Muzikaal Oudjaartreffen Slagwerkles Wilma Manders ontvangt Bronzen Piëlhaas Confetti presenteert cd Close Plork en de Aannemers Literatuur Lexicon Gouden Knol voor Bernadien Hoera! Een nieuwe president PEEL EN MAAS Donderdag 20 december 2007 - Pagina 15 Programma Schouwburg Venray Schouwburg Venray pre senteert de komende week drie feestelijke wen sfeervolle voorstellingen: Stars in Con cert met het Venray's Mannen koor, Jean en het Moscow Cir cus on Ice. Traditioneel verzorgt het Ven- rays Mannenkoor op zaterdag 22 vanaf 20.00 uur en zondag 23 december vanaf 14.30 uur het ein- dejaarsconcert met als titel Stars in Concert in de schouwburg van Venray. Ook is het langzamerhand traditie dat het Venray Mannen koor dit samen met anderen doet en jaarlijks komt met een verras send en vernieuwend programma. Dit jaar wordt er gespeeld met het veelzijdige en snel internationaal in populariteit stijgende orkest van Guido Dieteren. Het Venray's Mannenkoor is er blij mee dat Dieteren met zijn groep hooggeta- lenteerde musici bereid zijn geza menlijk dit concert te verzorgen. Het belooft een groots concert te worden met een hoge entertain- mentwaarde en veel herkenbare Blaaskapel Die Fröhlichen Rübensammler houden op zondag 30 december een oudjaartreffen bij café Martens in Leunen. Het optreden is van 15.00 tot 17.00 uur. Speciaal voor deze gelegen heid zijn verschillende nieuwe nummers ingestudeerd. Ook zijn er nieuwe zangnummers op het programma gezet. De bezetting van de blaaskapel is de laatste paar jaar uitgebreid met muzikan ten uit Venray, Oostrum en Oirlo. Sinds vorig jaar is Bruno Lucassen de muzikale leider. Het repertoire bestaat voor het merendeel uit Egerlander en Tsjechische muziek. Beide groepen 5 van basis school De Keg in Veltum hebben slagwerkles gekregen van tam boerkorps Schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan. De les begon in alle vroegte met een improvisatie van slagwerkdocent Wiel Peeters op diverse percussie-instrumenten, waardoor de leerlingen meteen wakker werden geschud, en alle aandacht bij de docent was. Die begon met een kleine uitleg over de diverse instrumenten en wat algemene vragen. Na een klein stukje uitleg gekregen te hebben via een tv-filmpje, werd het spel meastro gespeeld: een bingo met muziekinstrumenten in plaats van getallen, waarbij iedereen natuur lijk wilde winnen. Er kwamen instrumenten voorbij zoals een hobo, fluit, gong, grote trom, xylo foon en diverse andere instrumen ten, aangekomen bij de pauken kwamen meerdere meastrowin- naars uit de bus. Echter na con trole en dus het zingen van liedjes vanwege een valse meastro werd Camiel winnaar van het spel. In de andere groep 5 werd Hidde de winnaar. De prijs bestond uit echte slagwerkstokken.Na dit spel mochten de kinderen op volgorde een instrument van tafel kiezen en moesten de ander raden welk instrument bespeeld werd. Er wer den instrumenten gekozen zoals cowbels, vibraslap, flexatoon, tam boerijn, deze bleken toch best wel lastig te raden als er een tafel vol met instrumenten ligt. De muzikale les werd echt een feest toen alle leerlingen tegelijk muziek mochten maken op een ritmische jumpbeat. De les werd afgesloten met het uitdelen van echte certificaten. Kortom een leerzame, muzikale en vooral geslaagde morgen voor zowel de leerlingen, docenten en de slag werkers van Schutterij 't Zandak ker Gilde St. Jan. muziek die op een verrassende wijze wordt gebracht. JEANS Als een theaterproductie in twintig jaar, meer dan 2000 voor stellingen en ruim 1.200.000 bezoekers nog steeds een storm van bijval ontketent bij het publiek, dan moet dat wel een heel bijzondere productie zijn. En Jeans, dat op donderdag 27 december in Schouwburg Ven ray een optreden verzorgt, is dat zeker. Jeans is een begrip. Dat heb ben de vijftien voorgaande shows, waarin Jeans ruim 800 hits de revue liet passeren, overtuigend bewezen. Veel jonge artiesten maakten met hun vakmanschap en enthousiasme, jaar in jaar uit, een waar spektakel van deze gou den formule. Jeans is een echte kweekvijver voor jong talent: ster ren waaronder Tony Neef, Basti- aan Ragas, Lenette van Dongen en Antje Monteiro hebben hier hun debuut gemaakt. Aanvang 20.00 uur. Jeans betovert al twintig jaar het theaterpubliek in heel Neder land. (Foto: Paul Ridderhof) CIRCUS ON ICE Schaatsen in de schouwburg in Venray? Ja, het kan! Moscow Cir cus On Ice voert de toeschouwers op zaterdag 29 december mee in de wereld van het kunstschaatsen gecombineerd met alle facetten van een traditioneel Russisch cir cusprogramma. Acrobaten, jong leurs, clowns en trapezekunste naars vliegen op hun schaatsen over de spiegelgladde ijsvloer. De kleurrijke kostuums, de sprookjes achtige belichting, de uitgekiende dans en acrobatiek met daarbij de perfecte beheersing op de schaats maken van deze voorstelling een spectaculaire en sensationele bele venis. Moscow Circus on Ice is het enige circus op ijs ter wereld. Er is een voorstelling om 15.00 uur en een om 20.00 uur. Reserveren voor een voorstel ling bij Schouwburg Venray kan via telefoon (0478)530999- Het complete programma is te zien op www. schouwburgvenray. nl Het bestuur van vastelaoves- vereniging de Piëlhaas heeft besloten de Bronzen Piëlhaas dit jaar uit te reiken aan Wilma Manders-Gommans. De Bron zen Piëlhaas wordt maximaal een keer per seizoen uitgereikt aan iemand die zich geduren de lange tijd belangeloos heeft ingezet voor het maatschappe lijke leven in Venray. Wilma is getrouwd met Louis Manders en is de moeder van twee dochters, Annemiek(28) en Marian(26). Als hobby's geeft ze aan graag een terrasje te pikken, te wandelen, te lezen en te tennis sen. Verder is zij actief in tal van bestuurlijke functies die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van deVenrayse samenleving. Wilma is de echtgenote van Louis Manders, die heel wat jaren geleden, achter hun huis aan de Laagriebroekse- weg in Leunen, zijn eigen zaak Manders Machines in een heel kleine vorm opzette. Inmiddels is Manders Machines, dat inmiddels Manders Automation heet, een bedrijf met vestigingen in Neder land, België, Roemenië en India. Wilma heeft jaren meegewerkt in de zaak. De administratie, de boek houding en personeelszaken. Alles heeft zij mede onder haar hoede gehad. Daar is ook de interesse voor het bestuurlijk bezig zijn geboren. Wilma heeft in het verleden heel wat bestuursfuncties bekleed en momenteel heeft zij nog zit ting in drie besturen.Allereerst is ze voorzitter van de Raad van Toe zicht van het gemeenschapshuis De Brink in Leunen. Verder is zij voorzitter van de Stichting Kies Techniek, die jaarlijks de doemani- festatie Kies Techniek organiseert om de jeugd kennis te laten maken met techniek. "Een heel belangrijk initiatief", aldus Wilma. "Er wordt steeds minder voor de technische richting gekozen door de jongeren. Met Kies Techniek proberen we toch een aantal jongeren per jaar enthousiast te maken voor tech- niek.'Ten slotte is Wilma penning meester van Hospice Zenit. Hos pice Zenit in Venray is geopend op 17 maart 2006 en is gelegen aan de Hoenderstraat. Hospice Zenit is er voor mensen die terminaal ziek zijn en aan wie in de laatste levensdagen in de thuissituatie niet voldoende zorg kan worden gegeven. Maar hoe kwam Wilma nu in het proces van de oprichting terecht? Een aantal mensen uit de zorg wisten de noodzaak van een hospice in Venray aan haar duide lijk te maken. Vanuit de zakelijke kant is Wilma toen in het oprich tingsbestuur gestapt, waarvan zij voorzitter werd. Wilma heeft veel tijd gestoken in het werven van sponsoren en is ook nu nog steeds bezig om te zorgen dat Hospice Zenit helemaal zelfstandig kan draaien. Op dit moment is zij in het zittende bestuur penningmees ter. Wilma is een vrouw die maat schappelijk ontzettend betrok ken is, in de breedste zin van het woord. De Bronzen Piëlhaas zal aan Wilma Manders-Gommans worden uitgereikt op zaterdag 12 januari tijdens Circus Mök. ST. VOEDSELBANK VENRAY WENST IEDEREEN EEN GOED NIEUW JAAR! Wij hopen dat het besef "alles eerlijk samen delen" zal groeien, maar dat de noodzaak om dat delen via de Voedselbank te moeten doen, zal verminderen. We wensen iedereen in 2008 voldoende en gezond eten en veel geluk. Vrijwilligers en bestuur van stichting Voedsel bank Venray e.o. Kelsmiddég Omdat direct na de feestdagen het carnavalsseizoen van start gaat hebben de Aid Adjudanten Rooy (kortweg AAR) het programma voor de Kelsmiddég 2008 inmid dels ook afgerond. Het belooft weer een geweldige feestelijke middag te worden met uiteraard ook dit jaar nieuwigheden voor Rooy en omstreken. Wat te den ken van Sjeng and the Gang. De band presenteerde onlangs zijn gloednieuwe feest-cd met als titel Doorgaon. Uiteraard is vaste tonpraoter Jan Strik weer van de partij. De vaste bezoekers van de Kelsmiddég weten dat Strik garant staat voor ongecompliceerde en ongebol- sterde verhalen die in de entoura ge van de Kelsmiddég uitstekend tot hun recht komen. Nieuw zijn de Carribean Limbo Girls. In de ongetwijfeld weer tot tropisch niveau oplopende temperaturen komt deze act uitstekend tot zijn recht. Flitsende fleurige kleding en opzwepende muziek zullen de meest aarzelende Kéls onge twijfeld het laatste duwtje geven om tijdens deze middag helemaal los te gaan. Net als andere jaren zijn de nieuwe adjudanten van de prins van 2008 eregast tijdens deze Kelsmiddég. Zij zijn immers de aspirant aid adjudanten voor 2009 en in die hoedanigheid potentiële leden van de AAR. Ten minste als zij een hele serie tests en een zwaar aarsesment door staan. Voor het eerst dit jaar is ook de gehele AAR-merchandise te koop. De Kelsmiddég 2008 wordt op 20 januari gehouden in de Witte Hoeve in Venray, van 12.44 tot 17.11 uur. Voor meer informatie kan men terecht op www.aldadjudan- terooj.nl. Jeugdprins van Venray Alle Hazekeutels verzamelen zich op zondag 6 januari in de foyer van de schouwburg voor de jeugdzitting van 2008. Dit jaar is er extra feest omdat de Hazekeu- tel 4x11 jaar bestaat. Deze middag staat onder meer in het teken van het aftreden van jeugdprins Jesper I en zijn adjudanten Guus Derickx en Rens Vermeulen. Bovendien wacht men vol spanning op het uitkomen van de nieuwe jeugd prins, het nieuwe jeugdboeren- bruidspaartje en de uitreiking van de Orde van de Hazekeutel. Om de spanning er goed in te houden zijn er eerst verschillende arties ten die gaan optreden en is er een leuke show.Thema dit jubileum jaar is Feest, maar men mag zelf weten hoe men verkleed komt. De foyer is open vanaf 13-33 uur en het feest duurt tot 17.00 uur Natuurlijk zijn papa's, mama's, opa's en oma's ook van harte wel kom. Zie ook www.hazekeutel.nl. Close Harmony Group Confetti heeft haar eerste cd uitgebracht met de titel Close. De eerste cd werd uitgereikt in café De Klok kenluider aan Marc, die sinds jaar en dag elke woensdagavond na de repetitie de zangers en zangeres sen voorziet van een natje en een droogje. Zelf was hij niet alleen verrast, maar ook zeer vereerd met deze eerste uitgave. In aanwezigheid van alle medewerkers aan de cd werd er ook nog een nummer ten gehore gebracht. Sinds de oprich ting in 1990 staat Confetti onder de leiding van Gertie Cremers. Hoewel er al vaker opnamens gemaakt waren met eigen appa ratuur, vond men het nu eens tijd om echt de studio in te duiken. Begin november was het zover en werden er liefst veertien num mers opgenomen in samenwer king met Bas Winkelmolen. De elf zangers en twaalf zangeressen zetten hun beste beentje voor en na twee dagen zingen en werken kon men terug kijken op een uit gebalanceerde productie waarbij het koor als geheel erg trots op kan zijn. De titel Close is afgeleid uit het repertoire van Confetti dat veelal bestaat uit close harmony stukken en tevens een knipoog naar de goeie onderlinge band. Op de cd treft U een mix van muziek stukken waarin Confetti in excel leert. Deze bestaat uit de muziek Tempo Dulu Omroep Venray start op vrijdag 4 januari met het nieuwe radio programma Tempo Dulu (tijd van toen). Het programma wordt elke vrijdagavond tussen 21.00 en 22.00 uur uitgezonden. De samensteller en presentator Ben Peries gaat aandacht besteden aan de verschillende stijlen van de Indische muziek, zoals Indo rock, krontjong enAmboneese muziek. Jera begroet dj Maarten Na het verplichte familiegebeu ren, de pakjes onder de boom, en de gevulde kalkoen op eer ste kerstdag is het 26 december (tweede kerstdag) tijd om de teugels weer te laten vieren. OJC Jera'70 biedt hiertoe de perfecte mogelijkheid. De muziek zal deze avond verzorgd worden door dj Maarten. De jaarlijks terugkerende X-mas Après-skiparty staat inmid dels bekend als één van de betere feestjes van het jaar in Jera '70. Om 20.00 uur gaan de deuren open, en de entree bedraagt 5 euro. Zaterdag 22 december staan de mannen van Plork en de Aan nemers weer op het podium van OJC Jera'70 in Ysselsteyn. Om 20.00 uur gaat de zaal open, en de entree bedraagt 5 euro-. In den beginne was er niets, toen een hele tijd wel weer wat en toen was er Plork. Plork, een eenzame jongeman zonder vriendjes of welke vorm van liefde dan ook. Overal waar hij liep werd hij gebe ten door honden, gekrabd door katten en uitgescholden door de rest van de wereld. De enige wezens die hem wel begrepen waren de eendjes in de vijver van het bejaardentehuis (hoewel dit hem wel het nodige brood heeft gekost). Na 25 jaar vol tegenslag en een compleet sociaal isolement, werd tot overmaat van ramp ook nog de vijver van het bejaardentehuis dichtgestort door drie aanne mers. Tijdens het storten zagen de drie aannemers de zielige Plork zitten en besloten zich over hem te ontfermen. Na 2 jaar van opperwerkzaamheden zagen de aannemers dat dit ook niet wat was, en toen besloten ze maar een band te beginnen. Ik weet niet of u wel eens een aannemer met ver stand van muziek heeft gezien, wij in ieder geval niet. Daarom ont breekt het Plork en de aannemers totaal aan muzikale richting, visie en andere dingen. Voeg daar een halfblinde en altijd stomdronken styliste aan toe en wat je over houdt is een muzikale freakshow. Van Abba tot System of a Down en van Andre van duin tot Faith No More, voor Plork is er geen vreemde eend in de bijt en niets is te gek. Wie wil weten hoe F. Lodewick er toe kwam om zijn Literaire Kunst te schrijven? Wie wil weten hoe en wanneer Jan Hanlo over leed, de dichter die zoveel opzien baarde met Oote oote oote boe, of wie alle boeken van Antoon Coolen op een rij wil zien, kan vanaf donderdag 20 december terecht in het Limburgs Literatuur Lexicon van de Venlose journalist en literatuur- en cultuurcriticus, Adri Gorissen. Op deze datum namelijk gaat literatuurcriticus Peter Winkels de auteur in de winkel van boek handel Knoops in Venlo intervie wen (begintijd 19-00 uur). Dan is er einde gekomen zijn aan het merkwaardige avontuur van het verschijnen van dit boek dat alle problemen heeft overwonnen. Het werd verkeerd gebonden, daarna opnieuw en verkeerd gedrukt en vervolgens geconfronteerd met financiële problemen bij de druk ker. Nu is het dan zover: vanaf don derdag 20 december is het voor iedere geïnteresseerde te koop. Gorissen heeft eer van zijn werk: Een completer overzicht van wat er in Limburg speelt en gespeeld heeft op literair terrein verscheen nog nooit en zal wellicht ook nooit meer verschijnen. Hij heeft monnikenwerk verricht! Wie een gesigneerd exemplaar van het Limburgs Literatuur Lexicon wil hebben kan donderdag zijn slag slaan! Het boek werd geschreven in opdracht van het Letterkundig Centrum Limburg, dat ook de (her)presentatie verzorgt. van de jaren 50-90 en varieert van luistermuziek, musical, disco tot popmuziek. Daarbij wordt a capella gezongen of onder bege leiding van een combo met Gertie Cremers op piano, Dolf Verbeek op basgitaar en gastdrummer Hans van Els. Ook de cd-cover straalt close harmony uit. Foto's van de gezichten van alle koorle den zijn gemaakt in de ballenbak van Intratuin, waardoor de kleu ren, die ook zichtbaar zijn in het tenue van Confetti, op treffende wijze naar voren komen. In veler lei opzicht een kleurrijk geheel. Overigens is Confetti al weer bezig met een nieuw en prestigi eus project in samenwerking met MMSK Petrus' Banden dat in april en later in november 2008 ten uit voer gebracht gaat worden. De cd Close is overigens al verkrijgbaar tijdens het kerstconcert van de Harmonie Leunen op zondag de 23 december in Leunen. Overige informatie over Confetti is te vin den op www.confetti-venray.nl. Carnavalsvereniging 't Knöl- leke uit Leunen reikt dit jaar de Gouden Knol, de hoogste onder scheiding die zij kent, uit aan Bernadien Thoone-Stevens voor haar grote verdiensten binnen de Leunse gemeenschap.Thoone is 56 jaar, 33 jaar getrouwd met Wil en ze hebben drie kinderen, Brenda, Wendy en Freek en drie kleinkinderen Noah, Mila en Jona. Thoone is in 1967 begonnen met het oprichten van wandelclub De Belhamels. Ze ging hiervoor huis aan huis waar kinderen waren om te vragen of ze zin hadden in wan delen. Dit heeft zijn vruchten afge worpen want de wandelclub heeft maar liefst dertien jaar bestaan. Van 1969 tot 1975 was ze leid ster van het Katholieke Meisjes Gilde. Van 1980 tot heden is ze aangesloten bij de LVB, tegen woordig heet dat Zij-Actief. In 1980 is ze begonnen als leidster van de peuterspeelzaal. Dit heeft ze vijf jaar gedaan. Tussendoor en erna van 1981 tot 1991 heeft ze gebrigadierd. Van 1988 tot 2003 (15 jaar) was ze lid van de Dorpsraad als afgevaardigde van Zij-actief. Van 1989 tot 1994 had ze zitting in het gezinsmiscomité. Inl990 dacht ze zingen lijkt me ook leuk en sloot zich aan bij het dameskoor van Leunen waar ze nu nog lid van is. Thoone is in 1993 medeoprichtster geweest van het nu nog bestaande Sint Nicolaasco- mité.Vanaf 1998 zit ze bij de orga nisatie van de Avondvierdaagse. Dat ze van muziek houdt is wel duidelijk. In 1999 werd dames- joekskapel Noavenant opgericht, en daar is ze ook een lid van. Vanaf 2001 doet ze vrijwilligerswerk bij Home Start en vanaf 2004 smeert ze ieder jaar de lekkere broodjes gezond voor de zomerfeesten. Buiten dit alles heeft ze nog in de kantine van SV Leunen gewerkt en de was gedaan voor het twee de elftal van Leunen. Ook heeft ze nog 25 jaar in gemeenschapshuis De Brink gewerkt. Vandaar dat de carnavalsvereniging besloten heeft haar de Gouden Knol uit te reiken. Dit alles vindt plaats op zondagmiddag 6 januari vanaf 14.30 uur tijdens de liedjesmid dag. Direct na de uitreiking krijgt iedereen de gelegenheid om de nieuwe Gouden Knoldraagster te feliciteren. Boekrecensie in Peel en Maas Wie wordt de nieuwe presi dent? Hillary Clinton, Barack Obama? Of toch een Conserva tieve kandidaat? Het wordt een ongekend spannende race. Er staat bij de verkiezingen van 2008 veel op het spel. Komt er een linkse lente of blijft de rechtse revolutie? Zeker is dat de meeste Amerika nen genoeg hebben van George Bush. Democraten en Republikei nen halen op 40 november 2008 opgelucht adem:'Hoera! Een nieu we president!'. Politiek in Amerika is bijna corrupt. Macht en invloed zijn te koop. Politieke voordeeltjes gaan vaak naar de hoogste bie der. In campagnes gaan vele hon derden miljoenen dollars om. Is Amerika dus een ondemocratisch land? Nee, want er is ook geen land ter wereld waar burgers zo vele politieke ambtsdragers via referenda op de vingers tikken. Politici doorkruisen vele maanden het land om de gunst van kiezers en geldgevers te winnen. Dat is een goede test. Halftalenten vallen dan af. In dit boek volgt Charles Groenhuijsen de verkiezingen op de voet. Hij beschrijft de massale deelname van Amerikanen aan verkiezingscampagnes. Ook de politieke rol van internet komt uitgebreid aan bod. Hij duikt in de geschiedenis en ontdekt leerzame voorbeelden van de politieke zeden en gewoonten in de VS. Hij beschrijft uit meer dan 200 jaar politiek de leukste leugens, klun- zigste kandidaten en smerigste schandalen. Amerikaanse politiek is allesbehalve saai! Charles Groenhuijsen was twaalf jaar Amerika-correspon- dent voor de NOS. Dit is zijn zesde boek. Hij woont in Washington DC en werkt als freelance journa list, spreker en publicist in de VS en Nederland. Dit boek is te koop bij boekhandel Van den Munckhof. Prijs: 15 euro. Stars in Concert, Jeans en Circus on Ice Kunst Cultuur w CHARLES GROENHUIJSEN idlai uduwes- Over kandidaten cn campagn dollars en democratie geheimen en geruchten, Leugens en Lobbyisten

Peel en Maas | 2007 | | pagina 15