W. HENBRIE VOhlIïliJ EIN IDEJAl HEYTHUYSEH Boerenbond ONGEWENSTE HAARGROEI? Voor al uw rouwbloemwerk A!r Tk eo Arts w voor een verzorgd vaarwel Sonja Buffart Icfirijen eeters aMatuursteen UPijflag 28 december zaterdag 29 december zondag 30 december SS uintratuin Langstraat 133, GRAFMONUMENTEN Alweer een drankje etc mode accessoires PEEL EN MAAS Donderdag 20 december 2007 - Pagina 43 0478-531894 06-53182696 0478-510223 06-21285446 Te koop Leder Bankstel 3-2-1- zits, donkerrood. Tel: 0478-584472. Jan Coolen (ook voor reparaties) Terrazzo natuursteenwerken vloeren vensterbanken dorpels aanrechtbladen montage Henk van de Ven Ger Hendrix Ger Hendrix met diverse aanbiedingen en magazijnactiesK J uan 10.00 tot ie.00 uur uan 10.00 tot 10.00 uur uan 10.00 tot 17.00 uur 2008 Met gratis vuurwerk in voorverkoop Kijk op: www.goedvuurwerk.nl t: 0478-697111 e: boerenbondswolgen@saweco.nl PRAKTIJK VOORlHUIDTHERAPIE Ir. A/larljleestraat la 5802 BV Venray telefoon 0478 55 01 50 Wij £ijn dag en nackt kereikkaar onder telefoonnr. 0478 550150 Sef Claessens Leunen, Leunen, Gean Connor-Warner Theo Tilleman Piet van Keijsteren Nee toch; Laten we het nieuwe jaar eens anders beginnen. Wij geven vanaf 1 januari t/m 29 februari directe korting op alle behandelingen en producten als nieuwjaarsgeschenk. Toch ook leuk dachten we! Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe en danken iedereen voor het vertrouwen in ons het afgelopen jaar. Tot ziens bij S uitvaarten BRIENSVELD kegrafenls en crematie onderneming Riemen Tassen Shawls Sieraden Riemen en zo, www.rimenzo.nl Mode accessoires voor dames en heren om het geheel compleet te maken. Merken in zeer verschillende stijlen. Patersstraat 14 Venray Open vanaf 19 November Profiteer tijdens onze sfeervolle show op 2e Kerstdag van de diverse Prijskrakers! Wij zijn open van 10.00 uur tot 17.00 uur. UW COMPLETE WONINGINRICHTER van Hout Janssen Hoofdstraat 25 Liesse Tel. 0493-341277 of www.vanhoutenjanssen.nl Reumatische klachten Maag-en darmproblemen Huidproblemen Natuurlijk Aloe Vera Cor en Tiny M. Houben-Langenkamp DANKBETUIGING De grote belangstelling en de vele blijken van mede leven bij het ov erlijden van hebben ons goed gedaan. Onze hartelijke dank hierv oor. Rita Coolen-van den Elzen Familie Coolen Wanssum, december 2007 Familie van den Elzen o W. Hendriks v.o.f. Lisdodde 10 5803 JX Venray tel. 0478-586709 fax 0478-582570 DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor de kaarten, bloemen en vele andere blijken van medeleven, die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van Het heeft ons heel veel goed gedaan. Nelly Rooijakkers-van de Ven De vienden Venray, december 2007 Heden ontvingen we het droevige bericht van het plotselinge overlijden van: (Gradje) Ger woonde sinds maart van dit jaar bij ons in Venray en werkte op Zorgboerderij 'Wienes Plaats', in Hegelsom. Toen Ger vrijdag met zijn weekendtas en zijn "dikke tuute-eier" naar mam vertrok had niemand verwacht dat we hem voor de laatste keer zouden uitzwaaien... We wensen de familie erg veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies. Bewoners en medewerkers St. Jozefweg 74 Venray Hulpboeren en medewerkers van Wienes Plaats en Boerderij Wienes. Directie en unitmanagement van Dichterbij, regio Horst-Venray e.o. Intens verdrietig delen wij u mee dat wij geheel onver wacht afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve zoon, onze broer, zwager, oom en super oom Hij is 53 jaar geworden. Overloon: Mama Broer, zussen, neven en nichten Venlo, 16 december 2007 Correspondentieadres Deipshei 18, 5825 CJ Overloon De uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis heeft donderdag 20 december plaatsgevonden te Overloon. B BE C e s J m -o E> sa 35 m SHOU) Vohan»iiwcnst prettt9e kerstdagen en een voorspoedig VRIJWEL PUNLOOS EN DEFINITIEF VERWIJDERT MET FOTOLICHT-ONTHAREN. Dooi" middel van fotolicht-ontharen worden uw ongewenste haren snel en vrijwel pijnloos blijvend verwijderd. Een methode die op het hele lichaam kan worden toegepast Henriette/Vievermans-van Dijck Specialistische en exclusieve apparatuur. Gratis informatie omtrent de behandelmethodes Gratis intakegesprek. U wordt altjjd dooi" een professioneel huidtherapeut behandeld Vergoeding door de meeste zorgverzekeraars AG VENRAY, TEL. 0478 581352 MEDISCH CENTRUM VELTUM LANGSTRAAT 100, 5801 Venrayseweq 104 5961 /\J Horst telefoon 077 398 70 99 Uitvaartcentrum bij Algemene Begraafplaats Boxmeer/Sambeek Sfeervolle rouwkamers dag en nacht toegankelijk 0485 523043 - 0478 642642 www.wg-uitvaartzorg.nl Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid Een vader sterft altijd te vroeg Al wordt hij nog zo oud Je bidt dat God hem sparen zal Omdat je van hem houdt Maar als de dagen kwellen gaan Zijn lichaam moe en oud Bid je dat God hem halen zal Omdat je van hem houdt echtgenoot van Riek Berkers t Pap, opa is op 75-jarige leeftijd overleden. Swolgen, Berkel-Enschot, Frans en vriendin Lowie en Trudy Tamara, Pepijn, Elina Jos en Anita Lindy, Evi Els en Hans Daan, Arko Ysselsteyn, 14 december 2007 Cone spondentieadre s Bershof 9, 5809 BH Leunen U kunt dinsdag van 16.30 tot 17.15 uur persoonlijk af scheid nemen van pap, opa in het rouwcentram naast het ziekenhuis te Venray. Aansluitend is om 18.00 uur de avondwake in de kerk te Ysselsteyn. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 19 december om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Oda te Ysselsteyn waarna we pap bij mam te rusten leggen. Wij willen namens ons pap, opa, Sef Claessens ieder een bedanken die heeft bijgedragen aan het verlichten van de voor hém zo moeilijke tijd. Met name: Riek Sjaak Thuiszorg Noord-Limburg Huisarts mevr. Keijzer-Bors Ziekenhuis Boxmeer Hospice Zenit Beukenrode En alle mensen die een boodschap deden of bij hem aankwamen! Printen kan goedkoper! www.pevema.eu 06-47004441 Kerstmarkt Wanssum Zaterdag 22 december Vanaf 11.00 uur op de Meerloseweg. He will wipe every tear from their eyes There will be no more death or mourning or crying or pain For the old order of things has passed away. Revelations 21 vers 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Openbaring 21 vers 4 Vandaag is op 93-jarige leeftijd in alle rust van ons heengegaan echtgenote van Sonny Connor Sonny Connor Violette Hilton en Sheila Floor en Nico Roy en Trudy Frank en Ruth Lil Elvis en Monrovia En oma's klein- en achterkleinkinderen Venray, 16 december 2007 Con e spondentieadre s Ranonkel 1 5803 KS Venray We hebben Gean voor het laatst in ons midden gehad op donderdag 20 december j.l. tijdens de uitvaart dienst in de kapel van de begraafplaats Boshuizen, aan de Spurkterdijk 30 te Venray, waarna wij haar daar te rusten hebben gelegd. Achter je ligt een leven van werken en plicht En juist dat bepaalde in alles je gezicht Flink was jij je hele leven Moedig ben je tot het einde gebleven Flink wil je nu dat wij zullen zijn Maar afscheid nemen doet ons zo 'n pijn. Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goed heid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is van ons heengegaan mijn levenspartner, onze Pa en Opa, levenspartner van Marie Vergeldt weduwnaar van Riek Dijkman Wageningen 18 augustus 1920 t Venray 17 december 2007 Venray, Marie Vergeldt Maasbree, Ineke en Piet van den Hurk-Tilleman Twan en Mayke Heidi en Fedor Heide, Marie-José en Henk Bovee-Tilleman Ronnie en Lieke Erik Ysselsteyn, Theo en Ineke Tilleman-Smals Suzanne en Johan Mandy Nikki Chantal Con e spondentieadre s Rouwkuilenweg 23, 5813 BH Ysselsteyn We zullen Pa voor het laatst in ons midden hebben op vrijdag 21 december a.s. om 13.30 uur tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Oda te Ysselsteyn, waarna wij hem te rusten zullen leggen op het r.-k. kerkhof aldaar. In de avondwake van donderdag 20 december a.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk, zullen wij hem bijzonder gedeneken. Pa is opgebaard in het uitvaartcentrum naast het ziekenhuis te Venray, waai' u donderdag van 18.15 tot 18.45 uur persoonlijk afscheid van hem kunt nemen. Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen, vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te aan vaarden. Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling en steun rond het overlijden van onze broer en zwager Dankzij uw bijdrage hebben wij een bedrag van 728,45 aan Hospice Zenit in Venray kunnen overhandigen. Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik ieder een zalige kerstdagen en gezond 2008 toe te wensen. Haixie, Bert en Joseé Dank je wel Ziek zijn zorgt voor pijn en onzekerheid Voor ons allen was dat een heel moeilijke tijd Sterven zorgt altijd voor verdriet Want iemand die je dierbaar is vergeet je niet Maar door een warme brief, bloemen, steun of persoonlijk medeleven Kun je aan een ander toch een beetje sterkte geven Voor dit alles van de afgelopen twee jaar en nog meer Daarvoor danken wij jullie allen zeer Leo en Hanny van der Zanden Marian, Jo Caroline Bait Hers 's'raat8 15961GJ Horst, Te,efoon 077-3981933 Zandakker 24 5801 DV Venray telefoon 0478 588889 www.buffart.nl (voorheen Goumans uitvaartonderneming) het groene warenhuis Tel. 0478-588585 24 uur bereikbaar op Tel: 0478-515221 Komatsu Heythuysen, Biesstraat 47,6093 AC Heythuysen, Tel.: 0475-491100, Fax: 0475-493692 Meerlo, Moleneind 1, 5864 AA Meerlo, Tel. 0478-517940, Fax 0478-517949 -werkzaamheden. 36 14 40, www, schrijenpeetersn* tuursteen.nl Ook voor aUerestauratie Looi IE, Oeffeit,T: (°48 Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag en andere tijden op afspraak. Jeannette Hiddes uitvaartverzorger Iwmnjw

Peel en Maas | 2007 | | pagina 43