PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 24 een Turkse versie van de zoge noemde StopSMS. turele activiteiten. Zoals lid wor- Burgemeester Jos Waals geeft SelectaDNA, het nieuwe mid- de Rijksdienst wordt op basis van Via een onlineverkiezing krijgt Kerk neemt een cheque van maar den van een vereniging of lessen de aftrap voor de wervingscam- del tegen inbraken, wordt nu ook het Besluit Rijkssubsidiëring Res- Sabriye Tenberken de meeste liefst 132.131 euro in ontvangst. Oktober VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT De weekmarkt op maandag begint binnenkort een uur eerder. Uit een enquête onder de markt kooplieden blijkt dat een meerder heid voorstander is van een ope ning om 10.00 uur. De gemeente heeft besloten de begintijd op 11.00 uur te zetten. Het pand Hoenderstraat 10, het voormalige onderkomen van jongerensoos Dingus, wordt niet gesloopt. Dat meldt burgemeester Waals in de commissie Stedelijk Beheer op een vraag van Tineke Lamers (Samenwerking). Het gebouw werd in het voorjaar van turele activiteiten. Zoals lid wor den van een vereniging of lessen volgen bij het Kunstencentrum Jerusalem. De zeven gemeenten en de poli tie in het district Venray hebben een nieuwe service: SMS-Alert. SMS-Alert is de derde van in totaal dertien acties in het kader van het anti-inbraakproject Waak voor Burgemeester Jos Waals geeft de aftrap voor de wervingscam pagne van de brandweer Venray. De brandweer Venray is op zoek naar zes extra vrijwilligers. Door het plaatsen van zwaailichten op geparkeerde auto's, veranderen 1000 auto's in Venray in brand weerwagens. De maand novem ber staat in het teken van deze wervingscampagne. SelectaDNA, het nieuwe mid del tegen inbraken, wordt nu ook ingezet op basisscholen. Burge meester Jos Waals reikt samen met wijkagent Frans Coumans een pakket uit aan basisschool De Bongerd. SelectaDNA bestaat uit een voor het blote oog onzichtba re vloeistof waarmee waardevolle spullen eenvoudig kunnen wor den gemarkeerd. de Rijksdienst wordt op basis van het Besluit Rijkssubsidiëring Res tauratie Monumenten 70 procent van de kosten vergoed. Het gaat in totaal om 136.960 euro. Na afloop van een symposium over creatieve economie ontvangt Martinet Roling uit de erepen ning van D66. De erepenning wordt toegekend door het Lan delijk D66-bestuur aan leden die zich gedurende langere periode verdienstelijk hebben gemaakt voor een afdeling of regio en zich hierbij nadrukkelijk hebben onderscheiden. J. van Nuenen uit Venray is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Nuenen krijgt de bijbehorende versierselen opgespeld door gouverneur Fris sen tijdens de algemene ledenver gadering van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Hij ontvangt de koninklijke onder scheiding vanwege zijn langdu rige en belangrijke verdiensten op muzikaal gebied. De rechtbank in Roermond vindt dat een 32-jarige vrouw uit Merselo schuldig is aan een dode lijk ongeval, maar legt haar geen straf op. De vrouw veroorzaakte in mei dit jaar op de Beekweg in Venray een dodelijk ongeluk. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de Venloseweg in Neder- weert komt een 41-jarige automo bilist uit Venray om het leven. De Venraynaar komt met de rechter- wielen van zijn auto naast de weg terecht. Bij een poging om tegen te sturen, raakt hij de macht over zijn voertuig kwijt en wordt hij frontaal aangereden. Ja, hij is er trots op. Natuurlijk, want Frans Vermeulen (46) uit Venray, die werkt op het gemeen tearchief, heeft heel wat uurtjes in het boek 'Venray van bovenaf bekeken 1924-1974' gestoken. Venray van boven bekeken 1924 1974' is een boek met oude dertig luchtfoto's van Venray. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan burgemeester Jos Waals en wet houder Hans Teunissen. Een delegatie van het Havenbe drijf Rotterdam bezoekt op ver zoek van burgemeester Joep Hahn (Meerlo-Wanssum) en burgemees ter Waals (Venray) de haven van Wanssum. Het Havenbedrijf Rot terdam juicht verdere groei van containeroverslag langs de grote rivieren toe. Deze groei is in Wans- sum mogelijk en past binnen de plannen van de gebiedsontwikke- ling Ooijen-Wanssum. De minima in de gemeente Venray krijgen rond de feestda gen een onbelaste kerstuitkering van 50 euro. Dit is een gevolg van het amendement Tang-Spekman dat de Tweede Kamer heeft aan genomen. Er is 50 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het armoedebeleid. De Venrayse bedrijven Inther en Numac hebben met de gemeente een principeovereenkomst over de vestiging van hun bedrijven op industrieterrein De Hulst II. Beide bedrijven gaan een zichtlocatie langs de A73 kopen om daar hun bedrijf te vestigen. Daarmee krijgt het bedrijventerrein een nieuwe impuls na het afblazen van Scien ce Link, eerder dit jaar. John Geraedts, politiechef in Venray, houdt een pleidooi voor een hardere aanpak van enkele tientallen jeugdige criminelen in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. Zij worden verantwoordelijk gehou den voor veel woninginbraken in Venray en de kerkdorpen. Geraedts maakt zich niet alleen zorgen over de overlast die de veelal alloch tone jongeren veroorzaken, maar ook over de verharding. De poli tiechef pleit voor meer samenwer king in de preventie en voor een hardere aanpak van jongeren die regelmatig over de schreef gaan. "Ik ben voor plaatsing in werk- of heropvoedinginstituten. Het roer moet om!" Flextronics Logistics gaat op De Blakt een nieuwe bedrijfshal bou wen. Met de uitbreiding van deze activiteiten zouden de komende jaren zo'n 700 arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden. De eer ste plannen voor de nieuwbouw zijn onlangs bij de ARK (voorheen welstand) behandeld. Hassan Najja wordt per 1 janu ari 2009 interim-directeur van Wonen Venray. Hij is de tussen tijdse opvolger van Marcel Meu- len. Najja houdt zijn functie als directeur Wonen Horst aan. De ex- wethouder van Venray stapte een half jaar geleden over naar Wonen Horst. "Ik ga beide functies com bineren totdat er in Venray een nieuwe directeur is. Het zal hoog uit een halfjaar zijn. Het wordt wel een drukke periode, maar ik heb er veel zin." Tijdens een gala in Berlijn wint Sabriye Tenberken een prijs van het Duitse magazine Bild der Frau. Via een onlineverkiezing krijgt Sabriye Tenberken de meeste stemmen, waardoor zij naast de 10.000 euro nog een bedrag van 30.000 euro mag ontvangen. Sabriye Tenberken is een blinde vrouw uit Duitsland die samen met Venraynaar Paul Kronenberg het leven van blinde kinderen in Lhasa (Tibet) een totaal andere wending heeft gegeven. Het Openbaar Ministerie in Roermond looft een beloning van 25.000 euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van de ver dwijning van twee Marokkaanse mannen uit Venray. Dat vertelt persofficier mr. Gerard Sta van Kerk neemt een cheque van maar liefst 132.131 euro in ontvangst. De cheque, uitgereikt door Jac Arts van de stichting CAI, is bedoeld voor een groots multimediapro- ject in de Venrayse kerk. Met Kabelkrant Venray zijn bovendien afspraken gemaakt om op gezette tijden de heilige mis vanuit de Grote Kerk te gaan uitzenden. Pierre Bos wordt in 1952 gebo ren in Ysselsteyn. In zijn kinder jaren woont hij in het kerkdorp. Via diverse omzwervingen in met name Oost-Brabant komt hij uit eindelijk terecht in Sint Anthonis. Deze gemeente verlaat hij binnen kort echter ook, om in het nabu- het Openbaar Ministerie in de uitzending van het tv-programma van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Volgens Sta ontbreekt er nog slechts 'een brokje' informa tie, dat noodzakelijk is om de zaak daadwerkelijk op te lossen. December Het Openbaar Ministerie in Roermond heeft een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de verdwijning van twee Marok kaanse mannen uit Venray. Dat vertelt persofficier mr. Gerard Sta van het Openbaar Ministerie in de uitzending van het tv-programma van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Volgens Sta ontbreekt er nog slechts 'een brokje' informa tie, dat noodzakelijk is om de zaak daadwerkelijk op te lossen. De nieuwe bouledrome komt mogelijk in tennishal De Schaaps kooi. De initiatiefnemers van het bouledrome en de eigenaar van de tennishal De Schaapskooi in Vlakwater onderzoeken op dit moment de mogelijkheden hier voor. Dit op aangeven van de gemeente Venray, die drie aan gedragen locaties van de initia tiefnemers heeft beoordeeld. De werkgroep 'Een bouledrome voor Venray en omgeving' komt voort uit de vereniging JBC Venray 80. In de Iens-gids 2008 prijkt in de rubriek Het Neusje Van De Zalm, waarin de twintig beste visrestau rants zijn opgenomen, restaurant De Eetkamer uit Venray op de eerste plaats. De tweede en derde plaats zijn respectievelijk voor res taurant Reymerswale in Yerseke en Zeezout in Rotterdam van Her man den Blijker. Het is druk op het Schouwburg plein in hartje Venray, waar onder grote belangstelling van jong en oud het schaatsfestijn Venray on Ice van start gaat. Na de feestelijke opening stappen erg veel schaats liefhebbers op het ijs om wat rondjes te draaien en wat baantjes te trekken op de ijspiste, die maar liefst 600 m2, 150 m2 meer dan vorige jaren, is. De gemeente wil in het centrum van Venray cameratoezicht gaan inzetten. Van de camera's moet vooral een preventieve werking uitgaan. Het college vindt came ratoezicht nodig omdat de politie steeds minder beschikbaar is voor activiteiten die in het winkelcen trum worden gehouden. Alleen bij grootschalige evenementen met een verhoogd risico komt de poli tie nog opdraven. De straten in het winkelcentrum die vallen onder het project Cen trum op de schop krijgen allemaal hangende verlichting. Daarmee verdwijnen straks bijna alle lan taarnpalen uit het winkelgebied. Nieuw is dat het dimbare verlich ting wordt. "Dit betekent dat we van iedere lamp afzonderlijk de lichtsterkte kunnen bepalen", zegt wethouder Patrick van der Broeck (CDA). Ook hulpdiensten als poli tie, brandweer en ambulance kun nen, via de meldkamer in Venlo, de straatverlichting instellen. De twee uitzendingen rondom de verkiezing Venraynaar van het jaar op Peel en Maas TV worden gepresenteerd door Stella Gom- mans. De oud-Venrayse is een bekend gezicht op de Nederland se televisie. In de eerste uitzen ding verzorgt ze in de studio de presentatie van het programma waarin de vijf genomineerden bekend worden gemaakt. Die uit zending is tijdens de kerstdagen te zien zijn op Peel en Maas TV. Het kerkbestuur van de Grote rige Boekel te gaan wonen. Daar wordt Pierre Bos op 2 december als burgemeester geïnstalleerd. "In en nabij de Peel liggen prachtige dorpjes en dorpen, daar voel ik me thuis." De gemeente Venray gaat extra aandacht besteden aan de bestrij ding van kleine ergernissen. Dit doet zij in het kader van het pro ject Centrum op de schop. Om de kwaliteit die deze herinrichting met zich mee brengt te borgen, wordt er de komende tijd ingezet op deze kleine ergernissen. Onder kleine ergernissen verstaat de gemeente naast de verkeersgerela- teerde zaken ook uitstallingen, ter rassen, hondenpoep en afval. Margriet van Glabbeek, de oprichtster van Hospice Zenit in Venray, is de winnares van de IZZ Mooi Mens Verkiezing 2008. De titel wordt voor het tweede jaar toegekend aan een zorgmedewer- ker die uitblinkt door mooie initia tieven en inspiratie. Het publiek geniet met volle teugen van de traditionele einde- jaarsconcerten 'Home for Christ mas' van het Venrays Mannenkoor in de schouwburg. Tijdens de concerten wordt het koor onder steund door verschillende andere artiesten, onder wie de zusjes Sanne en Ellen Valkenburg en oud- Venraynaar Ron Barents. Ook Con fetti verleent zijn medewerking Lau Geeraets uit Arcen blijft verdachte in de zaak rond de ver meende moord op de twee Marok kaanse jongemannen Karim Four- kour en Fouad Bendella uit Venray. Dat besluit de rechtbank in Roer mond. Zijn advocaat Marcel Heu velmans vroeg in oktober om beëindiging van vervolging, omdat het onderzoek volgens hem toen al een jaar stil lag. Maar volgens de rechtbank heeft een uitzending van Peter R. de Vries nieuwe tips opgeleverd, die onderzocht moe ten worden. Steenhandelaar J. Willems uit Venray zal naar de burgerrechter moeten als hij denkt schade te kunnen verhalen op de gemeente Venray. Dat beslist de Raad van State. Willems probeerde via de Raad van State een voorschot af te dwingen op een forse schadever goeding, omdat zijn bedrijf door de gemeente in zwaar weer zou zijn gekomen. De schade is volgens de Raad namelijk niet het gevolg van de wijziging van het bestem mingsplan, maar van het opzeggen van het contract voor het gebruik van zijn bedrijfsterrein aan de Smakterweg. Voor andersoortige schade is de burgerrechter de aan gewezen persoon om daarover te beslissen, zegt de Raad. De provincie stelt komend jaar 900.000 euro subsidie beschikbaar voor de Limburgse schutterijen. Het geld is vooral bedoeld voor de aanschaf van kogelvangers en geluidskappen. Erik E., de verdachte in de moordzaak Kathleen Engels-Cre- mers, geeft Peter R. de Vries geen toestemming om het dossier in te zien. Zijn advocaat Guus Lina is het daar mee eens. "Het lijkt ons raadzamer om eerst het cas satieproces af te wachten en te bekijken wat er dan gebeurt. Mijn cliënt wil zijn leven weer op de rails krijgen, en dat is moeilijk genoeg. Hij wil vooral rust, dat kan ik heel goed begrijpen." Justitie verdenkt Erik E. ervan zijn vrouw Kathleen op 15 maart 2006 in hun woonplaats Venray op gruwelijke wijze te hebben vermoord. Peter R. de Vries besteedt op zijn websi te aandacht aan de moordzaak. Hij roept mensen die nieuwe informa tie hebben op om contact op te nemen. November: tv-opnames voor Peel en Maas TV Inbraak. Dit is een integraal pro ject waarbij de politie samenwerkt met de zeven gemeenten, waar onder Venray, en instanties om burgers meer te betrekken bij de veiligheid in de eigen buurt. SMS- Alert is een gratis service waar mee de politie burgers met een SMS-bericht heel snel kan infor meren over actuele incidenten die zich in een buurt voordoen. Woon Event kent een spette rende finale met de trekking van de loterij en de actie Laat de bal len maar vallen. Op een overvol Schouwburgplein trekt wethou der Patrick van der Broeck de prijswinnaars van de loterij. De hoofdprijs, een woonmetamorfose ter waarde van 5000 euro, is voor Yvon Schenkels. Het Platform Lage Inkomens Venray is tijdens de Dag van de Vrijwilliger Venray 2008 in een bomvolle schouwburg door een vakkundige jury uitgeroepen tot vrijwilligersorganisatie van het jaar 2008. De publieksprijs gaat naar de afdeling Venray van de Zonnebloem. Op het dorpsplein in Castenray is het kunstwerk de Schansema ker, een beeld van kunstenaar Chris Roose, onthuld. Met de ont hulling is de opknapbeurt van het dorpsplein (en het hele centrum) afgerond. Met het nieuwe beeld als blikvanger is het dorpsplein nu de centrale ontmoetingsplek van het dorp. De dorpsraad van Leunen stapt niet op. Het conflict met de gemeente over de trage voort gang van het centrumplan is uit gesproken. De wethouders Van Dijck (PvdA) en Teunissen (Lokaal Aktief) hebben toegezegd dat er een externe projectleider wordt aangetrokken. Die zal voor 1 juli 2009 met een concreet plan, inclu sief een financiële onderbouwing, komen over de herinrichting van het centrum van Leunen. In sep tember luidde de dorpsraad de noodklok. De leden dreigden met opstappen omdat het centrum plan al jarenlang in een impasse verkeert. November In de Grotestraat komen onver wacht alsnog overblijfselen uit vroegere eeuwen aan het daglicht. Het werk wordt stilgelegd om ruimte te geven aan de mensen van de Archeologische Werkgroep Venray. Die leggen de vondst ver der bloot. Het blijkt te gaan om de onderste laag van een funde ring van ongeveer 60x60 cm. De bouwmaterialen zijn typisch voor de middeleeuwen. Voor de komende vijftien jaar zijn er bouwplannen voor 1870 woningen in Venray, exclusief de kerkdorpen. Dit zijn er meer dan genoeg om te voldoen aan de vraag. De gemeente is wel ver ontrust over het nog steeds te grote aantal appartementen (47 procent). Uit het woningmarkton derzoek van Companen, in 2007, blijkt dat slechts 14 procent van mensen die willen verhuizen inte resse heeft in hoogbouw. Castenray heeft er weer een wegkruis bij. De Stichting Heem kundig Genootschap plaatst, als herinnering aan 75 jaar parochie Castenray en aan het Jaar van het Religieus Erfgoed, op de hoek van de Roffert en de Tunnelweg een memoriekruis. Pastoor Huub van Horne zegent het kruis in. Het enige dorpscafé dat Casten- ray nog rijk is, café De Köster, doet mee aan Zwetsen in de Kroeg. De activiteit vindt plaats in het kader van de landelijke Week van de Geschiedenis. Elk jaar houden honderden instellingen speciale activiteiten rond een wisselend thema. Dit jaar is dat Verhalen van Nederland. Deelnemende kroegen in Venray zijn 't Podium, Lion d'Or, In den Engel, 't Upke, De Piëlhaas, De Rooijerie, Plein 14, De Zwaan, De Artiest, De Klokkenluider en De Uitmarkt. En verder café D'n Terp in Oirlo. Het Gerechtshof in Den Bosch spreekt Erik E. vrij. De Venray- naar wordt ervan verdacht zijn vrouw Kathleen Engels-Cremers op gruwelijke wijze met meer dan zeventig messteken te heb ben vermoord. Het hof acht de bewijsvoering 'onvoldoende' en oordeelt dat de verklaring van E. 'niet onwaarschijnlijk' is. Met deze uitspraak komt er voorlopig een einde aan een slepende rechtzaak. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep. De Raad van State legt de bezwa ren tegen de milieuvergunning voor een crematorium bij begraaf plaats Boschhuizen in Oostrum opzij. Daarmee is de vergunning definitief goedgekeurd en kan het crematorium in principe aan de slag. Bezwaarmaker A. Loonen uit Venray eiste eerder vernietiging van de vergunning. Hij is bang voor schadelijke stoffen die door de schoorsteen van het crematori um worden verspreid in de omge ving. Het gaat daarbij om kwik, dioxine en cadmium. Samenwerkingsschool Estafette en peuterspeelzaal Sam-Sam zijn open. Er worden tijdens een fees telijke bijeenkomst kunstwerken onthuld die gemaakt zijn door kin deren van de school onder bege leiding van de Rotterdamse kun stenaar Chris Ripkens. Sam-Sam heeft tevens een nieuw logo. Albert Heijn ziet af van een tij delijke verhuizing naar de Gou den Leeuw. De supermarkt zit in de knel door het wegvallen van de grote parkeerplaats vanwege de nieuwbouw in het plangebied de Gouden Leeuw. Albert Heijn had het oog laten vallen op het leegstaande pand van LeenBak- ker. Onlangs heeft het Ahold-con cern de gemeente in een brief laten weten hiervan af te zien. De supermarkt wil straks definitief uit het winkelcentrum en verhuist mogelijk naar de Brier. De GGD Noord- en Midden Limburg start samen met Turkse organisaties en Stivoro een anti rookcampagne in het Turks. Het doel is om zoveel mogelijk rokers van Turkse afkomst te bereiken en te ondersteunen bij hun stoppo gingen. Centraal in deze actie staat 2006 gesloten en dichtgespijkerd. Volgens Waals wordt het pand Dingus, evenals de naastgelegen witte huizen, opgenomen in het bestemmingsplan voor de hoek noordwest. "Het zijn belangrijke historische gebouwen en boven dien een gemeentelijk monu ment", aldus Waals. Minicamping De Linde in Mer- selo is de beste VeKaBo-camping van Nederland in 2008. De cam ping van Martien en Anja Verstee- gen krijgt de prestigieuze prijs uitgereikt tijdens de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht. "Na zes weken wachten op de uitslag, zit het toch dieper dan je denkt. We zijn al die tijd nuchter geble ven, voor ons gevoel was de nomi natie al een mooie prijs", aldus Martien. Het beoogde renovatieplan van het gemeentehuis gaat door. Een meerderheid van CDA, PvdA en Lokaal Aktief steunt de voorkeur van het college. De hoofdentree wordt verplaatst naar de zijgevel, naar de ingang van de voorma lige trouwzaal. Op het voorterrein komt nieuwbouw met een com pleet vergadercentrum. Inclusief de raadzaal die in de kapel plaats moet maken voor het personeels- restaurant en de bibliotheek. De renovatie mag maximaal 30 mil joen euro kosten. De rechtbank veroordeelt in Roermond de 23-jarige Lionel G. tot vijftien maanden gevangenis straf, waarvan vijf maanden voor waardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Het Openbaar Minis terie (OM) had 24 maanden cel, waarvan tien maanden voorwaar delijk, geëist. Volgens de rechtbank heeft de Venraynaar zich schuldig gemaakt aan enkele inbraken dit jaar in Venray. Het Sportgala Venray krijgt een geheel nieuwe formule. De volgende editie vindt plaats op zaterdagavond 14 maart in hotel Asteria in Venray. Door de nieuwe opzet komt er toch een dertiende uitgave van het sportgala. Het zag er lange tijd naar uit dat het bestuur bij gebrek aan medewer king van de sportverenigingen het bijltje erbij neer zou gooien. De bestuursleden hebben sport marketingbureau Mixed Zone in de arm genomen om een nieuwe formule te ontwikkelen. Een afvaardiging van Kiwanis- club Schieëpersland overhandigt een cheque ter waarde van 3000 euro aan de voorzitter en pen ningmeester van de Stichting tot behoud en restauratie van de Beeldenschat van de Grote Kerk in Venray. Dit geld dient gebruikt te worden voor de restauratie van de beelden van Sint Chrispinus en St. Chrispinianus. De bouw van de nieuwe sport hal aan de Zuidsingel gaat in janu ari 2009 van start. Het werk wordt uitgevoerd door bouwmaatschap pij Janssen uit Venray. "Begin janu ari wordt de bouwvergunning verleend, daarna kan de schop de grond in", meldt wethouder Van Dijck (PvdA) in de commis sie Maatschappelijke Diensten. De opening van Venrays derde sport hal is voorzien op 7 september 2009. In navolging van het jeugdsport fonds start de gemeente Venray ook met een jeugdcultuurfonds. Dat meldt wethouder Van Dijck (PvdA) in de commissie Maat schappelijke Diensten. De opzet van het fonds is dat kinderen uit armlastige gezinnen - op of onder het sociaal minimum - de kans krijgen deel te nemen aan cul- De rechtbank in Roermond ver oordeelt Peter van H. tot een cel straf van 140 dagen, waarvan 100 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Volgens de recht bank heeft de man op 6 juli dit jaar in Venray opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toegebracht tijdens een ruzie. Na een woor denwisseling tussen Van H. en het slachtoffer kwam het tot een vechtpartij. Honderd jaar wordt ze: Mien Weijs-Willemse. Sinds 2002 woont ze in Beukenrode, waar burge meester Waals haar komt felicite ren. De kermis blijft een festijn van zes dagen. Wethouder Van der Broeck opperde tijdens de evalua tie het idee om de kermis met een dag te verlengen. "We hebben als college besloten dit niet te doen", verklaart Van der Broeck. "Ik heb het balletje destijds opgegooid omdat ik die geluiden steeds vaker hoorde. Maar daarna kwamen er alleen maar negatieve reacties. De mensen vinden zes dagen lang genoeg. Je kunt een euro ook maar een keer uitgeven." De 10-jarige Elif Yildiran van basisschool Estafette is winnares van de Vredesposterwedstrijd in Venray. Bijna 500 kinderen van zeventien basisscholen nemen deel aan de tiende editie van deze door de internationale Lions-orga- nisatie gehouden wedstrijd. Het college verleent een bouw vergunning voor het nieuwe race circuit in Vredepeel. De sloop van het oude circuit De Peel is in volle gang. Eigenaar Harrie Maes- sen was, vooruitlopend op de vergunning, op eigen risico alvast begonnen met de nieuwbouw aan de overzijde van de Bakelsedijk. Tegen het bestemmingsplan en de milieuvergunning is beroep aan getekend bij de Raad van State. Tijdens de komende winterpe riode ligt het project 'Centrum op de schop' drie maanden stil. Vlak na carnaval, op donderdag 26 februari 2009, gaat het werk weer verder. Als eerste wordt in het nieuwe jaar de Grote Markt onder handen genomen. Voor de naderende feestdagen heeft het winkelend publiek geen overlast meer van opengebroken straten. Pietje (66) en Mientje (65) Mar tens vieren het 130-jarig bestaan van hun café Martens. In het enige nog geopende café van Leunen staat met Pietje de vierde genera tie Martens achter de toog. Of de vijfde generatie het overneemt, is de vraag. "Onze dochter werkt in de horeca, maar heeft geen trek in een eigen zaak. En onze zoon helpt regelmatig mee, maar hij is vracht wagenchauffeur van beroep." Tijdens de feestelijke receptie ter ere van zijn 25-jarig jubileum als bestuurslid van stichting Wijk centrum Brukske, wordt Jos Huijs (58) door burgemeester Waals ver rast met een koninklijk lintje. Bin nen deze stichting behartigt Huijs met name de belangen van het ver enigingscentrum en wijkgebouw De Kiosk in de wijk Brukske. Sinterklaas geniet van zijn intocht in Venray. "Het was zo druk en alle kinderen hebben zo mooi gezongen! Het was een fantasti sche middag", vertelt Sinterklaas na afloop van zijn gezellige tocht door het hart van Venray. Na een quiz is in de schouw burg als boerenbruidspaar van vastelaovesvereniging de Piëlhaas uitgeroepen: Léon Aarts en Karin van Heeswijk. Als gevolg van de malaise in de auto-industrie moet Inalfa Roof Systems reorganiseren. Daarbij zullen ongeveer negentig banen verdwijnen. De malaise in de auto industrie is het gevolg van de kre dietcrisis. Inalfa, toeleverancier van schuifdaken voor een aantal automerken, merkt daar nu de gevolgen van. De provincie Limburg verleent het Odapark in Venray voor de duur van vier jaar de cultuurp- lanstatus. Dat betekent dat het Odapark jaarlijks een subsidie van 100.000 euro kan ontvangen en als provinciale cultuurplaninstel ling wordt erkend. De provincie heeft de status aan het Odapark verleend omdat het Odapark zich de laatste jaren sterk heeft ont wikkeld. Peuterspeelzaal't Kruumelhofke in Heide is gestopt met de opvang van peuters. Er waren nog slechts drie kinderen die twee ochtenden in de week de peuterspeelzaal bezochten. "Het is niet efficiënt om met twee begeleiders drie kin deren op te vangen", zegt dorps raadvoorzitter Martien Peeters. Met een grandioos geslaagde thema-avond brengt eetcafé De Graaf in Venray ruim 3500 euro voor het goede doel bij elkaar: We Care Foundation. Tot groot genoe gen van Wendy Dakkus van het Venrayse eetcafé: "Het was in een woord weer super. Met dank aan allen die hun medewerking heb ben verleend om de avond tot een succes te maken." Venray krijgt een verkiezing van de man of vrouw van het jaar 2008. Deze verkiezing zal worden uitgezonden op Peel en Maas TV tijdens Kerstmis en op oudejaars avond. De uitzendingen zijn een initiatief van Van den Munckhof bv, AWA Productions en Ambaum Media Communicatie. "Er is vol doende draagvlak van het bedrijfs leven om te kunnen beginnen met een pilot lokale televisie in Venray", beaamt Christ van den Munckhof, directeur van Van den Munckhof bv. Ze worden sinds 11 mei 2006 al vermist en politie, justitie, familie en vrienden van Fouad Bendella en Karim Fourkour gaan ervan uit dat ze vermoord zijn. Misschien dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries licht in de vermissings zaak kan brengen. Hij vraagt in zijn tv-programma aandacht voor de verdwijning van het duo. Peter R. de Vries brengt tevens een bezoek aan Venray, om onder meer de plek waar de twee jonge mannen voor het laatst gezien zijn te bekijken. Venray krijgt volgend jaar de beschikking over een extra wijk agent. Dat meldt burgemeester Waals in de raadsvergadering. Vol gens Waals dongen ook Horst en Gennep naar uitbreiding van het politiekorps, maar kreeg Venray de voorkeur. Gelijktijdig met de opening van de parkeerkelder in de Gouden Leeuw krijgt Venray medio 2009 een parkeerverwijsysteem. Het vergt een investering van 256.000 euro. Vanaf de invalswegen naar het centrum worden automobilis ten naar de vrije parkeerplaatsen verwezen. Dit voorkomt zoekver keer in het centrum en het zorgt voor een betere benutting van de parkeergelegenheid. De gemeente Venray stelt een subsidie van 13.696 euro beschik baar voor de restauratie van de glas-in-loodramen van de Johan nes de Doperkerk in Merselo. De kerk is een rijksmonument. Door

Peel en Maas | 2009 | | pagina 24