van i MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: SPONSOREN PRIJZEN Wie wordt de Metamorfose van het Jaar 2007? Tevredenheid OVER EERSTE METAMORF O S EJAAR STEM OP UW FAVORIET! THEATERCAFÉ (U KYtbtSt Grotestraat 5 Venray PEEL EN MAAS Donderdag 20 december 2007 - Pagina 27 Peel en Maas metamorfose MAART VOOR FEBRUARI NA MAART NA AUGUSTUS NA JULIIVOOR JULIINA VAMP 2007 OKTOBER VOOR OKTOBER NA www.hofmanstapijten.nl De prijzen worden uitgereikt tijdens een feestelijke avond op zater dag 26 januari in zalencentrum De Witte Hoeve in Venray. Om de ver kiezing zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, moet u voor 1 januari op drie kandidaten stemmen. Doet u dat niet, dan is uw stem ongeldig. Wie is voor u metamorfose nummer 1, nummer 2 en nummer 3? Wie is de Metamorfose van het Jaar? Stuur de bon op deze pagina in naar redactie Peel en Maas, Postbus 1,5800 AA Venray. Of mail naar redactie@ vandenmunckhofnl Wie is volgens u de Metamorfose van het Jaar? Voor een geldige stem moet u drie namen van kandidaten doorgeven!) Graag naam invullen: 01: Judith van Dijck 02: Fieke Kusters 03: Elly Verstralen 04Anita Vermeulen 05: Mieke Janssen 06: Juliette Direks 07: Jacqueline Swinkels 08: Gerda Mulder 09: Nicole Coenen 10: Marly Driessen-de Haart 11Monique Jenniskens Henseniusplein 6, 5801 BB Venray tel: 0478-581391 SCHOUWBURGPLEIN 1A 5801 BV VENRAY TELEFOON 0478 587739 FAX 0478 568925 Feestelijke afsluiting, inclusief prijzenfestival, op zaterdag 26 januari in De Witte Hoeve Méér dan 100 relax-fauteuils op voorraad! 2e prijs: REISCHEQUE t.w.v. 300 beschikbaar gesteld door -fl'jfcljpfcv,A i.s.m. re»sburea° info reisbureauviceveisa. CONFERENTIE PARTYCENTRUM **+*hotel**** Gasstraat 5 Venray 8 0478 -581626 www.dewittehoeve.com Elf kandidaten, met waarschijnlijk alle elf talloze fans. Maar welke metamorfose vond u, als lezerfes) van nieuwsblad Peel en Maas, de mooiste? Wie wordt de Metamorfose van het Jaar 2007, de winnares van de relaxfauteuil i-Joy van Hofmans Tapijten en een gratis overnachting met champagneontbijt in De Witte Hoeve? Wie wint de reischeque van reisbureau Vice Versa? En wie mag zich nog een keer uitgebreid laten restylen door Rich Art Kappers inWanssum? Dat mag u bepalen! Stem op uw favoriet! ANUARIVOOR APRIL NA MEINA MEI VOOR SEPTEMBER VOOR SEPTEMBER NA NOVEMBER VOOR Het eerste metamorfosejaar in nieuwsblad Peel en Maas is bijna voorbij. In 2007 zijn elf dames uit het verspreidingsge bied van nieuwsblad Peel en Maas door Rich Art Kappers, Life Style Mode/D-Company, Foto Hoedemaekers en Thea tercafé De Artiest in de watten gelegd. Zonder uitzondering waren ze erg te spreken over de professionele metamor fose die ze gratis aangeboden kregen, en ook hun familie, vrienden en bekenden rea geerden erg positief op hun nieuwe 'look'. vrouw of vriendin! Dat was prach tig om te zien." Maar niet alleen de deelnemers zijn erg enthousiast over het ver loop van het eerste metamorfo sejaar, ook Richard Bindels (Rich Art Kappers), Piet van Dijck (Life Style Mode/ D-Company), Saskia Faessen-Hoedemaekers (Foto Hoedemaekers) en Wilbert van Waaijenburg (De Artiest) blikken tevreden terug op de elf prach tige metamorfosen in Peel en Maas. "Ik vind het vooral leuk dat het nieuwsblad zelf contact heeft gezocht met ons voor het opzet ten van een maandelijkse, professi onele metamorfose. Daarmee kun je je als krant toch onderscheiden van andere kranten, en dat zelfde geldt natuurlijk ook voor ons. Ik ben erg tevreden over de meta morfoses. We hebben toch ons vakmanschap kunnen laten zien", zegt Richard Bindels. "Je doet het natuurlijk ook voor een stukje promotie van je eigen zaak", ver volgt Piet van Dijck, eigenaar van de kledingzaken Life Style Mode en D-Company. "Dit is voor ons een geweldig pr-verhaal, in Peel en Maas hebben we kunnen laten zien dat we professioneel met ons vak bezig zijn. Ja, ik heb erg veel leuke reacties gekregen van klan ten." Fotografe Saskia Faessen-Hoe demaekers viel het vooral op de dames aan het eind van de dag erg gelukkig waren met hun nieuwe 'look'."'s Morgens waren de mees te kandidaten wat zenuwachtig, maar 's middags waren ze allemaal zonder uitzondering, enthousiast. Ze straalden als ze bij mij kwamen voor de fotoreportage. Sommige dames kende je bijna niet meer terug, wat een ander kapsel en make-up wel niet allemaal met je kunnen doen! Wilbert van Waaijenburg zag nog wat anders als de dames bij De Artiest binnenkwamen om de metamorfosedag in stijl af te slui ten met een heerlijk diner voor twee. "Vaak waren ze met hun Van links naar rechts: Saskia Faessen-HoedemaekersWilbert van WaaijenburgRichard Bin dels en Piet van Dijck. Zij heten u ook in 2008 van harte welkom in hun zaak. man of vriend. Nou, die waren volgens mij nog trotser dan hun OOK MANNEN Vanwege de vele positieve reac ties slaan Rich Art Kappers, Life Style Mode/D-Company, Foto Hoe demaekers, Theatercafé De Artiest en Peel en Maas ook volgend jaar de handen ineen. Maandelijks wordt dus weer iemand uit het verspreidingsgebied van Peel en Maas in de watten gelegd. Maar in tegenstelling tot het afgelopen jaar mogen in 2008 ook mannen in de leeftijd van 18 jaar en ouder zich opgeven voor deze unieke metamorfoserubriek. Dus: ben je je kapsel al jaren moe? Wil je je in een nieuw jasje laten steken? Zit je ook al jaren in hetzelfde patroon en wil je er eens anders uitzien? Geef je dan op! De eerste metamorfose in 2008 vindt plaats in februari. Ter afsluiting van het eerste metamorfosejaar worden de elf kandidaten, initiatiefnemers en sponsoren uitgenodigd voor een besloten feestelijke afsluiting, inclusief prijzenfestival, op zater dag 26 januari in De Witte Hoeve in Venray. Interesse? Meld je dan snel! Dat kan schriftelijk of per e-mail. Vermeld daarbij ook duidelijk je naam, adres, telefoonnummer, kledingmaat en leeftijd. Stuur (of mail) ook een pasfoto van jezelf mee en vertel in het kort waarom je mee wilt doen aan deze unieke metamorfoserubriek. Graag inzen den naar de redactie van Peel en Maasm postbus 51, 5800 AA Ven ray. Of mail naar redactie@vanden- munckhof.nl. BAKEL Van de Poelstraat 3a 5761 BW Bakel T 0492 343298 WANSSUM Geijsterseweg 1a 5861 BKWanssum |T 0478 531383 Meer trefkans bij Hofmans Beerseweg 10a 15431 LC Cuijk 0485-315516 Henseniusplein 3 Postbus 555 k 5800 AN Venray rn TeL 0478-515155 www.reistiureauviceversa.nl j venray BAKEL Van de Poelstraat 3a 5761 BW Bakel T 0492 343298 WANSSUM Geijsterseweg 1a 5861 BK Wanssum T 0478 531383

Peel en Maas | 2007 | | pagina 27