Maas NIEUWE FAMILIE? ■JUBILEUMEDITIE PRINS JOS II VAN HEIDE Prins PAUL II VAN VÖSKES TNR-MÖK VAN INSCKrIJVEN KINDER- oftocht ALDWIEVER- BAL KIENDER VASTELAOVES KONKOURS Foto Hoedemaekers PEEL EN MAAS Donderdag 14 januari 2010 - Pagina 17 De middag staat onder meer in het teken van het aftreden van jeugdprins Sjoerd en zijn adjudanten Tim en Davey. Bovendien worden het nieuwe Foto Hoedemaekers van en Carnavalsvereniging De Hazekeu- tels in Venray roept tijdens de jeugd- zitting op zondag 17 januari in de foyer van Schouwburg Venray een nieuwe jeugdprins uit. jeugdboerenbruidspaar en de nieuwe vorst gepresenteerd en wordt de Orde van de Hazekeutel uitgereikt. Verschillende artiesten treden op. Het thema is Weej halde van. De foyer is open vanaf 1333 uur. Het programma begint om 14.11 uur en de receptie om ongeveer 16.40 uur. Kijk ook op www.hazekeutel.nl. Op zondag 31 januari barst De Witte Hoeve in Venray uit zijn voe gen als daar de speciale jubileumedi tie van de Kelsmiddeg losbarst. In het kader van 1x11 jaar AAR wordt extra uitgepakt met een bijzonder feestprogramma. De kaartuitgifte is inmiddels via de leden van de AAR van start gegaan en alle voortekenen wijzen er op dat De Witte Hoeve ook dit jaar weer tot de laatste beschik bare plaats gevuld zal zijn. Vanaf 12.30 start het feestprogramma dat voor een belangrijk deel gevuld wordt door feestband ApartY. Een optreden van ApartY is een bruisende belevenis, want deze veelzijdige top partyband uit Venlo en omstreken is een en al energie. De leden hebben samen één Voor de Venrayse jeugd houdt car navalsvereniging De Hazekeutel in Venray op zondag 14 februari de kin deroptocht vanaf 14.11 uur. Kinde ren kunnen zich aanmelden in café 't Upke, op de zondagen 31 januari en 7 februari van 11.30 tot 13.00 uur. Het thema dit jaar is Weej halde van. Voor de optocht zijn de kinderen ech ter niet gebonden aan dit thema. De onderverdeling bij de inschrijving is: eenlingen, duo's, kleine groepen (drie tot tien personen), grote groepen (vanaf elf personen) en wagens. Men kan ook met klas, school of vereniging deelnemen. Natuurlijk wordt de kin deroptocht, geheel volgens traditie, afgesloten met de jeugdprinsenwagen van De Hazekeutel met het prinselijke trio, de vorst, de jeugdraad van 11 en de garde. Ook het jeugdboerenbruids- paar doet mee met de kinderoptocht. Voor meer informatie kan men con tact opnemen met de optochtcom missie, Wout Claessens, via telefoon (0478)561352 of e-mail info@haze- keutel.nl. Vastelaovesvereniging Ut Dartele Veulen houdt op zaterdag 23 janu ari haar jaarlijkse aldwieverbal. Er zijn prijzen te winnen voor de mooist verklede eenling, duo, kleine of grote groep. Aanvang van dit bal is om 20.11 uur en er wordt gejureerd tot 21.30 uur. Het bal vindt plaats in de Perdsstal in Veulen. ding gemeen: passie voor muziek. Ech ter ook één probleem: geen van allen kan stil blijven staan. Dat zal tijdens de Kelsmiddeg ongetwijfeld ook voor het aanwezige publiek gelden. Uiter aard mag de buut niet ontbreken. Dit jaar neemt Rob Schepers die voor zijn rekening. Rob is een op en top Bra bantse tonpraoter die met tal van per sonages en buuts het publiek dubbel weet te krijgen. Aan hem de uitdaging om bij de Kelsmiddeg het publiek ook op z'n kantje te krijgen. Voor de meer stemmige samenzang, want de Kels- middeg hecht aan cultuur, zorgt dit jaar Johnny Romein. Een ras-Amster dammer die tegenwicht biedt aan al het regionale feesttalent. Johnny stond in 1992 met twee singles tegelijk in de top 40. Met het succes van Je hebt me belazerd en Alie-mentatie vestigde Johnny Romein in één klap zijn naam. De ras-Amsterdammer, die alweer jarenlang in Brabant woont, is als geen ander in staat om een zaal in no-time naar een kookpunt te brengen. Zoals gebruikelijk zullen de adjudanten van de nieuwe prins John II, Mark en Fred, eregast zijn tijdens de Kelsmiddég. Zij zijn immers de aspirant ald adjudan ten voor 2011 en in die hoedanigheid potentiële leden van de AAR. Boven dien wordt op de Kelsmiddeg ook de boerebruidegom Mark verwelkomt om op gepaste wijze zijn vrijgezel- lenmiddag te vieren. De Kelsmiddég begint om 12.33 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op www.aldadjudanterooj.nl Het Venrays Mannenkoor houdt op zondag 7 februari tijdens het Opstoek- matinee het Kiender Vastelaoves Kon- kour. Dit is een zangwedstrijd waarbij kinderen live een carnavalsliedje zin gen. Het koor kan voor kinderen die zelf geen liedje hebben zorgen voor muziek en tekst. De kinderen mogen alleen of samen met anderen zingen. Een jury beoordeelt de liedjes. Voor de winnaar is er een beker, een prijs en een optreden tijdens de vastela- ovesroetsj en in de jeugdtent. De kin deren mogen een liedje uitzoeken op zaterdag 23 januari tussen 12.00 en 13.00 uur in De Witte Hoeve in Ven ray. Ze krijgen dan een cd met de kara- okeversie van het gekozen liedje. Voor vragen kan men contact opnemen met Hans via telefoon (0478)515258, met Mark via telefoon (0478)589901 of via e-mail hanshebben@orange.nl. Tijdens het prinsenbal is Paul Peters uitgeroepen tot prins carna val 2010 van carnavalsvereniging de Vöskes uit Meerlo. Prins Paul II wordt tijdens zijn regeerperiode bijgestaan door zijn prinses Sandra Prins Paul II is 40 jaar, zoon van oud-prins Henk IV opge groeid in Meerlo en getrouwd met Sandra. Samen hebben ze twee kinde ren. Hij is cateringmanager bij Inter- vet in Boxmeer en als hobby's heeft hij voetballen in het derde van SV United, fietsen op een racefiets of een mountainbike, in de tuin werken en lezen. Prinses Sandra is 40 jaar, opge groeid in Castenray en ze is ziekenver- zorgster bij de GGZ. Haar hobby's zijn lezen, winkelen en de kinderen. Het prinselijke paar wordt zondag 24 januari een receptie aangeboden in sport- en feestzalencentrum 't Brugeind van 14.11 uur tot 16.11 uur. Daarna is er een gezellig samenzijn met muziek van joekskapel Bêter as Niks. Het bestuur van vastelaovesvereni ging de Piëlhaas heeft besloten de Bronzen Piëlhaas dit jaar uit te reiken aan Charles de Vilder. De Bronzen Piëlhaas wordt maximaal één keer per seizoen uitgereikt aan iemand die zich gedurende lange tijd belangeloos heeft ingezet voor het maatschap pelijke leven in Venray en daarbui ten. Charles de Vilder werd op 10 juni 1931 in Maastricht geboren. Hij is gehuwd met Wil de Vilder - Rutte en samen hebben zij vier zonen en acht kleinkinderen. Charles de Vilder houdt hij onder meer erg van golfen en fietsen en heeft zelfs een keer met een vriend van de TUD naar Santi ago gefietst. De schoolloopbaan van de heer de Vilder begon op de HBS waarna hij aan de TU in Delft stu deerde en daar in 1954 afstudeerde als civiel ingenieur. Op aanraden van zijn vader gaat Charles, na zijn mili taire dienstplicht te hebben vervuld, op gesprek bij de heren Nelissen van J.PA.Nelissen Aannemingsbedrijf. Aan het einde van het gesprek blijkt dat hij goed kan rekenen en op slag is het Constructiebureau J.PA. Nelis sen geboren. Na een aantal jaren ver plaatst zijn werkomgeving zich naar Zuid-Nederland. Als projectleider en later als directeur vervult hij jaren lang allerlei belangrijke functies bij J.PA. Nelissen aannemingsbedrijf en afsluitend bij Amstelland Concernbe- heer te Arnhem. Vanaf 1964 tot nu is Charles de Vilder voorzitter van onder meer de Levensschool in Helden, het Riagg Noord-Limburg, het VieCuri zie kenhuis in Venray, Raad van Toezicht en later Raad van Commissarissen van Wonen Noord-Limburg, de Seni orenraad en de Centrale van Ouder verenigingen. Verder zet hij zich in voor het bewaken van het cultureel erfgoed in en rondom Venray en de uitstraling van Venray als gemeente Hij heeft lange tijd een belangrijke functie in de Stichting Stadspark, was secretaris bij de Stichting Behoud en Restauratie Beeldenschat Sint Petrus'- Bandenkerk, secretaris van de Stich- ting Gedenkteken Kloosters, en enige tijd voorzitter van het bestuur van de Venrayse schouwburg, lid van Plat form Behoud Basiszorg Ziekenhuis Venray en momenteel heeft hij als lid en penningmeester van het His- torisch Platform Venray een bijdrage in het digitaliseren van het cultureel erfgoed van Venray. De Bronzen Piël haas wordt uitgereikt op zaterdag 23 januari 2010 tijdens de voorstelling van Circus Mök. In Heide is prins Jos II (Drabbels) als nieuwe prins bekendgemaakt. Prins Jos (45) is getrouwd met prin ses José. Samen hebben ze drie doch ters Aniek, Dionne en Maureen. In het dagelijks leven runnen zij fruitbedrijf 't Volen. Jos is al jaren actief bij de carnavalsvereniging in het bestuur, wagenbouw en de optocht. Hij voet balt bij het zesde elftal van Leunen. Samen met prinses José en zijn adju danten Monique (Schrama) en Peter (Vollenberg) zal hij regeren onder het motto: Wij zette de appelkieste an de kant, want wij gaon carnaval viere ien 't Hedsbuülenland. De receptie wordt gehouden op zaterdag 30 januari Aanvang 19.49 uur. Daarna wordt het boerenbruidspaar bekendgemaakt. res van Holland's got talent 2009 naar Venray. Ook muzikaal talent van Ven rayse bodem op het podium: David Janssen en Popstars Stef Classens, beiden uit het Veulen, Buts, de jeugd- garde en tiener LVK-finalisten De Stappers. De Raayland Jumpers, Bruce Dance Factory, Dizzy en Kunstencen trum Jerusalem en een breakdance- groep uit Venlo hebben hun uiterste best gedaan om een spectaculair optreden neer te zetten. De komische noot van de avond wordt verzorgd door Uitstappen Rechts en bekende buuttereedner Rob Scheepens. Bij binnenkomst ontvangen de jongeren een bandje dat dient als lot voor de loterij later op de avond. Ieder maakt kans op een I-pod, kledingbonnen, telefoons en theaterbonnen. De voor stelling is weer voor en door jongeren uit Venray en omgeving. Kaartjes kosten vijf euro en zijn te koop via de receptie C van het Raay land College. Ze zijn ook te koop bij Peelrand Makelaardij in de School straat. Ook via de artiesten kun je kaartjes bestellen. Op de avond zelf is de kassa geopend en kunnen ook nog kaartjes worden gekocht. De voorbereidingen zijn in volle gang voor de vijfde TnR-mök. Op zondag 28 januari zal om 18.49 uur de voorstelling van start gaan in de schouwburg van Venray. Een carna valsshow speciaal voor jongeren met de goede mix van spektakel, humor en muziek. Na de voorstelling is er als vanouds de afterparty met muziek van dj Djowie. Hypnose en kromme vorken. Lukt het om over glas te lopen? Beleef het met Fernando Flores, deelnemer aan de nieuwe Uri Gellershow. Speciaal voor TnR-mök komt Tessa, de winna- prinses lij komt In Oirlo is prins Ron I uitgeroe pen tot prins van de Spurriemökke. Samen met zijn prinses Liset gaat hij deze carnaval voorop. Ook bij de fami lie van prinses Liset was de vreugde groot. Zij komt van oorsprong uit het Piëlreuzeland (Ysselsteyn) als doch ter van Sraar en Truus Arts en zus van Gerald en Miranda. Wat wil nu het toeval? In Reek (Bra bant) is prins Dennis uitgeroepen tot prins van de Kélestropers. Zijn prin ses, Miranda, is het zusje van prinses Liset van de Spurriemökke.

Peel en Maas | 2010 | | pagina 17