2008 2009 F PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 23 VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUl De KBO van Leunen maakt een uitstapje naar het provinciehuis in Maastricht. Tien leden beleven een benauwd kwartiertje in het gouvernement als ze vast komen te zitten in de lift. Alhoewel de lift voor maximaal acht personen is, denken de Leunse ouderen met z'n tienen naar een hogere ver dieping te gaan. Via de telefoon wordt contact gezocht met de 'buitenwereld'. De kogel is door de kerk. Har monie Euterpe krijgt een nieuw onderkomen op sportpark De Wieën. Op de plek van de skate- baan aan de Zuidsingel komt een nieuw verenigingsgebouw, dat samen met MMSK St. Petrus Ban den gebruikt gaat worden. Reno vatie of uitbreiding van repetitielo kaal de Pèrdstal aan de Kempweg is definitief van de baan. De politie houdt vijf jongeren uit Venray en Oostrum in de leef tijd van 16-18 jaar in Holthees aan, die het oorlogsmonument aan de Sint Jozeflaan vernielen. Op de Maasheseweg in Venray worden de jongeren in de kraag gegrepen. De tbs'er Joep Vullers (27), die aan zijn begeleiders wist te ont komen tijdens een familiebezoek in Maria Hoop, zit weer vast. Hij wordt door oplettende agenten aangetroffen bij een tankstation in Brunssum. Vullers geeft zich zonder weerstand te bieden over aan de politie. De tbs'er is veroor deeld voor een geweldsmisdrijf en wordt behandeld in kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum. bekende lastpakken preventief oppakken, omdat het middel heel probaat is gebleken. Er komt dit jaar hoogstwaar schijnlijk geen dertiende editie van het Sportgala Venray. Een noodkreet van het bestuur van de Stichting Sportgala Venray Regio heeft niet het gewenste effect opgeleverd, zodat het doorgaan van het evenement in december vrijwel zeker van de baan is. "Zoals het er nu voor staat, zullen we zeker geen sportgala organiseren", aldus bestuurslid Justien Janssen. Recreatiebedrijven in een straal van 1 kilometer van het spoor ontvangen posters en affiches van ProRail. Deze zijn bedoeld om de gasten te wijzen op de gevaren van het spoor. Met deze voor lichtingscampagne wil ProRail een bijdrage leveren aan het ver minderen van onverantwoord en gevaarlijk gedrag op en rond het spoor. Ruim 2050 mensen nemen, ondanks de regen 's morgens, op de eerste dag deel aan de Venray- se fietsvierdaagse. In totaal stap pen 3682 mensen op de fiets. "Het is opvallend dat de deelnemers uit het hele land komen, tot aan Terschelling en Schiermonnikoog aan toe. We zijn hartstikke blij met dit aantal", aldus woordvoerder Michel Thomassen van Fietsvier daagse Venray. Met alle plezier staan ze aan de start van de Oldtimer Toertocht Venray: Henri en Ingrid Strijbosch uit Venray. In tegenstelling tot de gemiddelde liefhebber hebben ze de keuze uit een klein wagen- "Duizend is een mooi getal, maar de veiligheid van de kinde ren is het belangrijkste." Dat zegt hoofdleidster Carole Swinkels van de organiserende Stichting Kindervakantiewerk, die 960 kin deren mag begroeten. "Het zou natuurlijk leuk zijn als we een keer boven de duizend kinderen uitkomen, maar het is absoluut niet ons uitgangspunt. We willen dat de kinderen in een veilige omgeving een week lang worden vermaakt." De kogel is door de kerk. Ven- ray krijgt van 7 december 2008 tot 4 januari 2009 opnieuw een schaatsfestijn onder de noemer Venray on Ice. De Stichting Venray Events tekent wederom voor de organisatie van het evenement op het Schouwburgplein. "We hopen weer tussen de 45.000 en 50.000 bezoekers te mogen ontvangen", aldus bestuurslid Joop Goossens van Venray Events. "Alle vergun ningen zijn door de gemeente Venray verleend. We kunnen dus aan de slag." Burgemeester Jos Waals opent de jaarlijkse Vredefeesten van Vredepeel. Dit jaar niet alleen qua sfeer een kermis, maar een échte kermis met échte kermisattracties. Dit wordt mogelijk gemaakt door het 50e Vredefeest, terwijl tevens het 50-jarig bestaan van rectoraat Vredepeel wordt gevierd. De rechtbank in Roermond veroordeelt de 26-jarige Paul K. uit Venray tot een onvoorwaar delijke gevangenisstraf van zeven maanden en ontzegging van de rijbevoegdheid gedurende vijftien maanden. De man veroorzaakte op 22 december vorig jaar een onge luk, waarbij een 74-jarige vrouw uit Venray overleed. In plaats van hulp te bieden, sloeg de verdachte op de vlucht. Hij dook onder en werd later door de politie opge pakt. De politie in Venray haalde vorig jaar uit voorzorg raddraaiers van straat, om ongeregeldheden tijdens de kermis te voorkomen. De voor overlast zorgende Ven- raynaren waren bekenden van de politie. Vaak moesten zij nog een korte gevangenisstraf uitzitten of hadden ze nog een boete open staan. Ook dit jaar zal de politie Augustus kermisexploitanten bespreken of het evenement langer moet gaan duren. Dat voorstel doet wethou der Patrick van der Broeck tij dens de evaluatie van de Venrayse kermis 2008. "We willen serieus kijken naar de ideeën en wensen van de exploitanten. De mogelijk heid is om er zeven dagen van te maken, maar ook vijf dagen, maar dan nog groter van opzet." Kermis 2008 in Venray is erg rustig verlopen. Dat zegt Frans Coumans, wijkagent Venray-cen- trum, op de slotdag van het zes daagse evenement. "Door extra veel tijd in de voorbereiding te steken om dit volksfeest in goede banen te leiden, is het met de woensdagavond nog voor de boeg heel rustig geweest." De mobiele politiepost had opnieuw een pre ventieve werking. "Brandjes zijn snel geblust", aldus Coumans. De Breakdance (Power Dancer) van VOF Witte is door het kermis- publiek bij de grote vermaaksza- ken tot beste en mooiste attractie van kermis 2008 in Venray uitge roepen. Bij de kinderzaken wordt de publieksprijs gewonnen door de zweefmolen van de familie Eeringa. De Candy World van Rens Reemer wordt door de kermisbe zoekers beoordeeld als beste ver koopzaak. Bij een brand in een loods aan de Vredeweg in Vredepeel komen ruim 450.000 meervallen om het leven. In de loods waren twee bedrijven gevestigd, een viskwe- kerij waar meerval werd gekweekt en een visverwerkingsbedrijf. De loods is totaal verwoest. park aan oldtimers van vooral het merk Triumph. "Ik ben geboren en opgegroeid met Triumph. Dan is de passie voor dit merk niet zo vreemd", zegt Henri Strijbosch. Bijna 400 mensen doen aan de toertocht mee. Inbrekers en helers in het dis trict Venray krijgen een persoon lijke brief van de politie. Daarin waarschuwt zij voor de acties van de anti-inbraakcampagne 'Waak voor Inbraak'. Deze campagne maakt alle burgers bewust van de schade die wordt aangericht door woninginbraken. Hierdoor wor den de inwoners volgens de poli tie alerter en gaat iedereen beter op z'n spullen letten. Ook wor den de inbrekers en helers attent gemaakt op SelectaDNA. Dit is een onzichtbare vloeistof om kostbare goederen mee te merken. Wethouder Patrick van der Broeck opent de kermis in Venray. Met het luiden van de klokken van de St. Petrus' Bandenkerk en het carillon wordt het startsein gege ven voor het grootste evenement in Venray. Zes dagen lang kunnen de kermisbezoekers genieten van 58 attracties verdeeld over acht locaties in het centrum. Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray sluiten Café Centrum aan de Henseni- usstraat 9 in Venray omdat de eigenaar het café in strijd met de bouwverordening van de gemeen te Venray 2007 in gebruik heeft. Uit onderzoek is gebleken dat met name de brandveiligheidsvoorzie ningen, zoals de vluchtwegaandui ding en de verlichte vluchtweg, niet in orde zijn. De gemeenteraden van Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray nemen een positief besluit over een geza menlijk herindelingsadvies. Burge meester Waals is tevreden: "Beter dan dat we het advies door het vuur hadden moeten slepen. In een raadsconferentie willen we erachter komen wat de gemeen teraadsleden zich van de nieuwe gemeenten voorstellen." De gemeente Venray wil met de Het schoolseizoen start weer, ook in Venray. Met de landelijke actie 'De scholen zijn weer begon nen' roept Veilig Verkeer Neder land automobilisten op de komen de maanden extra alert te zijn. Dit met als doel het aantal verkeers doden en -gewonden onder jonge ren terug te dringen. De brandweer van Venray schiet op bijna alle fronten flink tekort. Uit het rapport van Berenschot blijkt dat Venray op tal van punten niet aan de vereisten voldoet. Met een zeer magere score van 4,78 komt de brandweer als een van de slechtste korpsen van Noord-Lim burg uit de bus. Het meest veront rustend zijn de opkomsttijden bij een brand of ongeval. Minicamping De Linde in Mer- selo is genomineerd voor de uit verkiezing van de beste VeKaBo- camping van 2008. Zes campings uit heel Nederland dingen mee naar de prijs die wordt uitgereikt tijdens de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht. De Linde mag zich in ieder geval al de beste VeKaBo-camping van Limburg noemen. "En daar zijn we enorm trots op", zeggen Martien en Anja Versteegen, de eigenaren van De Linde. Verenigingen en instellingen op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en welzijn krijgen meer duidelijkheid over hun accom modaties. Initiatieven voor reno vatie, uitbreiding of nieuwbouw kunnen voortaan getoetst worden aan het accommodatiebeleid. Wet houder Emonts presenteert de nota Eenheid in verscheidenheid. "Voorheen namen we vooral ad hoc beslissingen", aldus Emonts. Het Openbaar Ministerie eist 30 maanden cel, waarvan tien voor waardelijk met een proeftijd van twee jaar, tegen de 38-jarige Roger J. Het OM eist ook dat de Venray- naar zich onder toezicht stelt van justitiële verslavingszorg en dat zijn rijbevoegdheid gedurende vijf jaar wordt ingetrokken, vanwege diverse verkeersovertredingen. De man wordt ervan verdacht op 8 mei dit jaar in Blerick te zijn inge reden op een aspirant van politie tijdens een verkeerscontrole. Hij negeerde het stopteken van de politie en reed met volle snelheid in op een agente, die op tijd kon wegspringen. De Nederlandse Toer Fiets Unie (NFTU) kent aan Fietsvierdaagse Venray een tweede kwaliteitsster toe. "In totaal komen wij uit op 113 punten van de maximale 125 punten, ruim voldoende voor het behalen van de tweede ster", zegt pr-man Michel Thomassen van de Stichting Fietsvierdaagse Venray met gepaste trots. "Die tweede ster is een prachtige beloning voor de enorme inzet van onze grote groep vrijwilligers en spon soren." De Dorpsraad Merselo gaat het bezwaar bij de Raad van State tegen een nieuwe racecircuit in Vredepeel intrekken. De dorps raad volgt daarmee de uitslag van een peiling onder de bewoners van het Venrayse kerkdorp. De meeste bewoners hebben geen enkel probleem met de komst van een nieuw racecircuit. De dorps raad had het bezwaar ingediend omdat hij vreesde voor eventuele geluidsoverlast. Geheel onverwacht overlijdt gemeenteraadslid Gerrit Lem- mens (64). Lemmens, fractievoor zitter van Lokaal Aktief, was het langstzittende gemeenteraadslid. Hij trad in 1986 aan als medefrac tiegenoot van Joost van de Vorle. In 2004 viel de fractie Van de Vorle uiteen en ging Gerrit Lem- mens, samen met nog drie andere raadsleden, verder onder de naam Lokaal Aktief. Lemmens stond bekend als een politicus met een positieve instelling en hij toonde een grote sociaal-maatschappe lijke betrokkenheid. De gemeente Venray is genomi neerd voor de Jong Lokaal Bokaal, een prijs die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt. Het schouder klopje is voor de gemeente die niet alleen veel doet voor jonge ren, maar ze ook laat meedenken en hun ideeën vertaalt in goed beleid. De Jong Lokaal Bokaal is een gezamenlijk initiatief van de Nationale Jeugdraad en de minis ter voor Jeugd en Gezin. Silvie Tonnaer uit Ysselsteyn is de winnaar van de publieksprijs van de jaarlijkse fotowedstrijd van Combi Dom Melskens en Nieuws blad Peel en Maas. Met bijna 60 stemmen wordt Silvie uiteindelijk eerste en mag ze uit handen van Fieke van Combi Dom Melskens een prachtige digitale camera van Sony ter waarde van 200 euro in ontvangst nemen. "Ja, een echte verrassing. Dat had ik echt niet verwacht", aldus een enthousiaste winnares. Kinderen kunnen op de Grote Markt in Venray ouderwets naar schatten graven. Het plein is omgetoverd tot een ruim 100 vier kante groot strand met kleurige palmbomen. Wethouder Patrick van der Broeck reikt het eerste schepje uit en vervolgens kunnen de kinderen aan de slag. De schat ten zijn beschikbaar gesteld door diverse winkelbedrijven en hore caondernemers. De actie betekent het begin van de renovatie van het winkelcentrum. Tijdens een plechtige dienst in de Blitterswijckse parochiekerk is pastoor Huub van Horne officieel geïnstalleerd als pastoor van de parochies Blitterswijck en Wans- sum en als administrator van de parochie Castenray.De installatie wordt gedaan door deken Smeets van het dekenaat Venray. September Het Venrayse kerkdorp Casten- ray viert het 75-jarig bestaan van de parochie. Het bezoek van bis schop Frans Wiertz van Roermond aan de Castenrayse parochiege meenschap geeft een extra fees telijk tintje aan de viering. Een groots opgezette expositie in het gemeenschapshuis maakt deel uit van de feestelijkheden. De rechtbank veroordeelt de 38-jarige Roger J. uit Venray tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan vijftien maan den en 26 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Verder moet hij zich houden aan de voorwaarden van de justitiële verslavingszorg, 240 uur werkstraf verrichten en is zijn rijbevoegd heid voor de duur van vijf jaar ingetrokken. De man is ingereden op een politieagente tijdens een verkeerscontrole. Het college van B en W brengt een bezoek aan Parc de Witte Vennen in Oostrum om de trotse eigenaren Henk en Lidy Verberk te feliciteren met het behalen van de ANWB titel 'Beste zwemlocatie van Nederland'. Na het bezoek aan Parc de Witte Vennen gaan burgemeester en wethouders ook nog op de koffie bij minicamping De Linde in Merselo, die is geno mineerd voor de uitverkiezing van de beste VeKaBo-camping van 2008. De Linde is eigendom van Anja en Martien Versteegen. De genomineerde bedrijven voor de Venrayse Ondernemers prijzen zijn bekend: McDonald's (Venray), melkveehouderij Cus- ters-Keursten (Oirlo), Geelen Beton (Wanssum), standbouw bedrijf So Expo (Oostrum), vee voederbedrijf Nijsen/Granico (Veulen), De la Roy Isolatie en Design (Venray), bouwbedrijf John van Gestel (Oirlo) en tot slot XPS (Venray), remanufacturer van cartridges. De uitbreiding van basisschool St. Oda is inmiddels helemaal klaar. Bij een prachtig gebouw hoort ook een eigentijds gezicht. De jongste en oudste leerling ont hullen het nieuwe logo van de school. Bijzonder is dat het logo ook een naam heeft: 'OY'. De O staat voor Oda en de Y staat voor Ysselsteyn. Wonen Venray koopt het ter rein van de voormalige biologi sche school. In de driehoek tussen Eikenlaan, Lindenstraat en Oostsin gel ligt een bouwlocatie van 3250 vierkante meter. Wonen Venray verwerft het terrein van Mertens Bouwbedrijf uit Weert. De vorige eigenaar had sinds 1995 bouw plannen die nooit van de grond zijn gekomen. Directeur Marcel Meulen kan niet zeggen hoeveel woningen er komen. "Maar het worden er minder dan tachtig." Marianne Jenneskens uit Venray is winnaar geworden van de jaar lijkse fotowedstrijd van Combi Dom Melskens en nieuwsblad Peel en Maas. De vakjury kiest haar foto uit als de mooiste van de vele inzendingen die ook dit jaar weer zijn binnengekomen. Marian ne krijgt de hoofdprijs uitgereikt bij Combi Dom Melskens: een jaar lang gratis afdrukken. Tiny Grebenjak volgt Gerrit Lemmens op als fractievoorzitter van Lokaal Aktief. Het overlijden van Lemmens was opnieuw een grote klap voor de lokale partij. De opvolger van Lemmens als raadslid is Tom van Hoek. Lions Club Venray houdt het tweede ProminentenKunst Gala in discotheek Zenith in Venray. Iede re twee jaar laat Lions Club Venray een aantal prominente Nederlan ders een schilderij maken. Die kunstwerken worden tijdens het groots opgezette gala met uitge- serveerd diner en entertainment geveild. De opbrengst van de vei ling, 61.100 euro, gaat naar kinde ren die lijden aan spierdystrofie. Er wordt gestart met de werk zaamheden om het centrum van Venray te 'verfraayen'. Arjan Wie- nen, bestuurslid van Venray Cen traal, deelt aan aannemer Kersten shirts voor de stratenmakers uit waarop een aantal ludieke kre ten staan. Ook wethouder Patrick Augustus: tevredenheid over gezamenlijk herindelingsadvies. van der Broeck steekt de handen uit de mouwen om de bestaande bestrating open te breken. Dansen en zingen met CH!PZ! Dat gebeurt op basisschool De Toverbal in Venray, waar de popu laire popgroep een swingend optreden en een dansworkshop verzorgt. CH!PZ bezoekt De Tover bal om kinderen aan te sporen om samen te dansen, waardoor ze op een leuke manier meer gaan bewegen. Dit is belangrijk omdat met name onder kinderen over wicht een groeiend probleem is. De brandweer rukt met groot materieel uit voor een kleine brand in een flat in de Haamma- kerstraat, die wordt veroorzaakt door een brandende ventilator die op een centrale ventilatieschacht is aangesloten. De brand gaat gepaard met een hevige rookont wikkeling. Het flatgebouw wordt ontruimd. In Veulen vindt voor het laatst de Carjump plaats. Na negen jaar komt er een eind aan een begrip in de regio. 27 voertuigen doen een poging om het verst te sprin gen vanaf een springschans. Het Openbaar Ministerie (OM) eist voor de rechtbank in Roer mond achttien maanden onvoor waardelijke gevangenisstraf tegen de 36-jarige Ali D. De Venraynaar van Marokkaanse afkomst wordt beschuldigd van diefstal met geweld. Hij zou op 30 maart dit jaar in Venray een plaatsgenoot hebben bedreigd en geslagen met een pistool, en zo een geldbedrag en een mobiele telefoon hebben buitgemaakt. Cor Bijl (67) is tijdens de jaar lijkse wijkdag van de wijk Bruks- ke benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Cor Bijl is vanaf het allereerste moment betrokken bij het wijkplatform in Brukske, dat in 1991 begon als wijkpanel en in 1994 officieel werd opgericht. Hij vervulde steeds functies in het bestuur van het wijkplatform. Ook is de Venraynaar al vele jaren voor zitter van het wijkradenoverleg. Ruim 1500 militairen uit bin nen- en buitenland starten met de luchtverdedigingoefening Joint Project Optic Windmill (JPOW) op De Peel in Vredepeel. Dit pro ject is een van de toonaangevende oefeningen in de wereld. Het doel is om diverse systemen binnen de NAVO optimaal te laten integreren om zo de dreiging van vijandelijke ballistische raketten en kruis- vluchtwapens te neutraliseren. Een van de activiteiten tijdens de Venrayse Week van de Geschiede nis is genomineerd voor de 'Week van de Geschiedenisprijs 2008'. Dat maakt de landelijke organi satie Anno, een promotiebureau voor de Nederlandse geschiede nis, bekend. Volgens Anno springt de genomineerde activiteit 'Zwet sen in de Kroeg' eruit doordat het op een aansprekende manier een breed publiek voor geschiedenis weet te boeien. De gemeente hoeft de schade claim van 10 miljoen euro niet te betalen. De GGZ Noord- en Mid den-Limburg had de claim inge diend omdat de gemeente de ont wikkeling van het St. Annaterrein vertraagd zou hebben. De arbitra gecommissie heeft anders beslist. De GGZ, eigenaar van het insti tuutsterrein, wilde meer wonin gen bouwen waardoor het in 2000 door de gemeenteraad vast gestelde globaal stedenbouwkun dig plan moest worden gewijzigd. De raad, met in het kielzog het college, heeft dit altijd geweigerd.. De gemeente Venray start in samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wans- sum en Sevenum met de ontwik keling van een Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Een CJG is een inloopcentrum voor kinderen, jeugdigen en ouders. Ouders kun nen hier bijvoorbeeld terecht met allerlei opvoedkundige vragen. Op basisschool De Meulebeek in Oostrum wordt het startsein gegeven voor de landelijke actie 'Op voeten en fietsen naar school'. Dubbel geparkeerde auto's, kinde ren die aan de straatkant uit de auto springen en auto's die voor de schoolingang de stoep blok keren. Drie kwart van de scholen vindt dat ouders in toenemende mate verantwoordelijk zijn voor de verkeerschaos rondom hun school. Bij de werkzaamheden van het project 'Centrum op de schop' verdwijnen tijdelijk alle kunstwer ken uit het Venrayse winkelcen trum. Om straks bijna allemaal op een andere plaats terug te keren. Geen enkel kunstwerk behoudt zijn vertrouwde plek. Ook Hen- schenius moet er weer aan gelo ven. Het meest bekende Venrayse beeld verhuist straks naar zijn nieuwe plek aan de oostkant van het plein tussen Leo Nooijen en La Promenade in. Van daaruit kijkt Henschenius vanuit een ander gezichtsveld uit over zijn plein. De Venrayse politiek is het meest ontevreden over haar stu rende rol. Of beter gezegd, het gebrek eraan. Dat blijkt uit het door 'Gemeenteraad.nl' uitgevoerd onderzoek. De gemeenteraadsle den geven zichzelf het laagste rap portcijfer (4,7) voor het sturen en controleren. Terwijl dit toch een van de belangrijkste taken van de raad is. "Zorgelijk", zegt onderzoe ker Marc-Jan Ahne van 'Gemeente- raad.nl'. Bijna onopgemerkt neemt Toon van Soest (70) afscheid van de dorpsraad van Oostrum. In zijn allerlaatste vergadering krijgt hij namens de gemeente een bloeme tje van wethouder Elly van Dijck, die momenteel alle dorpsraden bezoekt. Behalve de dorpsraad konden ook de carnavalsvereni ging en vooral de voetbalclub vele tientallen jaren op zijn inzet reke nen. 'Jij, onzichtbaar bij mij'. Dat is het thema van de indrukwek kende herdenkingsdienst voor overleden kinderen in de kerk van Ysselsteyn. Onder toeziend oog van ouders, broers en zussen, andere familieleden en vrienden en bekenden, worden de kinde ren herdacht. Kapelaan Crasborn begeleidt de dienst, waarbij ook vertegenwoordigers aanwezig zijn van de Vereniging van Ouders van Overleden Kinderen (VOOK). Op het Britse oorlogskerkhof aan de Hoenderstraat wordt de traditionele herdenking gehou den. Ook dit jaar kan de organi satie weer enkele Engelse ere gasten verwelkomen. John Sleep en zijn vrouw Margaret, die sinds 1986 jaarlijks naar Venray komen om de gevallenen te eren, leggen namens de door hen opgerichte Anglo-Dutch Bond bloemen op het monument. Mathieu Emonts stapt op als wethouder van de gemeente Ven- ray. "In mijn werk stond altijd het belang van Venray voorop. Ook bij mijn besluit om te stoppen als wethouder was dit het belangrijk ste uitgangspunt. De ontwikke lingen van de afgelopen periode lieten mij geen andere keuze. Het komt ten goede aan Venray als de politieke rust weerkeert." Emonts ligt al langer onder vuur. Fanfare en drumband St. Oda Merselo/Vredepeel viert dit week end haar 90-jarig jubileum. Het feest start met een concert van de Koninklijke Luchtmacht. De huisvesting van vijfhonderd voornamelijk Poolse werkne mers in het mobilisatiecomplex in Ysselsteyn is definitief van de baan. Het college denkt dat er binnen de gemeente Venray voldoende andere, kleinschalige mogelijkheden zijn om 500 tot 750 buitenlandse werknemers te huisvesten. In februari 2008 lan ceerde Teunissen het plan om het mob-complex, dat eind dit jaar wordt afgestoten door Defensie, aan te kopen. De gemeente was al langer op zoek naar een groot schalige huisvesting. De rechtbank in Roermond veroordeelt de 36-jarige Ali D. tot een werkstraf van 80 uur. De Ven- raynaar van Marokkaanse afkomst is schuldig bevonden aan diefstal met geweld. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man op 30 maart dit jaar in Venray een plaats genoot heeft bedreigd en geslagen met een pistool. Daarnaast heeft hij een geldbedrag en een mobie le telefoon buitgemaakt. Basisschool De Flierefluit maakt plaats voor woningbouw. Het leegstaande schoolgebouw aan de Kiosk 116 in Brukske wordt gesloopt om plek vrij te maken voor woningbouw in de toekomst. Tot die tijd zaait de gemeente gras in, zodat de wijk gebruik kan maken van de locatie. Door het leegstaande schoolgebouw nu alvast te slopen, verwacht de gemeente vandalisme en overlast rondom het gebouw te voorko men. De noodlokalen bij basisschool De Landweert in Venray en De Meent in Leunen worden aange past. Uit een onderzoek van de Arbo is namelijk gebleken dat het binnenklimaat in de noodlokalen niet aan de huidige normen vol doet. Met de geplande aanpassin gen kunnen de noodlokalen vol gens de gemeente nog zeker tot 2015 gebruikt worden. De totale kosten bedragen 46.325 euro. De Venrayse centrumonderne mers stemmen in met de invoe ring van een reclameheffing. Met die heffing moet het mogelijk zijn om in het centrum onder meer activiteiten te ontplooien en de promotie van het centrum te verbeteren. Uitgangspunt van de reclameheffing is dat elke onder nemer een bepaald bedrag betaalt voor de reclame die aan de bui tengevel is bevestigd. Het is genieten in het centrum van Venray. Onder een stralend najaarszonnetje genieten duizen den mensen van het aanbod aan kunst en cultuur, de Derde Wereld dag en de winkels die hun deuren open hebben. In de verschillende stands op het Schouwburgplein is veel aandacht voor de mensen in de derde wereld, de tiende boe kenmarkt en daarnaast het festival Uit de Kunst in de schouwburg. De Stichting CAI stopt met haar activiteiten. Tal van Venrayse verenigingen deden de afgelopen jaren een beroep op de stichting om ICT-projecten te kunnen reali seren. De pot is echter bijna leeg. Lopende aanvragen worden voor het einde van 2008 afgehandeld. De Stichting CAI heeft haar doel bijna bereikt. Het Venrayse jaar 2008 in beeld akan£E,

Peel en Maas | 2009 | | pagina 23