Cabaret, De Notenkraker en carnavalsconcert Limburgweek 2010 Gryphus Cursussen Jerusalem Beukfeest Concert in Cambrinus rm V Boekje over Castenrayse emigrantenfamilie Alleen ik overleefde Niets! V'. PEEL EN MAAS Donderdag 7 januari 2010 - Pagina 10 IB K-r I PEEL EN MAAS Programma Schouwburg Venray Cabaret met Sven Ratzke en Mark van de Veerdonk, het ballet De Notenkraker door de Staatsopera van Tatarstan, het jubileumconcert van het Venray's Mannenkoor en het carnavalsconcert van Euterpe staan komende week op de agenda van Schouwburg Ven- ray. Op dinsdag 12 januari vanaf 20.00 uur kan men de cabaret voorstelling dEBUT van Sven Ratz- ke bezoeken in de schouwburg. In dEBUT bepalen onwaarschijnlijke en hilarische kruisbestuivingen tussen Duitsland en Nederland het universum van de cabaretier. Een rokerige nachtclub ergens in de twilight zone tussen Berlijn De afdeling Beeldende Kunst van Kunstencentrum Jerusalem in Venray start met een brede scala aan voorjaarscursussen. Het zijn allemaal korte cursussen die voor iedereen toegankelijk zijn en waarbij de cursisten worden ondersteund door professioneel geschoolde vakdocenten. Digi tale fotografie biedt twee korte cursussen van zes lessen en een basiscursus van twaalf lessen aan. Men leert in deze cursussen de mogelijkheden van de camera beter kennen. Technische kennis en praktijkopdrachten wisselen elkaar daarbij steeds af. De cursus sen leiden gaandeweg naar een eigen fotografisch handschrift. Voor wie graag driedimensionaal wil werken, is er een ware ontdek kingsreis in steen en hout. Tijdens de twaalf lessen durende cursus Beeldhouwen ligt de nadruk op de vorming van tuinbeelden. Cur sisten die zich willen bekwamen in diverse ambachtelijke Grafi sche Technieken zoals etsen en hout- en linoleumdruk, komen aan hun trekken bij deze cursus die twaalf lessen beslaat. Verder is er de cursus Modeltekenen en schilderen? In acht lessen, waarbij een model aanwezig is, worden Op zaterdag 9 januari is het weer beuken geblazen in Gryphus te Vierlingsbeek, waar andermaal drie metal- bands te gast zijn tijdens het Beukfeest. Op de zesde editie spelen de Beast Of Damna tion, Erebus en The Monolith Deathcult. Het Beukfeest wordt om 21.00 uur geopend door het uit Venray afkomstige Beast Of Damnation. Actief sinds 2005 staat dit vijftal garant voor een fikse portie beest achtig lekkere 'old school death metal'. In 2008 won Erebus de Metalbattle en stond op toonaan gevende festivals als Occultfest en Stonehenge. In 2009 verscheen de eerste langspeler With Furious Intent waarop de vier mannen uit Kampen death metal vermengen met groovende elementen uit de 'moderne' metal. The Monolith Deathcult zal deze editie van het beukfeest op brute wijze afsluiten. De band is gevormd in 2002 en heeft sindsdien flink aan de weg getimmerd. Grootste wapenfei ten zijn twee Europese tournees met The Crown en een tournee met Gorefest. Daarnaast heeft The Monolith Deathcult inmiddels drie albums op zijn naam staan waarop het kwartet een unieke eigen stijl van deathmetal speelt en Amsterdam. En uiteraard zijn champagne en een swingende jazzband zijn metgezellen. Het ballet De Notenkraker door de Staatsopera van Tatarstan wordt op woensdag 13 januari opgevoerd in de schouwburg in Venray. Klara vindt onder de kerst boom een cadeautje van haar stiefvader, een pop in de vorm van een notenkraker. Zij gaat naar bed met haar nieuwe speeltje en in haar droom komt al haar speel goed tot leven. Dit sprookje wordt prachtig vertolkt door de dansers van de Staatsopera van Tatarstan. Aanvang 19.00 uur. Het Venray's Mannenkoor ver zorgt op vrijdag 15 januari in de schouwburg een jubileumconcert, theaterconcert/amateurkunst. Een de basisvaardigheden van deze teken- en schildertechniek bijge bracht. De cursus Dansend model leert in vier lessen hoe men met houtskool en verf de beweging en het ritme van een dansend model in een kunstwerk kunt vangen. Bij de cursus Portrettekenen in twaalf lessen, worden de basisprincipes van het tekenen van een portret op vakkundige wijze bijgebracht. Tijdens de korte cursus (twee les sen) Gipsmal maken maakt men kennis met de vaardigheden om zelf een gipsmal voor keramisch werk te maken. Striptekenen in de Comic Class is een boeiende cursus voor jongeren vanaf twaalf jaar. Striptekenen is erg populair. In deze cursus van twaalf lessen worden jongeren de kneepjes van het striptekenen bijgebracht. Tot slot is er de cursus Buiten schilde ren en tekenen. Tijdens zes lessen in de maand mei gaan de cursis ten in verschillende landschappen aan het werk. Bij slecht weer wordt er voor een interessante binnenlocatie gekozen. Voor meer informatie over inhoud, locaties en prijzen kan men kijken op www.kunstencen- trumjerusalem.nl. waarin invloeden uit de dance en klassieke muziek terug te horen zijn. Gryphus is geopend vanaf 20.30 uur, de eerste band betreedt het podium om 21.00 uur. De entree bedraagt 6 euro. Bezoe kers jonger dan 20 jaar betalen 4 euro. Meer informatie over dit Beukfeest is te vinden op internet www.gryphus.nl. Expositie in gemeentehuis Enkele kunstenaars van de Kunst Werk Plaats exposeren hun wer ken vanaf vrijdag 15 januari in de publiekshal van het gemeentehuis Venray. De officiële opening is om 15.00 uur. Er zijn toespraken door wethouder Patrick van der Broeck en Harrie Cunnen van het bestuur van KWP Om 16.00 uur is de muzi kale afsluiting. De Stichting Kunst Werk Plaats is een maatschappe lijke steuninstelling voor mensen met een GGZ-achtergrond. Nieuwjaarsconcert Muziekvereniging St.Joseph Stevensbeek, bestaande uit blok- fluiters, opleidingsorkest, fanfare en Stevenslander, verzorgt een nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari vanaf 11.00 uur in 't Stek- ske in Venray. oude, bekende Venraynaar gunt de bezoekers een terugblik op 100 jaar Venray en het Venray's Man nenkoor. Er wordt een gevarieerd muziekprogramma geboden met medewerking van onder andere de Koninklijke Harmonie Euterpe en solisten die een band hebben met de regio.Aanvang 20.00 uur. Mark van de Veerdonk brengt op dinsdag 19 januari in Schouw burg Venray de cabaretvoorstel ling Ranjaneurose. Dit is een hila rische show vol nonsens, want "we willen allemaal niets liever dan die herkenbare kwaliteit van vroeger... maar dan wel hele maal anders! Toch?" Maffe logica en droge humor wisselen elkaar af in deze cabaretshow. Aanvang 20.00 uur. Op donderdag 4 febru- De naam van deze muzikant klinkt zo Hollands als spruitjes, maar hij heeft de reputatie als een van de belangrijkste singer- songwriters van Nederland en ook internationaal staat hij hoog aangeschreven.Woensdag 13 januari staat Ad Vanderveen met zangeres Kersten de Ligny op het Cambrinuspodium in Horst. Ad Vanderveen ontpopte zich na het uiteenvallen van de rootsrock- groep Personnel in de 90-er jaren tot een van 's lands belangrijkste Americana-artiesten, waarna hij zich op zijn albums laat bijstaan aan een keur van nationale en internationale artiesten. Naast zijn schrijverschap ontwikkelt Vander- Mo'Jones solo in Cambrinus Na met zijn band op podia te hebben gestaan als North Sea Jazz en Pinkpop is Mo'Jones zondag 10 januari te gast op het podium van Cambrinus in Horst. Mo'Jones is een muzikale dui zendpoot en weinig muziekstijlen zijn hem vreemd. Hij kiest voor de grote variatie. Toch is zijn muziek met elementen uit funk, jazz, pop, rock en Latin geen muzikale lap pendeken. Dit concert begint om 16.00 uur. Meer informatie www.cam- brinusconcerten.nl. ari vanaf 20.11 uur is er een car navalsconcert door Koninklijke Harmonie Euterpe in de schouw burg. Dit jaar staat er een speciaal concert op het programma met medewerking van de Koninklijke Harmonie Euterpe. Vanwege de Venrayse roots is dit orkest als geen ander in staat een carna valsconcert van hoog niveau ten tonele te brengen. Vanzelfspre kend wisselen mooie muziek van populair klassiek tot prachtich gearrangeerde Limburgse liedjes elkaar af, uiteraard gebracht met een vrolijke noot. Naast Euterpe neemt een select gezelschap uit het Venray's Mannenkoor deel en verder brengt zangeres Nelleke Rijs een aantal onvergetelijke Ven- rayse evergreens ten gehore. veen zich tevens tot een van de betere gitaristen van het land en met beide hoedanigheden komt hij tot samenwerking met inter nationale grootheden als Eliza Gylkison en Iain Matthews, met wie hij toert en platen opneemt onder de naam More than a Song. Iain Matthews noemde Vander- veen zelfs een van de beste gita risten waarmee hij ooit samen werkte. Behalve om zijn gitaarspel staat Vanderveen bekend om zijn gevoelige Americana-liedjes en zijn grote vertelkunst. Dit concert begint om 20.30 uur. Voor meer informatie en reserveringen kan men kijken op www.cambrinus- concerten.nl. Winterserie wandeltocht Wandelsportvereniging De Natuurvrienden uit Merselo houdt op zondag 10 januari een wandeltocht uit haar winterserie wandeltochten. Wandelaars kun nen kiezen uit de afstanden 5, 10, 15 en 20 kilometer. De tochten gaan door de bosrijke omgeving van Merselo en zijn ook toeganke lijk voor Nordic Walkers. De start tijden zijn van 9.00 tot 12.00 uur voor de afstanden 15 en 20 kilo meter en van 9.00 tot 14.00 uur voor de afstanden 5 en 10 kilome ter. Startplaats is café Den Tommes aan het Grootdorp in Merselo. Ook dit jaar besteedt Bibli- oNu weer aandacht aan de Limburgweek. Deze wordt gehouden van 22 t/m 31 janu ari 2010. Tijdens dit tien dagen durende evenement worden verscheidene facetten van het Limburgse culturele erfgoed onder de aandacht gebracht. De Limburgweek wordt geor ganiseerd door de Limburgse basisbibliotheken en het Bibli otheekhuis Limburg. Het geva rieerde programma bestaat onder andere uit optredens van muzikanten, schrijvers en dichters en theatervoor stellingen. De Limburgweek wordt mogelijk gemaakt met een subsidie van de provincie Limburg. Binnen de workshop bewegen op muziek van de DroOmband ontdekken kinderen hun lijf. Daarnaast wordt er bij alle dan sen gezongen. De liedjes passen bij de dans en andersom. Het ene moment bewegen de kinderen als grote stevige olifanten en het andere moment zijn het onschul dige, vliegensvlugge muisjes. Samen met leden van de DroOm- band fantaseer je erop los om een denkbeeldige douchedruppel van de ene arm naar de andere te laten rollen, omhoog te gooien en op te vangen met je neus. Er wordt gewerkt aan fantasie, inle vingsvermogen, concentratie, emoties en lichaamsbeheersing. Alles gebeurt in een zeer leuke, ontspannen, maar vaste structuur. De kinderen kunnen zich tijdens deze workshop volop laten gaan. Op vrijdag 8 januari vindt in Horst tijdens een besloten familiebijeenkomst de presen tatie plaats van een alleraar digst boekje over de emigran tenfamilie Duijkers-Klaassen uit Castenray. Het initiatief voor het boekje komt van de Stichting Duij(c)kers Dü(c) kers Duy(c)kers met als initi ator Jules de Groot uit Heer len. De stichting houdt zich actief bezig met het vastleggen van familiegeschiedenissen. Tijdens een familiedag in 2004 te Tricht hield Annie Kessels- Duijkers uit Oostrum een inleiding over de emigratie naar Canada en de terugkeer van haar ouders, broers en zussen naar Castenray. Bij een volgende familiedag in 2006 te Houthem werd het idee gebo ren om het onderwerp verder uit te diepen en in drukvorm te laten verschijnen. Op 15 april 1952 vertrok Sef Duijkers met zijn gezin vanuit Cas- tenray naar Canada. Het hele dorp stond op zijn kop, want er ver trokken in één klap liefst twaalf dorpsgenoten. Met twee grote bussen, gevuld met familie, vrien den en goede kennissen, vond het vervoer plaats naar de Rotter damse haven en vandaar vertrok het gezin Duijkers-Klaassen met het passagiersstoomschip 'Water man' naar Halifax in Canada. De bootreis duurde acht dagen. Voor elke dag dat de reis duurde, ver bleef het gezin een jaar in Canada, want in september 1960 keerde men weer terug naar Castenray. Één zoon bleef in Canada achter, want hij had werk gevonden in Montreal. Later keerden nog twee zoons definitief terug naar Cana da. Vooral voor de jongste zoon die bij het vertrek uit Nederland zeven jaar oud was en voor de wat jongere zussen, had de terug keer in Nederland grote gevol gen. Zij konden geen Nederlands lezen of schrijven en moesten Lezing hommels Imkersvereniging Regio Venray houdt op dinsdag 26 januari vindt in zaal Martens in Leunen een lezing plaats over het leven van de hommel. De lezing wordt door Marie JosZ Duchateau gegeven. Duchateau is universitair docent biologie aan de Universiteit in Utrecht en heeft zoÖn twintig jaar het sociale gedrag van de hom mel bestudeerd. De lezing duurt van 20.00 tot 22.15 uur. Aanmel den voor woensdag 20 januari bij voorzitter Kamps via telefoon (0478)692670. Aanmelden in de zaal op de avond zelf is niet moge lijk. Deze activiteit voor kinderen van de onderbouw vindt plaats in het kader van de Limburgweek en de Nationale Voorleesdagen op woensdag 27 januari van 14.00 - 15.00 uur bij BiblioNu Venray, Merseloseweg 59. De toegang is gratis. Schrijver en dichter Frits Criens geeft op donderdag 28 januari vanaf 19.30 uur een lezing over zijn romandebuut 'Verzwegen oorlog' in BiblioNu Grubbenvorst, Irenestraat 22. Verzwegen oor log speelt tegen een historische achtergrond, namelijk de groot scheepse evacuatie tijdens de Tweede Wereldoorlog van mensen aan de oostkant van de Maas tus sen Afferden en Roermond naar Groningen, Friesland en Drenthe. Dat gebeurde veelal in smerige veewagons die soms meer dan een week onderweg waren. De evacués vertrokken vanaf de sta tions van Brüggen en Kaldenkir- chen. De opvang daar was bar en boos, mensonterend. De treinreis was vaak nog erger. Onderweg waren er vaker doden te betreu ren. De vrouwelijke hoofdpersoon van Verzwegen oorlog, maakt deze evacuatie mee, haar opvang in Friesland is bovendien geweldda dig en traumatisch. Na de oorlog krijgt ze haar leven niet meer op de rail. Ze zwijgt over wat haar is overkomen en vereenzaamt hoe langer hoe meer. Pas op haar sterf bed geeft ze in een hallucinatie de ware reden van haar zwijgen prijs. Na de lezing is er voldoende gele genheid tot vragen en discussie. Ook is het mogelijk om een gesig- terug naar de schoolbanken. De jongste zoon kreeg privéles van een leraar Engels, maar voor hij op zijn achttiende verjaardag in militaire dienst moest, keerde hij terug naar Canada en werd daar helikopterpiloot. In het ruim 100 pagina's tellende boekje wordt uitgebreid ingegaan op de weder waardigheden en ervaringen in Canada. Toon Kuijpers uit Horst, oud-lid van de Stichting Heem kundig Genootschap Castenray en gehuwd met dochter Helma van de emigrantenfamilie, heeft de kinderen geïnterviewd en hun belevenissen op een prettig lees bare wijze en met oog voor detail vastgelegd. Het geheel is voorzien van tal van foto's en documenten en dat alles heeft uiteindelijk gere sulteerd in een zeer informatief boekje met ontroerende en hier en daar ook komische details. Ook bijzonder is dat op het boekje een vervolg gaat komen met daarin de voorgeschiedenis van de familie; het leven in Cas- tenray; de redenen van vertrek naar Canada; nog wat aanvullin gen over het verblijf in Canada; de terugkeer naar Nederland en hoe het de kinderen en kleinkinderen van de familie vergaan is. Het boekje over de emigranten- Omroep Venray op kabel Nu de herindeling een feit is behoren de dorpen Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck tot de gemeente Venray. Voor de men sen in de 'nieuwe dorpen' gaat er qua lokale mediavoorziening het een en ander veranderen. De bewoners kunnen voortaan via de kabel 87.5 FM naar Omroep Venray luisteren. Zij zien en horen geen Reindonk meer, maar Omroep Venray en zien op de analoge kabel Peel en Maas TV. De ether van Omroep Venray blijft 90.2 FM voor alle dorpen van de gemeente. neerd exemplaar van de roman te kopen. Deze activiteit vindt plaats in het kader van de Limburgweek. De toegang is gratis. Lezen, luisteren en praten over boeken dat is de bedoeling tijdens deze workshop van het Glim- lach-paleis. Kinderen maken op een ontspannen en betoverende manier kennis met het verhaal en het boek. Elle en Madame Anna- belle vertellen over zichzelf en wat ze zo leuk vinden aan lezen en gaan met de kinderen in gesprek. Daarna wordt er naar een verhaal geluisterd en wordt dit besproken. Tijdens deze workshop krijgen de kinderen een leesdrankje met wat lekkers. Kortom een feestelijke lees- en vertelworkshop. Het voor lezen is gratis te bezoeken. Kom vrijdag 29 januari naar bibliotheek Horst, Librije 60. Zorg dat u om 14.00 uur aanwezig bent. Deze activiteit voor peuters van 2 en 3 jaar vindt plaats in het kader van de Limburgweek én de Nationale Voorleesdagen. De toegang is gra- tis.Van 4 januari tot 12 februari organiseert Mooiland (centrum voor landbouw-, natuur- en milieu educatie) een presentatie in de 12 bibliotheekvestigingen van Bibli- oNu. In de vestigingen Grubben- vorst, Horst en Venray is hier voor de groepen 5 t/m 8 van het basis onderwijs een landbouw-, natuur- en milieuquiz aan verbonden, waarmee een mooie prijs te win nen is. Meer informatie op www. biblionu.nl of op www.mooiland- limburg.nl Aanmelden voor alle activitei ten kan via aanmeldingen@bibli- onu.nl. Een foto uit de oude doos van de familie van Sef Duijkers. familie Duijkers-Klaassen is ook voor geïnteresseerden beschik baar. De prijs van het boekje bedraagt 15 euro exclusief even tuele verzendkosten. Het kan besteld worden bij Helma Kuij- pers-Duijkers tel.: 077-3982585 e-mail: agh.kuijpers@hetnet.nl of bij Koos Kleeven-Duijkers tel.: 0478-571901 e-mail: fam.klee- ven@home.nl. Sonoma County, Californië. Op 14 april 1989 slaat Ramon Salcido door. Als een wilde man schiet hij om zich heen: zijn vrouw Angela overleeft het niet, evenmin als haar twee jongere zussen, zijn schoon moeder en de man die hij ervan verdenkt een affaire met zijn vrouw te hebben. Daarna snijdt hij zijn drie doch tertjes de keel door: Sophia van vier, Carmina van drie en Teresa van bijna twee. Hij laat de kinde ren voor dood achter op de plaat selijke vuilnisbelt. Dertig uur later worden hun lichamen gevonden. Als door een wonder is de kleine Carmina nog in leven. "Mijn papa heeft me gesneden", weet ze uit te brengen. Nu, twintig jaar later, vertelt Carmina haar verhaal. Ze is voor het eerst terug in Califor- nië, in de hoop meer te weten te komen over haar tragische verle den. Ook wil ze haar vader, die al jaren in de dodencel zit, in de ogen kijken om haar herinneringen een plaats te geven en dat hoofdstuk Concert Het Symfonieorkest Helmond- Venray geeft een concert op zater dag 30 januari in de Paterskerk in Venray. Het programma is samen gesteld uit werken met een over wegend melancholisch karakter. Het orkest staat onder de bezie lende leiding van dirigent Jacco Nefs en draagt de titel Onvoltooi de stemmingen en noordelijke impressies. Op het programma staan werken van Franz Schubert Symfonie 8 (Unvollendete), Gia- como Puccini Preludio Sinfonico, Arvo Part Silouans Song, Jean Sibe lius Valse Triste en Edvard Grieg Peer Gynt Suites I en II. Het pro gramma start vanaf 20.15 uur. Reserveren kan via shvpost@live. com of kaartverkoop aan de zaal. Adelbertvereniging Op maandag 11 januari geeft de Belgische Jos Meersmans een lezing met de titel: Alma Mahler, verleidster met de blauwe ogen. Deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 2010 is in De Witte Hoeve en begint om 20.15 uur. Deze vertelling schetst het onstui mige leven van Al ma Schind- ler. Haar grootste bekendheid genoot ze als vrouw van de com ponist Gustav Mahler. Maar ze is beroemd geworden als minnares van vele grote geesten van haar tijd. Schilders, schrijvers en poli tici, allen bezweken voor haar charme. Haar laatste verovering was de toekomstige kardinaal van Wenen. Dit verhaal gaat over een vrouw, maar net zo goed over de musicus Mahler, de schilders Klimt en Kokoschka, de grote Bauhausarchitect Walter Gropius en de schrijver Franz Werfel. Maar dit verhaal gaat ook over joden en Adolf Hitler en over de con troversiële houding van een van de felst besproken vrouwen van de twintigste eeuw. Het program ma is een mozaïek van vertellen, citeren en acteren, gelardeerd met walsen en meditatieve frag menten uit Mahlers oeuvre. Ing. Jos Meersmans was al eerder te gast bij Adelbert Venray en dat we hem wederom uitnodigen spreekt voor zich. Hij studeerde musicolo gie aan de KULeuven en is leraar muziekgeschiedenis en algemene muziekcultuur aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven. Expositie Terpentijn Leden van schildersgroep Ter pentijn exposeren hun werk van zondag 10 januari tot zaterdag 27 februari in het VieCuri zieken huis in Venray. Deze schilders groep bestaat uit senioren, van wie de meesten de Vrije Acade mie opleiding hebben gevolgd. De beginners worden door leden met ervaring begeleid. Bovendien volgen enkele leden nog steeds schildersles bij onder meer Amba Venray en het Brouwershuis in Horst. Van september tot mei komt de groep bij elkaar bij Senio renservice aan de Bernardstraat in Venray. Binnen Terpentijn worden vele technieken gehanteerd, zoals aquarel, acryl, olieverf, potlood, pen en pastelkrijt. In de zomer wordt er vaak buiten geschilderd. De exposanten zijn Anita Arts, Toos Linders, Aggie Kusters, Gerda Philipsen, Jan Halmans en Jacques van Roy. Wat gebeurt er als U niet adverteert Carmina Salcido van haar jeugd af te sluiten. Car- mina Salcido is 23 en woont in Californië. Ze schreef haar verhaal in samenwerking met journaliste Steve Jackson. Alleen ik overleefde is het opmerkelijke verhaal van het meisje dat als enige een afschuwe lijke moordpartij overleefde. Het boek is te koop bij boekhandel Van den Munckhof. Prijs: 18.95 euro. S?* f Presentatie op vrijdag 8 januari in Horst Boekrecensie in Peel en Maas Kunst Cultuur ALLEEN IK OVERLEEFDE Als kind eurrlf^rzij als cnigr ft»famtlifdraim 4

Peel en Maas | 2010 | | pagina 10