IN PRIJS VERLAAGD fjp WOLFF 'Betaald parkeren op zondag geen Venray-promotie' NU HÉÉL VEEL /AV Dinnershdw "Theater dp bezdek" in Asteria Venray h q n ^wJmaken^ lijlirtg Erelid van Schaatsbaan in Castenray En verder: Bandoetere Sterk spel Venray niet beloond Rongen dé specialist: voor tegels, sanitair en tegelwerken!! rmÊ Honderdeenendertigste jaargang - week 2 - donderdag 14 januari 2010 Kunst Cultuur 8-9 Gemeentelijke mededelingen 15 Sport 18-20 Kerkelijke diensten 22 I I O. Grotestraat 23 - Venray - CD Tel. 0478-581526 Geïsoleerde ligging Peeldorp biedt ook kansen Maandagavond staat in gemeenschapshuis Smelehof de toekomst van Ysselsteyn centraal. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor het Peeldorp? Hoe ziet Ysselsteyn er in 2020 uit? Vijfenveertig dorpsbewoners zijn over het algemeen positief gestemd, ondanks de geïsoleerde lig ging van hun dorp aan de rand van de Peel. Ysselsteyn mag vooral niet stilzitten, stilstand betekent achteruitgang. De pioniersmentaliteit en onder nemersgeest moeten het dorp voortstuwen in de vaart der volkeren. Leo Philipsen, kersvers raads lid, haalt Evertsoord en Vredepeel aan. Net als Ysselsteyn twee jonge Peeldorpen. Maar Evertsoord en Vredepeel kwijnen weg. Een schrikbeeld dat Ysselsteyn koste wat kost moet voorkomen. Nu heeft Ysselsteyn al een veel bre dere basis met ruim 2200 inwo ners. Er zijn twee grotere bouw plannen - achter de Jera en in de hoek Timmermannsweg-Ringweg - waar binnenkort zestig wonin gen herrijzen. De basisschool telt 277 leerlingen. Dat waren er een paar jaar geleden nog 320. Het aantal kinderen zal de komende tijd verder afnemen. "We hebben dynamiek nodig, een impuls om door te ontwikkelen. Dat is de enige manier om te ontkomen aan verpaupering", vindt Philipsen, die volop kansen ziet. Terwijl ver gelijkbare dorpen als Leunen en Oostrum worden belemmerd van wege hun ligging dicht bij Venray, zou Ysselsteyn juist een regionale rol kunnen vervullen. Omliggende kleinere dorpen als Heide, Veulen en Vredepeel zouden zich meer op Ysselsteyn moeten richten. Om de voortrekkersrol waar te maken, moet het voorzieningenni veau omhoog. Nu telt Ysselsteyn al behoorlijk wat winkels en horeca. Als enige kerkdorp beschikt het zelfs over een apotheekhoudende huisarts. Jongerencentrum Jera heeft al een regionale uitstraling. De grote wens is een sportzaal die deel uitmaakt van een multifunc tioneel centrum. Want de korfbal club en de zaalvoetbalvereniging moeten uitwijken naar gymzalen in de omgeving. Ondanks de geïsoleerde ligging is het dorp goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. Het is een hechte gemeenschap met een rijk bloeiend verenigingsleven. Jongeren blijken een grote binding met hun dorp te hebben, getuige de ruime belangstelling voor de nieuwbouw. Er zijn veel onderne mingen en het bedrijventerrein is binnenkort al te klein. Een nadeel is de aanwezigheid van grote var kens- en kippenbedrijven vlak bij de dorpskern. Dat komt het woon klimaat niet ten goede. Er zou meer werk gemaakt moeten wor den van bedrijfsverplaatsing. "Er is zoveel ruimte in het buitenge bied", merkt een bewoonster op. Het Peeldorp is begin vorige eeuw ontstaan. Het ontginnings dorp kenmerkt zich door lange, rechte wegen die door de woeste Peelgrond zijn getrokken. Het centrum wordt gespleten door de drukke Peelweg. Het Lovinckplein ligt ingeklemd tussen twee hoofd wegen. Ysselsteyn mist duidelijk een intiem dorpshart. Volgens de structuurvisie is de ruimtelijke kwaliteit matig. De dorpsentree aan de noordzijde met het bedrij venterrein is niet fraai. Dat geldt ook voor de hoogbouw van de Boerenbond en het dorpsplein. Om het dorp aantrekkelijker te maken, zouden er meer toeristi sche wandel- en fietsroutes moe ten komen. Met een herinrichting van de openbare ruimte kan de identiteit van het dorp worden versterkt, zo meldt de visie. Het Lovinckplein kan veel gezelliger. Met mooie speelveldjes en groen wordt het aantrekkelijker voor jong en oud. De wegen die er nu liggen zijn vooral gericht op gemotoriseerd verkeer. De Tim- mermannsweg en de Ringweg zijn zelfs gevaarlijk voor fietsers en wandelaars. Ze zijn slecht ver licht en er wordt te hard gereden. Dorpsraadvoorzitter Sieb Nijssen pleit voor de aanleg van een dorp sommetje. Een veilig wandelpad waar mensen ook de hond kunnen uitlaten. Met bomen en hagen zou het bedrijventerrein aan het zicht onttrokken kunnen worden. "Ho, ho", reageert Jeu de Wit, voorzitter van ondernemersvereniging VZO. "Voor de bedrijven is een zichtlo- catie vanaf de weg juist belangrijk. Ze willen niet weggestopt worden achter het groen." LEES VERDER OP PAGINA 3. Boe Ja, ik kan ervan genieten. Sinds ik mijn supersonische voetbal schoenen aan de wilgen heb gehangen en mijn wilde haardos ben verloren, ben ook ik een trouw bezoeker van de koopzon dagen in de regio. Lekker met het gezin op stap, een beetje zinloos winkelen, met een hapje hier en een drankje daar, en na een uurtje of vijf funshoppen in de familie-Skoda ontspannen en met een voldaan gevoel luid zingend terug naar huis. Heerlijk! En ik ben niet de enige die op zondag geregeld in een of ander obscuur winkelcentrum of overdekt shop magazijn te vinden is, de koop zondagen zijn big business, popu lair onder jong en oud. Ik kan er met mijn verstand niet bij, snap helemaal niks van het besluit van het college van B en W van Ven ray om per direct betaald parke ren in te voeren op de Venrayse koopzondagen. Zo zet je Venray toch niet op de ondernemende en toeristisch-recreatieve kaart? Het centrum heeft net een fraaie opknapbeurt gehad, de winkeliers spannen zich extra in om van Venray een leuke en levendige winkelstad te maken en vervolgens gaat de gemeente vrolijk betaald parkeren invoeren op koopzondag. Helaas pinda kaas, ik ga voortaan lekker shop pen in Boxmeer en Horst, waar ik, ook op koopzondagen, niet hoef te betalen voor het parkeren van mijn gezinsbolide en ook niet bang hoef te zijn voor een bon netje onder mijn voorruit als ik iets te lang in een kledingwinkel of cafetaria heb gehangen. Ben ik er na lang gezanik eindelijk in geslaagd om het betaald parkeren op Koninginnedag in Venray af te schaffen, krijg ik dit weer voor mijn kiezen. Ik denk dat ik maar freelance parkeerwachter op provisiebasis (per stuk betaald) word op koopzondag, want dat het weer bonnen gaat regenen, dat is wel zeker! Met dank aan de nieuwe melkkoe van de gemeen te Venray. Lekker boe! Hannes Fietser ernstig gewond De politie is op zoek naar getui gen van een verkeersongeval op de hoek St. Servatiusweg en Henri Dunantstraat in Venray. Zaterdag rond 17.30 uur werd, ter hoogte van de oversteekplaats, een 62- jarige fietser uit Venray aangere den door een 55-jarige automo bilist uit Venray. De fietser ligt in kritieke toestand in het zieken huis. De politie komt graag in con tact met een man die achter de betreffende auto reed. Getuigen kunnen zich melden via telefoon 0900-8844. Marc Arts en Fred Jansen adjudanten Na vij'f keer Circus Mök waren ze afgelopen zaterdag de hoofdact van de prinsen proclamatie. De 47-j'arige John Janssen werd uitgeroepen tot prins John d'n Twedde van De Piëlhaas. Met Marc Arts en Fred Jansen zal John Janssen vastelaovendvierend Venray voorgaan met als motto 'Toe- genaejd of gaer gegaeve, dees daag is 't um 't aeve'. De spreuk heeft alles te maken met de vriendenclub de Toegenae- jde Tessezoepers. Vijf jaar trad de vriendengroep op tijdens Circus Mök om Venrayse onderwerpen op de korrel te nemen. Bekend is onder meer de 'bal' die voor nogal wat opschudding zorgde. Vorig jaar werd de redactie van Peel en Maas op ludieke wijze neergezet. Kortom een trio met voldoende vastelaovesbloed. John Janssen is geboren en getogen in Venray en heeft twee kinderen, Yannick en Cas. Hij woont samen met José van Dijck. In het dagelijks leven is John locatiemanager bij UPS SCS in Venlo. Nu schijnt zwijgen een van zijn goede eigenschappen te zijn, maar dat is nu niet bepaald een eigenschap waar een prins mee voor de dag kan komen. Als hobby's heeft de kersverse prins tennis, klussen, lezen en een kookclub. John is tien jaar actief geweest bij de organisatie van Cir cus Mök. Adjudant Fred Jansen (45) is onder meer bekend als zanger bij de band BOB. In het dage lijks leven is hij procesmanager bij Smurfit Kappa Paper Servi ces. Fred is getrouwd met Elleke Raedts en samen hebben ze twee dochters. Ook Fred speelt tennis en kookt regelmatig met de prins. Als muziekliefhebber is hij vele jaren actief geweest bij de com missie Liedje van De Piëlhaas. De andere adjudant is Marc Arts (45). Hij was in het verleden jaren lang lid van de Raad van Elf en actief binnen de organisatie van Circus Mök. Marc is getrouwd met Astrid Scholten en samen hebben ze een zoon en een dochter. Marc is intensivecareverpleegkundige en assortimentscoördinator zorg- gebonden middelen bij VieCuri in Venlo. Het drietal heeft er in ieder geval zin in. "Het laatste half uur duurde voor ons wel heel erg lang", stelt John d'n Twedde. Hij werd op 19 september gevraagd. "We waren die dag terug van vakantie en schijnbaar had de voorzitter, Gerard Kersten, al een paar keer aan de deur gestaan. Eerst dacht ik dat ze me als adju dant wilden vragen, maar na lang dralen kwam het hoge woord er toch uit. Of ik prins wilde wor den? In het verleden heb ik altijd gezegd dat ik dat niet zou doen, maar als ze je vragen, wordt het antwoord toch ja." De twee adjudanten stonden voor John bij voorbaat vast. "Wij zijn al vrienden vanaf de middel bare school en hebben daardoor een speciale band." Ook voor de twee adjudanten was 'nee' geen optie en inmid dels heeft het drietal al enkele drukke maanden achter de rug. "Vooral thuis tegen de kinderen moet je van alles liegen. Je merkt wel dat ze wat in de gaten heb ben, maar wat precies, dat weten ze toch weer niet. Dat maakt het ook weer mooi", zegt Fred Jansen. "Als je weet dat je in het trio zit, Het nieuwe prinselijk trio van Venray: Marc Arts (l), John Jans sen en Fred Jansen. valt het in de laatste maanden van het jaar extra op dat veel mensen al met de vastelaovend bezig zijn", vertelt Marc. "Dat verbaast me toch wel." Het drietal is zich er ter dege van bewust dat de komende weken een grote roes worden. "We zijn als trio veel op pad en als we nergens heen hoeven, zijn we toch bezig met de vastelaovend. De installatie en de heilige mis op zondag moeten bijvoorbeeld worden voorbereid. Maar als je het enthousiasme van de men sen ziet, dan weet je ook waar je het allemaal voor doet. Vandaag (maandag, red.) waren we op de scholen van de kinderen van Marc en Fred. Fantastisch", besluit de kersverse prins. ASTERIA 62,50 3 koopavonden DE PRIJZEN Qm, {CL KLEINER JEANS MODE CASUALS NIEUWE VOORRAAD dames- en heren mutsen en sjaals v.a. 4,95 De Bleek 62/64 Venray Tel. 0478-582628 Venray Centraal boos op Venrays college Venray Centraal is boos op het college van B en W dat met ingang van 2010 betaald parkeren op koopzondagen is ingevoerd. In een brief aan het Venrayse college laat de vereniging van centrumon dernemers weten teleurge steld te zijn dat er geen enkel overleg is gevoerd. Bovendien is het invoeren van betaald parkeren op koopzondag geen goede vorm van Venray-pro motie, aldus Venray Centraal. Eind 2009 werd door het Ven rayse college de nieuwe parkeer- verordening 2010 vastgesteld en besloten om vanaf 1 januari ook op koopzondagen betaald parke ren in te voeren. Tot groot onge noegen van Venray Centraal. "We zijn inderdaad behoorlijk boos op het college dat zonder enig overleg dit besluit is genomen", zegt bestuurslid Geert Pelzer van Venray Centraal. "We voelen ons niet serieus genomen, want het gaat om een onderwerp waar de ondernemers groot belang bij hebben. Om dan zonder enige vorm van overleg dit besluit te nemen, vinden wij niet kunnen. Dat nemen we het college heel kwalijk. We kregen pas bericht op het moment dat het besluit al was genomen. Dat is de omgekeerde wereld." De nieuwe wethouder open bare ruimte, Ike Busser, ontkent dat er geen overleg is geweest. "In het voortraject is er wel degelijk overleg geweest tussen ons amb telijk apparaat en Venray Centraal." Een lezing die door Geert Pelzer nogmaals stellig wordt ontkend. "We hebben deze week bestuurs vergadering gehad en geen enkel bestuurslid heeft met de gemeen te overleg gehad over de invoe ring van betaald parkeren op de koopzondagen." Volgens Ike Busser is het besluit genomen om het parkeren in Venray kostendekkend te blijven houden. Het besluit om betaald parkeren tijdens Koninginnedag af te schaffen, ligt mede ten grond slag aan deze beslissing. "Betaald parkeren op die dag leverde heel veel ergernis op bij het winke lend publiek. Op die dag werden veel automobilisten geverbali seerd, omdat ze niet wisten dat op Koninginnedag betaald parkeren geldt. Het uitschrijven van die bon nen heeft het imago van Venray als winkelcentrum geen goed gedaan. Vandaar dat betaald parkeren op Koninginnedag is afgeschaft." Om het inkomstenverlies van die dag te compenseren tijdens de koopzondagen valt niet in goede aarde bij Venray Centraal. "We verspillen hiermee een hoop goodwill bij het winkelend publiek", countert Geert Pelzer. "Venray werkt er enorm hard aan om een aantrekkelijk winkelcen trum te realiseren. Alle neuzen van de betrokken partijen wijzen de goede kant op, wat dat betreft tim mert Venray nadrukkelijk aan de weg. En dan wordt zonder enige vorm van overleg zo'n besluit genomen. Daar kunnen wij ons absoluut niet in vinden." LEES VERDER OP PAGINA 5. TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken Dit jaar bestaan wij 25 jaar. Kom langs voor speciale acties! Keizersveld 22 Venray Tel:(0478) 55 04 10 iiÉikl iï vrrww.rongenvof.nl f 'AY lVïwm TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN Sale Sale EN MAAS EXTRA Sale Sale berden? Ysselsteyn: groeien om te overleven John Janssen nieuwe prins H T E L VERGADEREN FEESTEN u bent van harte welkom voor een 1 gezellige avond met zang en dans door een professioneel érnter- gezelschap. Zij serveren Ueen heerlijk verrassingsdiner. Maasheseweg BDa Venray Tel. D47B-51 1 Mee www.asteria.nl DlNNERSHOW Entertainment en 4 gangen- diner incl. consumpties (exclusief buitenlands gedistilleerd) Data 2D1D: p p- j 30 januari, 27 februari, 21 maart, 10 april, 1 mei en 5 juni □K LEUK VDDR GRDTE GRDEPEN Grote Markt 21 Venray, Tel. 0478-516708 www.wolffjeansvenray.nl ^^venray de voor- waarden speciaal optiek Passage 5 Venray 10478 58 34 40

Peel en Maas | 2010 | | pagina 1