Albert Heijn Venray deelt uit BeauFit start Lintje Van Loon Ijverige bever zorgt voor overlast in Meerlo De Huibuuke 5 x 11 jaar Timmermans Agriservice wint prijs Optochtjubileum GESLOTEN In de tijd tussen Sinterklaas en Kerstmis broeit bij veel vrienden groepen alweer het een ander. Doen we dit jaar weer mee aan de optocht in Venray? En wat moeten we dit jaar fabriceren? Hebben we wel genoeg tijd? Gaat het ons wel weer lukken? Voor al deze twijfelaars volgt hier een stuk over een buurtver eniging uit Leunen, die dit jaar al voor 33e(3x11e)keer meedoet. In 1977 besluit Cor Cremers zijn hou ten frietkar weg te doen. De ruiter- club neemt deze over en hij wordt geplaatst bij Toon Verschuuren. Op een gegeven moment waait deze, door een harde storm, om. Toon Verschuuren en Wim Hermans zien dat de kar niet meer te red den is en krijgen het briljante idee om er een carnavalswagen van te maken. Er wordt in de buurt rond- gebeld en iedereen is enthousiast. Er wordt door dit initiatief tevens besloten de buurtvereniging 't Overbroek/de Hoef op te richten. Er wordt enthousiast gewerkt aan de carnavalswagen en in 1977 doet ze voor het eerst mee in Leunen en Venray met de Bereboot. Jaren lang werkt een groot gedeelte van de buurt mee. Tegenwoordig is er een kleinere groep (ongeveer 20 mensen), enthousiast bezig met de bouw. Deze groep is weer wat jonger. Wat niet wil zeggen dat de oudere buurtbewoners niet meer hun steentje bijdragen. Regelma tig komt er iemand even binnen wippen om te helpen met onder de arm een drankje of hapje voor de bouwers. Ieder jaar in novem ber is de jaarvergadering van de buurtvereniging. Hier komen alle activiteiten die in de loop van het jaar aan bod komen op tafel en ook wordt er gevraagd wie er wil meedoen met de bouw van de carnavalswagen. Tevens kunnen er al ideeën worden aangedragen. Een week later volgt dan de eerste echte bouwvergadering. De man- nen bouwen aan de wagen en de vrouwen zorgen voor de kleding en ondersteunen bij het schilderen. Pakken uit voorgaande jaren wor den ook verhuurd door de groep. Na de jaarwisseling wordt er dan eerst door een man of drie, oplo pend tot een man of zeven, aan de wagen gebouwd. In het begin zo'n drie keer per week, maar naarmate de tijd gaat dringen bijna dagelijks. De week voor de optocht wordt er dan een kijkdag gehouden voor de rest van de buurt. De laatste vrijdag wordt het bouwen afgesloten met een gezellige borrelavond, waarop met een hapje en een drankje de vastelaovend wordt ingeluid. In de loop der jaren heeft de groep acht keer de eerste prijs veroverd. De optocht is iets waar je saamhorig heidsgevoel mee kweekt, waar je veel creativiteit in kwijtkunt en die menig gezellig uurtje oplevert. Buurtvereniging 't Overbroek/De Hoef levert het bewijs door al voor de 33e keer mee te doen. En daar mag de club heel trots op zijn. Durf jij nu ook? PEEL EN MAAS De afgelopen weken hadden de klanten van Albert Heijn Venray de mogelijkheid om, middels een kaartje in een wensboom, iemand te nomineren voor een luxe kerst pakket. Hiervan is gretig gebruik gemaakt en de wensboom was uiteindelijk "behangen" met bijna 100 wensen. De opmerkingen op de kaartjes liepen uiteen van iemand beterschap te wensen bij ziekte tot een plaatselijke juf die volgens de leerlingen de liefste van de hele wereld is. Nadat een kritische jury zich heeft gebogen over alle inzendingen, waren de zes prijswinnaars op maandag 22 december te gast bij Albert Heijn Venray om hun prijs in ontvangst te nemen. Elke prijswinnaar heeft een luxe pakket in ontvangst mogen nemen boordevol met Excellent-producten van Albert Heijn. Vanaf 1 januari gaan Beau en Christian van Bommel van start met Beau Fit. "Na maan den van verbouwen, cursus volgen en andere zaken gaan we beginnen!", aldus een enthousiaste Karin van Bom mel. Beau Fit biedt een unieke en complete formule (de Avifit for mule) op het gebied van afslan ken. Sinds 2002 is Avifit dé manier van afslanken. Avifit is een vacu- umcabine waarin men een loop beweging maakt. Door de combi natie van bewegen en vacuüm is er direct een verbeterde doorbloe ding. Het resultaat is een optimale vetverbranding bij buik, billen en benen. Avifit is geschikt voor man nen en vrouwen. "We hebben in de nieuwe zaak ook een Infraslim, die werkt met gezonde, elektro magnetische, lange infraroodgol- ven. Op deze manier worden vet- cellen van binnenuit verwarmd. De diepgaande warmte zorgt dat de bloedcirculatie sterk wordt geactiveerd. Gifstoffen en vet worden met zweet aan de opper vlakte van de huid gebracht en zo verwijderd. En als laatste is er een Base, een kantelplaat met een golf beweging die 97% van het spier weefsel activeert. De spieren rea geren actief op de stimulatie." Het resultaat is een verbetering van huidstructuur, bloedcirculatie en het zuurstofgehalte in het bloed, afvoer van afvalstoffen en de spier massa. Als je een beslissing maakt om met dergelijke apparaten te gaan werken, moet je het eerst zelf uit proberen. Zo is Christian 14 kg lichter en Karin 24 centime ter in omvang kwijt. "En wat zeker belangrijk is, het is er nog steeds vanaf! Niet omdat we weer op het oude eetpatroon zijn teruggeval len, maar door goed op te letten en weten wat je eet. U kunt dus verschillende variaties maken van afslanken. Er wordt gekeken wat uw wensen zijn en dan wordt er een advies gegeven op maat, want iedereen is anders! Daarbij hoort ook een voedingsadvies, door dit advies op te volgen kunnen we zorgen dat u strakke billen, benen en buik krijgt en de overtollige kilo's kwijtraakt." Heeft u interesse? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een gratis proefles. Op vrijdag 2, zater dag 3 en zondag 4 januari 2009 verzorgt BeauFit proeflessen van 11.00 uur t/m 17.00 uur. U kunt dan terecht voor proeflessen maar ook voor vragen. Of als u gewoon eens wil kijken hoe het geworden is kom dan ook gerust eens langs. Wij adviseren u om voor de proeflessen van tevoren te reser veren zodat u niet hoeft te wach ten. Voor andere vragen kunt u altijd bellen. Hopelijk zien we u in onze nieuwe salon BeauFit, Horsterweg 39d, Castenray, tel. 571341. Het waterpeil van de twee viswateren tussen Meerlo en Blitterswijck aan de Berken- straat/Megelsum en het grond water in dat tientallen hectare grote gebied is de laatste tijd fors gestegen. Oorzaak: het ijverige werk van een bever die in een van de afwatering- sloten een heuse dam heeft gebouwd. Maar niet alleen de viswate ren, ook het grondwaterpeil in de zogeheten Peschgebied van Meerlo stijgt en ook het waterpeil in de nabij gelegen forellenkwe- kerij Keysersberg in Blitterswijck blijft maar stijgen. Daar staan de oevers blank. Ook camping Het Karrewiel in Meerlo merkt de stij ging van het stijgende grondwater Het viswater van de hengelsport vereniging is zelfs zo hoog dat op sommige plaatsen het water niet meer te bereiken is. De brug tus sen de twee wateren is eveneens onbereikbaar vanwege het hoge waterpeil. Het viswater is momen teel niet te gebruiken. De bever -het is onbekend of hij/zij alleen actief is - heeft de dam de afgelopen weken gebouwd. Deze beschermde bever(familie) heeft boomstammen van vijf tot tien centimeter omver geknabbeld en vervolgens naar de plek van de dam versjouwd. Hij heeft daar van een forse dam gebouwd. Van ruim twee meter lengte en meer dan een meter hoog. Deze knap gebouwde dam is verder in elkaar gezet met takken en waterplan ten. Met modder is de dam aan de hoge waterkant afgesmeerd. Omdat de bever een beschermde diersoort is mag hij niet worden gestoord. Ook de dam mag niet worden verwijderd. De gevolgen zijn dat het water door de dam wordt opgestuwd, waardoor het in de viswateren en het grondwater peil stijgt. De nabijgelegen weilan- den zijn daardoor ook erg drassig. Het Waterschap Peel en Maasvallei is al enkele keren een kijkje gaan nemen en heeft zelfs een heus red dingsplan ontwikkeld. Er wordt in januari een buis aangelegd vanuit het viswater zodat het water toch kan weglopen via andere sloten. De bever is het grootste knaag dier van Europa. Lange tijd was er in ons land geen bever te bekennen. In een aantal water rijke gebieden zijn de laatste jaren beverfamilies losgelaten en ze doen het weer goed. Ook in de Gelderse Poort, tussen Nijmegen en Arnhem. Daar leven nu onge veer vijftig bevers. Vermoedelijk is deze bever via de Maas naar het moerassige gebied tussen Meerlo en Blitterswijck gekomen. De bever is goed aangepast aan een leven in het water. Tussen de tenen van de achterpoten zitten zwemvliezen. De haren van zijn vacht zitten zo dicht op elkaar dat Met forse boomstammen en takken heeft de familie bever een knap staaltje werkt geleverd met grote gevolgen voor de omgeving er geen water bij zijn huid kan komen en zijn oren en neusgaten kan hij afsluiten. De bever heeft een platte staart, die hij gebruikt als een soort roeispaan. Op zijn staart zitten geen haren, maar schubben. Met zijn staart kan hij ook waarschuwen als er gevaar dreigt: hij slaat er dan heel hard mee op het water. Heel bijzonder zijn de grote voortanden. Er zit een harde laag oranje glazuur op, waarmee de bever veel houtsoor ten kan doorknagen. Zelfs bomen! Op het land komt de bever maar moeizaam vooruit, maar in het water is hij snel. Hij kan goed zwemmen en duiken. Met gemak blijft hij wel vijf minuten onder water. Een bever kan 100 cm lang worden, en zijn staart 35 cm. Hij weegt ongeveer 30 kilo. Vastelaovesjubileum in Overloon In het weekend van 16, 17 en 18 januari vieren de Huibuuke uit Overloon het 55-jarig bestaan van het carnaval in Overloon. Het ont staan van de Huibuuke is opmer kelijk, omdat de eerste aanzet tot oprichting van het carnaval in 1954 werd gegeven door pastoor Van Boxtel. Hoewel de meeste geestelijke leidsmannen hun parochianen wilden beschermen tegen al het kwaad dat hen tijdens de dagen van plezier kon overko men, stond Van Boxtel juist aan de wieg hiervan. Hij zag niet graag dat de jeugd uit Overloon buiten dorps ging om carnaval te vieren en benaderde Harry van Daal om ervoor te zorgen dat ook in het eigen dorp het carnaval van de grond kwam. De eerste jaren was het een samenwerkingsverband van verenigingen, die bij toer- beurt de activiteiten organiseer den. Na enkele jaren kwam daar verandering in en stelde zich uit elke vereniging iemand beschik baar, vrijwillig dan wel aangewe zen, waarna het eerste officiële bestuur van de Huibuuke werd gevormd. De naam van de Overloonse carnavalsvereniging, de Huibuuke, mag men in het Nederlands verta len als hooibuiken. De naam heeft veel te maken met de ligging van Overloon. De schrale, zeer droge zandgrond bracht in vroegere tij den in de zomer te weinig gras voor het vee. De Overloonse boe ren waren dan ook genoodzaakt om in de lager gelegen Maasdor pen hooi te vergaren. Met paard en wagen ging een boerengezin op pad en er werd zoveel moge lijk hooi geladen. In de Maasdor- pen kregen de Overloonse boeren al snel de bijnaam "de Huibuuke", omdat volgens de overlevering de boeren zelfs onder hun boeren kielen hooi stopten om zoveel mogelijk mee huiswaarts te kun nen nemen. In 1954 is deze, toen al bijna in vergetelheid geraakte naam, verbonden aan de carnavals vereniging en sindsdien wonen er tijdens de carnaval in Overloon geen "Lónders", maar Huibuuke en Huibuukinne. In de beginjaren waren de acti viteiten nog wat beperkt en was er nog geen sprake van drie dolle daag, maar bleef het bij de zondag. Langzamerhand echter groeide het carnaval in "Loën" en werd er steeds meer georganiseerd in het dorp. Er kwamen een hofkapel en dansmarietjes, de Huiwage (carnavalskrant) werd uitgegeven er kwamen bonte avonden, liedjes middagen met plaatselijk talent en de sleutel werd afgehaald op het gemeentehuis in Vierlingsbeek. Naast de typische carnavalsac tiviteiten, zoals de optocht en in vroeger jaren de boerenbruiloft, vinden er in Overloon een aantal echt "Lónse" gebruiken plaats. Zoals de stunt, waarbij de "Hui buuke" het dorp op ludieke wijze iets aanbieden, maar zeker ook de jaarlijkse uitreiking van de Huibuuk van 't jaor. Deze breed gedragen onderscheiding heeft eigenlijk niets met de carnaval te maken, maar is een eerbetoon aan die man of vrouw die zich op een onopvallende manier ver dienstelijk heeft gemaakt voor de Overloonse gemeenschap op soci aal, maatschappelijk en cultureel gebied. Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 25 Timmermans Agriservice is gekozen tot Cumela-onder- nemer van het jaar 2009. De jury prees in haar rapport de enorme focus van het bedrijf op het ontzorgen van de klant. Lof was er ook voor het cen traal stellen van de mens als medewerker en onderdeel van het bedrijf. Timmermans Agriservice, een bedrijf van de in Veulen geboren en getogen Harm en Gerton Tim mermans, was een van de drie bedrijven die waren genomineerd voor de eindronde. In totaal waren ruim honderd bedrijven aange meld voor deze verkiezing. Tijdens de eindronde van de verkiezing die plaatsvond in De Sparrenhorst in Nunspeet koos de jury Timmer mans als nieuwe onderneming van het jaar. Het thema van de verkiezing was dit jaar; klaar voor de toekomst. Bedrijven zijn daarbij beoordeeld op de wijze waarop ze bezig zijn met de toekomst van het bedrijf en hoe ze zich onderscheiden in de markt. Kernwoorden van de verkiezing waren; deskundig, pro fessioneel en innovatie. De drie genomineerde bedrijven moesten zich tijdens de verkiezing presen teren aan de jury en aanwezige Cumela-bedrijven. Daarna werden ze ondervraagd door de jury om tot een eindoordeel te komen. Uiteindelijk kwam Timmermans Agriservice als winnaar uit de bus. Timmermans Agriservice is een gespecialiseerd landbouw loon- bedrijf in America (L) dat zich ten doel stelt; alle zorg voor het gewas over te nemen van de klant. Daarin gaat het bedrijf heel ver met gebruik van gps-systemen om alle werkzaamheden automatisch te registreren. Klanten ontvangen indien nodig nog dezelfde dag een mail met een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. Bij het bedrijf werken tien mensen in vaste dienst. Juryvoorzitter Bibi de Vries, directeur Koepels, Branches en Belangenorganisaties bij Achmea roemde het bedrijf om de enorme focus op het ontzorgen van de klant. Het bedrijf ziet de natuur daarbij als een van de concur renten waar ze in de dagelijkse bedrijfsvoering rekening mee moeten houden. De kwaliteit van het werk komt naar voren in de grote aandacht voor druppel grootte en spuittijd. Beide moeten perfect op elkaar afgestemd zijn om te zorgen voor veilig voedsel. Doorslaggevend was uiteindelijk de innovatieve wijze waarop nieu we machines worden ontwikkeld in samenwerking met de fabrikan ten. De verkiezing is georganiseerd door Cumela Nederland, de bran cheorganisatie voor de bedrijven die actief zijn in groen, grond en infra. Bij de organisatie zijn ruim 1850 leden aangesloten. In de gehele bedrijfstak zijn rond de 2400 bedrijven werkzaam. Bij deze bedrijven werken ongeveer 24.000 mensen en gezamenlijk realiseren zij een omzet van 2,5 miljard euro. Jeugd Ontspanning Clubs (JOC) kan op zijn inzet rekenen. Voor het muziekfestival Op de Tóffel, dat jaarlijks plaatsvindt op het Vrijt hof in Vierlingsbeek en duizenden belangstellenden trekt, zet de Vier- lingsbekenaar voor een goed pro gramma in elkaar. Ook werkte hij mee aan de Vrijwilligersnota van de gemeente Boxmeer, de com missie van de dr. Peelenprijs en neemt hij deel aan werkgroepen van Radius en de gemeente op het gebied van jeugd- en jongeren werk. Burgemeester Van Soest van de gemeente Boxmeer heeft zaterdag Giovanni van Loon uit Vierlings beek benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1983 zet Giovanni van Loon zich intensief in voor de jeugd in de gemeente Boxmeer en Vierlingsbeek in het bijzonder. Van jongerencentrum Gryphus is hij de grote initiator. Als bestuurs lid en vrijwilliger is hij vele uren werkzaam om de jeugd te stimu leren. Ook het bestuur van de Medewerkers en directie van Van den Munckhof wensen u een fijne jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2009. Op vrijdag 2 januari is de vesiging Keizersveld van Van den Munckhof gesloten. De redactie van Peel en Maas en Kabelkrant is wel bereikbaar via mail (redactie@ vandenmunckhof.nl). De boekhandel aan de Hofstraat is op 2 januari wel normaal geopend.

Peel en Maas | 2009 | | pagina 25