zorg de Keizer Veldeke Venray presenteert Limburgse keuken IJsbaan Meerlo 'SV United niet naar 't Hoogveld' Tavernier in Cambrinus Jongeren pimpen fietstunnel Schaatsen LETSELSCHADE? Opheffingsuitverkoop VAN DER PUTT HSII ADVOCATEN Leden unaniem: SV United is niet van plan om naar het 't Hoogveld in Blitterswijck te verkassen. Dat is de uitkomst van de ingelas te ledenvergadering over de locatiekeuze van het college van B&W voor het sportpark Noord. "Er waren dinsdag zo'n honderd mensen aanwe zig en eigenlijk kon niemand het voorstel van het college van B en W steunen", zegt voorzitter Arie Janssen. "Voor de toekomst van SV United en de leefbaarheid in de dor pen Meerlo en Wanssum zou het funest zijn als dit voorstel door de politiek wordt goed gekeurd." De notulen van de ledenverga dering zijn naar alle politieke par tijen in de gemeente Meerlo-Wans- sum gestuurd. Ook het college van B en W is inmiddels op de hoogte gesteld van het standpunt van het bestuur en de leden van SV Uni ted. Arie Janssen wil niet spre ken van een patstelling tussen de Bij Muziekpodium Cambrinus in Horst kan men op zondag 4 januari vanaf 16.00 uur genieten van een optreden door Lieven Tavernie en Bruno Deneckere. In Nederland is de uit Gent afkomstige Tavernier bij het grote publiek onbekend, maar in België geroemd als een van de grote sin ger-songwriters van Vlaanderen. Voor een groot publiek werd de naam Tavernier pas bekend nadat Jan De Wilde voor zijn cd Héhé in 1991 niet minder dan drie num mers van Tavernier in het col- twee clubs, nu BVV'27 aangeeft in het 'eigen' dorp te willen blijven en SV United aangeeft niet naar 't Hoogveld te willen. "De wet houder heeft ongeveer een jaar geleden de inhoudelijke gesprek ken over locaties die er waren in werkgroep 'Noord' onder leiding van het Huis van de Sport koud gezet, dus ik weet niet of er nog ruimte tussen de standpunten zit. Zowel SV United als BVV'27 was benieuwd naar het collegebesluit. Dat collegebesluit is voor ons negatief en voor BVV'27 positief. Onze hoop is nu gericht op de fracties, waarbij in de ledenverga dering uitdrukkelijk is vastgesteld dat er geen strijd is tussen dorpen of verenigingen. Maar SV United is het niet eens met het collegebe- sluit en de onderbouwing van dat besluit." BVV-voorzitter Hans Speijcken liet onlangs in Peel en Maas al weten best met SV United te wil len fuseren, maar alleen als ook SV United onderdak krijgt op sportpark 't Hoogveld in Blitters- lectieve geheugen zong: Eerste Sneeuw, De Verdwenen Karavaan en het definitieve Gentse stadslied De fanfare van Honger en Dorst. Kerstmarkt succes De kerstmarkt op basisschool St. Josef in Overloon op 18 decem ber heeft 2776,77 euro opge- bracht.Van dit bedrag gaat de helft naar de stichting Tante Lenie. De kerstmarkt was gezellig en werd drukbezocht en bijna alle - door de kinderen zelfgemaakte werkjes - werden verkocht. wijck. BVV'27 roept al jarenlang dat uitbreiding van 't Hoogveld de beste oplossing is. Speijcken staat dan ook voor de volle honderd procent achter het omstreden collegebesluit. In tegenstelling tot SV United, aldus Arie Janssen. "SV United gaat voor de volle honderd procent voor de Helling, een veilige plek voor een multi functioneel sportpark met veel draagvlak en zonder belastende historie. Beide dorpen (Meerlo en Wanssum) vinden dat er een mul tifunctioneel sportpark op een nieuwe locatie moet komen, want dat is een duurzame oplossing nu beide sportparken vanwege een maatschappelijk belang moeten verdwijnen." De politiek in de gemeente Meerlo-Wanssum discussieert op dinsdag 13 januari 2009 vanaf 20.00 uur in een extra raadsver gadering over het besluit van het college van B en W om het nieu we sportpark Noord te ontwik kelen op de locatie 't Hoogveld in Blitterswijck. Pokernight en nieuwjaarsduik Bent u de nieuwe pokerko ning van Venray?! Kom uw pokerkwaliteiten dan tonen op de Venray on Ice-poker- night op 30 december. Heeft u nog nooit gepokerd en u wilt dit juist leren en een erva ren rot uitschakelen?! Dan bent u eveneens van harte welkom, want er zal voorafgaand een volledige uitleg van het pokerspel worden gegeven. De pokernight wordt gehouden op de vide van de schouwburg te Venray. De avond begint om 20.00 uur. Onder pro fessionele begeleiding zal er door de inschrijvers van het pokertoer- nooi worden gestreden om de Venray on Ice-pokertitel en - door sponsoren van Venray on Ice - ter beschikking gestelde prijzen. Er wordt gestreden tot de uiteinde lijke winnaar bekend is. U kunt deelnemen door een toegangskaart van 5 euro te kopen. De toegangskaart kunt u verkrijgen bij De Artiest (vol is vol). Iedereen is overigens als toe schouwer van harte welkom om een kijkje te komen. Op nieuwjaarsdag bent u vanaf 13.00 uur welkom bij de ijsbaan om het nieuwe jaar fris en fees tend te beginnen door een nieuw jaarsduik te nemen in een door een sponsor geplaatste jacuzzi. De nieuwjaarsduik wordt georgani seerd door de Eetcafé De Graaf en Feestcafé De Koets en zal bij de Aprés Schetshut plaatsvinden. Het feest wordt opgevrolijkt door een artiest en een feest-dj. Op sportpark Bergsbos in Meerlo is weer een prachtige ijsbaan gereed, die vanaf 30 december in gebruik is. De ijsmeesters van Meerlo zijn al vier dagen overdag en 's nachts in touw. Eén van de trainingsvel den van ruim 50 meter breed en honderd meter lang is al drie dagen besproeid met tractor en gierton en laag voor laag is een prachtige ijsvloer ontstaan. IJs maken is nog niet zo gemakkelijk en al zeker een voetbalveld met gras vergt een speciale aanpak. Directe Toegankelijkheid Oefentherapie Vanaf 1 juli bestaat de mogelijk heid voor patiënten om op eigen initiatief zonder verwijzing van de huisarts naar de oefentherapeut te gaan (DTO). Pijnklachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een verkeerde houding of door belastende bewegingen. Mensen met klachten die samen hangen met houding en beweging weten zelf vaak goed wat ze nodig hebben. Oefentherapie-Men- sendieck verhelpt en voorkomt deze klachten. De patiënt, die zich rechtreeks heeft aangemeld, wordt door de oefentherapeut eerst zorgvuldig gescreend. Voor DTO kunt u terecht bij de Oefen therapeut Mensendieck (lid Vv OCM en geregistreerd Oefenthe rapeut Mensendieck), Schoolstraat 25,Venray.Tel 0478-58861. Om de drie uur worden 12.000 15.000 liter water op het voetbal veld gesproeid. Iedere dag is de ijsbaan geopend vanaf 10.00 uur en de schaatsers kunnen terecht tot 21.30 uur 's avonds. De entree is bewust laag gehouden. Kinderen tot en met 16 jaar betalen 1 euro, alle anderen 2 euro. Voor inlichtingen over de ijs baan kan men terecht op het tele foonnummer 0478-691667 van kantine sportpark Bergsbos in Meerlo. De route naar het ijspara- dijs' is aangegeven. Kerstboom eruit, kamerplant erin Als de kerstboom opgeruimd is, is het vaak kaal en leeg in huis. Het is ook de periode van een frisse en nieuwe start van het jaar. Daarom heeft Intratuin Venray een nieuwe collectie kamerplan ten met bijpassende binnenpotte- rie of sfeervolle trendy potplant combinaties klaarstaan om uw huis weer fris en sfeervol aan te kleden voor het komende voor jaar. Ook de eerste bloembolletjes zijn er weer: krokussen, blauwe druiven, narcissen. Voor iedere stijl zijn diverse inspirerende presen taties gemaakt in de stijlgroepen, zoals strak en modern, levendig en gezellig, landelijk en klassiek. Op de snijbloemenafdeling zijn de fleurige boeketten en arrange menten te vinden, in alle stijlgroe pen. Intratuin Venray, Langstraat 133 Venray, telefoon 585585 of kijk op www.intratuin.nl Wie bezoekt uw site nu werkelijk? Flyers Internet Communicatie De letselschade-advocaat helpt u vaak kosteloos om uw schade te verhalen! Wist u dat een letselschade-advocaat u meestal kosteloos kan bijstaan?! De afdeling aansprakelijkheid en letselschade van Van der Putt advocaten bestaat uit drie gespecialiseerde advocaten, die allen lid zijn van de Vereniging van Letselschade-Advocaten LSA: mr. P.C.M. ten Brummelhuis mr. A.J.F. van Dok mr. W.H.M.J. Pelckmans Wanneer u meer informatie wilt over uw rechten, neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met Henri Pelckmans of Arthur van Dok. Wij kunnen u in een gra tis intakegesprek vertellen wat de mogelijkheden zijn. Van der Putt Advocaten Patersstraat 15-17 5801 AT Venray Tel: 0478-556677 Fax: 0478-556678 E-mail: info@putt.nl Internet: www.putt.nl PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 5 Jongeren uit Castenray hebben afgelopen weekend het fietstun- neltje langs de Castenrayseweg onder de A73 met graffiti verfraaid. Ze kregen daarbij hulp van kunste naar Armand Wachelder.Het plan om het tunneltje te verfraaien ont stond spontaan bij de plaatselijke jeugd. Met dit idee gingen ze naar de dorpsraad uit Castenray, die meteen enthousiast reageerde en dit project samen met de jongeren wilde uitwerken. De dorpsraad vond al snel een kunstenaar voor dit project: Armand Wachelder. Hij zette de jongeren aan het werk om allerlei ontwerpen te beden ken voor de tunnel. Die werden zaterdag en zondag gebruikt. De jongeren bespoten de fietstunnel op creatieve wijze met graffiti. Er waren zo'n tweehonderd spuitbus sen nodig om de kleurrijke teke ningen te verfraaien. De fietstun- nel wordt dinsdag 30 december om 19.00 uur officieel geopend door een lid van het college van B en W. De gemeente steunt het pro ject, dat Project Kleur heet, met een bijdrage in de kosten. Veldeke houdt op maandag 12 januari een 'culinaire' avond in De Witte Hoeve voor leden en intro ducés met Wil en Netty Geurts: het schrijvende, bakkende en kokende echtpaar uit Schinnen. Al meer dan 25 jaar verzamelen Wil en Netty Geurts Limburgse recepten. Ze promoten de Lim burgse keuken op veel manieren en zijn pioniers van de Limburgse keuken. Niet alleen hebben ze een enorme kennis van de culinaire geschiedenis van deze provincie, ze hebben in de loop der jaren een reeks boeken uitgebracht waarin ze deze ook vastleggen. Alle recepten proberen ze eerst uit in hun eigen keuken. Hun boe ken zijn zo geschreven dat ieder een de gerechten kan maken. Er worden geen vreemde grondstof fen gebruikt, de tekst is duidelijk en begrijpelijk, de recepten zijn stap voor stap opgebouwd. Een keur aan boeken is inmiddels van hun hand verschenen. Het vlaai- enboek is over de hele provincie bekend. Onlangs is het als Vlaai en ander Limburgs Gebak opnieuw uitgegeven. Limburg op z'n Lek kerst, is de opvolger van hun eer ste Limburgse kookboek Bokes- kook, 'nen opzat, Moorevlaai. Met Zelf brood bakken in de oven en in de Broodbakmachine zullen ze veel mensen een plezier doen. Het boek bevat praktische recep ten voor alledaagse broden, uiter aard ook Limburgse broden zoals een stoet, Limburgs roggebrood, mikkemenkes en suikerbrood. Maar ook gewone witte en bruine broodjes, brood zonder gist, kerst brood en uienbrood. Bijna dertig jaar geleden schreven ze het boek Kook lekker met Limburgs Bier. Dat boek is al lang geleden uit de boekhandel verdwenen, maar men vraagt er nog wel geregeld om. Koken met bier is heel apart en uit dagend. En de grote keuze en ver scheidenheid van het Limburgse bier geeft een keur aan mogelijk heden. Het was voor hen dan ook een uitdaging om opnieuw een boek Koken met Limburgs Bier te schrijven en weer te zoeken naar recepten waarin Limburgs bier tot zijn recht komt. Het bijzondere aan dit boek is dat alle Limburgse brouwers spontaan hun mede werking gaven. De echtelieden geven deze avond een presentatie en er is gelegenheid om hun boe ken te kopen en te laten signeren. Boekhandel Van den Munckhof in Venray verzorgt de verkoop. Wat niet onopgemerkt dient te blijven, is het feit dat zij voor deze avond geen echte gage vragen maar een bijdrage voor het vrijwilligerswerk dat ze naast hun dagelijks werk doen: het ondersteunen van kin deren met het Downsyndroom in Tsjechië en Slowakije. Niet alleen Veldeke, maar ook bezoekers wor den in de gelegenheid gesteld om een bijdrage te geven. De avond begint om 20.00 uur. Het vriest dat het kraakt en her en der in het land worden de eer ste natuurijsbanen geopend. Zo ook in Ysselsteyn, waar de vrijwilli gers van jongerencentrum Jera'70 twee nachten hard doorwerkten om zondag in een stralend zonne tje een natuurijsbaan van 500 vier kante meter te kunnen openen. De schaatsliefhebbers uit de regio kunnen ook 's avonds op de ver- lichte ijspiste naast het pand van Jera'70 aan de Peter Janssenweg terecht. Op nieuwjaarsdag van 15.00 uur tot 16.00 uur vindt op de ijs baan een ludieke activiteit plaats: 'badkuipschuiven'. Groepen van vijf personen kunnen aan deze bijzondere manier van 'levend curling' deelnemen. Opgeven ter plekke. p^iinleegverko^P] I shoiwroo accessoires de COMFORTABEL WONENoonpok Wij bieden de keizerlijke zorg die u zoekt: - Mens en zorgvraag staan centraal - Optimale multidisciplinaire samenwerking - Gevarieerde reguliere en aanvullende zorg - Afspraken mogelijk buiten kantoortijden - Erkend door ziektekosten verzekeraars GEZONDE ZAKEN Diëtist en orthomoleculair therapeut 0478-511777 Dokterspraktijk en ortho moleculair arts 06-17358872 Fysiotherapie 0478-560012 Logopedie 0478-585885 Psychiatrie en psychotherapie Medisch Fitness 0478-851111 06-28311603 Oefentherapie Cesar en kinder oefentherapie 0478-515101 Osteopathie 0478-631000 Podologie 0478-513823 Preventiecentrum 06-57559794 Psycholoog 06-11357866 Coaching en counseling 06-11357866 www.zorgdekeizer.nl Keizersveld 9 5803 AM Venray Wij monitoren uw site en geven u praktische tips. Onderzoek Advies Training Coaching Ontwerp Ontwikkeling Productontwikkeling info@flyers.nl www.flyers.nl 0478 546293 Heidseweg 33, Venray-Heide T 0478 533000 maandag gesloten di-vr 10.00 - 18.00 uur za 9.00 - 16.00 uur

Peel en Maas | 2009 | | pagina 5