Dickensdag wordt jaarlijks evenement i Geslaagde Play-it in Ysselsteyn Kerstconcert in Castenray Kerst-in muzikaal succes Gezellige Kerst-Inn in De Kruudwis Silvesterparty in De Wetteling PEEL EN MAAS Donderdag 20 december 2007 - Pagina 17 Kemmerekoor Geijsteren timmert aan de weg Geijsteren werd zaterdag middag omgetoverd tot een dorpje met een Engelse, Dic- kensachtige sfeer. Op het dorpsplein en in de schuur van Knooppunt 61 werden diverse optredens met luch tige kerstliedjes verzorgd door leden van het Kemmerekoor, het Jeugdkoor Geijsteren, het duo Jos Cox en Wim Kunen, de joekskapel en troubadour Peter van de Water. Met behulp van veel kaarsen, Fanfare Dorpsklank houdt in de St. Matthiaskerk in Cas- tenray op zondag 23 december het jaarlijkse kerstconcert, dat dit keer enigszins popachtig getint is. Om precies 18.30 uur strooit een blazersensemble vanuit de galmgaten van de kerktoren zijn tonen in het avondlijke duister over het dorp uit, ten teken dat kerst- muziek centraal staat in de Castenrayse parochiekerk. Vervolgens gaan de kerkdeu ren open voor de concertgan gers, die verwelkomd worden door de kerstman en met gitaarmuziek naar hun plaats begeleid worden. Daarna volgt om 18.45 uur de samenzang met een aantal traditio nele kerstliederen. De teksten van de liederen worden geprojecteerd op een groot scherm, zodat ieder een kan meezingen. Om 19.00 uur begint het eigenlijke kerstconcert. Met Also sprach ZaraThoustra tekent de Fanfare Dorpsklank voor een spetterende opening. De muziek wordt visueel versterkt met prachtige beelden. Trouwens, tijdens het hele concert is er voor PowerPoint een belangrijke rol weggelegd.Alle aankondigingen van de muziekstukken verschijnen namelijk op het witte doek, zodat er geen storende onderbrekingen plaatsvinden en het concert een vloeiend verloop heeft. Sfeervolle beelden vormen een aanvulling op de muzikale klanken. Vaste deelnemers aan het kerst concert in Castenray zijn behalve de plaatselijke fanfare onder lei ding van Martijn Pepels, het kin derkoor Cajeko onder leiding van Ria Maes; het leerlingenorkest onder leiding van Will Jacobs; het Dameskoor en het Kerkelijk Zang koor, beide onder leiding van Joop Simons. Deze laatste koren wor den aan het kerkorgel begeleid door organist Piet Kuijpers. Even als vorig jaar zijn ook nu weer van de partij Wouter van den Eeren- beemt met zang en keyboard en Peter van de Water met zang en gitaar.Als soliste treedt Femke van de Laar voor het voetlicht. Samen met de fanfare of een combo voert het muzikale trio de stuk ken Proud Mary, Driving home for Christmas, Natural Woman en I'll be home for Christmas uit.Als trio zingen en spelen ze ook nog Fields of Gold en Stop. Femke van de Laar is directeur van de Cas tenrayse basisschool en maakt bij het kerstconcert haar Castenrayse zangdebuut. Peter van de Water is al vanaf zijn zestiende levensjaar actief in de muziek. De podia die hij betrad, variëren van kerken in Limburg tot het Vrijthof in Maastricht. Hij werkt als troubadour bij de Kas teelboerderij in Horst, geeft gitaar olielampen, kerstbomen en in Vic toriaanse kleding gestoken zan gers kostte het de circa zeshon derd bezoekers niet veel moeite zich eventjes in het Engeland van de negentiende eeuw te wanen. Bovendien waren er bij kraampjes streekproducten en lekkernijen te koop, werden er kerstbomen van Geijsterse bodem verkocht en vertelde de Kerstman een ver haal. Ook de horeca sloot aan bij dit sfeervolle evenement: eetcafé Het Trefpunt bood een heerlijk Dickens-menu aan en de weide les bij Stichting De Tiendschuur en treedt zowel solo, als met zijn duo Attitude op in de regio. Naast al het musiceren is hij sinds een aan tal maanden ook nog in het bezit van een eigen opnamestudio. Hij is al vanaf 2003 actief betrokken bij het Castenrayse kerstconcert. Wouter van den Eerenbeemt komt uit een echte muziekfamilie. Reeds op zijn achtste beoefende hij naast zang ook het blokfluitspel en ver volgens bekwaamde hij zich op de piano. Hij was jarenlang lid van het Jongerenkoor Sevenum, later Vocal Connexion geheten, waar van hij behalve solist ook voorzit ter en dirigent is geweest. Verder is hij toetsenist bij de Big Band Noord-Limburg en bij de Heger Walter Band. Hij nam als zanger/ pianist met de zanggroep Cinco Voces deel aan een kerstconcert in Horst en sinds enkele jaren levert hij een belangrijke bijdrage aan het kerstconcert in Castenray. De Castenrayse koren zingen in een gezamenlijk optreden onder meer Sing mit mir ein Halleluia, I have a dream en Come and see the Christmas Star en Cajeko brengt Wij komen van het oosten, Rudolf, dat leuke rendier en Dag ster, grote ster ten gehore. Het leerlingenorkest speelt twee num mers, namelijk Winterwonderland en Rudolph, the rednosed rein deer. Tussentijds speelt de fanfare Last Christmas, Stop the Cavalry en Wonderful Christmastime. Als slotstuk van dit zeer gevari eerde en boeiende concert laten alle deelnemers zich horen met We wish you a merry Christmas/ Ook dit jaar heeft de organisatie weer gezorgd voor een verfris send en vernieuwend programma. bij Eethoeve De Boogaard was versierd met honderden lampjes. De motor in de organisatie van dit evenement was het Geijsterse Kemmerekoor, dat sinds afgelopen zomer bezig is aan de opbouw van een compleet nieuw imago met bijbehorende activiteiten. Voor het volgende jaar, waarin het 40-jarige bestaan wordt gevierd, staat bijvoorbeeld het instuderen van een musical die in 2009 zal worden uitgevoerd op het pro gramma. Omdat het koor zich ook dit jaar nog van een minder tradi- Een bezoek aan het Castenrayse kerstconcert is dan ook alleszins de moeite waard. Het concert is voor iedereen gratis toegankelijk. Wel wordt gevraagd om uiterlijk 18.45 uur aanwezig te zijn. Aan het slot van het concert is er voor De Kerst-in van het Venray's Mannenkoor in de foyer van de Venrayse schouwburg was afgelo pen zondag een muzikaal succes. Enkele honderden muziek liefhebbers lieten zich reeds in kerstsfeer brengen door de wel luidende klanken van de diverse deelnemende koren. Kinderkoren, dames-, mannen-, en seniorenko ren vertolkten kerstliederen in alle talen en vulden de sfeervol Circa zeshonderd bezoekers genoten zaterdag van een Dic- kens-achtige sfeer in Geijsteren. tionele kant wilde laten zien, werd het idee 'Geijsteren in Kerstsfeer' geboren. Het Kemmerekoor, dat vanwege het succes van de Dic kensdag een jaarlijks terugkerend evenement wil maken, mocht zaterdag twee nieuwe leden begroeten, maar nieuwe blijven altijd welkom. Informatie: Cynthia Siefërs via c.siefers-vanlijf@planet. nl. Kinderkoor Cajeko. elke bezoeker een toepasselijke attentie, waarna in en bij café De Koster nog gezellig kan worden nagepraat. versierde foyer. Eenieder kreeg een vredig gevoel bij dit traditio neel door het Venray's Mannen koor georganiseerde evenement. December is weer een drukke periode voor de mannen van het VMK. Het koor brengt zaterdag 22 en zondag 23 december in de Ven rayse schouwburg een fantastisch concert, samen met het orkest van Guido Dieteren en diverse solisten. Voor de zondag zijn nog beperkt kaarten beschikbaar. Kerst bij De Locht Bij streekmuseum De Locht in Melderso wordt speciale aandacht geschonken aan de donkere dagen rondom Kerstmis en Nieuwjaar. Het museum is in kerstsfeer inge richt met fraaie kerstversieringen en een expositie van kerststalletjes. In het daglonerhuisje is de tijdelij ke expositie De schaatswereld van Frans Stappers, met een verzame ling schaatsen, interessante kran tenknipsels, foto's en boeken over elfstedentochten ingericht. Op zondag 23 december is er kerst sfeer van 14.00 tot 17.00 uur met de presentatie van een verzameling kerst- en nieuwjaarskaarten. In de smederij is de smid aan het werk. Op maandag 24 december is er kerstsfeer van 14.00 tot 17.00 uur. Op eerste kerstdag is het museum gesloten. Op tweede kerstdag is er kerstsfeer van 14.00 tot 17.00 uur. Op donderdag 27 december is het museum open van 14.00 tot 22.00 uur. Om 19-30 uur is er een kerstconcert door muziekgroep Mallemoer met volkse liederen en melodieën rond Kerstmis, Nieuw jaar en Driekoningen.Tevens wor den er platsen gebakken. Vrijdag 28 december is het museum open van 14.00 tot 22.00, met om 19-30 uur een optreden door folkgroep Alice's Restaurant met muziek uit Ierland en Amerika. Tevens wor den er platsen gebakken. Zaterdag 29 december is er kerstsfeer van 14.00 tot 17.00 uur. Zondag 30 december kerstsfeer in De Locht van 14.00 tot 17.00. Middels het kaartspelletje toepen kunnen bezoekers een smakelijke plats- uit-eigen-oven winnen. Maandag 31 december kerstsfeer van 14.00 tot 17.00 uur. Op Nieuwjaarsdag is het museum gesloten. Tijdens de gehele kerstperiode is ook de fraaie expositie Juweeltjes in Tex tiel te bezichtigen. Nachtmis St. Anna In de kapel van St. Anna aan de Noordsingel wordt evenals vorig jaar een nachtmis gehouden vanaf 22.00 uur. De vaste gezangen wor den meerstemmig gezongen door Collegium Vocale onder leiding van Marca Kusters en de gregori aanse gezangen worden verzorgd door hetVenrays Gregoriaans koor onder leiding van Wim Reijnders. Verder worden meerstemmige liederen afgewisseld met bekende Nederlandse kerstliedjes. Oliebollenactie Evenals de voorgaande 43 jaren gaan vrijwilligers van de Jeugd Ontspannings Clubs (JOC) uit Vierlingsbeek en Groeningen ook dit jaar weer oliebollen bakken voor de gemeenschap van beide dorpen. De vrijwilligers hebben huis aan huis in Vierlingsbeek en Groeningen bestellingen opge haald, waarna de oliebollen op maandag 31 december worden thuisbezorgd. Wie de vrijwilligers heeft gemist kan ook telefonisch oliebollen bestellen. Hiervoor is een oliebollenbestellijn in het leven geroepen: (0478)631802. Daarnaast worden er in de Plussu permarkt, en als het weer het toe laat bij het pontveer, in Vierlings beek ook oliebollen verkocht door de vrijwilligers van het JOC.De gehele opbrengst komt ten goede aan de jeugd en jongerenclubs die aangesloten zijn bij het JOC. Kerst in Toverland Tijdens de kerstvakantie isTover- land Sevenum omgetoverd tot een magnifieke kerstlocatie. Met haar sfeervolle decoraties is Toverland klaar voor de feestdagen. En niet te vergeten;Toverland is elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Maak kennis met de warme win terkoning en zijn coole ijsprinses, of ontmoet de vrolijk rondhuppe lende kerstbollen. Het is bijna niet te geloven, maar deze kerstbollen kunnen élke dag heuse sneeuw in Toverland toveren. Dan is daar nog de kerstengel, die op geheel eigen wijze de gasten op een warme kerstwens trakteert. En natuurlijk kan iedereen tijdens deze dagen van de extra muzikale bijdrage genieten. Kerstconcerten Mallemoer In de aanloop naar Kerstmis ver zorgt de volksmuziekgroep Malle moer een aantal openbare kerst optredens onder de titel Vrede en de Vrolichheit. Op donderdag 27 december verzorgt de groep een optreden in streekmuseum De Locht in Melderslo. Aanvang 19-30 uur. Het programma bestaat uit volkse liederen en melodieën afkomstig uit Nederland,Vlaande ren, Ierland en Duitsland.Tot het instrumentarium behoren viool, gitaar, bas, diverse fluiten, doe delzak, rietpijp, accordeon trek- harmonica en slaginstrumenten. Het is dit jaar weer gelukt een aantal nieuwe nummers in het programma op te nemen zoals enkele grappige bedelliedjes Sans Day Carol en het indrukwekkende Christmas 1914. De ervaring leert dat Mallemoer een sfeervol optre den weet te brengen in ontspan nen, volkse sfeer. Afgelopen zondag is onder lei ding van Frank Steeghs en John Gubbels een geslaagde Play-it gehouden in een bomvolle zaal Forest in Ysselsteyn. Dit kerst jeugdconcert werd georganiseerd De Silvesterparty in sporthal De Wetteling wordt een groot feest. Ook voor de wat oudere jeugd, want er is gezorgd voor een heel breed muzikaal programma zodat iedereen aan zijn trekken komt. Zo heeft de organisatie, die in handen is van café Hulsman en feestcafé de Koets, een 70's, 80's en 90's band naar Venray weten te halen. Deze achtkoppige band Basisschool De Kruudwis heeft een Kerst-Inn gehouden. Vele leer lingen met hun ouders hebben genoten van een gezellige kerst sfeer. Er waren spelletjes en werkjes van de kinderen te koop. Verder door de federatie van muziekge zelschappen in de gemeente Ven ray. De meer dan 200 leerlingmu zikanten zijn afkomstig uit acht verschillende muziekverenigin gen. De deelnemende verenigin- bestaat uit professionele muzikan ten die de allerbeste hits uit het verleden ten gehore brengen. Deze band heeft al een aantal keren in het voorprogramma gestaan van onder meer Guus Meeuwis, Lois lane en Lee Towers. Ook de feestbeesten van dit moment wor den niet vergeten, want dj Leon schuift de allerbeste meezingers van dit moment in zijn cd-speler, waarna dj Izzy nog met een aan- waren er soep, wafels en oliebol len te verkrijgen. De kinderen verzorgden zelf de muziek. Verder was er een dienstenloterij. Alle meesters en juffen hadden een of meerdere diensten aangeboden. Iedereen kon door middel van gen waren de fanfareorkesten uit Oirlo, Castenray, Ysselsteyn, Smakt- Holthees, Merselo en MMSK Ven ray en de harmonieorkesten uit Oostrum, Leunen-Veulen-Heide en Venray. tal danceknallers de dansvloer gaat opvullen. De Wetteling wordt weer voor een avond omgetoverd tot een groot feestpaleis, waar ook nog een hapje gegeten kan wor den. De sporthal gaat om 22.00 uur open en het feest gaat door tot 05.00 uur. Kaarten (voor personen boven de achttien jaar) zijn te koop bij café hulsman, feestcafé De Koets en het sportcafé in De Wetteling. een lootje kans maken op die ene dienst van de juf of meester. Zoals samen met de juf pannenkoeken maken, met meester Toon naar PSV of een knutseluurtje met drie juffen. Er waren 24 diensten te winnen. Kerst in de regio

Peel en Maas | 2007 | | pagina 17