Irma van Kortenhof en Paul Faas met 59,92 procent. Bets Bistervels en Hugo van der Windt bezetten de derde plek met 57,83 procent. De Nieuwjaarsdrive is gespeeld. In de gele lijn was de eerste plaats voor Hay Houwen en Theo Louwers met maar liefst 68.35 procent. Tweede waren de dames Mien Kuenen en Truus Kusters met 66.46 procent. Derde waren Jan Janssen en Frans Mertens met 63.32 procent. In de rode lijn was het echtpaar Gerda en Wiel Stoffels het beste met 62.08 procent. Tweede waren Thea van den Berg en Siem Leyen met 58.33 pro cent, gevolgd door de dames Loes Engel en Alie ter Schegget met 55 procent. Donderdag 14 januari is de tweede zitting van de tweede club competitie. In de groene lijn wisten Marij Pierey en Jan Roelof de Pijper de andere vijf tien paren voor te blijven. Fieke Arts en Miets Verstappen werden tweede en er was een gedeelde derde plaats voor Miets Bisschroux met Hilde Kool- en en José van Esch met Netty Sloots. In de rode lijn waren Maja van der Wee en Frans van Lieshout ruim eerste, gevolgd door Marie Kersten met Frans van de Heuvel en Frieda Rongen met Jan Voesten. In de gele lijn tenslotte werd de top drie gevormd door Anny Boekholt met Jaqeuline van der Slik, Ron van Gaal met Piet van genugten en Ans van Hooft met Janny Jungsla- ger. Donderdag is de derde speelavond van dit blok. De wintercompetitie is gestart en in de gele lijn zijn Miny en Wiel Ver hoeven op de eerste plaats geëindigd met 67.01 procent. Er was een gedeel de tweede plaats voor Jan Stiphout met Martien Verheyen en Nelly Vloet met Yorgo Canli met 55.21 procent. In de groene lijn waren Truus Buyssen en Truus Michels het beste paar met 65.29 procent, gevolgd door Ria en Kees van Son met 61.91 procent. De derde plaats ging naar Annie en Door van Kempen met 57.79 procent. De Nordic walkers kunnen elke woensdag aan de slag. De start is vanaf het clublokaal aan de Tienrayse- weg om 19.00 uur. Zaterdag 16 en 23 januari: Schadijker bossen in Meterik. Vertrek 9.00 uur vanaf parkeerplaats aan de Bergsteeg in Meterik. Het ver der schema staat op www.peelrun- ners.nl. Iedereen is welkom een keer mee doen. Dinsdag baantraining van 19.00 tot 20.30 uur, Kastiëlse Baan. Donderdag training op de baan van 19.00 tot 20.30 uur. Zaterdagochtend damestraining van 9.00 tot 10.00 uur, Kastiëlse Baan. Zaterdagmiddag afwis selende bostraining van 15.30 tot 17.00 uur, verzamelen bij de parkeer plaats in de Schadijker Bossen. Uitslagen: 8. LLG Kevelaer-Mara- thon: Sraar Theeuwen, Meerlo 4:45:04. Agenda: 16 januari Nettetal (Dld) Winterlauf serie 14.45 uur; 17 januari Helden Heldense bossencross 10.30 uur; 17 januari Posterholt Annendaal- loop 10.45 uur; 31 januari Venray Vlak watercross 10.30 uur; Wedstrijduitsla gen staan op www.peelrunners.nl. In het laatste weekend van januari vindt jaarlijks de Vlakwa tercross plaats. Twee dagen lang staat het bos aan de westrand van Venray in het teken van hardlo pers in alle leeftijdsklassen. Op zaterdag 30 januari zijn de scho lieren van de Venrayse basisscho len aan de beurt en op zondag 31 januari de wedstrijdlopers. Twee meiden van BS De Hommel vin den dat er dit jaar meer medeleer lingen aan de scholierenloop mee moeten doen, en zij hebben actie ondernomen. Nicole Schellekens (groep 7b) en Maud Brands (groep 7a) vonden dat de deelname van De Hommel-leerlin gen vorig jaar tegenviel en wilden dit Voorafgaande aan de eerste ronde van het tweede blok van de club competitie is de nieuwjaarsreceptie gehouden. Het jaar had voor de gele lijn spelers een moeizame start. Slecht zes van de zestien paren wisten een score te behalen van boven de 50 pro cent. Hans en Corrie Visscher behaal den het beste resultaat. Hun score van 62.86 procent was voldoende voor de eerste plaats. Jan Heinekamp en Gerard Linssen waren met een ach terstand van 0,9 procent tweede en derde waren Ingrid de Vocht en Annie van de Munckhof. Een goed resultaat voor de laatstgenoemden omdat ze gepromoveerd zijn naar de gele lijn. In de rode lijn waren Joan Hinssen met haar pupil en jeugdspeelster Nienke van Hoof met 61.46 procent de beste, gevolgd door Jan Kleeven met Nellie Bexkens en derde waren Tiny Verbeek en Jet van Waayenburg. Bij een indoor hoog en polsstok- hoog wedstrijd in Zoetermeer heeft Suzan Stevens bij de meisjes junioren B bij hoog een eerste plaats behaald met een sprong over 1.60 meter. Pim Stevens werd bij de mannen senioren ook bij hoog een tweede plaats Hij sprong over 1.95 meter. Dat was even hoog als de nummer een. Op donder dag 14 en dinsdag 19 januari heeft men vanaf 20.00 uur de gelegenheid zich in het clubhuis aan de Sportlaan in te schrijven voor deelname aan de Vlakwatercross. De korte cross (4050 meter) en de lange cross (8100 meter) worden gehouden op zondag morgen 31 januari. Trainingen: Zaal De Weert maandag 18.30-19 30 uur. CD-junioren. Zaal Dusseldorf dinsdag 18.00-22.00 uur selectie. Zaal De Wetteling woensdag 18.00-19.00 uur pupillen en AB- juni oren. Zaal Raayland woensdag 18.30 19.30 uur NSG-atleten. Baantraining donderdag 19.00-20.30 uur loop training. Bostraining zaterdag 10.00 11.15 uur pupillen en CD junioren. Baantraining zondag 10.00-11.30 AB jun. Senioren. Lopersgroepen/alle niveaus: Dinsdag (start atletiekbaan) 19.00-20.30 uur. Donderdag (start atletiekbaan) 19.00-20.30 uur. Iedere zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid om oud papier, gebun deld of in dozen, te deponeren in de papiercontainer, die geplaatst is aan de Weg in den Berg, hoek Veltumse Kleffen/Kulutweg. Agenda: 17 januari: Heldense Bos sen Cross Helden; 23 januari: Indoor pupillen A/B/C Veldhoven; 24 januari: Limburgse kampioenschappen Cross in Kerkrade; 30/31 januari: 34e Vlak watercross Zie ook www.atvvenray.nl. Atletiek Triatlon Vereniging Venray verbeteren. Ze zijn naar hun onderwij zers gegaan en hebben gezegd dat ze de klassen willen rondgaan om aan iedereen te vertellen wat het precies inhoudt om aan de Vlakwatercross mee te doen. "Ze vonden het gelijk een goed idee", vertellen ze. "Ze vin den dat iedereen veel moet bewegen en gezond moet blijven, en daar past de Vlakwatercross heel goed bij." Alle 14 klassen (van groep 3 tot en met groep 8) werden bezocht. "We heb ben iedereen verteld wat je allemaal gaat doen als je deelneemt, over de warming-up met Clowntje Polka, over de loterij na afloop waar iedereen een prijs kan winnen, en natuurlijk over de medaille die iedere deelne- De Nieuwjaarsdrive is gehouden. Alle paren waren gemixt en de hoogst geplaatsten in lijn 1 waren Hans Aerts en Jac Huijs met 66.25 procent, gevolgd door Riet en Harry Willems met 55.83 procent. De derde plaats werd met 55 procent gedeeld door Riet Aarts met Frieda Kalkman en Wil Dietz met Ton Melis. In lijn 2 scoorden Riet Muermans en Maria Vloet het hoogst met 62.50 procent. Tweede waren Luus en Wim van Son met 59.58 procent, gevolgd door Toon den Brok en Mart Keulards met 58.33 procent. In lijn 3 waren met 56.67 procent Paul Vloet en Peter Kleijnen de beste. Jahanna Manders en Jeanette Cremers waren goed genoeg voor de tweede plaats met 54.89 en derde waren Vera en Fred Jagers met 54.58 procent. De eerste editie van het hippisch evenement Jumping Indoor Leunen in de Molenhorst in Meterik is een groot succes geworden. Honderden paar den- en ponycombinaties gingen met elkaar de strijd aan in de fraai inge richte rijhal en bezorgden zowel zich zelf als het publiek een mooi hippisch weekend. De eerste prijs in de hoog ste klasse ZZ bij de paarden ging naar Luc Steeghs uit Kessel. Bij de pony's won Teun Vestjens uit Sevenum in de hoogste klasse. Al ruim voor de uiter ste inschrijfdatum was het maximale aantal deelnemers bereikt. Door het goed gevulde deelnemersveld werd het een spannende strijd in veel klas sen. Het spannends was de klasse M bij de paarden, waarin Petra van Dijck uit Venray de snelste tijd reed met haar paard Unbelivia, maar dat moest bekopen met een vallende balk. De latere winnaar Niels Tacken uit Mete- rik was slechts 9/100 seconde lang zamer, maar bij hem bleven wel alle balken in de lepels. Hij was hiermee Erik Teepen en Miranda Esser net te snel af, die respectievelijk twee en drie werden op een achterstand van 31/100 en 99/100 seconde. Petra van Dijck werd uiteindelijk twaalfde. Na de paardenwedstrijd op zater dag waren de pony's op zondag aan de beurt. Ondanks de hevige sneeuw val in de nacht van zaterdag op zon dag waren er nauwelijks afmeldin gen. De organisatie had er dan ook voor gezorgd dat de toegangswegen sneeuwvrij waren. De prijswinnaars van alle ponyrubrieken wonnen een clinic van de internationaal rijdende springruiter Dave Maarse. De clinic, die diezelfde middag werd gegeven, was leerzaam voor zowel ponyruiters als publiek. 'Nu moesten we werken aan controle en beheersing en dat viel nog niet mee na een wedstrijd waar alles om snelheid draait', aldus een van de deelnemers. mers krijgt aan de finish", vertellen de enthousiaste meiden. "Veel kinderen denken dat hard lopen saai is, en dat je er moe van wordt, maar dat is helemaal niet zo", leggen ze uit. "Het is juist leuk om door de bossen te rennen, en aange moedigd te worden door heel veel bekenden." Maud doet in haar vrije tijd aan turnen en aan dansen. "Ik vind bewegen heel leuk, maar ik sport altijd binnen in een zaal. Daarom vind ik het zo fijn om ook eens buiten in de frisse lucht iets te doen." Om over twee weken goed voorbereid te zijn, is ze al een paar keer met haar vader rondjes gaan rennen in het bos. Nico le, die lid is van ATV Venray, komt wekelijks in het Vlakwater tijdens haar training op zaterdag. "We begin nen dan met een warming-up, bijvoor beeld een tikspelletje. Daarna gaan we rennen, bijvoorbeeld korte snelle stukken, of wat langere stukken." Voor haar wordt het een druk Vlakwater weekend: op zaterdag loopt ze eerst mee in de scholierenloop, daarna doet ze mee aan de estafette. Op zondag loopt ze de officiële wedstrijd bij de A-pupillen. Zaterdag 30 januari worden tussen 12.00 uur en 15.00 uur de scholieren lopen en de NSG-loop gehouden. De jongens en meisjes van de basisscho len lopen dan in series, met leeftijds genoten, hun afstand, variërend van 700 meter (groep 3 en 4) tot 1100 meter (groep 5 t/m 8). Iedere deel nemer krijgt een leuke herinnering. In iedere leeftijdsklasse zijn ereprij zen voor de snelste drie deelnemers. Na afloop is, in het gebouw van Jong Nederland aan de Kempweg, een gra tis loterij waar de kinderen nog leuke I Naast mooie prijzen voor de spring ruiters zelf, was er voor fokkers ook een 'fokkersprijs' te winnen. Fokkers van wie het gefokte paard een eerste prijs won, ontvingen een fokkerspre mie uit handen van de organisatie. Diverse fokkers waren aanwezig, waardoor de organisatie van JIL een aantal fokkers zoals Esther Keijsers, fokker van Velvet, het paard van Niels Tacken, kon verrassen met deze unieke prijs. Het toeval wil dat dit paard in eigendom is van Wim Litjens, eigenaar van de Molenhorst prijzen kunnen winnen met hun start nummer. De basisscholen laten zich graag van hun beste kant zien en laten hun kinderen in schoolshirts lopen, zodat de deelnemers goed herkenbaar zijn voor de toeschouwers. Dit jaar vindt voor het eerst ook een estafette plaats. Twee jongens en twee meisjes uit dezelfde leeftijdsgroep, die eerst aan de individuele wedstrijd hebben meegedaan, lopen om de beurt een rondje van 350 meter. Het wisselen gebeurt bij de start/finish door mid del van het doorgeven van een lint. Doordat dit onderdeel zeer goed te volgen is voor het publiek zullen de toeschouwers de lopers veel, en luid keels, kunnen aanmoedigen. Op zondag 31 januari vinden de officiële wedstrijden plaats. Om 10.30 uur begint de korte cross (4050 meter) voor wedstrijdatleten en trim mers. Om 11.00 uur zijn de lopers aan de beurt voor de lange cross (8100 meter). Vanaf 12.10 uur lopen de juni oren en pupillen hun officiële wed strijden. De Vlakwatercross staat goed aan geschreven en in de afgelopen jaren hebben diverse Nederlandse kampi oenen de wedstrijd in hun trainings programma opgenomen. De wedstrijd maakt deel uit van de LimBraCross Competitie, een negental cross wedstrijden in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Atleten die hieraan deelnemen, krijgen bij iedere wed strijd punten om zo een plaats in het eindklassement te verdienen. De Vlak watercross is de zevende wedstrijd in de reeks, en diverse atleten van ATV Venray (jong en oud) staan goed geklasseerd. Op zaterdag 27 maart vindt de prijsuitreiking van het eind klassement plaats op de atletiekbaan in Venray. Een breed lachende Niels Tacken uit Meterik na zijn overwinning in de klasse M van Jumping Indoor Leunen 2010 (foto:fotovip.nl) Jumping Indoor Leunen, dat door honderden toeschouwers en 250 paarden- en 150 ponycombinaties werd bezocht, werd georganiseerd door rijvereniging Ons Genot uit Leunen. Dat deze eerste editie een vervolg gaat krijgen, staat al vast. Op 8 en 9 januari 2011 vindt de tweede editie plaats. mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen Neutjesrang WlHMflflft -BAJP

Peel en Maas | 2010 | | pagina 20