Kerkelijke mededelingen te Oude foto Weekend diensten ELEKTR0FIETS SPECIALIST www.younghairshop.nl PEEL EN MAAS Kinderkoor de Bandelieren Jeugdkoor Tomorrow People Koor Chrisko Confetti Euterpe Venray's Mannenkoor Harmonie Sub Matris Tutela Venrode Zangers van St. Frans Grote Kerk Paterskerk Gemengd kerkkoor Het Zonnelied Fietswereld Frank Welles Dealer van Gazelle, Sparta en Batavus. Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Vredepeel Parochie Castenray Parochie Meerlo Parochie Tienray Parochies Smakt en Holthees GGZ Bijbelgemeente Venray Oecumenische Basisgroep Rehoboth Protestantse kerk Donderdag 20 december 2007 - Pagina 42 HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKEN VERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apotheek St. Oda en Éscura Apotheek De Mon nikskap: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag is EscuraApotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Op ma. 24 dec. zijn de apotheken geopend tot 16.00 uur. Op di. en woe. 25 en 26 dec. is alleen Escura Aotheek Antoniusveld geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, bij Escura Apo theek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: van vrij. 21 dec. t/m zo. 23 dec. H. HAMMINGA TEL. 541493 van ma. 24 dec. t/m woe. 26 dec. L. VERHAEGEN 582281 van do. 27 dec. t/m zo. 30 dec. B. KREBBER TEL. 527619 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar. tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, WH. de Vocht, R.C. Goedegebuure, R. Eelderink en M.Theunissen DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19.30 tot maandag 07.30 uur LONNEKE SPAN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19 30 uur waargenomen door: HENNY VAN EERTEN EN LONNEKE SPAN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46,5803 AC Venray Tel. Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo, Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www. slachtofferhulpnl THUISZORG NOORD-LIMBURG Kennedyplein 18,5801VH Venray. Klantenservice tel. 0478-526262. ,Fax:0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman -Tel. 516636 J.Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 /Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel.: 0478-517317 Fax.: 0478-517319 www.synthese.nl e-mail: unitvenray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.45 uur en van 13.15 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Dinsdagavond van 18.00 -19.00 uur (alleen telefonisch). Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur: Tel.: 0478-517317. JIP (jongereninfotheek) Marktstraat 8 5801 BM Venray. Tel.: 0478-514687 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 15.00-17.30 uur. GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 Iedere woensdag repetitie van 18.30 tot I9.3O uur. Basisschoolkinde ren die graag een kijkje willen nemen, kunnen vrijblijvend binnenlopen in repetitieruimte De vrolijke noot in de kelder van de Grote Kerk. Voor meer informatie en aanmelden kan men zich in verbinding stellen met Marianne Groenewegen via telefoon (077)3983204. Maandag 24 december is er om 17.00 uur het kindje wiegen. Om 19.00 zingt het kinderkoor tijdens de kerstgezinsviering. Iedere zondag repetitie van 19.00 tot 21.00 uur onder leiding van diri gent Kenny Jansen. Jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom om een nootje mee te komen zingen. Loop gerust eens binnen in repetitieruimte De vrolijke noot in de kelder van de Grote Kerk. Voor meer informatie of je aanmelden kan men contact opne men met Carla Swinkels via telefoon (0478)584501. Maandag 24 december verzorgt het jeugdkoor vanaf 21.00 uur de kerstviering. De leden van het koor dienen om 20.15 uur aanwezig te zijn in de kelder van de Grote Kerk. Op zondag 6 januari wordt de eerste repetitie van het nieuwe jaar gehou den. Elke maandag repetitie van 20.00 tot 22.00 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Maandag 24 december 21.00 uur heilige mis in Paterskerk. Zaterdag 29 december 19.15 uur heilige mis in Grote Kerk. Maandag 7 januari kraambezoek bij Petra. Maandag 14 januari eerste repetitie. Voor vragen of afmeldingen kan men terecht bij Marly Driessen via telefoon (0478)588176 of bij Norma Ansinger via telefoon (0478)585234. Confetti is een gemengd koor dat close-harmony zingt in zo'n beetje alle muziekgenres. De repetities zijn elke woensdag van 20.00 tot 22.30 uur in het gebouw van Omroep Venray aan de Langeweg. Op zondag 23 decem ber is er een kerstconcert in Leunen vanaf 18.00 uur. Zaterdag 22 decem ber generale repetitie om 18.00 uur in De Brink in Leunen. Eerstvolgende repetitie is op woensdag 9 januari met nieuwjaarsborrel. De cd Close is af te halen bij Joan. Kijk voor meer informatie op www.confetti-venray.nl. of neem contact op met Ralf Jansen via telefoon 06-23989059. Het harmonieorkest repeteert op de donderdagen 20 en 27 december en 3 januari vanaf 20.00 uur.Afmelden via telefoon 06-48792874. Het oplei dingsorkest repeteert op donderdag 20 december vanaf 18.45 uur.Afmel den voor 17.00 uur via e-mail anleijs- sen@home.nl. Donderdag 27 decem ber concertje op de ijsbaan, daarna schaatsen, aanwezig zijn om 18.45 uur. Donderdag 3 januari repetitie. Maandag 24 december opluisteren gezinsmis en zondag 30 december oudejaarsconcert. Donderdag 20 december normale repetitie in Partycentrum De Witte Hoeve, vanaf 19.30 uur. Alle mannen tot vijftig jaar zijn welkom om geheel vrijblijvend, de hierboven genoemde repetitie bij te wonen. Aanmelden kan bij een van de leden of via de web site. Zaterdag 22 en zondag 23 decem ber Stars in Concert. Zondag 25 december om 11.00 uur opluiste ren hoogmis in de Grote Kerk. Don derdag 27 december om 19.30 uur oudejaarsborrel in de Witte Hoeve voor genodigden. Afmelden via e-mail afmeldenvmk@venray.net. of telefoon (0478)513019. Oud papier kan wor den afgeleverd bij de VMK-container aan de Molenhofweg. Zie ook www. venraysmannenkoor.nl. Maandag 24 december 20.30 uur kerstconcert en om 21.00 uur opluis tering heilig mis. Aanwezig zijn in kerk uiterlijk 20.00 uur. Zaterdag 29 december 9.00 uur inzamelen oud papier. De eerstvolgende repetitie is op woensdag 2 januari in De Toverbal van 20.00 tot 22.30 uur.Venrode is op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie over het popkoor kan men kijken op www.venrode.nl.Wie graag wil komen zingen kan contact opne men met Dora Garson via telefoon (0478)585371 of met Wendy Arts via telefoon (0478)588421. Repetitie vrijdag 21 december vanaf I9.3O uur voor alten en sopranen, om 20.15 uur komen de tenoren en de bassen erbij tot 21.15 uur en daarna gaan de mannen nog even door. Maandag 24 december om 22.00 uur in uniform bij de Paterskerk aan wezig zijn om in te zingen, 22.30 uur worden er kerstliede ren gezongen voor de Nachtmis van 23.00 uur.Woensdag 26 december om 10.30 uur in uniform bij de Paterskerk aanwezig zijn om in te zingen voor de hoogmis van 11.00 uur. Vrijdag 28 december is er een gewone repetitie. Afmelden bij de Galmhut vanaf een half uur voor aanvang van de repetitie via telefoon (0478)512001. Deken H. Smeets Eindstraat 6, tele foon (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, tele foon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval via ziekenhuis, telefoon (0478)522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Zaterdag 22 december 19.15 uur hei lige mis: jaardienstTeng Loonen.Tonia Jansen-Willemse (coll), familie Fran sen-van Gerven en Grada Huijbers, Mia van Meijel-Kessels vanwege haar verjaardag. Zondag 23 december 9.30 uur plech tige hoogmis: zeswekendienst Tiny Swüste-de Rijk, familie Pouwels-Maes- sen, Ruud ter Horst (coll), overleden ouders LodewijkTruijen en overleden familie, jaardienst Joos van Dijck; Maandag 24 december 17.00 uur kindje wiegen: 19.00 uur heilige mis/ gezinsviering: Agnes Noten- Seuren (coll), Jan Craghs vanwege zijn ver jaardag, Loes Jansen, ouders van Dijck- Derckx en Henk van Veghel, Theo van Thiel: 21.00 uur heilige mis/jonge renmis (Tomorrow People): Toon van Grinsven en overleden familie, Koos Janssen-Driessen (coll), Mia Schil- lings-Geenen: 23.00 nachtmis (koor St. Petrus'Banden): Wim Pelzer, Johan en Marie Jonkers-Claessens, overle den ouders en familie, Jan ten Brinke (coll), Henriëtte Koopmans-Van Els vanwege haar 21e trouwdag. Dinsdag 25 december 9.30 uur heilige mis: zeswekendienst Wim Schellens (coll), Johan Schwachöfer, Piet Her mans (coll), Dora Raymakers-Botden, Janco Hoelen, Henk Smits, Arnoldus Jacobs en overleden familie: 11,00 uur plechtige hoogmis (Venray's Mannen koor): Mathieu Coenen en overleden ouders, Jan en Annie Schwachöfer- Dijkmans, opa Dijkmans en Marian, Harry Dujardin, Wim en Grada Dries- sen-Rongen en overleden familie, Evelien en Harrie Janssen, Harry Arts (coll), Jos Philipsen en overleden familie, Tony Clarke (coll), overleden familie Heetkamp-Hekking, Cor Jans sen en Henriëtte Janssen-Jacobs (coll), levende en overleden leden van het Venray's Mannenkoor, Jo van Oers, overleden echtpaar Willy Schols-Hel- sper en overleden familie, familie Peters Deriks, familie Arts-Janssen, familie Peeters-Arts, Toeën Fleurkens, familie Coopmans-van Kessel en over leden kinderen, Piet en Mies van der Kruijf-Colijn, Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden, ouders Savels- bergh-Brand, Marij Deguee-Voncken, Herman van der Zalm en echtgenote, Werner en Olga Hug-Probst, pater Tjeu Haumann en zijn werk in Sudan, Trudy Seuren-Wijnhoven en overle den familie. Woensdag 26 december 9 30 uur geen heilige mis: 11.00 uur heilige mis (MMSK St. Petrus'Banden): levende en overleden leden van MMSK St. Petrus'- Banden, jaardienst Diena Verstraaten, Thei en Jeanne Vullings, jaardienst Teng Geurts en overleden familie, overleden ouders Flinsenberg-Erke- lens en zoon Piet, overleden Piet en Jo Willems-Tijsen, jaardienst Gerrit de Haart en kleinzoon Johnny, Hennry Frederix-Vink en overleden ouders Frederix-Wijnen, Drina Sijbers-Arts (coll), Lei en Annelies Beterams en familie, overleden ouders Jacobs-van der Straaten en familie. Donderdag 27 december 9.00 uur heilige mis: overleden familieThijssen- Hendrix. Vrijdag 28 december 9.00 uur heilige mis: Antoon Lucassen schoonzoon Luci'n en kleinzoon Marcio. Lectoren: Zaterdag A. Peeters. Zondag J.Thiesen. Maandag 24 december 19.00 W Bis- tervels en L. Engel, 21.00 uur M. Gou- mans en 23.00 uur T.Verbeek. Dinsdag 930 uur J.Thiesen en 11.00 uur L. Truijen. Geestelijken: Aalmoezenier A. de Graaf Woutering, Leunseweg 5, tele foon (0478)580202; Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Noodgeval len/bedieningen ziekenhuis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leun seweg 5, telefoon (0478)580202). Zaterdag 22 december 16.30 uur spreekuur parochiepriester: 17.00 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilig mis (Crescendo): Gerrit Janssen en familie, Gé Stunnenberg. Zondag 23 december 11.00 uur hoog mis-kinderwoorddienst (Linderskoor) voor parochie Venray-Zuid, ter inten tie. Maandag 24 december 17.00 uur: Kindje wiegen: 18.30 uur gezinsvie ring (kinderkoor Emmanuel): Agnes Bouten-Kusters, Geert Ewalts: 21.00 uur vroege Nachtmis (koor Chrisko): Joep Effing, Suzanne Joosten-Tax en overleden familie, Harrie Coopmans en overleden familie, overleden Repetities op maandag vanaf 20.00 uur in parochiehuis Paterskerk in Venray. Dinsdag 25 december zingen tijdens de mis van 11.00 uur, 10.15 uur inzingen. Maandag 30 december zingen tijdens de mis van 11.00 uur in de Paterskerk, 10.30 uur inzingen. Bij verhindering afmelden bij Lies Geuyen via telefoon (0478)582985. Belangstellenden zijn welkom tijdens een repetitieavond voor een kennis making. Voor meer informatie en aan melding kan men contact opnemen met Toos van den Heuvel via telefoon (0478)583884 of met Roos Ubaghs via telefoon (0478)584531. ook voor onderhoud en reparatie CTfIET! W RELITB Eindstraat 12 Venray, Tel. 0478-581553 ouders Aloys en Maria Spee-Seegers, Bert Fleuren t.g.v. zijn verjaardag en overleden familie Fleuren-Ewals, Cor Bonants en overleden familie, Sraar Verstegen en overleden familie: 23.00 uur nachtmis (Zangers van St. Frans), Ria en Wim Buys namens de Zangers van St. Frans. Dinsdag 25 december 9.30 uur dage raadsmis (Samenzang): Antoinette Jeu- rissen: 11.00 uur dagmis (koor Zon nelied): Martien Sijbers, Jo Geurts (van het snoepwinkeltje), jaardienst Loek Jenneskens en ouders Jenneskens- Elbers, de heer Chris Linckens, jaar getijde overleden familie Slits, Annie Peters-Arts en Frans Peters, Herman Scholten, Harry Clephas: 13.00 uur openstelling kerk voor bezichtiging kerststal. Woensdag 26 december 11.00 uur hoogmis (Zangers van St. Frans): Levende en overlevenden familie Duykers-Wismans, overleden ouders Janssen-Maurus en zoon Jan, Wim en Ria Buys namens de Zangers van St. Frans: 13.00 uur openstelling kerk voor bezichtiging kerststal. Donderdag 27 december 18.30 uur heilige mis voor parochie Venray-Zuid. Vrijdag 28 december 17.30 uur aan bidding van het allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: familie Janssen-van Beuningen. Zondag 23 december 9.30 uur hoog mis (Gemengd Koor): overleden ouders Janssen-Peters en overledenen van de familie Jongbloets-Meeuwis, overleden ouders Camps-Willems, Jeu Wilmsen, Teng en Stiena Fleurkens- Kleuskens, familie Vennekens-Ver- schuren en wederzijdse familie. Misdienaars Eline, Serena en Sharon. Kerstavond 24 december 21.00 uur nachtmis (Gemengd Koor en de Harmonie): pastoor De Ceuster en pastoor Hoedemaeckers, overleden ouders Linders-Hendriks en Theng Arts en Nellie Linders-Arts, mevrouw Linssen-Zeegers, overleden ouders Camps-Wolters en Jeanne en Ger van Helden-Camps, overleden ouders Haans-Stoef,Annie Rutten-Weijs. Misdienaars Hilde, Jack, Sharon, Sjuul en Ted. Eerste kerstdag 25 december 9.30 uur hoogmis (Koor Harmony): Door- tje Arts-Thijssen, jaardienst overleden ouders van Oijen-van Berlo, overleden ouders Bovee-Bartels en Chrétien, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars Eline, Lucas en Remco. Tweede Kerstdag 26 december geen heilige mis. Zondag 30 december 9.30 uur hoog mis (Gemengd Koor): Piet Verheijen, jaardienst Ben Valckx en Mien Valckx- Janssen, Teng en Stiena Fleurkens- Kleuskens, familie Vennekens-Ver schuren en wederzijdse familie. Misdienaars Bennie, Maaike en Serena. Nieuwjaarsdag 1 januari geen heilige mis. Zaterdag 22 december 19.00 uur gezongen heilige mis (Dameskoor): Mien Linskens-Takken (vanwege ver jaardag) en zoon Jos, Piet Loonen (jaardienst),Jan Michels. De heilige mis van 10.00 uur op zon dag 23 december komt te vervallen. Maandag 24 december 19.00 uur nachtmis met het Jonge Garde Koor: Jac Martens en overleden familie: 21.00 uur nachtmis (fanfare Ons Genoegen en het dameskoor): Lei Nelissen, Selm Nelissen, Piet Peeters (vanwege verjaardag), Martin Cree- mers en zoon Martin, Jan Peeters, overleden ouders Hesen-Heijligers en overleden kinderen, overleden ouders Tielen-Verstappen en overleden kin deren, Gerrit Bastiaans, overleden ouders Speijcken-Rongen en dochter Lia, Riek van Rijswijck-Bouwmans. Dinsdag 25 december 10.00 uur gezongen hoogmis (Herenkoor): St. Wilhelmus Heidens en Maria Snellen, Leon Swinkels,Antoon Dijkmans (jaar dienst), tot bijzondere intentie. Woensdag 26 december 10.00 uur (Jeugdfanfare): St. Jan Duijkers, Petro- nella van Dijck en overleden kinderen, Wim Arts, Jep Verhoeven, overleden ouders Jacobs-Arts. Voor opgave misintenties (formu lieren liggen achter in de kerk) en vele andere parochiezaken kan men terecht op het kantoor van de pasto rie op maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur, telefoon (0478)581575. Zondag 23 december 9.30 uur hei lige mis en boeteviering: Sef Gooren, Anna Gooren-Marcellis, overleden ouders en overleden familie, Teng Noyen en echtgenote en overleden ouders Noyen-van Duinhoven, Michel Loonen, Marie Loonen-van Rens, Elly Loonen en Elly van Berlo, overleden ouders Emonts-Nellen en Piet Emonts, jaardienst Marie Voermans-van Ger ven, jaardienst Rudi Croque en over leden familie David-Croque, jaardienst Petronella van Bavel-Potters. Misdienaars Michelle en Anouk. Lec tor Annie Reintjes. Koor Herenkoor. Maandag 24 december 17.30 uur gezinsmis: Harry Heesen en kleinzoon Jens, Susanne van Hees, Joos Jennis- kens. Misdienaars Iris en Cane. 22.00 uur nachtmis: Harry van Dijck, Teng Houben en overleden familie, Leen en Gerrit Achten-Fleurkens, overleden familie Jacobs-Kortenbach, Otto Ste vens en Marie Stevens-Vandevenne. Misdienaars Lisa en Joey. Lector Jean- ny Jenniskens. Koor Dameskoor. Dinsdag 25 december 9 30 uur heilige mis: Wiel Willems en Jo Willems-Loo- nen en overleden kleinkinderen, Jan Reintjes. Misdienaars Jens en Pim. Lector Goen Reintjes. Koor Herenkoor. Woensdag 26 december 9.30 uur hei lige mis: Mien Claessens-Voermans, overleden familie M. Claessens-Gus- sen, Henrikus Leijssen, dochter An, kleindochter Annie en schoonzoom Jan, Grad Manders, zoon Harry en overledenen familie Manders-Arts. Misdienaars Michella en Anouk. Lector Annie Reintjes. Koor Dameskoor. Misintenties opgeven middels for mulier achter in de kerk of bij N. van Staveren via telefoon (0478)585134. Contactpersoon parochie: M. Geurts-Slangen, Lorbaan 9, telefoon (0478)588215. Zaterdag 22 december 18.00 uur hei lige mis met boeteviering: voor het welzijn van de parochie. Misdienaars Lisanne, Daan, Luc en Roy. Lector Mia Geurts. Maandag 24 december 18.30 uur gezinsmis, thema Kind van het Licht: Wim de Backer. Misdienaars Sef, Huub, Judith en Melle. Lector Martien Classens. Woensdag 26 december 11.00 heilige mis: voor het welzijn van de parochie. Misdienaars Evi, Teun, Joost en Teun. Lector Maria Philipsen. Misintenties opgeven middels for mulieren achter in de kerk of bij D. Drabbels via telefoon (0478)510316. Contactpersoon parochie L. Pou- wels, Heidseschoolweg 1, telefoon (0478)582421. Zaterdag 22 december 19.15 uur hei lige mis met boeteviering: jaargetijde Jan van Dijck en Petronella Wismans en voor zoon Lei, Johan Loonen. Misdienaars Ruud M. en Youri. Lector Gerrie v.d. Haghen. Maandag 24 december 19.00 uur nachtmis/gezinsviering, thema Kind van het Licht: Sef Michels en overle den familieleden Michels-van Dijck. Lector Ria Derikx. Dinsdag 25 december 11.00 uur hoogmis. Lector Coby Pouwels. Zaterdag 22 december 19.15 uur (Ouderenkoor): Thei Arts, jaardienst Jac en Bertha Vergeldt-Geurts, Wim Jenneskens en Sef Claessens (van de Stamtafel), Va Willems i.v.m. zijn ver jaardag en voor Moe Willems-Lem- men, jaardienst Jeu Spreeuwenberg, voor zoon Wim en dochter Margriet, Jan van Lipzig en voor zoonThom die 50 jaar zou zijn geworden. Maandag 24 december 17.00 uur gezinsmis (Kinderkoor Eige Wijsjes): voor het welzijn van de parochie en voor vrede op aarde: 23.00 uur nacht mis (Gemengd Koor Vivace): Jan Bos, Jacqueline Bos-Janssen, Piet en Mar tien Kuijpers, uit dankbaarheid, Jan van Soest, kleindochter Yvon, over leden familie van Soest, overleden familie Smedts, overleden ouders van Dael-Krutzen en voor Bart Eevers. Dinsdag 25 december 9.30 uur dage raadsmis (EnjoyTogether): ouders van Dijck-Driessen, overleden familie Mul- ders-Maessen, Jeu Claessens vanwege zijn verjaardag,Toon Wismans. Woensdag 26 december 11.00 uur (Ouderenkoor): ouders van Vegchel- Verheijen, Harry Michels en Nella Michels-Lamers, jaardienst Riek Claes- sens-Berkers en voor Sef Claessens. Misdienaars: Zaterdag Janneke van Osch en Marijn Claessens. Maandag 17.00 uur Niels Claessens en Luc Peters; 23.00 uur Stef Lemmens en Ron Peters. Dinsdag Kevin van Hoof en Marijn Claessens. Woensdag Niels Claessens en Luc Peters. Parochie Merselo Zaterdag 22 december 18.00 uur: jaar dienst Peter Joh. Michels enArnoldina van Vegchel, jaardienst Martinus Ger- rits en echtgenote. Maandag 24 december 19.00 uur gezinsmis: voor het welzijn van de parochie en vrede op aarde. Dinsdag 25 december 11.00 uur mis: jaardienst Johannes Arts en Regina Aben, Teng Arts en familie, voor de overleden familie Adriaansens-Jaarts- veld. Woensdag 26 december geen mis. Misdienaars: Zaterdag Myrthe en Michelle. Maandag Marjolein. Dinsdag Gijs en Jeroen. Zondag 23 december 9.30 uur mis: voor de parochie. Maandag 24 december 21.00 uur plechtige machtmis: Tilla Jansen van wege haar verjaardag. Dinsdag 25 december 9.30 uur plech tige hoogmis: voor het welzijn van de parochie en vrede op aarde, ouders Peeters Janssen, ouders Geven-Royac- kers. Woensdag 26 december geen mis. Donderdag 27 december 8.30 uur mis: Uit dankbaarheid J. v.d. Heuvel-Peters. Misdienaars: Zondag Lizzy en Eline. Maandag Lia en Amber. Dinsdag Camiel en Bram. Lezer: Zondag Tonnie. Maandag Vin cent. Dinsdag Jan. Zaterdag 22 december 19.15 uur is: geen intentie. Misdienaars Jaimy, Joep, Stef en Veer- le/ Maandag 24 december 23.00 uur nachtmis/Kerstmis: jaardienst Anna Willemssen-van Roosmalen en Leo Willemssen, Nel Strijbos-Duijkers. Misdienaars Iris, Maudi, Eva enAnne. Dinsdag 25 december 11.00 uur gezinsviering/Kerstmis: Wiel Janssen. Midienaars Casper, Stef, Jimi en Maud. Pastoor te Boekhorst is bereikbaar via telefoon (0478)531270. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, telefoon (0478)691217. Misintenties opgeven bij Arnold Jacobs, telefoon (0478)692526, b.g.g. Annie Peelen, telefoon (0478)691457. Zaterdag 22 december 10.30 uur uit vaartmis Ger Verheijen. Misdienaars Rik van de Pasch, Nick Vullings en Lex Vullings. Zondag 23 december 9.00 uur heilige mis: zeswekendienst Miem Peelen- Mooren, Ger Mooren, Mart Smits. Misdienaars Freia de Vries, Nick Vul lings en Lex Vullings. Lector Ivonne Baken. Opluistering koperensemble. Koster tot en met 23 december Truus Hegger en van maandag 24 tot en met zondag 30 december Carel Soethout. Maandag 24 december 21.00 uur nachtmis voor alle parochianen. Misdienaars Anouk Rutten, Koen in 't Zandt en Wim Goumans. Lector Jan Poels. Opluistering Gemengd koor/ Rutbachkapel. Parochie Swolgen: 19.00 uur gezinsmis. Parochie Tienray: 23.00 uur nachtmis. Dinsdag 25 december 19.00 uur hei lige mis voor alle parochianen. Misdienaars Janna Boreas, Rik van de Pasch en Hans van de Pasch. Lector Jan van Dijk. Opluistering Goarkoor. Parochie Tienray: 10.15 uur heilige mis. Parochie Swolgen: 11.30 uur hei lige mis. Woensdag 26 december 10.30 uur gezinsmis tevens voor de cluster:Thijs Denissen, Marinus Gielen, zonen Har rie en Jan en dochter Bertie Jakobs- Gielen. Misdienaars Janne Peelen, Hugo van de Laar en Bas de Boer. Parochie Swol gen geen heilige mis. Parochie Tienray geen heilig mis. Donderdag 27 december 9.00 uur hei lige mis. Spreekuur kerkbestuur in de sacristie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde Heer R. Verheggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, telefoon (0478)691217, www.klein- lourdes.nl. e-mail info@kleinlourdes. nl. Zaterdag 22 december 18.00 uur hoogmis: overleden familie Cox- Camps, overleden ouders van de Munckhof, voor alle leden en overle den leden van gemengd kook, voor alle intenties die staan geschreven in het intentieboek. Maandag 24 december 23.00 uur hoogmis/kerstnachtmis: Mei Thisen, Jac Clabbers en zoon Hans, Chris Hendriks en familie Versleijen-Kusters, overleden ouders Gijsbers-Kuipers en kinderen, voor alle intenties die staan geschreven in het intentieboek. Dinsdag 25 december 10.30 uur hoog mis/gezinsmis: pastoorAlfhons Geurts, Lies Coenders-Goertz, ter ere van Onze Lieve Vrouw, overleden ouders Rongen-Drüggen, voor alle levenden en overledenen van de parochie. Woensdag 26 december 10.30 uur hoogmis voor het gehele cluster in Meerlo. Collectanten zaterdag J. Koppes, maandag W van Rijswick en J. Koppes en dinsdag W van Rijswick. Lectoren zaterdag J. Wijnands, maan dag W Jacobs en dinsdag C. van de Water. Misintenties familie Wijenberg, tele foon (0478)636390 of Leo van Dijck, telefoon (0478)636779. Voor doop-, rouw- of trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij Pastoor Müller via telefoon (0478)581575. Zondag 23 december 11.00 uur eucha ristieviering met volkszang: vader en moeder Koopmans en zoon Leo. Dienbeurt JoskaWeijmans en Jens van Bree Maandag 24 december 19.00 uur avondmis ter gelegenheid van Kerst mis, zang door kerkkoor van Holthees- Smakt: overleden familie van Kempen- Bongartz en Rik van Kempen. Dinsdag 25 december 11.00 uur eucharistieviering met volkszang: familie Kersten en Corry. Dienbeurten Nick Janssen en Dennis Versleijen. Woensdag 26 december in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef 9.30 uur heilige mis voor de weldoeners van deze kapel. Zaterdag 22 december 18.30 uur litur gieviering Servatiuskapel, voorganger W. den Hartog, lector G. Olislagers. Zondag 23 december 10.00 uur litur gieviering Annakapel, voorganger W. den Hartog, lector zuster Jacinta: 11.15 uur liturgieviering Vincentius- kapel, voorganger W den Hartog. Maandag 24 december 10.30 uur kerstviering LCZ kliniek B&V, D'n Herk 21, Servaashof, voorganger W. den Hartog: 16.00 uur kerstviering Vincentiushuis, voorganger W den Hartog: 18.30 uur kerstviering Serva tiuskapel (Servaaskoor), voorganger G. van Loenen, lector A. van Eijk en C. Peters: 19.00 uur kerstviering Anna kapel, Annakoor, voorganger W den Hartog, lector H. de Jong: 22.00 uur kerstviering Annakapel, voorganger W den Hartog (Venrays Gregoriaans koor, Collegium Vocale). Dinsdag 25 december 10.00 uur litur gieviering Annakapel, voorganger W den Hartog, lector G. Olislagers: 11.15 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voorganger W. den Hartog. Woensdag 26 december 16.00 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger M. Lindeman. De Bijbelgemeente Venray houdt iede re zondag vanaf 10.00 uur een dienst in De Kemphaan in Venray. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekking. Tijdens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen en er is crèche en zondagsschool. Ook zijn er regelmatig bijzondere diensten. Vanuit de Bijbel gemeente worden cursussen over de bijbel gehouden en het is mogelijk om deel uit te maken van een huis kring. Op 24 december is er om 19.30 uur een feestelijke dienst in De Witte Hoeve in Venray. Er wordt die avond veel gezongen en er is ook aandacht voor de kinderen. Na afloop is er kof fie en kerstbrood. Op eerste kerstdag is er geen dienst in Venray maar wel in de Bijbelgemeente Venlo. Daar wordt het kerstfeest met de kinderen gevierd. Predikant van de Bijbelge meente is R. Lammers. Secretariaat: C.M. van Gestel, Melisse 8,5803 LC in Venray, telefoon (0478)510337, e-mail connyvangestel@kpnplanetnl De Oecumenische Basisgroep Venray e.o. houdt kerstavond 24 december een viering met brood en wijn rond het thema Ontmoeting in het Licht. Deze kerstdienst vindt plaats in de kapel van het ziekenhuis in Venray. Aanvang 21.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Hervormde Evangelisatie op gerefor meerde grondslag. Gebouw Reho both: Cuppenpedje 2a in Horst. Con tactpersoon: Evangelist J.RJ. van Oerle, Anjelierstraat 14, 4261 CK inWijk en Aalburg, telefoon (0416)692157, jpj- vanoerle@yahoo.com. De heer C. van Zwienen, Raadhuisstraat 173,5981 BD Panningen, telefoon (077)3071969. Op vrijdag 21 december kerstfeest viering vanaf 19.30 uur. Deze avond worden er bekende kerstliederen gezongen. De kerstgeschiedenis wordt uitgelegd en voor de kinderen is er een prachtig verhaal. Men krijgt nog een presentje mee naar huis. Zon dag 23 december van 10.00 uur en 14.30 uur kerkdienst: Kandidaat G.A. van den Brink, Bunschoten. Eerste Kerstdag om 10.00 uur en om 14.30 uur kerkdienst: Kandidaat J.A.J. Pater, Veenendaal. Tweede Kerstdag 10.00 uur dienst: Kandidaat G.H. Vlijm, Bar- neveld. Zondag 30 december om 10.00 uur en om 14.30 uur diensten: Kandidaat D. Jongeneel. Maandag 31 december oudejaarsdienst 19.00 uur: Kandidaat G.A. van Ginkel, Maartens dijk. Dinsdag 1 januari nieuwjaars- dienst 10.00 uur: Kandidaat G.H.Vlijm, Barneveld. Predikant ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, tele foon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woens dag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba de heer J.H.Timmer, telefoon (0478)531837, e-mail joop.timmer@ home.nl. Protestantse kerk Het Zon nelied, Kiosk 6 in Venray, www.zon- nelied.nl. Zondag 23 december wordt er vanaf 10.00 uur een gezinsdienst gehouden in Het Zonnelied, verzorgd wordt door de kindernevendienst. Voor de allerkleinsten is er kinderop vang en voor de iets oudere kinderen wordt er kindernevendienst gehou den. De kerstnachtdienst op maandag 24 december, waaraan het koor Enjoy Together uit Ysselsteyn zijn medewer king verleent, begint om 22.30 uur. Samenzang begint om 22.15 uur. Op kerstmorgen 25 december is er om 10.00 een dienst in Het Zonnelied met medewerking van de Cantorij. Samen zang begint om 9.45 uur. Tijdens deze dienst is er kinderopvang en voor de iets oudere kinderen wordt er kinder nevendienst gehouden. Afgelopen zaterdag 15 december werd door de leden van de schutterij "t Zan- dakker" weer een levende kerststal opgebouwd op de Grote Markt. In I960 werd er voor de eerste keer in Venray een levende kerststal opgebouwd op de hoek van de Julianasingel en de Wilhelminastraat. Deze werd onder beheer van de plaatselijke middenstandsvereniging door gemeentewerkers, bouwvakkers en enkele leden van de middenstand opgebouwd.Tot 1968, met uitzondering van 1967, werd de kerststal jaarlijks geplaatst. In 1968 werd het beheer van deze kerststal overgedragen aan het VVV Deze vroeg tevens aan de gemeente toestemming om er ook nog een verlichte kerstboom bij te mogen plaatsen. De kerststal met boom stonden op het Henseniusplein voor hotel "de Gou den Leeuw" (tegenwoordig Albert Heyn) en werd bewaakt door Huub van Hoof zoals te zien is op bovenstaande foto. Echter op een onbewaakt moment in 1970 werd de kerststal tussen Kerst en Nieuwjaar door vandalisme zwaar beschadigd en vele beelden onherstelbaar vernield. Het VVV besloot daarom om de kerststal voortijdig af te breken en gaf het beheer uit handen. In de jaren 1971,1972 en 1973 werd er dankzij de medewerking van Teng Stevens en Hans Thomassen weer een kerststal geplaatst op de hoek van de Julianasin gel en Wilhelminastraat. Helaas kwam er in 1974 een einde aan deze traditie. Tegenwoordig kunnen wij gelukkig weer genieten van een kerststal, welke is gebouwd onder het beheer van de Rotary Club Venray.Tevens werd afgelopen zaterdag ook de nieuwe beeldengroep door Deken Smeets officieel ingeze gend. Helaas overleed echter dit jaar Harrie Arts, die jarenlang gewaakt heeft over de kerststal en er daarom niet bij was toen deze geplaatst werd. Maar hij zal vanuit de Hemel wel meegenoten hebben, want een plekje in de Hemel had Harrie zeker wel verdiend. Verder wil ik ondergetekende alle lezers van deze rubriek een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toewensen. (Foto: Gemeentearchief Venray, collectie Frans Peters) Frans Vermeulen, St. Ceciliapad 14. 5801 GV Venray

Peel en Maas | 2007 | | pagina 42