Üw ICT GEOPEND Nu hele OPEN 12.00-17.00 UUR de graaf Bouwvergunning woonboulevard in gevaar Engelenpracht in Grote Kerk HAR u intratuin Y mij ling KOOPAVOND! ónze zorg 2° KERSTDAG collecties KOOPZONDAG KOOPZONDAG 23 DECEMBER tóHdftHUVi e\t*£ÏLZ»>- Voor dé specialist tegels, sanitair en Genieten van Tevredenheid over eerste metamorfosejaar MAANDAG 24 DEC. ZIJN WIJ GESLOTEN Kerst en oud nieuw GRATIS ZONDAG 23 DEC. OPEN IN VENRAY NDIOZE voor bijna halve prijzen tot 40% korting! 23 DECEMBER www.eetcafedegraaf.nl - Tel.: 511330 En verder: Bandoetere Rijbewijs kwijt Ysselsteyn deelt de punten H333S1 r 23 DEC. KOOPZONDAG 1 MAANDAG 24 DEC Telecom s/ Safety Systems dinnershows Bel voor onze Kerstfolder Tel. 0478 511466 ma SPECIAAL OPTIEK CAR-CITY VENRAY woensdag, donderdag, vrijdag VAN 11 - 17 UUR Rühl Haegens Molenaar Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526 VENRAY Julianasingel 7 Grotestraat 48 5801 BH Venray T (0478) 58 24 09 CAMPS OPTIEK Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11-13 Kunst Cultuur 15-19 Sport 29-37 Gemeentelijke mededelingen 25-26 Kerkelijke diensten 42 Engelen bestaan HETRÜHL HAEGENS MOLENAAR EFFECT 00 16 00 UUR OPEN FIJNE KERSTDAGE Superaanbiedingen in toplingerie. Keizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 www. rongen vof.nl Onze sale loopt zolang de voorraad strekt! alarm systemen camera beveiliging toegangscontrole 19 JANUARI 23 FEBRUARI 15 MAART 19 APRIL 24 MEI 31 DECEMBER OUD NIEUW FEEST 31 december vanaf 20.00 u. sluiten wij het jaar gezellig af met een leuke feestavond prijs: €69.?" p.p. Met champagne prijs: €18.95 p.p. Kinderen van 3 t/m 5 jaar €7.95 en kinderen van 6 t/m 12 jaar €11.95 cv «erstbrunch Op beide Kerstdagen lekker smullen van de "de luxe" met kerstdag €32,50 p.p. e„ op 2e kersWag Q9 op v ^'NDEREN OPGELET! lenzen pro beren! Informeer naar de voorwaarden, Passage 5 5801 BR Venray L. T. 0478 - 583440 www.mijlingoptiek.nl KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl bedrijfsautomatisering bu Bedrijfsautomatisering b.v. Keizersveld 25 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Zie voor acties activiteiten: www.intratuin.nl Bezoek nu ook onze vuurwerksite: www.intratuinvuurwerk.nl 26 december van 11.00 tot 17.00 uur 12.00 TOT 17.00 UUR Venray, Langstraat 133 tel. 0478-588585 ACCOUNTANTS ADVISEURS berden 0478 - 533 224 www.UHO.nl TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN EDWIN S. BIANCA i register Honderdachtentwintigste jaargang - week 51 - donderdag 20 december 2007 EN MAAS brand meld systemen telecommunicatie meldkamer diensten 'Engelen bestaan niet'. Ik geloof dat quizmaster Ron Brandsteder een van zijn populaire trouwshows ooit met dit lied begon. Maar bestaan engelen echt niet? Die vraag stel ik mezelf als ik de waanzinnige enge lencollectie in de doopkapel van de Grote Kerk bekijk. Vierhonderd, in allerlei variaties, maten en kleuren. In probeer ze allemaal een naam te geven. Kan ik vierhonderd Venrayse engelen bedenken? Mijn ogen glij den langs de engelen. Ik zie een lange, dunne, ietwat rossige engel in de hoek. Waar lijkt die toch op? Ik weet het: dat is de Venrayse oppe- rengel Paul Kronenberg, die zich in het verre Tibet inzet voor blinde kinderen.Met engelengeduld en met ongelofelijk veel doorzettingsver mogen en passie werkt hij aan een betere wereld. En die kleine, vrome engel, daar op de achtergrond. Wie is dat dan? Gerdie Muysers mis schien? Die Venrayse zuster op mis sie voor de armen, eerst in Sri Lanka en tegenwoordig in India? Het zou kunnen. Ik kijk naar de engelen burcht in de doopkapel. Mijn oog valt op een wat gezette, gezellige engel met een gulle lach. Dat kan maar één engel zijn, denk ik: kunste naar Piet Hermans, die ons dit jaar ontviel, maar vanuit de hemel Ven ray ongetwijfeld in de gaten houdt, zeker nu carnaval lonkt. En wat zie ik daar? Nee toch, dat kan toch niet waar zijn? Een engel die schaatst? Het lijkt er verdacht veel op. Dat moet een hemelse verwijzing naar Joop Goossens zijn, die in de ogen van duizenden Venrayse kinderen als kartrekker van de ijsbaan een echte engel is geworden. Maar, nu even zonder gekheid, heeft Venray engelen? Ik stel de vraag aan een engelenexpert, deken Harrie Smeets, die een grote voorliefde heeft voor engelen en de collectie in de Grote Kerk in de afgelopen jaren fanatiek heeft verzameld. "Jazeker! Venray heeft veel engelen van mensen. Dat zijn mannen en vrouwen die zich rücksichtslos inzetten voor ande ren." En die heeft Venray veel, meer dan vierhonderd. Gelukkig wel. Ik zou zeggen: breng een bezoek aan de Grote Kerk en bekijk de engelen. En bedenk u dan: heeft u zich het afgelopen jaar als een engel gedra gen? Hannes Ja, ze staan weer in de doopka pel van de Grote Kerk: de prach tige engelen uit de privécollectie van deken Harrie Smeets. Ruim vierhonderd, in alle soorten en maten, in verschillende kleuren, uit binnen- en buitenland. Som mige engelen hebben een lange reis achter de rug en komen uit landen als Italië Peru, terwijl ande re 'gewoon' van Venrayse origine zijn. "Ik heb altijd wel een voor liefde voor engelen gehad", vertelt deken Smeets. "Engelen zie ik als een beschermende kracht van God. Zonder beschermengel had ik hier nu niet gestaan, dat weet ik zeker." Wat jaren terug begon met één roze engel, is inmiddels uit gegroeid tot een prachtige col lectie. De deken heeft ze op een bijzondere manier uitgestald in de doopkapel van de Grote Kerk. De bezoekers kunnen tijdens de openingsuren van de kerk onder meer een engelenkoor met een engelenorkest, een engelenburcht, een engelenprocessie, een enge lenhuiskamer en het 'hemels management' bekijken. "Sommige engelen heb ik cadeau gekregen, andere heb ik zelf gekocht. En ze zijn allemaal verschillend", klinkt het trots. de projectontwikkelaar. Die is dan immers contractueel verplicht om het complex van de huidige eige naar Woning-Winkelfonds V terug te kopen. De politie heeft vorige week, in de nacht van woensdag op don derdag, het rijbewijs ingenomen van een 41-jarige man uit Veulen. De politie kreeg een melding dat er op deVenrayseweg inWanssum een auto midden op de weg stond waarvan de bestuurder niet zou reageren. De politie trof de man aan in zijn auto met draaiende motor en voet op het gaspedaal. De man reageerde niet en hij kwam pas na het toedienen van een pijnprikkel bij. Hij was onder invloed van alcohol en werd aan gehouden. De man is gehoord en zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij kreeg een rijverbod van 11 uur. VENRAY Grote Markt 21, tel. (0478) 516708 Succes als resultaat www.rhmweb.nl Hoewel woonboulevard Woonmax op bedrijventer rein De Brier al lang en breed in bedrijf is, woedt achter de schermen nog steeds een ver hitte discussie over de vraag of de bouwvergunning door de beugel kan. Meer concreet draait het om de gevolgen van de woonboulevard voor de luchtkwaliteit in de omgeving alsmede om het aantal par keerplaatsen. De gemeente Venray, die de bewuste bouwvergunning ver leende, en projectontwikkelaar 3W Vastgoed zitten met een groot potentieel probleem. Een aantal bezwaarmakers uit de directe omgeving werd eerder dit jaar op een aantal fronten door de rechter in Roermond in het gelijk gesteld. Wat de gevolgen voor de luchtkwaliteit en het aantal par keerplaatsen betreft, zouden hun bezwaren niet afdoende weerlegd zijn. Als dat niet alsnog gebeurt, bestaat de kans dat de vergunning als zodanig onderuit gaat. Daarom gingen de gemeente en de pro jectontwikkelaar op hun beurt in hoger beroep bij de Raad van State in Den Haag. ZITTING Tijdens de zitting van dins dagmiddag bleek de gemeente de ingediende bezwaarschriften opnieuw te hebben beoordeeld, overigens met dezelfde uitkomst als voorheen. Zowel de gemeen te als de projectontwikkelaar zou graag zien dat de hoogste bestuursrechter deze nieuwe beslissing op bezwaar meteen meeweegt.Anders bestaat de kans dat de hele kwestie weer van voren af aan begint. De tegenpartij voelt daar begrij pelijkerwijs weinig voor. Wat de luchtkwaliteit in de omgeving betreft, zouden de officiële rap portages nog steeds hiaten verto nen. Onder meer omdat de woon boulevard milieutechnisch wordt weggestreept tegen de doorsteek over bedrijventerrein De Hulst, een flink eind verderop. Dat is kwalijk, 'omdat het de gezondheid van mensen raakt.' De gemeente en de projectont wikkelaar bestrijden dit. Naar hun mening is de link met de door steek gelegd omdat de woonbou levard oorspronkelijk op De Hulst zou komen. Maar ook zonder die 'saldering' heeft Woonmax geen negatieve invloed op de luchtkwa liteit. Bovendien zouden de tegen standers pas in tweede instantie met dit argument op de proppen zijn gekomen. PARKEERPLAATSEN Ook over het aantal parkeer plaatsen blijven de verschillende partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. De bezwaarmakers vinden dat de gemeente een te lage par- keernorm heeft gehanteerd.Als de woonboulevard eenmaal goed op gang komt, ligt een tekort aan par keerplaatsen in het verschiet. De tegenpartij wijst er echter op dat zelfs tijdens piekuren ruim zes tig procent van de plaatsen leeg is, terwijl alle winkels al volop in bedrijf zijn. LUCHTKWALITEIT Staatsraad Van der Beek was met name benieuwd waarom niet apart was gekeken naar de gevol gen van Woonmax voor de lucht kwaliteit, zonder de doorsteek op De Hulst daarbij te betrekken. Vol gens onderzoeksbureau Witteveen en Bos had dat weinig zin, omdat de doorsteek al gerealiseerd is. Men had echter de situaties mét en zónder woonboulevard verge leken, en daaruit bleek dat Woon max niet tot verslechtering leidt. De Raad van State heeft bin nen enkele maanden het laatste woord. Als de bouwvergunning sneuvelt, is dat een bittere pil voor K f P E R S 1 Ma. 24 dec. geopend van 9-17 uur Ma. 31 dec. geopend van 9-17 uur vakkundig adviseren. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u V

Peel en Maas | 2007 | | pagina 1