Steunzolen?! 1 schoenen W. HENDRIKS zorg de Keizer 1983 2008 www.fitnessvenray.nl AFVALLEN EN Voor al uw rouwbloemwerk Tk eo Arts J.THEUWS NU VOORJAARSKORTING! ti JUBILEUMAKTIE T/M 31 MEI Mozartstraat 20a Tel. 0478-589574 u intratuin Langstraat 133, Ruit kapot? GRAFMONUMENTEN COENDERS m geen inschrijfgeld gratis sauna gratis bbbprogramma gratis proefles (alleen na tel. afspraak) STRAKKERE CONTOUREN zorg de Keizer ENSVEL PEEL EN MAAS bel dan GLAS-SERVICE Schildersbedrijf Glas Verf Behang MERSELOSEWEG 64 Tel. 0478-586888 Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid YARD Eli Hoofdstraat 14, Horst, www.pastschoenen.nl Dankbetuiging Fit en slanker het voorjaar in?? Bij Zorg De Keizer kan dat! COENDERS L0TTUM B.V. John Deere JOHN DEERE HANDMAAIERS al vanaf €245- JOHN DEERE ZITMAAIERS vanaf €2.175- Kom gerust eens een kijkje nemen in onze showroom en profiteer van onze voorjaarskorting. saunacentrum Fitness Cardiotraining Aerobic Stoombad Steplessen Fifty-fit Streetdance Sauna Groepstraining Sport- en Bedrijfsfitness voedingsadviezen RIEN EN MIEN de Laat-van Hellemond 50 JAAR GETROUWD 1958-208 Op 26 april 2008 zijn wij samen 100 JAAR GETROUWD Wij vieren dit op zaterdag 17 mei. Piet Nel Theo Bey Aben-Baeten kinderen en kleinkinderen DANKBETUIGING Hay Peters Mina van Mil-Jenneskens PRAKTIJK VOOR1HUIDTHERAPIE U kunt kiezen voor een door u gewenst mortuarium of voor een stijlvolle opbaring bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. Fr. A/larijbestraat fa 5802 BV Venray telefoon 0478 55 01 50 Wij £ijn dag en nacht hereihhaar onder telefoonnr. 0478 550150 Piet Beerkens Gerry Coppus Nooit meer je stem, Nooit meer je lach. Alles gaat terug Naar die ene dag. De pijn van binnen, Het doet nog zo zeer. Ze zeggen dat het minder wordt, Maar wanneer... DANKBETUIGING Jos Nellen CAMPSSCHELBERGEN Problemen met Uw Kunstgebit? Truus van Vegchel-Swinkels Ben Thielen Melanie Vriens gevestigd te Venray en Bergen 0478 588 889 www.wg-uitvaartzorg.nl kantoor: Zandakker 24, 5801 DV Venray kegrafents en crematie onderneming Donderdag 24 april 2008 - Pagina 39 's Maandags de gehele dag geopend Jeannette Hiddes uitvaartverzorger p i Z n n (ook voor reparaties) Terrazzo natuursteenwerken vloeren vensterbanken dorpels aanrechtbladen montage W. Hendriks v.o.f. Lisdodde 10 5803 JX Venray tel. 0478-586709 fax 0478-582570 Hiermee willen wij onze dank betuigen aan Het College van B en W en het gemeentebestuur van Venray. De Zeer- eerwaarde Heer pastoor A de Graaf-Woutering en zijn akolieten voor de mooie plechtige H. Mis met toespraak. Het Linders koor voor de prachtige zang. En de buurt voor het feestelijk in staat brengen van de Pr. Beatrixstraat. HET WAS GRANDIOOS! Kortom: iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen, dat de dag van ons 60-jarig huwelijk voor ons een mooie onvergetelijke dag is geworden: Allen hartelijk bedank! Fam. J. M. Philipsen-Mooren GEZONDE ZAKEN Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Wat de een wel wil, wil de ander niet. Kortom: een persoonlijk afgestemd trainings programma met voedingsadvies, waarin u uw behoeften aan kunt geven. Er wordt een compleet programma opgezet waarin beweging en goede voeding centraal staat, dit alles onder begeleiding van een deskundige fitnessinstructeur en een diëtist. Voor meer informatie of een eerste kennismaking kunt u contact opnemen met: Medisch Fitness De keizer, telefoon: 0478-851111 of Diëtist De Keizer: Petra Kersten, telefoon: 0478-511777/586285. Vergoeding diëtist is mogelijk. L O T T U M Horsterdijk 96 a 5973 PR Lottum Telefoon 077 - 366 27 77 Fax 077 -366 21 19 www.coenderslottum.nl verkoop@coenderslottum.nl Maandag 1/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op woensdag 30 april 2008 zijn mijn ouders, onze Opa en Oma Uit dankbaarheid is er om 11.00 uur een H. Mis in de parochiekerk St. Oda te Ysselsteyn. De receptie is van 17.30-19.00 uur in Zaal Roelanzia Lovinckplein 2 te Ysselsteyn. Marian en Theo Willem-Ruud-Jeroen-Meline Cadeautip: E3 Als je het leuk vindt om ons te komen feliciteren ben je welkom van 18.00 tot 19.00 uur in het wijkgebouw 't Stekske, Kruidenlaan 161 in Landweert te Venray. Wij willen iedereen bedanken voor alle steun, bloemen en kaarten die wij ontvingen na het overlijden van mijn man, ozze pap en opa Gien Peters-Fleurkens Kinderen en kleinkinderen De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 3 mei om 18.00 uur in de Paterskerk. DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de wanne belangstelling na het overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante "Tante Mina" Fam. Jenneskens Fam. van Mil Venray, april 2008 De zes-wekendienst vindt plaats op zondag 27 april tijdens de hoogmis van 9.30 uur in de Grote Kerk te Venray. Door de samenwerking tussen diëtiste zorg de Keizer en Praktijk voor huidtherapie Vievermans is het mogelijk weer strakkere contouren te verkrijgen na het afvallen. VOOR Henriëtte/vievermans-van Dijck Diëtist geeft voedingsadvies (vergoeding mogelijk) en huidtherapeut geeft een diepe mechanische massage die voor een sterke verbetering van de stofwisseling en bloedcirculatie zor9f- PETRA KERSTEN DIËTIST TEL. 0478 51 1777 MEDISCH CENTRUM VELTUM LANGSTRAAT 100. 5801 AG VENRAY. TEL. 0478 581352 Venrayseweg 104 5961 /\J Horst telefoon 077 398 70 99 www.theoarts.com info@theoarts.com DANKBETUIGING Op 29 maart namen we samen met familie, buren en vele vrienden afscheid van We willen iedereen bedanken voor de overweldi gende hoeveelheid lieve kaarten, brieven, bloemen en andere vonnen van steun tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden. Maar het leven gaat door; zijn kersenboom staat volop in bloei. Het troost ons dat zoveel mensen goede herinne ringen aan hem levend zullen houden. Wij zijn trots hem als man, (schoon)vader, broer en opa te hebben gehad. Mariëtte Beerkens-Sloot, Haimeke en Geert, Iris en Pim, Jo Beerkens, en kleinkinderen Ons bereikte het droevige bericht van het veel te vroege overlijden van Met name als scheidsrechter voor de lagere elftallen heeft hij veel voor onze vereniging betekend. Onze gedachten gaan dan ook uit naar zijn vrouw Gerda en zijn kinderen Vivianne en Ricardo. Bestuur en leden SV Leunen 2 mei 2007 2 mei 2008 Eerste Jaardienst Gebr. Thijs sen Beukenlaan 30 Venray We staan niet altijd stil bij het woord 'samen Maar het is een groot gemis, als 'samen'uit je leven is. Overweldigend en hartverwarmend was de belang stelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 'miene' Jos en onze lieve papa Dit heeft ons bijzonder goed gedaan. Dank u wel. Diny Nellen-Verstappen Suzan Sandor Paul Oostrum, april 2008 TAND PROTHETISCHE PRAKTIJK VENRAY Bij ons een klikgeblt en het plaatsen van de implantaten voor €180,-!! Implantaten worden in onze praktijk geplaatst Reparaties op afspraak klaar terwijl U wacht Bei voor een afspraak 0478 582356 Tandprothetische Praktijk Venray Camp Schelbergen Albion straat 30a 5809AE Venray-Leunen LID ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TAN DPROTH ETICI Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, har telijkheid, bezorgdheid en liefde is van ons heengegaan ons mam en lieve oma weduwe van Toon van Vegchel Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar. Venray: Jac en Ning Amsterdam: Gerard en Simone Tom, Tom-Tom Venray: Wil en Math Susanne, Rob en Linda Thom: Hetty en Hans Iris, Doron, Jorrit, Rick, Yrla 22 april 2008 Cone spondentieadre s Overloonseweg 24, 5804 AV Venray De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 26 april om 13.30 uur in de St. Petrus' Bandenkerk(Grote Kerk), Mgr. Goumansplein te Venray, waarna om 15.30 uur de crematieplechtigheid volgt in de aula van crematorium Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick. I kunt afscheid nemen van Truus in het uitvaartcentrum van DELA, Merseloseweg 130 (naast Medisch Centrum VieCuri) te Venray, op vrijdag 25 april van 18.00 tot 18.30 uur. Samenkomst in de kerk, waai' gelegenheid is tot schrif telijk condoleren en het mogelijk is om een donatie te schenken aan het Koningin Wilhelmina Fonds. Hiervoor staan collectebussen opgesteld achter in de kerk. Wij zouden het op prijs stellen als u een persoonlijke bloem meeneemt naar het crematorium. Indien u geen persoonlijk bericht ontvangt, vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te beschouwen. Gekomen tot de leeftijd der sterken, gekenmerkt door eenvoud, hartelijkheid en humor is toch nog onverwacht van ons heengegaan, ozze pap, schoonvader, opa en superopa weduwnaar van Martha Stevens Hij overleed in zijn 93-ste levensjaar. Venray: Pieter en Ine Thielen-Custers Tom en Maijolein Erik en Elisabeth Ineke en Juul Venray: Leo en Ans Thielen-Faessen Marike en Jonne, Silke Maarten en Dolinda Venray: Toine en Iny Thielen-van Raay Marco Martine en Mark Valkenswaard: Jos en Lenny Thielen-Neijnens Els en Jeroen Paul 's Hertogenboseh: Frans Thielen 19 april 2008 Het Schuttersveld, Bergweg 2, Venray Con e spondentieadre s Stationsweg 28, 5802 AB Venray De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 25 april om 10.30 uur in de kerk van St. Petrus' Banden (Grote Kerk), ingang Mgr. Goumansplein te Venray, gevolgd door de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats Boschhuizen, Spurkterdijk 30 te Venray. Samenkomst in de kerk, waai' gelegenheid is tot schrif telijk condoleren. Van ozze pap kunt u persoonlijk afscheid nemen op het Schuttersveld, kamer 216, op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur. 26-04-1998 26-04-2008 Tien jaren Melanie daarboven of beneden Tien jaren Melanie Wij kunnen het bijna niet geloven zo lang alweer geleden Wij komen het maai' moeilijk te boven hier beneden Een dikke knuffel van ons allemaal Toon - Leny Suzanne - Fedor Janneke - Famke Amo Ter nagedachtenis wordt op 26-04-2008 om 19.15 uur een H. Mis opgedragen te Ysselsteyn (L). Wilbert Goemans het groene warenhuis Tel. 0478-588585 rrit Arts shoekweg 6 Leunen

Peel en Maas | 2008 | | pagina 39