Kerkelijke, mededelingen I25V— J Oude foto Weekend diensten BEZORGEN? PEEL EN MAAS Donderdag 15 december 2005 - Pagiri _,_T EN HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse Huis- ArtsenPosten: tel. 0900-8818. (ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Apotheek St. Oda, Apotheek De Monnikskap en Apotheek Antoniusveld: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17-30 uur. Op zaterdag en zon dag is Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Apotheek Veltum dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en van 13-30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden, uitsluitend voor spoedgevallen kunt u bij Apotheek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: H.JANSSEN TEL 587273 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKT1JK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, W.H. de Vocht, R.C. Goedegebuure. V. Geurts, R. Eelderink, G. Gelling en M. Theu- nissen DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19.30 tot maandag 07.30 uur HENNY VAN EERTEN TeL 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskun dige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19-30 uur waargenomen door: LONNEKE SPAN EN HENNY VAN EERTEN TeL 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tus sen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Stationsweg 46, 5803 AC Venray, tel. 0478-527066. E-mail: igg@wgi.nl Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09-00 tot 12.00 uur en maandag, dinsdag en don derdag van 13-30 tot 16.30 uur. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY TeL 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09-00 tot 12.00 uur en van 13-30 tot 16-30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulpvragen van de Algemene Hulpdienst en het Gehandicaptenplatform. OUDERENAD VISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP ;*Maandag tot en met vrijdag van 09 00 tot 17.00 uur: tel. 0900- 0101. www.slachtofferhulp.nl THUISZORG NOORD-LIMBURG Rayon Peel Maas, Kennedy- plein 18, 5801 VH Venray. Tel 0478-538222. Fax: 0478-513212, wwwthuiszorgnoordlimburg.nl Tomorrow People Iedere donderdag repetitie van 19 30 tot 21.00 uur. Jongeren vanaf twaalf jaar zijn wel kom een nootje mee te komen zin gen Loop gerust eens binnen in repeti tieruimte Inspiration in de toren van de grote kerk. 15 December repetitie en 17 december jongerenviering en opening kerststal, om 18.30 uur aanwezig zijn in de toren. Voor meer informatie en afmelden kan men con tact opnemen met Carla Swinkels via tel. (0478)584501 of kijk op www.koorvenray.tk. Confetti Confetti is een gemengd koor dat close-harmony zingt in zo'n beetje alle muziekgenres. Momenteel is het koor op zoek naar tenoren en bassen. Op 21 december sluit Confetti het jaar af met een repetitie bij voorzitter Wim thuis. Ook oud-leden zijn dan van harte welkom. Wie meer weten kan kijken op www.confetti.tk. of contact opnemen met Ralf Jansen via tel. (0478)569558. Ars Musica De repetities van Ars Musica wor den elke dinsdagavond van 20.15 tot 22.30 uur gehouden in de Opmaat, hoek Oostsingel/Henrv Dunantstraat. Is zingen een hobby dan is men van harte welkom. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Wiske Koster via tel. (0478)583399. Zondag 18 december Kerst Inn in Schouw burg Venray. Afmelden repetitie Fried Huet via tel. (0478)583130 of Harrie Hulsmans via tel. (0478)583619. Bandelieren Iedere woensdag repetitie van 18.30 tot 19.30 uur. Basisschoolkin deren die een kijkje willen nemen kunnen vrijblijvend binnenlopen in repetitieruimte De vrolijke noot in de kelder van de grote kerk. 17 Decem ber opening kerststal, 19.45 uur aan wezig zijn in de kelder. 21 December repetitie. Voor meer informatie en afmelden kan men contact opnemen met Carla Swinkels via tel. (0478)584501 of kijk op www.mykoorvenray.tk. Kamerkoor Contrast Aanstaande zondag wordt er deel genomen aan het kerstconcert van het Venray's Mannenkoor in Schouw burg Venray en 's avonds zingt Con trast tijdens het kerstconcert in de kerk in Overloon. Na de Kerst staan de repetities volledig in het teken van het concert in de Mariakapel in Holt- hees dat op zondag 5 februari wordt gehouden. Conrtast brengt dan ondermeer het Stabat Mater (test van Guido Gezelle) en Franse hymes ten gehore. Belangstellenden kunnen een kijkje komen nemen tijdens de repeti ties op dinsdagavond Van 20.00 tot 21.30 uur in het parochiezaaltje van de Grote Kerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor meer informatie kan men contact opnemen met diri gent Ad Voesten via tel. (077)3662479. 't Jonge Garde Koor Komende woensdag zingt 't Jonge Garde Koor tijdens de kerstmarkt op het terrein van Vincent van Gogh- instituut. Verder verzorgt het koor een kerstconcert op Eerste Kerstdag in de kerk van Oirlo. Daarna is er vakantie. Eind maart wordt het Linde- concert gehouden. Wie het leuk lijkt om mee te zingen met een groep mei den van 15 tot en met 30 jaar is van harte welkom. Er wordt gerepeteerd op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk in Oirlo. Voor meer informatie kan men contact opnemen met dirigent Ad Voesten via tel. (077)3662479. Euterpe Het harmonieorkest repeteert op de donderdagen 15 en 22 december vanaf 20.00 uur. Afmelden via tel. (0478)589363. Het opleidingsorkest repeteert op de donderdagen 15 en 22 december vanaf 18.45 uur. Afmel den via tel. (0478)588545- De drum band heeft op dinsdag 20 december een repetitie. Op 18 december Kerst- inn jeugdorkest in foyer Schouwburg van 13 30 tot 13-45 uur. Om uiterlijk 13.15 uur aanwezig zijn. Op 8 januari is er een nieuwjaarsconcert. Venray's Gregoriaans Koor Donderdag 15 december vanaf 14.00 uur uitvoering in 't Nipperke. Zaterdag 24 december vanaf 22.00 uur nachtmis in de Annakapel. Don derdag 2 februari Paterskerk Maria lichtmis. Afmelden bij secretaris J. v. Loon via tel. (0478)585422. Koor Chrisko Elke maandag repetitie van 19-30 tot 21.30 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Programma: vrijdag 16 december 14.00 tot 15.30 uur kerstmiddag in het Schuttersveld, maandag 19 december 19.00 tot 20.00 uur kerst liederen zingen in de kapel van het ziekenhuis en zaterdag 24 december 21.00 uur heilige mis Paterskerk. Voor vragen of afmeldingen kun je terecht bij Marly Driessen tel: 588176 of Norma Ansinger tel: 585234. Venray's Mannenkoor Donderdag 15 december repetitie 19.00 gehele koor. Donderdag 22 december repetitie 19-30 gehele koor. Vrijdag 16 december Kerstcon cert met Bennie Nijman Schouwburg Venray. Zondag 18 december Kerst- inn Foyer Schouwburg Venray. Zon dag 25 december mis Grote kerk. Afmelden per e-mail afmeldenvmk@venray.net of tel. (0478)513019. Oud papier afleveren bij de VMK- container aan de Molenhofweg. (De weg tegenover de voormalige zuivel fabriek). Repetitielokaal Partycen trum De Witte Hoeve. Website www.venray.net/vmk. Harmonie Sub Matris Tutela Maandag 19 december 8.15 uur repetitie samenspelgroep, 18.45 uur repetitie leerlihgenorkest en vanaf 20.00 uur repeteert het orkest. Woensdag 21 december repeteert vanaf 18.45 uur het leerlingen tam boerkorps en vanaf 19 30 uur het tamboerkorps. Venrode Eerstvolgende repetitie woensdag 11 januari om 20.00 uur bij zaal Thie- len, Kennedyplein in Venray. Afmel den bij Annemie Vousten via tel. (0478)513135. 18 December Kerst-In schouwburg Venray, 14.15 uur aan wezig zijn. 21 December kerstvie ring/huldiging jubilarissen. 4 Januari voorstelling Max, More Musical Strings, geen repetitie. Wie meer weten over het popkoor kan kijken op www.venrode.nl voor adressen en verdere bijzonderheden. MMSK St. Petrus'- Banden In verenigingslokaal De Opmaat wordt op zondag 18 december vanaf 10.30 uur een Jubileum/Kerstconcert gehouden. Er worden tijdens dit con cert Vier jubilarissen in het zonnetje gezet. De leden worden om 10 00 uur verwacht in de Opmaat. Het muziek korps repeteert op woensdag van I9 3O tot 21.30 uur en op zondag van 10-30 tot 12.00 uur. Het tamboer korps repeteert op woensdag van 19.30 tot 21.00 uur. Op zondag is er een repetitie samen met het muziek korps. Het jeugdorkest heeft repetitie op woensdag van 18.45 tot 19-30 uur. Afmelden via tel. (0478)580418 of uiterlijk een half uur voor aanvang van de repetitie in De Opmaat. Belangstellenden kunnen contact opnemen via tel. (0478)581784 of komen luisteren tijdens de repetities in clubgebouw De Opmaat in Venray Het Zonnelied Repetitie 's maandags vanaf 20.00 uur in parochiehuis Paterskerk in Venray. Zondag 18 december om 11.00 uur zingen in de Paterskerk. Zaterdag 24 december om 23.00 uur zingen in de Paterskerk. Zondag 1 januari om 11.00 uur zingen in de Grote Kerk. Afmelden bij Iny Kuypers via tel. (0478)585226. Voor meer informatie kan men contact opnemen met José Bakkum via tel. (0478)582767 of met Toos van den Heuvel via tel. (0478)583884. Amusement Dansvereniging Amusement Ven ray e.o. houdt op zaterdag 17 decem ber een kerstbal in Danscentrum Jans sen in Venray. Aanvang 21 00 uur Alle leden, gasten en andere danslief hebbers zijn van harte welkom. Bibliotheek aan huis De bibliotheek aan huis is er voor iedereen die in de gemeente Venray woont, graag van de bibliotheek gebruik wil maken, maar niet zelf naar de bibliotheek kan komen door ouderdom, ziekte of handicap en ook niemand heeft om deze taak over te nemen. Wie gebruik wil gaan maken van deze dienst kan bellen met de bibliotheek, telefoon (0478) 581970. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een bezoek waarbij de mogelijk heden van de bibliotheek uitgelegd worden. De klant kan aangeven welke boeken hij bij voorkeur leest. Hierbij kan gekozen worden uit het gehele assortiment van de biblio theek. Eenmaal per vier weken vindt doorgaans een bezoek door een vrij williger plaats, die telkens andere boeken meeneemt. Voor de biblio theek aan huis.service wordt het nor male abonnementstarief inclusief afkoopleengeld gerekend. Informatie over de tarieven en uitleenvoorwaar- den staan in de speciale folder, welke op aanvraag toegezonden wordt. Wie besluit nog dit jaar lid te worden van de bibliotheek profiteert van extra voordeel, een jaarabonnement is namelijk 15 maanden geldig. Een overzicht van het aanbod van de bibli otheek is te vinden op www.obven- ray.nl. Den Hoender Het programmaoverzicht van wijk centrum Den Hoender aan de Ursulas- traat in Venray ziet er voor de komen de week als volgt uit. Donderdag 15 december vanaf 14.00 uur koersbal WO Noord-West, vanaf 20.00 uur vijfde kaartavond uit de serie van zes. Vrijdag 16 december 20.00 uur Paranormale avond door Mieke en Theo de Hoog uit Boxmeer. De zaal is om 19.15 uur open. Maandag 19 december vanaf 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 20 december vanaf 20.00 uur repetitie Muziekmakereej Blaos Urn Op. Woensdag 21 december van 10.00 tot 11.30 uur volksdansen Nelly Rongen, vanaf 14.00 uur handwerken, hand werkgroep Den Hoender. Omroep Venray Omroep Venray gaat vanaf begin januari uitgebreid aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart. In het programma Horizon wor den vanaf woensdag 4 januari in een rechtstreekse uitzending telkens twee politieke partijen gedurende onge veer 25 minuten aan het woord gela ten. Vervolgens zijn iedere volgende, woensdag eveneens twee politieke partijen in de studio te beluisteren, zodat iedere partij een het woord komt. Het programma Horizon is te beluisteren tussen 18.00 en 19.00 urn en wordt vrijdags erna tussen 18.00 en 19 00 uur herhaald. Presentator Boudewijn De Hen gaat in Horizon vijf vragen stellen die uitsluitend met ja of nee zijn te beant woorden. Verder wordt het partijpro gramma (kritisch) besproken en krij gen de politieke partijen drie minuten zendtijd om reclame te maken voor de eigen partij. Tijdens het program ma kunnen luisteraars telefonisch reageren. Deelname is voor alle poli tieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen openge steld, waarbij de partijen vóór 20 december dienen te reageren. Op woensdag 21 december wordt in een rechtstreekse uitzending door Harry Steeghs, verantwoordelijke ambtenaar van de Gemeente Venray, de loting verricht van de volgorde waarop de partijen in de uitzending van Horizon komen. Omroep Venray houdt verder een algemeen debat op woensdag 15 februari waarvoor alle politieke partij en worden uitgenodigd. Dit debat vindt plaats in de raadszaal/burgerzaal van het gemeentehuis en wordt van 19.00 tot 21.00 uur rechtstreeks uit gezonden. Tijdens dit debat teden aan de hand van een aantal stellingen, twee partijen over één stelling in direct debat. Aansluitend debatteren de overige partijen. Per stelling volgt een korte samenvatting. Op 7 maart verzorgt Omroep Ven ray een rechtstreekse uitzending van uit het gemeentehuis, geheel in het teken van de gemeenteraadsverkie- Grote Kerk Deken Smeets, Eindstraat 6, tel. (0478)550740, kapelaan Crasborn, Dr. Poelstraat 4, tel. (0478)550790 Priester in ernstig noodgeval via zie kenhuis (0478)522222. Opgeven misintenties, Eindstraat 6, van maan dag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Zaterdag 17 december 19.15 uur mis; overleden ouders Van Cuijck- Gooren, Jan Craghs (coll), Jetie Ver meulen, Wilhelmien Boom-Van Arkel (coll), Harrie Vullings, jaardienst ouders Smits-Minten, Tonie Künzler- Beerkens, Lei Kusters en overleden familie Kusters-Pelzer, jaardienst ouders Franssen-Van Gerven en Grada Huijbers, Henk Albers en over leden familie Albers-Hermans, overle- KW Venray KW Venray houdt op dinsdag 20 december een kerstavond. De avond start met een mis om 18.30 in de Paterskerk. Vanaf 19 30 staat het buffet klaar. Kerstkienen Activiteiten Commissie Landweert houdt op vrijdag 16 december kerst- kienen in wijkgebouw het Stekske van de Landweert. De zaal gaat open om 19.30 uur en de aanvang is om 20.00 uur De hoofdprijs van de avond is 45,-. KBO Venray De maandelijkse KBO/ANBO wan deling wordt gehouden op woensdag 21 december in de bossen van Well Vertrek is bij de Kemphaan om 13 30 uur. Wanneer zoveel mogelijk men sen hun auto meebrengen is vervoer gewaarborgd Verder gaat de KBO op woensdag 28 december op reis. Ver trek van de bussen is om 8.15 uur bij de Kemphaan. Rode Kruis In De Clockert viert het Rode Kruis jeugd en jongerenwerk Venray op vrijdag 16 december het feest van haar 40-jarige bestaan. Aanvang 18.15 uur. Het telefoonnummer deze avond is (0478)583698. Voor vragen of afmeldingen kan men contact opne men met Maria via tel. 06-44682101 Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray start op vrijdag 16 decem ber met het opbouwen van de kerst stal op de grasweide nabij de Sint Pet rus Banden Kerk. De personen voor deze dag zijn reeds gevraagd en indien er nog personen mee willen helpen, kunnen zij zich richten tot Joep Krijnen. Zaterdag 17 december gaat het gilde door met de opbouw van de kerststal, vanaf 8.30 uur is eenieder van welkom om een helpen de hand toe te steken. Zondag 8 janu ari vanaf 10.30 uur is er de nieuw- jaarsinstuif in het Schutskempke. Seniorenservice Venray In het Hobby en Creativiteitencen- trum aan de Prins Bernhardstraat in Venray houdt Seniorenservice Venray op woensdag 4 januari van 15.00 tot 17.00 uur een nieuwjaarsreceptie. De Springplank Donderdag 15 december van 18 30 tot 20.00 uur knutselen voor de kin deren van de groepen 4 en 5. Omdat het bijna Kerst is wordt er, onder lei ding van Sanne, iets gemaakt om in de kerstboom te hangen. Maandag 19 december club voor de kinderen van groep 3 Niet om 18.30 maar om 18.00 uur aanwezig zijn. Op het pro gramma staat een kerstviering waarbij gegeten wordt. Einde clubavond om 20.00 uur. Dinsdag 20 december van 18.30 tot 20.00 uur club voor de jeugd van de groepen 6, 7, 8 en de schoolverlaters. In het kader van de Kerst, wordt een etalagetocht gehou den. Deze speelt zich af in het cen trum van Venray. Eveneens op dins dag bijeenkomst van de werkgroep Rollebol. Aanvang 19.00 uur bij Sjang Donderdag 22 december tocht voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Adventsavond Veldeke Veldeke Venray houdt op dinsdag 20 december haar traditionele adventsavond in De Witte Hoeve. Theo Swinkels draagt een kerstver haal voor. De ontstaansgeschiedenis en de verdere ontwikkeling van het lied Stille Nacht is bestudeerd door Reinier Thiesen. Hij vertelt over de historie van dit beroemde kerstlied en laat diverse geluidsfragmenten horen. Het koor van Beukenrode onder lei ding van Jean van de Tillaart brengt een aantal kerstliedjes ten gehore. Aanvang 20.00 uur. Wil jij PEEL EN MAAS of andere bladen zoals E3 JOURNAAL WEEKENDLOOP DE TELEGRAAF Neem dan contact op met Tel. 582877 Noorderhof 6 Venray den ouders Kortenoeven-Hegger Na de mis opent deken Smeets de kerst stal. Zondag 18 december 9-30 uur mis; overleden ouders Lodewijk Truijen en overleden familie, jaardienst Joos van Dijck, jaardienst echtpaar Harrie en Jo Wennkers-Muijsers, zesweken- dienst Stina de Haart (coll), familie Van Osch-Rutten, Miep Rutten- Schrobbers en Gertruda Kusters, overleden ouders Leonardus en Hendrika Jenneskens-Muijsers. Maandag 19 december 9-00 urn- mis; Wim en Nelly Jansen-Manders, Selm Nelissen, familie Beterams-Lem- men. Dinsdag 20 december 9-00 uur mis; ter ere van de Heilige Antonius. Woensdag 21 december 9-00 uur mis; Gertruda van Meijel-Truijen; 19.15 uur boeteviering en aanslui tend gelegenheid tot persoonlijke biecht. Donderdag 22 december 9-00 urn- mis; Mia van Meijel-Kessels, Antoon Lucassen, schoonzoon Luciën en kleinzoon Marcio. Vrijdag 23 december 9 00 uur mis; overleden ouders Janssen-Huijbers en zoon Johan; 10.00 uur schoolkerst- viering door de Vlaswei. Lectoren; zaterdag L. Truijen en zondag W. Bistervels Paterskerk Geestelijken, aalmoezenier A. de Graaf Woutering, Leunseweg 5, tel. 0478-580202; Kapelaan I. Crasborn, Dr. Poelsstraat 4, tel. 550790. Nood gevallen/bedieningen ziekenhuis, tel. 0478-522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 30 tot 10.30 uur (Leun seweg 5. 0478-580202). Zaterdag 17 december 16.30 uur: spreekuur parochiepriester; 17.00 uur: biechtgelegenheid; 18 00 uur mis; (Volkszang) kinderwoorddienst; jaardienst Gerrit Martens en overle den familie, overleden ouders v. Til- burg-Emonts, Harry Beerkens en familie, Jac Ewalts en overleden fami lie (coll), overleden ouders Arts- Bruncken, Bertha Thomassen-Peeters (coll). Zondag 18 december 11.00 uur mis (Zonnelied); jaardienst Ben Jan sen, Herman Scholten, voor de over leden ouders Huub Peeters en Mia Peeters-Laurensse, overleden ouders Wismans-Janssen, Harrie Janssen en Ciska Janssen-Cup. Leen van Rossum- Janssen en overleden familie, Annie Delsing (coll), overleden familie Jans- sen-Krijns, jaargetijde Bert Fleuren. Maandag 19 december 18.30uur mis; voor alle armen en zieken. Dinsdag 20 december 10.00 tot 12.00 uur: openstelling kerk; 18 30 uur mis: kerstviering KW. Woensdag 21 december 18.30 urn- mis; voor alle ouderen en hulpbehoe venden. Donderdag 22 december 18.30 uur mis; Gé Stunnenberg. Vrijdag 23 december 17.30; aan bidding van het allerheiligste; 18.30 uur mis; Riek Baltessen-Philipsen (coll) jaardienst Teng Loonen GGZ-groep Zaterdag 17 december 18.30 uur liturgieviering Servatiuskapel, voor ganger W. den Hartog, lector G. Oli- slagers. Zondag 18 december 10.00 uur liturgieviering Annakapel, voorgan ger W. den Hartog, lector A. van Eijk; 11.15 uur liturgieviering Vineentius- kapel, voorganger B. Faas. Dinsdag 20 december 10.30 uur liturgieviering Heuvel, voorganger W. den Hartog. Woensdag 21 december 11 30 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger B. Faas. Stilteruimte Maandag 19 december 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P. Zand vliet. Donderdag 22 december 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P. Zand vliet. Parochie Oostrum Zondag 18 december 30 uur mis (Herenkoor): An Kessels-Verheijen, Jeu Wilmsen, Stiena Fleurkens-Kleus- kens. familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie; 10.30 uur: doopsel van Wout Holtackers Misdienaars Jack Goumans en Lotte Kamphuis. Dinsdag 20 decemb,er 14.30 uur: kerstviering KBO Donderdag 22 december 9.00 uur mis; familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie, voor de vrede. Kerstavond 24 december 17.00 uur gezinsmis; 21.00 uur: nachtmis. Kerstmis 25 december 9-30 urn- hoogmis. Tweede kerstdag géén mis. Parochie Oirlo Zaterdag 17 december 19-00 uur (Jonge Garde Koor) boeteviering voor Kerstmis; Lies Houwen-Jacobs (namens buurtbewoners Pastoor Ger- ardsstraat). Zondag 18 december 10.00 uur mis (herenkoor) boeteviering voor Kerstmis; Dirk Krouwel en Jet Goud kamp, Thei en Maria Geurts, Zus Schoeber, Huub Selder. Woensdag 21 december 0 uur mis..in Leunen. 9 00 uur; genezing van de zieken. Vrijdag 23 december 9.00 uur mis; ter ere van O.L. Vrouw. Kerstavond zaterdag 24 december 19.00 uur nachtmis (Jcmge Garde Koor); Wiel Maas, Jac Martens; 21.00 uur nachtmis (fanfare Ons Genoegen en het Dameskoor) Selm Nelissen (namens vrienden fanfare). Frans Michels, Gerrit Bastiaans, Sef Claes- sens en zoon Simon. Zondag 25 december 10.00 urn- hoogfeest van Kerstmis (Kinderkoor) St. Jan Duijckers en Petronella van Dijck en overleden kinderen, jaar dienst St.Toon Dijkmans, Leon Swin kels. Maandag 26 december 10.00 uur (Herenkoor); St. Carolien Philip- sen, Martin Versteegen. Collectanten- zaterdag 19.00 uur P. van Dijck; zondag 10.00 uur A. Pouwels. Misdienaars: zaterdag 19.00 uur Auke Drabbels, Suzanne Peters. Zon dag 10.00 uur Nienke Janssen, Rowan v.d. Broeck. Parochie Leunen Misintenties opgeven middels for mulier achter in de kerk of telefo nisch, contactpersoon van de parochie A. Reintjes (0478)582221 b.g g. (0478)583423. Zaterdag 17 december 18.00 uur mis tevens boeteviering: Sef Gooren, Anna Gooren-Marcellis, overleden ouders en overleden familie, jaar dienst Marie Voermans-van Gerven, jaardienst Gerrit Bouten en overle den familie Bouten-Teeuwen, Leo Loenen. Misdienaars Sandra, Sten en Timo. Lector Marian Litjens. Zondag 18 december 10.30 uur mis tevens boeteviering: Teng Noyen, Eduard, Trina en Stans Dietz, jaardienst Petronella van Bavel-Pot- ters, Johan Meijers en overleden familie, 19.00 uur kerstconcert har monie Sint Catharina LVH. Misdienaars Patrick, Anke en Pim. Lector Els Wijnhoven. Woensdag 21 december 19.00 uur mis: Martinus en Maria Versleijen, Antoon Ewals en Hendrina Simons, familie Versleijen-Droesen, Wim Weijs en overleden familie, Misdienaars Iris en Anouk. Kerstavond 24 december 17.30 uur gezinsmis; 22.30 uur nachtmis. Eerste Kerstdag 25 december 10.45 uur mis. Tweede Kerstdag 26 december 10.30 uur mis. Parochie Veulen Misintenties opgeven middels for mulier achter in de kerk of telefo nisch N. van Staveren, (0478)585134, contactpersoon parochie M. Geurts- Slangen, Lorbaan 9, (0478)588215 Zaterdag 17 december 19.30 uur mis kinderwoorddienst, jaardienst Jeu Derkx, jaardienst Rektor Verbugt, Frans Mulders, voor de overleden leden van de KBO van het afgelopen jaar. Misdienaars Loes, Stan, Evi, Teun en Teun. Lector Maria Philipsen. Kerstavond 24 december 19 45 uur gezinsmis. Parochie Heide Misintenties opgeven middels for mulier achter in de kerk of telefo nisch D Drabbels. (0478)510316. Contactpersoon parochie L. Pouwels, Heidseschoolweg 1, (0478)582421. Zondag 18 december 9.15 uur mis; overleden ouders Grad Derikx en Drika Derikx-van Vegchel en dochter Nellie. Misdienaars Sef J. en Roy. Lector Ria Derikx. Kerstavond 24 december 20.45 uur gezinsmis. Eerste Kerstdag 25 december 9.15 uur mis. Parochie Ysselsteyn Zaterdag 17 december 19 00 uur mis (Vivace); ouders Spreeuwenberg- de Bruijni, Leo en Wim, Jan en To Janssen-Thielen, Gerrit Martens, Henny Emonts-Muijsers, Jeu Spreeuwenberg en Margriet, Jan en Tom van Lipzig i.v.m.verjaardag, Harrie Rongen en overleden familie, jaardienst voor Marie Claessens-Maes- sen, Va en Moe Willems-Lemmen en voor Thea en Wim. Zondag 18 december 14.00 uur; doop Tijn Vergeldt van Dopheide 12. Dinsdag 20 december 19.00 uur mis; voor het welzijn van onze parochie Misdienaars zaterdag Jelle en Niels, dinsdag Mike en Erwin. Parochie Merselo Zaterdag 17 december 17 30 uur mis, jaardienst voor Toon van de Pas en voor de overleden familie van de Pas, van den Elzen, Ger van den Hoogenhof en Aleida van Rijswijck Woensdag 21 december 19.00 uur mis; voor alle overledenen van onze parochie, Peter Johannes Michels en Amoldina van Vegchel, Johan Schoen makers, jaardienst voor Harrie Arts en Bertha Arts-van Meijel, Peter Mathijs Gielen, echtgenote en overleden kinderen, ter ere van de H. Gerardus. Misdienaars Marjolein en Lisa. Parochie Vredepeel Zondag 18 december 9-30 uur mis; jaardienst voor Harrie van Vegchel Donderdag 22 december 19 00 uur; voor het welzijn van onze parochie. Zondag misdienaars Jessie D en Lisa, lezer Tonny. De nachtmis is op zaterdag 24 december vanaf 21.00 uur. Rectoraat Smakt Zondag 18 december 10.00 uur eucharistie viering met volkszang, Geradus Gooren en overleden familie. Dienbeurt Ser van Es en Robin van Es. Woensdag 21 december in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef 9.30 uur mis voor de weldoeners van deze kapel, Triena Demandt-Janssen. Parochie Meerlo Spreekuur pastoor R Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 17 in Meerlo, tel. 0478-691217. Misinten ties opgeven bij Arnold Jacobs, tel. 047^692526, b.g.g. Annie Peelen, tel 0478^91457 Zondag 18 december 9.00 uur mis (Koperenensemble): Oscar Aerts [zsw], Hein Peters [zsw], Kitty Thie- sen-Barents, Ger Mooren, Zus Gerrits- Heijnen, haar man en zus Mia, Hendri- kus Hendriks. Misdienaars Wim Goumans. Goumans en Hugo van de Laar I May Verbeek. Donderdag 22 december I9.1J mis en boeteviering. Misdienaars Dominique del en Donné de Ruyter. Lector I Hendrix. 1 Zaterdag 24 december 23.C nachtmis (Gemengd koor/Rutk pel); Thijs Denissen en voor alk (dl sen in de parochie. g Misdienaars Noud Goumans, y Goumans en Jacob van de Kei Lector Ank Stoffels. 1 Dienstdoende koster tot a zondag 18 december Carel S en van maandag 19 tot en met J 25 december Truus Hegger. Parochie Tienray Priester in nood, tel. (077)35 Centrui of deken Merkx via weert (077)3981416. Spreekuur ki |uur stuur in de sacristie iedere Wos van 19.30 tot 20.00 uur. Zeerei de Heer R. Verheggen, H< 19, 5864 BG Meei (0478)691217. www.kleinlot e-mail kleinlourdes@zonnet.nl. Zaterdag 17 december mis; Maria Vermeulen-Hendrikj leden ouders van Berlo-van overleden familie Cox-Camj dienst Piet Speijcken. Woensdag 21 december 19. mis, boeteviering; ter ere vac Lieve Vrouw, voor alle lev< overledenen van de parochie Zaterdag; lector W. Nabben.i tant C. van de Water. Protestantse keri^ Predikant vacant. Scriba I JVeel voet-ter Horst, tel. (077)465071 testantse Kerk Het Zonnelied,! in Venray, wvsw.zonnelied.nl Dienst zondag 18 december 10.00 uur in Het Zonnelied. Va ger is Ds. S. J. A. Tempelaar ui! hoven. Voor de allerkleinste! kinderopvang en er wordt een! nevendienst gehouden. dus wel Anti ko Mei Ipei Rehoboth Hervormde Evangelisatie oj formeerde grondslag Geboira )QG both in Horst houdt op zonj december vanaf 10.00 uur e kand. E. Kroon en vanaf 14.31 C. M. Buijs. Op vrijdag 16 d vanaf 19 30 uur is iedereen i welkom in gebouw Rehoboth jaarlijkse kerstfeestviering-1" samenzang, een verhaal en e digheidje voor de kinderen. J oud zijn uitgenodigd en ooki niet gelooft en er toch meer weten is men welkom. Bijbelgemeente| Zondag 18 december dienst verzorgd door de kind] de leiding van de zondagssc dens deze dienst staat op ed dere manier het kerstverhaal(I De Bijbelgemeente Venray] iedere zondag om 10.00 1 dienst in de Kemphaan in Vél wordt gezongen uit de Opwekking. Tijdens de did ook aandacht voor de kindef is crèche en zondagsschool. er regelmatig bijzondere f Vanuit de Bijbelgemeente v Alpha cursus gehouden enl mogelijk om deel uit te malT een huiskring. Predikant van belgemeente is R. Lammers. Secretariaat C.M. van Gestelt^o distel 35, 5803 HN Venraf^ (0478)510337, e-mail donk@I2move.nl. alko [alkc alkc Doxa ate De Volle Evangelie Gemeenif tonij houdt elke zaterdag in verpier [onij Elzenhorst De Tamboerijn in een samenkomst. Op zaterd -j december vanaf 17.30 uur is Be 'am man uit Nijmegen de gastsj are! Verder kan men zich aanmeldt gratis bijbelonderricht. Meer in tie is verkrijgbaar bij-DoxaJ tendi Amoldlaan 4, 5961 TA in Hors Fazai (077)3983430 of (040)2518951 Jehova's Getuic Jehova's Getuigen houden! toespraken op zaterdag 17 deo vanaf 18.00 uur en op zooi december vanaf 10.00 uur. ft spraken worden gehouden Henri Dunantstraat 11 in Venrst looit 0[ Werknemers in dienst van het Aannemersbedrijf Bernsen en Braan uit gen, bij de bouw van de Kerk en Juvenaat der Broeders van Liefde,! Wanssumseweg te Oostrum. De werkzaamheden begonnen in decfi 1935. Jan van der Putten

Peel en Maas | 2005 | | pagina 38