S (R w OPEN DAG W. HENDRIKS Voor al uw rouwbloemwerk Tk eo /\rts É9 Tjintratuin j TIJDELIJKE WOONRUIMTE? 0 Tibet heeft uw hulp nodig Wij willen u graag een zorg uit handen nemen cfirijen eeters atuursteen zondag 8 juni GRAFMONUMENTEN BRIENSVELD 0478 550150 Jo Pijpers Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid Goumans en Sonja Buffart Uitvaartverzorging PEEL EN MAAS CAMPAIGN 0 v.a13.30 uur tot 17.30 uur Schoonheidssalon Eveline Laurahof 9 Venray 0478-511279 Mia Swinkels-Creemers Pare de Witte Vennen, Oostrum Tel. 0478-511322 www.wittevennen.nl (ook voor reparaties) Terrazzo natuursteenwerken vloeren vensterbanken dorpels aanrechtbladen montage Jo Pijpers Herman Brendel Sjaak Claessens Uitvaartverzorging W begrafenis en crematie onderneming U kunt kiezen voor een door u gewenst mortuarium of voor een stijlvolle opbaring bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. Fr. A/larijbestraat la 5802 BV Venray telefoon 0478 55 01 50 Wij Zijn dag en nacbt bereikbaar onder te www. tkeoarts. com lek oonnr. info@tkeoarts.com Bert van Haren Bert van Haren Bert van Haren Joyce Houba is uitgestreden Dag Ome Bert, Bert van Haren Bert van Haren Bert van Haren Bert Bert van Haren Twan Boom Slechts vier weken geleden speelde zijn laatste wedstrijd voor Biljartvereniging 't Anker. Nu moeten wij afscheid nemen en denken wij terug aan een zeer trouw en gewaardeerd lid. Wij wensen zijn familie veel sterkte. Namens bestuur en leden, Biljartvereniging 't Anker Bert van Haren Harry Baars 0478 588 889 www.wg-uitvaartzorg.nl kantoor: Zandakker 24, 5801 DV Venray Donderdag 5 juni 2008 - Pagina 39 DOVENS MEUBELEN Alles maar dan ook alles wat betreft meubelen voor woonkamer, slaapkamer en keuken, tafels en stoelen. Senioren opgelet: grote keuze! DOVENS WONINGINRICHTER Gordijnen, vitrage, vloerbedekking, novilon, laminaat. Wij meten, maken, hangen en leggen (vakkundig). DOVENS EIGEN MEUBELMAKERIJ Met betaalbare kwaliteitsmeubelen in div. houtsoorten en kleuren, eigen ontwerpen. Wij maken met u samen uw eigen model meubelen. DOVENS MEUBELEN MILHEEZE Klokken, schilderijen, matrassen, dekbedden, overtrekken, handdoeken DDDD en div. andere artikelen. DOVENS MEUBELEN Wij ruilen uw oude meubelen in en verkopen ingeruilde meubelen. Kerkeind 38, Milheeze. Tel. 0492-341553 'Bruut geweld, in welke vorm dan ook, zal nooit het verlangen naar vrijheid en waardigheid kunnen onderdrukken.' I Zijne Heiligheid de Dalai Lama Steun International Campaign for Tibet en waag meer informatie aan via www.savetibet.org of bel met (020) 330 8265 INTERNATIONAL T*0 FOR TIBET Giro 4223 X International Campaign for Tibet Vijzelstraat 77,1017 HG Amsterdam Grafmonumenten Restauratie Urnengedenktekens Toonzaal 300 m2 25 jaar garantie op verzakken Levering mogelijk binnen 2 weken Looi IE, Oeffeit, T: (0485) 36 14 40, www.peetersnatuursteen.nl VERWIJDERING STEELWRATJES EN RODE ADERTJES IN GELAAT Reg. spec., lid AN BOS 18 jaar vakvrouw LYMTEDRAINAGE, HUIDVERJONGING, I PL-LICHTFLITS Nooit klagend, nooit vragend, je lasten in stilte dragend, jouw handen hebben voor ons gewerkt jouw hart heeft voor ons geklopt. Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Rust nu maar uit, je hebt het verdiend. Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herin nering aan haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen, van mijn lieve vrouw, ons mam en oma, echtgenote van Rien Swinkels Venray, 6 januari 1937 Venlo, 31 mei 2008 Rien Swinkels Rezie en Twan Patty en David Angelique en Henk Juno 6° Venray, 31 mei 2008 Doormanstraat 78 5801 VZ Venray We zullen mam voor het laatst in ons midden heb ben op vrijdag 6 juni a.s. om 10.30 uur tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk van OLV der Zeven Smarten, de Paterskerk te Venray, waarna wij haar te rusten zullen leggen op de gemeentelijke begraaf plaats Boschhuizen aldaar. In de avondwake van donderdag 5 juni a.s. om 19.15 uur in voornoemde kerk, zullen wij haar bijzonder gedenken. Mam is opgebaard in het uitvaartcentrum naast het ziekenhuis te Venray, waai' u donderdag van 18.00 uur tot 18.45 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen. Voor beide diensten bestaat de mogelijkheid het condoléanceregister te tekenen. Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen, vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te aan vaarden. Op zoek naar Nog enkele Scandinavische chalets en luxe oeverwoningen beschikbaar per direct. n Q W. Hendriks v.o.f. Lisdodde 10 5803 JX Venray tel. 0478-586709 fax 0478-582570 HET GROENE WAREN HUIS Langstraat 133, Tel. 0478-588585 7ijn handen hebben voor ons gewerkt, zijn hart heejt voor ons geklopt, zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Hij heejt zijn taak volbracht. Hij rust in vrede. Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn goed heid en levensblijheid mochten genieten, delen wij u mede dat vrij onverwacht van ons is heengegaan ons pap en opa weduwnaar van Thea Rongen Venlo, 22 maart 1923 t Venlo, 31 mei 2008 Peter en Henny Ria en Hans t Marij en Paul Bi om Ron Ton en Mariet Joyce Ben en Tmus Sanne Carmen en Kevin Dorothé en Chris Theo en Suzanne Nels Rens Job Correspondentieadres Prins Bernhardstraat 39 5802 BL Venray De crematieplechtigheid heeft op donderdag 5 juni plaatsgevonden in het Yarden crematorium Venlo- Blerick te Venlo. Met het overlijden van dhr. verliezen wij een gewaardeerd lid van onze vereniging. Langs deze weg wensen wij zijn echtgenote, kinderen en verdere familieleden sterkte toe. Personeelsvereniging GGZ Noord- en Midden Limburg DANKBETUIGING Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde broer en oom De zeswekendienst zal worden gehouden op 8 juni a.s. om 11.00 uur in de Paterskerk te Venray. Venray, juni 2008 Familie Claessens uitvaartverzorging Gerrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-515221 Venrayseweg 104 5961 WI Horst telefoon 077 398 70 99 Hand in hand zijn we gegaan Niemand wist hoeveel je hebt geleden Onuitputtelijk leek je kracht Uiteindelijk was je moegestreden. Omringd door ons allen, is onverwacht overleden, mijn lieve man, onze vader en trotse opa. We zijn dankbaar voor het leven dat we met hem mochten delen en voor alle goede dingen die hij ons heeft meegegeven. Venray, 4 december 1937 t Venlo, 30 mei 2008 echtgenoot van Carla van Haren-Janssen Carla Norbert en Mehdi Anne, Marleen, Job, Michiel Stan en Monique Ruben, Cas Dr. Poelsstraat 21 5802 AX Venray De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 5 juni om 10.30 uur in de St. Petrus' Bandenkerk te Venray. Daarna wordt Bert te rusten gelegd op begraafplaats Boschhuizen te Venray. Bij binnenkomst in de kerk is er gelegenheid om het condoléanceregister te tekenen. Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met heel veel verdriet moet onze hechte familie nu afscheid nemen van onze zo levens lustige jongste broer en zwager 4 december 1937 30 mei 2008 Hij had zograag nog wat langer van het leven willen genieten.. Wij leven intens mee met Carla, Norbert en Mehdi, Stan en Monique en hun kinderen. Heythuijsen: Louise Vermeeren-van Haren Bas Vermeeren f Venray: Marijcke Cattoir-van Haren Romain Cattoir f Joost van Haren Jeanne van Haren-Gommans Koos van Haren t Toos van Haren-Hendriks Kick Hoofs-van Haren Jan Hoofs Weej zien diép geschokt én verdriéteg mit 't owerleeje van özzen aid Adjudant van de vastelaovesverieëne- ging De Piëlhaas, Bert was hieël aerg betrökke beej de Vastelaovend én de Venrodse gemaenschap. Zienen ienzet en onder steuning zun altied ien ös herinnering bliëve. Weej waense Carla, de kiender en klaenkiender hieël veul krach toe beej 't verwaerke van dit groeët verdriët. Bestuur en leeje van de Vastelaovesverieëneging de Piëlhaas Nergens zin in en altijd somber? Vraag dan de brochure 'Depressie' aan 0,45 verzendkosten). Kijk op www.fondspsychischegezondheid.nl of bel (030) 297 11 97. Informatie Advieslijn: 0900 903 903 9 0,20 p/ml FONDS PSYCHISCHE GEZONDHEID Alles over hoofdzaken 0 24-9-'73 1-6-'08 Dapper en vol optimisme heeft ze haar leven op eigen wijze kleur gegeven en er volop van genoten. Verdrietig over het afscheid, overheerst dankbaarheid voor de tijd dat we samen waren met onze betrokken dochter, vrolijke zus, levenskrachtige humorvolle schoonzus en mijn prachtige kleindochter. Maarten Petra Houba-Jeuken Iris Peter Jeroen Leonie Gertrude Jeuken-Poels Correspondentie-adres: Augustinessenhof 15, 5801 MG Venray Joyce is thuis op Rubenslaan 73-1, 3582 JD Utrecht. De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 5 juni om 13.30 uur in aula 1 van crematorium Dael- wijck, Floridadreef 7 te Utrecht-Noord (Overvecht). We zullen je grote betrokkenheid en je guitige blik enorm missen. Tante Carla, Norbert en Mehdi, Stan en Monique en kleinkinderen we zullen er altijd voor jullie zijn. Alexander, Chantal, Benno, Melchior, Fanny, Ralph, Sandra, Ilse, Eric, Desirée, Peter, Ewout Jeroen, Lisette. Erg geschrokken en bedroefd zijn wij door het toch nog plotseling overlijden van onze oud-directeur jarenlang het boegbeeld van ons bedrijf. Wij zullen hem blijven herinneren als een "strenge" baas met een heel sociaal hart. Ook tijdens zijn ziekte was hij nog zeer begaan met het wel en wee van de bedrijven, maar zeker met het personeel en hun huisgenoten. Wij wensen Carla en de kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd en ook nu zullen wij er voor jullie zijn. Directie en personeel Autobedrijf Van Haren B.V. Venray en Boxmeer I.v.m. de begrafenis van onze oud-directeur zijn onze bedrijven in Venray en Boxmeer op donderdag 5 juni a.s. de gehele dag gesloten. Autobedrijf Van Haren B.V. Venray en Boxmeer Hierbij geven wij kennis van het overlijden van ons directie-lid Hij was een drijvende kracht achter onze onderneming en altijd weer bezig met nieuwe projecten. Wij zullen hem node missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen. Directie en personeel Van Haren Auto Beheer B.V. 'n goede vriend is heengegaan.. Fred Ethel Jos Truusje Hans Gerry Oswalt Marleen Hans Tiny Rens Letje Hay Jeanne t Sraar Annie Jos Greetje We zullen hem missen. Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Namens alle medewerkers van Carreno Schade Service BV Boxmeer Dinsdagmorgen 27 mei hoorden wij het verdrietige bericht dat vader van Shelly Boom uit groep 7 is overleden. Onze gedachten gaan uit naar Shelly en de familie. Wij wensen hen veel sterkte toe om dit verlies te verwerken. Leerlingen groep 7, team, oudervereniging en medezeggenschapsraad van r.k. basisschool de Kruudwis - Venray Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde klant, de heer Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Directie en medewerkers Hoveniersbedrijf Keuten van Loon bv Rust nu maar uit. Je hebt je strijd gestreden. Wie kan voelen wat je hebt geleden? Wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan? Je hebt het als een moedig man gedaan. Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man, papa, schoonvader en opa, echtgenoot van Netty Baars-Vermeulen vader en schoonvader van Marianne en John en trotse opa van Jasper Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar. Venray, 1 juni 2008 Oude Oostrumseweg 4 5802 CC Venray De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 5 juni j.l. in de Paterskerk te Venray. Aansluitend hebben wij Harry te rusten gelegd op de gemeentelijke begraaf plaats Boschhuizen te Venray.

Peel en Maas | 2008 | | pagina 39