Kerkelijke mededelingen Oude foto Kerstcollecte Toverbal: 519 euro Weekend diensten www.younghairshop.nl Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 30 PEEL EN MAAS Ars Musica Euterpe Confetti Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray Nieuwjaarsconcert Harmonie Euterpe De Locht Mandalatekenen Zangers van St. Frans Koor Chrisko De Locht Prinsenbal De Zagewetters Prinsenbal in Veulen VVB Het Zonnelied Venrode Opanka Kinderkoor Jeugdkoor Jongerenkoor Lourdes Werk Venray e.o. Venray's Mannenkoor Den Hoender Nieuwjaarsbal Grote Kerk Oud papier Oud papier De Springplank Paterskerk Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochie Castenray Parochie Meerlo Parochies Smakt en Holthees Bijbelgemeente Protestantse Kerk HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Gewijzigde openingstijden Venrayse Apotheken tijdens feestdagen: Op woensdag 31 december zijn alle Venrayse Escura Apotheken om 16.00 uur gesloten. Op donderdag 1 januari 2009 zijn de Escura Apotheken De Monniks kap, St. Oda en Veltum de gehele dag gesloten. Escura Apotheek Antoniusveld is op donderdag 1 januari 2009 geopend tussen 17.00 uur en 18.00 uur. Bui ten deze openingstijden kunt u, uit sluitend voor spoedgevallen, terecht bij Escura Apotheek Antoniusveld, via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: op di. 30 dec. B. KREBBER TEL. 527619 ,op woe. 31 dec. en do. 1 jan. 2009 C. VAN GEMERT TEL. 580700 van vrij. 2 jan. t/m zo. 4 jan. 2008 S. BILLET 581458 DIERENDOKTERS VENRAY 0478-581336 of 0478-515545 Stationsweg 111a, 5803 AA VENRAY Hans van Winden, Marielle van Zeijl, Chantal van Ham, Wendie Verweijen Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar op: 0900-5551777 DIERENKLINIEK DE OUDE MELKFABRIEK Leunseweg 22A Venray-Leunen tel. 0478-58 26 90 www.daphorst.com 24 uur per dag bereikbaar DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 1930 tot maandag 07.30 uur RITA VAN REIS Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 1930 uur waargenomen door: LONNEKE SPAN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46, 5803 AC Venray Tel.Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo,Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www.slachtofferhulp.nl THUISZORG NOORD-LIMBURG Kennedyplein 18, 5801 VH Venray. Klantenservice tel. 0478-526262. ,Fax: 0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman - Tel. 516636 J. Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray www.artsenpraktijkvoorhomeopathie.nl Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 /Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel.0478-517317 Fax.0478-517319 www.synthese.nl e-mail: unitvenray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.45 uur en van 13.15 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Dinsdagavond van 18.00 -19.00 uur (alleen telefonisch). Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur: Tel.: 0478-517317. JIP (jongereninfotheek) Marktstraat 8 5801 BM Venray. Tel.: 0478-514687 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 15.00-17.30 uur. GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 De repetities van Ars Musica wor den elke dinsdagavond van 20.15 tot 22.30 uur gehouden in 't Stekske achter de Plusmarkt in de wijk Land- weert in Venray. Is zingen een hobby dan is men van harte welkom. Voor meer informatie kan men zich wen den tot Wiske Koster via telefoon (0478)583399. Afmelden kan bij Fried Huet via telefoon (0478)583130 of bij Harrie Hulsmans via telefoon (0478)583619. Het harmonieorkest repeteert op dinsdag 30 december en donderdag 8 januari vanaf 20.00 uur. Afmelden kan via telefoon 06-48792874. Het opleidingsorkest repeteert op dinsdag 30 december en donderdag 8 januari vanaf 18.45 uur. Afmelden voor 17.00 uur via email anleijssen@gmail.com. Zondag 4 januari nieuwjaarsconcert, 10.00 uur aanwezig zijn, 11.30 start concert. Vrijdag 9 januari serenade. Confetti is een close-harmonygroep die zo'n beetje alle muziekgenres zingt. De eerstvolgende repetitie met een nieuwjaarsborrel is op woensdag 7 januari vanaf 20.15 uur. Confetti is op zoek naar dames- en herenstem- men. Loop eens binnen tijdens de repetities in het gebouw van Omroep Venray aan de Langeweg. Kijk voor meer informatie op www.confetti-ven- ray.nl. of neem contact op met Sander van Loon via telefoon 06-24288655. De kerststal wordt op zaterdag 3 januari afgebroken op de Grote Markt in Venray. Vanaf 8.30 uur is men van harte welkom om te helpen. Komende zondag wordt er geoefend op de schuttersweide. De aanvang is om 10.30 uur. Op zondag 4 januari wordt de jaarlijkse nieuwjaarsinstuif gehouden op de schuttersweide. De aanvang is om 10.30 uur en hierbij is de Venrayse gemeenschap van harte welkom om een toost uit te brengen op het jaar 2008 en natuurlijk vooruit te kijken naar het nieuwe schutters- seizoen 2009. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het is handig nu de uniformen na te kijken, zodat deze in de winterperiode eventueel her steld kunnen worden. Men kan dit melden bij Joop Linders via telefoon (0478)588115. Op zaterdag 10 januari wordt de Limburgse Schuttersdag in Baexem gehouden. Deze dag staat in het teken van twintig jaar schutters- tijdschrift. De kerstcollecte op basisschool de Toverbal Venray heeft, door de verkoop van zelfgemaakte kaarten en versierde kaarsen, een bedrag opgeleverd van 519,45 euro. Dit bedrag werd dinsdag middag overhandigd aan de heer Van der Vliet van KWF Kankerbestrijding De Koninklijke Harmonie Euterpe uit Venray houdt op zondag 4 januari weer haar traditionele nieuwjaarscon cert. Euterpe wil met het concert zijn vrienden en begunstigers bedanken voor de support in het afgelopen jaar en de Venrayse gemeenschap een muzikale nieuwjaarsgroet brengen. Elk jaar trakteert Koninklijke Harmo nie Euterpe de Venrayse gemeenschap kosteloos op een nieuwjaarsconcert. Ook het jaar 2009 wordt op muzikaal uitbundige wijze door de harmonie ingeluid. Aan het concert worden bijdragen geleverd door zowel het opleidingsorkest als het groot orkest, beide onder leiding van dirigent Marc Koninkx. Het gevarieerde en luchtige programma wordt deze keer nog ver levendigd door de samenwerking met tenor Dolf Drabbels. Samen met Euterpe brengt hij O sole mio, Nes- sun Dorma en Granada. Het concert vindt plaats in de theaterzaal van de Venrayse schouwburg en begint om 11.30 uur. Bij aanvang van de voorstel ling zijn gratis plaatsbewijzen te ver krijgen bij de ingang. In streekmuseum De Locht in Mel- derslo is op 4 januari een klokkenma ker aan het werk. Hij presenteert een aantal zelfgemaakte klokken en er worden diverse werkzaamheden en onderdelen gedemonstreerd. Er is ook een speciaal klokje voor kinderen dat uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet mag worden. De imker bereidt zich op de lente voor door het vlech ten van korven en hij vertelt bezoe kers van alles over het houden van bijen. Het is beslist de moeite waard om de nieuwe wisselexpositie Die twelf maendekes s'jaers te bezoeken. Voor de kinderen is daarbij een speci ale speurtocht gemaakt. Het museum is geopend op dinsdag, donderdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen, na afspraak, ook op andere tijden terecht. Zie ook www. delocht.nl. Moedercentrum EVA in Venray houdt op dinsdag 6 januari een work shop Mandala tekenen. Mandala is een woord uit het Sanskriet en bete kent cirkel. De cirkel is het symbool van de oneindigheid van het leven. Het invullen van de cirkel op een intuïtieve manier is een heerlijke bezigheid. Het kan nieuwe inzichten geven in de wijze van kijken naar vormen en kleuren en het ontdek ken van de mogelijkheden die ervan uitgaan. Voor mandalatekenen wordt gebruik gemaakt van alles wat ons inspireert. De natuur, de bouwkunst met haar rozetvensters en mineralen met hun kristalachtige groeipatronen. En natuurlijk is de mens zelf met haar emoties en gedachtegangen een inspi ratie. Het maken van een mandala kan men gebruiken als spiegel voor zich zelf. De opzet, waarvoor concentratie nodig is, de verdeling en het inkleu ren geven een momentopname van jezelf weer. Elke plek van de mandala staat voor een plek. Elke beweging en kleurkeuze heeft zijn symbolische waarde. Tijdens de workshop kunnen de deelnemers aan de slag met golfbe wegingen, opbouw van het combine ren van basisvormen, de lemniscaat, kleurbetekenissen, kleuren verbinden met elkaar en inkleuren. De work shop wordt gegeven door Anna Maria van Gemert. Tekenervaring is niet nodig. Deelnemers wordt verzocht om een A3 tekenblok, schrijfgerei, potlood, gum, kleurpotloden, even tueel een passer en liniaal mee te nemen. De workshop duurt van 20.00 tot 22.00 uur bij EvA op de Paterslaan in Venray. Aanmelden kan via telefoon (0478)510035, via e-mail moederce@ planet.nl. en persoonlijk op de Pater- slaan. Het gehele koor dient op woens dag 31 december om 17.30 uur in uniform bij de Paterskerk aanwezig te zijn. Om 18.00 uur is er de heilige mis voor de afsluiting van het jaar. Na de mis zijn ouders en leden welkom om naar De Galmhut te komen om daar onder het genot van een drankje het jaar af te sluiten. Afmelden kan bij De Galmhut vanaf een halfuur voor de aanvang van de repetitie via telefoon (0478)512001. Maandag 12 januari om 19.30 uur eerste repetitie na de kerstvakantie. Voor vragen of afmeldingen kan men terecht bij Marly Driessen via telefoon (0478)588176 of bij Norma Ansinger via telefoon (0478)585234. De presentatie van de cheque. en mevrouw Stoks- Steijvers van de afdeling Venray van KWF Kankerbe strijding. Zij bedankten op hun beurt de leerlingen en het personeel van de school van harte voor hun inzet. Bij streekmuseum De Locht in Mel- derslo wordt op zondag 11 januari een demonstratie kantklossen gehouden. Dit is een kunstzinnig ambacht dat grote vaardigheid vraagt. Bezoekers kunnen ook zelf een poging wagen! Kinderen mogen op ouderwetse manier punniken. Ook de zadelmaker en de smid zijn aan het werk. Verder is het de moeite waard om de nieuwe wisselexpositie Die twelf maende- kes s'jaers te bezoeken met onder meer een twaalftal middeleeuwse afbeeldingen van het leven op het platteland rond het jaar 1500 en een diapresentatie over de maand januari. Voor de kinderen is er een speciale speurtocht. Het museum is geopend op dinsdag, donderdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Groepen kun nen, na afspraak, ook op andere tijden terecht. Zie ook www.delocht.nl. Carnavalsvereniging De Zagewet- ters in Merselo houdt op zaterdag 10 januari vanaf 21.11 uur een prinsen bal in 't Vèrkeshuus in Merselo. Om 21.30 uur vindt het aftreden plaats van prins Herman 1, prinses Tiny en nar Joris. Prins Herman wordt door Theij van Els opgenomen bij de oud prinsen van Merselo. Verder wordt op een bijzondere manier de prins van 2009 bekendgemaakt. De 55e heerser van carnavalsvereni ging Ut Dartele Veulen wordt op zater dag 3 januari bekendgemaakt in zaal 't Veule in Veulen. Prins David I gaat dan de scepter doorgeven aan een nieuwe prins die voorgaat in het 5x11-jubile- umjaar. Tijdens deze avond wordt ook de speciaal voor het jubileum opgeno men cd gepresenteerd. Alle twaalf lied jes van de cd worden deze avond door de artiesten gezongen. Ook wordt de naam van de Gaolde Paerd- drager bekendgemaakt. Aanvang 20.11 uur. De eerste ledenavond in 2009 van de Venrayse Vrouwen Beweging is op dinsdag 6 januari. Het wordt een gezellige spel- en quizavond. De avond wordt gehouden in De Witte Hoeve en begint om 20.00 uur. De eerste repetitie na de kerstva kantie is op maandag 5 januari vanaf 20.00 uur in Parochiehuis Paterskerk aan de Leunseweg in Venray. Donder dag 1 januari zingen tijdens de mis van 11.00 uur in de Grote Kerk, 10.30 uur inzingen. Zondag 4 januari zingen tijdens de mis van 11.00 uur in de Paterskerk, 10.30 uur inzingen. Bij ver hindering afmelden bij Lies Geuyen via telefoon (0478)582985. Belang stellenden zijn welkom op een repeti tieavond voor een kennismaking. Voor meer informatie en voor aanmelding kan men zich in verbinding stellen met Toos van den Heuvel via telefoon (0478)583884 of met Roos Ubaghs via telefoon (0478)584531. De eerstvolgende repetitie is op woensdag 7 januari in café/zaal Thielen van 20.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag 16 mei is Venrode samen met Bill van Dijk en Rik Alofs, te zien in de Venrayse Schouwburg met Gol den Musical Moments. Voor meer informatie of voor het bestellen van kaartjes, zie onderstaande telefoon nummers. Venrode is op zoek naar nieuwe leden. Meer informatie staat op www.venrode.nl Wie ook graag wil komen zingen kan contact opne men met Dora Garson via telefoon (0478)585371 of met Wendy Arts via telefoon (0478)851322. Dansvereniging Opanka start in januari met nieuwe cursussen. Voor volwassenen is er een introductiecur sus van zes lessen Internationale Dans. Voor de jeugd verzorgt Opanka lessen in Kidsdance en Streetdance. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Voor meer informatie kan men contact opnemen met Jolanda Jaspers via tele foon (0478)510995 of via e-mail info@ opanka.nl. Zie ook www.opanka.nl. Iedere woensdag repetitie van 18.30 tot 19.30 uur. Kinderen uit groep 3 tot en met groep 7 die graag een kijkje willen nemen, kunnen vrij blijvend binnenlopen in repetitieruim te De vrolijke noot in de kelder van de Grote Kerk. Voor meer informatie en aanmelden kan men contact opne men met Marianne Groenewegen via telefoon (077)3983204. Iedere zondag repetitie van 18.30 tot 19.30 uur. Jeugd uit de groepen 7 en 8 maar ook jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar die graag eens willen komen kijken, zijn van harte welkom. Loop gerust eens bin nen in repetitieruimte De vrolijke noot in de kelder van de Grote Kerk. Voor meer informatie en aanmelden kan men zich in verbinding stel len met Carla Swinkels via telefoon (0478)584501. Iedere zondag repetitie van 19.30 tot 21.30 uur. Jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 30 jaar die belang stelling hebben, kunnen vanaf 19.30 uur vrijblijvend binnenlopen in repe titieruimte De vrolijke noot in de kelder van de Grote Kerk. Voor meer informatie en aanmelden kan men contact opnemen met Carla Swin- kels via telefoon (0478)584501. In de kerstvakantie zijn er geen repetities. Op 4 januari is er een gezamenlijke repetitie van het jeugdkoor en het jongerenkoor van 18.00 tot 20.00 uur. Van 18.00 tot 19.00 uur is er voor de vormelingen gelegenheid om met de koren te komen oefenen in de kerk. In het jaar 2009 gaat het Lourdes- werk Venray e.o. de jaarlijkse reis naar Lourdes houden in de oktober. Dit is een treinreis van 17 tot en met 24 oktober. Er wordt samengewerkt met Lourdes Werk Noord-Limburg, zodat uit de hele regio belangstellenden zich kunnen aanmelden. Voor meer informatie en aanmeldingen kan men terecht bij Gerard Karels via telefoon (0478)582849 of bij Cristien Gou- mans via telefoon (0478)636676. De jaarlijkse nieuwjaarsrecep tie wordt gehouden op donderdag 8 januari voor leden, partners en genodigden vanaf 19.30 in de Witte Hoeve in Venray. Op donderdag 15 januari worden de wekelijkse repeti ties hervat. Aanvang 19.30 uur. Man nen tot vijftig jaar zijn welkom om, geheel vrijblijvend, een repetitie bij te wonen. Aanmelden kan bij een van de leden of via de website. Afmelden kan via e-mail afmeldenvmk@venray.net. of via telefoon (0478)513019. Oud papier kan worden afgeleverd bij de VMK-container aan de Molenhofweg. Zie ook www.venraysmannenkoor.nl. Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray ziet er voor de komende week als volgt uit: Maandag 5 januari vanaf 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 6 januari 13.30 uur bridgen, 20.00 uur repetitie Muziekmakereej Blaos Um Op. Woensdag 7 januari 9.00 uur hob- bygroep, 10.00 uur Internationale dans, 13.00 uur werelddans/Synthese, 14.00 uur handwerken handwerk groep Den Hoender, 14.15 uur Coun try-line dance/Ans. Dansvereniging Amusement Venray e.o. houdt op zaterdag 3 januari een Nieuwjaarsbal in Danscentrum Jans sen aan de Raadhuisstraat in Venray. Aanvang 21.00 uur. Iedereen die graag danst is van harte welkom. Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tele foon (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, tele foon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval via ziekenhuis, telefoon (0478)522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 930 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rekening 484100017: ABN of 1174863: Postbank ten name van administratie Kerkbijdrage paro chie, p.a. Mgr. Nolensstraat 12, 5802 AR in Venray, www.dekenaatvenray.nl. Woensdag 31 december 19.15 uur heilige mis/oudejaarsdankdienst: jaar- dienst Gerrit Winnen, jaardienst Anna van Ham-Bodden en echtgenoot, Ben schim van der Loeff, familie en vrien den. uit dankbaarheid. Donderdag 1 januari 11.00 uur hei lige mis: Gezamenlijke viering met de Paterskerk (koor 't Zonnelied): Nel en Wim Janssen-Broers, voor een gezond en gelukkig Nieuwjaar. Aansluitend Nieuwjaarsreceptie bij Dansschool Janssen. Vrijdag 1 januari 9.00 uur heilige mis: zeswekendienst zuster Theophile Kleuskens, ouders Kleuskens-Achten en overleden kinderen. Zaterdag 3 januari 19.15 uur plech tige heilige mis/kinderwoorddienst: jaardienst Jan Oudenhoven, overleden echtpaar Willy Schols-Helsper en over leden familie, Jozef Bouten en echt genote Petronella-Jacoba van Megen, Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie, overleden echtpaar Johan en Tafeltennisvereniging Summa/Red Stars haalt op vrijdag 2 januari tussen 18.00 en 20.00 uur oud papier op in wijk zuid tussen Zuidsingel en Prins Bernhardstraat en Nassauplein en Hoek Oostsingel. Men wordt verzocht het papier voor 18.00 uur buiten te zetten in dozen, zakken of gebundeld op de daarvoor aangewezen plek. Men kan oud papier ook brengen naar de container bij de tafeltennishal, Kiosk 1a in Venray. Openingstijden: dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag avond kunnen ook spullen gebracht worden voor de rommelmarkt. Alleen kleine, bruikbare en niet kapotte materialen worden na controle aan genomen. Meer informatie is ver krijgbaar bij Jac Linders via telefoon (0478)588411 of bij Peter Bouwmans via telefoon (0478)589134. Door leden van DOS Venray wordt op maandag 5 januari oud papier opgehaald in de wijk Landweert III. Er wordt om 9.00 uur begonnen met het inzamelen. Men wordt verzocht het papier goed verpakt tijdig aan de straatkant gereed te zetten. Er is geen club voor de kinderen van de groepen 4 en 5 op donderdag 1 januari. Maandag 5 januari zijn er nieuwjaarsspelletjes voor de kinde ren van groep 3. Van 18.30 tot 20.00 uur staat de eerste clubavond in het nieuwe jaar in het teken van het thema; knallende kurken. Dinsdag 6 januari zijn er van 18.30 tot 20.00 uur binnenspellen voor de jeugd van de groepen 6, 7, 8 en de schoolverlaters. Op het programma staan langs oud Hollandse spelen ook spelletjes die hedendaags zijn. Donderdag 8 januari nieuwjaarsparty voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Aansluitend pro grammavergadering voor de leiding. Marie Jonkers-Claessens, overleden ouders en familie, Truus en Theo Len- sen-Giezen (coll), Jo Janssen. Zondag 4 januari 9.30 uur plech tige Latijnse hoogmis: Toine Horbach (coll), Piet Zwiers (coll), jaardienst Harrie Swüste en overleden echtgeno te en zoon Hans, Johan van der Meer. Maandag 5 januari 9.00 uur heilige mis: Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden. Dinsdag 6 januari 9.00 uur heilige mis: Frans Rochette. Woensdag 7 januari 9.00 uur heilige mis: overleden ouders Geurtjens-Ver- mazeren en familie, Kees Schueler, Johan Schwachöfer en overleden familie, Antoon van Osch, echtgenote en kinderen, Wim Janssen en overle den ouders Voermans-Janssen. Donderdag 8 januari 9.00 uur heilige mis: Johannes Franciscus Maassen en Elizabeth Mathilde Vermeulen, Tina Maessen. Vrijdag 9 januari 9.00 uur heilige mis: voor alle zieken uit de parochie. Lectoren: zaterdag J. Thiesen en zon dag A. Peeters. Geestelijken: Aalmoezenier A. de Graaf Woutering, Leunseweg 5, tele foon (0478)580202: Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Noodgeval len/bedieningen ziekenhuis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 930 tot 10.30 uur (Leun seweg 5, telefoon (0478)580202). Zaterdag 3 januari 16.30 uur spreek uur parochiepriester: 17.00 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis (Samenzang): Clara Jacobs-Janssen en overleden familie. Zondag 4 januari 11.00 uur hoogmis met kinderwoorddienst (Zonnelied): mevrouw Emonts, Bas Kersten, Jean Anna-Maria Pijpers-Tillemans, Hendri- kus Olde Daalhuis: 12.30 uur doopsel Sem Pelzer: 13.00 uur doopsel Lui tje Ramos Silva Lucassen: 13.45 uur doospel Mila Sikes. Maandag 5 januari 18.30 uur heilige mis: voor allen in deze parochiege meenschap. Dinsdag 6 januari 10.00 uur openstel ling kerk voor verering H. Antonius: 18.30 uur heilige mis: voor een bijzon dere intentie, Mia Swinkels-Creemers. Woensdag 7 januari 18.30 uur heilige mis: voor de leiders van alle landen, dat zij hun mensen vrijlaten in hun geloofsbeleving. Donderdag 8 januari 18.30 uur: voor alle mensen die ernstig ziek zijn. Vrijdag 9 januari 17.30 uur aanbid ding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: voor allen die in de kerk een dienst beoefenen. Woensdag 31 december 19.00 uur heilige mis (Koor Harmony): overle den ouders Bertje en Doortje Arts- Thijssen, jaardienst overleden ouders van Oijen-van Berlo. Misdienaars Eline, Lucas en Remco. Donderdag 1 januari 9.30 uur hei lige mis: voor de parochie en voor de vrede. Misdienaars Sharon en Sjuul. Zondag 4 januari 9.30 uur hoogmis (Gemengd Koor): familie van Heijster, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars Sharon en Ted. Donderdag 8 januari 9.00 uur heilige mis: overleden ouders Bertje en Door- tje Arts-Thijssen. Woensdag 31 december 9.00 uur geen mis: 19.00 uur gezongen heilige mis (Dameskoor): voor verkregen gunsten in het afgelopen jaar. Donderdag 1 januari 10.00 uur gezon gen heilige mis (Herenkoor): om zegen voor het nieuwe jaar. Vrijdag 2 januari 9.00 uur geen mis. Zaterdag 3 januari 19.00 uur gezongen heilige mis (Jonge Garde Koor): Grad Voesten (jaardienst), Geert Voesten, St. Grad Theuws en Wilhelmina Theeu- wen, Leon Swinkels (jaardienst), Teng de Mulder (jaardienst) en overleden familie. Zondag 4 januari 10.00 uur hoogmis (Herenkoor): tot bijzondere intentie. Woensdag 7 januari 9.00 uur mis: voor vrede in de wereld. Vrijdag 9 januari 9.00 uur mis: ter ere van H. Hart en voor priesterroepin gen. Collectant: woensdag J. Steeghs, don derdag A. Pouwels, zaterdag P. van Dijck en zondag A. Pouwels. Misdienaars: woensdag Niels Custers en Sander Janssen, donderdag koster, zaterdag Merlijn Voesten en Maikel Martens en zondag Demi en Danique Willemssen. Donderdag 1 januari 10.30 uur heilige mis: jaardienst pater Martin Loenen. Zaterdag 3 januari 14.00 uur mis: 50- jarig huwelijk Loenen-Pouwels. Zondag 4 januari 930 uur heilige mis: Jos Martens en Anna Martens-Clephas en overleden familie, jaardienst Sjeng Kunen, jaardienst Sjeng Litjens en Dina Litjens-Claessens en overleden familie Handrie Janssen en Wies Jans- sen-Hanssen. Woensdag 7 januari 19.00 uur heilige mis: overleden familie Verheyen-Droe- sen, Jan van Meijel. Woensdag 31 december 19.15 uur heilige mis/kinderwoorddienst: over leden familie Janssen-Tielen. Zaterdag 3 januari 18.00 uur heilige mis: jaardienst Grad Jenneskens en Tilla Jenneskens-Poels, Antoon Drab- bels-Dina Klaassen en Jacoba Klaas- sen. Woensdag 31 december 18.00 uur heilige mis. Zaterdag 3 januari 19.15 uur heilige mis. Zaterdag 3 januari 19.15 uur mis (Ouderenkoor): jaardienst Mia Lem- mens-Verstegen, jaardienst Thei Jans sen en To Janssen-Spreeuwenberg, jaardienst Lei Vergeldt, jaardienst ouders Poels-Jacobs. Dinsdag 6 januari 19.00 uur mis: Piet Litjens. Misdienaars zaterdag Stef Lemmens en Tom Jenniskens en dinsdag Luc Peters en Job Swinkels. Zaterdag 3 januari 18.00 uur mis: jaar- dienst Frits Hendrix en Johanna Pluk, Piet Janssen, Teng Arts, Roy Broeren (van familie en vrienden), overleden familie Arts-Verkoeijen. Woensdag 7 januari 19.00 uur mis: voor levenden en overledenen van familie Pubben-Loenen. Misdienaars zaterdag, Lisa en Melissa. Zondag 4 januari 9.30 uur mis: voor ouders Lenkens-Vloet en Nelly Nabuurs-Lenkens. Donderdag 8 januari 8.30 uur mis: voor de familie Huijs-van Enckevort. Zondag: misdienaars Lizzy en Amber en lezer Cor. Woensdag 31 december 19.15 uur oudejaarsdienst. Misdienaars Suzan, Veerle en Jessie. Zaterdag 3 januari 19.15 uur mis: zeswekendienst Luna Franssen-Ver- steegen, jaardienst Grietje Poels-Vis- sers, jaardienst Willem en Lamberdina Friesen. Misdienaars Maud, Stef en Joep. Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06 13300256. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, telefoon (0478)691217. Misintenties opgeven bij Arnold Jacobs, telefoon (0478)692526 of bij Annie Peelen, telefoon (0478)691457. Woensdag 31 december geen mis in Meerlo: 19.00 uur heilige mis in Tien- ray voor de cluster. Donderdag 1 januari heilige mis van 9.00 uur in Meerlo vervalt: 10.30 uur heilige mis in Swolgen voor de clus ter. Zondag 4 januari 9.00 uur heilige mis: jaardienst Wim Reintjes, voor zijn zoon Mark en de overleden familie Reintjes-Kusters, Sjang Poels en Lina Poels-van Neerven, Thei Jacobs, Mia Jacobs-Janssen en overleden familie, Joost Classens. Misdienaars Anouk Rutten, Bart de Boer en Jeanna Gohner. Lector Jan van Dijk. Opluistering Zanggroep kerk. Koster tot en met zondag 4 januari Truus Hegger en van maandag 5 tot en met 11 januari Carel Soethout. Donderdag 8 januari 9.00 uur hei lige mis: Johanna Petronella Smits, Piet Crijnen en Greet Crijnen-Peters. Zondag 11 januari 9.00 uur heilige mis: Jan Hendriks en Anna Hendriks Arts, Frans Hanraets. Misdienaars Rik van de Pasch, Bas de Boer en Anke in 't Zandt. Lector Jan Poels. Opluistering Gregoriaans Koor. Misintenties familie Wijenberg, tele foon (0478)636390 of Leo van Dijck, telefoon (0478)636779. Voor doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij pater Wauben via tele foon 06-11640447. Donderdag 1 januari 11.00 uur eucha ristieviering met volkszang. Zondag 4 januari 11.00 uur eucharis tieviering (kerkkoor Smakt-Holthees): Rene Buijzen, Wim van de Ven. Dienbeurt Joska Weijmans en Nick Janssen. Woensdag 7 januari in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef 9.30 uur heilige mis voor de weldoeners van deze kapel. De Bijbelgemeente Venray houdt iede re zondag om 10.00 uur een dienst in De Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekking. Tijdens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen en er is crèche en zondagsschool. Ook zijn er regelmatig bijzondere diensten. Vanuit de Bijbelgemeente worden cur sussen over de bijbel gehouden en het is mogelijk om deel uit te maken van een huiskring. Predikant van de Bijbel gemeente is R. Lammers. Secretariaat: C.M. van Gestel, Melisse 8, 5803 LC in Venray, telefoon (0478)510337, e-mail connyvangestel@kpnplanet.nl. Predikant: ds. M.J. op den Brouw, Groe ne Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woensdag heeft de predikant zijn vrije dag. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.zonnelied. nl. Woensdag 31 december is er om 19.30 uur een oudejaarsavonddienst in Het Zonnelied. Er is dan geen kin deroppas en geen kindernevendienst. Zondag 4 januari is er in het Zonne lied een dienst waarin ds. G. Baerends uit Son en Breughel voorgaat.Aanvang 10.00 uur. Voor de allerkleinsten is er kinderopvang en voor de iets oudere kinderen wordt er kindernevendienst en basiscatechese gehouden. Vanaf vandaag komen in deze rubriek ook de kerkdorpen van Venray aan bod. Op bovenstaande foto de Castenrayseweg, via deze weg gaan we op weg naar Castenray. In de Peel en Maas van zaterdag 24 augustus 1929 vond ik het vol gende bericht: Van Castenray op Venray aan ligt de zoogenaamde Gekkendijk, een stuk dijk voor een honderd jaar gelegd als weg van Castenray regelrecht op Venray. Onwijze bestuurders, die toen men al een eind ver gekomen was, eerst in zagen dat de dijk hoe langer hoe hooger zou moeten worden en hoe langer hoe meer geld zouden kosten, als men 't zóó doorzette. Men besloot toen hem eenvoudig te laten liggen. Het volk noemde hem den Gekkendijk. De dijk is voor een groot deel weer geslecht, maar op de kaarten ziet men nog het verloop". Deze weg van Venray richting Horst was vroeger een belangrijke weg voor het handelsverkeer. Enkele eeuwen geleden werden via deze weg ook de misdadigers naar de galg gebracht. Deze galg lag net voorbij Casten- ray, op de gemeentegrens met Horst. (foto: Gemeentearchief Venray, collectie J. v/d Putten). Frans Vermeulen, St. Ceciliapad 14. 5801 GV Venray

Peel en Maas | 2009 | | pagina 30