Kerkelijke mededelingen Oude foto Weekend diensten www.younghairshop.nl Computerclub PEEL EN MAAS Donderdag 7 januari 2010 - Pagina 22 Synthese Ouderenadvisering: Ars Musica Confetti Euterpe Zangers van St. Frans Jonge Garde Koor Kinderkoor Spirit Jongerenkoor Splendid Gemengd Kerkkoor Het Zonnelied MMSK St. Petrus'Banden Venray Transparant Venrode Website Combidansavond Dansgroep De Hakkespits Den Hoender Jeugdnatuurwacht Venray Kienavond Nieuwjaarstreffen Op 't Nipperke Op 't Nipperke Dansvereniging Opanka Grote Kerk Paterskerk Oud papier Snertdag KBO Overloon SPO De Springplank Dames ZijActief Oostrum Parochie Oostrum Parochie Geijsteren Alzheimer Café Venray Aanmelden Truckrun Parochie Oirlo Parochie Leunen Padua Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochie Castenray Parochie Tienray Parochie Meerlo Parochies Smakt en Holthees Bijbelgemeente Doxa GGZ Oecumenische Basisgroep Rehoboth Protestantse Kerk B ju I HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apotheek St. Oda en Escura Apotheek De Mon nikskap: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag is Escura Apo theek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 u. Gewijzigde openingstijden Venray- se Apotheken tijdens feestdagen: Op donderdag 31 december zijn alle Venrayse Escura Apotheken om 16.00 uur gesloten. Op vrijdag 1 januari 2010 zijn de Escura Apotheken De Monnikskap, St. Oda en Veltum de gehele dag gesloten. Escura Apotheek Antoniusveld is op vrijdag 1 januari 2010 geopend tus sen 17.00 uur en 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877 Buiten deze openingstijden kunt u, uitsluitend voor spoedgeval len, terecht bij Escura Apotheek Antoniusveld, via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar van vrij. 8 jan. t/m zo. 10 jan. 2010 L. VERHAEGEN 582281 DIERENDOKTERS VENRAY 0478-581336 of 0478-515545 Stationsweg 111a, 5803 AA VENRAY Hans van Winden, Anne-Christien Arts, Chantal van Ham, Wendie Verweijen Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar op: 0900-5551777 DIERENKLINIEK DE OUDE MELKFABRIEK Leunseweg 22A Venray-Leunen tel. 0478-58 26 90 www.daphorst.com 24 uur per dag bereikbaar DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 1930 tot maandag 07.30 uur MICHELLE JANSSEN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 1930 uur waargenomen door: HENNY VAN EERTEN MICHELLE JANSSEN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46, 5803 AC Venray Tel.Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo,Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen,Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www.slachtofferhulp.nl THUISZORG NOORD-LIMBURG Kennedyplein 18, 5801 VH Venray. Klantenservice tel. 0478-526262. Fax: 0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman - Tel. 516636 J. Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray www.artsenpraktijkvoorhomeopathie.nl Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel.0478-517317 Fax.0478-517319 www.synthese.nl e-mail: unitvenray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Dinsdagavond van 18.00 -19.00 uur (alleen telefonisch). Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur: Tel.: 0478-517317. Steunpunt Mantelzorg: spreekuur dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur of na telefonische afspraak. JIP (jongereninfotheek) Marktstraat 8 5801 BM Venray. Tel.: 0478-517317 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 Het gemengde koor is op zoek naar leden. Bezoek eens geheel vrijblijvend een repetitie. Deze repetities wor den elke dinsdagavond van 20.15 tot 22.30 uur gehouden in wijkgebouw 't Stekske achter de Plusmarkt in de wijk Landweert in Venray. Voor meer informatie kan men contact opne men met Wiske Koster via telefoon (0478)583399. De repetities worden elke woens dag van 20.15 tot 22.15 uur gehouden in het gebouw van Omroep Venray. Confetti is nog op zoek naar heren- stemmen. Kijk voor meer informatie op www.confetti-venray.nl of neem contact op met Sander van Loon via telefoon 06-24288655. Het harmonieorkest: Donderdag 7 januari, deelname aan Venrayse Ondernemersprijs, 18.30 aanwezig schouwburg. Vrijdag 8 januari, genera le repetitie Prinseproklematie, 21.30 aanwezig schouwburg. Zaterdag 9 januari prinseproklematie, aanwe zig 21.30 via ingang laaddoc (Mer- seloseweg). Donderdag 14 januari, generale repetitie jubileumconcert Venrays Mannenkoor, 18.45 aanwezig schouwburg. Vrijdag 15 en Zaterdag 16 januari 19.00 aanwezig schouw burg. Afmelden via telefoonnummer 06-48792874. Het opleidingsorkest repeteert op donderdag 21 januari vanaf 18.45 uur, afmelden via e-mail anleijssen@gmail.com. Repetitie op vrijdag 8 januari om 19.30 uur voor alten en sopranen, om 20.15 uur komen de tenoren en bassen erbij tot 21.30 uur. Daarna is er een ledenvergadering. Zondag 10 januari om 10.30 uur in uniform bij de Paterskerk aanwezig zijn om in te zingen voor de hoogmis van 11.00 uur. Dinsdag 12 januari om 19.00 uur repetitie voor alten en sopranen. Afmelden een half uur voor de repeti tie bij Vincent Las. In de kerk in Oirlo worden op woensdag 13 en 20 januari open repe tities gehouden. Wie op zoek is naar een gezellige groep om samen mee te zingen, is van harte welkom op een van deze repetities. Het JGK is een jongerenkoor dat bestaat uit vrouwen tussen de 23 en 33 jaar. Het koor repe teert in Oirlo, maar de leden komen overal vandaan. De laatste jaren heeft het koor nummers gezongen van U2, Roxette en Guus Meeuwis, al dan niet bewerkt door de dirigent. Voor con certen wordt vaak een speciaal reper toire ingestudeerd. Het JGK bestaat al ruim 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Ad Voesten. Hij begeleidt het koor op de piano en arrangeert zelf stukken zodat het ook mogelijk is om de instrumentale kwaliteiten van koorleden naar voren te laten komen. Dus een kerstconcert waar bij eigen leden het koor begeleiden op klarinet, hoorn of blokfluit is geen enkel probleem. De open repetities beginnen om 19.00 uur. Voor meer informatie kan men contact opnemen met dirigent Ad Voesten via telefoon (077)3662479. Het koor bestaat uit jongens en meisjes tussen de zes en de twaalf jaar. De repetitie is iedere woensdag van 18.30 tot 19.30 uur in De Galm- hut aan de Langeweg in Venray. Voor meer informatie of aanmelden kan men contact opnemen met Marianne Groenewegen via telefoonnummer (077)3983204. De volgende repetitie is op woensdag 13 januari. Het koor bestaat uit jongeren tus sen de elf en de 24 jaar. De repetitie is iedere maandag van 18.30 tot 20.00 uur in Kunstencentrum Jerusalem in Venray. Voor meer informatie of aan melden kan men contact opnemen met Carla Swinkels via telefoonnum mer (0478)584501. Op zondag 9 januari verzorgt Splendid de vorm selviering in de Grote Kerk in Venray. De samenkomst is om 18.45 uur. De volgende repetitie is op maandag 11 januari. De repetities zijn op maandag vanaf 20.00 uur in parochiehuis Paters kerk aan de Leunseweg in Venray. Zondag 17 januari zingen tijdens de mis van 11.00 uur in de Paterskerk, 10.30 uur inzingen. Afmelden kan bij Lies Geuyen via telefoonnum mer (0478)582985.belangstellenden zijn op repetitieavonden welkom voor een kennismaking. Voor meer informatie en aanmelding kan men zich in verbinding stellen met Toos van den Heuvel via telefoonnummer (0478)583884 of met Roos Ubaghs via telefoonnummer (0478)584531. Er wordt een serenade gebracht aan de nieuwe burgemeester op don derdag 7 januari vanaf 18.45 uur. Ver zamelen om 18.30 uur bij de ingang van het gemeentehuis. De repetities van het orkest zijn op zondag van 10.30 tot 12.00 uur en op woens dag van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van handboogschutterij Diana. De tamboers hebben repetitie op maandagavond. De jeugdige groep van 18.30 tot 19.45 uur, de ouderen van 19.30 tot 21.00 uur. Dit in het gebouw van de voormalige Rabo bank in Leunen. Ook hebben ze allen, samen met het orkest, repetitie op zondag van 10.30 tot 12.00 uur. De leerling tamboers krijgen individuele lessen op zondagmorgen in de voor malige Rabobank te Leunen. Belang stelling kunnen kijken op www.mms- kpetrusbanden.nl. Men is ook altijd welkom op een repetities. Vocal Group Transparant is een gemengd koor in Venray. De wekelijk se repetitieavond is op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in De Witte Hoeve in Venray. De eerstvolgende repetitie is op woensdag 13 januari. Voor het bijwonen van een repetitie of voor meer informatie kan contact opgeno men worden met Nicole Keunen via telefoonnummer (0478)513543 of via e-mail nicole@vocalgrouptransparant. nl. Zie ook www.vocalgrouptranspa- rant.nl. De eerstvolgende repetitie is op woensdag 13 januari in café-zaal Thie- len van 20.00 tot 22.00 uur. Venrode is op zoek naar nieuwe leden tot en met vijftig jaar. Wie meer wil weten over het popkoor, kan kijken op www.ven- rode.nl. Wie ook graag wil komen zin gen of een optreden wil boeken, kan contact opnemen met Yvonne Heb ben via telefoon (0478)515258 of via e-mail yvonnehebben@online.nl. De nieuwe website van Muziek-, Mars- en ShowKorps St. Petrus'Ban- den is sinds 1 januari in de lucht. Op www.mmskpetrusbanden.nl staat alle informatie over deze Venrayse muziekvereniging; zoals het laatste nieuws, aankomende optredens en de geschiedenis vanaf de oprichting. Computerclub Regio Venray houdt elke vrijdag van 18.30 tot 22.30 uur in restaurant Le Tambourin aan de Stationsweg in Venray de wekelijkse bijeenkomst. Ook niet-leden zijn wel kom met vragen over of problemen met de computer. Men kan zijn pc- systeem, zonder accessoires, meene men. Meer informatie: www.ccvenray. nl, telefoon 06-36033859. Dance Events Veltum houdt op zaterdag 9 januari een combidans avond in het souterrain van De Coninxhof aan de Goudsmidstraat in Veltum in Venray. De aanvang is om 21.00 uur en liefhebbers van ball room, Latin, party dance, salsa, bachata en merengue zijn welkom. Maandagavond 11 januari oefen avond in De Kiosk Brukske. Maan dag 25 januari oefenavond in De Kiosk, aanvang 20.30 uur. Secretariaat Gerda Arts, telefoon (0478)589473. Afspraken; Martien de Groot, telefoon (0478)587810. Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray ziet er voor de komende week als volgt uit: Don derdag 7 januari 14.00 uur koersbal VVO Noord-West; 19.30 uur eerste kaartavond uit serie van zes. Vrijdag 8 januari 20.00 uur vergadering reis- vereniging Ëfkes Weg. Maandag 11 januari 13.30 uur vergadering oude renvereniging; 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 12 januari 13.00 uur Bridgen. Woensdag 13 januari 10.00 uur Internationale dans; 13.00 uur werelddans/Synthese; 14.00 uur handwerken; 14.15 uur countryline dance/Ans; 18.00 uur country-line dance groep 1/Synthese; 19.15 uur country-line dance groep 2/ Synthese en 20.30 uur dansmix /Ans. Op tweede kerstdag hebben 190 wandelaars, onder wie 52 leden van de Jeugdnatuurwacht, genoten van een tocht door het Odapark en het Vlakwatergebied. Bijna alle deelne mers hebben ook de oplossing van de winterpuzzel, winterslaap, gevon den. Onder de deelnemende leden zijn als prijswinnaars uitgeloot: Gijs van Bergen, De Meulenbeek Oostrum groep 7; Edmée Hanssen, De Hommel groep 7; Daphne Hoevenaars, Vlaswei groep 7; Dennis Janssen, De Meulen- beek Oostrum groep 7; Koen Rops, St. Oda Ysselsteyn groep 7. De winnaars mogen op zondag 14 maart, als de volgende puzzeltocht wordt gehou den, een natuurboek uitzoeken bij de JNW- caravan. De start is dan vanaf de parkeerplaats bij het Odapark, aan de Merseloseweg, tussen 9.30 en 10.30 uur. In gemeenschapshuis De Brink in Leunen wordt op maandag 11 januari een kienavond gehouden door ZijAc- tief Leunen. Aanvang: 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open. In verenigingwijkgebouw Op 't Nipperke wordt op zondag 10 januari vanaf 15.00 uur een Nieuwjaarstref- fen gehouden. Het wijkgebouw ligt aan de St. Odastraat in Venray. Het weekprogramma van vereni- gingwijkgebouw Op 't Nipperke aan de St. Odastraat in Venray ziet er als volgt uit. Maandag 13.30 uur fotoclub (Menzana), 18.30 uur Wauw. Dinsdag 10.30 uur volksdansen 55+ (Synthe se), 13.30 soosmiddag voor ouderen, 18.00 uur Ton Toon Djembe (kinde ren), 19.00 uur Jimbe Djembe (begin ners), 20.30 uur Jimbe Djembe (gevor derden). Woensdag 9.00 uur gymclub bewegen voor ouderen (Synthese), 10.00 uur koersballen, 13 30 uur Wauw en fotoclub (Menzana), 19.30 uur countrydansen. Donderdag 19.30 uur inloopavond met onder meer kaarten en biljarten. Zondag 10 janu ari nieuwjaarstreffen vanaf 15.00 uur. De demonstratiegroep van Opan- ka treedt op met series dansen uit Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tele foon (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, tele foon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval: via ziekenhuis, telefoon (0478)522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 930 tot 10.30 uur (niet op donderdag) Banknummer 579739481. Kerkbijdrage kan worden overge maakt op rekening 484100017: ABN of 1174863: Postbank ten name van administratie kerkbijdrage parochie, p.a. Mgr. Nolensstraat 12, 5802 AR in Venray. www.dekenaatvenray.nl Zaterdag 9 januari 19.15 uur hei lige mis: jaardienst Nelly van Vegchel, Sophie Philipsen-Lenssen vanwege de 70ste verjaardag, Piet en Wout Lens- sen-Jeuken, Joos, Gerda en Piet. Zondag 10 januari 9.30 uur plech tige Latijnse hoogmis: zesweken- dienst Tilly Loonen-Theuws, Annie Bekkers-Jacobs (coll), Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie, jaardienst overleden echtpaar Johan Hendriks- Cortenbach, jaardienst Joos Bouten, Jan van Ham, overleden ouders Ger- lachus Spee en Anna Spee-Linders en overleden familie, jaardienst Jacques Martens. Maandag 11 januari 9.00 uur heilige mis: overleden ouders Smeets-Krux. Dinsdag 12 januari 9.00 uur heilige mis: Toos Coonen-Huijbregts en over leden familie. Woensdag 13 januari 9.00 uur hei lige mis: overleden Nella Thuijls, Wim Janssen en ouders Voermans - Jans sen. Donderdag 14 januari 9.00 uur hei lige mis: voor alle zieken uit de paro chie. Vrijdag 15 januari 9.00 uur heilige mis: Albert Huijbers, Nel en Wim Jans- sen-Broers: 19.00 uur toediening van het heilig vormsel Lectoren: Zaterdag eigen lector en zondag A. Peeters. Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, telefoon (0478)580202; diaken G. van Dierendonck, Leun- seweg 5, telefoon (0478)580202; kapelaan I. Crasborn, Lovinkplein 8, Ysselsteyn. Telefoon (0478)545055. Noodgevallen/bedieningen: zieken huis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maan dag tot en met vrijdag van 9.30 tot diverse landen, met een accent op de Balkanlanden. De groep draagt dan kleurrijke kostuums uit de desbe treffende landen. Het eerstvolgende optreden is op maandag 18 januari in Horn. Opanka geeft lessen in interna tionale dans voor volwassenen. Men heeft geen danspartner nodig, want de dans is grotendeels in een rij of in een kring op Zuid-Europese muziek. Voor de jeugd is er kids- en street- dance. Alle lessen worden gegeven door Josta Krijnen, afgestudeerd aan de dansacademie van Tilburg. Voor nadere informatie over de lessen en optredens van de demonstratiegroep kan men contact opnemen met Jolan- da Jaspers, via telefoon (0478)510995, e-mail info@opanka.nl. Zie ook www. opanka.nl. Leden van de Zangers van St. Frans halen op woensdag 13 januari oud papier op in de wijken Landweert 1 en 2. Er wordt begonnen met ophalen omf 18.30 uur. Men wordt verzocht het papier goed gebundeld aan de straatkant gereed te zetten. De jaarlijkse Snertdag van KBO Overloon wordt gehouden op dins dag 12 januari. Om 11.00 uur is de samenkomst bij het gemeenschaps huis voor mensen die zin hebben in een wandeling. Voor de niet-wande- laars is het gemeenschapshuis vanaf 11.00 uur geopend. Rond 12.30 uur kunnen de gasten gezamenlijk genie ten van een borreltje, snert met worst en brood met spek. Na de maaltijd kunnen ze spelletjes spelen: kaarten, rummikub en sjoelen. Een deelname formulier is beschikbaar op de websi te www.kbooverloon.nl. Opgave voor vrijdag 8 januari bij Jan Lamers aan de De Bergkamp 7 in Overloon. De Stichting Primair Onderwijs in Venray en regio houdt op maandag 11 januari vanaf 8.30 uur een verga dering op het kantoor van SPO Venray aan de Eindstraat in Venray. De verga dering bestaat uit een openbaar en een besloten deel. Iedere inwoner van Venray kan het openbare gedeelte van de vergadering bezoeken. Opgeven voor de vergadering kan via telefoon (0478)516215. Na een korte vakantie start op don derdag 7 januari de donderdaggroep, voor de kinderen van de groepen 4 en 5, weer met activiteiten. Van 18.30 tot 20.00 uur wordt er een nieuwjaarspar ty gehouden. De nieuwe spelletjes komen op tafel. Aansluitend is om 20.15 uur de gecombineerde team- en exploitatievergadering. Maandag 11 januari van 18.30 tot 20.00 uur club voor de kinderen van groep 3. Op het programma staan spelletjes. Eveneens op maandag interne Rollebolvergade- ring, aanvang 19.00 uur. Dinsdag 12 januari ballonspellen voor de jeugd van de groepen 6, 7, 8 en de school verlaters. Ook deze avond duurt van 18.30 tot 20.00 uur. Donderdag 14 januari sprookjes uitbeelden voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Rol- lebolvergadering aanvang 20.30 uur. In D'n Oesterham in Oostrum wordt op donderdag 14 januari de jaarvergadering gehouden. De aan vang is om 19.30 uur en aansluitend wordt de avond voortgezet met kie nen. Aan dames die het afgelopen jaar deelgenomen hebben aan een work shop, wordt gevraagd hun werkstuk ken deze avond mee te brengen. 10.30 uur (Leunseweg 5, telefoon (0478)580202. Zaterdag 9 januari 17.30 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis (Crescendo): jaargetijde Chris Heijndersmans en overleden ouders, Wim Creemers ten gevolge van zijn verjaardag, zeswekendienst Jo Hen- drix-Brands. Zondag 10 januari 11.00 uur hoog mis/kinderwoorddienst (Zangers van St. Frans): Teng van Dijck, Hans van Dijck, Dina Jacobs en familie Jacobs- Creemers, Jean en Anna-Maria Pijpers- Tillemans, jaardienst To Arts-Verkoey- en en familie. Maandag 11 januari 18.30 uur hei lige mis: voor de parochiegemeen schap. Dinsdag 12 januari 10.00 uur open stelling kerk voor verering H. Anto- nius: 18.30 uur heilige mis: voor een bijzondere intentie. Woensdag 13 januari 18.30 uur heilige mis: voor de priestergemeen schap. Donderdag 14 januari 18.30 uur heilige mis: voor alle zieken uit de parochie. Vrijdag 15 januari 17.30 uur: aan bidding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: ouders Jenneskens- Elbers en zoon Loek. Zondag 10 januari hoogmis (Gemengd Koor): uit dankbaar heid voor een 90-jarige parochiaan, mevrouw Linssen-Zeegers, jaardienst Toon van Horck, Teng en Stiena Fleur- kens-Kleuskens, familie Vennekens- Verschuren en wederzijdse familie: 15.00 uur doop van Ties Linders. Misdienaars Chris, Jack en Nic. Zondag 10 januari hoogmis 10.00 uur: jaardienst Tiny Hendrix-Kleeven, Thei en Dina Kleeven-Burgers en Ron nie Kleeven. Woensdag 13 januari heilige mis 19.00 uur in de crypte van de kerk: voor alle mensen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. Het Alzheimer Café Venray is op maandag 11 januari weer open. Het café is een maandelijkse informele bij eenkomst waar mensen met demen tie, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ont moeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanver wante thema's. Het thema is Intimi teit en nabijheid bij dementie. Verder worden er deze avond twee mantel- zorgers geïnterviewd. Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemp haan aan het Kennedyplein in Venray. De inloop is vanaf 19.00 uur en de aanvang van het programma is om 19.30 uur. De avond wordt uiterlijk 22.00 uur afgesloten. Voor meer infor matie kan men zich in verbinding stellen met het Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid via telefoon (0478)527066. De Truckrun trekt op 11 april door de gemeente Horst aan de Maas en Venray. Chauffeurs kunnen zich aanmelden op zaterdag 16 januari van 8.00 tot 12.00 uur via telefoon (077)3209700 of (077)4631275. Per bedrijf geldt een maximum van vijf trucks. Kijk voor meer nieuws op www.truckrun.nl. Zaterdag 9 januari 19.00 uur gezon gen heilige mis (Dameskoor): Leon Swinkels (jaardienst), overleden fami lie Noijen-Claessens, St. overleden ouders Direks-Nelissen. Zondag 10 januari 10.00 uur hoog mis (Herenkoor): Teng de Mulder (jaardienst), Dirk en Jet Krouwel- Goudkamp. Dinsdag 12 januari 19.00 uur heili ge mis: VBO Oirlo ter gelegenheid van opening nieuw verenigingsjaar voor leden en overleden leden VBO. Woensdag 13 januari geen mis. Vrijdag 15 januari 9.00 uur heilige mis: voor alle parochianen. Collectanten zaterdag P. van Dijck en zondag A. Pouwels. Misdienaars zaterdag Leon en Luuk Loonen en zondag Roy en Cindy Eeren. Zondag 10 januari 9.30 uur heilige mis: Wiel Coppes vanwege trouwdag, Jos Martens, Anna Martens-Clephas en overleden familie, Kees Heemskerk, Grad Hendrickx en Truus Hendrickx- Jenniskens, jaardienst Piet Keijsers en Marie Keijsers-Hendrix. Koor Herenkoor. Lector Ria Flinsen- berg. Woensdag 13 januari geen mis. Zaterdag 9 januari 19.15 uur heilige mis: Teng Burgers en Marie Burgers- Heesen, jaardienst Grad Reintjes en Petronella Versteegen en overleden familie, jaardienst Piet en Mien van Staveren-Creemers en dochter Willy en overleden familie, Antoon Drab- bels-Dina Klaassen en Jacoba Klaas- sen. Lector Nellie van Staveren. Misdie naars Tristan en Gijs. Zaterdag 9 januari 18.00 uur hei lige mis:Anna Maria Loonen-Baltussen (zeswekendienst). Misdienaars Stan en Lizzy. Lector Gerrie v.d. Haghen. Zaterdag 9 januari 19.15 uur mis (Ouderenkoor): ouders Slangen van Montfort en voor de overleden familie, jaardienst Thei Janssen en To Janssen-Spreeuwenberg, Jeanne Henckens, Jan van Gassel en voor een bijzondere intentie, jaardienst Lei Ver geldt, jaardienst Mia Lemmens-Verste- gen (namens de kinderen), jaardienst Theo Tilleman. Dinsdag 12 januari 19.00 uur mis: jaardienst Wim Swinkels. Misdienaars zaterdag Kevin van Hoof, Vera Sikes en Luc Peters. Dins dag Job. Zaterdag 9 januari 18.00 uur mis: Roy Broeren (van familie en vrien den). Woensdag 13 januari 19:00 uur mis: voor alle levenden en overleden leden van Vrouwenvereniging Merselo. Misdienaars zaterdag, Floor en Lynn Zondag 10 januari 9.30 uur mis: familie Lenkens-Ermens. Donderdag 14 januari 8.30 uur mis: uit dankbaarheid J. v.d. Heuvel-Peters. Zondag misdienaars Claudia en Roy en lezer Cor. Zaterdag 9 januari 19.15 uur mis: jaardienst overleden ouders Seijkens- Collin, jaardienst Jan Peeters, jaar- dienst Grad Tielen, jaardienst Jan Thie- len. Misdienaars Eva en Demi. Pastoor van Horne is bereik baar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256. Spreekuur kerkbestuur in de sacris tie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde heer R. Ver heggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, telefoon (0478)691217, www. kleinlourdes.nl, e-mail info@kleinlour- des.nl. Zaterdag 9 januari 18.00 uur hoog mis: ter ere van onze Lieve Vrouw, voor alle levenden en overledenen van de parochie, voor alle intenties die staan geschreven in het intentie- boek. Woensdag 13 januari 19.00 uur hei lige mis: ter ere van O.L.V van Lour- des, ter ere van onze Lieve Vrouw, voor alle levenden en overledenen van de parochie. Zaterdag collectant Sr. Reijnders en lector V. Jakobs. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, telefoon (0478)691217. Mis- intenties opgeven bij Arnold Jacobs, telefoon (0478)692526. Zie ook www.parochiemeerlo.nl. Zondag 10 januari 10.30 uur hei lige mis: Sjang Poels, Lina Poels-van Neerven en overleden kinderen, over leden familie Aerts-Angenendt-Reij- nen, Frans Hanraets, Marinus Gielen, zonen Harrie en Jan en dochter Bertie Jakobs-Gielen, Jan Hendriks en Anna Hendriks-Arts. Misdienaars Tara Eijsbouts, Anouk Rutten en Emma Jenneskens. Lector Jan Poels. Opluistering Gregoriaans koor. Koster tot en met zondag 10 januari Carel Soethout en van maan dag 11 tot en met zondag 17 januari Truus Hegger. Donderdag 14 januari 9.00 uur hei lige mis. Misintenties familie Wijenberg, tele foon (0478)636390 of Leo van Dijck, telefoon (0478)636779. Voor doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij pater Wauben via tele foon 06-11640447. Zondag 10 januari 11.00 uur eucha ristieviering met volkszang: Mien Koe- nen-Coppus Lector Riek van Kempen. Dien beurt Ember en Sam Peters. Woensdag 13 januari in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef 9.30 uur heilige mis voor de weldoeners van deze kapel. De Bijbelgemeente Venray houdt iedere zondag vanaf 10.00 uur een dienst in De Kemphaan aan het Ken- nedyplein in Venray. Er wordt gezon gen uit de bundel Opwekking. Tijdens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen en er is crèche en zon dagsschool. Ook zijn er regelmatig bijzondere diensten. Vanuit de Bijbel gemeente worden cursussen over de bijbel gehouden en het is mogelijk om deel uit te maken van een huis kring. Predikant van de Bijbelgemeen te is R. Lammers. Secretariaat: C.M. van Gestel, Melisse 8, 5803 LC in Venray, telefoon (0478)510337, e-mail info@ bijbelgemeentevenray.nl. De Evangelische Gemeente Doxa houdt iedere zaterdag vanaf 17.30 uur een samenkomst in verpleeghuis Elzenhorst De Tamboerijn aan de Dr. van de Meerendonkstraat in Horst. Doxa is een familiekerk voor ieder een. Stichting Doxa, Hertog Arnold- laan 4, 5961 TA in Horst. Zaterdag 9 januari 18.30 uur litur gieviering Servatiuskapel, voorganger W. den Hartog en lector G. Olislagers. Zondag 10 januari 10.00 uur litur gieviering Annakapel, voorganger W. den Hartog, lector H. de Jong: 11.15 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voorganger W. den Hartog. Dinsdag 12 januari 10.30 uur litur gieviering LCZ kliniek B&V D'n Herk 21, Servaashof, voorganger W. den Hartog. Woensdag 13 januari 11.30 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger W. den Hartog. Stilteruimte Donderdag 14 januari van 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P. Zand vliet. In de kapel van het ziekenhuis wordt op zondag 10 januari vanaf 10.00 uur een viering gehouden. Het thema luidt Compassie zonder gren zen. Uitgangspunt van deze gespreks- dienst is zijn het onlangs gelanceerde Handvest voor Compassie. Geïnteres seerden zijn van harte welkom. Hervormde evangelisatie op gere formeerde grondslag. Gebouw Reho- both, Cuppenpedje 2a in Horst. Con tactpersoon evangelist J.PJ. van Oerle, Anjelierstraat 14, 4261 CK in Wijk en Aalburg, telefoon (0416)692157, e-mail jpjvanoerle@yahoo.com. Zie ook www.evangelisatielimburg.nl. Kerkdiensten zondag 10 januari 10.00 uur dienst met vluchtelingen waarin Engelse liturgen uitgedeeld worden, Ds. PC.H. Kleinbloesem, Montfoort: 14.30 uur Ds. M. Klaas- sen, Hedel. Woensdag 13 januari vanaf 14.30 uur kinderbijbelschool voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Predikant: ds. MJ. op den Brouw, Groene Hart 11, tele foon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woens dag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail vanmeursnel- son@hetnet.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk in Venray. www.zon- nelied.nl. Zondag 10 januari is er om 10.00 uur een dienst gehouden worden in Het Zonnelied. Voorganger in deze dienst, waarin de Maaltijd van de Heer zal wordt gevierd, is Ds. M. Gosker uit Venlo. Voor de allerkleinsten is er kinderopvang. Er is geen kinderne- vendienst. Woensdag 13 januari is er een avond van Vorming en Toerusting in het Zonnelied. Aanvang 20.00 uur. Onderwerp: Wanneer raakt liturgie jou? Spreekster Margreet Spoelstra. Zaterdag a.s. komt de nieuwe prins van VV De Piëlhaas uit tijdens de prinsen proclamatie. Een traditie die al vele jaren plaatsvindt. In vroeger jaren kwam de prins uit tijdens Circus Mök. Vandaag twee foto's uit 1960 van het uitko men van Prins Martin 1 (van den Munckhof). Op de eerste foto staat Martin nog met het masker op, begeleid door zijn adju danten Martin Verschuren en Hans Oudenhoven. Op de tweede foto is Martin eruit! Op de voorgrond Vorst Karel Wijnen. Karel Wijnen was 25 jaar actief in de Piëlhaas. Hij is een van de oprichters van de Piëlhaas en zijn monument dat bij de schouwburg stond, is dit jaar bij de opening van het Vastelaovesseizoen op 11/11 verplaatst naar de Grote Markt. Foto: Archief VV De Piëlhaas. Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Daar vindt u behalve heel veel oude foto's ook een aantal artikelen uit het uitverkochte Venrays Verleden I. Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray

Peel en Maas | 2010 | | pagina 22