Wereldreis met missie Nieuwjaarstreffen Eendracht Wandeltocht... Apotheek Maasdorpen waarschuwt Haver maaien Ambachtelijk stukadoor werkt aan droomklus Service rubriek Oude foto PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 11 Verloskundigenpraktijk Horst en Maasdorpen. Gemeenten Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum. Margo Vermazeren, Almut Raaijmakers, Marlon Theunissen en Marjon Truijen. U kunt in alle gevallen bellen met tel.nr: 077-3981450 b.g.g. 0478-522222. Voor het maken van afspraken kunt u het beste bellen op dinsdag, woensdag morgen of donderdag. Huisartsenpraktijk Meerlo, Pastoor Janssenstraat 3, 5864 BL Meerlo, tel: 691367 Spoedgevallen: tel: 692300; tijdens de uren dat de praktijk geopend is. Artsen: Dr F.J.P. van Arensbergen, Dr P.H.A.J. Joosten, Dr M.O.S.E. Schoenmaekers en Dr. C.H.A.M. Engels Spreekuren: uitsluitend op afspraak Apotheek Maasdorpen: Beatrixstraat 1a, 5864 AG Meerlo, tel: 530080 Openingstijdens ma-vrij van 8.30 17.30 uur, za van 10.00-12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur, spoedrecepten: Apotheek Antoniusveld, Stationsstraat 60d Venray. EHBO: Secr: Oude Heerweg 30, 5863 AE Blitterswijck, tel: 531346 Fysiotherapie: Praktijk voor fysiotherapie Meer- lo-Wanssum, Constantijnstraat 7, 5864 BJ Meerlo, tel: 691726, fax: 692626, e-mail: fysiomeerlo@hetnet.nl Psycholoog/ -therapeut: Mw A.G.M. van Mieghem- Smorenburg, Legert 15, 5866 CG, Swolgen, tel: 692532, e-mail: mieghem@worldonline.nl. Spreekuur: volgens afspraak. Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid Stationsweg 46, 5803 AC Venray Tel: 0478-527066. E-mail: igg@ggznml.nl Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Kruisvereniging: Het Groene Kruis Noord Limburg, Drie Decembersingel 48, Postbus 3165, 5902 RG Venlo. Bureau Klantenservice: bereikbaar tijdens kantooruren (inclusief ledenadministratie), tel: 077-3209595. Rode Kruis: Nederlandse Rode Kruis, afdeling Meerlo Gebouw: Dorpbroekstraat 9a, 5864 CP Meerlo, tel: 692755. Secretaris:W. Baken, Hoofdstraat 40a, 5864 BG Meerlo. Tandartsen: S. H. Tan, De Kievit 8a, 5864 BX Meerlo, tel: 692231 Spreekuur: volgens afspraak. Hulpverlening: Kindertelefoon, tel: 0800-0432 (dagelijks bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur) SOS Telefonische Hulpdienst: 077-3548888 Buro Slachtofferhulp Noord- en Midden-Limburg, tel: 077-3548030 Buro Jeugdzorg, Noorderhof 14, 5804 BV Venray, tel: 517484 Advies- en Meldpunt Kindermis handeling, Postbus 219, 5913 ST Venlo, tel: 077-3875829. Verslavingszorg Noord-Limburg, tel: 077-3548200 Ziekenvervoer: 077-3575757 Ongevallen: 112 Nationale Vereniging De Zonnebloem Afdeling De Driehoek Meerlo Tienray en Swolgen Inl. mw. Z. Arts Schoolstraat 6 5866 AX Swolgen t. 0478-698228 e. zus@schoolstraat6.nl Synthese unit Horst Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, tel. 077-3978500, fax 077-3978505, email: unithorst@synthese.nl. www.synthese.nl Openingstijden: maandag tot en met donderdag 8.30-12.30 en 13.15-17.00 uur vrijdag 8.30-12.30 uur Tijdens de openingstijden kunt u bellen voor informatie of het maken van een afspraak voor het Algemeen Maatschap pelijk Werk, de WegWijZer, het Ouderenwerk, Mantelzorg, Jeugd- en Jongerenwerk, Opbouw werk of de Vrijwilligerscentrale. Op de eerste zondag van januari houdt Fanfare Een dracht samen met zaal 't Brugeind voor de derde keer in successie het nieuwjaars- treffen 'Reundje Muziek'. De bezoeker zit in het midden van de muziek en ieder muziekge zelschap speelt afwisselend tien minuten. De luisteraar wordt telkens door de presen tator gevraagd mee te draaien naar het volgende optreden. Op deze wijze ontstaat een non-stopprogramma met een grote afwisseling van muziek. Speciale gast dit jaar is een marcherende fanfare. De afgelo pen jaren timmert Drumfanfare Michaël uit Nijmegen stevig aan de weg. Diverse prijzen, grote optredens en lovende commenta ren zijn er het bewijs van. Zo trad het gezelschap het afgelopen jaar onder meer op bij de Nationale Vlootdagen in Den Helder en in het Duitse Ludwigshafen. De 35 muzikanten gaan voor het Neder lands kampioenschap in april 2009. Daarnaast zullen zij tijdens het WMC van 2009 ook te zien zijn op de prachtige grasmat van het stadion van Roda JC. Hoe deze drumfanfare marcheert en musi ceert in een sporthal, is op zondag 4 januari te zien in de tot theater omgebouwde sporthal in Meerlo. Het muziekspektakel is dit jaar geheel aangekleed in Weense stijl en ook Fanfare Eendracht heeft hier met haar muziekkeuze reke ning mee gehouden. Herkenbare muziek voor de André Rieu-fans. De fanfare opent met het spette rende Morgen, middag en avond in Wenen. De muziekshoppers, een gelegenheidsmuziekgezelschap bestaande uit meer dan veertig personen, zorgen voor verras sende liedjes en in de cirkel van muziek zit uiteraard ook de slag werkgroep. Deze slagwerkgroep van Fanfare Eendracht laat de luis teraar genieten van Mac Donalds, maar dan in slagwerkuitvoering. Traditiegetrouw wordt aan het eind van het nieuwjaarstreffen aandacht besteed aan de jubile rende leden van de vereniging. Dit jaar wordt het een heel bijzon dere huldiging omdat twee leden de onderscheiding voor 60 jaar trouw lidmaatschap in ontvangst nemen. Als afsluiting wordt, zoals dat hoort op een nieuwjaarstreffen, de Radetsky Mars gespeeld. De aanvang van dit Reundje Muziek is om 14.00 uur. Om 13.30 uur is de zaal open. Gertie Clabbers (32) uit Tienray heeft samen met haar vriend Harrie Vollaard (35) een heel bijzondere reis gemaakt. Met een 28 jaar oud busje reden ze naar Vladivo stok, het oostelijkste puntje van Rusland, om vervolgens met rugzak door onder meer Mongolië en India te trekken. Tijdens de reis verwezenlijk te ze niet alleen haar eigen droom, maar ook die van hon derden kinderen door ze een laptop en hiermee een kans op beter onderwijs te geven. "Een aantal jaar geleden kwam er de mogelijkheid om via je werk de levensloopregeling op te star ten. Hiermee kun je sparen voor bijvoorbeeld een wereldreis. Dat was altijd al een droom van mijn vriend Harrie en ik. Die kans heb ben we met twee handen aange grepen. Tijdens een reis maak je foto's, eet en drink je in het land en bewonder je de natuur en cul tuur. Het leek ons leuk om tijdens deze reis niet alleen te consume ren, maar ook iets terug te doen voor de plaatselijke bevolking. We wilden graag een goed doel aan onze reis koppelen. Dat werd de organisatie 'een', die zich inzet voor de millenniumdoelen. Dit zijn doelen die in het jaar 2000 zijn gesteld om de armoede, ziek te en honger terug te dringen. Eén van die doelen is onderwijs voor iedereen in de wereld. Om dit te realiseren, is er de actie 'One Lap top Per Child', OLPC. Een laptop kan het niveau van het onderwijs verbeteren. Als de armere kinde ren ook leren werken met een laptop, verkleint dit de kloof tus sen arm en rijk." Een wereldreis vergt veel voor bereiding, weet Gertie Clabbers inmiddels. "Maar als je er een goed doel aan koppelt, ben je nog veel meer tijd kwijt. Eerst moesten we bekijken welke scholen we zou den bezoeken. Verder moest er veel geld worden ingezameld om zoveel mogelijk laptops te kun nen weggeven. Mijn vriend Harrie werkt bij de Rabobank in de ICT en kent daardoor vele ICT-bedrij- ven die wel wilden sponsoren. Uit eindelijk hebben we 30.000 euro opgehaald. Het is niet mogelijk om al deze laptops uit Nederland mee te nemen. Je zit met invoer rechten en je rijdt dan met veel waardevolle spullen rond. Daarom moesten we zorgen dat de laptops al in de betreffende landen aanwe zig waren. De laptops komen uit Boston, dus al met al was het ook behoorlijk wat georganiseer om die op de goede plek te krijgen. Ja, er kwam toch wel veel bij kijken." Het eerste gedeelte van de reis zijn ze met de auto gereden. "We hadden een Volkswagen-busje van 28 jaar oud gekocht en zijn daarmee tot Vladivostok gereden. Dit is ongeveer het verste dat je vanuit Nederland kan rijden. Veel wegen zijn daar niet goed, dus dat was wel een hele belevenis. Ook hebben we de nodige pech gehad. Niets ernstigs, maar bijvoorbeeld een olielekkage. Toch heeft de bus het goed gehouden tot Vladivo stok. Vanuit hier hebben we het busje terug laten verschepen naar Nederland. Dat kost wel wat geld, maar de sentimentele waarde van dit busje is groot. We hebben er maandenlang in gewoond, dus we willen het graag behouden. Wij zijn zelf verder gaan backpacken." BLIJDE KINDERGEZICHTEN "We hebben in Rusland, Nepal, India en Mongolië scholen bezocht en per land bekeken wat er nodig was. In Rusland was bijvoorbeeld nog niets. Daar hebben we vijftig laptops uitgedeeld. In Mongolië waren er daarentegen wel al lap tops en hebben we geholpen met kabels en servers. In India hebben we dertig laptops via een stich ting aan de scholen verdeeld en in Nepal hebben we ook samenge werkt met stichting Maja uit Wij- chen. Het klinkt misschien als een cliché, maar het is echt geweldig om die blijde kindergezichtjes te zien. Onze reis eindigde in India. Op de dag dat we naar Nederland zouden terugvliegen, waren er de aanslagen in Bombay. Een paar uur Gertie Clabbers uit Tienray maakte samen met haar vriend Harrie Vollaard een reis naar Vla divostok, het oostelijkste puntje van Rusland, om vervolgens met rugzak door onder meer Mongo lië en India te trekken. voor de aanslagen waren we daar nog geweest. We kregen dan ook bezorgde telefoontjes. De span ning was te voelen, maar uitein delijk is er bij ons niets gebeurd. Toch was dit wel een rare afslui ting van de reis. Eenmaal thuis kregen we een warm welkom. Er stond familie op Schiphol en ons huis was versierd. Het is wel even wennen aan het 'gewone' leven. We zijn weer gewoon aan het werk in het koude Nederland." DVD "Tijdens onze reis hebben we filmpjes van onze belevenis sen gemaakt. Deze filmpjes zijn op internet gezet en in totaal al 30.000 keer aangeklikt. Het is echt hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen ons heb ben gevolgd. We hebben dan ook besloten om de 28 filmpjes in een hoge resolutie op een DVD te zet ten. Deze DVD verkopen we en de opbrengst gaat natuurlijk naar het project 'One Laptop Per Child'. Meer informatie is te zien op onze site, www.metersmakenvoormil- lennium.nl." De Kammeraöj van Carna valsvereniging de Vöskes hou den op zondag 4 januari voor de zesde maal een winterwan- deltocht. Deze tocht vindt tra ditioneel plaats op de eerste zondag na nieuwjaarsdag. Startplek is café Oud Meerlo bij de kerk. Inschrijving van 10.30 uur tot 13.30 uur. Tevens is dit café het begin- en eindpunt van de tocht. De kosten voor deelna me bedragen 1 euro per persoon. De Kammeraöj van de Vöskes en kinderen mogen gratis deelnemen. Er zijn wandelingen van circa 7,5 - 10 en 15 km uitgezet. In de route is een pauzeplek opgenomen waar de wandelaars gratis kunnen genieten van een glas glühwein, koffie of warme chocolademelk met lekkere gebakken wafels. Dit jaar is de pauzeplaats in Tienray Wandelen is genieten van de omgeving en tevens goed voor geest en lichaam. bij oud-prins Piet, van carnavals vereniging de Geiten. Onderweg kan de wandelaar genieten van de mooie afwisselende landschappen en monumentale gebouwen in en rond Meerlo. Voor meer informatie Jan Poels tel. 0478-691900. Voor agressieve internetapotheek Apotheek Maasdorpen, actief in Meerlo-Wanssum en omgeving, waarschuwt voor de agressieve wijze waarop een internetapo theek, genaamd Thuisapotheek.nl, cliënten benaderd om bij dit inter netbedrijf de medicijnen voortaan te bestellen. Volgens Linda Jonkers uit Meerlo is de Thuisapotheek. nl een apotheek die via agres sieve marketing klanten probeert te winnen. Hoe dit bedrijf aan de gegevens komt, is een raadsel, maar feit is dat de opbeller of het mailbericht suggereert dat de Apo theek Maasdorpen op de hoogte is en dat zij de gegevens van de cliënten heeft doorgegeven aan de internetapotheek. Niets is minder waar. Ook de huisarts is hiervan niets bekend of heeft gegevens doorgespeeld aan dit landelijke bedrijf. De reguliere Apotheek Maasdorpen doet een beroep op de cliënten om eventuele acties van de landelijk opererende Thuisapotheek door te geven en te melden. Apotheek Maasdorpen bereidt een klacht voor bij de Inspectie voor de Gezondheids zorg. Apotheek Maasdorpen heeft de inwoners van de dorpen via een waarschuwing in de dorps blaadjes geïnformeerd over de activiteiten van het landelijke pil- lenbedrijf. Haver maaien ging niet zo best met vochtig weer, want dan kwa men de sokken, die aan het stro zaten, soms klem te zitten tussen de messenbalk. De paarden moes ten dan flink trekken. Het was wel prettig om het stro te bewer ken, wat je wel kunt zien aan de gezichten van Truus en Jan Jans sen van de Pluisberg in Meerlo. Foto uit het archief van Heemkun- devereniging Meerlo-Wanssum. Marcel Maurmair (36) glun dert als hij spreekt over zijn ambachtelijk stukadoors vak. Hij is vlak voor Kerstmis gestart met een omvangrijke en bijzondere renovatieklus in een oud herenhuis in Meerlo. "Ik werd gevraagd om eens te komen kijken of de prachtige meer dan honderd jaar oude orna menten in het plafond en bij de schoorsteen gerenoveerd konden worden", vertelt de enthousiaste vakman uit Venlo. "Toen ik hier binnenkwam zei ik: wah! Wat prachtig. Echt vakwerk. Of ik het wel of niet mocht restaureren, vind ik niet zo belangrijk. Het is al een eer om deze oude ornamen ten te mogen aanschouwen. Dat is echt kikken. Ik heb er tientallen foto's van gemaakt en ze 's avonds thuis met een bevriende schilder bestudeerd. Fantastisch!" Marcel Maurmair heeft jaren bij een stukadoorsbedrijf gewerkt, waar vooral het traditionele stuc werk werd verricht. Af en toe zijn er restauratiewerken te doen. Twee jaar geleden besloot hij om voor zichzelf te beginnen als res taurateur van bijzonder stucwerk. "Dit is echt ambachtelijk werk. Als je hier goed naar de ornamenten kijkt bij de kroonluchter. Gewel dig is dat. Die kleine details alle maal. En dan te bedenken dat ze dit vroeger eerst in klei hebben gemaakt. Daarvan werd dan een mal gemaakt en in gips gegoten. Dat gebeurde bij de bouw in het zand. En als het droog was werd het ornament aangebracht aan het plafond.En al die kleine onderdeel tjes zijn er later aan toegevoegd." Hij kijkt naar het ornament en grijnst van plezier. "Zoiets maken ze tegenwoordig niet meer." Het herenhuis aan de Meerlose Hoofd straat is in 1887 gebouwd vlak bij de kerk. Het heeft dienstgedaan als woonhuis van onder meer de familie Bernard Geurts en Huber- dina Wijnhoven en later, na de oorlog, als onderdak van een van de eerste en grootste asperge stelers van Limburg, Toon Poels en zijn vrouw Anneke Geurts. Rond de jaren zeventig werd het een pension voor bejaarden, dat gerund werd door de familie Baart uit Goeree Overflakkee (Zeeland). De laatste bewoner, Arie Baart, ver blijft sinds een jaar in Het Schut tersveld in Venray. Het Meerlose stel Simon Poels en Linda Cox kocht het pand dit jaar en Simon en Linda wisten dat er veel aan gerestaureerd moest worden. "Als je aan zo'n klus begint, weet je dat van het een het ander komt. Veel kun je zelf doen, maar dit restauratiewerk is alleen besteed aan echte vakmensen zoals Mar cel Maurmair", aldus Poels. Marcel Maurmair staat boven op het stei ger en werkt met een kneedbare substantie de scheurtjes in het Vakman Marcel Maurmair aan het werk in het Meerlose herenhuis. plafond weg. Vervolgens gaat hij het prachtige ornament rondom de kroonluchter onder handen nemen. En dan komt er een dunne filmlaag overheen. "Ik verheug mij op dit soort karweitjes. Daar doe je het voor", aldus de ambachte lijke stukadoor uit Venlo. Meerlo-Wanssum

Peel en Maas | 2009 | | pagina 11