Sterren stralen tijdens kerstconcert Adventviering KBO op Raayland Kerstconcert in Vierlingsbeek Oudejaarsconcert Euterpe Kerstvakantie in Zoo Pare Kerstwandeling in Geijsteren Speelgoed Vroeger en van Nu Kerstconcert Peelklank Ysselsteyn PEEL EN MAAS Donderdag 20 december 2007 - Pagina 19 Iedere muziekliefhebber kan op zondag 23 december vanaf 15.00 uur in het Gasthoes in Horst terecht voor de ultieme kerstbeleving. Want dan gaat het Horster Mannenkoor de sterren van de hemel zingen tijdens een gevarieerd kerstconcert. Het Man nenkoor zingt naast de bekende traditionals als Nu Zijt Welle kome, II Est Né Le Divin Enfant, Stille Nacht en Weihnachtsgloc- ken ook een aantal hier minder bekende liederen, waaronder een oud Boheems kerstlied, een fraai Pools werkje en het mooie Vlaamse liedeke Kerstnacht, Die Schone. Iedereen die op de kerst markt van zondag jl. in de Merthal de nieuwe kerstcd van het Man nenkoor kocht, heeft al kunnen vaststellen dat het kerstrepertoire van deze zangers erg uitgebreid is. Want naast de a capella gezon gen liederen brengt het koor ook een aantal luchtig vertolkte Ame rikaanse kersthits met instrumen tale begeleiding, zoals Sleighride, A Winter Wonderland en het bar- bershopachtige Children Go. Bij al dat moois wordt de klassieker Jin gle Bells bovendien in een wel erg bijzondere uitvoering gebracht, zowel hedendaags als traditioneel. Het Horster Mannenkoor zal tij dens het kerstconcert niet alleen op het podium staan. Verschil lende liederen zullen begeleid worden door de muzikanten van het Limburgs Strijkers Ensemble, en een erg belangrijke rol is weg gelegd voor de solisten, die ook al op de cd te beluisteren waren. Christoph Plessers zal zijn bariton lenen aan de solopartij in het Can- tique de Noël, terwijl de Horsterse zangeres Ankie Titulaer op haar beurt diverse liederen extra glans verleent met haar sprankelende stemgeluid. Bovendien zullen er nog een paar mystery guests hun opwachting maken tijdens het concert. Hun optreden is in neve len gehuld, er wordt erg geheim zinnig over gedaan! Naast de der tien kerstnummers die op de cd prijken, gaat het Mannenkoor nog een paar extra liederen zingen die niet op de cd terechtkwamen. Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar in repetitielokaal de Leste Geulde en bij de leden van het koor. In Zoo Pare Overloon staan in de kerstvakantie allerlei activitei ten op het programma. De jonge bezoekers kunnen zich laten meeslepen door het spannende kerstpoppenkastverhaal op eer ste en tweede kerstdag, zich laten schminken als hun favoriete dier en de speurtocht Go Mad maken. De Wintersafari neemt bezoekers mee op een frisse tocht langs de dieren. Bezoekers kunnen nog tot 6 januari de speurtocht Go Mad maken. Samen met dieren tuinen uit heel Europa zet Zoo Pare zich in om de flora en fauna van Madagaskar te beschermen en te behouden. De opbrengst van de Madagaskar speurtocht gaat dan ook naar natuurbehoud- projecten op Madagaskar. Elke dag in de kerstvakantie kunnen bezoekers op eigen gelegenheid deze speurtocht maken. Voor de jongste bezoekers is er extra veel vertier in de kerstvakantie! Dage lijks worden spannende poppen kastvoorstellingen gegeven en de schminkmeiden toveren iedereen in een mum van tijd om tot een brullende leeuw, fladderende vlinder of een ander dier. Trotseer deze winter de kou en doe mee aan de Wintersafari! Kom alles te weten over dieren in de winter en hoe zij zich aanpassen aan het koude weer. Een gids neemt de deelnemers mee naar het bijzon dere dierenrijk in de wintertijd. De deelnemers worden ontvan gen met een kop warme choco lademelk met marshmallows en eindigen de middag met een kop erwtensoep om weer op te war men. Bezoekers kunnen deelne men aan de Wintersafari op 23 en 30 december en 13 en 27 januari. Reserveren is noodzakelijk.Voor het volledige programma tijdens de kerstvakantie zie www.over- loonzoo.nl.Vanaf 1 januari 2008 is het Panda Paviljoen van Zoo Pare Overloon een rookvrije zone. Zoo pare Overloon aan de Stevens- beekseweg in Overloon is dage lijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.overloonzoo.nl. De jaarlijkse adventbijeenkomst van KBO Venray-kom vond dit jaar plaats in het Raayland College. Leden van de KBO, docenten en vmbo-leerlingen van de afdeling Zorg en Welzijn deden gezamen lijk de voorbereidingen voor deze in de middag. Dat gold ook voor de inrichting van de aula van het Raayland Col lege. De aanwezige kerstversie ring op de tafels in de aula was in gezamenlijkheid vervaardigd. De leerlingen van vmbo Zorg en Wel zijn deden deze middag ervaring op in het ontvangen van gasten, het regelen van de garderobe, het meedoen met de lezingen tijdens de viering, maar ook als tafelheer of tafeldame en gesprekspartners met de ouderen. Het serveren van hapjes en drankjes werd eveneens door de leerlingen verzorgd. Een mooie ervaring voor jong en oud, waarbij bezinning, ontspanning en leren samen gingen. De oud-rector van het ziekenhuis Venray, P.Cöp, werkte mee als parochiële gees telijke. Het seniorenorkest bracht kerstliederen, waarbij de aanwe zigen met volle inzet meezon gen. Vier leerlingen van het vmbo Zorg en Welzijn van het Raayland College zorgden voor een muzi kaal intermezzo. Lezingen en gedichten werden door jongeren en ouderen afwisselend gelezen en voorgedragen. Het was een leerzame en gezellige middag die werd afgesloten met een tom bola met te verloten kerststukjes voor thuis. Na afloop bedankten alle betrokkenen elkaar voor hun inzet en wensten elkaar prettige feestdagen. Op vrijdag werden de vervaardigde bloemstukjes door leerlingen bezorgd bij bewoners van Beukenrode en Schuttersveld. Kerstconcert St. Catharina Harmonie St. Catharina, Leu- nen-Veulen-Heide, onder leiding van Geert Jacobs, geeft op zondag 23 december vanaf 19 00 uur in de kerk in Leunen het inmiddels traditionele kerstconcert. Dit jaar worden ze bijgestaan door close- harmony group Confetti, onder leiding van Gertie Cremers. Afzon derlijk en gezamenlijk brengen beide verenigingen een sfeervol en afwisselend kerstconcert. Ook scouting Don Bosco Leunen en toneelvereniging Comedia leve ren hun bijdrage. Na afloop kun nen de bezoekers terecht in zaal Martens voor een versnapering. een ondersteunende rol op de verschillende momenten dat er samenzang is. Gemengde zangver eniging Vondel onder leiding van Mia Schoonbrood heeft een prach tig kerstrepertoire samengesteld met een Frans, een Duits en een Engels kerstnummer. De organisa tie is ook verheugd over de deel name van ZEV Light. Deze jonge- renploeg van het Vierlingsbeekse ZEV onder leiding van Pieter Cox brengt muziek die jongeren aan spreekt, onder meer uit Walt Dis ney's film Pocahontas. Groenin gen zelf gaat vooral op de Engelse toer met stukken van Irvin Berlin en John Rutter. Verder verzorgen dirigent Christel Gelderman en haar broer Coen een optreden. Kaarten zijn in de Laurentiuskerk te koop of bij Joke Deriet via tele foon (0478)632135. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede komen aan het Vierlingsbeekse Torenfonds. De Koninklijke Harmonie Euter pe uit Venray houdt op zondag 30 december voor het eerst een oudejaarsconcert in de Venrayse schouwburg. Het traditionele nieuwjaarsconcert van Euterpe wordt door het vroege carnavals seizoen omgedoopt in een oude jaarsconcert. Met dit concert wil Euterpe haar vrienden en begun stigers bedanken voor de sup port in het afgelopen jaar en de Venrayse gemeenschap een muzi kale nieuwjaarsgroet brengen. Elk jaar biedt Koninklijke Harmonie Euterpe aan de Venrayse gemeen schap kosteloos een Nieuwjaars concert aan. Ook het jaar 2008 zal op een muzikaal uitbundige wijze door de harmonie worden ingeluid in de vorm van dit oude jaarsconcert. Aan het concert worden bijdragen geleverd door zowel het opleidingsorkest als het groot orkest, beide onder lei ding van dirigent Mare Koninkx. Het repertoire bestaat uit een aangename mix van klassieke en eigentijdse muziek. Het oplei dingsorkest bijt het spits af. Zij spelen Chesters Chase van John Emerson Blackstone, Zauberland van Kurt Gable, Circus Delight van Dagmar Kildevan, Flashback van John de Bee en Falafal van Peter Martin. Na de pauze vervolgt het harmonieorkest het programma. Er wordt gestart met The Olympic Dream van Bert Appermont. Ver volgens worden er enkele delen uit The Valencian Widow van Aram Khachaturian (arrangement Erik Somers) gespeeld. De solliste San dra Lucassen zal voor u Le Merle blanc van Eugene Damare (arran gement Geert Flik) spelen, een polka fantasie voor Piccolo en Harmonieorkest. Het harmonie orkest vervolgt het concert met Three Aspects of Kurt Weill van Peter kleine Schaars. Dan volgt er een vocaal solist, Fred Jansen zingt onder begeleiding van de harmo nie Oh When the Saints van Peter Kleine Schaars. Er wordt afgeslo ten met de Champagner-Polka van Johan Strauss. Het concert vindt plaats in de theaterzaal van de Venrayse schouwburg en begint om 11.30 uur. Bij aanvang van de voorstelling zijn gratis plaatsbe wijzen te verkrijgen bij de ingang. Op het Landgoed Geijsteren houdt het Sint-Willibrordus- gilde uit Geijsteren op tweede kerstdag woensdag 26 decem ber zijn jaarlijkse kerstwande ling. De wandelaars kunnen kiezen uit een wandeling van ongeveer twee uur en een kor tere van circa anderhalf uur. In de route is een pauzeplaats opgenomen waar de deelnemers koffie of warme chocomel kun nen nuttigen. Voor de kinderen is er ook ranja. Evenals het voor gaande jaar wordt deze pauzeplek ingericht bij de oude watermo len: De Rosmolen. Deze eeuwen oude watermolen is enkele jaren geleden volledig gerestaureerd en weer in gebruik genomen. De molen zal tijdens de wandeling opengesteld zijn voor het publiek. Hoewel er op dat moment geen graan gemalen zal worden, is het bezichtigen van het draaiende waterrad van deze molen zeker de moeite waard. Het begin- en eindpunt van de kerstwandeling wordt dit jaar gevormd door zaal de Kei, gelegen aan de Nieuwland- sestraat in Geijsteren. Starten kan tussen 11.00 uur en 14.00 uur. De kosten voor deelname bedragen 1,50 euro voor personen vanaf 16 jaar en ouder, kinderen van 11 tot 16 jaar betalen 1 euro en kin deren jonger dan 11 jaar mogen gratis deelnemen. De wandelaars ontvangen bij de start een route beschrijving van de wandeling met de daarbij behorende vragen. Als ze deze vragen goed beant woorden en het formulier na afloop inleveren, maken ze kans op een prijs. De inname van de antwoordformulieren stopt rond de klok van half vijf. De prijsuit reiking vindt vervolgens rond vijf uur plaats. Oudejaarsavond in café De Tijd Café de Tijd gaat op zon dag 30 december smullend de jaarwisseling tegemoet. Ver der is gekozen voor de lek kerste muziek. Met enkele oude bekende maar ook met nieuwe artiesten. De avond staat bol van de verschillende stijlen waar iedereen op zijn eigen manier van kan genie ten. House, club, Latin, funk, en urban passeren de reveu. Vier gasten met overheerlijke muziek. Als eerste gaat DoRush de dj booth het podium betreden. Bekend van Club WOW waar hij al meerdere malen de voetjes van de vloer heeft weten te krijgen met House on Wheels waarmee hij met zijn broer het hele land door trekt. Met zijn mix van funky deep, Jackin' Electro Minimal House zal hij de avond als het lekkerste snoepje laten beginnen. Hierna laten twee bekenden hun gezicht zien. Namelijk dj Sjuut, resident in de Tijd en al meerdere malen part ner in crime van Funky R. Dat deze twee een feestje kunnen bouwen is wel gebleken uit het verleden. Elke keer wordt het weer een feest dat niemand verwacht had .Als laat ste is het dan de beurt aan de grote onbekende, Be Charm'D. Bekend van BI2 entertainment waar hij resident is en tevens meerdere malen, voorafgaand van enkele grote namen, gedraaid heeft als: Benny Rodriquez, Skitzofrenix, Sid ney Samson en Gregor Salto. Ieder een is welkom vanaf 20.00 uur. Verschillende verenigingen uit Groeningen en Vierlingsbeek geven op zaterdag 22 december vanaf 19-30 uur een kerstconcert in de Laurentiuskerk in Vierlings beek. Dit jaar heeft gemengde zangvereniging Groeningen de organisatie. De verenigingen heb ben zelf de muziek uitgekozen. Harmonie de Herleving onder leiding Roel van Beuningen heeft daarbij vooral een verbindende rol met tussenstukken, maar ook Samen zingen In de Grote kerk wordt op zon dag 23 december vanaf 15.00 uur door enkele koren samen met de mensen in de kerk gezongen rond de kerststal. Een informeel fees telijk gebeuren, onder het motto Samen zingen rond de Kerststal. Gezellig samen muziek maken rond de aanstaande geboorte van Jezus, afgewisseld met een gedichtje en vrolijke kerstmuziek jes (Noëls) op het orgel. Waarbij de koren ook een aantal liederen laten horen uit hun advent- en kerstrepertoire. Loop gerust bin nen en luister en zing mee. had.. Ik hoefde tussentijds niets af te breken. In die kamer kwam immers niemand. Steeds weer ontdekte je, dat je eigenlijk meer en ander materiaal nodig had (zoals bij elk bouwsy steem, toen en nu). Er bestonden allerlei uitbreidingsdozen, aantrek kelijk afgebeeld en beschreven in kleurige folders. Of het stond bij Coenen in de Hofstraat in de eta lage. Heel wat keren heb ik verlek kerd voor de etalages staan kijken. Naar binnen ging je niet zomaar, het was geen zelfbediening, zoals nu bij Blokker of andere zaken, waar speelgoed verkocht wordt. Je moest vragen of ze het uit de etalage of uit de rekken achter de toonbank wilden halen, uit het doosje zelfs. En eigenlijk ver wachtten ze dan bij Coenen, dat je het kocht. Maar het was duur spul (made in Germany), sparen dus. De autootjes moesten opge draaid worden. Het vrachtwagen tje liep langzamer dan de "luxe wagen" en was ook eerderafge lopen" .Vooral als de personenauto pas opgedraaid was, liep het ding zo hard dat het dikwijls van de draad af raakte en een eigen ritje begon te maken door de kamer. Op mijn knietjes ging er dan ach ter aan. Ik herinner me nog dat er een stevige ribbelige vloerbedek king in de kamer lag. Je kreeg er gleufjes van in je knieën, vooral als je een korte broek droeg". Nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken op woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag, steeds van 14.00 uur tot 17.00 uur. Museum 't Freulekeshuus is gevestigd aan de Eindstraat no. 8 in Venray en buiten normale ope ningstijden kan men er na telefo nische afspraak ook met groepen terecht .Tel 0478 583880. Muziekvereniging de Peelklank uit Ysselsteyn houdt op zondag 23 december haar jaarlijkse kerst concert in gemeenschapshuis de Smelehof.Aanvang 19.00 uur.Aan dit concert werken alle onder delen van muziekvereniging De Peelklank mee. Het concert wordt geopend door de jongste groep van de Peelklank; de leerlingen van de blokfluitopleiding van Will Jacobs. Hierna is het de beurt aan de slagwerkers van wie er veel binnen De Peelklank actief zijn. Als eerste komt Jes 1 (Jeugd Ensemble Slagwerk) aan bod die onder leiding staat van Luc Jacobs. De slagwerkers worden opge volgd door de leerlingslagwerkers met al iets meer ervaring, Jes 2. Onder leiding van hun leermeest Peter v.d. Loo uit Asten laten zij de toeschouwers genieten van hun vorderingen. Onlangs nog behaalden zij op het concours te Kerkrade het hoogste puntento taal. Inmiddels zijn zij uitgenodigd om deel te nemen aan de strijd om het landskampioenschap op 9 februari in Winterswijk. Het slag werkgedeelte wordt afgesloten door het percussionensemble van de Peelklank onder leiding vanVd. Loo. De marimba, vibrafoon en klokkenspel lenen zich uitstekend om composities in de kerstsfeer ten gehore te brengen. Vocaal wordt het percussionensemble bij een tweetal werken ondersteund door de solisten Eric Hubers en Miriam Michels. Na dit instrumen tale gedeelte wordt de aandacht gevraagd voor het vocale middels gemengde zangvereniging Vivace uit Ysselsteyn. Zij brengen diverse sfeervolle kerstnummers onder leiding van dirigent JosWilmer. Na dit vocale uitstapje gaat de fanfare zelf diverse mooie nummers in kerstsfeer brengen. Vocale mede werking aan het optreden van de fanfare wordt verleend door een tweetal leden van de fanfare, Jac queline van Asten en Petra Jespers. De fanfare staat onder leiding van MarcThijssen uit St.Anthonis. Het programma biedt voor jong en oud de gelegenheid op een muzi kale manier al een beetje in de echte kerststemming te komen. De Locht In streekmuseum De Locht in Melderslo wordt speciale aandacht geschonken aan de donkere dagen rondom Kerstmis en Nieuwjaar. Tot en met zondag 6 januari is het museum in ingericht met fraaie kerstversieringen en expositie van kerststalletjes en kerstkaarten. In het daglonershuisje is de tijdelijke tentoonstelling De schaatswereld van Frans Stappers ingericht, met een verzameling schaatsen, inte ressante krantenknipsels, foto's en boeken over elfstedentoch ten. Op donderdag 27 en vrijdag 28 december is het museum ook 'avonds geopend in verband met het optreden van muziekgroep Mallemoer met volkse liederen en melodieën rond Kerstmis, Nieuw jaar en Driekoningen (27 decem ber vanaf 19-30 uur) en folkgroep Alice's Restaurant (28 december vanaf 19-30 uur) met muziek uit Ierland en Amerika.. Op beide avonden is de bakkerij open en worden er platsen gebakken. Zie ook www.delocht.nl. In museum 't Freulekeshuus is de tentoonstelling te bezich tigen; Speelgoed van Vroeger en Nu. Deze tentoonstelling duurt tot en met 23 maart 2008. Voor deze expositie werd weer een beroep gedaan op medewerking van inwo ners van Venray en omstreken om hun antieke speelgoed tij delijk in het museum onder te brengen. Samen met de col lectie speelgoed van 't Freu lekeshuus levert dit een vro lijke expositie op. Ook kan er gespeeld worden met heden daags speelgoed dat afkomstig is van de Speel-o-theek. Bij het in bruikleen gegeven, of het geschonken materiaal hoort natuurlijk een verhaal en dat verhaal leest u hier. met het Schuco speelgoed: twee autootjes, een personenauto en een vrachtwagentje, een paar meter verende draad, kruispun ten, voorrangswissels, een brug en een stuk tweebaansweg. Het was de kunst om een verkeerssysteem zodanig in elkaar te zetten, dat de beide autootjes gelijktijdig op dat systeem konden rijden, ook over die enkelvoudige draad, zonder elkaar te hinderen. Een soort wis sel met stopverkeersbord zorgde ervoor dat de autootjes niet tegen elkaar botsten. Met het bouwen van zo'n baan was ik dagen bezig, en ik kon doorgaan tot de auto- tjes reden zoals ik dat bedacht De heer Bexkens vertelt: "Het waren de jaren 1956 tot onge veer I960. Mijn ouders hadden in 1956 een nieuw huis gebouwd aan de Stationsweg. Typerend voor die tijd: met een voor- en een achterkamer, gescheiden door schuifdeuren met daarin glas-in- lood-ramen. In die achterkamer werd geleefd. De voorkamer bleef lange tijd leeg. Het juiste bankstel was nog niet gevonden, evenmin de juiste salonkast (of er was gewoon nog geen geld voor, lenen deed je niet in die tijd, er moest voor gespaard worden). Die lege kamer kon ik daardoor naar har telust gebruiken om te bouwen Kerst in de regio

Peel en Maas | 2007 | | pagina 19