nrtijuAg Zenith startplek fietsvierdaagse Ig>. ASTERtA TRAKTI VENRAY Rongen dé specialist' voor tegels, sanitair en tegelwerken!! h Verkiezing Venraynaar van het jaar Jongeren pimpen fietstunnel Gouden bruidspaar in Venray En verder: Bandoetere Honderddertigste jaargang - week 1 - donderdag 1 januari 2009 Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11 Kunst Cultuur 14 Sport 26 Gemeentelijke mededelingen 19-20 Kerkelijke diensten 30 DINSDAG 30 DECEMBER OPEN 9.30-21.00 UUR WOENSDAG 31 DECEMBER OPEN 9.30-17.00 UUR Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526 Verdachte moordzaak Engels geeft misdaadverslaggever geen inzage in dossier 2008 Auto-inbraken tijdens avondmis Politie gaat raddraaiers keihard aanpakken - stijging verkoop vuurwerk in Venray HETRUHL HAEGENS MOLENAAR EFFECT Rühl Haegens Molenaar HOTEL RESTAURANT peeSünch we bestaan 40 jaar! TAPIJTCENTRUM Julianasingel 7 NIEUWE BRIL OF LENZEN? Bereken hier u voordeel: www.fyeovision.nl/ belastingvoordeel GEZOND VOORSPOEDIG VAKANTIEPLANNEN? VMVkViWmtW LTF7TW Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Onze showroom bestaat 10 jaar. Kom langs voor speciale acties! Keizersveld 22 Venray Tel:(0478) 55 04 10 Jim v www.rongenvof.nl QP EL EN MAAS ^Jvenraj beroem Geen medewerking aan tv-uitzending Peter R. de Vries Erik E., de verdachte in de moordzaak Kathleen Engels- Cremers, geeft Peter R. de Vries geen toestemming om het dos sier in te zien. Zijn advocaat Guus Lina is het daar mee eens. "Het lijkt ons raadzamer om eerst het cassatieproces af te wachten en te bekijken wat er dan gebeurt. Mijn cliënt wil zijn leven weer op de rails krij gen, en dat is moeilijk genoeg. Hij wil vooral rust, dat kan ik heel goed begrijpen." Justitie verdenkt Erik E. ervan zijn vrouw Kathleen op 15 maart 2006 in hun woonplaats Venray op gruwelijke wijze te hebben vermoord. Ze is liefst zeventig maal gestoken. Volgens E. hebben twee mannen haar vermoord. Het tweetal had hem eerder die avond gevraagd om elektriciteit voor een hennepkwekerij aan te leggen. E. weigert dat, waarna een worste ling in huize Engels plaatsvindt. E. verjaagt de twee mannen en gaat daarna klussen in Meerlo. Als hij 's avonds thuiskomt, vindt hij zijn vrouw in een grote plas bloed. Hij zegt onschuldig te zijn. Het Open baar Ministerie (OM) gelooft E. niet en beweert dat hij zijn vrouw heeft vermoord. Relatieproble men zouden daaraan mede ten grondslag liggen. De rechtbank in Roermond volgt de visie van het OM en veroordeelt E. in novem ber 2007 tot vijftien jaar gevan genisstraf. Advocaat Lina gaat in beroep en vecht met succes het bewijsmateriaal aan. In oktober dit jaar wordt E. door het Hof in Den Bosch vrijgesproken. Het OM gaat op zijn beurt in beroep tegen deze uitspraak. WEBSITE Peter R. de Vries besteedt op zijn website aandacht aan de moord zaak. Hij roept mensen die nieuwe informatie hebben op, om contact op te nemen. Lina is op de hoogte van de interesse van de misdaad verslaggever in de zaak. "Hij heeft toestemming gevraagd om het dossier in te zien. Dat hebben we geweigerd. Mijn cliënt zit in een cassatieprocedure. Hij is welis waar vrijgesproken door het Hof in Den Bosch, maar het Openbaar Ministerie is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Dat bete kent dat de zaak ter beoordeling wordt voorgelegd aan de Hoge Raad. Tot die tijd zullen we niet meewerken aan het verzoek van Peter R. de Vries. Mijn cliënt wil rust in zijn leven. Hij heeft een nieuw evenwicht gevonden, is op zoek naar werk en ziet zijn twee kinderen vaak. Hij wil verder met zijn leven en wil niet dat de zaak voortdurend weer in de publici teit komt." De Hoge Raad zal in 2009 bekij ken of door het Hof in Den Bosch de wet en de overige rechtsregels goed zijn toegepast en of de uit spraak voldoende is gemotiveerd. Dat wil zeggen dat voldoende tot uitdrukking moet zijn gebracht hoe de rechter tot zijn oordeel is gekomen. De Hoge Raad kijkt dus niet inhoudelijk naar de zaak in die zin dat hij de feiten vaststelt. Als de Hoge Raad één of meer cassa tiemiddelen - de gronden waarop cassatie is aangevraagd - gegrond acht, kan hij de uitspraak van de desbetreffende rechter vernieti gen en de zaak voor inhoudelijke behandeling verwijzen naar een rechter voor een (deels) nieuwe behandeling. Daarbij moet die rechter reke ning houden met de aanbevelin gen van de Hoge Raad, zoals het toetsen van een specifiek onder deel van de zaak. De verwijzing geschiedt vrijwel altijd naar een ander (aangrenzend) gerecht dan dat het vernietigde vonnis heeft gewezen. De Hoge Raad kan ech ter ook het cassatieverzoek ver werpen. Dan wordt de uitspraak van het Hof onherroepelijk. In dat geval zou Erik E. definitief zijn vrij gesproken. Wanneer de Hoge Raad zich buigt over de moordzaak Engels, is nog niet bekend. Dat kan volgens de Venlose raadsman Lina nog maanden duren. Nog een dag en we gaan met vuurpijlen, oliebollen en cham pagne het turbulente jaar 2008 afsluiten. Want wat gebeurde er toch weer veel op onze aardkloot in de afgelopen twaalf maanden! 2008: het jaar van Obama, Fitna, Joran, de kredietcrisis, de Olym pische Spelen in China, het EK Voetbal in Oostenrijk en Zwitser land, het huwelijk van de Franse president Nicolas Sarkozy met topmodel Carla Bruni, de moord op Marlies van der Kouwe op Bonaire, de nationalisatie van Fortis, de aanslag in Mumbai, de vrijlating van Ingrid Betancourt in Colombia, de nog altijd woe dende oorlog in Irak en Afgha nistan, de doorbraak in het Put- tense moordzaak, het stoppen van SP-voorman Jan Marijnissen en de voorgeleiding van Rado van Karadzic voor het Joegosla- vië-tribunaal in Den Haag. Maar ook in ons 'Peel en Maas-gebied' gebeurde voldoende om over te berichten. Denk maar eens aan de opsplitsing van de gemeente Meerlo-Wanssum, het uitroepen van prins Twan van Bussel in Ven ray, het afblazen van laboratorium park Science Link, de vernieling van het kunstwerk op het dorps plein in Oirlo, het overlijden van ontwikkelingswerker Wiljo Fleur- kens in Ghana, het opstappen van wethouder Mathieu Emonts, het begin van 'Centrum op de schop', Peter R. de Vries in Venray en natuurlijk de eerste lokale tv- uitzendingen in Venray. Ik hoop dat u heeft genoten van de première, die op oude jaarsavond en nieuwjaarsdag een vervolg krijgt met de feestelijke bekendmaking van de Venraynaar of Venrayse van het jaar 2008. Wie wordt de man of vrouw van het jaar? Dat is voor u een vraag, voor mij een weet.... Een fijne jaarwisseling, met het bord op schoot voor Peel en Maas TV en we 'zien' elkaar weer in het nieuwe jaar 2009. Hannes Tijdens de avondmis in de Grote Kerk in Venray is woensdagavond in zeven auto's ingebroken. Deze auto's stonden allemaal gepar keerd op de parkeerplaats gelegen bij de kerk. De ramen van de por tieren werden ingeslagen en uit de auto's werden onder meer een carkit, een navigatiehouder, een autoradio, cd's en geld ontvreemd. De aangiftes werden later opgeno men aangezien alle getroffen per sonen naar huis wilden om kerst te vieren. Snelrecht voor vandalen tijdens jaarwisseling De jaarwisseling verloopt in Venray meestal rustig. Alle betrokken instanties zetten zich ook dit jaar in om oud en nieuw zonder geweld, vernie lingen of overlast te laten ver lopen. Maar degenen die wel over de schreef gaan, zullen meteen worden vervolgd. Het parket in Roermond, waartoe Venray behoort, gaat het snel recht toepassen. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie nog dezelfde nacht bepaalt wat er met de overtreder moet gebeuren. Dat kan variëren van een geldboete tot een dag vaarding of een verwijzing naar bureau Halt als het minderjarige vandalen betreft. De politie wil op deze manier raddraaiers keihard aanpakken. Bureau Halt, de poli tie Venray en vuurwerkverkopers Intratuin en Van de Ligt Allicht hopen echter dat de jaarwisseling in Venray weer rustig verloopt. Intratuin Venray en Van de Ligt Allicht zijn twee vertrouwde vuur werkverkoopadressen. "Er zijn meer bestellingen dan vorig jaar en de bedragen per bestelling lig gen ook hoger. Ik merk helemaal niets van de recessie. De stijging van de verkoop kan ook aan onze vuurwerkshow of aan het Spek takel aan de Maas liggen", vertelt Eric van de Ligt, eigenaar van Van de Ligt Allicht. Ook Intratuin Venray doet goede zaken wat betreft de vuur- werkverkoop. "Ik verwacht dat we minimaal net zo veel als vorig jaar verkopen. Het is voor velen een sombere tijd en juist in deze tijd is huiselijkheid en gezelligheid heel belangrijk. Vuurwerk afschie ten hoort bij deze gezelligheid. We merken dus geen afname in de verkoop", constateert Ine van Dijck van Intratuin Venray. Beide verkooppunten zien vooral dat het mooie vuurwerk, de sierpot- ten, dit jaar heel goed verkopen. Er wordt dus al volop vuur werk verkocht, maar je mag dit pas afsteken tussen 10 uur 's och tends op 31 december en 2.00 uur 's nachts op 1 januari. Toch hebben vele jongeren er ieder jaar moeite mee om tot dit tijdstip te wachten en dat kan vervelende geluidsoverlast met zich meebren gen. "De politie wil in elk geval de overlast die gepaard gaat met het afsteken van vuurwerk beperken", stelt John Geraedts, politiechef in Venray. "Dit doen we met speci ale controles in het centrum van Venray, waaronder Venray on Ice, de bekende hangplekken, scholen De verkoop van vuurwerk is in volle gang, ook bij Intratuin. en winkelcentra. Dit houdt in dat er sinds 22 december tot en met 1 januari extra politie wordt inge zet. LEES VERDER OP PAGINA 3. Succes als resultaat www.rhmweb.nl ACCOUNTANTS ADVISEURS HOTEL ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80a Venray Tel. 0478-511466 www.asteria.nl NODIGT U UIT VOOR... fM4iCr-A£4R-iV4r-VEKRFr "gangenverrassingsmenu vanaf 28 50l iedere zondag vanaf 11.00 uur ?GANGEN-KEUZE-MENU en7de^:°0r-en4h00{d^echten (iedere vrijdag, zaterdag en zonriaal tot 40% jubileumkortingen kijk op www.tapijtcentrum.nl PRESENTATIE COMPLETE REISPROGRAMMA CHINA(2X),INDONESIË,VIETNAM,Z-AFRIKA,USA Z011 JAN. AANVANG 14.00 UUR ZAAL"DE WIS"CASTENRAY UNIEK REISCONCEPT: ÉN COMPLEET VERZORGD VAN A-Z S.V.P. VOORAF AANMELDEN; INFO@REISHUIS.NL OF 077-8500928 Discotheek Zenith is tijdens de jubileumeditie van Fiets vierdaagse Venray in juli 2009 de centrale start- en finishlo- catie. En daar is het bestuur van het populaire fietseve- nement maar wat blij mee. "Door werkzaamheden aan sporthal De Wetteling moesten we uitwijken naar een andere locatie. En dat is gelukt. Met Zenith hebben we een stijl volle accommodatie die past bij de viering van ons zilve ren jubileum", vertelt pr-man Michel Thomassen. Maar Zenith is niet alleen een stijlvolle uitvalsbasis, de locatie is ook prima bereikbaar per fiets, auto, trein en bus. "We mogen gebruikmaken van de ruime par keerplaats en van een groot deel van de accommodatie. Nadat dui delijk werd dat de verbouwing van De Wetteling in juli nog altijd in volle gang is, zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve loca tie in Venray. En dat is nog niet zo gemakkelijk, want er zijn in Venray niet zo erg veel plekken waar je zoveel mensen goed kunt opvan gen. Ja, we zijn erg blij met Zenith als centrale locatie voor Fietsvier daagse Venray. We krijgen vanuit de directie van Zenith alle mede werking." Marga van Dijck, direc trice Zenith: "Ook wij zijn zeer verheugd de locatie te zijn van deze jubileumeditie. Door onze centrale ligging aan de A73 en de ruime parkeerplaatsen is Zenith voor iedereen perfect te bereiken en dus een prima uitvalsbasis voor dit evenement. Zenith is dan toe gankelijk voor iedereen. Hierdoor kan jong en oud genieten van ons aanbod aan eten en drinken, enter tainment en bijbehorende goede service. Wij zijn specialist in het verzorgen van evenementen voor een dergelijk groot publiek en dus van alle gemakken voorzien."De 25ste editie van Fietsvierdaagse Venray vindt plaats van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli 2009. "Voor deze jubileumuitgave zijn we op zoek naar mensen met een speciaal verhaal, deelnemers of vrijwilligers die in de afgelopen 25 jaar iets bijzonders hebben mee gemaakt tijdens het evenement. Ook foto's uit de oude doos zijn van harte welkom", zegt Thomas sen. "De ingezonden artikelen en foto's worden na een selectie in een speciale editie gepubliceerd en zijn tevens te bekijken op de site www.fietsvierdaagse-venray. nl." De artikelen en/of foto's a.u.b. opsturen naar Stichting Fiets vierdaagse Venray, Postbus 270, 5800 AG Venray of mailen naar m.thomassen@fietsvierdaagse- venray.nl. TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN T r1 /""i T1 T r TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN

Peel en Maas | 2009 | | pagina 1